Editörler :
05 Aralık 2016 16:19   


Yasaklı
Risale-i Nurda İslam Dinine Uymayan İfadeler Var

Bu sorularda bana yazdırıldı.

1- 18. Lema?da geçtiği gibi Cebrail?in Hz. Ali?ye yazılı sayfalar halinde ?Geçmişin ve geleceğin sırları?nı verdiğine iman ediyor musunuz?

2- Allah?ın meleği Cebrail neden Muhammed?e değil de, Ali?ye vahiy getirsin? Size göre Ali Peygamber mi?

3- Meleklerin nebi olmayan kimselere yazılı vahiy getirdiği Kuran?ın neresinde yazıyor? "Yazmıyor" diyorsanız öyleyse Allah?ın nebilerine vermediği yazılı vahyi Ali nasıl aldı? Bu durumda tüm nebilerden üstün olmuyor mu?

4- Cebrail getirdiği yazılı sayfaları kimden aldı? Eğer Allah?tan aldıysa, Allah ne diye kâinatın sırlarını Ali?ye yollasın? Hangi nebi bu bilgilere sahipti?

5- ?Verilenler vahiy değil ilhamdır? diyorsanız, öyleyse bize Allah hangi insana yazılı ilhamda bulunmuş bunu kanıtlayın. Allah birine ilham etmek isterse ona Cebrail?i yollayıp kâinatım tüm sırlarını sayfalar halinde mi veriyor?

6- Muhammed?e gelen vahiyde evrenin sırları yok ama Ali?ye gelen yazılı sayfalarda peygambere verilmeyen bilgilerde var. Bu ne nasıl bir ilhamdı ki, hiçbir nebiye nasip olmamış?!

7- Risalelerde, Ali?ye sayfaların verildiği hurefesi ?Gulat-Şia?nın iddiası ile örtüşmektedir, onlar şöyle derler: ?Aslında vahiy Ali?ye gelecekti ancak Cebrail yanlışlıkla Muhammed?e verdi? Şimdi siz de onlar gibi mi iman ediyorsunuz?

8- Madem ?18. Lema? bu kadar masum ve sakıncası yoksa neden baş kısmına ?Mahremdir herkese gösterilemez? yazıyorsunuz ve sonraki baskılarınızdan komple çıkarıyorsunuz? Deşifre olma korkusu mu taşıyorsunuz?

9- Risaleler bu asırda en güçlü Kuran tefsiri olarak yazdırılmadı mı (!?) Öyleyse neden 18. Lema ısrarla gizleniyor? Ali?ye verilen sayfalarda Said Nursi?den bahsediyor da (!), herkes bunları anlayamaz diye mi gizleniyor?

10- Ehl-i Sünnet kaynaklarının tamamına göre nebi olmayan birine Cebrail sayfa getirdi demek küfürdür. Peki, neden risalelerde bu küfür savunuluyor? Allah?ın elçisi olmayan birine sayfalar indirildi diyen kişinin hükmü nedir?

11- Allah?tan gelmediyse Cebrail?in kendisi mi uydurdu, Ali ?bana sayfa verildi? diyerek yalan mı söylüyor yoksa Risalelerdeki 18. Lema?nın kendisi mi yalan ve uydurma?

12- Said Nursi 18. Lema?da ?Cebrail, Ali?ye sayfa verdi ve içinde kâinatın tüm sırları vardı ayrıca Ali, Cebrail?in sesini işitti sayfaları aldı? demektedir. Bu iddiaların kaynağı nedir, Said Nursi hangi eserlerden istifade ederek yazmıştır? Yazmadıysa bunlar da mı yazdırıldı? Yoksa Cebrail olup biteni Said Nursi?ye haber mi verdi?Yukarıdaki sorularda görüldüğü üzere Risale-i Nurda bulunan 18. Lema'daki birçok bölüm İslam dinine uymamaktadır.(Bu yazı İslamcı bir siteden alınmıştır. Yazıda yazar adı olmadığı için bizde kaynak belirtemedik)

Yayının orijinali:

https://antidogmatik.com/konular/nurculara-18-lema-hakkinda-sorular.377/

05 Aralık 2016 16:46

drayf
Genel Müdür

Şöyle düşünelim.. diyelim bir saray ve o sarayın 100 kapısı var.. o sarayın kapılarının 99 kapalı olsa biri açık olsa ben o saraya girebilir miyim? beş yaşındaki çocuk dahi evet diyecektir.

peki o sarayın kapılarının 99 açık biri açık olsa ben o saraya girebilir miyim? elbette girebilirim..

peki bütün müceddidlerin hangi tefsirleri olursa olsun hepsi güneş gibidir. kişi 99 açık olup biri kapalı olan saraya ben giremem dese ne kadar ahmaklığın sonsuzluğuna gider... bütün tefsirlerde insanın idrakini almadığı, anlamadığı şeylere kendi kafa feneriyle baksa ve onuda aman birşeyler bulmuş gibi yayınlasa, o kişi ne kadar eblehtir herkes hatta kendi bile tasdik eder..

Sizler ALLAH dostlarını ne zannediyorsunuz? İşiniz bitti de kafirlerin münafıkların şeytanların deccelların islam düşmanlarının iman düşmanlarının ALLAH düşmanlarının zerre miktar karşı çıkamadığı, şeytanlarının dahi sükut ettiği eserler sizler neci, kim oluyorsunuz da ilişmeye kalkıyorsunuz..

Bilesiniz ve biliniz ki kim bir ALLAH dostuna dil uzatmışsa o helak olmuştur.. Aklını başınıza alınız.. göz kapamakla gece olmaz..gökteki güneş sıvamakla söndürülmez..

05 Aralık 2016 16:57

Mete Turan
Yasaklı

drayf ben ne anlatıyorum sen ne anlatıyorsun. 18. lema islama uymuyor diyorum. benim türkçe konuştun

05 Aralık 2016 17:10

Mete Turan
Yasaklı

türkçe konuşuyorum anlıyor musun

05 Aralık 2016 17:21

ecostr
Şube Müdürü

arkadaş o, başka bir organıyla düşünüyor boş ver

05 Aralık 2016 17:25

Mete Turan
Yasaklı

said nursi, cebrail ali ye sayfa getirmiş diyor. bu islama aykırı bir sözdür.

05 Aralık 2016 17:27

Mete Turan
Yasaklı

bu durumu savunabilecek nurcu aranıyor.

05 Aralık 2016 17:29

Mete Turan
Yasaklı

ama bugüne kadar hiçbir nurcu savunamadı bunu :)))

05 Aralık 2016 17:35

ecostr
Şube Müdürü

mete sana tavsiyem, herkesle tartış ama bir nurcuyla tartışma

05 Aralık 2016 17:45

Mete Turan
Yasaklı

niye

05 Aralık 2016 18:33

ecostr
Şube Müdürü

bi kere tartıştığın kişi senden bir şey öğrenmeye çalışan biri değil sana dediğini kabul ettirmeye çalışan biri.

ikincisi o kadar salak benzetme yapıyorlar ki taşı çatlar sinirinden. mantık 0

05 Aralık 2016 18:40

ecostr
Şube Müdürü

üç, düşünme yok, risaleden kopyala yapıştır şeklinde çalışırlar. risalede olmayan bir şeyi sorarsan, biz bi falan abiye soralım derler.

05 Aralık 2016 18:51

Mete Turan
Yasaklı

doğru diyorsun :)))

05 Aralık 2016 22:18

bursengiz
Şef

Gökten yazılı halde inen metin neden Peygamberin kucağına değil de Hz. Alinin kucağına düşmüştür.

Peygamberimize yazılı metin olarak gelen başka vahiyler de hatırlıyor musunuz?

Bir ayet bile olsun yazılı olarak gelmiş midir?

Gökten kucağa sayfalar düşürme şeklind vahiy veya ilham alan fakat Resul bile olmayan başka hangi beşer var mıdır?

