Editörler : E.Kayı Han

kirisa
Genel Müdür
29 Aralık 2014 16:18

+++++++++++++++++++

kalıntılar, 9 yıl önce

Araplardaki gibi, Osmanlı'da da; KAFA-KOL-EL kesme adetleri vardı. Padişahlar çocuklarını ve kardeşlerlerini bile boğazlatırlardı.

Bizde de, KÖLELİK, CARİYELİK, KUMALIK vardı. Bunlar da Araplara özenti nedeniyledir.

Kızların 6-9 yaşında ve hatta doğar doğmaz kocaya verilmesi adetlerimiz olmuştu.

ATATÜRK, tüm bu melanet işlere son veren bir yiğittir.


fazilet-83
Başbakan Müsteşarı
29 Aralık 2014 16:19

---------------------------------------------------

kirisa, 9 yıl önce

+++++++++++++++++++


saidtr
Müsteşar
30 Aralık 2014 12:07

Her şeyin başı ilimdir.

İlimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir.

Herşey mahiyet ve istidat itibari ile ilme bağlıdır.

Zaten maddi ve manevi ilimlerin ve fenlerin hepsi, bir ism-i İlahiye dayanır. Nurunu ve hakikatini o isimden alır.


saidtr
Müsteşar
30 Aralık 2014 12:09

Şimid bu nereden çıktı diyeceksiniz,

bu topikte cahilliğin bir çok örneği varda...


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
30 Aralık 2014 15:51

Osmanlı İslama saygılı olmakla beraber asla bir şeriat devleti değildi.Osmanlıda bir yığın meyhane vardı.Galata meyhaneleri meşhurdu.Şarap ve Konyak üretilir dışarıya ihrac edilirdi.Rakı yani arak Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlıda icad edilmiştir.Tarihçi Murat Bardakçı Abdülhamit Hanın Torunu Osman beyle yaptığı konuşmada Torunu Onun Porto şarabı içtiğini.Hatta bir gün ağızlıklı sigarasını tüttürüken onada ikram ettiğini bazanda Konyak içtiğini anlatır.IV Muratın bile yasaklamalarına rağmen şarap içtiği vakidir. Yasaklama devirlerinde dahi İstanbulun ayaklı meyhaneleri hep mevcuttu. Yasaklamaların nedeni ise asla dine dayalı olmamışdır.


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
31 Aralık 2014 15:33

Bu günlerde en çok iftirayıda değil Osman oğullarının belkide Türk tarihinin eşsiz komutanı ve Yöneticisi olan Yavuz Sultan Selim Şaha karşı yapıyoruz.Sultan Selim şahın alevi düşmanı olduğu ve Anadoluda Kırkbin aleviyi katlettiği söylentileri çok büyük bir ihtimalle yalandır!Çaldıran savaşı o devirde kaçınılmazdı zira Şah İsmali Sefavi Bir çok Türk beyini Osmanlıdan alıp kendi yanına çekiyordu.Bu Beylerin ve aşiretlerin tamamı Aleviydi!Osmanlı Kendi varlığı için kendi Beyliklerinin kendinde kalmasını istemiştir. Zira onları kaybettiğinde bir hiç olurdu.O zaman nasıl olurda Selim Şah Alevileri kessin?

_ Yavuz sultan Selim Şah mektuplarında HAN kelimesi yerine daima ŞAH kelimesini kullanan tek Osmanlı padişahıdır.

-Yavuz Sultan Selim şahın Kulağındaki küpe Bektaşi ve Kalenderi dervişlerinin Mücerretlik nişanıdır.Hiç bir tarihte Ehli sünnet geleneğinde kulağa küpe takmak yoktur!

-Sultan Selim şahın bıyıklarına bakın ( O resim Şah İsmaile falan ait değildir.Şah İsmail yarı köse kedi bıyıklı çirkin bir adamdı!)Bıyıkların altı kazınmamıştır! Alevilikte Bıyık doğruluğu remz eder.Sakal ise Bilgeliği. Sakal ve bıyığın altını kazımaksa Sahtekarlığın remzidir!Halbuki ehli sünnette Bıyık ve sakalın altı kazınır. RTE nin bıyıklarına bakın .İşte o tarzdır ehli sünnet bıyığı.

-Sultan Selim şah tam bir Muhuttini Arabi hayranıdır.Şamda onun türbesini ihya etmiştir. ve Onun kitaplarını okurdu.Halbuki Muhuttini Arabi hazretleri ehli sünnet tarafından katledilmiştir.

-Sultan Selim Şah Alevi düşmanı olup Alevileri katletmeye kalksaydı şayet Dudumanı Bektaşiyan olan Yeniçeri Onun arkasından gitmez Şah İsmaili tutardı! Sultan Selimide ilk fırastta al aşağı etmesini çok iyi bilirlerdi.

