Editörler : crops35
23 Şubat 2016 14:31

EÜAŞ Elektrik Mühendisi YGT isyanı

Arkadaş ne olacak bu YGT. Ne zaman, ne şekilde verilecek. bilgisi olanlar yazsın. Ayrıca TEİAŞ ta görevli meslektaşlarım benim çalıştığım santrale gelince YGT hakkedip alıyorsa, ben hergün geldiğimden dolayı tamamen almam gerekmezmi? İnsanın İsyan edesi geliyor.


alirizabicili
Aday Memur
23 Şubat 2016 14:54

Dün sendikayla görüştüm. Bu haftaiçinde netlik kazanacağını söylediler. Öğrenince paylaşırım.


kitzede
Aday Memur
23 Şubat 2016 18:56

Arkadaslar beklemedeyiz. Menzelet hes verdi sadece. Aldigimiz duyum yapilan toplantida '' şalt sahasinda bir ariza bakim olur ise o da sadece muhendislere'' şeklinde son derece kendino bilmez bir konusmalarin geçtiğini duyduk. Akillari sira y.g tazminatini şalt sahasini sozkonusu ederek sulandirma pesindeler. Halbuki sözleşme kazanim maddesinde ''... yüksek gerilim altinda fiilen çalışan kamu gorevlilerine'' dendigi halde bunu akillari sira hiçe indirecekler. Burdan konuyla ilgili surekli yazisarak zinde kalalim ve sonuca dönük yazismalar icin fikir alisverisinde bulunalim


kitzede
Aday Memur
23 Şubat 2016 19:02

Arkadaslar ayrica biz elektrik muhendislerinin Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yönetmeliğinin 60.maddesi gereği '' yüksek gerilimli kuvvetli akim tesislerindeki teknik ve iş guvenligi redbirlerinin tespit edilmesi ve aldirilmasindan elektrik muhendisleri sorumludur'' hükmü var. Dolayisiyla bundan oturu ciddi bir hukuki sorumluluk altindayiz. Halbuki iş kanunu kapsaminda iş sagligi ve guvenligi tedbirlerinin tespit edulmesinden ve aldirilmasindan ''iş sagligi ve guvenligi uzmanlari sorumlu olup bu sorumluluk nedeniyle kamudaki uzmanlar calisma sureleri nisbetinde tazminat alirlar'' denmektedir. Halbuki EKAT yönetmeligi bizi birinci derecede sorumlu tutuyor. Dolayisiyla bundan dogan bir tazminat hakkimiz doguyor. Bunuda talep edelim


emko
Aday Memur
24 Şubat 2016 09:00

Bende komisyonun resmi yazısını bekliyorum. YGT ile ilgili ilk gelen genelge gayet açık aslında yetkililerimiz neden uygulamaktan çekiniyorlarsa anlayamadım.

Teşekkülümüz açık ve kapalı şalt merkezleri ile enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı, kontrolü hizmetlerinde ve yüksek gerilim altında fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her bir gün için 15 TL ilave ücret ödenir.

Kapalı şalt merkezimizin hergün değerleri föy halinde geliyor kontrol ediyorum. Ayrıca Santral tecrübesi olanlar bilirki Şalt tesislerinin günlük haftalık aylık 3 aylık 6 aylık senelik ve 10 yıllık bakımları var. Bunlarıda yapan denetleyen yine bizleriz.

Bizim generatörün çıkış gerilimi 10,3 kV. Yüksek gerilim açıkça belirtilmiş 1000 V üzeri diye.

Ya şu işi mahkemeye gitmeden çözsünler arkadaş.


emko
Aday Memur
24 Şubat 2016 09:01

Bu arada Genel Müdür ve ya daire başkanları için oylama olsa Menzeletin Müdürüne oyumu verirdim.


kesinçözüm
Aday Memur
24 Şubat 2016 11:19

bizim idareciler dandik. kıskanıyolar 15-20 tl harçlık almamızı. verdirmemek için uğraşıyo adiler!


