Editörler : metin_alkan
01 Ocak 2017 22:36   


Kapalı
Engelli Memur Tayini ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Engelli Kamu Emekçisi Arkadaşlarıma,

Uzun Bir Aradan Sonra Tekrar Selam Olsun...

Aşağıda linkini vermiş olduğum başlık 13 Mayıs 2013 tarihinde, kamuda görev ifa eden tüm engelli memurların tayinle ilgili sorunlarına çare olabilmek maksadıyla bir yazar arkadaşımız tarafından açılmıştır ve 310 sayfadan oluşmaktadır. Forumun en çok cevap yazılan başlıklarından biridir.

Engelli Memur tayini ile ilgili aradığınız bir çok şeyi, bir çok sorunun cevabını bu başlık üzerinden bulabileceğinize eminim.

Not: Forumun en çok cevap yazılan ve en uzun süre güncel tutulan başlıklarından biriydi.

http://forum.memurlar.net/konu/1805993/

Özet geçecek olursak,

Bildiğiniz üzere 2014/6578 sayılı Yönetmelikle, Engelli Memura 1 Defaya Mahsus Tayin Hakkı tanınmıştır.

İlgili yönetmelik metni ve eki aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140816-5.htm

16/08/2014 tarih ve 29090 sayılı Resmi Gazete,

2014/6578 sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirmek Suretiyle Atamalarına ilişkin Yönetmeliğin 11. Maddesine eklenilen Ek Madde 3

Yine bildiğiniz üzere, forumdan bir avukat arkadaşımızın gayretleriyle (rumuzunu hatırlayamadığım için kendisinden özür dilerim) Danıştaya açılan dava sonucu,

Engelli Memura tanınan 1 Defaya Mahsus Tayin Hakkındaki "1 Defaya Mahsus" ibaresinin yürütmesi Danıştay tarafından durdurulmuş, bu vesileyle Engelli Memur arkadaşlarımıza birden fazla tayin hakkının yolu açılmıştı.

Bu da ilgili haberin linkidir:

http://www.memurlar.net/haber/550339/

Ayrıca yukarıda bahsi geçen yönetmelik gereği, her Bakanlığın kendi Atama ve Nakil Yönetmeliklerinde engelli memurlar için DPB kararıyla düzenlemelere gidilmiştir.

Ben, Sağlık Bakanlığı Memuru olarak bahsi geçen yönetmeliğin alıntısını burada paylaşıyorum.

24/03/2015 tarih 4205 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Yer Değişikliği Yönergesi

Olağanüstü Durumlarda Yer Değişikliği:

İlgili Yönergenin 11. Maddesi 5. fıkrası

"Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirenler, engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olması halinde talep ettiği yere ataması yapılır."

HAYDİ ARKADAŞLAR,

ŞİMDİ BU KONUYU GEÇMİŞTE YUKARIDA LİNKİNİ VERDİĞİM BAŞLIK GİBİ GÜNCEL TUTMAYA VE TÜM ENGELLİ MEMUR ARKADAŞLARIMIZIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞALIM.. HER TÜRLÜYÜ SORUYU BU BAŞLIK ÜZERİNDEN SORALIM VE CEVAPLARI YİNE BU BAŞLIK ÜZERİNDE ARAYALIM...

02 Ocak 2017 20:00

disconnectuss
Şef
cok tesekkurler.. ben memuriyetimden 1.5 yil sonra adayligim kalktiktan sonra evimin oldugu ilceye "bir defaya mahsus" engelli tayininden faydalandim. dediginiz gibi mebde de yonetmelik degisikligini talep ediyoruz. zira bizim yasam degiskenlerimiz normal insanlara gore farklilik arzediyor.eger kisa vadede bu degisiklik uygulamaya gecmez ise son atandigim yerde ne kadar zaman calusmam gerekecek? 3 yilda bir tayin hakkimiz var su halde ama bu 3 yil, bir defaya mahsus 1 defa tayin oldugum halde ilk memuriyetjmden itibaren 3 sene mi, yoksa son geldigim yerden itibaren mi 3 yil?
03 Ocak 2017 18:28

tuncaemrah
Kapalı
cok tesekkurler.. ben memuriyetimden 1.5 yil sonra adayligim kalktiktan sonra evimin oldugu ilceye "bir defaya mahsus" engelli tayininden faydalandim. dediginiz gibi mebde de yonetmelik degisikligini talep ediyoruz. zira bizim yasam degiskenlerimiz normal insanlara gore farklilik arzediyor.eger kisa vadede bu degisiklik uygulamaya gecmez ise son atandigim yerde ne kadar zaman calusmam gerekecek? 3 yilda bir tayin hakkimiz var su halde ama bu 3 yil, bir defaya mahsus 1 defa tayin oldugum halde ilk memuriyetjmden itibaren 3 sene mi, yoksa son geldigim yerden itibaren mi 3 yil?
disconnectuss, 4 yıl önce - Alıntıya git

Hiçbir yönetmelikte, (tüm Bakanlıkları dahil ediyorum) tayin talebinde bulunduktan sonra -belli bir süre çalışma ve sonra tayin isteyebilme- gibi benzeri bir şart aranmıyor, aranmaz... Ayrıca aday memurların tayin isteyemeyeceğine dair hiçbir Bakanlığın yönetmeliğinde böyle bir şart bulunmamakta. (Not: Yalnızca Sağlık Bakanlığının engelli aday memurlarla ilgili tayin taleplerinde bu hususu gerekçe göstererek talebi reddettiği, bu gerekçeyi de şu anda sayısını anımsayamadığım bir yönetmeliğe dayandırdığını anımsıyorum.)

"Yalnızca kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır"

İşte yönetmelikte geçen bu ibarede Bakanlıkların tamamına konuyla ilgili tayin talebinde bulunan kişinin tayin istediği yerde boş kadro bulunması gibi bir kriter getiriliyor ve bu da tayin talepleri hususunda çoğunlukla red almamıza neden oluyor.

Şimdi sizlere bir sitede gördüğüm soru-cevapları paylaşacağım..

Soru: Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği talebinde bulunabilmek için herhangi bir süre kurumumda çalışmam gerekiyor mu?

Cevap: Hayır, 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in Ek 3. Maddesi?nin 1. Fıkrasında; ?Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın? şeklindeki ifade ile bu yönetmelikte tayinler konusundaki, zorunlu hizmet, adaylık vb. kısıtlamalara tabi olmadan gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmıştır.

Soru: Talep dilekçemi verdikten sonra ne kadar süre içerisinde gerçekleşir?

Cevap: Kurumunuzun teşkilat yapısına ve çalışma mentalitesine bağlı olarak 15 gün ile 2 ay arasında onay alırsınız. Bazı kurumlar bu kapsamdaki tayin taleplerini yılın belli dönemlerinde yapmaktadır. Örneğin MEB Engelli öğretmen tayinlerini şubat ve yaz döneminde yapmaktadır.

Soru: Kuruma dilekçemi sundum fakat; kurumum belli süre çalışmam gerektiği, aday memur olduğum, yerime bakacak personel bulunmadığı vs. vs. şeklindeki gerekçelerle dilekçeme olumsuz cevap verdi, bu durumda ne yapabilirim?

Cevap: Engel Durumuna Bağlı Değişiklik taleplerinde 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in Ek 3.Maddesi?nin 1. Fıkrasında; ?Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın? şeklindeki ifade ile bu yönetmelikte tayinler konusundaki, zorunlu hizmet, adaylık vb. kısıtlamalara tabi olmadan gerçekleştirileceği açıkça vurgulanmıştır. Burdan da anlaşılacağı üzere adaylık, zorunlu hizmet vs. gerekçelerle ?Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği? talebi geri çevrilemez. Geri çevrilmesi durumunda idari yargı kanalları aracılığıyla hak talebinde bulunabilirsiniz. Şu ana kadar bu hususta idari yargıya taşınan tüm davalar personel lehine sonuçlanmıştır. (Disiplin soruşturması vs. gibi durumlar hariç)

Soru: Kurum içi Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğimizde/Yönergemizde ?Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği? yok, o halde tayin talep dilekçemi hangi mevzuat hükümlerine dayanarak yazacağım?

