Editörler : hopaliSafak Vaktii
17 Nisan 2017 09:21   


Eş durumu mazereti belgelerini güncelleme

2017 ocakta eş durumundan tayinim.gerceklesti. simdi ise okulum eş durumu mazeretimin devam ettigini gosteren bbelgeleri istiyor. Nasil.belgeleyecegim? Hangi belgeler

lazim? Bilgisi olan yardimci olabilir mi?

17 Nisan 2017 14:10

Nurullah4335
Şef

Çalıştığı yerden alacağı görev yeri belgesi yeterli. Ama içiniz rahat etsin sgk dan ıslak imzalı sigorta dökümünü alın isterlerse verirsiniz onu da.

18 Nisan 2017 19:12

Onur Önsöz
Aday Memur

Bu belgeleri niçin istiyorlar bilgisi olan var mı? Bir de her yıl ocak ayında isteniyor.

18 Nisan 2017 19:14

Onur Önsöz
Aday Memur

Mazeretin devam ettiğine dair belge olmazsa ne olacak?

18 Nisan 2017 20:57

Nurullah4335
Şef

Belge istenmeye başlandı. 5 Mayısa kadar . Zorunlu hizmet yükümlüleri eş, sağlık durumuyla atanınca her sene zorunlu hizmetinin ertelenmesi için bu belgeleri verirler.

18 Nisan 2017 21:16

Onur Önsöz
Aday Memur

Teşekkür ederim hocam

19 Nisan 2017 22:25

ve ya
Aday Memur

Bu belgeler zorunlu hizmet okulunda çalışan kişiden de isteniyor mu acaba?

20 Nisan 2017 00:10

kırmızı40
Aday Memur

bizim okul daha istemedi evrakları. son tarih ne zaman net bilgisi olan varmı.

20 Nisan 2017 07:15

Nurullah4335
Şef

Zorunlu hizmet yapıyorsan istenmez.

20 Nisan 2017 08:25

yavuzselim80
Aday Memur

MEB İN GEÇEN SENEKİ YAZISIDIR, BU SENE BELGE TAMAMLAMA İŞLEMLERİNİN MAYIS AYININ İLK HAFTASINA KADAR TAMAMLANMASI İSTENMİŞTİR. YOL GÖSTERİCİ OLMASI ADINA FAYDALANILABİLİR.

ZORUNLU HİZMETİN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ İSTENECEK

BELGELER

A) EŞ DURUMU ÖZÜRÜ

Öğretmenin eşi;

a) Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü (22/06/2016)

itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen

devam ettiğini belgelendirenler,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,

c) 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel

emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

d) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.),

e) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü

erteleyebilecektir.

1 . Eşi devlet memuru olanlar (kadrolu-sözleşmeli);

 Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)

 Görev yeri belgesi

2. Eşi Öğretmen Olanlar

 Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)

 Eşinin Hizmet Cetveli

3.Eşi SSK?lı (506 sayılı kanununa tabi) olarak çalışıyor ise;

 Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

 Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin

faaliyette olduğunu gösterir belge,

 Başvuruların son günü (22/06/2016) itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde

en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini

gösterir belge,

 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında

geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

 Eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla

son iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen

süreler kapsamında değerlendirilir.

 Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan

şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş

yerinde çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak;

atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim

şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da

çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.)

 Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)

3. Eşi BAĞ-KUR?lu (1479 sayılı kanununa tabi) olarak çalışıyor ise;

 Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)

 Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin

faaliyette olduğunu gösterir belge,

 Başvuruların son günü (22/06/2016) itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde

en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini

belgelendirecek.

 Bağ Kur borcu olmadığını gösterir belge veya taksitlendirildiğine dair

 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında

geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

4. Eşi EMEKLİ ve çalışıyor ise çalışıyor ise;

 Eşi emekli olup, çalışanlardan SGK kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edecektir. Bu

belgede işe giriş tarihide belirtilecektir. Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)

 Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin

faaliyette olduğunu gösterir belge,

 Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi, (iş yeri kendi adına

ise istenmeyecektir.)

 Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan

şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş

yerinde çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak;

atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim

şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da

çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.)

(iş yeri kendi adına ise istenmeyecektir.)

 Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)

B) SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ;

1- İlk Defa Sağlık Raporu Sunacaklar

NOT: İlk defa sağlık özrü mazeretinden dolayı zorunlu hizmetini erteletecek

öğretmenlerden 17/04/2015 tarihinde yayınlanan öğretmen atama ve yer

değiştirme yönetmeliğine göre evrak teslim edecektir.

 Altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu

 Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

 Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)

 Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde

bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu

çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev

yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz

konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini alınacak sağlık

kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

2- Sağlık Özründen İlimize Atanan veya 2013 ve 2014 Zorunlu Hizmetten

Erteleme İçin Sağlık Raporu Sunanlar

NOT: Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin yayınlandığı 17/04/2015

tarihinden önce ilimize sağlık özründen atanan veya 2013 ve 2014 yıllarında

sağlık özründen zorunlu hizmeti ertelenen öğretmenler 06/05/2015 tarihinde

yayınlanan öğretmenlerin atama ve yer değişikliği yönetmeliğine göre sağlık

kurulu raporu sunabilir. (Aşağıda istenen belgeler)

 Altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu

 Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

 Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)

 Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri

sağlık kurulu raporunda;

 Öğretmenin görev yaptığı yerden ayrılması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının

sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması,

 Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettiği

sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin

ayrıca belirtilmesi gerekir.

 Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi

için ?Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.? ibaresi

bulunanlar,

 Özel eğitim alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma

merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il

millî eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin

özel eğitim alabildiğine dair belge ibraz edecektir.

AĞIR ENGELLİ RAPORLU EŞİ, ÇOCUĞU, ANNE-BABASI BULUNDUĞUNDAN

Engelli sağlık raporu

Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

EŞİ, ANNE-BABASI VEYA KARDEŞİ ŞEHİT OLAN

Şehitlik belgesi

Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

EŞİ, ANNE-BABASI VEYA KARDEŞİ MALÜL GAZİ OLAN

Gazilik belgesi

Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

EŞİ VEYA KENDİSİ ASKERDE OLAN

Askerlik durum belgesi

Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

EŞİ ADAY ÖĞRETMEN OLAN

Eş Hizmet Belgesi/Cetveli

Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

EŞ, ÇOCUK, ANNE-BABA VEYA KARDEŞİN SON ALTI AY İÇİNDE ÖLEN

Ölüm Belgesi

Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

EŞİ ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAYAN VEYA MUAF

OLAN

Eş Hizmet Belgesi/Cetveli

Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN SEBEPLERLE İLİMİZE ATANAN

Atama onayı

06.10.2015?DEN ÖNCE YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN

Görevlendirme onayı (geçici hariç)

EŞİ VEYA KENDİSİ AYLIKSIZ İZİNDE OLDUĞUNDAN

Aylıksız izin Onayı

Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

ATANDIĞI KURUMDA 4 YIL ÇALIŞACAĞINA DAİR SÖZLEŞMESİ BULUNAN

Atama Kararnamesi ya da hizmet belgesi/cetveli

652/37/9?A GÖRE PROJE OKULLARINA ATANAN

Atama Kararnamesi

KADROSU ZORUNLUDA, SERBESTTE GÖREVLENDİRME OLARAK ÇALIŞAN

Görevlendirme Onayı

EŞİ HALEN ZORUNLU HİZMETE ESAS BİR KURUMDA ÖĞRETMEN OLAN

Eş hizmet belgesi/cetveli

EŞİ 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİ İLE ASKERDE OLACAK OLAN

Askerlik durum belgesi

Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

NOT:

1- Bakanlığın duyurusunda ve metnimizde yer almayan hususlarla ilgili

atama33_1@meb.gov.tr/ adresine bilgi gönderilmesi.

2- Başvuru esnasında yapılacak güncellemeler sitemiz mersin.meb.gov.tr/ adresinden

duyurulacaktır.

22 Nisan 2017 18:19

muzo-izmir.
Aday Memur

hocam her yıl bu belgeler isteniyor (EŞİNİZ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞIYORSA)

Sigorta dökümü (son 2 yıl içersinde 360 gün sigorta süresi önemli )

Eşinizin çalışma belgesi

Eşinizin çalıştığı kurumun ticaret odası kaydı

Nüfus kayıt örneği

24 Nisan 2017 10:25

Sosyallee
Aday Memur

hocam her yıl bu belgeler isteniyor (EŞİNİZ ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞIYORSA)

Sigorta dökümü (son 2 yıl içersinde 360 gün sigorta süresi önemli )

Eşinizin çalışma belgesi

Eşinizin çalıştığı kurumun ticaret odası kaydı

Nüfus kayıt örneği


muzo-izmir., 8 ay önce - Alıntıya git

hocam, bundan emin misiniz mazeretin devam ettiği durumlarda da son iki yılda sigortalılık şartı aranıyor mu ?

24 Nisan 2017 12:55

winstonbx
Aday Memur

6. bölgede 1,5 sene çalıştım. Ağustosta eş durumundan geldim arkadaşlar. Eşim istifa etti başka şehirde (Kamuda) işe başladı. 6. bölgede çalışıyordum. Şimdi beni 6. bölgeye denk bi yere mi gönderecekler ? Ama ben şuan gitmek istemiyorum? Bilen yardımcı olabilir mi?

Toplam 12 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;