Editörler : **sude**
24 Nisan 2017 11:03   


Editör
Kısa Kısa Notlar...

Yeni öğrendiğimiz ya da başkalarının da bilmesini istediğimiz, aklımıza gelen her türlü bilginin paylaşım alanı.

Özellikle ders çalışırken karşına bir kavram çıkıyor ve bu ne demek diye takılıp kalıyorsun. Takılıp kaldığımız bilgileri buradan paylaşınca, bu konudan habersiz olan insanlara da ışık olacaktır. Özellikle sgs sınavlarında insanları ters köşe yapmak için Ankara Üniversitesi çok güzel çalışıyor.

Sınav komisyonunun tuzaklarına düşmemek adına ; yeni öğrendiğimiz ya da bildiğimiz konuları kısa kısa paylaşalım. Belki birinin merhemi olur.

Kim bilir.

Denemeden bilemeyiz.

24 Nisan 2017 14:20

İDAL*
Editor

Nakit Akım Tablosu'nda;

Nakit girişi/çıkışı sağlamayan işlemlerin elenmesi gerekir. Bunlar;

1) Amortismanlar

2) Reeskontlar

3) Karşılıklar

4) Gelecek Aylara Ait Giderler

5) Gelecek Yıllara Ait Giderler

26 Nisan 2017 16:21

**sude**
Editor

Bağımsız Denetimin Faydaları

Finansal tabloların güvenilirliğini arttırır.

Yönetim ve çalışanların yolsuzluk yapma eğilimini azaltır.

Ortakların ve kredi verenlerin haklarını korur.

İşletmenin dışarıdan düşük maliyetli finansman bulmasını kolaylaştırır yani kredi olanaklarını arttırır.

İflas ve borç durumlarında adli mercilere güvenilir bilgi verir.

Not: Bağımsız denetim asla garanti vermez. Sadece makul güvence verebilir.

28 Nisan 2017 17:04

İDAL*
Editor

Brüt Çalışma Sermayesi = Dönen Varlıklar

...

Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

...

Devamlı Sermaye = Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar

...

Yabancı Kaynaklar = Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

06 Mayıs 2017 09:56

**sude**
Editor

Denetçinin statüsüne göre denetim türleri: İç ,kamu ( bağımsız,özel denetim)

İç denetim : işletme içinde kurulmuş bir denetleme fonksiyonudur.İşletmenin faaliyetlerini

inceler.Amaç işletme çalışanlarının yapmış olduğu hata ve yolsuzları ortaya çıkarmak veya

engel olmak.

Kamu denetimi: yürütme organına bağımlı çeşitli birimler tarafından yapılır.Özel sektöre

yönelik ( vergi den.maliye bakanlığı, halka açık işletmeler için spk,bankalar için banka

yeminli murakıpları) Kamu işletmelerine yönelik ( devlet denetleme kurulu, Sayıştay,

başbakanlık yüksek den.kur.,maliye bakanlığı)

Bağımsız denetim: denetçiler tarafından işletmenin mali tablolarının GKGMİ ne uygunluk

derecesi belirlenir. Amaç İşletmenin gerçek durumunun bağımsızca ortaya çıkarmak.

SPK ya göre sürekli denetim: Spk düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve kamuya

açıklanan mali tabloların her yıl denetlenmesi

SPK ya göre Sınırlı denetim : tebliğde sözü edilen kuruluşların 3,6,9 ay aylık

denetimi.belirli alanların denetimi yapılır.

Özel denetim: halka arz, birleşme,devir veya tavsiye halinde SPK mevduatı uyarınca

yapılır.

Toplam 4 mesaj
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?