Editörler : Cüneyt Barışoglu
27 Mart 2017 15:29   


2017 Yılı büro memursen toplu görüşme talep toplama sayfasi linki

http://buromemursen.org.tr/toplu-sozlesme-oneri

Arkadaşlar bu link

üzerindeki formu doldurup taleplerinizi de ekleyerek mutlaka büro memur sene

gönderin engelliler için çok önemli şimdiden kamuoyu oluşturmamız gerekir sonra

bizi dikkate almıyorlar sayımız 40 binin üzerinde 4/c liler 20 bin kişi ne

derlerse talepleri dikkate alınıyor lütfen bu linkke taleplerinizi yazarak

gönderin

1- Kamuda çalışan engellilerin terfileri iki yılda bir yapılsın.

2- tüm engellilere 25 yıl üzerinden ikramiye ödensin

3- yönetici kadrolarında ve kariyer mesleklerinde engellilere kontenjan ayrılsın

4- kamudaki lojmanların engelli isdihtam oranında tahsisi engelli çalışanlara öncelik verilerek yapılsın

5- kurum değiştirmelernde yürürlükteki mevzuatlardakinden bağımsız mevzuat uygulansın

6-Atama ve nakillerinde öncelik verilerek kurum insiyatifi devre dışı bırakılsın

7-kamudaki tüm sosyal tesis servis ve yemekhanelerden kurum ayrımı yapılmadan engellilerin yararlanması sağlansın

8- ek göstergeleri artırılsın

27 Mart 2017 17:29

disconnectuss
Şef

Sadece memursen uyeleri sanirim msj yaziyor. Tc dogrlanmadi diyor

28 Mart 2017 10:38

asilhürkan43
Genel Müdür

ben dün gih sınıfının hizmet birleştirme ve izin konuları hakkında talepte bulundum

28 Mart 2017 10:54

Ozsev5860
Şef

Sadece memursen uyeleri sanirim msj yaziyor. Tc dogrlanmadi diyor


disconnectuss, 9 ay önce - Alıntıya git

Banada dun aynisininsoylemisti bugun gonderdim ustteki taleplere ek olarak engelli hizmetlilerin memur kadrosuna gecirilmesi diye gonderdim onaylandi

03 Nisan 2017 09:36

olgunmehmet
Daire Başkanı

arkadaşlar çok azınız bunu değerlendiriyor bakın 2 sene önceki gibi olmasın bu formu doldurup

gönderin

03 Nisan 2017 19:18

hayırlısı59
Memur

Şahsım adına attığınız likten görüşlerimi paylaştım.tüm arkadaşları duyarlı olmaya davet ediyorum

06 Nisan 2017 15:34

olgunmehmet
Daire Başkanı

arkadaşlar engelliler komisyonu başkanının ( memursen ) yazısı okuyun bu formu ona göre mutlaka doldurup gönderin

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Genel Başkanı Elvan Uğurlu, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

İşte o açıklama:

Tarih, ?hayatın engellerle dolu olduğu? noktasında ortak kabul üreten insanlığın, ?bedeni ya da zihni engeli bulunan insanın? kabulüne yönelik ortaklık oluşturmakta çekingen davranmayı tercih ettiğini doğrulayan olgu ve olaylar barındırıyor.

Göçebe hayat döneminde ?göç kervanına yük görülen? engeli bulunan bireyler, yerleşik hayata geçiş, modernleşme ve sanayileşme döneminde ise ?emek ve ekmek mücadelesinde yok sayılan? pozisyonuna mahkum edildiler.

Türkiye, engeli bulunan bireylere yönelik özellikle son on yıllık süreçte gerek mevzuat gerekse uygulama boyutuyla hayata geçirdiği değişim ve gelişimlerle bütün bunların çok ötesinde ve ilerisinde bir noktadadır. Fakat, medeniyetimizin ?insanı yaşat ki, devlet yaşasın? bakışının hakkını verme perspektifiyle baktığımızda, engeli bulanan bireylerin haklı beklentilerinin, teklif ve taleplerinin tam anlamıyla karşılandığını söyleyecek durumda değiliz.

