Editörler : Kubil ay
28 Haziran 2016 00:33   


hz imam mehdi için hadis ve rivayet wikisi açıldı ! :)

hz imam mehdi için hadis ve rivayet wikisi açıldı ! :)

http://tr.wikishia.net/view/%C4%B0mam_Mehdi_(a.s)

buna niye bu kadar çok sevindiğimi söylemem gerekirse

bir çok yazılı kaynak orjinalinden TR ye çevirilirken

herkes kendi şehine göre yorumlar yapıyordu :D

28 Haziran 2016 00:57

bir kürt romanı
Daire Başkanı

hz imam mehdi hakkında hadis ve rivayetler

https://www.youtube.com/watch?v=i9MMrD9rzR8

28 Haziran 2016 01:32

bursengiz
Şef

FERRİ YEZDANİ (İLAHİ NUR)

İslam tarihinin büyük bir kısmı aslınfa fars- mecusi kültürüyle savaştan ibarettir.

Hz. Ömer İran'ı fethedince MEDAİN'deki mesusi saltanatına son vermişti.

Tanrı-kral Yezdücerd kutsal kitaplarını da alıp Bombay'a kaçmıştı. Fakat kızı Şehribanu (şahbanu) esir olarak alınmıştı.

Mecusi kralları FERRİ YEZDANİ-İLAHİ NUR sahibi olarak kabul edilirlerdi. Özel bir soydu. Tanrı tarafından bilgilenidirilirler özel bir eğitim almadan her şeyi bilebilirledi.

Ve bu FERRİ YEZDANİ ilahi nur soylarını takip ederdi. Yani o soydan devam ederdi.

300 Spartalı filmini izlemişseniz, ordaki kral o günkü Perslilerin tanrı-kral inancını sergilediğini görmüşsünüzdür.

Buraya kadar anlattıklarımın konuyla ne alakası var diyebilirsiniz?

Hikayemiz bundan sonra başlıyor da onun için.....

Yezdücerdin kızı ŞEHRİBANU Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin ile evlenir.

Ve bu şekilde İKİ KUTSAL bir araya gelmiş olur.

Hz. Ali Kutsal soydan gelen , ferri yezdani (ilahi nur) sahibi olan ŞEHRİBANU'nun kayınpederi olur.

Ve bu soydan gelenler ferri yezdani sahibi olmaya devam ederler.

Şiilerin 12 imamı da bu soydan gelir.

Şiilerde imamlar peygamberlerden dahi üstündürler. Peygamberlerde zelle bulunabilir fakat bu imamlar masum oldukları tanrı tarafından bilgilendirildikleri için zelle dahi bulunmaz.

Ee bunun bizimle ne alakası var diyeceksiniz.

Hz. Ali'nin kaç tane çocuğu var hiç araştırdınız mı?

Ama Hz. Hüseyin'in soyundan gelenler nasıl kutsallaştırılmıştır, bunu hepiniz bilirsiniz. değil mi?

Hz. Hüseyin soyundan gelenler otomatik alim kabul edilirler öyle değil mi?

Acaba bunun sebebi FERRİ YEZDANİ olabilir mi?

Bazıları tanrı tarafından bilgilendirilen , okumadan , araştırmadan normal insanların yıllarca öğrenemeyeceği bilgileri bir anda öğrenmesini normal kabul edebilirler.

İslam tarihi aslında fars-mecusi kültürüyle bir savaştan ibarettir.

Bugün büyük mutasavvıf kabul ettiğimiz bazı kişilerin özellikle BOMBAY'da eğitim aldığını bimiyor olabilirler mi acaba?

" Size ben, "Allah'ın hazineleri yanımdadır" demiyorum; gaybı da bilmem. "Ben bir meleğim" de demiyorum...." Hud 31

Hz. Muhammed (sav) gaybı bilmediğini söylerken, gaybla ilgili söylediği bu haberler sizce Kurana ters düşmüyormu?

Bu tamamen zerdüştlük kökenli bir inançtır.

Toplam 2 mesaj