Editörler : **sude**
28 Ocak 2020 13:49

**sude**
Editor

Doğumdan önceki ve sonraki izinleri vermeyen işveren 2020 itibariyle 2.810,76.-TL. idari para cezası öder.

4857 Sayılı İş kanunu / Madde : 104

25 Mayıs 2021 09:57

**sude**
Editor

Temmuz ayından itibaren e-fatura ve e-arşiv fatura kesen mükellefler Ba-Bs formunu vermeyecekler. GİB zaten kestiğimiz her faturayı görürken bizim bu forumlarla uğraşmamız çok da mantıklı değil, hatta muhasebeciler içinde külfetti.

Tabi gelen kağıt faturaların toplamı 5bin Tl.'yi aşıyorsa onları vermek zorundayız. Yine de tamamen kaldırıldı diye bunu da gözardı etmeyelim.

04 Haziran 2021 11:03

**sude**
Editor

Yük taşımacılığında tevkifat limiti KDV dahil 1.000 liradan 2.000 liraya yükseltilmişir.

Toplam 23 mesaj