?Sakat?, ?özürlü? ifadeleri yerine ?engelli? kavramının tercih edilmesinde isabet kaydedilirken ?engelli insan? tanımlamasıyla, engelin bedeni ya da zihni yetilere/yeterliklere ilişkin olması sınırlılığını göz ardı edip insanı bütün yönleriyle engelli ilan etme hatasından henüz tam olarak kurtulmuş değiliz.

Doğum öncesinde, sırasında ya da sonrasında ?engelli? sıfatı edinilmesine neden olan yeti/uzuv kaybı yaşayan insanlar, engeliyle yaşamak yanında kendilerine hayatı, emek ve ekmek mücadelesinde yer almayı zorlaştıran engellerle savaşmak durumundan hala azad olmuş değiller.

Eğitim sistemimizde, engeli bulanan bireylere yönelik önemli adımlar atıldı, atılmaya devam ediyor fakat eğitimdeki bu gelişme, üretim süreçlerine katılım, yönetim süreçlerine katkı, yönetim makamlarında yer alma noktasında engeli bulunan bireylere yönelik kapsayıcı politika ve uygulamalar noktasında hala eksiklerimiz var.

Engeli bulunan insanların kamuda istihdamı noktasında ortaya konan azim ve kararlılık sadece Türkiye?nin kendi geçmişinin değil bir çok dünya ülkesinin çok ilerisindedir. Fakat, istihdam süreci sonrasında kamu hizmetlerinin sunum aşamasında, kamu hizmeti sunma sorumluluğu noktasında engeli bulunan bireylere yönelik pozitif ayırımcılık düzenleme ve uygulamalarında aynı azim ve kararlılık ortaya konamamıştır.

Engeli bulanan bireylere yönelik bakışın merhametten adalete evrilmesine yönelik bütün çabaları, çalışmaları, arayışları değerli buluyoruz. İnsanın hayatını kolaylaştıran, hayatla temasını artıran, hayatın içine katan yaklaşımların engeli bulunan bireyler noktasında pozitif ayırımcılık içermesi, ?ihsan? olarak değil ?önce insan? bakışından beslenen ?irfan? kapsamında değerlendirilmelidir.

Türkiye?nin en büyük emek örgütü ve en donanımlı emek hareketi Memur-Sen?in Engelliler Komisyonu olarak, engeli bulunan bireylerin çalışma hayatında, kamu personel sisteminde var olmasını sadece ?sosyal adalet? ve ?sosyal devlet? paradigmasına dayandırmıyoruz. Bunun aynı zamanda bireysel bir hak olduğunu ifade ediyoruz. Görme engelinin hakikata bakmaya engel olmayacağını, işitme engelinin hizmet taleplerine yönelik sözleri anlamaya engel olamayacağını, doğruyu seslendirmek için konuşma engelinin bulunmaması gibi zorunluluğun olmadığını biliyoruz. Bu çerçevede, engeli bulunan bireylerin istihdamında kamunun öncülük yapmaya devam etmek yanında çalışma şartlarında, kariyer imkanlarında, mali, sosyal ve özlük haklarında da öncülük yapma sorumluluğu yüklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Engeli bulunan bireylerin adalete dayanan hak temelli bir bakışla insan onuru, insan hak ve özgürlükleri noktasında ?eşitler arası avantajlı konumda? olması, istisnasız herkesin ve her kesimin çaba sarf etmesiyle mümkündür.

?Yeniden Büyük Türkiye? hedefini gerçekleştirme kararlılığının toplum sözleşmesi hükmüne de sahip olacağına inandığımız ?Yeni Anayasa?, Türkiye?nin ve milletimizin engeli bulunan bireylere yönelik medeniyetimizin bakışını yansıtacak hükümler içermelidir. Bu kapsamda, Yeni Anayasa çalışmalarında engeli bulunan bireylerin görüş ve önerilerini yansıtacak katkı ve katılım süreçleri mutlaka oluşturulmalıdır. Mevcut Anayasa?nın devletin ve kamu idaresinin engeli bulunan bireylere yönelik ödevlerine ilişkin hükümlerinde yer verilen ? imkanlar ölçüsünde? sınırlaması, Yeni Anayasa?da kesinlikle olmamalıdır. Kamu hizmetlerinin sunumunda işaret dilinin, görme engellilere yönelik hizmete erişim imkan ve fırsatlarını arttıracak sesli uyarı/bilgilendirme hizmeti, anayasal hak olarak Yeni Anayasada yer almalıdır. Bütün engel türlerini kapsayacak şekilde Eğitim, Sağlık, İstihdam, Spor, Sosyal Hayata Katılım, Kamu Hizmetlerine Erişim konularında, engeli bulunan bireyleri dikkate alan yaklaşım ve felsefe Yeni Anayasa?ya hakim olmalıdır. Kamu personel sisteminde, mevzuatında ve kamu personeli uygulamalarında engeli bulunan bireylere yönelik ?engeliniz var, kariyer yapmanıza, liyakatinizi artırmaya engel yok? anlayışı eksiksiz bir biçimde hayata geçirilmelidir.

