Editörler : Kubil ay
09 Şubat 2021 07:31

HAGi 10
Şube Müdürü

müşrikleri dost edinmeyin diyen kindar arkadaş, kinden nefretten kalbin kararmış. belki müşrik dediğin senden daha insan çıkar. insanları kine nefrete yöneltip şeytana hizmet etmeyin.


düşünü yorummm, 4 ay önce - Alıntıya git

aslında düşünmüyorsun kuran'nın emri var olan herşeyden üstündür çünkü Allahın emridir

28 Şubat 2021 10:21

HAGi 10
Şube Müdürü

.

18 Mart 2021 22:28

HAGi 10
Şube Müdürü

kargayı kılavuz edinirsen boka bülbülü kılavuz ediniyorsan güle götürür

02 Nisan 2021 00:28

HAGi 10
Şube Müdürü

Müşrikleri dost edinmeyin

Allah-u Teâlâ Mâide sûre-i şerif?inin 51. Âyet-i kerime?sinde:

?Onlarla dost olan onlardandır.?

Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin!? (Mâide: 51)

Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zâlimlerdir.? (Tevbe: 23)

?Onlar müminleri bırakıp kâfirleri dost edinirler. Onların tarafında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Bilsinler ki şeref ve kudret tamamen Allah?a aittir.? (Nisâ: 139)

?Kâfirlere ve münafıklara itaat etme!? (Ahzab: 48)

?Dâvet görevini yerine getirirken onlara dost gibi görünmek, alçaktan almak, tebliğde yumuşak davranmak yasaklanıyor. Yasaklama ve uzlaştırma, abartı ile onları heyecana getirmek için mânâ ?İtaat etme!? biçiminde olumsuz ifade edilmiş ve Allah?ın emirlerini tebliğde bir nebze hoşgörü, kâfirlere ve münâfıklara itaat etmek mânâsında olduğu anlatılmıştır.?

?Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa, Allah ile hiç bir dostluğu kalmaz.? (Âl-i imran: 28)

?Eğer onlara uyarsanız siz de müşrik olursunuz.? buyuruluyor. (En?am: 121)

?Eğer onlar Allah?a, Peygamber?e ve ona indirilen Kur?an?a inanmış olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmışlardır.? (Mâide: 81)

?Kim Allah?ı, Peygamber?ini ve inananları dost edinirse bilsin ki, Allah?tan yana olanlar şüphesiz üstün gelirler.? (Mâide: 56)

?Ey inananlar! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin! Allah?ın aleyhinize apaçık bir ferman vermesini mi istersiniz?? buyuruluyor. (Nisâ: 144)

?Fitneden eser kalmayıp ve din de tamamen Allah?ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görendir.? diye emredilmektedir. (Enfâl: 39)

?Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münafıklarla cihad et! Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne kötüdür!? (Tahrim: 9)

?Münafık adamlara ?Efendi? diye hitap etmeyin. Zira o, efendi denilerek büyütülecek olursa, Allah?ın sevmediğini tâzim ettiğinizden dolayı, Aziz ve Celil olan Rabbinizin gadabını celbetmiş olursunuz.? buyurmuştur. (Ebu Dâvud)

BUNLAR AYETLERİN BAZILARI DAHASIDA VAR

Toplam 44 mesaj
 
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?