Allah neden Kuran inzal olunup dururken Resul bile olmayan başka bir kuluna da vahyetsin.Neden Kuran varken başka ve ayrı sayfalar. Neden Hz. Muhammed varken başka birisi.

Hz. Aliye vahyedilen şey eğer pek önemliyse neden kurana dahil değil.

Sekinede belirtilen çok daha SIRLI ve ERDİRİCİ -İSMİ AZAM olduğuna göre vahye muhatap olmada kim daha değerli

Peygamberlerde bulunması gereken sıfatlardan TEBLİĞ bu arada nerede.

Dört halife dönemine kadar saklanması ve TEBLİĞ sıfatını nasıl bağdaştırıyorsun.

NİÇİN ÖZELLİKLE HZ.ALİ.

FERRİ YEZDANİ (İLAHİ NUR)

İslam tarihinin büyük bir kısmı aslınfa fars- mecusi kültürüyle savaştan ibarettir.

Hz. Ömer İran'ı fethedince MEDAİN'deki mecusi saltanatına son vermişti.

Tanrı-kral Yezdücerd kutsal kitaplarını da alıp Bombay'a kaçmıştı. Fakat kızı Şehribanu (şahbanu) esir olarak alınmıştı.

Mecusi kralları FERRİ YEZDANİ-İLAHİ NUR sahibi olarak kabul edilirlerdi. Özel bir soydu. Tanrı tarafından bilgilenidirilirler özel bir eğitim almadan her şeyi bilebilirledi.

300 SPARTALI filmini izlemişseniz oradaki kralın, o dönemdeki perslerin bu anlayışını yansıttığını hatırlarsınız.

Ve bu FERRİ YEZDANİ ilahi nur soylarını takip ederdi. Yani o soydan devam ederdi.

Buraya kadar anlattıklarımın konuyla ne alakası var diyebilirsiniz?

Hikayemiz bundan sonra başlıyor da onun için.....

Yezdücerdin kızı ŞEHRİBANU Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin ile evlenir.

Ve bu şekilde İKİ KUTSAL bir araya gelmiş olur.

Hz. Ali Kutsal soydan gelen , ferri yezdani (ilahi nur) sahibi olan ŞEHRİBANU'nun kayınpederi olur.

Ve bu soydan gelenler ferri yezdani sahibi olmaya devam ederler.

Şiilerin 12 imamı da bu soydan gelir.

Şiilerde imamlar peygamberlerden dahi üstündürler. Peygamberlerde zelle bulunabilir fakat bu imamlar masum oldukları tanrı tarafından bilgilendirildikleri için zelle dahi bulunmaz.

Ee bunun bizimle ne alakası var diyeceksiniz.

Hz. Ali'nin kaç tane hanımı, kaç tane çocuğu var hiç araştırdınız mı?

Sadece Hz. Fatıma'dan kaç çocuğu var biliyor musunuz?

Ama Hz. Hüseyin'in soyundan gelenler nasıl kutsallaştırılmıştır, bunu hepiniz bilirsiniz. değil mi?

Hz. Hüseyin soyundan gelenler otomatik alim kabul edilirler öyle değil mi?

Acaba bunun sebebi FERRİ YEZDANİ olabilir mi?

Bazıları tanrı tarafından bilgilendirilen , okumadan , araştırmadan normal insanların yıllarca öğrenemeyeceği bilgileri bir anda öğrenmesini normal kabul edebilirler.

İslam tarihi aslında fars-mecusi kültürüyle bir savaştan ibarettir.

Bugün büyük mutasavvıf kabul ettiğimiz bazı kişilerin özellikle BOMBAY'da eğitim aldığını bimiyor olabilirler mi acaba?

Şemsi Tebrizi'nin mecusi olduğunu Moğollar'ın ordusunda müslümanlara karşı savaştığını kaç tanemiz biliyoruz acaba?

Mesnevi'nin önsözünü kaç kişi okudu acaba?

Mevlana'da Mesnevi'nin Allah katından gönderildiğini yazıyor. Önsözüne bakarsanız göreceksiniz.

SÜNNETULLAH...

Müslümanların unuttuğu kavram.

Peygamberimiz Uhud Savaşı'na giderken iki tane zırh giyiyor, bu savaşta yaralanıyor dişleri kırılıyor....

Ama birileri CEVŞENİ kutsallaştırıyor. Sünnetullah'ı unutarak. Güya Cebrail peygamberimize zırhını çıkar bu duayı oku demiş...

Peygamberimizin yanında Hz. Ali'ye büyük bir kısmı SÜRYANİCE olan Celcelutiyye veriliyor... (Said Nursi bunun vahiy olduğunu söylüyor)

Sünnetullahı unutan insanlar ancak buna inanabilirler.

Biraz üstte niçin HZ. ALİ? diye bir soru sormuştum.

NİÇİN HZ. ALİ?

Sorusunun cevabını biraz olsun anlayabilmek için bunları yazdım.

İnşaallah birazcık olsun anlaşılır...

06 Aralık 2016 02:41

Mete Turan
Yasaklı

said nursi aklınca ali beni destekliyor demeye getiriyor. bunca saçmalamasının tek sebebi bu

06 Aralık 2016 07:12

cenkderda
Kapalı
Selamunaleykum Bir konu hakkinda yorum ve tahlil yaparken, o konuyu dogru okuyup dogru anlamak ve dogru bilmek esastir. Bilmedi?i bir konu hakkinda yorum yapmak; su-i zana sebebiyet verir ve o kisiyi ?Hakkinda bilgin olmayan seyin ardina düsme; cünkü kulak, göz ve kalp, bunlarin hepsi ondan sorumludur.? (?sra,17/36) geregi mesul eder. ilgili metin 18.Lema?da gecmektedir. Bediüzzaman Hazretleri bu Lema?nin önsözünde: ?Risale-i Nur sakirtlerine isaret eden Hazret-i Ali'nin (r.a.) bir keramet-i gaybiyesidir.? Gizli kalmis gaybi mühim bir mucize-i Ahmediyeyi (a.s.m.) beyan eder? diyerek konunun öncelikle Efendimiz (SAV)?in bir mucizesi ve ?Ben ilmin sehriyim. Ali ise, onun kapisidir."(1) isaretine mazhar Hz.Ali (K.V)?nin bir kerameti olarak takdim etmektedir. Soruda sorulan metin ?u sekildedir; ?Sonra Hazret-i Cebrail'in, Ala Nebiyyina (a.s.m.) huzur-u Nebevide getirip Hz. Ali'ye Sekine namiyla bir sayfada yazili ism-i Azam, Hz. Ali'nin (r.a.) kucagina düsmüs. Hz. Ali diyor: "Ben Cebrail'in sahsini yalniz alaimü's-sema suretinde gördüm. Sesini isittim, sayfayi aldim, bu isimleri icinde buldum"(18.Lema) Görüldügü üzere, Hz.Ali?ye (K.V.) inen bir Sekine?den bahis vardir, yoksa hasa- Peygamberane bir vahiyden degil! Bahse konu Sekine, Mecmuatü'l-Ahzabta ?Kaside-i Ercuze? ?eklinde geçmektedir. Allah??n alti ism-i Azami olan ?Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddus? isimleri ile bir dua-yi münacattir. Bediüzzaman Hazretleri bu "Sekine" tabir edilen ism-i Azam?n okunma seklini de ?yetmis bir ayet ile yüz yetmis bir defa daimi vird edinmeli? (Lemalar:Sayfa 425) seklinde dile getirmektedir. itiraz edilen husus; ifadede gecen ?Sekine namiyla bir sayfa? ise Sayfa?dan murat ?lahi bir ilhamvari mesajdir, yoksa Efendimize (SAV) inen ?vahiy sayfalari? ile karistirilmamalidir. Sayet itiraz Cebrail'i(AS) görmüs olma Keyfiyeti ise, basta Hz.Aise, Hazret-i Ömer, ibni Abbas, Üsame bin Zeyd, Ümmü Seleme, Sa?d ibni Ebi Vakkas gibi pek cok Sahabe, Cebrail (AS)'i Dihye veya bir süvari veya baska keyfiyette gördüklerini ilan etmektedirler. Sayet itiraz Sayfa?nin kucagina düsme keyfiyeti ise, imami Gazali bu hususu veciz bir sekilde aciklamistir: "Onlar vahiyle Peygambere (a.s.m.) nazil oldugu vakit, ?mam-i Ali?ye (r.a.) emretti, ?Yaz?; o da yazdi, sonra nazmetti."(?ualar:635) Konuyu özetlemek gerekirse; Cebrail (AS) Peygamberimizin (SAV) huzuruna geldigi vakit, alt? ism-i Azam?li münacat duasini, murad-i ilahi geregi, ilim sehrinin Anahtari Hz.Ali?ye (K.V.) nazmetmesi icin getirmis, Efendimiz de (SAV) Hz.Ali?ye Sekineyi bir Kaside seklinde düzenlemesi icin bildirmistir. Murad-? ?lahi , nazmetme islevini Hz.Ali?nin yapmasi istediginden, Bediüzzaman Hazretleri ?Hz. Ali'nin (r.a.) kuca??na düsmüs? seklinde belirtmektedir. ?Sekine? hakkinda Kur?an-? Kerimde gecen; ?Mü'minlerin kalplerine, imanlarina iman katip-arttirsinlar diye, Sekine(güven duygusu ve huzur) indiren O'dur.? (Fetih Suresi, 4)Ayetin tefsirinde Elmali Hamdi Yazir; Hz. Ali'nin ?Sekine? ile neyi kast ettigini söyle aciklamaktadir: "Sekine müminin kalbine sakin olup onu güvenli kilan melektir." ?Sekine? ifadesini pek cok Hadis-i Serifte de görmek mümkündür : Bir zat Kehf suresini okuyordu. Yaninda da iki uzun iple ba?l? olan ati duruyordu. Derken etrafini bir bulut kapladi. Ve bu bulut ona yaklasmaya basladi. At da bu durumdan huysuzlanmaya, ürkmeye koyuldu. Sabah olunca adam Resulullah (sav)'a gelip vak'ayi anlatti. Hz. Peygamber (sav) ona su aciklamada bulundu: "Bu sekine idi, Kur'an icin inmisti." Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir grup, Kitabullah'i okuyup ondan ders almak üzere Allah'in evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekine iner ve onlaru Allah'in rahmeti bürür. Melekler de kanatlariyla sararlar. Allah, onlari, yaninda bulunan yüce cemaatte anar." Ben sehadet ederim ki Ebu Hüreyre ve Ebu Said (ra) Resulullah (sav)'in soyle söyledigine sehadet ettiler: "Bir cemaat oturup Allah'i zikrederse, mutlaka melekler etraflarini sarar, Allah'in rahmeti onlar? bürür, üstlerine sekine iner ve Allah onlari yaninda bulunan (büyük melek)lere anar." Netice olarak, Hz.Ali?nin Sekine mahiyetinde ism-i Azam duasini nazmetme keyfiyetine mazhar olmasinin Ehl-i Sünnet perspektifinde bir sakincasi yoktur. Bu Hz.Ali?ye inen bir vahiy degildir, Efendimiz (SAV)?e inen ismi Azam duasinin, Hz.Ali?ye bildirilerek onun nazmetmesidir...
06 Aralık 2016 07:48

CEHCAH
Yasaklı

Malûm olsun ki; Celcelutiye'nin esası ve ruhu olan

ﺍَﻟْﻘَﺴَﻢُ ﺍﻟْﺠَﺎﻣِﻊُ ﻭَﺍﻟﺪَّﻋْﻮَﺓُ ﺍﻟﺸَّﺮِﻳﻔَﺔُ ﻭَﺍﻟْﺎِﺳْﻢُ ﺍﻟْﺎَﻋْﻈَﻢُ

İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın en mühim ve en müdakkik Üveysî bir şakirdi ve İslâmiyet'in en meşhur ve parlak bir hücceti olan İmam-ı Gazalî (R.A.) Hüccet-ül İslâm diyor ki: "Onlar vahy ile Peygamber'e (A.S.M.) nâzil olduğu vakit İmam-ı Ali'ye (R.A.) emretti: "Yaz." O da yazdı.