Bu anlayışla, unvan değişikliği ve görevde yükselme uygulamalarında engeli bulunan kamu görevlilerine mahsus kontenjan ve duyuru yöntemine ilgili mevzuatta yer verilmelidir.

Engeli bulunan kamu görevlilerinin çalışma alanlarında, hizmet binalarında, işe gidiş ve gelişlerinde maruziyet oluşturan engeli noktasında sorun yaşamamasını sağlayacak düzenlemeler ve uygulamalar yapılmalıdır. Kamu personel sisteminde, engelli kamu görevlilerine yönelik yapılacak düzenlemeler ve hayata geçirilecek uygulamalar, engeli bulunan bireylere yönelik toplumsal farkındalığı artırmanın yanında engeli bulunan bireylerin çalışma hayatına katılımı noktasında da motivasyon üretecek ve özel sektör açısından da örnek teşkil edecektir. Bu kapsamda,

Engeli bulunan kamu görevlilerine derece yükselmelerinin iki yılda bir yapılması,Hizmet süresi 10 yıl olan engeli bulunan kamu görevlilerinin, (derece ve kademe sınırlaması olmaksızın) yeşil pasaport hakkından yararlandırılması,Engellilere, Hac ve Umre ibadetlerinde refakatçileri ile birlikte %50 indirim sağlanması,Engellilerin, motorlu taşıt alımlarında KDV?den muaf tutulması,Engellilerin hayatını kolaylaştıracak, kullandıkları materyallerin vergiden muaf olması engeli ile ilgili tedavilerinde engelliden muayene ve ilaç katılım bedelinin alınmaması,Emekliliğe hak kazanan engelli çalışanın emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesinin -hizmet süresine bakılmaksızın- 25 yıl üzerinden hesaplanması, (25 yıldan fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınmalı)Engelli Kamu Görevlilerine bağlanacak emekli aylığının en son almakta olduğu maaşın %85'inden az olmaması,3 Aralık Dünya Engelliler günü, 10-16 Mayıs Engelliler haftası ve hava muhalefeti nedeniyle tatil edilen günlerde özel sektörde çalışan engellilerinde izinli sayılması,pozitif ayırımcılık kapsamında, engeli bulunan kamu görevlilerine yönelik yeni haklar olarak kamu personel mevzuatına ve sistemine dahil edilmelidir.3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, engeli bulunan bireylerin, engeli bulunan kamu görevlilerinin daha iyi şartlarda yaşaması, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olması, pozitif ayırımcılık zemininde beklentilerinin karşılanması noktasında yeni bir milatın oluşmasına kapı aralamasını temenni ediyoruz.

07 Nisan 2017 15:08

olgunmehmet
Daire Başkanı

memursenin engelliler komisyonu var orayada yazabilirsinin taleplerinizi

12 Nisan 2017 10:48

olgunmehmet
Daire Başkanı

arkadaşlar sendikaya çok az başvuru olmuş lütfen bu talepleri iletelim yoksa geç olacak eskiden oldugu gibi

19 Nisan 2017 12:23

olgunmehmet
Daire Başkanı

ARKADAŞLAR ÇOK AZ ORGANİZE OLUYORUZ BAKIP GECİYORSUNUZ 4/C Lİ 19 BİN KİŞ HAKKINI ARIYOR 45 BİN ENGELLİ YOLDA KALIYOR LÜTFEN ENGELLİLER İLE İLGİLİ TALEPLERİNİZİ YETKİLİ SENDİKAYA GÖNDERİN

24 Nisan 2017 10:44

olgunmehmet
Daire Başkanı

ARKADAŞLAR HEP BEN YAZIYORUM LÜTFEN ŞU FORMU AŞAGIDAKİ İSTEKLERİDE EKLEYEREK VARSA KENDİ TALEBİNİZ ONUDA EKLEYEREK LÜTFEN İŞ İŞTEN GEÇMEDEN HERKES MEMURSENIN İLGİLİ SENDİKALARINA GÖNDERSİN BUNLAR SAĞLIK SEN OLABİLİR BÜRO MEMURSEN OLABİLİR EĞİTİMSEN OLABİLİR DİĞERLERİDE TALEPLERİMİZİ İLETELİM Kİ BİZİMDE HAKLARIMIZ VE TALEPLERİMİZ PAZARLIK KONUSU YAPILSIN TOPLU GÖRÜŞMELERDE BU YIL MEMUR OHERKES DOLDURSUN GÖNDERSİN LMAYANLARDA SİZDE GÖNDERİN YARIN SİZEDE BU İMKANLAR FAYDA SAGLIYACAK

017 Yılı büro memursen toplu görüşme talep toplama sayfasi linki

http://buromemursen.org.tr/toplu-sozlesme-oneri

Arkadaşlar bu link

üzerindeki formu doldurup taleplerinizi de ekleyerek mutlaka büro memur sene

gönderin engelliler için çok önemli şimdiden kamuoyu oluşturmamız gerekir sonra

bizi dikkate almıyorlar sayımız 40 binin üzerinde 4/c liler 20 bin kişi ne

derlerse talepleri dikkate alınıyor lütfen bu linkke taleplerinizi yazarak

gönderin

1- Kamuda çalışan engellilerin terfileri iki yılda bir yapılsın.

2- tüm engellilere 25 yıl üzerinden ikramiye ödensin

3- yönetici kadrolarında ve kariyer mesleklerinde engellilere kontenjan ayrılsın

4- kamudaki lojmanların engelli isdihtam oranında tahsisi engelli çalışanlara öncelik verilerek yapılsın

5- kurum değiştirmelernde yürürlükteki mevzuatlardakinden bağımsız mevzuat uygulansın

6-Atama ve nakillerinde öncelik verilerek kurum insiyatifi devre dışı bırakılsın

7-kamudaki tüm sosyal tesis servis ve yemekhanelerden kurum ayrımı yapılmadan engellilerin yararlanması sağlansın

8- ek göstergeleri artırılsın

25 Nisan 2017 18:52

unalturkel36
Memur

merhaba,

bilgisayar kullanabilen,

oncelikle engelli, sakat, yardima muhtac,

calismayan, calisamayan veya ek is yapmayi dusunen arkadaslara ihtiyacimiz var.

evinizden, istediginiz yerden, istediginiz kadar calisabilirsiniz.

maas sabit degil, surekli artan prim usulu olacaktir.

siz yapmayacaksaniz bile ihtiyaci olanlarla paylasir misiniz...

unal turkel 0532 551 90 55 whatsapptan mesaj atabilirsiniz...

03 Mayıs 2017 15:08

olgunmehmet
Daire Başkanı

arkadaşlar zaman kısalıyor

04 Mayıs 2017 00:21

Karargahx
Daire Başkanı

arkadaşlar 1 dakikanızı ayırıp yazın zararı olmaz. Bende yazdım umarım işe yarar.

04 Mayıs 2017 11:57

turkizzet
Aday Memur

Güzel bir konuya değinilmiş, aynı şekilde talepleri yazıp üstüne de ekleyip ilettim,

