Editörler : Kubil ay
09 Temmuz 2016 13:37   


Yasaklı
son din islam mı dır !? yaradanın en baştan sonuna kadar ; tüm gönderdiği bütünüyle zaten islam dır

1.inne ed dîne: muhakkak ki dîn

2.inde âllâhi: Allah'ın indinde, katında

3.el islâmu: İslâm

4.ve ma ihtelefe: ve ihtilâfa düştükleri şey

5.ellezîne: onlar

6.ûtû el kitâbe: kitap verilenler

7.illâ min ba'di: ancak, ...dan, sonra

8.mâ câe-hum: onlara gelen şey

9.el ılmu: ilim, bilgi

10.bagyen: hased, fesad

11.beyne-hum: kendi aralarında

12.ve men: ve kimse, kim

13.yekfur: örter, inkâr eder, küfre düşer

14.bi âyâti allâhi: Allah'ın âyetlerini

15.fe inne allâhe: o zaman, muhakkak ki Allah

16.serîu el hısâbı: hesabı seri (çabuk) gören

-------------------------------------

Elmalılı Hamdi Yazır:

Doğrusu Allah ındinde din, islâmdır; o kitab verilenlerin ıhtilâf

etmeleri ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki

bağıyden, ihtirastandır, her kim de Allahın âyetlerine küfrederse şüphe

yok ki Allah çabık hisablıdır

ref: http://www.kuranmeali.org/3/ali_imran_suresi/19.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx