Editörler : Kubil ay
09 Temmuz 2016 08:45   


Yasaklı
Hallacı Mansur Enel Hak ;; Hallac-ı Mansur ;; "Ene'l-Hak" ;; Hallac-ı Mansur "Ene'l-Hak"

Hallacı Mansur Enel Hak ;; Hallac-ı Mansur ;; "Ene'l-Hak" ;; Hallac-ı Mansur "Ene'l-Hak"

https://www.youtube.com/watch?v=DjzYxOdX0nI

09 Temmuz 2016 08:48

sanatsal art
Yasaklı
09 Temmuz 2016 09:20

sanatsal art
Yasaklı

nefs olmasa ; zaten, yaradan demiyor mu hak kitapta !?

-------------------------------------

1.fe: artık

2.izâ: olduğu zaman

3.sevveytu-hu: onu sevva ettim, dizayn ettim

4.ve nefah-tu: ve üfledim

5.fî-hi: onun içine

6.min rûhî: ruhumdan

7.fe: hemen

8.kaû: yere kapanın (düşün)

9.lehu: ona, onun için

10.sâcidîne: secde edenler

------------------------

20 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Bunun için, Ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!»

ref: http://www.kuranmeali.org/15/hicr_suresi/29.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

09 Temmuz 2016 09:32

sanatsal art
Yasaklı

nefs olmasa ; zaten, yaradan demiyor mu hak kitapta !?

-------------------------------------

1.fe: artık

2.izâ: olduğu zaman

3.sevveytu-hu: onu sevva ettim, dizayn ettim

4.ve nefah-tu: ve üfledim

5.fî-hi: onun içine

6.min rûhî: ruhumdan

7.fe: hemen

8.kaû: yere kapanın (düşün)

9.lehu: ona, onun için

10.sâcidîne: secde edenler

------------------------

20 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Bunun için, Ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!»

ref: http://www.kuranmeali.org/15/hicr_suresi/29.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx


sanatsal art, 5 yıl önce - Alıntıya git

yok bu cımbızlı ameliyatla bile seçilip alınamayacak bir çok derin anlam var !

1. olarak ; can vermek için ruh üfledim demiyor ! ruhumdan üfledim diyor !

2. olarak ; buna secde edin diyor ! ama bu daha önce yarattıklarına söylediği bir şey ! yani nasıl bir üstünlüğü var ki !?

________________________________________________________________

1.ve iz kâle: ve demişti

2.rabbu-ke: senin Rabbin

3.li el melâiketi: meleklere

4.innî: muhakkak ki ben

5.câilun: kılan, yapan, yapacak olan

6.fî el ardı: yeryüzünde

7.halîfeten: halife

8.kâlû: dediler

9.e tec'alu: kılacak mısın, yapacak mısın

10.fî-hâ: orada

11.men: kimse, kişi (birisi)

12.yufsidu: fesat çıkarır, bozgunculuk yapar

13.fî-hâ: orada

14.ve yesfiku: ve (kan) akıtır, (kan) döker

15.ed dimâe: kan

16.ve nahnu: ve biz

17.nusebbihu: tesbih ediyoruz, yüceltiyoruz,

18.bi hamdi-ke: seni hamd ile, hamdinle

19.ve nukaddisu: ve takdis ediyoruz, mukaddes

20.leke: seni

21.kâle: dedi

22.innî a'lemu: muhakkak ki ben bilirim

23.mâ lâ tâ'lemûne: sizin bilmediğiniz şeyleri

--------------------------------------------

19 - Elmalılı Hamdi Yazır:

Ve düşün ki rabbin melâikeye «Ben Yerde muhakkak bir halife yapacağım»

dediği vakıt «Â!.. Orada fesat edecek ve kanlar dökecek bir mahlûk mu

yaratacaksın?. biz hamdinle tesbih ve seni takdis edip dururken»

dediler. «Her halde ben sizin bilemiyeceğiniz şeyler bilirim» buyurdu

ref : http://www.kuranmeali.org/2/bakara_suresi/30.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

____________________________________________________________________

3. olarak ; başka bir ayeti kelimede ; halife yaratmaktan bahsediliyor !

ve ayrıca yer yüzünde şeklinde bir ifade var !

bu yer yüzü için mi yoksa evrensel anlamda yaratacağı halifenin

bu yer yüzünde, bu dünyada olacağı anlamında mı !?

oda ayrı bir konu ! yani

////////////////////////

yani bir şeyi evirip çevirsek zorlama yorum yapsak bu kadar olmaz !' yani !

