Editörler :
25 Kasım 2016 15:46   


Kapalı
hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir fendir

ötesini tanımam...

25 Kasım 2016 16:08

Baki B.
Kapalı

hayatta,

evet ilimdir fendir,

ya öbür hayatta ?

25 Kasım 2016 16:20

DusuN-u-YoruM
Kapalı

hayatta,

evet ilimdir fendir,

ya öbür hayatta ?


Baki B., 4 yıl önce - Alıntıya git

korku ve bilinmeyen üzerine kurulmuş dinlerden mi bahsediyorsun

25 Kasım 2016 17:02

OrucEl Tallal
Yasaklı

"Hayatta en hakiki mürşid (yol gösteren); ilimdir, fendir.." ATATÜRK

25 Kasım 2016 17:05

SıddıkSami06
Yasaklı

Doğru başlık, doğru söz..

25 Kasım 2016 19:27

spotter
Kapalı

Belki sizin kadar bilim sevmiyordur ve ya kapasitesi yoktur Albert Einstein`ın ama yinede bi okuyun kulak verin!

Albert Einstein dan seçmeler...

Gerçeğin ve onun insan aklına eşsiz biçimde erişebilmesinin mantıklı yapısına duyulan bu inancı "din" kelimesinden daha iyi ifade edecek bir şey bulamadım. Bu inancın olmadığı yerde bilim, yavan bir süreç haline gelir. Eğer rahipler bunu kendi çıkarları için kullanacaklarlarsa bırakalım da bunu şeytan düşünsün. Bunun için herhangi bir ilaç yoktur.

Daha yüksek bir düzenin bütün bilimsel çalışmasının arkasında dünyanın mantıklı veya anlaşılabilir şekilde yaratılmış olduğuna dair, dini duyguya benzer, bir inanç olduğu kesindir... Kendisini deneyim dünyasında ortaya koyan üstün bir akıl içerisinde yer alan bu sağlam, derin duygulara sıkı sıkıya bağlı inanç benim Tanrı anlayışımı anlatmaktadır.

Ben bir ateist değilim ve kendime bir panteist de diyebileceğimi düşünmüyorum. İlgili soru bizim kısıtlı akıllarımız için çok geniş. Biz, pek çok değişik dilde kitapla doldurulmuş bir kütüphaneye giren küçük bir çocuğun durumundayız. Çocuk kütüphanedeki kitapları birisinin yazmış olması gerektiğini bilir. Nasıl yazıldıklarını bilmez. Yazıldıkları dilleri anlamaz. Çocuk, kitapların sıralanmasında esrarengiz bir düzen olduğundan şüphe eder, ama ne olduğunu bilmez. Bu durum, bana göre, en zeki insanın bile tanrıya göstereceği yaklaşımdır. Biz, evrenin muhteşem bir şekilde düzenlendiğini ve belirli kanunlara uyduğunu görmekteyiz, ancak bu kanunları çok bulanık bir şekilde anlayabilmekteyiz.

25 Kasım 2016 19:45

spotter
Kapalı

Bu garibanlar da bilimle çok uğraşmışlar ama sizin seviyenize yetişememişler!

Prof. Ulrich J. Becker

(MIT'de Fizik Profesörlüğü, ilgi alanı, yüksek enerjili parçacık fiziğidir.)

Bir Yaratıcı olmadan benim var olmam nasıl mümkün olabilir ki? Bu soruya verilen ikna edici bir yanıttan haberdar değilim.

Prof. John Erik Fornaes

(Princeton Üni.'de Matematik Profesörlüğü)

Ben Allah'ın varolduğuna ve Allah'ın evrene bütün seviyelerini, temel parçacıklardan canlı varlıklara, galaksi kümelerine kadar kapsayacak bir yapı kazandırdığına inanıyorum.

Prof. Robert Jostrow

(Darmouth Üni. Yeryüzü Bilimleri Profesörü. Nükleer ve atmosferik fizik çalışmaları. Goddard Uzay Çalışmaları Ens. Başkanlığı.)

Hiç kimse hayatın, basit bir bakterinin bile, bir molekül karışımından evrimleşebileceğini açıkça ortaya koyamamıştır?

Prof. Henry Margenau

(Yale Üni. Fizik ve Doğa Felsefesi Profesörü. Birçok bilimsel derginin editörü.)