12 Mayıs 2017 09:48

olgunmehmet
Daire Başkanı

ARKADAŞLAR BAKIN SENDİKALARIN HER AÇIKLAMASINDA 4/C Lİ GEÇİCİ PERSONELİN SAYILARI 20 BİN CIVARI HAKLARI ARANIRKEN BİZ ÇALIŞAN ENGELLİLER SAYIMIZ 45 BİN CIVARI HAKLARIMIZ ARANMIYOR LÜTFEN KAMU OYU İÇİN SAYFAMIZDAKİ TALEPLERİMİZİ SİZİNDE VARSA EKLEYEREK MEMURSENİN İLGİLİ KENDİSİDE DAHİL SENDİKALARINA İLETİN GÜNDEM OLUŞTURALIM YOKSA AĞUSTOSTA Kİ GÖRÜŞMELERDE 2 YIL ÖNCEKİ GİBİ BİR MADDE DAHİ BİZİMLE İLGİLİ OLMAYACAK BİLİYORUM HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN NEKADAR ÇOK TALEP OKADAR ÇOK BASKI DEMEK BİZE SENDİKALAR ZATEN SİZ ENGELLİSİNİZ BİR İŞE GİRMİŞSİNİZ GÖZÜ İLE BAKIYORLAR BUN KIRMAMIZ GEREKİYOR HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALMAMIZ GEREKİYOR HERKES ÇALIŞSIN ÇALIŞMASIN TALEPLERİNİ MEMURSEN BAŞTA OLMAK ÜZERE DİĞER SENDİKALAR VE MEMURSEN İN SAĞLIK SEN BÜROSEN VE DİĞER SENDİKALARINA MYL FAX YOLU İLE GÖNDERSİN ADRESLERİNİ YUKARDA VERMİŞTİK BİRDE İNTERNET SAYFALARINDAN BULABİLİRSİNİZ TEMİN EDEREK GÖNDERSİN HADİ KOLAY GELSİN

12 Mayıs 2017 15:02

olgunmehmet
Daire Başkanı

size niye sendikalara baskı yapmamız gerektiğinin en güzel örneği bakın memurlar netin ana sayfasından kopyaladım mutlaka taleplerinizi iletin sizi adam yerine koysunlar yoksa 82 arkadaşım gibi mağdur olursunuz alimallah

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli kadrolarını, 2016/1 EKPSS tercih kılavuzunda ilan etti.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, Belediyenin; 3 Sosyolog, 2 programcı, 45 Memur, 10 Teknisyen, 5 İstatistikçi, 1 Psikolog, 10 Tekniker ve 6 Peyzaj Mimarı kadrosu ilan edildi. Tıklayın.

Ancak, Eylül ayında ilan edilen sonuçlara rağmen belediye bir türlü atamaları tekemmül ettirmedi.

Engelli adaylarının memurlar.net'e verdiği bilgiye göre, Belediye başkanı Gökçek, atamaların iptal edilmesi için Devlet Personel Başkanlığı ile görüştü. Atamanın iptali talepleri reddedilince de, bu kez 2016/1 EKPSS ile yapılan yerleştirmelerin iptali için idare mahkemesinde dava açtı.

Belediyenin hangi gerekçeyle, yerleştirmelerin iptalini istediğini bilmiyoruz ancak yaşanan gelişmelerle ilgili olarak adaylara bir bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

16 Mayıs 2017 15:17

olgunmehmet
Daire Başkanı

arkadaşlar süre kısalıyor isteklerinizi gönderin

16 Mayıs 2017 16:28

umud-744
Aday Memur

Turkiyede malesef sendika yok.sendikalar kendine hizmet ediyor.artik onlar siyasallasmis orgutler.hic bir sendika hak korumuyor ben gormedim bi hak aldiklarini.hep bos laf lakirti sadece.bence sendikalar kapatilmali.gereksiz faydasiz amacinin disina sapmis orgutler.memurun sendikali olur mu ya sen devlette hizmet ediyorsun o anlamda calisiyorsun birde sendikaya uye sacmaliktan baska bisey degil.insallah hepsi kapatilip yenden daha adil siyasetden uzak olarak yapilanir.bir sendikaya bakiyorsun terorist yuvasi...bunlarmi korucak hak sadece komedi....

17 Mayıs 2017 08:48

takotolga
Şube Müdürü

Bildiğimiz anlamda, dünyada kabul edilmiş anlamda, sendika sözcüğünün içini doldurabilen sendika(!) yok. iŞÇİ SENDİKALARI DAHİL, ÜYELERİNİN ÇIKARINI DEĞİL, kendi çıkarlarını düşünüyor.

Sarı sendikalar.

25 Mayıs 2017 13:51

olgunmehmet
Daire Başkanı

ARKADAŞLAR BİR GAYRET SENDİKALAR TALEP TOPLUYOR YAZALIM LÜTFEN

Toplam 24 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?