kıl kurum
Aday Memur
24 Şubat 2016 12:48

Yazmiyim yazmiyim dedim ama kendimi tutamadim yani bu kadar sig fikirli,kabiliyetsiz, ileriyi goremeyen, calisanina dusman insanlari nasilda bulup bu kurumda bi araya getirmisler hayret ediyorum. Bu kurumda hic mi calisan lehine bi karar cikmaz. Yahu kardesim ygt olsun arazi olsun senin cebinden mi veriyorlar. Devletin verdigi bu kazanimin ne diye onune gecersin, sirf sen alamayacaksin diye bana yoksa kimseye yok diyorsun. Boyle yaparak bi yerlerden aferin mi bekliyorsun anlamadim ama su bi gercek ki calisanin ahi ve bedduasindan baska hic bir sey almadiklari kesin. Muhendis hergun baraja gidiyor, yuksek gerilim altinda olmasi icin illa saltami girmesi gerekir. Simdi buradan bu cok zeki insanlara muhendislik anlatacak halim yok, kaldi ki anlatsam anlayacaklarida yok masaallah onlar kendi kafalarinda olayi cozmusler. Velhasil bes para etmez bi kurum. İnsanin akil sagligini kaybetmesi elde degil. Hadi kalin saglicakla...


ketentohumu
Aday Memur
24 Şubat 2016 16:11

Kim diyor menzelet hes de ygt verildi diye ben ordayım yok öyle birşey

24 Şubat 2016 16:19

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN KOMİSYON RAPORU

4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu SözleĢme Kanunu kapsamına giren

kurumlarda istihdam edilen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali

ve Sosyal Haklara iliĢkin 2016 ve 2017 Yıllarını kapsayan 23.08.2015 tarih, 29454 sayılı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olup, ilgi Genelgemiz ile merkez ve taĢra

teĢkilatına duyurulmuĢtur.

Ancak, sözkonusu Genelgenin uygulamasına iĢyerlerimizden gelen muhtelif

yazılarda; Yüksek Gerilim Ġlave Ödemesi ve Arazi Tazminatı Ödemesine iliĢkin yapılacak

iĢleme esas görüĢ istenildiğinden Genel Müdürlük Makamının 27.01.2016 tarih ve 207 sayılı

Olur'ları ile Komisyonun teĢkil edilmiĢ olup, Komisyon Kararları aĢağıda izah edilmiĢtir..

Arazi Tazminatı Ödemesine iliĢkin olarak (Madde:35)

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Kararda Teknik Hizmetler sınıfına ait kadrolarda

bulunan personelden "büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), iĢletme,

fabrika ve hizmet binaları dıĢında olmak Ģartıyla arazi, Ģantiye, inĢaat, baraj, park, bahçe,

maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalıĢma

mahallerinde fiilen çalıĢanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil)"

hükmü yer aldığından konu bu çerçevede değerlendirilmiĢtir. Buna göre;

1- Termik Santrallarda, DıĢ Tesislerde (Kömür Alma ve Kül Atma, Su Alma Tesisleri

vb.) montaj-demontaj, test, arıza, bakım, revizyon ve rehabilitasyon çalıĢmaları ile söz konusu

bu çalıĢmaların kontrolleri için görevlendirilen personele,

2- Termik Santral ana yakıtının sağlandığı Maden Sahalarında kontrol iĢlerinde

görevlendirilen personele,

3- ĠĢletme Müdürlüğüne bağlı/bağımsız diğer santrallerde (sürekli görev yaptığı

santral hariç) yapılacak inĢaat iĢleri, kurulum, montaj-demontaj, test, arıza, bakım, revizyon

ve rehabilitasyon çalıĢmaları ile söz konusu bu çalıĢmaların kontrolleri için görevlendirilen

personele,

4- Santral baraj gölü/gövdesi tesislerindeki alanlarda (Baraj gölü/gövdesi ölçüm

tesisleri, baraj gövdesi, su alma tesisleri, enerji tünelleri, su iletim yolları, su alma ağzı ızgarakapakları,

galeriler, yaklaĢım tünelleri, tüneller, dolu savak, dip savak, denge bacası vb.)

