Editörler :
«828384858687888990919293»
09 Eylül 2017 11:00

kpssmagduru28
Aday Memur

Arkadaslar son kpss de p3 59 aldim bu sene sıkı bi sekilde hazirlanmak istiyorum evliyim onunda sorumkuluklari oldugundan dolayi sadece gk gy hazirlansam yada alanla beraber hazirlansam gec mi kaldim bilmiyorum onerileriniz neler


pnarkpln703, 6 ay önce - Alıntıya git

Merhaba ben de 59 oldum bu sene çalısmaya basladım bir kac gün oldu.

Alanla ikisi zor olur gk gy çalışmanızı öneririm

09 Eylül 2017 11:19

2018kpsss
Memur

Merhaba arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Insallah hedeflerimize ulaşırız. Ben birşey sormak istiyorum da..çalışmaya yeni başladım sayılır elimde 2016 kpss den kalma bir matematik kitabı var. Matematik konuları genelde sabit oluyor diye konu anlatımlı kitap almadım 2018 kpss için müfredatta fonksiyonlar konusu var mı? Netten baktım bir yerde var diye gözüküyor bi yerde yok diye gözüküyor kafam karıştı. Bildiğim kadarıyla vatandaşlıkta fark var onun dışında diğer dersler için konularda değişme var mı arkadaşlar


suskun kalp, 6 ay önce - Alıntıya git

Fonksiyonlar önemli konu kpssden çıktı mı bilmiyorum ama çıkmış olsa bile çalışmakta fayda var

09 Eylül 2017 11:26

TomrisssHatun
Aday Memur

2018 KPSS Öncesinde 9. Sınıf MEB TARİH KİTABI hakkında değerlendirme, farklılıklar, ilave bilgiler

Sevdiklerinizle paylaşınız. Bu bilgileri KPSS TARİH kitabınızla bütünleyerek çalışmalarınıza devam ediniz. Aksi halde ?bir? eksiksiniz.

GENEL DEĞERLENDİRME

? Bilginin sunumu sistematik değil. Tablolar ile bilgiler daha sistemli hale getirilebilirdi.

? Kazanımlara uygun kitabı oluşturma isteği bazen kazanımlar arası geçişlerde konu bütünlüğünü sağlama konusunda sıkıntı oluşturmuş. Kopukluklar var.

? Özellikle 2. ünite akademik bir dil kullanılmış. 9.sınıf öğrencileri için ağdalı, ağır bir sunum var. Konu başlıkları güzel lakin içeriği oluştururken ciddi sıkıntı yaşanmış.

? Çokça konu tekrarına düşülmüş. Aynı bilgiye birden fazla yerde fazlasıyla rastlamak mümkün.

? Eskiçağ uygarlıkları bilgi düzeyli değil konu eksenli verilmek istenmiş. Lakin konu bütünlüğünü oluşturmak zor. Yani anlatan için de dinleyen için de fotoğrafı zihinde canlandırmak sorunlu. Konu tekrarı, sistemsizlik, ağır dil?

? Ünitelerin yazımı ortak bir komisyonca değil de farklı kişilerce yazılmış gibi durmakta. Üniteler arasında uslüp ve sunum birlikteliği eksik.

? Kronolojik bütünlük yok. Tematik bir sunum olduğu için bunu tam olarak beklemek de doğru değil. Lakin kronolojik tarih sunum yapıldığı yerlerde özellikle ilk Türk devletlerinde sıkıntı var.

? Tarih ders kitaplarında ?Kürt? etnik kimliği üzerinde durulmaz cümleler içerisinde mecbur kalmadıkça bu kelimeye yer verilmezdi (Kürt Teali Cem. Şeyh Sait İsyanı vb. ) Kitapta, İslamiyet?in Kürt kavmi ile olan ilişkilerinden söz edilmektedir.

? Kitaptaki çokça yorum gücü ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

DİKKAT !

? Kral Yolu, Ege'de Sardes?ten başlayıp Pers İmparatorluğu?nun başkenti Sus?a kadar uzanır. / KRAL YOLU artık Lidyalıların değil Pers yolunundur. Lidyalılar bu yolu kullanmıştır.

? On iki Hayvanlı takvim başlangıç tarihi belli değilse de Kök Türkler ve Uygurlar tarafından kullanılmıştır. / BAZI AKADEMİK KAYNAKLARDA HUNLARIN BU TAKVİMİ KULLANDIKLARI İFADE EDİLMEKTEDİR.

? Beytülhikme, MEB 2017?de Harun Reşid Dönemi olarak kabul edilse de 2018?de Memun olarak kabul edilmiştir.

? Hz. Ebu Bekir zamanında Suriye?ye yapılan sefer 2017?de MEB ve ÖABT sorusunda ?Yermük? olarak kabul edilirken 2018?de ?Ecnadeyn? olarak kabul edilmiştir. İlgili yıl yayınlarımda AÖF?yı esas aldığım için sıkıntı yaşadım. Şimdi MEB benim olduğum yere geldi. Lakin ben onun olduğu yerdeyim. Deliye döndük.

? Tartışmalı ve göreceli bir konu olan: Arap yarımadasının dışına yapılan ilk seferi bazı kaynaklar Hz. Ebu Bekir?i verirken MEB 2018 Tebük Seferi?ni vermiştir.

? Tarihî kayıtlara göre ilk serbest ticaret pazarı, Asya Hun Devleti ile Çin arasında kurulmuştur. Lidyalılarda daha önceden serbest Pazar anlayışı olduğu bilgisi ihmal edilmiş durumda

? Gaznelilerin kurucusu Alp tigin kabul edilmekte. Bağımsızlığının ise Bilge Tegin zamanında kazanıldığı ifade edilmektedir. / ÖABT sorusu Gaznelilerin temellerinin Alp Tign zamanında atıldığını devletin ise (eski MEB kitabı) Sebük tigin zamanında olduğunu ifade etmekteydi.

? MEB 2017?DE BULUNAN MELİK ŞAH DÖNEMİ SONRASINDA FETRET DEVRİ TANIMLAMASI YAPARKEN 2018?DE BÖYLE BİR TANIMLAMA YOKTUR.

BU BİLGİLER, 2018 MEB 9.SINIF TARİH KİTABININ LİTERATÜRE YENİ KAZANIMLARIDIR.

? Türk adına, çeşitli anlamlar verilmesine rağmen ?güç, kuvvet? (KESİN ANLAM) anlamına geldiği 1911?de yayınlanan eski bir Türkçe metinden anlaşılmıştır.

? Bizans: Volga?dan, Orta Avrupa?ya kadar uzanan saha için de "Türkiye" kelimesini kullanmıştır. XI-XIII. yy.da Mısır ve Suriye?ye de Türkiye denmiştir. Anadolu ise XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlanmıştır.

? At ilk defa Anav kültüründe görülmüştür.

? DOKUZ-OĞUZ KAĞANLIĞI bünyesindeki Oğuzlar, Kök Türk ve Uygur hâkimiyetine girerek X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti?ni kurmuştur.

? Kore?den Karadeniz?e kadar bulunan bütün Tölesleri ve diğer Türk boylarını egemenliği altına almıştır.

? Mete Han, "ŞANYÜ" (TANHU) unvanını kullanmıştır.?Yay geren (ok atan)? Türk topluluklarını (Yirmi altı boy) bir bayrak altında toplamıştır.

? Bögü Kağan, ?TENGRİDE KUT BULMUŞ.? unvanını kullanmıştır.

? Hunlarda TU-KU, Kök Türklerde AŞİNA ve Uygurlarda YAĞLAKÂR aileleri "Kut"a sahiptir.

? Çin kaynaklarına göre Hunlar EVLERİNİ dövülmüş topraktan yapmışlardı.

? Boy beylerinin kurultaya katılması sadakat göstergesi olarak da kabul edilir.

? Kağan olmadığında kurultaya AYGUCI (BAŞBAKAN) başkanlık yapmıştır.

? Kurultay "YASAMA" organı gibi de çalışmıştır. Ayukı hükümeti ise YÜRÜTME Yetkisini kullanmıştır.

? Tanrının kut ile beraber kağana "ÜLÜŞ" verdiğine de inanılmıştır. Ülüş, iktisadi gücü, bolluk ve bereketi ifade eder.

? TEOMAN (Tuman), ŞAN-YÜ / TAN-HU unvanını kullanmıştır.

? Türk adını RESMİ devlet adı olarak kullanan ilk devlet "Göktürkler"dir.

? Bumin Kağan, İL KAĞAN unvanını kullanmıştır.

? Tapo Kağan diğer adı TASPAR KAĞAN?dır.

? Orhun Abidelerinde on bir yerde "töre" kelimesinin geçmesi devlet hayatındaki törenin önemini gösterir.

? Kut, anlayışı Türk devlet geleneğinin "CİHANŞÜMUL" niteliğini gösterir.

? Atilla?nın Savaş tanrısı ARES'İN KILICINA SAHİP olduğuna inanılmış bu sebeple de Dünya'ya hükmedeceğine inanılmıştır.

? Göçler "YÜKLET" denilen develer ve de dört tekerlekli arabalarla gerçekleşmiştir.

? Türkler tarihte ilik defa KONSERVE yapan millettir.

? Çin Lao Krallığı'nın inşa ettiği surlar "TSİN" (Şİ HUANG) zamanında tamamlanmıştır.

? Türklerde, diske benzeyen gümüş paraya "SATİR" denir.

? Türk devletleri, kervanlardan ?GEÇİŞ VERGİSİ? almıştır.

? Uygurlardaki faiz uygulamaları, TÜRKLERDE BANKACILIĞIN TEMELİNİ oluşturur.

? Mete Han'ın, 10.000 atlıdan oluşan en büyük birliğine ?TÜMEN? denir. Orduyu: Tümenbaşı, binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı rütbelere ayırmıştır.

? Sü-başı, GENEL KURMAY BAŞKANI olarak da tanımlanır. Komutanların rütbelerine göre "tuğu vardır. Kağanın tuğunun başında, altından bir KURT BAŞI vardır.

? Süvarilik için gerekli olan PANTOLON, DERİ KUŞAK VE POTİN Türklerin icadıdır.

? Türklerde Hilal-turan taktiği iki safhadan oluşur. İlki "SAHTE RİCAT" ikincisi ise "PUSU"dur.

? AFŞİN, İHŞİD VE BAÇUROĞULLARI gibi aileler Müslüman olmuş ve Abbasi Devleti?ne hizmet etmişlerdir.

? Hz. Osman zamanında Kuzey Afrika?da Berberiler ile mücadele edilmiş Emeviler zamanında Kartaca alınmıştır. Emeviler zamanında Hasan b. Numan öncülüğünde Kartaca fethedilmiş ve Müslümanlığı seçmiştir.

? KÜRTLER, HZ. ÖMER zamanında Müslümanlara karşı Sasanilerle ittifak yapmıştır. Bu dönemde Kürtlerin İslamlaşma süreci de başlamıştır. HZ. OSMAN zamanında ise Azerbaycan?ın fethiyle KÜRTLER ile Müslümanlar arasında ilişkiler yoğunlaşmıştır.

? Hz. Peygamber, HENDEK SAVAŞI?nda ?KUBBETU?L-TÜRKÎ? denilen Türk çadırından savaşı yönetmiştir.

? Oğuzlar, dokuz boydan oluşur.: TOKUZ (DOKUZ) OĞUZ diye de anılır. En güçlü budun olan Tokuz Oğuzlar, Kök Türklerin himayesine girmiştir. Sonraları doğrudan Bilge Kağan'a (716-734) bağlanmışlardır. Kök Türkler yıkıldıktan sonra Uygur Devleti, Köl (kül) Bilge Kağan, TOKUZ OĞUZLARIN BAŞBUĞU kabul edilmiştir.

? Daha önce dağınık ve özel olarak yapılan öğretim, İLK DEFA ALP ARSLAN zamanında bir PROGRAMA bağlanarak devlet himayesine alınmıştır

? SATUK BUĞRA HAN'a, Türkler arasında İslamiyet?in yayılmasına yaptığı katkılardan dolayı EL-MÜCAHİT, EL-GAZİ unvanları verilmiştir.

? Gazneli hükümdarı HÜSREV MELİK Gurlularca esir edilmiştir.

? İslamiyet'in kabulü ile "Kut inancı", ALLAH'IN NASİBİ VE TAKDİRİ olarak yorumlanmıştır. Hükümdar, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak kabul edilmiştir.

? Karahanlılarda hakan yerine ?ARSLAN HAN?, YABGU YERİNE ?BUĞRA HAN? VE ŞAD YERİNE ?İLİG HAN? kullanılmıştır. Gazneliler de ise hükümdarlar ?emir ve sultan? gibi İslami unvanlar kullanmıştır.

? Dandanakan Savaşı'ndan sonra TUĞRUL BEY ADINA "ES- SULTANÜ'L-MUAZZAM" unvanıyla hutbe okunmuştur.

? Malazgirt Savaşı?nda Tarihte ilk defa bir Bizans imparatoru, bir TÜRK HÜKÜMDARINA ESİR düşmüştür

? Abbasi halifesi, Sultan ALP ARSLAN?A ?İSLAM ÜLKELERİNİN SULTANI? unvanını vermiştir.

? Büyük Selçuklularda Büyük divanda üyesi bulunmayan: Divan-ı Berid, posta ve haberleşmeden: Adalet işlerinden Dİvan- Mezalim: Hatun hizmetlerinden ise DİVAN-I HATUN bulunur.

? Kuşatmalarda ARRADE (hafif taşlar atan silah) ve mancınık gibi ağır silah kullanılmıştır.

? Türkiye adı ilk defa Bizanslılarca kullanılmıştır. Arap kaynaklarında "Berrü?t-Türkiyye" ifadesi ise XIV. yüzyılda kullanılmıştır. Marco Polo (ö.1324), Anadolu?dan "Türkiye" şeklinde söz etmiştir. Arap seyyah İbn Batûta, ?Berrü?t-Türkiyye el-Ma?rûf bi Bilâdi?r-Rûm? (Türkiye ülkesi) ifadelerini kullanmıştır. Memlûk yazarları; Mısır, Suriye Memlûkleri için "ed-Devletü?t-Türkiye" (Türkiye Devleti) ifadesini kullanmıştır.

Coşkun Çebitürk

Tarih ögretmeni

09 Eylül 2017 11:41

Cenk911
Aday Memur

Tomris Hocam teşekkür ederim.Coğrafya'da da değişiklikler olursa paylaşır mısınız?

09 Eylül 2017 11:56

TomrisssHatun
Aday Memur

Tomris Hocam teşekkür ederim.Coğrafya'da da değişiklikler olursa paylaşır mısınız?


Cenk911, 6 ay önce - Alıntıya git

Elbette hocam :)

09 Eylül 2017 12:02

TomrisssHatun
Aday Memur

Ayrıca hocam şunu soyleyebilirim Ramazan hoca Ocak ayinda ilave bilgiler için ekstra videyo cekecegini söylemesi. Belki daha erken yapabilir bunu. Sağolsun Coskun hocam merakimizi giderdi. Tarih konusunda artık daha rahatiz sanirim :)

09 Eylül 2017 12:49

Afiliherdem
Aday Memur

2018 KPSS Öncesinde 9. Sınıf MEB TARİH KİTABI hakkında değerlendirme, farklılıklar, ilave bilgiler

Sevdiklerinizle paylaşınız. Bu bilgileri KPSS TARİH kitabınızla bütünleyerek çalışmalarınıza devam ediniz. Aksi halde ?bir? eksiksiniz.

GENEL DEĞERLENDİRME

? Bilginin sunumu sistematik değil. Tablolar ile bilgiler daha sistemli hale getirilebilirdi.

? Kazanımlara uygun kitabı oluşturma isteği bazen kazanımlar arası geçişlerde konu bütünlüğünü sağlama konusunda sıkıntı oluşturmuş. Kopukluklar var.

? Özellikle 2. ünite akademik bir dil kullanılmış. 9.sınıf öğrencileri için ağdalı, ağır bir sunum var. Konu başlıkları güzel lakin içeriği oluştururken ciddi sıkıntı yaşanmış.

? Çokça konu tekrarına düşülmüş. Aynı bilgiye birden fazla yerde fazlasıyla rastlamak mümkün.

? Eskiçağ uygarlıkları bilgi düzeyli değil konu eksenli verilmek istenmiş. Lakin konu bütünlüğünü oluşturmak zor. Yani anlatan için de dinleyen için de fotoğrafı zihinde canlandırmak sorunlu. Konu tekrarı, sistemsizlik, ağır dil?

? Ünitelerin yazımı ortak bir komisyonca değil de farklı kişilerce yazılmış gibi durmakta. Üniteler arasında uslüp ve sunum birlikteliği eksik.

? Kronolojik bütünlük yok. Tematik bir sunum olduğu için bunu tam olarak beklemek de doğru değil. Lakin kronolojik tarih sunum yapıldığı yerlerde özellikle ilk Türk devletlerinde sıkıntı var.

? Tarih ders kitaplarında ?Kürt? etnik kimliği üzerinde durulmaz cümleler içerisinde mecbur kalmadıkça bu kelimeye yer verilmezdi (Kürt Teali Cem. Şeyh Sait İsyanı vb. ) Kitapta, İslamiyet?in Kürt kavmi ile olan ilişkilerinden söz edilmektedir.

? Kitaptaki çokça yorum gücü ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

DİKKAT !

? Kral Yolu, Ege'de Sardes?ten başlayıp Pers İmparatorluğu?nun başkenti Sus?a kadar uzanır. / KRAL YOLU artık Lidyalıların değil Pers yolunundur. Lidyalılar bu yolu kullanmıştır.

? On iki Hayvanlı takvim başlangıç tarihi belli değilse de Kök Türkler ve Uygurlar tarafından kullanılmıştır. / BAZI AKADEMİK KAYNAKLARDA HUNLARIN BU TAKVİMİ KULLANDIKLARI İFADE EDİLMEKTEDİR.

? Beytülhikme, MEB 2017?de Harun Reşid Dönemi olarak kabul edilse de 2018?de Memun olarak kabul edilmiştir.

? Hz. Ebu Bekir zamanında Suriye?ye yapılan sefer 2017?de MEB ve ÖABT sorusunda ?Yermük? olarak kabul edilirken 2018?de ?Ecnadeyn? olarak kabul edilmiştir. İlgili yıl yayınlarımda AÖF?yı esas aldığım için sıkıntı yaşadım. Şimdi MEB benim olduğum yere geldi. Lakin ben onun olduğu yerdeyim. Deliye döndük.

? Tartışmalı ve göreceli bir konu olan: Arap yarımadasının dışına yapılan ilk seferi bazı kaynaklar Hz. Ebu Bekir?i verirken MEB 2018 Tebük Seferi?ni vermiştir.

? Tarihî kayıtlara göre ilk serbest ticaret pazarı, Asya Hun Devleti ile Çin arasında kurulmuştur. Lidyalılarda daha önceden serbest Pazar anlayışı olduğu bilgisi ihmal edilmiş durumda

? Gaznelilerin kurucusu Alp tigin kabul edilmekte. Bağımsızlığının ise Bilge Tegin zamanında kazanıldığı ifade edilmektedir. / ÖABT sorusu Gaznelilerin temellerinin Alp Tign zamanında atıldığını devletin ise (eski MEB kitabı) Sebük tigin zamanında olduğunu ifade etmekteydi.

? MEB 2017?DE BULUNAN MELİK ŞAH DÖNEMİ SONRASINDA FETRET DEVRİ TANIMLAMASI YAPARKEN 2018?DE BÖYLE BİR TANIMLAMA YOKTUR.

BU BİLGİLER, 2018 MEB 9.SINIF TARİH KİTABININ LİTERATÜRE YENİ KAZANIMLARIDIR.

? Türk adına, çeşitli anlamlar verilmesine rağmen ?güç, kuvvet? (KESİN ANLAM) anlamına geldiği 1911?de yayınlanan eski bir Türkçe metinden anlaşılmıştır.

? Bizans: Volga?dan, Orta Avrupa?ya kadar uzanan saha için de "Türkiye" kelimesini kullanmıştır. XI-XIII. yy.da Mısır ve Suriye?ye de Türkiye denmiştir. Anadolu ise XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlanmıştır.

? At ilk defa Anav kültüründe görülmüştür.

? DOKUZ-OĞUZ KAĞANLIĞI bünyesindeki Oğuzlar, Kök Türk ve Uygur hâkimiyetine girerek X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti?ni kurmuştur.

? Kore?den Karadeniz?e kadar bulunan bütün Tölesleri ve diğer Türk boylarını egemenliği altına almıştır.

? Mete Han, "ŞANYÜ" (TANHU) unvanını kullanmıştır.?Yay geren (ok atan)? Türk topluluklarını (Yirmi altı boy) bir bayrak altında toplamıştır.

? Bögü Kağan, ?TENGRİDE KUT BULMUŞ.? unvanını kullanmıştır.

? Hunlarda TU-KU, Kök Türklerde AŞİNA ve Uygurlarda YAĞLAKÂR aileleri "Kut"a sahiptir.

? Çin kaynaklarına göre Hunlar EVLERİNİ dövülmüş topraktan yapmışlardı.

? Boy beylerinin kurultaya katılması sadakat göstergesi olarak da kabul edilir.

? Kağan olmadığında kurultaya AYGUCI (BAŞBAKAN) başkanlık yapmıştır.

? Kurultay "YASAMA" organı gibi de çalışmıştır. Ayukı hükümeti ise YÜRÜTME Yetkisini kullanmıştır.

? Tanrının kut ile beraber kağana "ÜLÜŞ" verdiğine de inanılmıştır. Ülüş, iktisadi gücü, bolluk ve bereketi ifade eder.

? TEOMAN (Tuman), ŞAN-YÜ / TAN-HU unvanını kullanmıştır.

? Türk adını RESMİ devlet adı olarak kullanan ilk devlet "Göktürkler"dir.

? Bumin Kağan, İL KAĞAN unvanını kullanmıştır.

? Tapo Kağan diğer adı TASPAR KAĞAN?dır.

? Orhun Abidelerinde on bir yerde "töre" kelimesinin geçmesi devlet hayatındaki törenin önemini gösterir.

? Kut, anlayışı Türk devlet geleneğinin "CİHANŞÜMUL" niteliğini gösterir.

? Atilla?nın Savaş tanrısı ARES'İN KILICINA SAHİP olduğuna inanılmış bu sebeple de Dünya'ya hükmedeceğine inanılmıştır.

? Göçler "YÜKLET" denilen develer ve de dört tekerlekli arabalarla gerçekleşmiştir.

? Türkler tarihte ilik defa KONSERVE yapan millettir.

? Çin Lao Krallığı'nın inşa ettiği surlar "TSİN" (Şİ HUANG) zamanında tamamlanmıştır.

? Türklerde, diske benzeyen gümüş paraya "SATİR" denir.

? Türk devletleri, kervanlardan ?GEÇİŞ VERGİSİ? almıştır.

? Uygurlardaki faiz uygulamaları, TÜRKLERDE BANKACILIĞIN TEMELİNİ oluşturur.

? Mete Han'ın, 10.000 atlıdan oluşan en büyük birliğine ?TÜMEN? denir. Orduyu: Tümenbaşı, binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı rütbelere ayırmıştır.

? Sü-başı, GENEL KURMAY BAŞKANI olarak da tanımlanır. Komutanların rütbelerine göre "tuğu vardır. Kağanın tuğunun başında, altından bir KURT BAŞI vardır.

? Süvarilik için gerekli olan PANTOLON, DERİ KUŞAK VE POTİN Türklerin icadıdır.

? Türklerde Hilal-turan taktiği iki safhadan oluşur. İlki "SAHTE RİCAT" ikincisi ise "PUSU"dur.

? AFŞİN, İHŞİD VE BAÇUROĞULLARI gibi aileler Müslüman olmuş ve Abbasi Devleti?ne hizmet etmişlerdir.

? Hz. Osman zamanında Kuzey Afrika?da Berberiler ile mücadele edilmiş Emeviler zamanında Kartaca alınmıştır. Emeviler zamanında Hasan b. Numan öncülüğünde Kartaca fethedilmiş ve Müslümanlığı seçmiştir.

? KÜRTLER, HZ. ÖMER zamanında Müslümanlara karşı Sasanilerle ittifak yapmıştır. Bu dönemde Kürtlerin İslamlaşma süreci de başlamıştır. HZ. OSMAN zamanında ise Azerbaycan?ın fethiyle KÜRTLER ile Müslümanlar arasında ilişkiler yoğunlaşmıştır.

? Hz. Peygamber, HENDEK SAVAŞI?nda ?KUBBETU?L-TÜRKÎ? denilen Türk çadırından savaşı yönetmiştir.

? Oğuzlar, dokuz boydan oluşur.: TOKUZ (DOKUZ) OĞUZ diye de anılır. En güçlü budun olan Tokuz Oğuzlar, Kök Türklerin himayesine girmiştir. Sonraları doğrudan Bilge Kağan'a (716-734) bağlanmışlardır. Kök Türkler yıkıldıktan sonra Uygur Devleti, Köl (kül) Bilge Kağan, TOKUZ OĞUZLARIN BAŞBUĞU kabul edilmiştir.

? Daha önce dağınık ve özel olarak yapılan öğretim, İLK DEFA ALP ARSLAN zamanında bir PROGRAMA bağlanarak devlet himayesine alınmıştır

? SATUK BUĞRA HAN'a, Türkler arasında İslamiyet?in yayılmasına yaptığı katkılardan dolayı EL-MÜCAHİT, EL-GAZİ unvanları verilmiştir.

? Gazneli hükümdarı HÜSREV MELİK Gurlularca esir edilmiştir.

? İslamiyet'in kabulü ile "Kut inancı", ALLAH'IN NASİBİ VE TAKDİRİ olarak yorumlanmıştır. Hükümdar, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak kabul edilmiştir.

? Karahanlılarda hakan yerine ?ARSLAN HAN?, YABGU YERİNE ?BUĞRA HAN? VE ŞAD YERİNE ?İLİG HAN? kullanılmıştır. Gazneliler de ise hükümdarlar ?emir ve sultan? gibi İslami unvanlar kullanmıştır.

? Dandanakan Savaşı'ndan sonra TUĞRUL BEY ADINA "ES- SULTANÜ'L-MUAZZAM" unvanıyla hutbe okunmuştur.

? Malazgirt Savaşı?nda Tarihte ilk defa bir Bizans imparatoru, bir TÜRK HÜKÜMDARINA ESİR düşmüştür

? Abbasi halifesi, Sultan ALP ARSLAN?A ?İSLAM ÜLKELERİNİN SULTANI? unvanını vermiştir.

? Büyük Selçuklularda Büyük divanda üyesi bulunmayan: Divan-ı Berid, posta ve haberleşmeden: Adalet işlerinden Dİvan- Mezalim: Hatun hizmetlerinden ise DİVAN-I HATUN bulunur.

? Kuşatmalarda ARRADE (hafif taşlar atan silah) ve mancınık gibi ağır silah kullanılmıştır.

? Türkiye adı ilk defa Bizanslılarca kullanılmıştır. Arap kaynaklarında "Berrü?t-Türkiyye" ifadesi ise XIV. yüzyılda kullanılmıştır. Marco Polo (ö.1324), Anadolu?dan "Türkiye" şeklinde söz etmiştir. Arap seyyah İbn Batûta, ?Berrü?t-Türkiyye el-Ma?rûf bi Bilâdi?r-Rûm? (Türkiye ülkesi) ifadelerini kullanmıştır. Memlûk yazarları; Mısır, Suriye Memlûkleri için "ed-Devletü?t-Türkiye" (Türkiye Devleti) ifadesini kullanmıştır.

Coşkun Çebitürk

Tarih ögretmeni


TomrisssHatun, 6 ay önce - Alıntıya git

Çok teşekkür ederiz :))

09 Eylül 2017 13:49

TomrisssHatun
Aday Memur

Rica ederim hocam ;)

09 Eylül 2017 15:01

ecemcelik
Aday Memur

Merhaba. Öncelikle herkese iyi çalışmalar. Ben geçen sene hiç çalışmadan P3'den 69,5 aldım. Bu sene YouTube'daki videolardan yararlanarak hazirlanmayi planlıyorum. Konu anlatımını YouTube'daki videolar aracılığıyla defter tutarak, soru çözümü içinde pegem'in soru bankası setini almayı planlıyorum. Ayrıca sınava yakında deneme çözmeyi düşünüyor. Ekonometri mezunuyum. Böyle bir çalışmayla 80 puanın üstünü görebilir miyim? Sizler nasıl bir çalışma yürüyorsunuz? Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

10 Eylül 2017 12:57

suskun kalp
Şube Müdürü

Fonksiyonlar önemli konu kpssden çıktı mı bilmiyorum ama çıkmış olsa bile çalışmakta fayda var


2018kpsss, 6 ay önce - Alıntıya git

Oda doğru ayrım yapmadan çalışmak gerek

10 Eylül 2017 13:36

Veterinerhekim5
Aday Memur

2018 KPSS Öncesinde 9. Sınıf MEB TARİH KİTABI hakkında değerlendirme, farklılıklar, ilave bilgiler

Sevdiklerinizle paylaşınız. Bu bilgileri KPSS TARİH kitabınızla bütünleyerek çalışmalarınıza devam ediniz. Aksi halde ?bir? eksiksiniz.

GENEL DEĞERLENDİRME

? Bilginin sunumu sistematik değil. Tablolar ile bilgiler daha sistemli hale getirilebilirdi.

? Kazanımlara uygun kitabı oluşturma isteği bazen kazanımlar arası geçişlerde konu bütünlüğünü sağlama konusunda sıkıntı oluşturmuş. Kopukluklar var.

? Özellikle 2. ünite akademik bir dil kullanılmış. 9.sınıf öğrencileri için ağdalı, ağır bir sunum var. Konu başlıkları güzel lakin içeriği oluştururken ciddi sıkıntı yaşanmış.

? Çokça konu tekrarına düşülmüş. Aynı bilgiye birden fazla yerde fazlasıyla rastlamak mümkün.

? Eskiçağ uygarlıkları bilgi düzeyli değil konu eksenli verilmek istenmiş. Lakin konu bütünlüğünü oluşturmak zor. Yani anlatan için de dinleyen için de fotoğrafı zihinde canlandırmak sorunlu. Konu tekrarı, sistemsizlik, ağır dil?

? Ünitelerin yazımı ortak bir komisyonca değil de farklı kişilerce yazılmış gibi durmakta. Üniteler arasında uslüp ve sunum birlikteliği eksik.

? Kronolojik bütünlük yok. Tematik bir sunum olduğu için bunu tam olarak beklemek de doğru değil. Lakin kronolojik tarih sunum yapıldığı yerlerde özellikle ilk Türk devletlerinde sıkıntı var.

? Tarih ders kitaplarında ?Kürt? etnik kimliği üzerinde durulmaz cümleler içerisinde mecbur kalmadıkça bu kelimeye yer verilmezdi (Kürt Teali Cem. Şeyh Sait İsyanı vb. ) Kitapta, İslamiyet?in Kürt kavmi ile olan ilişkilerinden söz edilmektedir.

? Kitaptaki çokça yorum gücü ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

DİKKAT !

? Kral Yolu, Ege'de Sardes?ten başlayıp Pers İmparatorluğu?nun başkenti Sus?a kadar uzanır. / KRAL YOLU artık Lidyalıların değil Pers yolunundur. Lidyalılar bu yolu kullanmıştır.

? On iki Hayvanlı takvim başlangıç tarihi belli değilse de Kök Türkler ve Uygurlar tarafından kullanılmıştır. / BAZI AKADEMİK KAYNAKLARDA HUNLARIN BU TAKVİMİ KULLANDIKLARI İFADE EDİLMEKTEDİR.

? Beytülhikme, MEB 2017?de Harun Reşid Dönemi olarak kabul edilse de 2018?de Memun olarak kabul edilmiştir.

? Hz. Ebu Bekir zamanında Suriye?ye yapılan sefer 2017?de MEB ve ÖABT sorusunda ?Yermük? olarak kabul edilirken 2018?de ?Ecnadeyn? olarak kabul edilmiştir. İlgili yıl yayınlarımda AÖF?yı esas aldığım için sıkıntı yaşadım. Şimdi MEB benim olduğum yere geldi. Lakin ben onun olduğu yerdeyim. Deliye döndük.

? Tartışmalı ve göreceli bir konu olan: Arap yarımadasının dışına yapılan ilk seferi bazı kaynaklar Hz. Ebu Bekir?i verirken MEB 2018 Tebük Seferi?ni vermiştir.

? Tarihî kayıtlara göre ilk serbest ticaret pazarı, Asya Hun Devleti ile Çin arasında kurulmuştur. Lidyalılarda daha önceden serbest Pazar anlayışı olduğu bilgisi ihmal edilmiş durumda

? Gaznelilerin kurucusu Alp tigin kabul edilmekte. Bağımsızlığının ise Bilge Tegin zamanında kazanıldığı ifade edilmektedir. / ÖABT sorusu Gaznelilerin temellerinin Alp Tign zamanında atıldığını devletin ise (eski MEB kitabı) Sebük tigin zamanında olduğunu ifade etmekteydi.

? MEB 2017?DE BULUNAN MELİK ŞAH DÖNEMİ SONRASINDA FETRET DEVRİ TANIMLAMASI YAPARKEN 2018?DE BÖYLE BİR TANIMLAMA YOKTUR.

BU BİLGİLER, 2018 MEB 9.SINIF TARİH KİTABININ LİTERATÜRE YENİ KAZANIMLARIDIR.

? Türk adına, çeşitli anlamlar verilmesine rağmen ?güç, kuvvet? (KESİN ANLAM) anlamına geldiği 1911?de yayınlanan eski bir Türkçe metinden anlaşılmıştır.

? Bizans: Volga?dan, Orta Avrupa?ya kadar uzanan saha için de "Türkiye" kelimesini kullanmıştır. XI-XIII. yy.da Mısır ve Suriye?ye de Türkiye denmiştir. Anadolu ise XII. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlanmıştır.

? At ilk defa Anav kültüründe görülmüştür.

? DOKUZ-OĞUZ KAĞANLIĞI bünyesindeki Oğuzlar, Kök Türk ve Uygur hâkimiyetine girerek X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti?ni kurmuştur.

? Kore?den Karadeniz?e kadar bulunan bütün Tölesleri ve diğer Türk boylarını egemenliği altına almıştır.

? Mete Han, "ŞANYÜ" (TANHU) unvanını kullanmıştır.?Yay geren (ok atan)? Türk topluluklarını (Yirmi altı boy) bir bayrak altında toplamıştır.

? Bögü Kağan, ?TENGRİDE KUT BULMUŞ.? unvanını kullanmıştır.

? Hunlarda TU-KU, Kök Türklerde AŞİNA ve Uygurlarda YAĞLAKÂR aileleri "Kut"a sahiptir.

? Çin kaynaklarına göre Hunlar EVLERİNİ dövülmüş topraktan yapmışlardı.

? Boy beylerinin kurultaya katılması sadakat göstergesi olarak da kabul edilir.

? Kağan olmadığında kurultaya AYGUCI (BAŞBAKAN) başkanlık yapmıştır.

? Kurultay "YASAMA" organı gibi de çalışmıştır. Ayukı hükümeti ise YÜRÜTME Yetkisini kullanmıştır.

? Tanrının kut ile beraber kağana "ÜLÜŞ" verdiğine de inanılmıştır. Ülüş, iktisadi gücü, bolluk ve bereketi ifade eder.

? TEOMAN (Tuman), ŞAN-YÜ / TAN-HU unvanını kullanmıştır.

? Türk adını RESMİ devlet adı olarak kullanan ilk devlet "Göktürkler"dir.

? Bumin Kağan, İL KAĞAN unvanını kullanmıştır.

? Tapo Kağan diğer adı TASPAR KAĞAN?dır.

? Orhun Abidelerinde on bir yerde "töre" kelimesinin geçmesi devlet hayatındaki törenin önemini gösterir.

? Kut, anlayışı Türk devlet geleneğinin "CİHANŞÜMUL" niteliğini gösterir.

? Atilla?nın Savaş tanrısı ARES'İN KILICINA SAHİP olduğuna inanılmış bu sebeple de Dünya'ya hükmedeceğine inanılmıştır.

? Göçler "YÜKLET" denilen develer ve de dört tekerlekli arabalarla gerçekleşmiştir.

? Türkler tarihte ilik defa KONSERVE yapan millettir.

? Çin Lao Krallığı'nın inşa ettiği surlar "TSİN" (Şİ HUANG) zamanında tamamlanmıştır.

? Türklerde, diske benzeyen gümüş paraya "SATİR" denir.

? Türk devletleri, kervanlardan ?GEÇİŞ VERGİSİ? almıştır.

? Uygurlardaki faiz uygulamaları, TÜRKLERDE BANKACILIĞIN TEMELİNİ oluşturur.

? Mete Han'ın, 10.000 atlıdan oluşan en büyük birliğine ?TÜMEN? denir. Orduyu: Tümenbaşı, binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı rütbelere ayırmıştır.

? Sü-başı, GENEL KURMAY BAŞKANI olarak da tanımlanır. Komutanların rütbelerine göre "tuğu vardır. Kağanın tuğunun başında, altından bir KURT BAŞI vardır.

? Süvarilik için gerekli olan PANTOLON, DERİ KUŞAK VE POTİN Türklerin icadıdır.

? Türklerde Hilal-turan taktiği iki safhadan oluşur. İlki "SAHTE RİCAT" ikincisi ise "PUSU"dur.

? AFŞİN, İHŞİD VE BAÇUROĞULLARI gibi aileler Müslüman olmuş ve Abbasi Devleti?ne hizmet etmişlerdir.

? Hz. Osman zamanında Kuzey Afrika?da Berberiler ile mücadele edilmiş Emeviler zamanında Kartaca alınmıştır. Emeviler zamanında Hasan b. Numan öncülüğünde Kartaca fethedilmiş ve Müslümanlığı seçmiştir.

? KÜRTLER, HZ. ÖMER zamanında Müslümanlara karşı Sasanilerle ittifak yapmıştır. Bu dönemde Kürtlerin İslamlaşma süreci de başlamıştır. HZ. OSMAN zamanında ise Azerbaycan?ın fethiyle KÜRTLER ile Müslümanlar arasında ilişkiler yoğunlaşmıştır.

? Hz. Peygamber, HENDEK SAVAŞI?nda ?KUBBETU?L-TÜRKÎ? denilen Türk çadırından savaşı yönetmiştir.

? Oğuzlar, dokuz boydan oluşur.: TOKUZ (DOKUZ) OĞUZ diye de anılır. En güçlü budun olan Tokuz Oğuzlar, Kök Türklerin himayesine girmiştir. Sonraları doğrudan Bilge Kağan'a (716-734) bağlanmışlardır. Kök Türkler yıkıldıktan sonra Uygur Devleti, Köl (kül) Bilge Kağan, TOKUZ OĞUZLARIN BAŞBUĞU kabul edilmiştir.

? Daha önce dağınık ve özel olarak yapılan öğretim, İLK DEFA ALP ARSLAN zamanında bir PROGRAMA bağlanarak devlet himayesine alınmıştır

? SATUK BUĞRA HAN'a, Türkler arasında İslamiyet?in yayılmasına yaptığı katkılardan dolayı EL-MÜCAHİT, EL-GAZİ unvanları verilmiştir.

? Gazneli hükümdarı HÜSREV MELİK Gurlularca esir edilmiştir.

? İslamiyet'in kabulü ile "Kut inancı", ALLAH'IN NASİBİ VE TAKDİRİ olarak yorumlanmıştır. Hükümdar, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak kabul edilmiştir.

? Karahanlılarda hakan yerine ?ARSLAN HAN?, YABGU YERİNE ?BUĞRA HAN? VE ŞAD YERİNE ?İLİG HAN? kullanılmıştır. Gazneliler de ise hükümdarlar ?emir ve sultan? gibi İslami unvanlar kullanmıştır.

? Dandanakan Savaşı'ndan sonra TUĞRUL BEY ADINA "ES- SULTANÜ'L-MUAZZAM" unvanıyla hutbe okunmuştur.

? Malazgirt Savaşı?nda Tarihte ilk defa bir Bizans imparatoru, bir TÜRK HÜKÜMDARINA ESİR düşmüştür

? Abbasi halifesi, Sultan ALP ARSLAN?A ?İSLAM ÜLKELERİNİN SULTANI? unvanını vermiştir.

? Büyük Selçuklularda Büyük divanda üyesi bulunmayan: Divan-ı Berid, posta ve haberleşmeden: Adalet işlerinden Dİvan- Mezalim: Hatun hizmetlerinden ise DİVAN-I HATUN bulunur.

? Kuşatmalarda ARRADE (hafif taşlar atan silah) ve mancınık gibi ağır silah kullanılmıştır.

? Türkiye adı ilk defa Bizanslılarca kullanılmıştır. Arap kaynaklarında "Berrü?t-Türkiyye" ifadesi ise XIV. yüzyılda kullanılmıştır. Marco Polo (ö.1324), Anadolu?dan "Türkiye" şeklinde söz etmiştir. Arap seyyah İbn Batûta, ?Berrü?t-Türkiyye el-Ma?rûf bi Bilâdi?r-Rûm? (Türkiye ülkesi) ifadelerini kullanmıştır. Memlûk yazarları; Mısır, Suriye Memlûkleri için "ed-Devletü?t-Türkiye" (Türkiye Devleti) ifadesini kullanmıştır.

Coşkun Çebitürk

Tarih ögretmeni


TomrisssHatun, 6 ay önce - Alıntıya git

Çoook teşekkür ederiz bilgilendirmeler için :)

10 Eylül 2017 14:02

m mır
Şube Müdürü

Bunları ezberleyenler kesin atanıyormuş :D

10 Eylül 2017 14:08

rivaldo4
Memur

Arkadaşlar önerisi olan yok mu, lütfen, çalıştığım için vaktim çok kısıtlı ona göre plan yapmam gerek.


rivaldo4, 6 ay önce - Alıntıya git

+

10 Eylül 2017 15:14

suskun kalp
Şube Müdürü

Arkadaşlar yediiklim bumerang matematik soru bankasını çözen var mi nasıl..benim hocam kitabı dışında bir kitap daha almak istiyorum ama cok basit seviyede olmayan yani tam kpss düzeyinde..var mi onerebileceginiz çözümlü soru bankası

10 Eylül 2017 18:22

Porazo
Aday Memur

Arkadaşlar kpss ye yeni çalışmaya başlayacağım hangi konu anlatım setini önerirsiniz: pegem, beyaz kalem, benim hocam v.b ? Sınava en yakın olan hangisidir?

10 Eylül 2017 19:20

dmlcem
Şef

Arkadaşlar kpss ye yeni çalışmaya başlayacağım hangi konu anlatım setini önerirsiniz: pegem, beyaz kalem, benim hocam v.b ? Sınava en yakın olan hangisidir?


Porazo, 6 ay önce - Alıntıya git

Set onermiyoruz.her kitabin ayri yayini almalisin.bikac sayfa geriye git.hep yazdik

10 Eylül 2017 21:40

Muslera45
Aday Memur

Benim hocam tarih çok detay ve gereksiz değilmi bukdar bilgiyi bilmeye ne gerek var baska hangi yayınevlerinden çalışıyorsunuz arkadaşlar tarih için konu anlatım önerirmisiniz

10 Eylül 2017 22:07

dmlcem
Şef

Benim hocam tarih çok detay ve gereksiz değilmi bukdar bilgiyi bilmeye ne gerek var baska hangi yayınevlerinden çalışıyorsunuz arkadaşlar tarih için konu anlatım önerirmisiniz


Muslera45, 6 ay önce - Alıntıya git

Tarihin pusulasi iyidir ben ordan bakiyorum

10 Eylül 2017 22:12

Porazo
Aday Memur

Set onermiyoruz.her kitabin ayri yayini almalisin.bikac sayfa geriye git.hep yazdik


dmlcem, 6 ay önce - Alıntıya git

Hocam o dediğinizde ki mantığı anlamadım hepsi ayrı ders zaten(bir ders için aynı yayın alınsa haklısınız). Soru bankasını ayrı yayın deneme testlerinide ayrı yayın aldım mı 3-4 yayın olur zaten.

10 Eylül 2017 22:17

suskun kalp
Şube Müdürü

Arkadaşlar kpss ye yeni çalışmaya başlayacağım hangi konu anlatım setini önerirsiniz: pegem, beyaz kalem, benim hocam v.b ? Sınava en yakın olan hangisidir?


Porazo, 6 ay önce - Alıntıya git

Bende pegem ile benim hocam arasında kaldım

Toplam 4141 mesaj
«828384858687888990919293»
 
ANKET
Çiftlik Bank olayında sadece vatandaş mı suçludur?