Şuna hiç şüphe yok ki, doğa kanunları tesadüfler ya da kazalar sonucu ortaya çıkmış olamaz. O halde doğanın sayısız yasalarının ortaya çıkışına dair sorulacak cevap ne olmalıdır? Doğa kanunlarının evrensel geçerliliğine uygun olan tek bir cevap biliyorum: Doğa kanunları Allah tarafından yaratılmıştır. Allah her şeyi bilen, her şeye gücü yetendir.

Prof. Robert A. Naumann

(Princeton Üni. Fizik ve Kimya Profesörlüğü. Alexander von Humboldt Stiftung Senior ABD Bilim Adamı Ödülü.)

Şu anda kozmoloji, temel parçacık fiziği ve mikrobiyolojinin ortaya çıkan çok açık bir metafiziksel içerik barındırdığını kabul ediyorum. ?evrenin mevcudiyeti, Allah'ın varolduğu sonucuna ulaşmamı gerektiriyor.

Dr. Arno Penzias

(AT&T Bell Laboratuarları Araştırma Merkezi Başkanlığı. 1978 Nobel Fizik Ödülü.)

Astronomi bizi benzersiz bir olaya ulaştırır; hiçlikten yaratılmış olan hayatın oluşabilmesi için sağlanması gereken koşullara uygun, hassas bir dengeye ve kendisine temel oluşturan bir plana sahip olan bir evren.

Prof. Wolfgang Smith

(MIT ve California Üni.'de Profesörlük. Columbia Üni. Matematik Doktorası.)

?Ben Darwinizm'e karşı çıkıyorum ya da şöyle söyleyeyim, varsayılan makro evrimsel sıçrayışların ardında yatan mekanizma ya da harekete geçirici sebep her ne olarak görülürse görülsün bu tip dönüşümcü hipotezlere karşı çıkıyorum. Dahası ben Darwinizm'i bilimsel bir teori olarak değil, daha çok bilimsel bir kamuflaja sokulmuş sahte-metafiziksel bir hipotez olarak görüyorum. Allah'ın mevcudiyetinden ya da Allah gerçeğinden daha açık olan bir şey daha olmadığını düşünüyorum.

Prof. Walter Thirring

(Viyana Üni. Teorik Fizik Ens. Yöneticisi)

Bence, hayatlarını Harmonia Mundi'yi (dünyadaki ahenk) keşfetmeye adayan bilim adamlarının onun içindeki ilahi niyeti görmemeleri mümkün değildir.

Prof. Shoichi Yoshikawa

(Princeton Üni. Astrofizik bölümünde profesörlük. MIT'de Nükleer Mühendislik Doktorası.)

Ben evreni ve hayatı Allah'ın ortaya çıkardığına inanıyorum. Homo sapiens de, fizik yasaları da Allah tarafından yaratıldı.

Dr. R. Merle D'aubigne

(Paris. Üni. Ortopedi Bölüm Başkanı. Croix de Guerre Şeref Nişanı.)

Laboratuar ortamında yeniden sağlanmadığı sürece, proteinlerin aynı anda, oksijenle sürekli temas halinde kalarak kendini korumak ve üremek zorunda olan bir organizma meydana getirdikleri bir fiziksel ya da kimyasal durumun yaşandığına ikna olmam mümkün değil. Kişisel olarak ben, yaşam koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak gerçekleşen mutasyonun beynin, ciğerlerin, kalbin, böbreklerin hatta eklem ve kasların karmaşık ve rasyonel düzenini açıklayabileceği fikrini tatmin edici bulmuyorum. Akıl sahibi ya da düzenleyici bir güç olduğu fikrinden nasıl kaçınılabilir ki?

Sir john Eccles

(Nörofizyolog, Doktor. Oxford Üni. Tabii Bilimler Doktorası. 1973 Nobel Tıp Ödülü.)

Eğer her şeyde bir amaç ve tasarımın hakim olduğuna inanmazsanız o zaman her şeyin sadece şans ve gereklilikten ibaret olduğunu öne sürebilirsiniz. Ama varoluşunuzu açıklamak için şans ve gerekliliğe bağlı kalmak aptalca bir şeydir. Bütün hayat ve elbette bütün insanlar kusursuz bir yaratılış planının parçasıdırlar.?

Prof. Jay Roth

(Storrs Connectuit Üni. Hücresel ve Moleküler Biyoloji Profesörlüğü. Purdue Üni. Organik Kimya Doktorası.)

Yaşadığımız evrenin fiziki doğası hakkında söylenecek çok fazla şey var; hayatın desteklenmesi için her şeye hakim olan o kesin denge? evrenin fiziksel özellikleri beni, oyumu bütün bunları planlayan bir varlık ya da Yaratıcı'dan yana kullanmaya sevk ediyor. Sadece tek bir proteinin, örneğin glikojen fosforilizin fazlasıyla kompleks yapısı bile insanın kafasını karıştırmaya yetiyor. Protein sentezi, DNA replikasyonu ve onarımı ve aynı oranda karmaşık olan daha yüzlerce süreç göz önüne alındığında insan ancak huşu olarak tanımlanabilecek bir hisle baş başa kalır.

Prof. Janos Szentagothai

(Budapeşte Semmelweis Tıp Fak. Anatomi Profesörlüğü. Macaristan Bilimler Akademisi Başkanlığı)

Evrenin başlangıcına dair edinilen bilgilerin hiçbir zaman ?bu yolda ne kadar yol kat edilirse edilsin- ilk başta etkin olan Yaratıcı birs gücün varlığını olumsuzlaştırmaya yetmeyeceğini düşünüyorum. ?Allah'ın varlığına ? tamamen ikna olmuş durumdayım.

25 Kasım 2016 19:57

drayf
Genel Müdür

Spotter tebrik ediyorum seni.. MaşAllah

Aklın dahileri bile tasdik ederken bu çokakıllılar ilimden fenden bahsediyorlar İşte insan aşağılık hayvanca günahları işleyebilmek için nasılda insanlığını hiç uğruna şeytana satıyorlar acayip!!

25 Kasım 2016 20:51

Akbakadur06
Yasaklı

BİLİM olmasaydı, insanlık alemi mağara devirlerini yaşıyor olacaktı.. 1492 yılına gelene kadar dünya karanlıklarda idi... Bir mum bile yoktu..

BİLİM ve TEKNİK konusuna kafası basmayanlar, işi illaki dinlere bağlarlar.

Tüm dünya 1492 yılından başlayarak KEŞİF ve İCADLAR, BİLİM ve TEKNİK, EĞİTİM-ÖĞRETİM, FRANSIZ İHTİLALİ ve SANAYİ DEVRİMİ ve MAKİNALAŞMA sayesinde bu günkü aşamaya geldi.

25 Kasım 2016 21:04

Akbakadur06
Yasaklı

1492 yılında Amerika'nın keşfinden önce DİNLER vardı.. Asırlar boyunca vardı.

a) Musevilik miladdan önce doğmuştu.

b) Hristiyanlık Milad tarihinden beri var. İki bin senedir var.

c) Müslümanlık 620 yılında doğmuştu. 1400 senedir var.

KEŞİF ve İCADLAR, 1492 yılından sonra başladı. RÖNESANS ve REFORM hareketleri başladı.

Çağdaş okullar sayesinde BİLİM ve TEKNİK gelişti.

Her üç din; dünyayı düz bir tepsi şeklinde sanıyordu. Kölelik, cariyelik, kumalık vardı. Kara cahil toplumlar vardı. O devirlerde kafalar kollar kesiliyordu. İnsan Hakları ve kadın Hakları yoktu.

AKIL ve ZEKA çağındayız. Cahilliye devirleri geride kaldı.

"Hayatta en hakiki mürşid; ilimdir, fendir.." ATATÜRK

25 Kasım 2016 21:21

Akbakadur06
Yasaklı

Bundan 500 sene kadar önce, yani 1500 yılından sonra BİLİM ve TEKNİK alanlardaki gelişmeler sayesinde, yapılan keşif ve icadlar yolu ile insanlık alemi KARANLIKLARDAN kurtulmuştur.

25 Kasım 2016 21:40

Akbakadur06
Yasaklı

Allah bize akıl ve zeka verdi.. Ama müslümanlar olarak akıl ve zekayı gereği gibi kullanmayı pek düşünemedik.. Putperestlere ve Hristiyanlara nazaran, tembellik ve miskinlik ettik. Ve geri kaldık.

25 Kasım 2016 21:47

Akbakadur06
Yasaklı

Bir müslüman olarak "toplu iğne" icat etmiş olsaydık, yanmazdık. Keşif ve icatlarda SIFIR çektik.