-Şah İsmail ise Tam bir Din fanatiğiydi. Tebrizi aldıktan sonra Binlerce insanı sırf sunni diye canlı canlı kazanlara atıp haşlatmıştır!Onun bu Zulmüne karşı Yapma oğul ahirette bunun hesabını veremezsin diyen Sunni olan annesini dahi zindana atıp boğdurtmuştur! Tam bir işret düşkünü olup ayık gezdiği zaman yoktu! Hatayi mahlasıyla yazılan o güzel nefeslerde ona değil onun Dedesine aittir!Selim Şahda aynı zamanda bir Hatayi hayranıydı. Onun nefeslerini hep okurdu.İşte onun içindirki Dudumanı Bekjtaşiyan onun arkasından gitmiştir!

Yobazlık gericilik Onu oğlu Süleyman zamanında bu ülkeye girmiştir. sarayda Roksalananın Dışardada Ebu Suud adlı Yobazın oyuncağı olmuştur! Dağdaki Cücedir! Onun için büyüklerimiz Abdülhamit han için Çukurdaki dev ; Süleyman içinde Dağdaki cüce derler.


azize-14
Yasaklı
03 Ocak 2015 13:06

Osmanlıda;

Yavuz sultan selim han'ın kendini hükümdar değil yeniçeri gördüğü için sakal bırakmadığı rivayet edilir...


Sarmaşıkça
Yasaklı
03 Ocak 2015 13:11

Padişahlardan 1. Ahmet'in babası, tam 18 şehzade kardeşini boğdurtmuştu.


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
03 Ocak 2015 13:23

Padişah Yeniçeri kayıt defterinin ilk leşkeridir.

azize-14, 9 yıl önce

Osmanlıda;

Yavuz sultan selim han'ın kendini hükümdar değil yeniçeri gördüğü için sakal bırakmadığı rivayet edilir...


azize-14
Yasaklı
03 Ocak 2015 13:26

Osmanlıda;

3.osmanın cariyelerle karşılaşmamak ayakkabılarına demir ökçe taktırdığı,sesi duyan cariyelerin kaçıştığı rivayet edilir....


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
03 Ocak 2015 15:59

:))) Öyledir.

azize-14, 9 yıl önce

Osmanlıda;

3.osmanın cariyelerle karşılaşmamak ayakkabılarına demir ökçe taktırdığı,sesi duyan cariyelerin kaçıştığı rivayet edilir....


fazilet-83
Başbakan Müsteşarı
03 Ocak 2015 16:15

Padişahların uçkur düşkünlüğü yüzünden kovulduğu belde var mıdır, Mülk-ü Osmaniye'de?

yeniceri53, 9 yıl önce

:))) Öyledir.


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
03 Ocak 2015 16:42

Çok saçma bir soru bu Hoca? Padişahların kadınamı ihtiyaçları vardıki? İbadullah önlerinde hazır vede nazırdılar zaten.Padişah derviş değilki?

Baba ben dervişmiyim? Hırkamı giymişmiyim?

Ben sevdim Eller aldı !

Neye ben ölmüşmüyem?! desin

fazilet-83, 9 yıl önce

Padişahların uçkur düşkünlüğü yüzünden kovulduğu belde var mıdır, Mülk-ü Osmaniye'de?


sui_zan
Müsteşar Yardımcısı
08 Ocak 2015 23:18

büyük bir medeniyetin son dönem son ve en büyük temsilcisi olan ceddimizle gurur duymamız gerekir.tabiki ömrünün tamamını bu ihtişamla ne yazık ki devam etiremedi ettirseydi zaten çökmezdi biz iyi yanlarını yad eder kötü yanlarından ise bir daha aynı duruma döşmemek için ders almalıyız.


sineruf
Şef
12 Ocak 2015 02:38

Osmanlıda oğlancılık yaygındı. Padişahların sapkın arzuları için sarayda "Oğlanlar Ocağı" kurulmuştur. Padişahlar, bu oğlanlara başörtüsü de taktırırdı.

Osmanlıda eşcinsellik yaygındı. Hatta Tanzimat Döneminde yasal hale geldiği söylenir.

Avrupalılar yemeğini yemeyen çocuklarını "Seni Türklere veririm" diye korkuturlardı.

Padişah bebelerine verilen eğitim arasında "insanları Allah ile kandırma" da vardı. Yavuz'un Alevileri, Alevi/Bektaşi geleneğine göre eğitim almış Yeniçerilere kırdırtmayı başarması taktire değerdir.

Padişah/şehzadeler öldürülürken kanları akıtılmazdı, boğarak telef edilirlerdi. Bunun nedeni Göktürk inancındaki "kutsal kan" dır.

Osmanlı'dan ayrılıp günümüzde bağımsız olmuş 50 civarı devlet vardır. Müslümanlar dahil hepsi ilk fırsatta Osmanlı'dan ayrılmıştır. Günümüzde bu devletler içinde Osmanlı'yı iyi anan bir devlet olmadığı gibi, çoğunda nefret ile anılmaktadır.

