Editörler : **sude**
24 Nisan 2017 10:57   


Editör
SGS Adayları Soru Çözüyoruz ( Hukuk )

Vergi Hukuku

Borçlar Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ticaret Hukuku

Meslek Hukuku

ve

Türk Vergi Sistemi

Maliye

...

Sorularının çözüm alanı.

24 Nisan 2017 13:16

**sude**
Editor

Soru 1 : İleri tarihli olarak düzenlenmiş bir çekte, keşide ve ödeme yeri aynı yer olarak gösterilmişse, ödeme süresi ne kadardır?

A) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 3 ay

B) Gerçek keşide tarihinden itibaren 1 ay

C) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 1 ay

D) Gerçek keşide tarihinden itibaren 10 gün

E) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 10 gün

(SGS 2017/1.Dönem Ticaret Hukuku Sorusu)

24 Nisan 2017 15:29

senoz
Aday Memur

Soru 1 : İleri tarihli olarak düzenlenmiş bir çekte, keşide ve ödeme yeri aynı yer olarak gösterilmişse, ödeme süresi ne kadardır?

A) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 3 ay

B) Gerçek keşide tarihinden itibaren 1 ay

C) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 1 ay

D) Gerçek keşide tarihinden itibaren 10 gün

E) Çekin üzerinde yazılı keşide tarihinden itibaren 10 gün

(SGS 2017/1.Dönem Ticaret Hukuku Sorusu)


**sude**, 4 yıl önce - Alıntıya git

Yararlı bir başlık devamını diliyorum

c şıkkı mı

24 Nisan 2017 16:08

**sude**
Editor

Yararlı bir başlık devamını diliyorum

c şıkkı mı


senoz, 4 yıl önce - Alıntıya git

Yanlış cevap.

Sizin cevabınızın doğru olabilmesi için;

Çekin düzenlendiği ve çekin ödeneceği yerler aynı kıta üzerinde yeralıyorsa bu durumda 1 ay(30 gün) gibi bir ibraz süresi bulunur.

*

Keşide yerleri aynı olduğu için doğru cevap "E" şıkkı.

*

Teşekkürler.

24 Nisan 2017 16:35

**sude**
Editor

Vergi Hukuku

Soru 2 : Vergi koyma yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

A) Gelir İdaresi Başkanlığı

B) Bakanlar kurulu

C) Danıştay

D) Maliye Bakanlığı

E) TBMM

26 Nisan 2017 15:09

aczi
Aday Memur

E- Tbmm.

28 Nisan 2017 16:57

İDAL*
Başbakan Müsteşarı

Soru: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?na göre, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? (2016, SGS)

A) Emsal bedeli

B) Vergiyi doğuran olay

C) Hizmet sayılan hal

D) İstisna

E) Katma değer vergisi matrahı

01 Mayıs 2017 13:01

**sude**
Editor

B) Vergiyi doğuran olay

01 Mayıs 2017 13:31

İDAL*
Başbakan Müsteşarı

B) Vergiyi doğuran olay


**sude**, 4 yıl önce - Alıntıya git

Doğru sude editem...

...

Soru paylaşacak arkadaşlar yok mu acaba?

Bir de sizden alalım soru...

01 Mayıs 2017 15:30

aczi
Aday Memur

?Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik? hükümlerine göre, stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensupları meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren ne kadar süreyle yanında staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet veremezler?

A) 6 ay

B) 12 ay

C) 18 ay

D) 24 ay

E) 36 ay

*

sınavda bu soruyu yapamadım. o yüzden paylaşmak istedim.

04 Mayıs 2017 12:34

**sude**
Editor

D şıkkı

10 Mayıs 2017 12:50

aczi
Aday Memur

İş kanununa göre gece çalışma süresi kaç saat olarak düzenlenmiştir.

A) 11

B) 9

C) 8

D) 7,5

E) 6

12 Mayıs 2017 10:42

**sude**
Editor

D şıkkı.

Toplam 12 mesaj
 
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?