09 Temmuz 2016 09:48

sanatsal art
Yasaklı

yok bu cımbızlı ameliyatla bile seçilip alınamayacak bir çok derin anlam var !

1. olarak ; can vermek için ruh üfledim demiyor ! ruhumdan üfledim diyor !

2. olarak ; buna secde edin diyor ! ama bu daha önce yarattıklarına söylediği bir şey ! yani nasıl bir üstünlüğü var ki !?

________________________________________________________________

1.ve iz kâle: ve demişti

2.rabbu-ke: senin Rabbin

3.li el melâiketi: meleklere

4.innî: muhakkak ki ben

5.câilun: kılan, yapan, yapacak olan

6.fî el ardı: yeryüzünde

7.halîfeten: halife

8.kâlû: dediler

9.e tec'alu: kılacak mısın, yapacak mısın

10.fî-hâ: orada

11.men: kimse, kişi (birisi)

12.yufsidu: fesat çıkarır, bozgunculuk yapar

13.fî-hâ: orada

14.ve yesfiku: ve (kan) akıtır, (kan) döker

15.ed dimâe: kan

16.ve nahnu: ve biz

17.nusebbihu: tesbih ediyoruz, yüceltiyoruz,

18.bi hamdi-ke: seni hamd ile, hamdinle

19.ve nukaddisu: ve takdis ediyoruz, mukaddes

20.leke: seni

21.kâle: dedi

22.innî a'lemu: muhakkak ki ben bilirim

23.mâ lâ tâ'lemûne: sizin bilmediğiniz şeyleri

--------------------------------------------

19 - Elmalılı Hamdi Yazır:

Ve düşün ki rabbin melâikeye «Ben Yerde muhakkak bir halife yapacağım»

dediği vakıt «Â!.. Orada fesat edecek ve kanlar dökecek bir mahlûk mu

yaratacaksın?. biz hamdinle tesbih ve seni takdis edip dururken»

dediler. «Her halde ben sizin bilemiyeceğiniz şeyler bilirim» buyurdu

ref : http://www.kuranmeali.org/2/bakara_suresi/30.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

____________________________________________________________________

3. olarak ; başka bir ayeti kelimede ; halife yaratmaktan bahsediliyor !

ve ayrıca yer yüzünde şeklinde bir ifade var !

bu yer yüzü için mi yoksa evrensel anlamda yaratacağı halifenin

bu yer yüzünde, bu dünyada olacağı anlamında mı !?

oda ayrı bir konu ! yani

////////////////////////

yani bir şeyi evirip çevirsek zorlama yorum yapsak bu kadar olmaz !' yani !


sanatsal art, 5 yıl önce - Alıntıya git

ruhundan üflemiş ise bütünden vermiş ise

kelime mantık ve felsefi açıdan bütün bir dir,

bir birinden ayrılmaz ! ve bölünmez !

dahası şah damarınızdan daha yakın olmak ne demek ! ?

uzun lafın kısası ben power im ben güç üm anlamında bir makam değil bu !

her şey Allah ve bende bir hiçim deme makamı anlamında

anlayabiliriz ! neden böyle anlarız !?

çünkü insana bir noktada

ramanı ve şeytani de dokunmuş

2. li taraf olduğu için !

insan yaradana yakın olduğu kadar

inanç açısından boş kaldığı zamanlar !

aynı şekilde diğerine de fazla yaklaşa bilir !

vs. vs. bu bir felsefi fikir egzersizi !

bu bu dur diyen biz değil !

biz sadece sınırlı bilgi ile olasılığı anlamaya çalışıyoruz !

------------------------------

am olmak ne demek?

ram olmakanlamı

boyun eğmek, itaat etmek: ?Onun şekillerine ve anatomisine ram olmayı kendime bir zillet addederim.? -Y. K. Karaosmanoğlu.

------------------------------

1.ve yes'elûne-ke: ve sana sorarlar

2.anir rûhı (an er rûhi): ruhtan

3.kulir rûhu (kul er rûhu): de ki ruh

4.min emri rabbî: Rabbimin emrinden

5.ve mâ ûtîtum: ve size verilmedi

6.min el ilmi: ilimden (onun ilminden)

7.illâ: ancak, den başka, sadece

8.kalîlen: az, pek az

------------------------------------

19 - Elmalılı Hamdi Yazır: Bir de sana ruhtan soruyorlar, de ki: ruh rabbımın emrindendir ve size ılimden ancak az bir şey verilmiştir

ref: http://www.kuranmeali.org/15/hicr_suresi/29.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

09 Temmuz 2016 09:58

sanatsal art
Yasaklı

basit olan yaradanı yaratan yani güç power olarak görür !

yaradanı nükleer reaktör olarak görmek değil mesele !

yaradanın zaten kaba tabirde işi yaratmaktır !

ama asıl meselesi neden yarattı !?

yaradan malı değil malın ötesine olanı

yani aşkı sevgiyi neden yarattı ! ?

biz maddeyi değil ! veya basit ticaret formatında sebep sonuç analizinin ötesinde

hangi şuur veya akıl seviyesinde olursak olalım !

bizim hepimizin eksiksiz ve kusursuz eşit seviyede anlayabileceğimiz tek şey

sevgi ve aşk tır !

eğer biz sevgi ve aşkı anlayamaz isek ; dünyayı anlayamayız !

bir sufiye bir tabela gelir !

sufi derki karın varmı yok !

git evlen sevmeyi öğren öyle gel misali !

yaradanı biz yarattığı ile algılayabiliriz !

yoksa bu aşk fantazi aşka döner !

biz onu değil kafamızda yarattığımıza aşık oluruz !

insan yaradanı onun yarattıklarını sevdiği kadar

yani tüm sevdiklerimizin toplamı kadar severiz

çünkü gerçek olan ölçü budur !

09 Temmuz 2016 10:19

sanatsal art
Yasaklı

Sufilerin bir çoğu aşka gider

ama maalesef aşkı fanteziye giderler !

dünya fani ; cennet ebedi dir diye kendilerini

dünya işlerinden ellerini ayaklarını çekmişler !

aç kalmış, susuz kalmış ; ne için ?

dünya tatlarının misli ile fazlasını bulmak için !

ama lakin kitapta böyle mi yazar !?

bir din inmişti ! köleleri özgür

cahilleri okur yazar yapan bir din inmişti !

insan tek başına kalmak için değil !

sosyalleşmek için sosyal bir beşer olmak için gelmişti

ilim zenginlik kolaylık ve refah sağlardı !

ve ilim anca sosyal beşer olunca olgunlaşırdı !

fantaziye aşk diye bir şey uyduranlar !

aşkında suyun üzerinde yürüyenler

uçanlar kaçanlar vs. bu hikayeler yüzünden

ne su üzerinde kayıkla bile gider olduk

ne gökyüzünden kendi yaptığımız uçaklarla uçar olduk !

gerçekler hikaye oldu !

ve hikayeler ( yalanlar ) insanların tek gerçeği oldu !

10 Temmuz 2016 13:05

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Sufilerin bir çoğu aşka gider

ama maalesef aşkı fanteziye giderler !

dünya fani ; cennet ebedi dir diye kendilerini

dünya işlerinden ellerini ayaklarını çekmişler !

aç kalmış, susuz kalmış ; ne için ?

dünya tatlarının misli ile fazlasını bulmak için !

ama lakin kitapta böyle mi yazar !?

bir din inmişti ! köleleri özgür

cahilleri okur yazar yapan bir din inmişti !

insan tek başına kalmak için değil !

sosyalleşmek için sosyal bir beşer olmak için gelmişti

ilim zenginlik kolaylık ve refah sağlardı !

ve ilim anca sosyal beşer olunca olgunlaşırdı !

fantaziye aşk diye bir şey uyduranlar !

aşkında suyun üzerinde yürüyenler

uçanlar kaçanlar vs. bu hikayeler yüzünden

ne su üzerinde kayıkla bile gider olduk

ne gökyüzünden kendi yaptığımız uçaklarla uçar olduk !

gerçekler hikaye oldu !

ve hikayeler ( yalanlar ) insanların tek gerçeği oldu !


sanatsal art, 5 yıl önce - Alıntıya git

Din kitaplarını peygamberler değil sufiler yazdı.Dinleri ise muktedirler ortaya koydu. Gerçek Sofi cennetin bu dünyada yaşayan insanların ruhunda olduğunu çok iyi bilir.

10 Temmuz 2016 13:21

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Din kitaplarını peygamberler değil sufiler yazdı.Dinleri ise muktedirler ortaya koydu. Gerçek Sofi cennetin bu dünyada yaşayan insanların ruhunda olduğunu çok iyi bilir.


yeniceri53, 5 yıl önce - Alıntıya git

Muktedirlerin gücüne karşı koyamayan sofiler mecburen onların dümen sularına alet olmuşlardır.

Hallacın, Ebu Hanifenin akıbetleri malumdur.

10 Temmuz 2016 18:29

sanatsal art
Yasaklı

Muktedirlerin gücüne karşı koyamayan sofiler mecburen onların dümen sularına alet olmuşlardır.

Hallacın, Ebu Hanifenin akıbetleri malumdur.


yeniceri53, 5 yıl önce - Alıntıya git

adam dinde reform yapmamış !

adam devrim yapmaya direniş yapmaya çalışmamış !

ulema sisteminin bakış açısına ters düşmemiş !

onlarda her şey yaradanın izniyle oluyor !

al işte infazın başladı

ve engel olan bir şey var mı misali !

tip tip bakmışlar , HALLACI ya !

10 Temmuz 2016 21:29

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

adam dinde reform yapmamış !

adam devrim yapmaya direniş yapmaya çalışmamış !

ulema sisteminin bakış açısına ters düşmemiş !

onlarda her şey yaradanın izniyle oluyor !

al işte infazın başladı

ve engel olan bir şey var mı misali !

tip tip bakmışlar , HALLACI ya !


sanatsal art, 5 yıl önce - Alıntıya git

Bu açıdan haklısın. Muktedirlerin önlerin lutfedip attıkları kemikleri sıyırdılar.

Ama birde Celali isyanları, Şeyh Bedrettin İsyanı vardı.Fakat hepside bastırıldı.

O yüzdende sustular .Üç günlük yaşamda keyiflerini çattılar. Bir iki can uyarabildilersede ne mutlu onlara.

Onu dahi tam yapamadılarki bu günkü Alevilik hala Ehlibeytin sulbi soyuna inanıyor.

10 Temmuz 2016 21:47

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Bu açıdan haklısın. Muktedirlerin önlerin lutfedip attıkları kemikleri sıyırdılar.

Ama birde Celali isyanları, Şeyh Bedrettin İsyanı vardı.Fakat hepside bastırıldı.

O yüzdende sustular .Üç günlük yaşamda keyiflerini çattılar. Bir iki can uyarabildilersede ne mutlu onlara.

Onu dahi tam yapamadılarki bu günkü Alevilik hala Ehlibeytin sulbi soyuna inanıyor.


yeniceri53, 5 yıl önce - Alıntıya git

Yinede ne kadar kızsakda O Nakşi bendi Halidiler II Mahmutun kıyımından Bektaşi ve Yeniçerileri korudular.Sakladılar Arnavutluğa kaçmalarına yardım ettiler.Tekkelerini açtılar. Bir çoğuda Bektaşi batıniliğini devam ettirebilmek için Babalık yaptılar.

Aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme

Nazar kıldım ben özüme Ali göründü gözüme

Adem ata havva ile hem allemel esma ile

Çarkı felek sema ile Ali göründü gözüme

Diye nefes yazan Bektaşi dede babası bir Nakşı halidi şeyhiydi

Onun için Meşayıha hürmetimiz bakidir.Her ne kadar EKŞİ Nakşi desekte

11 Temmuz 2016 06:13

sanatsal art
Yasaklı

Yinede ne kadar kızsakda O Nakşi bendi Halidiler II Mahmutun kıyımından Bektaşi ve Yeniçerileri korudular.Sakladılar Arnavutluğa kaçmalarına yardım ettiler.Tekkelerini açtılar. Bir çoğuda Bektaşi batıniliğini devam ettirebilmek için Babalık yaptılar.

Aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme

Nazar kıldım ben özüme Ali göründü gözüme

Adem ata havva ile hem allemel esma ile

Çarkı felek sema ile Ali göründü gözüme

Diye nefes yazan Bektaşi dede babası bir Nakşı halidi şeyhiydi

Onun için Meşayıha hürmetimiz bakidir.Her ne kadar EKŞİ Nakşi desekte


yeniceri53, 5 yıl önce - Alıntıya git

aya baktım seni gördüm !

sana baktım ayı gördüm :)

11 Temmuz 2016 09:01

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

aya baktım seni gördüm !

sana baktım ayı gördüm :)


sanatsal art, 5 yıl önce - Alıntıya git

Kainata baktım Hakkı gördüm

Kendime baktım aynı hakkı teşbih ettim

Öyleyse çekin ipimi

der Bedrettin.

12 Temmuz 2016 07:27

bir kürt romanı
Daire Başkanı

Toplam 14 mesaj