Cevap: Kurum içi yönetmeliğinizde Engel durumuna Bağlı Yer Değişikliği belirtilmemiş ise tayin dilekçenize ? 657 Sayılı DMK?nın 72. Maddesi ile 1655 Sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik?in ek 3. Maddesinde belirtilen hükümlere vurgu yapacaksınız. Eğer kurum içi yönetmeiğinizde Engel Durumuna Bağlı Yer Değişikliği durumu belirtilmişse, yukarda belirttiğimiz maddelerin yanına kurum içi yönetmeliğinizdeki ilgili maddeyi de ekleyebilirsiniz.

Bunlarda BİMER üzerinden Sağlık Bakanlığı kanalıyla sorduğum sorulara verilen cevaplardır. Sorum ise umumiyetle Engelli Memur olduğum ve tayin talebiyle ilgili nasıl bir yol izlemem gerektiği ile ilgiliydi.

Bimer

Başvuru Numaranız :.........

Başvurunuzda belirtiğiniz hususlarla ilgili olarak, kişi % 40 engelli raporuyla tayin talebinde bulunabilir. Bu talepler % 40 ve üstü engellileri kapsamaktadır.

Bilgilerinize

**************************************************************************************

Bimer (BU SORUM SAĞLIK BAKANLIĞINDA KAÇ YIL SÜRE GÖREV YAPTIKTAN SONRA TAYİN TALEBİNDE BULUNABİLİRİM VE KAÇ DEFA TAYİN HAKKIMIZI BULUNMAKTADIR ŞEKLİNDEYDİ. CEVAPTA BİR DEFAYA MAHSUS DENDİ GEÇMİŞTE AMA ARTIK "BİR DEFAYA MAHSUS" İBARESİNİN DANIŞTAY KARARIYLA YÜRÜTMESİ DURDURULDU.

Başvuru Numaranız :.........

1- Yakınlarınız ile ilgili raporu olanların eğitim araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınacak raporun sağlık kurulundan uygun geçmesi halinde ayrıca standart kadronundan uygun olması durumunda atama yapılabilecektir.

2-Engelli memur bir defaya mahsun olmak üzere istediği yere standart kadronun uygun olması durumunda ataması yapılabilecektir.

3- Mazeret atamaları dışında (sağlık, iş ve eğitim) 1 yıl çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.

Saygılarımla?

***************************************************************************************

Bimer (BU SORUM SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN PERSONELİN TAYİN TALEBİNDE NASIL BİR YOL İZLEYECEĞİ İLE İLGİLİYDİ. ONLAR DA YÖNERGEYE İŞARET ETTİLER)

Başvuru Numaranız :.....

Başvurunuzu, 24/03/2014 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Yer Değişikliği Yönergesi hükümlerine göre yapabilirsiniz.

***************************************************************************************

Bimer (YUKARIDAKİNİN AYNISIYDI)

Başvuru Numaranız :........

Anılan yönerge kapsamında bulunduğunuz birim vasıtasıyla talepte bulunmanız gerekir.

***************************************************************************************

Bimer (YİNE YUKARIDAKİNİN AYNISIYDI)

Başvuru Numaranız :......

Sağlık Hizmetleri sınıfı Dışı Personel atama ve Yer Değişikliği Yönergesi kapsamında talep de bulunabilirsiniz.

***************************************************************************************

Bimer (BU YUKARIDA BAHSETTİĞİM TAYİN TALEBİNDE TÜM ENGELLİ KAMUPERSONELLERİNİN İZLEMESİ GEREKEN YOLDUR. AMA TABİ HER KURUMUN AYRI BİR YÖNETMELİĞİ OLDUĞU VE BU YÖNETMELİĞE DAİR ŞARTLAR BULUNDUĞU DA UNUTULMAMALI)

Başvuru Numaranız :...........

16/08/2014 tarih ve 29090 sayılı resmi gazete 2014/6578 sayılı Devlet Memurlarının Yer Değiştirmek Suretiyle Atamalarına ilişkin Yönetmeliğin 11. Maddesine eklenilen Ek Madde 3 ''Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz'' denilmektedir.

03 Ocak 2017 19:42

Bon.Jovi
Aday Memur
Ogm de 1 sene aday memurluk kalkma şartı arıyor bilginize
03 Ocak 2017 21:09

tuncaemrah
Kapalı

Evet bazı bakanlıklara bağlı Müdürlüklerde dediğiniz gibi muhtelif şartlar bulunmakta..

Bu başlığı Güncel tutmaya çalışalım ve her türlü soruya cevap, soruna çözüm arayalım..

Soruları olan sorabilir

03 Ocak 2017 21:38

heisenberg01
Aday Memur
Evet başka sıkıntı olan kurum var mı tayin isteğinde. Yazalım arkadaşlar
03 Ocak 2017 21:51

pendiklias
Aday Memur

yüzde otuz engelli raporum var üniversite hastanesinde kadrolu çalışıyorum sağlık bakanlığına geçmek istiyorum olablir mi ?

03 Ocak 2017 22:16

ender 28
Daire Başkanı

bence sabitlenmesi gerek bir konu tebrikler

03 Ocak 2017 23:03

tuncaemrah
Kapalı

yüzde otuz engelli raporum var üniversite hastanesinde kadrolu çalışıyorum sağlık bakanlığına geçmek istiyorum olablir mi ?


pendiklias, 4 yıl önce - Alıntıya git

Kurumların yönetmeliğinde, hatta 2014/6578 sayılı genel yönetmelikte de yüzde 40 ve üstü engelli raporu bulunan memurlar tayin talebinde bulunabilirler denmektedir.

Benim dahil olduğum Sağlık Bakanlığı yönergesinde de bu şart koşulmuştur.

İlgili yönetmelik için:

http://www.memurlar.net/haber/506844/

Arkadaşlar bildiğiniz üzere 2014/6578 sayılı yönetmelik uyarında her Bakanlık kendi uhdesinde yönetmeliği kamuoyuna arz etmekle yükümlü kılındı.

Dolayısıyla bağlı olduğumuz bakanlığın yönetmeliklerini burada paylaşalım ve yorumlar üzerinden sonuca yürüyelim.

04 Ocak 2017 12:45

aliyülala
Kapalı

tuncaemrah

bu sağlık baklığı sağlık dışı çalışan memur yönergesi

http://www.yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/4715,yonergesaglikhizmetlerdisindapdf.pdf?0

bu yönergeye şu ek madde getirilerek engelli aday memur tayini durduruldu 11/11/2016 tarihinde

http://www.yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/4717,saglik-personeli-harici-yonerge-ek-maddepdf.pdf?0

04 Ocak 2017 14:13

fan63
Aday Memur

Üniversite de aday memurum. adaylığım kalkmadan Tapu Kadastro müdürlüğüne geçebilir miyim.

04 Ocak 2017 20:08

tuncaemrah
Kapalı

tuncaemrah

bu sağlık baklığı sağlık dışı çalışan memur yönergesi

http://www.yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/4715,yonergesaglikhizmetlerdisindapdf.pdf?0

bu yönergeye şu ek madde getirilerek engelli aday memur tayini durduruldu 11/11/2016 tarihinde

http://www.yhgm.saglik.gov.tr/Eklenti/4717,saglik-personeli-harici-yonerge-ek-maddepdf.pdf?0


aliyülala, 4 yıl önce - Alıntıya git

Evet, bu konudaki yönerge değişikliğinden daha önceden de haberdardım. Yukarıda belirttiğim üzere bu konudaki yönergenin sayısını bilmediğimden anımsayamadığımdan bahsetmiştim. Evet arkadaşlar, ne yazık ki Sağlık Bakanlığı sınıfındaki memurlar için tayin talebinin olumsuz sonuçlanacak olmasıyla ilgili muhtelif nedenler bulunmakta.

Birincisi, adaylık kalkmadan tayin talebinde bulunamama durumu,

İkincisi, atandığın kurumda en az 1 yıl görev yapmış olma şartı,

Üçüncüsü ise dilekçeyi veren kişinin hizmet sınıfına göre tayin talebinde bulunduğun kurumda ihtiyaç olup olmayacağı ile ilgili.. yani boş kadro meselesi.

Bu durumları dikkate alarak, Sağlık Bakanlığında, bağlı kurumları arasında nakil talebinde bulunabiliyorsunuz.. Örneğin Halk Sağlığı Kurumu uhdesinde görev ifa eden bir memur bildiğim kadarıyla (yukarıdaki şartları karşılayabilecek durumda ise) gerek kendi kurumuna, gerekse Sağlık Bakanlığı altındaki bir başka kuruma tayin talebinde bulunabiliyor.

Diğer Bakanlıkların yönetmeliklerinde de konuyla ilgili benzer şartlar var mı bilmiyorum, bunları bu ortamda paylaşarak süreci devam ettirmeli konuyla ilgili sorunlara çözüm üretmeliyiz.

04 Ocak 2017 23:48

mubas
Daire Başkanı

Yaklaşık 5 aydır, ogm nin engelli tayinine ''engel'' çıkartması hakkında yasal bi dayanak arıyorum. BULAMADIM !!!!

Fikri olan var mı sevgili arkadaşlar....

05 Ocak 2017 20:36

nur.sun
Memur

Yaklaşık 5 aydır, ogm nin engelli tayinine ''engel'' çıkartması hakkında yasal bi dayanak arıyorum. BULAMADIM !!!!

Fikri olan var mı sevgili arkadaşlar....


mubas, 4 yıl önce - Alıntıya git

hocam burda bir sürü başlıkta tayinlerinize engel olunamayacağı ile ilgili şeyler paylaşıyoruz.demek ki yeterince araştırmıyorsunuz. mevzu bahis olan "engelli memurların tayin talepleri karşılanır" hükmü kanun maddesidir. yani hangi kurumda çalışırsanız çalışın yönetmelik bu maddeye aykırı olamaz. (Yönetmelikler kanunlara aykırı olamaz) aday memurluk, zorunlu hizmet vb gibi kısıtlayıcı hükümler engelli memurlar için geçerli olamaz. bunu bir sürü başlıkta anlattık. siz tayin başvurunuzu yapın. yazılı red cevabı gelirse doğruca mahkemeye gitme hakkınız var.

maalesef ülkemizdeki kurumlarda personel daire başkanlıkları çalışanları aday memursunuz vs diyerek kandırmaya çalışıyor veya kendilerinin de bu yasadan haberleri yok.

LÜTFEN HAKLARINIZI BİLİN ! ADAY MEMURSUNUZ, ZORUNLU HİZMETİNİZ VAR GİBİ GEREKÇELERLE TALEBİNİZ REDDEDİLİRSE SİZE GELEN YAZIYLA BİRLİKTE MAHKEMEYE GİDİNİZ.

06 Ocak 2017 00:21

mubas
Daire Başkanı

hocam burda bir sürü başlıkta tayinlerinize engel olunamayacağı ile ilgili şeyler paylaşıyoruz.demek ki yeterince araştırmıyorsunuz. mevzu bahis olan "engelli memurların tayin talepleri karşılanır" hükmü kanun maddesidir. yani hangi kurumda çalışırsanız çalışın yönetmelik bu maddeye aykırı olamaz. (Yönetmelikler kanunlara aykırı olamaz) aday memurluk, zorunlu hizmet vb gibi kısıtlayıcı hükümler engelli memurlar için geçerli olamaz. bunu bir sürü başlıkta anlattık. siz tayin başvurunuzu yapın. yazılı red cevabı gelirse doğruca mahkemeye gitme hakkınız var.

maalesef ülkemizdeki kurumlarda personel daire başkanlıkları çalışanları aday memursunuz vs diyerek kandırmaya çalışıyor veya kendilerinin de bu yasadan haberleri yok.