Osmanlıda Türkler önemli mevkilere getirilmez, çifçilik askerlik gibi ayak işlerinde kullanılırdı. Zaten Osmanlı tarihine baktığınızda en çok ayaklanma çıkaran ulusun Türkler olduğu görülür. Bunun nedeni devletin en çok Türkleri öpmesidir.

Vahdettin'in dedesinin, dedesinin, dedesinin.. dedesi Türktü.

Almanlar soykırımı Anadolu'da görev yapan subay ve diplomatları aracılığıyla Osmanlı'dan öğrenmiş ve bunu geliştirerek İkinci Dünya Savaşında kullanmışlardır.

Osmanlının başarılı bilim adamlarının tamamına yakını devşirmedir.

Padişahlar o kadar büyük adamlardı ki örneğin ne Kuran'da kibir için yazılanlar ne de Veda Hutbesinde kölelik için söylenen şeyler bunları hiç mi hiç bağlamazdı.

Ecnebi bebelerini analarının kucağından zorla alıp devşirirlerdi.

İstanbul'da içki öyle böyle içilmezdi. "Küfelik olma" deyimi espri veya bir şehir efsanesi değil, sıradan bir olaydı.

Milyonları canından bezdiren Osmanlı nedense bir avuç hathatı çok sevmiştir. Mağdur olmasınlar diyerek yüzlerce sene matbaayı getirmemiştir.

Osmanlının batı icatlarını günahtır diye reddettikleri söylentisi tamamen yalandır. 17.yüzyılda Avrupa'dan getirilen uzmanların Şeriata uygun olması için Müslüman olmalarının zorunlu kılındığı da tamamen iftiradır. Humbaracı Ahmet gibi kafirler İstanbul'a gelince ezan sesinden etkilenip imana gelmişlerdir.

İtalya Libya'yı işgal ettiğinde halife çok kızmış. O kadar sinirlenmiş ki 3 -5 tane askerini oraya savaşa göndermiş. Bugün Müslümanların gördüğü zulum hep böyle bir halifenin eksikliğinden.


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
12 Ocak 2015 13:25

Osmanlı Türktür.Yabancı kadın alıp ondan çocuk sahibi olununca o çocuklar hangi harsı almışlarsa o milletin insanıdırlar.Osmanlı Oğuz Kayı boyudur.Ancak büyük eyaletler hatta kıtalar fethetmiş olduğu için Türk töreleri yerine Kulluk sistemini getirmiştir.Kulluk sistemi aslında gerici bir sistemde değildir.Devleti Aliyeye kim hizmet ederse yönetimide onlar getirilir ona görede tımar alırdı.Osmanlının hataları çoktur zaten hatası olmasa çökmezdi!Ancak Osmanlı soykırım asla yapmadı!Emperyalistlerin kışkırtmasıyla Ermeniler bağımsız devlet kurmak istediler. Taşnak ve Hınçak cemiyetleri ile savaşan Osmanlıyı arkadan vurdular. Birçok Türk köylerine girip silme katliamlar yaptılar!Böyle olağanüstü bir durumda Devleti Aliye sapla samanı ayıramazdı . O yüzden Ermenilerin yerlerini değiştirdi. Bunada Tehcir denir.Yani zorunlu Yer değiştirme!ancak yollarda silahlı kürt çeteciler tarafından bu Ermeniler gasp maksadıyla öldürüldüler.Onları koruyan muhafız askerleride öldürdüler.Bu asla bir Jenosit (soykırım )değildir.Öyle olmuş olsaydı şayet ne Anadoluda nede İstanbulda bir tek Ermeni kalmazdı.Şayet Osmanlı Soykırım yapsaydı Emperyalist devletler Sevrden sonra Mahkeme kurdular! neden pekiyi Jenosit yapmıştır kararı alıp sorumluları cezalandıramadılar?


Celsus
Aday Memur
12 Ocak 2015 15:28

burası tarih bölüm sayfası değil ki osmanlı padişah bu ne yaaa editör niye bunları görmez duymaz


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
12 Ocak 2015 16:34

Başlık güzel ama dinle illliyeti yok. Tarihi konulara alalım


iren17
Başbakan Müsteşarı
12 Ocak 2015 16:37

peki çoğunluk aynı fikirdeyse istenilen bölüme alacağım. Arkadaşlar suçlamayalım birbirimize biz çözümden yanayız her zaman çözümcül oldum . Gerek üyelerin gerek editör arkadaşlarımın fikrini alarak hareket etmişimdir kimseyi kırmak , yaftalamak ya da yok saymak gibi bir niyetim yok . Şimdi çoğunluğun sesine kulak vereceğiz ama tekrar ediyorum dürüst olacağız herşeyden önce. Tek nickle yorumlar yapacağız fikirinizi söylerken buna uymanızı rica edeceğim.

Toplam 215 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi