Editörler :
16 Şubat 2017 19:16   


Hizmetliye en fazla kaç sınıf temizletilebilir?

Hizmetliye en fazla kaç sınıf temizletilebilir? Hangi yönetmeliğin hangi maddesinde yazmaktadır?İşler yetişmediği için saat 17:00 den sonra 2 saat daha çalışılmaktadır? Karşı gelinirse ceza gelinir mi? Herkese saygılar.

17 Şubat 2017 08:36

gokmence
Aday Memur

Arkadaşım Allah kolaylık versin Okullarda çalışan hizmetlilere diğer kurumlarda çalışan ben dahil hizmetliler sizin yanınızda yatıyoruz demekki.

17 Şubat 2017 10:31

delizora1
Aday Memur

merhaba benim bildigim sinif adedi vs ile ilgili bir yonetmelik yok burda onemli olan kendinizi ezdirmemeniz mesai satinde yapa bildignizi yapacaksiz mudur size is verir yapiorsun daha fazla daha fazla verir arkadasimin basina boyle bir olay geldi ilceye ve ile dilekce vermek istedi konuyla ilgili dilekceyi evrak kayda almadan sozlu olarak dinlediler ve konuyu cozmediler daha sonra bimer ve bakanlik a dilekce yazdi bakanlik insan kaynaklarini aradi sorununu cizduler

17 Şubat 2017 20:15

Ozsev5860
Şube Müdürü

Yardımcı hizmetli olarak işe başlamayı kabul etmek, tüm verilen görevleri yaparım demek anlamına geliyor. Daha önce bu sorun teşkil etmez iken şimdi neden sorundur? Çünkü daha önce her kurumda yeterli sayıda hizmetli, memur, bekçi, bahçıvan, aşçı, bulaşıkçı vb. birçok kadro mevcuttu. Hatta bu kadrolarda çalışan sayısı oldukça fazlaydı. Ancak özelleştirme politikaları bu kadrolara memur alımlarını durdurdu. Hatta satışa sunulacak ve ya satılan kurumlardan okullara yardımcı hizmetli kadrolarına memurlar alındı. Bunların sayısı hem yeterli değildi ve hem de daha önce bu kadar işi bir kişinin yaptığını görmemişlerdi. Doğal olarak onlar da tepki verdiler. Birçok kurumda idareciler ile personelleri arasında tatsız olaylar meydana gelmeye başladı.

Kamu kurumlarının genelinde, kadro sıkıntısından dolayı, idarecilerin başvurdukları bir uygulama olan az eleman ile çok işin yürütülmesi politikası açmaza girmiştir. Bizlere sık sık yardımcı hizmetli sınıfına tabi üyelerimizden, kendilerine, asli görevlerinin dışında görev verildiğine ve bunun hukuksuz olup olmadığına ilişkin sorular ulaşmakta. Ayrıca yardımcı hizmetli sınıfının norm hesaplamasının nasıl yapıldığı konusuna açıklık getirmemiz istenmekte. Bu soruların cevabını yasalarda arayarak inceleyelim:657 Sayılı Devlet Memurları KanunuMadde 36 ? (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 ? 1897/1 md.) Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.? VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI: Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. (Ek: 28/3/1988 - KHK - 318/1 md.) Bu sınıfa dâhil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür. (Ek fıkra:18/5/1994 - KHK - 527/1 md.; Mülga: 28/2/1995 - 4081/3 md. )?Madde 45 ? (Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 ? 1897/1 md.) Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.?MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ(Resmî Gazete : 27.8.2003/25212)?Diğer Yardımcı PersonelMadde 91 ? Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak, başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak, nöbet tutmak, okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar.? Bu bölümde verilen kanun ve buna bağlı yönetmelik ile yardımcı hizmetli sınıfının tanımı yapılarak yapacağı işler sıralanmakta. Yani, ben yardımcı hizmetler sınıfına tabi memurum diyorsanız bakın neleri yapmalısınız:1- Her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak2- Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; 3- Hizmet yerlerini temizlemek;4- Hizmet yerlerini aydınlatmak;5- Isıtma yerlerinde çalışmak;6- Nöbet tutmak;7- Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla;8- Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumlu olmak,Bunlar yasal görevleri, yapmaları gereken işler. Bu işler elbette ki yapılır ama kaç kişiyle? Bir okulda kaç yardımcı hizmetli kadrosu olmalı bu işlerin yürütülmesi için? Öyle ya bu kadar iş yasal olarak kaç kişiyle yapılır ki? Birde bununla ilgili yasalara bakalım:TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL SAYISININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR (*)Tarih: 22 Haziran1982 Sayı: 405.1-26023(*) (MEB Müdürler Komisyonu Kararı)?III. HİZMETLİLER1. Okul ve Kurumlarda (Halk Eğitim Merkezi, Eğitim Araçları Başkanlığı gibi) sobalı ya da kaloriferli olma durumlarına göre hizmetli sayısı aşağıdaki kıstaslara göre belirlenmesine,a) Sobalı okullarda her üç derslik için 1,b) Kaloriferli okullarda her 4 derslik için 1 hizmetli verilmesine,Not: Bir hizmetli için öngörülen derslik sayısı yarısı kadar arttığında hizmetli sayısı da bir ilave yapılmasına,2. Kaloriferli okullara bir kaloriferci, bünyesinde gece öğrenimi yapılan kuramlara ve yatılı okullara ikinci kaloriferci verilmesine,3. Yatılı öğrenci sayısı 300'e kadar olan okullara 1 aşçı ile 1 aşçı yardımcısı, 3 bulaşıkçı-servisçi, mevcudu 300'den yukarı yatılı okullara her 200 öğrencisi için de ayrıca birer hizmetli verilebilmesine,4. Yatılı öğrenci sayısı 300'e kadar olan okullara bir, bundan sonra her 200 öğrenci için de birer yatakhane hizmetlisi, öğrencileri özel bakımı gerektiren yatılı Bölge ve Körler, Ortopedik arızalılar okullarına her 100 öğrenci için birer yatakhane hizmetlisi verilebilmesine,5. Yatılı öğrenci sayısı 300'e kadar olan okullarda çamaşır makinası bulunanlara 1, bulunmayanlara 3 çamaşırcı, 300'den fazla her 200 öğrenci için birer çamaşırcı verilebilmesine,6. Okul ve Kurum sahası 5 Dekardan fazla olan kurumlara birer bahçıvan verilebilmesine,7. Kurumlarda yemek pişiriliyorsa bir aşçı; 1 aşçı yardımcısı, her 100 öğrenci için bir bulaşıkçı verilebilmesine,8. Çok amaçlı salonu bulunan okul ve kurumlara birer hizmetli daha ilave edilebilmesine,9. Mesleki Teknik Okul ve Kurumlarda bölüm sayısı 3'e kadar olanlara bir hizmetli, sonraki her iki bölüm için bir hizmetli daha ilave edilebilmesine,10. Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi, yatılı okullar gibi mütalaa edilmesine,? Burada 22 Haziran1982 tarihinde bakanlığımızın Müdürler Komisyonunda alınan kararını görüpte hemen ?iyi okullardaki 4 dersliğe bir yardımcı hizmetli düşüyor, işler birçok personele bölündü ve hatta bunlar yatar artık ? demeyin. Çünkü norm kadro uygulaması ile ilgili Haziran 2007 de Personel Genel Müdürlüğünün kurumlara gönderdiği ?Memur ve Hizmetliler İle İlgili Norm Kadro Dağılımı? konulu açıklama yazısında;?Tüm okul/kurumlarda derslik sayısı; 10'a kadar 1, sonra gelen her 10 derslik için 1 kadro daha verilmek suretiyle okulların hizmetli kadroları belirlenir.? denmektedir. Yani 10 sınıfa bir hizmetli kadrosu verilmektedir. Ondan sonra her gelen 10 sınıf için yine bir hizmetli kadrosu verilmektedir. Bu yazı sonrası yeni yardımcı hizmetli alınmaması ve mevcut yardımcı hizmetli kadrolarının zaten eski haliyle de yeni haliyle de kurumlarda yetersiz olması sebebiyle biz bu norm kadro uygulamasının uygulanıp uygulanmadığına göremedik. Eğer uygulanıyorsa, 30 derslikli okullarda neden iki personel çalışıyor, üçüncü nerede? Yok, uygulanmıyorsa Müdürler Komisyonu Kararına göre 30 derslikli okulda sekiz yardımcı hizmetliler neden yok?Bu konu netlik kazanmamıştır.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:

