Editörler : Kubil ay
13 Temmuz 2016 10:35   


kuran öğüt mü veriyor yoksa emir mi veriyor !?

1.inne allâhe: muhakkak ki Allah

2.ye'muru: emreder

3.bi el adli: adaletle

4.ve el ihsâni: ve ihsan

5.ve îtâi: ve verme(k)

6.zî el kurbâ: yakınlara, akrabalara

7.ve yenhâ: ve yasaklar, nehyeder

8.an el fahşâi: fuhuş (yalan, iftira, zina)dan, kötülüklerden

9.ve el munkeri: ve fenalık, kötülük, çirkin şeyler, Allah'ın yasakladığı şeyler

10.ve el bagyi: ve zulüm, azgınlık, taşkınlık, hakka tecavüz

11.yeizu-kum: size öğüt veriyor

12.lealle-kum: umulur ki böylece siz

13.tezekkerûne: tezekkür edersiniz

------

9 - Elmalılı Hamdi Yazır:

Haberiniz olsun ki Allah size adli, ihsanı ve yakınlığı olana atâyı

emrediyor ve fuhşiyyâttan, münkerden, bagiyden nehyediyor, size

va'zediyor ki dinleyip anlayıp tutasınız

http://www.kuranmeali.org/16/nahl_suresi/90.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx

13 Temmuz 2016 10:37

bir kürt romanı
Daire Başkanı

teknik olarak Yaradan emrederse olur ! o zaman emir dediği olmuş olur yani farz dediğimiş şey yok mu

Toplam 1 mesaj