Editörler :
05 Ekim 2016 13:46   


Özgüven eksikliği

Özgüven eksikliği farklı durumlarda kendini göstermekle birlikte, çeşitli sebeplere dayanmaktadır.

Aileden kaynaklı özgüven eksikliği

Kişilerde özgüven eksikliğinin sebeplerinden biri de ailelerin çocuklarına karşı aşırı koruyucu ve himaye edici davranışlarıdır. Bugün birçok anne baba çocukları üzerinde aşırı korumaya yönelik davranışlar sergiler. Çocuğun başına bir şey gelmemesi, çocuğun rahat etmesi gibi kaygılarından

dolayı her işin altına kendileri girerler. Aşırı şefkat ve ilgi ile birlikte çocuğum zorlanmasın onun yerine ben yaparım diyerekten çocuğun yerine herşeyi yaparlar, çocuğun yerine düşünürler.

Aslında iyi niyetle yapılan bu davranışlar hatadan ibarettir. Burada çocuğun değerli hissettirilmesi konusu aklınıza gelebilir fakat ayrı konulardır. Çocuk her alanda kendisi adına yapılan kendisi adına

düşünülen yaklaşımlar yüzünden yetersiz bir gelişime maruz kalır. Ve anne babasına sormadan karar veremez hale gelebilir.

Yapılan bir araştırmada Batı kültüründen ve Doğu kültüründen gelen ailelerin olduğu bir ortamda ailelere şu soru yöneltiliyor;

?Çocuğunuzun girişimci, araştıran ve özgüveni olan biri mi olmasını isterdiniz yoksa

itaatkâr ve sadık biri olmasını mı? ? Yöneltilen bu soru karşısında Batılı aileler çocuklarının girişimci ve özgüvenli olmasını tercih ederken Doğulu aileler itaatkâr ve sadık olmalarını tercih ettiklerini

belirtmişlerdir. Duruma bakıldığında elbette yetiştiğimiz ortam bu konuda en büyük etken.

Özgüven eksikliği yaşayan insanlarda çevre ile sağlıklı iletişim kuramamak ve

içine kapanıklık gibi psikolojik durumlar ortaya çıkar. Karar verme ve uygulama noktasında yetersiz kalırlar. İş hayatı sosyal çevre kalabalık ortamlar bu kişilerde problem haline gelebilecek durumlardır.

Karamsarlığın hâkim olduğu ruh hallerinden dolayı yaptıkları iyi şeyleri fark edemez ve bununla birlikte özgüven eksikliklerinin artmasına sebep olurlar.

Kişilerde özgüven vardır ya da yoktur gibi kesin ifadeler doğru değildir. Özgüven

eksik ya da fazla demek daha doğrudur. Çünkü özgüven eksikliği belli konularda olduğu gibi genel hal ve tavırlardan da anlaşılır.

Eşler arasında özgüven sorunu

Özgüven konusunun sorun olduğu bir diğer alan da eşler arasındakiilişkilerdedir. Bu konu erkek veya kadında farklılık göstermekle birlikte temelde kendini eksik bulma, bazı konularda kendini yetersiz

hissetme, kendini güzel bulmamak veya yakışıklı bulmamak, başkalarıyla kendini içten içe kıyaslamak gibi maddeler sıralanabilir. Bazı evliliklerde huzursuzluğa sebep olan bu konu eşler arasında bireyin

kendinden kaynaklı şüphelerine ve var olan eksiklik duygusundan dolayı karşı taraf tarafından aldatılma hissine kadar konu gidebilir. Bunun karşılıklı iletişim yoluyla ve altta yatan bastırılmış duyguların

konuşulması ile çözüme kavuşabileceği, aksi halde boşanmalara kadar gideceği unutulmamalıdır.

Başlıca özgüven eksikliği belirtileri şunlardır:

Hatayı kabul etmeyip sürekli dışarda aramak.

Negatif düşüncelerin yoğun olması ve gereksiz agresiflik hali.

Kıskanma dürtülerinin yüksek olması.

Analitik düşünce yeteneğinin zayıf olması.

Başkalarının başına gelen kötü durumlardan zevk alma.

Başkaları tarafından sürekli aldatılma hissi.

Çalışkan olmak ve gayret göstermek kavramlarının kişiye uzak olması.

Topluluk içinde sıkılma utanma gibi duyguların hakim olması.

Başarısızlık karşısında sürekli mazeret üretme.

Daha fazla detay ve farklı konu başlıklarına ulaşmak için aşağıdaki siteye ulaşabilir ve yazılarımızı paylaşabilirsiniz.

www.ozguveneksikligi.com