LÜTFEN HAKLARINIZI BİLİN ! ADAY MEMURSUNUZ, ZORUNLU HİZMETİNİZ VAR GİBİ GEREKÇELERLE TALEBİNİZ REDDEDİLİRSE SİZE GELEN YAZIYLA BİRLİKTE MAHKEMEYE GİDİNİZ.


nur.sun, 4 yıl önce - Alıntıya git

1- Ben aday memur değilim

2-Bu konuda benim kadar araştırma yapan yoktur(dikkat et, 5 aydır bulamadım lafı, 5 aydır araştırıyorum manasına geliyor)

3-İş mahkemeye kaldıysa ''yandı gülüm keten helva'' modu devreye giriyor

4-Ben ogm için soruyorum/konuşuyorum

5-İşi yokuşa sürmek isterlerse ''yeterli personelim yok'' mazereti devreye girer

6-Ben nasipse tayin olcam inşallah....DA; başkaları da faydalansın isterim

11 Ocak 2017 14:03

nur.sun
Memur

1- Ben aday memur değilim

2-Bu konuda benim kadar araştırma yapan yoktur(dikkat et, 5 aydır bulamadım lafı, 5 aydır araştırıyorum manasına geliyor)

3-İş mahkemeye kaldıysa ''yandı gülüm keten helva'' modu devreye giriyor

4-Ben ogm için soruyorum/konuşuyorum

5-İşi yokuşa sürmek isterlerse ''yeterli personelim yok'' mazereti devreye girer

6-Ben nasipse tayin olcam inşallah....DA; başkaları da faydalansın isterim


mubas, 4 yıl önce - Alıntıya git

hocam yasal dayanak bulamadım diyorsunuz ama madde çok açık. bugüne kadar bu konuda kaybedilmiş bir mahkeme bile yok. OGM için soruyorum diyorsunuz.OGM kanuna aykırı yönetmelik mi çıkarmış ? çıkardıysa hepten haksız. Aday memur değilseniz zaten tayin hakkınız var demektir. ben ne sormak istediğinizi anlayamadım açıkçası..

11 Ocak 2017 16:22

buk88
Memur

Hocam peki ben kpss ile gidip rapor ile gelebilir miyim istedigim yere cunku raporum var

12 Ocak 2017 00:21

Engin Sar
Memur
Ben ikinci kez kullandım. Bir kez iller arası birkezde il içi kullanmak isteyenlere duyrulur.
12 Ocak 2017 10:31

issizarkeolog
Kapalı

kurum içi nakillerde bir takım pürüzler olsada kanunen hakkımız var gerekirse mehkeme yoluyla nakil olur. ancak benim asıl dikkatinizi çekmek istediğim konu kurumlar arası nakil konusu çünki bu problem halledilmediği sürece bir çok engelli lisans mezunu memur mezuniyet alanıyla ilgili kadro açılmadığından memur kadrolarını işgal etmekte bu konudaki problem halledilmediği için tekrar tekrar sınavlara giriyoruz bu konu halledilmediği için açılan kadrolar heba oluyor bir kadrodan ayrılıp başka bir kadroya geçerken kamuda engellilere ayrılan kadrolar hakkıyla doldurulamıyor kurumlar arası geçişin kolaylaştırılması ve mesleki kadroların arttırılması engellilerin iş hayatına atılması ve verimli çalışabilmeleri için olmazsa olmaz örneğin sosyoloji mezunu bir engelli memuriye kazanır kolaylıkla memurluk yapar ama aynı zamanda sosyolog olarakda çalışabilir ancak lise mezunu bir engelli sosyolog olarak çalışamaz sosyolog memur kadrosunu işgal ederse lise mezunu açıkta kalır sosyoloğa sosyolog kadrosu açılırsa lise mezunu memur olabilir bu konuda lisansı lisesi herkesin konuyu yetkililere duyurmaya çalışması herkesin faydasına olur saygılar.

12 Ocak 2017 14:58

nur.sun
Memur

Hocam peki ben kpss ile gidip rapor ile gelebilir miyim istedigim yere cunku raporum var


buk88, 4 yıl önce - Alıntıya git

benim bildiğim kadarıyla olmuyor hocam. ekpss ile girmiş olmak gerekiyor.

12 Ocak 2017 15:26

kadirinho
Aday Memur

yüzde otuz engelli raporum var üniversite hastanesinde kadrolu çalışıyorum sağlık bakanlığına geçmek istiyorum olablir mi ?


pendiklias, 4 yıl önce - Alıntıya git

hayır

Toplam 171 mesaj