Editörler : **sude**
24 Nisan 2017 11:03   


Editör
Küçük Notlar..

Yeni öğrendiğimiz ya da başkalarının da bilmesini istediğimiz, aklımıza gelen her türlü bilginin paylaşım alanı.

Özellikle ders çalışırken karşına bir kavram çıkıyor ve bu ne demek diye takılıp kalıyorsun. Takılıp kaldığımız bilgileri buradan paylaşınca, bu konudan habersiz olan insanlara da ışık olacaktır. Özellikle sgs sınavlarında insanları ters köşe yapmak için Ankara Üniversitesi çok güzel çalışıyor.

Sınav komisyonunun tuzaklarına düşmemek adına ; yeni öğrendiğimiz ya da bildiğimiz konuları kısa kısa paylaşalım. Belki birinin merhemi olur.

Kim bilir.

Denemeden bilemeyiz.

24 Nisan 2017 14:20

İDAL*
Başbakan Müsteşarı

Nakit Akım Tablosu'nda;

Nakit girişi/çıkışı sağlamayan işlemlerin elenmesi gerekir. Bunlar;

1) Amortismanlar

2) Reeskontlar

3) Karşılıklar

4) Gelecek Aylara Ait Giderler

5) Gelecek Yıllara Ait Giderler

26 Nisan 2017 16:21

**sude**
Editor

Bağımsız Denetimin Faydaları

Finansal tabloların güvenilirliğini arttırır.

Yönetim ve çalışanların yolsuzluk yapma eğilimini azaltır.

Ortakların ve kredi verenlerin haklarını korur.

İşletmenin dışarıdan düşük maliyetli finansman bulmasını kolaylaştırır yani kredi olanaklarını arttırır.

İflas ve borç durumlarında adli mercilere güvenilir bilgi verir.

Not: Bağımsız denetim asla garanti vermez. Sadece makul güvence verebilir.

28 Nisan 2017 17:04

İDAL*
Başbakan Müsteşarı

Brüt Çalışma Sermayesi = Dönen Varlıklar

...

Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

...

Devamlı Sermaye = Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar

...

Yabancı Kaynaklar = Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

06 Mayıs 2017 09:56

**sude**
Editor

Denetçinin statüsüne göre denetim türleri: İç ,kamu ( bağımsız,özel denetim)

İç denetim : işletme içinde kurulmuş bir denetleme fonksiyonudur.İşletmenin faaliyetlerini

inceler.Amaç işletme çalışanlarının yapmış olduğu hata ve yolsuzları ortaya çıkarmak veya

engel olmak.

Kamu denetimi: yürütme organına bağımlı çeşitli birimler tarafından yapılır.Özel sektöre

yönelik ( vergi den.maliye bakanlığı, halka açık işletmeler için spk,bankalar için banka

yeminli murakıpları) Kamu işletmelerine yönelik ( devlet denetleme kurulu, Sayıştay,

başbakanlık yüksek den.kur.,maliye bakanlığı)

Bağımsız denetim: denetçiler tarafından işletmenin mali tablolarının GKGMİ ne uygunluk

derecesi belirlenir. Amaç İşletmenin gerçek durumunun bağımsızca ortaya çıkarmak.

SPK ya göre sürekli denetim: Spk düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve kamuya

açıklanan mali tabloların her yıl denetlenmesi

SPK ya göre Sınırlı denetim : tebliğde sözü edilen kuruluşların 3,6,9 ay aylık

denetimi.belirli alanların denetimi yapılır.

Özel denetim: halka arz, birleşme,devir veya tavsiye halinde SPK mevduatı uyarınca

yapılır.

28 Ekim 2019 16:56

**sude**
Editor

Hurda satışları: Üretim sırasında ortaya çıkan metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimindeki KDV'den istisnadır. KDV'ye tabi tutulan teslimlerde 5/10 oranında KDV tevkifatının alıcılar tarafından yapılması zorunludur. İstisnadan faydalanan mükelleflerin ise, (yukarıda belirtilen imalat artıkları, işletmelerin asıl üretim konusunu teşkil etmemekte, asıl ürünlerin imalatı sırasında fire veya atık olarak ortaya çıkması sebebiyle bunlara ayrıca bir maliyet izafe edilemeyeceğinden) teslime konu hurda ve atıklar için bünyeye giren KDV hesaplaması ve indirimlerinden çıkartmaları gerekmemektedir.

05 Kasım 2019 11:05

**sude**
Editor

Önemli bilgi : Bankalara kredi çekmek için verilen ücret bordrolarının gerçeği yansıtması gerekiyor. Genelde sgk'lı olarak çalışanlar, farklı ücret bordroları veriyorlar ve bankalarda bunu kabul ediyordu. Yeni düzenleme ile atık bu mümkün olmayacak.

Bankalar kendilerine verilen bordroları sisteme giriş yaparak sgk'ya bildirmek zorunda. Bu bilgilerin işyerinin sgk bildirimi ile örtüşmemesi sonucunda işyerine büyük cezalar gelecektir. Banka bu bilgiyi paylaşmazsa onlara da cezai işlem yapılacak.

Artık ne işveren ne de banka yüksek ücretli bir bordroyu rahatça alıp veremeyecek. Yaptırımlar artıyor. Tabi işyerine bir ceza gelmesi de işçinin işinden olmasına sebep olacaktır.

