Editörler : E.Kayı Han
«470471472473474475476477478479480481»

Kara4369
Şef
07 Ekim 2022 00:47

Kardeş sen uzayda yaşıyorsun galiba kime adli durumu kesinleştikten sonra işlem yapıyorlar ki şaka mısın
Hukukkk3663633, 2 yıl önce

Meslekten çıkarmanın hangi maddesine göre işlem yapacaklar mış?

1) Adliye konu olan fillerden bir kişi yargılanıyor daha hüküm verilmemiş sen idare olarak adamı sıçlı bulup ihraç ediyorsun (bunu yapamaz masumiyet karinesi aykırı beklemesi Lazım bu 1 Aym nin kararı var. İhraç eder evet keyfi çünpü yaptırım yok mahkeme iade etsin diyecekler. 2) zamanaşımıda vardır illaki fiiil işlendikten sonra 2 yıl geçmiştir.


Hukukk113
Aday Memur
07 Ekim 2022 13:53

Disiplin soruşturmasının amacı zaten meslekten çıkarma amaçlı. Banada aynı şekilde savunma istem yazısı geldi. Yürütmenin durdurulması kararı alan var mı?

07 Ekim 2022 15:14

Jandarma genel komutanlığı açıkta olan herkese disiplin soruşturması yapıyor şuan ifadelere başlandı 1300 küsür kişi var halen açıkta bekleyen herkesi ihraç edeceklerini sanmıyorum dosya durumuna göre iade olanda olur hakkında disiplin soruşturması yapılan herkesin ihraç olacagı anlamına gelmez kaldı ki ben 5 yıldan fazladır acıktayım genel komutanlık atacak olsaydı elinde 375 khk gibi sağlam bir dayanak vardı o zaman atardı diye düşünüyorum

Hukukk113, 2 yıl önce

Disiplin soruşturmasının amacı zaten meslekten çıkarma amaçlı. Banada aynı şekilde savunma istem yazısı geldi. Yürütmenin durdurulması kararı alan var mı?


Hukukk113
Aday Memur
07 Ekim 2022 15:34

1300 kişi yok 370 kişi var bunu müfettişler söyledi zaten beraat almış kişilerin dosyasında farklı ne olabilir ki? O mantığa göre şuan son savunması gelenler de khk ile atılabilirdi atılmadılar şimdi atılıyorlar. Savunma hakkı engellendi diye mahkemeden dönmesin diye bu soruşturma yapılıyo. Açıkcası ben yürütmenin durdurulması için hukuki bir katkıda bulunan olur mu diye yazdım. Kendimizi avutmanın bir alemi yok

07 Ekim 2022 16:27

Genel komutanlık savunma almadan hiç kimseyi atmadı kardeş ki savunma hakkı engellensin

Hukukk113, 2 yıl önce

1300 kişi yok 370 kişi var bunu müfettişler söyledi zaten beraat almış kişilerin dosyasında farklı ne olabilir ki? O mantığa göre şuan son savunması gelenler de khk ile atılabilirdi atılmadılar şimdi atılıyorlar. Savunma hakkı engellendi diye mahkemeden dönmesin diye bu soruşturma yapılıyo. Açıkcası ben yürütmenin durdurulması için hukuki bir katkıda bulunan olur mu diye yazdım. Kendimizi avutmanın bir alemi yok


Sbhttn1903
Aday Memur
07 Ekim 2022 16:33

Savunması alınıp göreve iade edilen oldu mu ?


Hukukkk3663633
Kapalı
07 Ekim 2022 18:47

İdarecilerin yaptığı herşey mevzuat, hukuk, hakkaniyete uygun ise sizlik sıkıntı yok. Eğer uygun değilse siz uzay kanunlarını dilekçede yazıp idare mah dava açarsınız.

Ben olması gerekenleri aym kararları ile paylaşıyorum yaptığı yoruma bak bizde bilioruz keyfilik ile karar verildiğini çünkü yaptırımı yok aldığın maaşların yasal faizini rücu ettierseler idarecilere böyle karar veremezler

Kara4369, 2 yıl önce
Kardeş sen uzayda yaşıyorsun galiba kime adli durumu kesinleştikten sonra işlem yapıyorlar ki şaka mısın

Hukukkk3663633
Kapalı
07 Ekim 2022 19:19

Bunlar uzay mak kararları belki lazım olur dilekçenizde kullanırsınız.

(Osman Işın, B. No: 2020/27943, 14/9/2022, § ?)

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1. Başvuru, iş sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın kesinleşmemiş ceza mahkemesi kararına dayanılarak reddedilmesi nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir

VI. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Adli yardım talebinin KABULÜNE,

B. Masumiyet karinesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

C. Anayasa?nın 36 ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kara4369, 2 yıl önce
Kardeş sen uzayda yaşıyorsun galiba kime adli durumu kesinleştikten sonra işlem yapıyorlar ki şaka mısın

Hukukkk3663633
Kapalı
07 Ekim 2022 19:33

Beraat kyok aldın isen idarenin bu kadara uyması gerektiği belki lazım olur.

Ceza Yargılamalarındaki Beraat Hükümlerinin İdari Mahkemeler Tarafından Dikkate Alınmaması Nedeniyle Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2/7/2020 tarihinde, Hüseyin Sezer (B. No: 2016/13566) ve Barış Baş (B. No: 2016/14253) başvurularında Anayasa?nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir

Hatta danıştay idari dava daireleri kurulu karanını da atayım.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2022/503

Karar No : 2022/1323

Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu eylemlerin aynı olduğu hâllerde disiplin soruşturmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda, fiilin sübutuyla ilgili olarak ceza mahkemesinin ulaştığı kanaate saygı gösterilmesi ve bunu sorgulayacak ifadelerin kararlarda kullanılmaması gerekmektedir (AYM, 02/07/2020 tarih ve Başvuru No:2016/13566 sayılı karar).

Olayda, davacının ceza yargılaması sonucunda ?Mahkemesinin E:?, K:?sayılı kararıyla, üzerine atılı resmi belgede sahtecilik, rüşvet almak suçlarını işlediğine dair mahkumiyetine yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmişse de, bu kararın henüz kesinleşmediği görülmektedir.

Bu durumda, davacıya uygulanan disiplin cezasına ve ceza yargılamasına konu fiilerin aynı olmasından dolayı, davacının adalet hizmetinin sunumunda üstlendiği görev de göz önünde bulundurulduğunda, bu davada ceza yargılamasında verilen kararın kesinleşmesi beklenerek bir karar verilmesi gerektiğinden, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Kara4369, 2 yıl önce
Kardeş sen uzayda yaşıyorsun galiba kime adli durumu kesinleştikten sonra işlem yapıyorlar ki şaka mısın

Ozan0635aa
Aday Memur
07 Ekim 2022 22:02

arkadaşlar içinizde benim gibi 6 yıl açıkta olupta ağustosta ve ekimde bakanlıkca görevden uzaklaştırma tedbirinin uzatılmakararı yazısı gelen oldumu


Ozan0635aa
Aday Memur
07 Ekim 2022 22:16

en son il jandarmadan gelen görevden uzaklaştırma tedbiri yazısında bakanlığın ilgisi tutularak 03 ekim den itibaren bakan oluru ile uzatıldığı yazılmış, ben 22 eylülde gn.k.lıga ifadeye gitmiştim o tarihten sonra bakanlıktan böyle bir yazı çıkmış, onun öncesinde de yine gelen yazıda bakanlıkça 31 temmuz 2022 tarihinden itibaren bakan oluru ile uzatıldığı yazılöış bu durumu nasıl yorumlamak gerekir.


Kara4369
Şef
07 Ekim 2022 22:31

Kardeş şuan kanunlar işlemiyor.Masumiyeti karinesi diye bişey olsaydı onlarca kişi hüküm ceza almamasıma rağmen mahkeme safahatında dahi ihraç edildi.Şıan idare mahkemeleri işlevsiz.Kurum idare mahkemesi içtihat,vs hiç bir kanunu işlemiyor.Adam beraat ediyor beraaat ne demek sen suçsuzsun demek.kendini piskolojik olarak herkes bir umut içinde farkındayım inş masum herkez görevinde döner sözüm yok.Ama malesef bu şekilde çok zor görünüyor.Sen sürekli içtihat paylaşmaya devam et ben bunları biliyorum ama onlar bilmiyor bilsede işlemiyor
Hukukkk3663633, 2 yıl önce

Beraat kyok aldın isen idarenin bu kadara uyması gerektiği belki lazım olur.

Ceza Yargılamalarındaki Beraat Hükümlerinin İdari Mahkemeler Tarafından Dikkate Alınmaması Nedeniyle Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2/7/2020 tarihinde, Hüseyin Sezer (B. No: 2016/13566) ve Barış Baş (B. No: 2016/14253) başvurularında Anayasa?nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir

Hatta danıştay idari dava daireleri kurulu karanını da atayım.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2022/503

Karar No : 2022/1323

Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu eylemlerin aynı olduğu hâllerde disiplin soruşturmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda, fiilin sübutuyla ilgili olarak ceza mahkemesinin ulaştığı kanaate saygı gösterilmesi ve bunu sorgulayacak ifadelerin kararlarda kullanılmaması gerekmektedir (AYM, 02/07/2020 tarih ve Başvuru No:2016/13566 sayılı karar).

Olayda, davacının ceza yargılaması sonucunda ?Mahkemesinin E:?, K:?sayılı kararıyla, üzerine atılı resmi belgede sahtecilik, rüşvet almak suçlarını işlediğine dair mahkumiyetine yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmişse de, bu kararın henüz kesinleşmediği görülmektedir.

Bu durumda, davacıya uygulanan disiplin cezasına ve ceza yargılamasına konu fiilerin aynı olmasından dolayı, davacının adalet hizmetinin sunumunda üstlendiği görev de göz önünde bulundurulduğunda, bu davada ceza yargılamasında verilen kararın kesinleşmesi beklenerek bir karar verilmesi gerektiğinden, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.


Hukukkk3663633
Kapalı
08 Ekim 2022 09:22

O zaman 375 sayılı khk 35 geçici maddesi yani irtibat ve iltisak kanunu vardı bakana yetki verilmiş bakan onayı ile ihraç ediliyordu bunun ile disiplin Kanunu farklı şeyler.

Paylaştığım kararları okursan disiplin cezası ile ceza yargılaması ile alakalı (irtibat ve iltisak ile ceza yargılaması ile alakalı değil)

Ben bu süreçte ihraç edilirse insanlar bilgileri olsun diye aym ve danıştayın kararını dileklerinde kullansınlar diye paylaşıyorum. İdare mahkeme kararını uygulamıyor (uygulamıyor diye karar paylaşmayalım mı yardımcı olmayalım mı)

Kara4369, 2 yıl önce
Kardeş şuan kanunlar işlemiyor.Masumiyeti karinesi diye bişey olsaydı onlarca kişi hüküm ceza almamasıma rağmen mahkeme safahatında dahi ihraç edildi.Şıan idare mahkemeleri işlevsiz.Kurum idare mahkemesi içtihat,vs hiç bir kanunu işlemiyor.Adam beraat ediyor beraaat ne demek sen suçsuzsun demek.kendini piskolojik olarak herkes bir umut içinde farkındayım inş masum herkez görevinde döner sözüm yok.Ama malesef bu şekilde çok zor görünüyor.Sen sürekli içtihat paylaşmaya devam et ben bunları biliyorum ama onlar bilmiyor bilsede işlemiyor

kun20rşu
Aday Memur
08 Ekim 2022 10:00

Değişen nedir derseniz artık kulak sol el değil sağ elle tutuluyor. Niyet değişmedikçe takdir yetkisi kullananın sonucu farklı olamaz.

Hukukkk3663633, 2 yıl önce

O zaman 375 sayılı khk 35 geçici maddesi yani irtibat ve iltisak kanunu vardı bakana yetki verilmiş bakan onayı ile ihraç ediliyordu bunun ile disiplin Kanunu farklı şeyler.