Yorumu gönderen: Haksizlik, 07.02.2017, 22:20:

Arkadaşlar meb de 7 yıllık kadrolu hizmetli olarak görev yapıyorum okul cami silerken camdan düştüm omurga kemiğim kırıldı kimse umursamadı şuan büyük sağlık sorunları yaşıyorum gys sınavını yüksek puanla kazandık ben ve arkadaşlarım atanamadık ek atama dediler kadro acmadılar bile biz üniversite okuyoruz gys yi kazanıyoruz ama hergün gözümüzün önünde ilkokul mezunu insanları masabasinda memurluk yaptırıyorlar hizmetli kadrosuyla ve bu durum artık canımıza tak etti görünen hizmetli isen birde çok çalışıyorsan plaket ve altınlarla tebrik ediliyorsun çalışmalarından dolayı ama hakkımızı isteyince yüz dönüyorlar artık haksızlıklar fazlasıyla zorlamakta

Yorumu gönderen: Ufuk öztürk, 07.02.2017, 01:59:

Arkadaşlar abiler ben 23 yaşındayım kpssye girmeden kura tabiri ile milli eğitim bakanlığına atandım ama şuan ne iş yapıcapımı bilmiyorum açık liseden 2 ci sınıfım okulum devam ediyor. YHS 15-11 yazıyor biri beni aydınlatabilirmi aca ??

Yorumu gönderen: @li, 03.01.2017, 23:53:

Bugün müdür geldi 12 maddelik bir görev listesi getirdi bu maddelerde 30 bölüm var 1 günde nasıl yapılır bilemiyorum her biri bir saat sürse varın gerisini Siz hesaplayın mal müdür bunları başa getirenlerin allah belasını versin

Yorumu gönderen: Kemal, 27.11.2016, 14:01:

Xxxxx vergi dairesinde yardimci hizmetliyim sehit yakini olaraknatandim atanani 2 yil oldu biz burda 3 hizmetliyiz fakat 2 tanesini memur olaraka masa basinda cakistiriyotlar ve ben tek basima 4 kata birden ve buna ilave olarak soforluk yapiyorum ne yapmam gerek

Yorumu gönderen: Mesut, 12.11.2016, 14:18:

23 yaşındayım yalova da fen lisesinde çalışıyorum okulda 3 tane hizmetli kadrolu var biri engelli kadrolu masa başında oturuyor. Diğer arkadaş ameliyat oldu 6 ay yok. 3 tane is kur elemanı var. Yatılı okul 150 yatılı öğrenci 200 gündüzlü öğrenci var. Yemekhane ihaleye verilmesine rağmen devlet okuluna verilen iş kur elemanı ihaleye verilen yemekhanede görev yapıyor. 3 tane 4 katli pansiyon var toplamda 8 kişiyiz. 1 tanesi yemekhanede 1 tanesi idari kat temizliyor. 1 tanesi bayan pansiyonu ve okulda 1 kat temizliyor. 1 tane gece bekçisi olarak kalıyor. 1 tanesi okulda oturuyor tenefuslerde katlari dolaşıyor. Ben kadrolu hizmetli ise 3 katli pansiyon temiizliyorim. Okulda kat yapıyorum. Bahçe temizliyorumm . Ihaleye verilen yemekhanede öğle arası fiş topluyorum. Ve yemek geldiğinde taşımaya yardım ediyorum. Diğer elemanlar yok ameliyatta biri de diğer pansiyonda. Ne yapmam lazım yeter artık çektiğim.

Yorumu gönderen: BERDUŞ, 11.11.2016, 11:12:

YAV BU HİZMETLİ İŞİ ARTIK ADAMI SINIR EDİYOR ŞEHİT YAKININDAN GİRDİM ORTA OKUL MEZUNUYUM VE BENİ SINAVA TABİ TUTACAKLAR YAV NE BİLGİM VARKİ SINAVI GEÇMEM İMKANSIZ ASALET NASIL TASTİK OLOCAKSA OLSUN SINAVLA OLMASIN

Yorumu gönderen: gul, 10.11.2016, 14:25:

Yorumu gönderen: Nisan, 06.11.2016, 06:28:

Hizmetli personel insan değilmi öğretmenler biz hizmetlimiyiz işini yapacaksın git müdüre şöyle dememeli engelli bir personele gerekirse yardımlaşılmalı okumuş ama insan olamamış çok insan var allah ıslah etsin

Yorumu gönderen: 27 yıllık..,,, 19.10.2016, 20:58:

arkadaşlar tek seçeneğiniz var oda dışarıdan lise veya yüksekokul üniversite okumak Milli Eğitim Bakanlığın"GÖREVDE YÜKSELME_MEMUR"...,, sınavını beklemek vede kesinlille ÇOOK iyi gece gündüz demeden ders çalışmak çalışmak çalışmak ve kendinizi Memurluğuna atmak olsun.,yoksa okulu sırtınızda taşımamız kimseye yaranamazsiniz dışarıdan lise veya üniversite yüksekokul okuyan arkadaslar işinizi sıkı sıkı sıkı takip edin okuyun okuyun okuyun işte ancak o zaman hem çektiğiniz anlamsız manasız çileler gereksiz görevlerinin bitmiş olur.,arkadaşlar bende sizler gibi hizmetliydim taamm yirmi6 buçuk sene hizmetlilik yaptım hazreti ALLAH,ima ÇOOK şükürler olsun Bakanlığın ikibiN oN5,de açmış olduğu görevde yükselme sınavını yüz puan üzerinden seksen puan alarak"MEMUR"oldum ÇOOK şükürler olsun elhamdulilllah ınşaallah nasip olursa hedefim ikibiN oN7 yılında"ygs" sınavına girmek üniversiteyi kazanmak dışarıdan okumak bitirmek"ŞEF"olmak iNŞAALLAAH iNŞAALLAAH iNŞAALLAAH..,,AMİİNN AMİİINNN AMİİINNN..,, arkadaşlar inşaallaah sizlerinde Memurluğa geçmeniz canı gönülden hazreti ALLAH,ımdan niyaz ediyorum..,,inşaallaah Amiinn AMİİNN AMİİNN.,

Yorumu gönderen: Dertli terazi , 05.10.2016, 09:13:

Sınıfım yard.hızmetli. Adalet Bakanlığında çalışıyorum 1 yıldır mahkeme de muhabir görevi yapıyorum hakimin özel işleri bıtmıyor sureklı saga sola gönderiyor artık yoruldum yapmam gereken ne olur yol gösterebilir misiniz ne yapmalıyım artık tak edıyor yavaş yavaş elimden kaza çıkıcak bir gün

Bu sayfa hakkında yorum ekle:

İsminiz:

Mesajın:

Yorum ekle

17 Şubat 2017 20:57

Ozsev5860
Şube Müdürü

Gecenlerde bizde bunun tartismasini engelliler formunda yasadik. Isin ozeti arkadasim... Okulda yapilacak isler okulun durumuna gore degisiyor. Eger hizmetl sayisi az ise okulun durumuna gore hizmetli talep etmesi gerekir yada adam tutmasi gerekir disardan. Cokamacli salonu kaloriferli bir okulsa kafadan 2 hizmetli olmasi lazim ve her 10 sinifa 1 hizmetli ekstradan olmasi lazim.

Idareci bir hizmetliye 10 siniftna fazla veremez. Koridorun wclerinde vardir mutlaka 1 katta. Bunlarin disinda temizlik isi veremez. Idarenin verecegi diger isler adi altinda temizlik isi veremez. Sadece tamirat tadilat evrak getir gotur yada cocuk kusar bisey kirilir onlari yaparsin.

Toplam 4 mesaj
 
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?