yapılacak inĢaat iĢleri, kurulum, montaj-demontaj, test, arıza, bakım, revizyon ve

rehabilitasyon çalıĢmaları ile söz konusu bu çalıĢmaların kontrolleri için görevlendirilen

personele,

5- Santral, iĢletme ve sosyal tesislerin dıĢında bulunan fakat santral, iĢletme ve sosyal

tesislerin ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik yapılacak çalıĢmalarda (Yol çalıĢması, inĢaat iĢleri,

mahkeme keĢifleri, elektrik ve su ihtiyacını sağlayan ekipmanların kurulum, montajdemontaj,

test, arıza, bakım, revizyon ve rehabilitasyon çalıĢmaları ile söz konusu bu

çalıĢmaların kontrolleri) görevlendirilen personele,

"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/F-1 Bahçelievler Çankaya ANKARA/TÜRKĠYE

Telefon: 312 212 69 30-4532 Faks: (0 312) 222 98 42

Ayrıntılı Bilgi Ġçin: YaĢar EFE - Müdür Yardımcısı E-mail: [email protected]

2/2

6- Santral, iĢletme ve sosyal tesislerin dıĢında bulunan DSĠ/Özel firma santrallerinin

geçici/kesin kabul ve devir komisyonlarında görevlendirilen personele

ödenmesi uygun olacaktır.

Yüksek Gerilim Ġlave Ödemesine iliĢkin olarak (Madde:12)

Santral binalarında, açık ve kapalı Ģalt sahalarında, santral binası dıĢındaki santral

yardımcı teçhizatlarında ve iĢletmenin teknik, idari, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karĢılamaya

yönelik 1000 Volt ve üzerindeki yüksek gerilimi bünyesinde bulunduran veya çalıĢan makine,

teçhizat ve ekipmanların (Trafolar, generatörler, kesiciler, ayırıcılar, baralar, kablolar, iletimdağıtım

hatları, akım-gerilim trafoları, buĢingler, parafudrlar, izolatörler, motorlar, pompalar,

vb.) kurulum, montaj-demontaj, test, arıza, bakım, revizyon ve rehabilitasyon çalıĢmaları ile

söz konusu bu çalıĢmaların kontrollerinde görevlendirilen personele ödenmesi uygun

olacaktır.

Ayrıca; Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna ĠliĢkin Toplu Sözlemenin;

EÜAġ barajlarında görev yapan personele fazla çalıĢma ücreti baĢlıklı 14.maddesi

ile Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik baĢlıklı

15.maddesinnin uygulamasına iliĢkin Maliye Bakanlığından görüĢ istenilmiĢ olup, alınacak

cevaba göre iĢlem tesis edilmek üzere gerekli duyuru yapılacaktır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Ferhat ARSLA


emko
Aday Memur
24 Şubat 2016 16:53

Sonunda yazıya buradan ulaştık. Benim anladığım Teknik personelin yani bakım ve işletmede çalışan bakım yapan santrali işleten personel YGT'yi alacak. Bu yazıdan sonra yapılacak tekşey puantajı hazırlayıp ilgili birimlere iletmek. Bütün santraller aynı hareketi yaparlarsa sorun olmayacağı kanatindeyim. olumsuz bir hava oluşturmamak gerekmektedir. Kurum içerisinde çalışan bazı kişiler bu olumsuzluktan faydalanıp YGT'yi vermeyebilirler. Fakat şuda asla unutulmamalıdır ki TOPLU SÖZLEŞME Kanun hükmündedir. Toplu sözleşme maddelerini kendi yorumları ile uygulamayan idareciler suç işlemiş olacaklardır. ilerde açılacak davalardan doğan tazminatlar bu kişilerden rücu edilecektir.


makine.45
Şef
24 Şubat 2016 16:55

Herkes puantajını işe geldiği gün kadar (22 gün+ ekstra gelinirse) YGT yazsın göndersin ilk nasıl başlarsa öyle gider.