Paylaştığım kararları okursan disiplin cezası ile ceza yargılaması ile alakalı (irtibat ve iltisak ile ceza yargılaması ile alakalı değil)

Ben bu süreçte ihraç edilirse insanlar bilgileri olsun diye aym ve danıştayın kararını dileklerinde kullansınlar diye paylaşıyorum. İdare mahkeme kararını uygulamıyor (uygulamıyor diye karar paylaşmayalım mı yardımcı olmayalım mı)


Sbhttn1903
Aday Memur
12 Ekim 2022 11:51

Jgnk ifadeye gidenler durumlarını yazabilirler mi? Bizi de aradılar ifade alacaz diye hala arayan soran yok


İlahiadelet
Aday Memur
12 Ekim 2022 15:46

Yerel mahkemeden beraat et. İstinaftan beraat et. Dosya yargitaya gitsin..savci dosyayi acsin. Beraat onaylansın diye karar versin. 5 yıldır ackkta bekle

Ondan sonra genel komutanliga gidip ifade verdik. 15 gün sonra savunma gönderdiler ...


turnam_03
Aday Memur
12 Ekim 2022 19:49

Kurbanlık koyun gibi bekliyoruz. Adamlar kasap ellerinde almışlar bıçağı sallıyorlar. Hak hukuk adalet beklemeyin. İnsafa geldiler başlayacaklar herhalde derken daha gaddar talimat almışlar. Beraat kararı olup bekleyenler zaten son kalanlar. Kesinleşme diyorlar ama kesinleşmesi olmadan çalışan birçok personel var. Allah yardımcımız olsun.

İlahiadelet, 2 yıl önce

Yerel mahkemeden beraat et. İstinaftan beraat et. Dosya yargitaya gitsin..savci dosyayi acsin. Beraat onaylansın diye karar versin. 5 yıldır ackkta bekle

Ondan sonra genel komutanliga gidip ifade verdik. 15 gün sonra savunma gönderdiler ...


İlahiadelet
Aday Memur
12 Ekim 2022 22:12

Yani bana ozelmi gönderdiler diyorum. Bilemiyorm degisen bir şeyim olmadı. Tek ardisik arama vardi

Hatta istinafta böyle bir aramada olmadığı diye yazı var.. CD gondermisler hep 371 kişi diye bahsetmis. Herhalde ifade veren verecek olan herkese gelecek. Dediklerine göre kurul toplanacakti. Bu kurulda şunları atalım diyecekler. Nasıl olsa yazılı savunma da aldık. At gitsin diyecekler ..Senin aldığın beraatler bosa.. Goreve döneceğiz diye düşünürken. Oturdum savunma yazmaya çalışıyorum. Hep aynı şeyleri söylemekten yazmaktan gına geldi..


Muhttn06
Aday Memur
12 Ekim 2022 22:48

İdare mahkemesi devam edipte yürütme durdurma alıp başlayan var mı jandarmada ?


Yusufo19
Aday Memur
13 Ekim 2022 00:05

Kötüyü düşünme belkide göreve geri başlatmak için istemişlerdir .inşallah güzel haberler alırsın .
İlahiadelet, 2 yıl önce

Yani bana ozelmi gönderdiler diyorum. Bilemiyorm degisen bir şeyim olmadı. Tek ardisik arama vardi

Hatta istinafta böyle bir aramada olmadığı diye yazı var.. CD gondermisler hep 371 kişi diye bahsetmis. Herhalde ifade veren verecek olan herkese gelecek. Dediklerine göre kurul toplanacakti. Bu kurulda şunları atalım diyecekler. Nasıl olsa yazılı savunma da aldık. At gitsin diyecekler ..Senin aldığın beraatler bosa.. Goreve döneceğiz diye düşünürken. Oturdum savunma yazmaya çalışıyorum. Hep aynı şeyleri söylemekten yazmaktan gına geldi..

Toplam 9739 mesaj
«470471472473474475476477478479480481»

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi