Editörler : **sude**
04 Şubat 2015 12:49   


Kamuda unvanı olmayan öteki mali müşavirler - burhan kaya

KAMUDA UNVANI OLMAYAN ÖTEKİ MALİ MÜŞAVİRLER ? Burhan KAYA

Kamuda deyim yerindeyse vasıfsız unvansız olarak çalıştırılan aldıkları eğitimleri israf ettirilen hakkı savunulamayan ötekileştirilen kamuda unvanını kullanamayan kullandırılmayan mali müşavirlerden bahsetmek istiyorum

Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleği 3568 sayılı yasayla düzenlenmiş olup birliğin ünvanlandırdığı meslek mensuplarının kamu nezdinde tanınmadığı doksan bin meslek mensubu üyesi olan TURMOB tarafından yönetilip TESMER ve ilgili odalarca işlemler sevk ve idare edilmektedir.

Burada mali müşavir olmanın şartlarını yazıyı okuyan meslek mensupları olacağı için 3568 sayılı yasanın genel ve özel şartlarını yazmıyorum.Genel bilgiyi verdikten sonra asıl konumuz olan kamudaki mali müşavirlerden bahsetmek istiyorum, sayısını tam olarak bilemediğimiz Türkiye de birçok kamu kurumunda vasıfsız ve unvansız olarak çalışan değerli meslek mensupları mali müşavirler şimdiye dek; çözüm bulmadı m, ümitlerimi tükendi bilmiyorum. Google aramalarında tek bir yazıya dahi ulaşamadım birkaç forum sitelerinin işlendiği konu dışında.

Mali müşavir meslektaşlarımız çalıştırıldıkları kurumlarda muhasebeci unvanını bıle alamazken lise mezunu bir kurum çalışan çok rahat bir şekilde muhasebeci unvanı alabilmektedir. Velhasıl yine üniversitede yazı işlerinde çalıştırılan mali müşavir muhasebe unvanını alamazken orta öğretim düzeyindeki kurum çalışanı çok rahat bir şekilde bu ünvanı alabilmektedir

Türkiye Kamu Hastaneler Birliğinin kuruluşundaki ilk taslak metninde mali müşavir unvanının kullandırılacağı ve uzman olarak görevlendirileceği yer aldıysa da daha sonra ne hikmetse çıkarılarak unvan yok sayıldı. Gerek kamu gerekse kamu iktisadi teşebbüslerinin sayısı doksan bin olan nitelikli eğitimli mali müşavirlerden aldıkları eğitimlerin israfını önlenmesi anlamında meslekte uzman olan mali müşavir meslek mensuplarını bünyelerine dahil etme yoluna gitmeleri dolayısıyla meslek mensubu gerek serbest gerekse kamuda çalışabilme imkanına mağdur edilmeden sahip olabilmelidirler. Yapılacak böylesi bir uygulama gerek mesleki gerekse ekonomik olarak meslek mensubunun yaşadığı travmadan bir nebze kurtulmasını sağlayarak, kamu kurumuna da kurumlarındaki ekonomik mali yönetimine sinerjı katacaktır.

Kamuda çalışan mali müşavirlerin bir diğer sorunu bağlı bulundukları odalara mesleği icra etmedikleri unvanını, çalıştığı kamu kurumunda kulandırmadığı kulandıramadığı halde bağlı olduğu odaya maktu ücret ödetilmekle birlikte, kamuda unvanını kullanmaksızın çalıştığı sürelerinde ymm olabilme adına fiili hizmet yılı olarak sayılmamasıdır. Böylece mali müşavir bir taşla iki defa mağdur edilmektedir. Maktu ücretini ödeyen meslek mensubu unvanı kullandırılmazken ymm olma yoluda kapatılmaktadır. Bu yanlış uygulamadan ivedi şekilde dönülmeli gerekli düzenlemeler yapılmalı kamuda çalışan mali müşavirler görmezlikten gelinerek ötekileştirilmemeli yok sayılmamalı aldıkları unvanlar tozlu raflarda zayi edilmemelidir.

SONUÇ OLARAK

Kamuda çalışan mali mali müşavirler adına gerek birliğimiz gerek odalarımız gerekse meslek mensuplarımızdan gerekli hassasiyetin gösterilmesini, kamuda çalışıyor olsak bile unvanımızın

görmezden gelinmesini kaldırma adına yardım talep ediyor bu konuda ivedi olarak bir düzenleme yapılmasını istiyoruz.

Burhan KAYA ? Mali Müşavir

kaynak

http://www.musavirhaber.com/kamuda-unvani-olmayan-oteki-mali-musavirler-burhan-kaya/

 
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?