Editörler : smtvs
«567891011121314151617
05 Aralık 2017 15:45

muratisiktas
Aday Memur

Başbakanlık İletişim Merkezi?ne,

Maliye Bakanlığı?nın 04/12/2017 tarihli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel (Tekniker ve Teknisyen) Başvuruları duyurusu hakkında şikayet için yazmaktayım. Duyuruda yer alan özel hükümlerin 657 Sayılı Kanun?a aykırılığı hakkında bildirimde bulunmak istiyorum. Söz konusu duyurunun Genel Şartlar başlığının ?C? maddesinde belirtilen ?Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak? şartı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?a açık bir aykırılık oluşturmaktadır. İlgili şartname ya da yönetmeliğin uygulanması bir çok adayın hak kaybı yaşamasına neden olacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48. maddede yer alan hükmü açıktır. Bu maddenin 6. fıkrasına göre:

Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

koşulları sıralanmıştır. Görüldüğü gibi bu maddeler askerlik görevini ifa etmeyi tek koşul olarak sunmuyorken yayımlanan ilanda kanunun emretmediği bir madde vardır. Kanunda yer almadığı halde ilanda bulunan bu madde sonucunda; 657 Sayılı Kanun?un 48. maddesinde, askerlik durumu itibariyle A-6 bendinde yer alan hallerden birine durumu uyanların Devlet memurluğuna girebilmelerinin mümkün olması, anılan Kanun'un 48/B-2 maddesi gereğince belirlenecek özel şartların (A) bendinde sayılı genel şartlara aykırı olamayacağı, kurumların genel, objektif düzenleyici nitelikteki idari tasarruflarıyla genel şartları daraltacak şekilde hükümler getiremeyeceği hususları dikkate alındığında; hak kaybı yaşanılacağı ortadadır.

Askerlik yapmış olma şartının mahkemeler tarafından iptal edildiği benzer davaların bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Danıştay 12. Dairesi Esas No: 2003/1359, Karar No:2004/3670

Ankara 11. Dairesi Esas No: 2004/224, Karar No: 2004/1760

Hak kaybı yaşanmaması ve kanunda yer alan hükme aykırı bir düzenlemenin hayata geçmemesi adına şikayetim konusunda değerli yardımınıza gereksinim duyduğumu bilgilerinze sunarım.

Saygılarımla.

05 Aralık 2017 15:50

muratisiktas
Aday Memur

arkadaşlar ben bimere ve cimere yazdım bu da dilekçe örneği yazmak isteyen olur diye sayfaya attım...

Toplam 322 mesaj
«567891011121314151617
 
ANKET
Çiftlik Bank olayında sadece vatandaş mı suçludur?