Editörler :
24 Ağustos 2016 10:22   


Şizofreni hastalığının tedavi süreci

Şizofreni hastalığının tedavi süreci birçok koldan desteklenerek götürülmektedir. Bütün bu destekler birlikte ve etkin bir şekilde sağlanabildiğinde şizofreni hastalığını yaşayan bireylerin hayatlarını tedaviye uyumlu olarak sürdürebilme fırsatı artmaktadır.Şizofreni hastalığında ihtiyaç duyulan tedaviler ve yöntemler:İlaç Tedavisi: Şizofreni hastalığının tedavisinde ilk aşamada ve öncelikli olarak ilaç tedavisi yer alır. Bir psikiyatrist takibinde uzun süreli ve düzenli bir tedavi planı oluşturulur. İlaç tedavisi ile hastalığın belirtilerini azaltmak ve belirtilerin ağırlaştığı dönemlerin görülme olasılığını düşürmek hedeflenir. Bu süreçte hastanın tedaviye uyum göstermesi süreç ile ilgili doktorunu bilgilendirmesi çok önemlidir. Bu iş birliği ile hastanın ilaç tedavisi sürecine göre yeniden düzenlenmektedir. Hastalığın tedavisinde antipsikotik ilaçlar kullanılır. Antipsikotikler şizofreninin açık psikoz belirtilerini büyük ölçüde negatif belirtilerini de oldukça azaltmayı sağlar.Psikososyal Tedaviler: Şizofreninin tedavisinde ilaç tek başına yeterli değildir. Tedavi sürecinde sosyal destek programlarına ihtiyaç vardır. Sosyal becerilerin geliştirilmesi hastalıkla baş etmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu sayede hastaların işlevselliği ve günlük aktivitelerini yerine getirme becerisi de artmaktadır. Psikososyal tedaviler; hastalık yönetimi aile eğitimi rehabilitasyon bir tedavi ekibi ile birlikte çalışma süreçlerini içerir.Hastalık Yönetimi: Hastanın baş etme becerilerini geliştirmek ve hastalık üzerindeki yönetim becerisini güçlendirmek hedeflenir. Psikiyatrist ve psikologlar ile yapılan seanslar kişilerin ve ailelerinin şizofreniyi anlamasına ve bu hastalığı daha etkili bir şekilde yönetebilmelerine yardım etmeye yöneliktir. Böylece hastaların baş etme becerileri arttırılarak yaşamında olumlu değişiklikler gerçekleştirmeye odaklanılır.Moodist hastanesi olarak her türlü psikolojik destek için daima yanınızdayız.Daha fazla makale ve ayrıntılı bilgi için daima yanınızdayız.Aile Eğitimi: Aile üyeleri şizofreni hastalarının yaşamında çok önemli bir role sahiptir. Ailenin hastalık ve süreç ile ilgili bilgilendirilmesi nasıl destek olabilecekleri konusunda eğitilmesi belirtilerin nüksetme riskini büyük oranda azaltır hastaların yaşam kalitesi yükselir.Rehabilitasyon: Şizofreni kişilerin hayatlarındaki normal akışı etkilemektedir. Hastalık süreci kişilerin eğitimlerini tamamlamalarını iş sahibi olmalarını hobilerini devam ettirebilmelerini yalnız yaşayabilmelerini zorlaştırabilir. Bozulan günlük işlevlerini yerine getirmek ve sosyal ortamlardan izole olmalarını önlemek için eğitim programlarına grup çalışmalarına ve rehabilitasyon içeren çalışmalara katılmaları çok önemlidir.Tedavi Ekibi: Şizofreni tedavisinde ilaç tedavisinin yanına yukarıda bahsedilen destek kollarını da eklemek hastalığın sürecini olumlu yönde etkilemekte ve belirtilerin yeniden görülme olasılığını önleyici bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle psikiyatrist psikolog veya terapist ihtiyaç duyulan desteği verebilecek bir aile üyesi ya da yakın arkadaş eczacı ve hemşireler bu ekibin parçalarını oluşturmaktadır.

 
ANKET
Sizce, İstanbul Yenikapı'daki araç sergisi ne anlam ifade etmektedir?