3 ayda da 20 gün arazi yazın (Su deposu, Denge bacası falan gibi) tam 500 TL oluyor.


ferhat-1
Aday Memur
24 Şubat 2016 22:12

Ygt alan santraller var mi. Varsa kac gun uzerinden alindi


bahattin1991
Aday Memur
25 Şubat 2016 09:10

sadece menzelet aldı galiba ya


oliveefe
Şef
25 Şubat 2016 10:17

bu yazının düzeltilmiş hali var mı acaba?

vardiya@muhendisi, 8 yıl önce

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN KOMİSYON RAPORU

4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu SözleĢme Kanunu kapsamına giren

kurumlarda istihdam edilen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali

ve Sosyal Haklara iliĢkin 2016 ve 2017 Yıllarını kapsayan 23.08.2015 tarih, 29454 sayılı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olup, ilgi Genelgemiz ile merkez ve taĢra

teĢkilatına duyurulmuĢtur.

Ancak, sözkonusu Genelgenin uygulamasına iĢyerlerimizden gelen muhtelif

yazılarda; Yüksek Gerilim Ġlave Ödemesi ve Arazi Tazminatı Ödemesine iliĢkin yapılacak

iĢleme esas görüĢ istenildiğinden Genel Müdürlük Makamının 27.01.2016 tarih ve 207 sayılı

Olur'ları ile Komisyonun teĢkil edilmiĢ olup, Komisyon Kararları aĢağıda izah edilmiĢtir..

Arazi Tazminatı Ödemesine iliĢkin olarak (Madde:35)

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Kararda Teknik Hizmetler sınıfına ait kadrolarda

bulunan personelden "büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), iĢletme,

fabrika ve hizmet binaları dıĢında olmak Ģartıyla arazi, Ģantiye, inĢaat, baraj, park, bahçe,

maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalıĢma

mahallerinde fiilen çalıĢanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil)"

hükmü yer aldığından konu bu çerçevede değerlendirilmiĢtir. Buna göre;

1- Termik Santrallarda, DıĢ Tesislerde (Kömür Alma ve Kül Atma, Su Alma Tesisleri

vb.) montaj-demontaj, test, arıza, bakım, revizyon ve rehabilitasyon çalıĢmaları ile söz konusu

bu çalıĢmaların kontrolleri için görevlendirilen personele,

2- Termik Santral ana yakıtının sağlandığı Maden Sahalarında kontrol iĢlerinde

görevlendirilen personele,

3- ĠĢletme Müdürlüğüne bağlı/bağımsız diğer santrallerde (sürekli görev yaptığı

santral hariç) yapılacak inĢaat iĢleri, kurulum, montaj-demontaj, test, arıza, bakım, revizyon

ve rehabilitasyon çalıĢmaları ile söz konusu bu çalıĢmaların kontrolleri için görevlendirilen

personele,

4- Santral baraj gölü/gövdesi tesislerindeki alanlarda (Baraj gölü/gövdesi ölçüm

tesisleri, baraj gövdesi, su alma tesisleri, enerji tünelleri, su iletim yolları, su alma ağzı ızgarakapakları,

galeriler, yaklaĢım tünelleri, tüneller, dolu savak, dip savak, denge bacası vb.)

yapılacak inĢaat iĢleri, kurulum, montaj-demontaj, test, arıza, bakım, revizyon ve

rehabilitasyon çalıĢmaları ile söz konusu bu çalıĢmaların kontrolleri için görevlendirilen

personele,

5- Santral, iĢletme ve sosyal tesislerin dıĢında bulunan fakat santral, iĢletme ve sosyal

tesislerin ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik yapılacak çalıĢmalarda (Yol çalıĢması, inĢaat iĢleri,

mahkeme keĢifleri, elektrik ve su ihtiyacını sağlayan ekipmanların kurulum, montajdemontaj,

test, arıza, bakım, revizyon ve rehabilitasyon çalıĢmaları ile söz konusu bu

çalıĢmaların kontrolleri) görevlendirilen personele,

"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/F-1 Bahçelievler Çankaya ANKARA/TÜRKĠYE

Telefon: 312 212 69 30-4532 Faks: (0 312) 222 98 42

Ayrıntılı Bilgi Ġçin: YaĢar EFE - Müdür Yardımcısı E-mail: [email protected]

2/2

6- Santral, iĢletme ve sosyal tesislerin dıĢında bulunan DSĠ/Özel firma santrallerinin

geçici/kesin kabul ve devir komisyonlarında görevlendirilen personele

ödenmesi uygun olacaktır.