Sikke-i Tasdik-i Gaybi - 120

...

BEŞİNCİ REMZ:

Madem Celcelutiye vahy ile Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'a nâzil olmuş.

Ve Allâm-ül Guyub'un ilmiyle ifade-i mana eder.

Sikke-i Tasdik-i Gaybi - 123

...

06 Aralık 2016 08:03

CEHCAH
Yasaklı

Vahiy iki kısımdır:

Biri:

"Vahy-i sarihî"dir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onda sırf bir tercümandır, mübelliğdir, müdahalesi yoktur.

Kur'an ve bazı ehadîs-i kudsiye gibi...

İkinci Kısım:

"Vahy-i zımnî"dir.

Şu kısmın mücmel ve hulasası, vahye ve ilhama istinad eder;

fakat tafsilâtı ve tasviratı, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a aittir.

O vahiyden gelen mücmel hâdiseyi tafsil ve tasvirde,

Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm bazan yine ilhama, ya vahye istinad edip beyan eder

veyahut kendi ferasetiyle beyan eder.

Ve kendi içtihadıyla yaptığı tafsilât ve tasviratı,

ya vazife-i risalet noktasında ulvî kuvve-i kudsiye ile beyan eder

veyahut örf ve âdet ve efkâr-ı âmme seviyesine göre, beşeriyeti noktasında beyan eder.

İşte her hadîste bütün tafsilâtına, vahy-i mahz noktasıyla bakılmaz.

Beşeriyetin muktezası olan efkâr ve muamelâtında, risaletin ulvî âsârı aranılmaz.

Madem bazı hâdiseler mücmel olarak mutlak bir surette ona vahyen gelir, o da kendi ferasetiyle ve tearüf-ü umumî cihetiyle tasvir eder.

Şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilâta bazan tefsir lâzım geliyor, hattâ tabir lâzım geliyor.

Çünki bazı hakikatlar var ki, temsil ile fehme takrib edilir.

Nasılki bir vakit huzur-u Nebevîde derince bir gürültü işitildi.

Ferman etti ki: "Şu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp, şimdi Cehennem'in dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür." Bir saat sonra cevab geldi ki: "Yetmiş yaşına giren meşhur bir münafık ölüp, Cehennem'e gitti." Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın belig bir temsil ile beyan ettiği hâdisenin tevilini gösterdi.

Mektubat - 93

06 Aralık 2016 08:05

AkaybeyBora
Yasaklı

İşim yok da, Said-i Kürdi'ye kafa yoracağım ha?.. İğnenin ucu kadar değer vermem! İşim mi yok?

"Hayatta en hakiki mürşid, ilimdir, fendir!.." ATATÜRK

06 Aralık 2016 08:11

CEHCAH
Yasaklı

bir vakit huzur-u Nebevîde derince bir gürültü işitildi.

Ferman etti ki: "Şu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp, şimdi Cehennem'in dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür."

Bir saat sonra cevab geldi ki: "Yetmiş yaşına giren meşhur bir münafık ölüp, Cehennem'e gitti."

Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın belig bir temsil ile beyan ettiği hâdisenin tevilini gösterdi.

Mektubat - 93

06 Aralık 2016 08:14

AkaybeyBora
Yasaklı

Gericilik ve yobazlığa, cehalete özenilmez ise iyi olur. Kara cahil olmaya ves edilmese iyi olur.

Okuyalım ve çalışalım. Eğitimli olalım.

Toplam 79 mesaj