Editörler :
24 Eylül 2016 13:49   


Allahın varlığının maddi delilleri

Allah c.c. kainata koyduğu tüm ayetler onun varlığını gösteren konuşan delillerdir.

sadece varlığını göstermez,azamettinide gösterirler,Halıkın yaratıcının sadece O olduğunuda gösterirler.

cansızlar taş toprak su güneş ay dünya yıldız kendi dili ile şehadet eder.

bitkiler hayvanlar kendi dilleri ile şehadet eder.

insan kendi dili ile şehadet eder.

hatta o kadar açık delillerle şehadet ederler ki derin düşünmeye fazla akletmeye dahi hacet yoktur.

ilk delil yaratılan maddi kainattır ve o kainat merkezinde insana beşik ve ev ve yuva olan yeryüzüdür.

ve onu ısıtan ve ışıtan lamba güneştir ve aydır ve yıldızlardır ve sudur ve havadır.insan akıl ve idraki ile görmektedir ki önce insanın kudretini aşan bu büyük sistemler insanın yaşayaccağı şekilde yaratılmış sonra adeta bebeği beşiğe koyma gibi insan içine konulmuştur.zaten bazı ayetlerde yeryüzünün beşik bazı yerde döşek halı ve karar yeri gibi manalar geçer.karar durma sabit kalma manasındadır.

rahimde nutfenin hareketinden sonra gelip rahime yapışması orda durması durumuda karar ile verilmiştir.yani karar istasyon gibi konaklama gibidir.bir yolculuk var ve geçici olarak bir yerde durma manasındadır. ancak durma geçici olduğu için yolculuk devam eder demektir. ahiret ise dünya için karar yeridir.yani dünya fani ahiret kalıcıdır.bu adeta otel ile ev durum gibidir.otel yolda giderken gece olduğun geçici konaklanan yer. ahiret ise daimi konaklanan yer gibi anlatılmıştır.

zira dünya ahirete göre meta yani geçici eğlenme faydalanma manasındadır.

işte ayette yer ve gökte her şeyin insan için yaratıldığı hususu:

2:29:"O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir."

dünyanın güneşin kainatın insandan evvel yaratılıp hazırlandığı hakikati:

2:30:"Rabbin meleklere "Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim" demişti;"

demek yeryüzü adeta beşik gibi hazır. güneş bir lamba gibi tavana asılmış ay avize gibi asılmış yıldızlar misler gibi şu masmavi atlastan gökyüzünü süslemekte.

dünya dönmeyi durdursa tüm beşer toplansa onu dönderemez. veya dönen dünyayı tüm beşer toplansa durduramaz.güneş sönse tüm beşer toplansa yaktıramaz. güneş daha şiddetli yansa ve yaklaşsa veya başını alıp gitse veya başka yıldızlar güneş gibi dünyaya yaklaşsa hiç bir beşeri kudret bunu engelleyemez.su buharlaşmazsa hiçbir kudret yağmur yağdıramaz rüzgarlar yok olsa hiç bir beşeri kuvvet onları sürükleyemez üst üste yığamaz yükseltemez alçaltamaz yoğunlaştırmaz başka noktalara götüremez.zira rüzgar ayrı bir nimet olarak sayılmıştır.onun yönlendirmesi kuvveti ilahi ilim ve irade iledir.adeta ebabil kuşlarının fil ordusuna taş atması nasıl şuurlu ise rüzgarların bulutları luzumlu yerlere sürmesi dahi öyledir.

Allah c.c. nasıl ki hayati organlarımızı istem dışı bize bırakmadan çalıştırıyor kalbimiz atıyor ciğerimiz inip kalkıyor ise tüm insanları ilgilendiren hayati şartları dahi insana bırakmadan bizzat kuvvet kudret ve nizamı ile yönlendiriyor.dünyanın dönmesi güneşin harekeketi ayın hareketleri yağmurun yağması rüzgarın bulutları sürmesi nebatların oksijen üretmesi annelerin süt vermesi v.s.

bir çok ayette güneşi ayı rüzgarı size musahar ettik

sahara şayet yelkenli geminin gideceği rotaya uygun şekilde rüzgar eserse bu rüzgara musahhar edilmiş rüzgar denir.yani normalde rüzgar her tarafa eser. ancak o anda geminin gideceği rotanın tersine değilde geminin gideceği yere doğru eserse gemide o yöne daha çabuk gider yani muhalif değil muv

afıktır.

musahhar ücretsiz şekilde kuvvet altında çalıştırılan şey demektir.

ne güneşin ışığından para alınıyor nede gözümüz için ücret ödüyoruz.

ancak evimizde güneş söndüğü için geçici olarak kullandığımız ampul hemkendisi hem elektirği ücrete tabidir.protez ve ölü ve donuk bir göz dahi ücrete tabiidir.kalb pili denilen şey dahi ücrete tabidir.ancak milyar sağlam canlı kalbine ücret ödemeden kullanır ve kendi elinde değil.

misal: akciğerlerimiz karaciğer gibi sabit değildir.şişerler sönerler. o yüzden akciğerleri körük gibi saran kaburga kafes sistemi dahi onların hareketine uyup oda genişler ve iner.bu harika ilahi bir muvafıklıktır. zira diğer tüm kemik sistemi düz ve katı iken akciğerlerin üstündeki kubemsi esnek ve aralarındaki kasların esnekliği ile ileri geri şişip sönen yapı asla tesadüfi değildir.zira her iki ciğerin üzerine gelecek şekilde düzenlenmiştir.hemen altındaki yine kasılıp gevşeyen kalbe asla baskı yapmaz.

....

24 Eylül 2016 14:06

Atabudun
Daire Başkanı

iyi güzel de dinden çıkan bu çok sevdiğiniz dine göre neden ölümü hak ediyor?

adam hür iradesi ile islamdan vaz geçmiş ve eğer İslam dini hak ise öldüğünde cehennemde yanmaya razı olmuş. İslam neden hala dinden döneni öldürün diyor?

24 Eylül 2016 14:11

shining diamond
Daire Başkanı

yalnız başlık konusu farklı.

lütfen başlığa ya başlık ile ilgili yazılsın yada mümkün ise yazılmasın.

zira insicam bozulmasın.

kitap gibi bir başlık olsun istedim.sadece maddi delilleri yazacağım.

24 Eylül 2016 14:15

Atabudun
Daire Başkanı

yalnız başlık konusu farklı.

lütfen başlığa ya başlık ile ilgili yazılsın yada mümkün ise yazılmasın.

zira insicam bozulmasın.

kitap gibi bir başlık olsun istedim.sadece maddi delilleri yazacağım.


shining diamond, 4 yıl önce - Alıntıya git

Tanrı inancı zaten var bende. Benim için sorun olan İslamdaki bazı uygulamalar. Eğer ki İslam olup sonra vaz geçersem kellemin gitme ihtimali söz konusu. Şeriat bu açıdan tehlikeli bir yöntem...

02 Ekim 2016 13:04

shining diamond
Daire Başkanı

minik bir sivrisinek insanın emrine girmiyor sesi ile ısırması ile kanını emiyor.

ancak deve gibi kocaman bir hayvan yat demek ile yatar kişi üzerine biner yükünü yükler. kalk demek ile kalkar ve yürümeye başlar.bir kocaman kuvvetli pehlivan sivrisineğe mağlub olur.

ancak aciz ve küçük bir çocuk deve gibi kocaman bir hayvanın yullarını alır peşine takar istediği yere götürür.

aslan kaplan kurt yılan akreb yabani koyun keçiler uçan kuşlar insanın emrine amade değildir.çoğu zarar vermektedir.

ancak uysal koyun deve tavuk keçi manda gibi mübarek hayvanlar insana musahhar edilmiş onun emrine verilmiştir.

sivri sinek insanın kanını emerken,ondan daha büyük bal arısı en şifalı en tatlı en besleyici balı ile insana kan ve can olur.

maymuncu körleşmiş evrimciler Allahın insanın emrine amade eylediği bu mübarek hayvanları

insanların evcilleştirdiğini söylerler:)

madem öyle şu kadar senedir neden diğer zararlı hayvanlar evcilleşmedi:)

uzun yıllar bebeklikten alınıp eğitilen bir arslan yavrusu evcileşse dahi onun annesi kardeşleri yine yırtıcı kalmaya devam ediyor

demek evcilleştirme eğitme bireyseldir bütün bir türün yaratılış ve kodlanmış ilahi genetiğini değiştirmez.)

acaba diğer gezegenler de hava su yok ike çok soğuk ve sıcak iken hayat yok iken

dünya gezegeni nasıl evcilleşti evrimleşti de bu yaşanır hale geldi:)

evrim cansız bünyelerde de geçerli midir?

aynı güneşten kopan bu kürelerin sadece bir tanesinde hayat olması tesadüf müdür?

ayetlerde aynı tek su ile sulanan bitkilerin birbirine üstünlükleri anlatılır.aynı topraktan beslenen şeyler aynı güneşten beslenen şeyler kodları genetiği aslı ne ise onu ortaya çıkarır.

zehirli meyve zehir üretir şifalı meyve şifa üretir. bu beslendiği suya havaya toprağa bağlı değildir.

peygamberimizde görünüşte insan ebu cehilde insan.

biri Allahın onun ruhuna yüklediği kodla alemlere rahmet olur

diğeri esfeli safiline düşer.

görünüş beden hiç bir şeydir.

ruh akıl donanım her şeydir.

.

02 Ekim 2016 15:25

cvlstudnt.1
Müsteşar Yardımcısı

konu güzel ilerliyor ama başlık hatalı olmuş gibi..

"bir yaratıcının var olması gerektiği" ayrı bir konu, "Allah'ın var olması gerektiği" apayrı bir konu.

02 Ekim 2016 15:32

shining diamond
Daire Başkanı

nizam düzen mutabakat muvafakat kesin kati bir ilmi kudreti basireti iradeyi gösterir.

misal:anahtar ile kilidi arasında mutabakat vardır. yani uyum vardır.başka kilidin anahtarı onu açmaz.bu kati gösterir ki kilit ve anahtar birbirine uydurularak yapılmıştır.anahtarın büyüklüğü çıkıntıları tam kilidin içindeki mekanizmaya uygundur ve onu açar.zira bir çıkıntı eksik veya fazla olsa yada uzun veya kısa olsa o mekanizma çalışmaz.

insanların ve diğer yaratılanların da çiftler halinde yaratıldığı ve aralarında mutabakat muvafakat olduğu ve diğer sistmeler ile ilişkisi bu babdandır.

erkeğin dişiye uyumu ve birbirini tamamlaması ve neslin muhabbetin sıcaklığın sevginin devamı

gece ve gündüzün ikisinin birbirini tamamlaması ve faydaları.

sıcak ve soğuğun birbirini tamamlaması ve faydaları(sıcak ile su buharlaşır,yükselir,soğuk ile yoğunlaşır yağmur olur düşer.)

insan gözünün renklerle ışıkla güneşle irtibatı,geceleri gözlerin görmemesi kapanması uyuma nimetinin oluşması.yani göz açıkken ayrı bir nimet. kapalı iken ayrı bir vazife ve görev.ikisinde de ayrı nimettir.aynen nefes alma ile verme gibi. hiç biri boşuna değildir.kandaki hemoglobin nefes alma ile oksjini yakalar dokulara götürür.co2 yi alıp dışarıya götürür.)

insan kulaklarının seslerle irtibatı güzel ve çirkin sesleri ayırması duyması.

insan bedeninde 200ü aşkın kemik vardır. bebeklerde daha fazladır sonra kaynaşır azalır.misal doğum esnasında bebek kafa tasları henüz sertleşmemiş tamamlanmamıştır. kıkırdakımsı esnak ve oynar yapıdadır.

bu kemiklerin yeri şekli sayısı bağlantısı müthiştir. asla sapma karışma olmaz. en ufak bir kemik yeri değişikliğinde sakatlık çıkar.beden aksar.

misal: omurgadakiki omurlar ile bacaktaki kemikler yer değişse:)

insan robot gibi sopa yutmuş gibi olurdu asla belini eğip bükemez eğilip kalkamaz. öyle dik dik yürürdü:)

bacaktaki omurlarda sanki bacak kemikleri 12 kez kırılmış parçalanmış gibi olurdu bedenin yükünü taşıyamaz yılan gibi kıvrılırdı.

veya omurgadaki omurlar kolda olsa yine kol ne taşır ne iş yapardı.

boyundaki eklemler oynamaz olsa sağa sola dönemezdik

çenelerimiz sabit kalır çiğneme konuşma asla yapamazdık.

parmaklardaki kemikler bütün olsa el çalışmaz kalem tutamaz ince işleri yapamaz yumruk oluşmaz açılıp kapama kavram tutma bırakma olmazdı.

kulaklardaki kıkırdak yerine kemik olsa yatarken yastığa batardı ağrı oluşurdu.ve kulaktaki dokular baskı görür zedelenirdi.dilimizde kemik olsa konuşamaz yemek yiyemezdik.

demek i bütün bu mutabakat muvafakat hep ilahi nizam irade ilim kudret ile meydana gelir.

yerine göre düz kemik yerine göre kıkırdak yerine göre kemiksiz yerine göre esnek kemikler yerine göre küçük kemikler yerine göre oynar veya yarı oynar veya oynamaz eklemler hepsi ilahi hikmet ile yerli yerine yerleştirilmiş.

büyük sistemlerde de aynı düzen nizam var. ay ile güneş yer değişse yanardık.

veya güneş ay gibi ışıksız olsa başka yıldızdan ışık alsa idi ay gibi bazen incelir hilal olur bazen kaybolur bazen yok olurdu tam dolunay olsa bile yansıma ışık ile ısınmaz aydınlanamazdık

demek ilahi sistem güneşi tam ve kesintisiz ziya ile bir lamba ve bir soba eylemiş.

veyahut ay da güneş gibi olsa güneş batsa bile gece olmazdı. yeni güneş doğar gece asla olmazdı.derin hikmetler ile makro ve mikro alemler yaratılmiştır.

atmosferi yaratan oksijeni yaratan kim ise akciğerleri yaratan kanıda yaratan hücreleride yaratan O dur.

güneşi yaratan kim ise gözü de yaratan O dur. geceyi uykuyu yaratanda renkleri yaratanda O dur.

toprağı yaratan kim ise suyu yağmuru bitkileri hayvanları yaratanda O dur.zira hepsi birbirine bağlı.

topraksız susuz bitki olmaz. bitkisiz hayvan olmaz. hayvansız insan olmaz.hepsi birbirine bağlı.

tüm bu insandaki kusursuz mükemmel sistemlerde sadece bir damlalık hakir zayıf bir sudan bir tek hücreden yaratılıyor.

02 Ekim 2016 15:36

shining diamond
Daire Başkanı

lütfen buraya yazmayınız:)

insicam bozulmasın.

başlık merhum mısır tefsir alimi şaravinin bir kitabından mülhemdir.

el-Edilletü?l-mâddiyye ?alâ vücûdi?llâh

o kitaptanda faydalanıyorum ancak kendi bilgilerimide katıp mezc edip daha kapsamlı farklı bir şey ortaya çıkıyor.

10 Ekim 2016 18:44

shining diamond
Daire Başkanı

her hikmetli maddi eser eser sahibinden haber verir.

nasıl ki bir mermer blok dağdan yuvarlanarak aşağı gelse ve en sonda heykele dönüşmüyor tam tersi kırılıp parçalanıp dağılıyor

demek o simetrik orantılı heykel ancak akıl sahibi mahir bir heykeltraşın varlığını zorunlu kılar.

yaratılan binlerce tür bitki hayvan insan ve cansız sistemler gezegenler yıldızlar uydular ve bunların yörüngelerindeki hız ve dolaşmaları hepsi hikmetlidir.

estetik biliminde anlatılır ki estekik ve güzelliğin iki mühim kıstası simetri ve orantıdır.

bakın insana kelebeğe balığa koyuna keçiye kırkayağa ağaçlara yapraklara bitkilere hepsinde simetri orantı vardır.

insanı tam ortasından bölseniz tam simetri ve tam orantı olur.kelebeği ortadan bölseniz tam orantı ve simetri ortaya çıkar.

misal insanın bir gözü büyük biri küçük olsa uyum harmoni bozulur.burnu çok küçük veya büyük olsa yine bozulur.gözlerde bırak büyüklüğü az sağa sola kaysa şaşılık dneilen şey olur ki insan bu kişilere bakamıyor bile.

demek k, ilahi yaratılışta hem sanat hem estetik hem hikmet vardır.

21 Ekim 2016 13:50

a1234567
Memur

Allah vardır ve birdir.

21 Ekim 2016 20:41

a1234567
Memur

ispat ortadadır.YÜCE ALLAH VARDIR.

21 Ekim 2016 20:44

a1234567
Memur

ALLAHIN VARLIĞI İSPATLANMIŞTIR

21 Ekim 2016 20:46

Hurşit.Ballı
Yasaklı

Millet senin gibi bir cahilden mi öğrenecek, a Cahil?

21 Ekim 2016 21:23

a1234567
Memur

ALLAH VAR VE BİRDİR.BU ÇOKTAN İSPATLANMIŞTIR.OKUYALIM.

21 Ekim 2016 21:24

ŞıhŞeyhmuz
Yasaklı

Senin gibi bir okul kaçkınından mı öğreneceğiz.

23 Ekim 2016 11:57

a1234567
Memur

fazla uzağa gitmeye gerek yok.vücudumuzdaki intizamlı yaratılış tek başına ALLAHın varlığını ispat etmektedir.ALLAH VARDIR BİRDİR.

08 Aralık 2016 23:17

a1234567
Memur

islam fakir fukara yardımcısıdır.

Toplam 16 mesaj