Editörler : hopaliSafak Vaktii
13 Şubat 2017 13:44   


Öğretmenlikten memurluga gecis

Meb de memurluga nasıl geçilir yada başka bir kuruma gecmek mumkün mu

13 Şubat 2017 16:33

bulaşıkkk
Şef

Önce kendine geçebileceğin boş bir kadro bulacaksın ondan sonra o kuruma dilekçeyle başvuracaksın. Onlar da kabul ederse muvafakatname için mebe başvuracaklar. Meb de izin verirse geçersin.

Ya da mebe dilekçe yazacaksın geri hizmete geçmek istiyorum diye yalnız bahanen iyi olacak kabul ederlerse milli eğitim müdürlüklerinde veya okullarda memur olabilirsin.

Ya da yüksek yerden bir torpil bulacaksın hiç uğraşmadan isyediğin yere geçersin.

13 Şubat 2017 16:43

Suzidil06
Şube Müdürü

çok merak ettim şimdi neden geçmek istiyorsunuz?

13 Şubat 2017 17:10

Foks467785
Aday Memur

Önce kendine geçebileceğin boş bir kadro bulacaksın ondan sonra o kuruma dilekçeyle başvuracaksın. Onlar da kabul ederse muvafakatname için mebe başvuracaklar. Meb de izin verirse geçersin.

Ya da mebe dilekçe yazacaksın geri hizmete geçmek istiyorum diye yalnız bahanen iyi olacak kabul ederlerse milli eğitim müdürlüklerinde veya okullarda memur olabilirsin.

Ya da yüksek yerden bir torpil bulacaksın hiç uğraşmadan isyediğin yere geçersin.


bulaşıkkk, 9 ay önce - Alıntıya git

Dilekce ile geçiliyor mu var meb memurluga daha önce öyle yapan var mi

13 Şubat 2017 21:24

bulaşıkkk
Şef

Dilekce ile geçiliyor mu var meb memurluga daha önce öyle yapan var mi


Foks467785, 9 ay önce - Alıntıya git

Canlı örnek görmedim de burda konuşanlar vardı.

14 Şubat 2017 00:22

akatlıbey
Şef

görevini aksatır ya da yapmazsan soruşturmalar sonucu geri hizmete memur olarak atanırsınız :)

14 Şubat 2017 01:56

selamdar
Daire Başkanı

oluyo galiba o şekilde geçiş, bir yerlerden duyduğumu sanıyorum.

14 Şubat 2017 07:03

Foks467785
Aday Memur

görevini aksatır ya da yapmazsan soruşturmalar sonucu geri hizmete memur olarak atanırsınız :)


akatlıbey, 9 ay önce - Alıntıya git

Var mi örneği :)

14 Şubat 2017 12:31

ayscetin
Aday Memur

Ben öğretmenken memurluğa geçtim. Geçmek isteme nedenini bilmiyorum ama hiç tavsiye etmem. Bir kere memurluğun statüsü daha düşük. Müfettişlerin, uzmanların yanında 2. sınıf insan muamelesi görüyorsun. Meslek olarak görülmüyor zaten. Maaşı öğretmenlikten daha az. 2,5 ay tatilin olmayacak. İzinlerini istediğin gibi kullanamayacaksın. Öğretmenlikteki kadar boş vaktin olmayacak. Daha da gider bu?

14 Şubat 2017 15:30

Foks467785
Aday Memur

Ben öğretmenken memurluğa geçtim. Geçmek isteme nedenini bilmiyorum ama hiç tavsiye etmem. Bir kere memurluğun statüsü daha düşük. Müfettişlerin, uzmanların yanında 2. sınıf insan muamelesi görüyorsun. Meslek olarak görülmüyor zaten. Maaşı öğretmenlikten daha az. 2,5 ay tatilin olmayacak. İzinlerini istediğin gibi kullanamayacaksın. Öğretmenlikteki kadar boş vaktin olmayacak. Daha da gider bu?


ayscetin, 9 ay önce - Alıntıya git

Biliyorum hepsini peki nasıl gectiniz

14 Şubat 2017 23:37

akatlıbey
Şef

Var mi örneği :)


Foks467785, 9 ay önce - Alıntıya git

Mesajım yanlış anlaşılsın hiç istemem, vebalde kalmayı ise zinhar istemem ancak örnek var evet.

Şöyle ki: İnce bir çizgi dahilinde var demem daha isabetli olur. En azından 10 yıl hizmet yılını geride bırakmış bir öğretmen için, malul kalma riski de doğabilir. Tanıdığım bir öğretmen arkadaş aynen bu yolla düz memuriyete geçmişti. Lakin: 10 Yıllık hizmeti tm değildi henüz. Öte yandan "geri hizmet kanunu" fâaldir ve buradaki ayrıntı en iyi oradan yakalanabilir. Torpilin kibarcası; Referans ne kadar ve nereye kadar etkilidir o da apayrı. Fakat en garantili seçeneğin, geçeceğiniz kurumdan alacağınız taahhüt (adınıza kadro talebi) sonucu, MEB'ten alacağınız muvafakat ile olacağı en sağlam yoldur. Kaldı ki, 700 bin öğretmen açığı ile bu seçenek bir şekilde Meb in işine gelmekte ve muvafakat sıkıntısı yaşanmadığı dillendirilmekte diye biliyorum.

14 Şubat 2017 23:53

akatlıbey
Şef

Düzeltiyorum (son cümle): 700 bin üzerinde açıkta bekleyen öğret. adayı olacak; açığı değildir.

16 Şubat 2017 01:42

akatlıbey
Şef

EMSAL NİTELİKLİDİR:

"Hemşirelikten VHKİ ve Memurluğa geçmek için görevde yükselme sınavına gerek yoktur.Dilekçe verirsiniz uygun boş kadro bulunması durumunda atamanız yapılır.Yükselinecek bir görev değildir.Sınıflar arası geçiştir.

BİR SINIFTAN BAŞKA BİR SINIFA GEÇME:

Madde 71 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

(Değişik fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/12 md.) Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71. maddesinin 1. fıkrasında, "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır." hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında da kurumların, memurların meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilecekleri hükme bağlanmıştır.

maddenin 1. fıkrasında ilgililere, kendi istekleri üzerine sınıf değiştirebilme olanağının tanındığı; 2. fıkrasında ise idarelere kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olarak memurların sınıf değiştirme konusunda takdir yetkisi verildiği görülmektedir.

Bu konuda idarenin taktir yetkisi olduğu açıktır,mevzuat cevaz vermekle beraber iş yine uygulayıcılarda ."

16 Şubat 2017 12:29

Foks467785
Aday Memur

EMSAL NİTELİKLİDİR:

"Hemşirelikten VHKİ ve Memurluğa geçmek için görevde yükselme sınavına gerek yoktur.Dilekçe verirsiniz uygun boş kadro bulunması durumunda atamanız yapılır.Yükselinecek bir görev değildir.Sınıflar arası geçiştir.

BİR SINIFTAN BAŞKA BİR SINIFA GEÇME:

Madde 71 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

(Değişik fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/12 md.) Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71. maddesinin 1. fıkrasında, "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır." hükmüne yer verilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında da kurumların, memurların meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilecekleri hükme bağlanmıştır.

maddenin 1. fıkrasında ilgililere, kendi istekleri üzerine sınıf değiştirebilme olanağının tanındığı; 2. fıkrasında ise idarelere kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olarak memurların sınıf değiştirme konusunda takdir yetkisi verildiği görülmektedir.

Bu konuda idarenin taktir yetkisi olduğu açıktır,mevzuat cevaz vermekle beraber iş yine uygulayıcılarda ."


akatlıbey, 9 ay önce - Alıntıya git

Peki hangi kurumlar genelde kabul ediyor

19 Şubat 2017 14:26

akatlıbey
Şef

Peki hangi kurumlar genelde kabul ediyor


Foks467785, 9 ay önce - Alıntıya git

hocam yazıyor ya işte hepsi. ziraat, tarım tapudan tutun ki nüfus ve diğerlerine kadar. ama bir istisna var, öncesinde kütüphane memuru da olunabilirken, o kültür bakanlığına bağlanmıştır.

19 Şubat 2017 14:47

Pdr-SedaNur
Aday Memur

Öğretmenlikten kaçma hususunda ciddi bir eğilim öne çıkıyor anlaşılan, ki haksız da bulamıyorum.

21 Şubat 2017 16:52

liyakat sart
Aday Memur

Arkadaşlar bunlar bu saatten sonra atama falan yapmaz bimerden sonra cimer başvurumun sonucuda geldi sadece mebden talebiniz hakkında bilgi edinilmiştir diye bir mail geldi başkada hiçbirşey yok Eğitim Bir Sen de resmen sınavlı atamayı istemiyor sendikadan bir yönetici mülakatla atama olacağını yeni yönetmelikte sona gelindiğini söylüyor.Bunlar refaranduma kadar bu şekilde gidecek refarandumdan sonra nisan sonunda yeni yönetmeliği çıkarıp mayıs haziran gibi mülakatla atamayı yapacaklar.....

25 Şubat 2017 17:03

Foks467785
Aday Memur

Arkadaşlar bunlar bu saatten sonra atama falan yapmaz bimerden sonra cimer başvurumun sonucuda geldi sadece mebden talebiniz hakkında bilgi edinilmiştir diye bir mail geldi başkada hiçbirşey yok Eğitim Bir Sen de resmen sınavlı atamayı istemiyor sendikadan bir yönetici mülakatla atama olacağını yeni yönetmelikte sona gelindiğini söylüyor.Bunlar refaranduma kadar bu şekilde gidecek refarandumdan sonra nisan sonunda yeni yönetmeliği çıkarıp mayıs haziran gibi mülakatla atamayı yapacaklar.....


liyakat sart, 9 ay önce - Alıntıya git

Ne mulakati memurluga gecis ten bahsediyoruz

26 Şubat 2017 12:02

akatlıbey
Şef

Sn.Foks497785,

Hocam özelinize bakınız biraz geç farketmiş olabilirim kusura kalınmasın.

02 Mart 2017 22:40

selamdar
Daire Başkanı

Öğretmenlikten kaçma hususunda ciddi bir eğilim öne çıkıyor anlaşılan, ki haksız da bulamıyorum.


Pdr-SedaNur, 9 ay önce - Alıntıya git

Seda Hangi öğretmen düz memuriyet nasıldırı" aklından zihninden çıkarabildi ki bugüne değin...

02 Mart 2017 23:05

kimene1
Memur

Düz memur ya kendisi:) öğretmenler tümcesini nasıl da kolay kurabilmiş sedo haklısın selamdar.

Toplam 32 mesaj
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?