26 Kasım 2016 11:53

Baki B.
Kapalı

korku ve bilinmeyen üzerine kurulmuş dinlerden mi bahsediyorsun


DusuN-u-YoruM, 4 yıl önce - Alıntıya git

Korkuyor ve bilemiyor musun ?

Kur'an'ı anlayarak oku.

Korkun gidecek, bileceksin.

26 Kasım 2016 11:56

SerinYaylalar
Yasaklı

ATATÜRK diyor ki: "Hayatta en hakiki mürşid; ilimdir, fendir.."

Başka lafa gerek yoktur.

26 Kasım 2016 12:03

SerinYaylalar
Yasaklı

AKIL ve ZEKA.. MANTIK.. BİLGİ.. BİLİM ve TEKNİK, TEKNOLOJİ..

şeriatçı Arapların berbat hallerini gören yok mu?

26 Kasım 2016 12:06

Baki B.
Kapalı

Bana eksi veren arkadaş, korkmaya devam edeceksin :)

26 Kasım 2016 12:12

Ruhi Pekmez
Yasaklı

Bilimin aydınlıkları dururken, bile bile karanlıklara batamayız.

26 Kasım 2016 12:16

Balmahmut.45
Yasaklı

Çok haklısın, Ya Ruhi?

26 Kasım 2016 13:46

DusuN-u-YoruM
Kapalı

Camilere paratoner takildigindan beri boyle dusunuyorum

26 Kasım 2016 13:48

DusuN-u-YoruM
Kapalı

Bu garibanlar da bilimle çok uğraşmışlar ama sizin seviyenize yetişememişler!

Prof. Ulrich J. Becker

(MIT'de Fizik Profesörlüğü, ilgi alanı, yüksek enerjili parçacık fiziğidir.)

Bir Yaratıcı olmadan benim var olmam nasıl mümkün olabilir ki? Bu soruya verilen ikna edici bir yanıttan haberdar değilim.

Prof. John Erik Fornaes

(Princeton Üni.'de Matematik Profesörlüğü)

Ben Allah'ın varolduğuna ve Allah'ın evrene bütün seviyelerini, temel parçacıklardan canlı varlıklara, galaksi kümelerine kadar kapsayacak bir yapı kazandırdığına inanıyorum.

Prof. Robert Jostrow

(Darmouth Üni. Yeryüzü Bilimleri Profesörü. Nükleer ve atmosferik fizik çalışmaları. Goddard Uzay Çalışmaları Ens. Başkanlığı.)

Hiç kimse hayatın, basit bir bakterinin bile, bir molekül karışımından evrimleşebileceğini açıkça ortaya koyamamıştır?

Prof. Henry Margenau

(Yale Üni. Fizik ve Doğa Felsefesi Profesörü. Birçok bilimsel derginin editörü.)

Şuna hiç şüphe yok ki, doğa kanunları tesadüfler ya da kazalar sonucu ortaya çıkmış olamaz. O halde doğanın sayısız yasalarının ortaya çıkışına dair sorulacak cevap ne olmalıdır? Doğa kanunlarının evrensel geçerliliğine uygun olan tek bir cevap biliyorum: Doğa kanunları Allah tarafından yaratılmıştır. Allah her şeyi bilen, her şeye gücü yetendir.

Prof. Robert A. Naumann

(Princeton Üni. Fizik ve Kimya Profesörlüğü. Alexander von Humboldt Stiftung Senior ABD Bilim Adamı Ödülü.)

Şu anda kozmoloji, temel parçacık fiziği ve mikrobiyolojinin ortaya çıkan çok açık bir metafiziksel içerik barındırdığını kabul ediyorum. ?evrenin mevcudiyeti, Allah'ın varolduğu sonucuna ulaşmamı gerektiriyor.

Dr. Arno Penzias

(AT&T Bell Laboratuarları Araştırma Merkezi Başkanlığı. 1978 Nobel Fizik Ödülü.)

Astronomi bizi benzersiz bir olaya ulaştırır; hiçlikten yaratılmış olan hayatın oluşabilmesi için sağlanması gereken koşullara uygun, hassas bir dengeye ve kendisine temel oluşturan bir plana sahip olan bir evren.

Prof. Wolfgang Smith

(MIT ve California Üni.'de Profesörlük. Columbia Üni. Matematik Doktorası.)

?Ben Darwinizm'e karşı çıkıyorum ya da şöyle söyleyeyim, varsayılan makro evrimsel sıçrayışların ardında yatan mekanizma ya da harekete geçirici sebep her ne olarak görülürse görülsün bu tip dönüşümcü hipotezlere karşı çıkıyorum. Dahası ben Darwinizm'i bilimsel bir teori olarak değil, daha çok bilimsel bir kamuflaja sokulmuş sahte-metafiziksel bir hipotez olarak görüyorum. Allah'ın mevcudiyetinden ya da Allah gerçeğinden daha açık olan bir şey daha olmadığını düşünüyorum.

Prof. Walter Thirring

(Viyana Üni. Teorik Fizik Ens. Yöneticisi)

Bence, hayatlarını Harmonia Mundi'yi (dünyadaki ahenk) keşfetmeye adayan bilim adamlarının onun içindeki ilahi niyeti görmemeleri mümkün değildir.

Prof. Shoichi Yoshikawa

(Princeton Üni. Astrofizik bölümünde profesörlük. MIT'de Nükleer Mühendislik Doktorası.)

Ben evreni ve hayatı Allah'ın ortaya çıkardığına inanıyorum. Homo sapiens de, fizik yasaları da Allah tarafından yaratıldı.

Dr. R. Merle D'aubigne

(Paris. Üni. Ortopedi Bölüm Başkanı. Croix de Guerre Şeref Nişanı.)

Laboratuar ortamında yeniden sağlanmadığı sürece, proteinlerin aynı anda, oksijenle sürekli temas halinde kalarak kendini korumak ve üremek zorunda olan bir organizma meydana getirdikleri bir fiziksel ya da kimyasal durumun yaşandığına ikna olmam mümkün değil. Kişisel olarak ben, yaşam koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak gerçekleşen mutasyonun beynin, ciğerlerin, kalbin, böbreklerin hatta eklem ve kasların karmaşık ve rasyonel düzenini açıklayabileceği fikrini tatmin edici bulmuyorum. Akıl sahibi ya da düzenleyici bir güç olduğu fikrinden nasıl kaçınılabilir ki?

Sir john Eccles

(Nörofizyolog, Doktor. Oxford Üni. Tabii Bilimler Doktorası. 1973 Nobel Tıp Ödülü.)

Eğer her şeyde bir amaç ve tasarımın hakim olduğuna inanmazsanız o zaman her şeyin sadece şans ve gereklilikten ibaret olduğunu öne sürebilirsiniz. Ama varoluşunuzu açıklamak için şans ve gerekliliğe bağlı kalmak aptalca bir şeydir. Bütün hayat ve elbette bütün insanlar kusursuz bir yaratılış planının parçasıdırlar.?

Prof. Jay Roth

(Storrs Connectuit Üni. Hücresel ve Moleküler Biyoloji Profesörlüğü. Purdue Üni. Organik Kimya Doktorası.)

Yaşadığımız evrenin fiziki doğası hakkında söylenecek çok fazla şey var; hayatın desteklenmesi için her şeye hakim olan o kesin denge? evrenin fiziksel özellikleri beni, oyumu bütün bunları planlayan bir varlık ya da Yaratıcı'dan yana kullanmaya sevk ediyor. Sadece tek bir proteinin, örneğin glikojen fosforilizin fazlasıyla kompleks yapısı bile insanın kafasını karıştırmaya yetiyor. Protein sentezi, DNA replikasyonu ve onarımı ve aynı oranda karmaşık olan daha yüzlerce süreç göz önüne alındığında insan ancak huşu olarak tanımlanabilecek bir hisle baş başa kalır.

Prof. Janos Szentagothai

(Budapeşte Semmelweis Tıp Fak. Anatomi Profesörlüğü. Macaristan Bilimler Akademisi Başkanlığı)

Evrenin başlangıcına dair edinilen bilgilerin hiçbir zaman ?bu yolda ne kadar yol kat edilirse edilsin- ilk başta etkin olan Yaratıcı birs gücün varlığını olumsuzlaştırmaya yetmeyeceğini düşünüyorum. ?Allah'ın varlığına ? tamamen ikna olmuş durumdayım.


spotter, 4 yıl önce - Alıntıya git

Ben ateist degilim deistim

Dine gerek duymuyorum

Toplam 25 mesaj