05 Kasım 2019 11:06

maskov87
Başbakan Müsteşarı

teşekkür ederiz bilgi için.

05 Kasım 2019 11:07

**sude**
Editor

Rica ederim.

06 Kasım 2019 09:38

**sude**
Editor

Erkeklerde doğum izni : 4857 Sayılı iş kanuna göre eşi doğum yapan kişilere 5 günlük babalık izni verilmek zorunda. Bu 5 günlük izinde ücretli olmak zorunda. İşveren bunu ücretsiz izin olarak değerlendiremez.

Ayrıca doğumun dini bayram ya da milli bayramlara denk gelmesi izin süresinde bir artış sağlamıyor. Sebebi ise, iş kanununda "iş günü" ibaresi yer almamasıdır.

08 Kasım 2019 09:16

**sude**
Editor

Evlilik sebebiyle işsizlik maaşı : Evliliğin gerçekleştiği bir yıl içerisinde kadın işçi işten çıkmak isterse, kıdem tazminatının ödenmesi zorunluluğu vardır. Evlilik kıdem tazminatı ödenecek şartlar arasında yer almaktadır. İşverenin en sevmediği şey olan kıdem tazminatı kadın işçiye ödenir. Ve evlilik sebebiyle işten çıkan ve sgk çıkış bildiriminde de çıkış sebebi "evlilik" diye belirtildiği takdirde kadın işsizlik ücretini alamıyor.

İşsizlik kanununda böyle saçma bir madde var. Herkesin ücretinden işsizlik primleri kesiliyor ama ödeme kısmına gelince kırk tane sebep ortaya dökülüyor.

Kısacası;

İşveren seni kapının önüne koyarsa alırsın bu işsizlik ücretini. Algoritma bu kadar basit işte.

19 Kasım 2019 12:38

**sude**
Editor

İhbar süresinde alınan sağlık raporu : İhbar süresini kullanmakta olan bir işçinin istirahat raporu alması durumunda; ihbar süresi, rapor gün sayısı kadar artacaktır.

21 Kasım 2019 11:04

**sude**
Editor

Yıllık izin : Yargıtay 9.Hukuk dairesi işçilerin kendi isteğine göre tatil planı yapamayacağına, yıllık izin zamanını işverenin belirleyeceğine hükmetti.

Hükmetmesine gerek yoktu; zaten işveren karar veriyordu bu zamana kadar, yine işverene verilmiş varolan hak.

25 Kasım 2019 11:15

**sude**
Editor

Fazla mesai : İş kanunu 41.maddesine göre haftalık 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma süresi sayılmıştır.

Her bir saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

İşçi isterse fazla mesai ücreti yerine çalıştığı her 1 saat fazla mesai için 1,5 saat dinlenme talep edebilir. İşveren bu konuda işçiyi zorlayamaz ve ya işçinin bu yönde talebi varsa geri çeviremez.

Yine iş kanunun 41.maddesine göre çalışan 1 yıl içinde en fazla 270 saat fazla mesai yaptırabilir.

27 Kasım 2019 15:24

**sude**
Editor

Konaklama Vergisi : Konaklama vergisinin oranı % 2'dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

7193 Sayılı Kanunun 42.Maddesiyle, 6802 Sayılı Kanununa Geçici 34.Madde ilave edilmiştir. Bu maddeye göre Konaklama Vergisi 31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacaktır.

13 Aralık 2019 10:07

**sude**
Editor

Limited Şirketlerde Dışarıdan Müdür Atama Şartı :

Şirket ortakları dışında müdür ataması yapılan limited şirketlerde, aynı zamanda şirket ortaklarından en az birinin müdür olma şartı vardır.

Şirket ortakları dışından biri tek başına limited şirketlerde müdür olup yönetim yetkisi alamaz. (T.T.K. madde 623/1 )

17 Aralık 2019 13:45

**sude**
Editor

Tasfiyeye Giren Şirketin Ortağının Bağkur Durumu : Şirketin tasviyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları; şirket ortağının talebi halinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte, şirket ortağının talebinin olmaması halinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluluğuna tescil edildiği tarihte sona erer.

5510 Sayılı Kanun 9/3 Maddesi.

04 Ocak 2020 11:27

**sude**
Editor

e-arşiv hakkında : 01.01.2020 Tarihinde ilk kez e-arşive geçecek ya da 5000/30000 limitine takılıp e-arşiv fatura kesmek zorunda olanlar;

e-arşiv fatura kesmek yerine 07.01.2020 tarihine kadar kağıt fatura kesebilirler.

04 Ocak 2020 11:30

**sude**
Editor

e-defter beratları hakkında : Aylık olarak berat vermek yerine üç aylık dönemler ile e-berat vermeyi tercih edebilirsiniz. Yalnız üç aylık dönemlerde beratları vermek istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Üç aylık dönemleri tercih ettiğinizde en son berat verme tarihi geçici vergilerin en son verilme tarihiyle aynı zamandadır.

07 Ocak 2020 14:59

**sude**
Editor

Gecikme zammı oranı % 2'den % 1,6'ya indirilmiştir.

08 Ocak 2020 10:03

**sude**
Editor

Kira artış oranı 2020 Yılı için ;

% 15,18'dir

Toplam 21 mesaj
 
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?