Editörler :
13 Kasım 2016 14:50   


Ruh hakkında bir video ve ruh hakkında düşünceler

Aşağıdaki video ayetullah cafer şiraziye ait

caferilikteki usulu kafideki ruh hakkındaki hadisleri anlatır.kuleyni yazmıştır. kutubu erbaanın içindedir.

sanırım caferiler 12 imamın sözlerinede hadis diyor.hadis kavramını dahada genişletmişler.zira 12 imamlarında masum seçilmiş ve vahiy ile desteklendiğine mi inanıyorlar tam anlamadım.

ruh ile rih(rüzgar) arasındaki bağlantıyı açıklıyor.

biz bu konuda ayetlerden çok daha detaylı açıklama yaptık

biz sıradan adam oluyoruz

adamlar kendi hadislerinden çıkarıyor bunları.onlar allame cihan ve ayettullah oluyorlar.

hatta mevlananın :biz umumiyetle bayrak üzerindeki arslan resmiyiz

hareketimiz canlanmamız bazen esen rüzgardandır

beytinide örnek verip :bedeni aslan resmine,ruhu ise rüzgara benzetmiş demiştik.

zira aslan resmi maddidir kesiftir görünüyor ancak hareketsiz ve ölüdür

ancak görünmeyen rüzgar latif olup görünmez ancak eseri ile tesiri ile anlaşılır ve oda

bayrak üzerindeki arslanın hareketi canlanması rüzgarın varlığına işaret eden delildir

yani rüzgar görünmediği için varlığı eserinden yani tesirinden anlaşılır

bu manada ruhta böyledir.bedenin canlılığı hareketi kendinden değil ruhun onu evirip çevirmesindendir o yüzden bedendeki hareket ve canlılık ruhun olduğuna ,hareketsizlik ve cansızlık yani cemadat ise ruhun çıktığına işarettir.

yine de cafer şirazi güzel açıklamış.

ademe ruhumdan üfledim ayetinideki ruhumdan ifadesinin mecazi olduğunu

bunun ruhu şereflendirmek yükseltmek için kendisine intisab ettiğini

aynı şeyin kabe için evim demesi gibi bir şeref ve izzet için kullandığı

yoksa Allah evden ruhtan münezzehtir cisim eğildir ruh yaratılmıştır mahluktur diyerek

bunu ayetlere mutabık şekilde açıklamış.

yine ruhumdan üfledim ayetindeki üflemeninde mecazi olduğunu burda rüzgara benzer teşbih olduğunu teşbihinde mecaz olduğunu söyler ki doğrudur.

https://www.youtube.com/watch?v=FGycKa1tfa8

13 Kasım 2016 15:13

ebabilfil
Şef

arapça daki inşikak ı suğra ve kübrayıda açıklamış ki güzel açıklamış.

iştikakatı suğra n-s-r kök fiilinden türeyen kelimeler hep aynı kök mana ile irtibatlıdır

nasır nasara mansur vb. hepsi yardım etmek ile ilgilidir.

ancak iştikakatı kübrada ise harflerin yeri dğeişir ancak yine bir yakın irtibat vardır

misal: b-h-r deniz demektir ancak harf sırası değşse r-h-b bu genişlik vüsat manasına gelir.

merhabada aynı köktür.ayette yer yüzü tüm genişliğine rağmen onlara dar gelmişti deki r-h-b de aynı manadadır.genişlik vüsat manasındadır ki harika bir belagat vardır.

merhaba zaten ferah ol geniş ol manasında bir karşılamadır.

ancak deniz manasındaki bahr da hem geniş hem serin rüzgarı ile dalgalarının sesi ile insanı ferahlatır yüreğini genişletir filan.

bu bakımdan ruh ve rih(rüzgar) irtibatlıdır inşikakatı kübradandır. yani büyük türetiliş.harflerin yerlerinin değişmesi ile oluşan kelime türemeleridir.

13 Kasım 2016 15:19

ebabilfil
Şef

şiiler 12 imamların sözlerine hadis diyorlarsa

hz peygamberin sözlerinede hadisi şerif mi diyorlar nasıl ayırıyorlar anlamadım.

bizim fetöcularda feto nun seçilmiş masum mehdi muhterem mübarek olduğuna inandıklarına göre

acaba fetonun sözlerine hadis filan mı diyorlar :)

merak etmedim değil.

adam cebrail gelse parti kursa oy vermeyecek

hz peygamberden emir alıyor falan

kainat ounun hürmeti ile devam ettiriliyor filan.

hz muhterem feto buyur du ki: ey şakirtler trump seçildiğine göre

artık kanadaya rahatlıkla kaçabiliriz:)

ah hillary ah yaktın fetöyu:)

bak fetö seçilmiş bir kişi(kendi tabiilerince)

sen bir türlü seçilemedin gitti.

14 Kasım 2016 20:51

ebabilfil
Şef

Ruh Allahın emrindendir.

kul ruhu min emri rabbi.

burdaki min bir bütünün bir kısmını ifade eder. yani Allahın emirleri çoktur.ruh sadece onlardan birisidir gibi bir hal vardır.

emir kelimesi komut manasına gelir.

misal:nasıl ki komutan tabura tek komutla yat dese yatar ve kalk dese kalkarlar.sağa dön dese dönerler.Allah dirilişte bütün ruhlara tek emirle dirilme kalkma emri verdiği vakit tüm insanlar dirilir kalkar.kıyamet ilede ölür ve yatarlar.

rüzgarda Allahın bir askeridir eridir Onun emrindedir.sağa sola çevrilmesi esmesi bulutları gezdirmesi Allahın emri iledir.nitekim hz süleymanın emrine verilmiş istediği hızda istediği yönde es denildiği vakit esmiştir.

ruh ve rih(rüzgar) aynı köktendir.ikiside görünmez latiftir eser ve tesirleri ile bilinirler.

rüzgar es komutu ile estiğinde umum ağaçlar başaklar otlar eğilir.ters yönde esse adeta ayağa kalkar dirilir düzlenir.

nasıl ki yüksek ses ile çığ meydana gelir.

sura üfleme ile kalk borusu gibi umum ölüler tek komut ile dirilir uyanır ayağa kalkar.

sesin umumiliği külliliği enerjisi vardır.

Toplam 3 mesaj