Yüksek Gerilim Ġlave Ödemesine iliĢkin olarak (Madde:12)

Santral binalarında, açık ve kapalı Ģalt sahalarında, santral binası dıĢındaki santral

yardımcı teçhizatlarında ve iĢletmenin teknik, idari, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karĢılamaya

yönelik 1000 Volt ve üzerindeki yüksek gerilimi bünyesinde bulunduran veya çalıĢan makine,

teçhizat ve ekipmanların (Trafolar, generatörler, kesiciler, ayırıcılar, baralar, kablolar, iletimdağıtım

hatları, akım-gerilim trafoları, buĢingler, parafudrlar, izolatörler, motorlar, pompalar,

vb.) kurulum, montaj-demontaj, test, arıza, bakım, revizyon ve rehabilitasyon çalıĢmaları ile

söz konusu bu çalıĢmaların kontrollerinde görevlendirilen personele ödenmesi uygun

olacaktır.

Ayrıca; Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna ĠliĢkin Toplu Sözlemenin;

EÜAġ barajlarında görev yapan personele fazla çalıĢma ücreti baĢlıklı 14.maddesi

ile Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik baĢlıklı

15.maddesinnin uygulamasına iliĢkin Maliye Bakanlığından görüĢ istenilmiĢ olup, alınacak

cevaba göre iĢlem tesis edilmek üzere gerekli duyuru yapılacaktır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Ferhat ARSLA


mkntknkr
Aday Memur
25 Şubat 2016 10:24

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN KOMİSYON RAPORU

4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına

giren

kurumlarda istihdam edilen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet

Kollarına Yönelik Mali

ve Sosyal Haklara ilişkin 2016 ve 2017 Yıllarını kapsayan

23.08.2015 tarih, 29454 sayılı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, ilgi

Genelgemiz ile merkez ve taşra

teşkilatına duyurulmuştur.

Ancak, sözkonusu Genelgenin uygulamasına işyerlerimizden gelen

muhtelif

yazılarda; Yüksek Gerilim İlave Ödemesi ve Arazi Tazminatı

Ödemesine ilişkin yapılacak

işleme esas görüş istenildiğinden Genel Müdürlük Makamının

27.01.2016 tarih ve 207 sayılı

Olur'ları ile Komisyonun teşkil edilmiş olup, Komisyon Kararları aşağıda

izah edilmiştir..

Arazi Tazminatı Ödemesine ilişkin olarak (Madde:35)

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan

Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Teknik Hizmetler

sınıfına ait kadrolarda

bulunan personelden "büro, atölye, ısı santralı, laboratuar,

tesis (sosyal tesisler dahil), işletme,

fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye,

inşaat, baraj, park, bahçe,

maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama

birimleri ve yol gibi açık çalışma

mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan

kontrollük hizmetleri dahil)"

hükmü yer aldığından konu bu çerçevede değerlendirilmiştir. Buna

göre;

1- Termik Santrallarda, Dış Tesislerde (Kömür Alma ve Kül Atma, Su

Alma Tesisleri

vb.) montaj-demontaj, test, arıza, bakım, revizyon ve

rehabilitasyon çalışmaları ile söz konusu

bu çalışmaların kontrolleri için görevlendirilen personele,

2- Termik Santral ana yakıtının sağlandığı Maden Sahalarında

kontrol işlerinde

görevlendirilen personele,

3- İşletme Müdürlüğüne bağlı/bağımsız diğer santrallerde (sürekli

görev yaptığı

santral hariç) yapılacak inşaat işleri, kurulum, montaj-demontaj,

test, arıza, bakım, revizyon

ve rehabilitasyon çalışmaları ile söz konusu bu çalışmaların

kontrolleri için görevlendirilen

personele,

4- Santral baraj gölü/gövdesi tesislerindeki alanlarda (Baraj

gölü/gövdesi ölçüm

tesisleri, baraj gövdesi, su alma tesisleri, enerji tünelleri, su

iletim yolları, su alma ağzı ızgarakapakları,

galeriler, yaklaşım tünelleri, tüneller, dolu savak, dip savak,

denge bacası vb.)

yapılacak inşaat işleri, kurulum, montaj-demontaj, test, arıza,

bakım, revizyon ve

rehabilitasyon çalışmaları ile söz konusu bu çalışmaların

kontrolleri için görevlendirilen

personele,

5- Santral, işletme ve sosyal tesislerin dışında bulunan fakat santral,

işletme ve sosyal

tesislerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılacak çalışmalarda

(Yol çalışması, inşaat işleri,

mahkeme keşifleri, elektrik ve su ihtiyacını sağlayan ekipmanların

kurulum, montajdemontaj,

test, arıza, bakım, revizyon ve rehabilitasyon çalışmaları ile söz

konusu bu

çalışmaların kontrolleri) görevlendirilen personele,

"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi

gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/F-1 Bahçelievler Çankaya

ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: 312 212 69 30-4532 Faks: (0 312) 222 98 42

Ayrıntılı Bilgi İçin: Yaşar EFE - Müdür Yardımcısı E-mail:

[email protected]

2/2

6- Santral, işletme ve sosyal tesislerin dışında bulunan DSİ/Özel

firma santrallerinin

geçici/kesin kabul ve devir komisyonlarında görevlendirilen

personele

ödenmesi uygun olacaktır.

Yüksek Gerilim İlave Ödemesine ilişkin olarak (Madde:12)

Santral binalarında, açık ve kapalı şalt sahalarında, santral

binası dışındaki santral

yardımcı teçhizatlarında ve işletmenin teknik, idari, sosyal ve

diğer ihtiyaçlarını karşılamaya

yönelik 1000 Volt ve üzerindeki yüksek gerilimi bünyesinde

bulunduran veya çalışan makine,

teçhizat ve ekipmanların (Trafolar, generatörler, kesiciler,

ayırıcılar, baralar, kablolar, iletimdağıtım

hatları, akım-gerilim trafoları, buşingler, parafudrlar,

izolatörler, motorlar, pompalar,

vb.) kurulum, montaj-demontaj, test, arıza, bakım, revizyon ve

rehabilitasyon çalışmaları ile

söz konusu bu çalışmaların kontrollerinde görevlendirilen

personele ödenmesi uygun

olacaktır.

Ayrıca; Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Toplu

Sözlemenin;

EÜAŞ barajlarında görev yapan personele fazla çalışma ücreti başlıklı

14.maddesi

ile Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde

gündelik başlıklı

15.maddesinnin uygulamasına ilişkin Maliye Bakanlığından görüş

istenilmiş olup, alınacak

cevaba göre işlem tesis edilmek üzere gerekli duyuru yapılacaktır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Ferhat ARSLAN

Daire Başkanı


alperenNZL
Daire Başkanı
25 Şubat 2016 13:11

Arkadaşlar EÜAŞ'ın tam gün olarak idari ve teknik kısımın birlikte YGT'yi aldığı söyleniyor. Doğrumudur ?


ispirli_79
Kapalı
26 Şubat 2016 21:33

Ya Allah aşkına; idari personelin şaltla, yüksek gerilimle ne işi, ne alakası var.. Biraz mantıklı olun..

ispirli_79
Kapalı
26 Şubat 2016 21:36

Biz almaya başlıyoruz.. EÜAŞ santral çalışanıyım, Ocak ayı formlarını doldurup idareye teslim ettik. Salı günü de Şubat formunu doldurup veriyoruz.. Sıkıntı yok

ferhat-1
Aday Memur
27 Şubat 2016 00:20

kaç gün üzerinden ödeme yapılacak

ispirli_79, 8 yıl önce
Biz almaya başlıyoruz.. EÜAŞ santral çalışanıyım, Ocak ayı formlarını doldurup idareye teslim ettik. Salı günü de Şubat formunu doldurup veriyoruz.. Sıkıntı yok

erkan60
Memur
29 Şubat 2016 09:04

son gelişmeler neler paylaşırsanız arkadaşlar diğer yeeler içinde emsal teşkil eder...

Toplam 68 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi