Editörler : hopaliSafak Vaktii
07 Haziran 2017 10:32   


Memur öğretmenler

31.08.2012 Yönetmelik Değişikliği Mağduru MEMURÖĞRETMENLER'den İsteyenler, ÖĞRETMEN Unvanıyla MEB?e Geçirilmelidir.

Memuröğretmenler, 31.08.2012 MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur olan KPSS ile kazandıkları kamu personeli görevini sürdüren kişiler olup;memuriyet öncesi MEB Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yapmış çoğunluğu asil öğretmen olan asil devlet memurları ile görevleri esnasında öğretmen olmaya hak kazanmış aday öğretmen olacak kamu personelinden oluşmaktadır.

Memuröğretmenler; dengesiz branş dağılımına bağlı kontenjan azlığı nedeniyle yüksek öğretmenlik puanlarına rağmen yıllarca atanmayıp en sonunda bitirdikleri lisans ve yüksek lisans bölümleriyle hiçbir ilgileri olmayan, yaşamlarını sürdürebilmek için koşullar gereği yine KPSS ile öğretmenlik dışı memurluk kazanmak zorunda bırakılmışlar sonra da "sizin zaten bir işiniz var!" denerek kamuda unutulmuşlardır.

Kazanılmış hak sahibi memuröğretmenlerden isteyenlerin MEBe öğretmen olarak aktarılması "Memuriyet öncesi yaptıkları SSKlı öğretmenlik-öğreticilik süresi ve Memuriyet süresi toplamı", "Emekliliğe esas toplam hizmet süresi", "Mezuniyet tarihi önceliği" ölçütleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Öğretmenlik yapma hakları bulunan kamu personelinin atama başvurularının arifesinde, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliğinden önceki kazanılmış kurum-içi ve kurumlar-arası geçişle devlette öğretmenlik yapma hakları yok edilmemelidir.Çünkü;

1)Memuröğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi yakınları, kaldırıldı denilen "kurumlar arası geçişle" KPSSsiz ve ÖABTsiz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.

2)Resmi Gazete'de 01.09.2016da yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSSsiz ve ÖABTsiz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016da alınmıştır.

3)Dilekçelerine istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılanlar memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçirilmiştir.

4)Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.

5)KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSSsiz ve ÖABTsiz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.

6)KPSSsiz ve ÖABTsiz, milli sporcular MEBe öğretmen olarak alınmıştır.

MEB,okullarımızda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanıyor ki bu yeni öğretmen ihtiyacı demektir.Mali olanakların kısıtlılığı, eğitim-öğretim sistemimizdeki verimsiz 80000 civarı ücretli mevsimlik öğretmen uygulaması ve buna bağlı giderler hesaplandığında; oluşmuş binlerce öğretmen açığına, boş geçen derslere biraz olsun pansuman, öğrenciler ve okul işleyişi için ateşleyici güç,optimum çözüm olacaktır memuröğretmenler.

07 Haziran 2017 10:36

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

YASAL OLARAK ÖĞRETMENLİK YAPMA HAKKI OLAN KAMU PERSONELİ

1) Kamu personeli iken üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmenlik yapma hakkına sahip olmuş aday öğretmen olacak asil memurlar.

2) Memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında öğretmenlik yaparak asil öğretmen olmuş ya da aday öğretmenlik durumunda kalmış asil memurlar.

"Memuröğretmenler arasında Lisans - Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimlerinin ardından memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla tamamlamış ASİL ÖĞRETMENLER de vardır."

07 Haziran 2017 10:39

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

MEMURLUK YAPAN ÖĞRETMENLERİN MEB'E AKTARILMASINDA GEÇERLİ MEVZUAT

T.C. Anayasası 17.Madde: "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir."

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 74.Madde: "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür."

02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: "Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır."

07 Haziran 2017 10:50

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

KURUMLARARASI-KURUMİÇİ İLK ATAMA GEÇİŞ KONTENJANI İLK ATAMA KONTENJANINDAN EKSİLTMİYOR!

Öğretmen olmasına rağmen devlet memurluğu yapanlardan MEB'e hizmet süresine göre kurumlar arası ilk atama ile aktarılacak sayı eski yönetmeliklerde ilk atamaya ayrılan kontenjanın %3'üydü.

İlk atama yoluyla 1000 lise matematik öğretmeni alınacağı hesabı üzerinden olası bir yanlış anlamayı giderecek olursak; kurumlararası&kurumiçi ilk atama yoluyla 30 kişi daha belirlenir ve toplam lise matematik öğretmeni sayısı 1000'den 970'e düşmeyip 1030'a çıkmış olurdu.

Yüz binlerce aday arasından KPSS ile memur kadrosunu kazanmış kamu personeli gerçek mesleğine geçerken sıfırdan yeni atanacak ilk atamacı öğretmen adaylarının kontenjan hakkından çalmıyorlar!

Sonuçta memurluk kazanmamış ilk atamacı aday öğretmen olacak kişiler, memuröğretmenlerle aynı statüde değildir. Kamuoyu önünde meslektaş olacak bu iki kesimden memuröğretmenleri, konuyu bilmeyenlerin "sizin maaşınız var onların işi yok" , "dışarıda atanmamış on binlerce öğretmen adayı var" gibi kışkırtıcı-yanıltıcı ifadelerle ilk atamacıların hedefi haline getirmeye çalışmak iyi niyetle bağdaşmaz!

Memuröğretmenlerin çoğunluğu 657 sayılı DMK'ye ve iç mevzuata tabidir.

07 Haziran 2017 11:06

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ YERİNE, MAAŞ ÖDENEN MEMURÖĞRETMENLERDEN İSTEYEN KAZANILMIŞ HAK SAHİPLERİ MEB'E GEÇİRİLEREK DİPLOMA UNVANINA GÖRE VERİMLİ İSTİHDAM SAĞLANMASI

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in Eylül 2014'teki yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek!" ifadeleri arşivde kayıtlıdır.

Çoğunluğu öğretmenlik vasfı bile taşımayan,"verimsiz sözde ücretli öğretmenlerle" aslında 80.000 civarı mevsimlik çalışanlarla ihtiyaç gidermeye çalışmak yerine zaten maaş ödenen kamu personeli asıl kadrolarına geçirilirse memuröğretmenlerden boşalacak çoğunluğu GİH,TH,YH sınıfı memur kadrolarının gerçek sahiplerine kalmasıyla diploma unvanlarına göre verimli istihdam da sağlanabilir.

Yaşamlarını biraz olsun güvenceye alabilmek için KPSS ile kazanmak zorunda bırakıldıkları genel idare hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı,...vs memuriyet-kamu görevlisi kadroları memuröğretmenlerin gerçek yerleri değildir. Görevli olmaları gereken yerleri; sınıflarda, okullarda, tahta başlarında çalışacakları yapmak istedikleri gönüllerindeki gerçek mesleğin ait olduğu MEB'in devlet okullarındaki eğitim hizmetleri sınıfındaki öğretmen kadrolarıdır!

07 Haziran 2017 11:12

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

KPSS?NİN AMACI ve ÖABT HAKSIZ REKABETİ

Öğretmenlik yapma hakları bulunan bu kişilere tek yol olarak teorikte ilk atama yöntemi bırakılmıştır. Ancak öğretmenliğe geçirilmeyen bu kişileri KPSS ile yerleştirmede sanki kamu personeli kadrolarını kazananlar onlar değilmiş gibi Kamu Personeli Seçme Sınavları'na yeniden sokup MEB devlet öğretmenliğine geçişlerini sadece genelin içinde yok denecek kadar az "ilk atama olasılığına" bırakmak yanlıştır, zaten haksız rekabet olduğu da çok açıktır!.. Çünkü öğretmenliğe ataması yapılmamış aktif kamu personeli ile henüz memur olmamış İlk Atamaya tabi kesimler farklı kulvardadır!

MEB Müsteşarı Y.Tekin'in Şubat 2015'te devlet memuru olan öğretmenlerden MEB'e uzman yardımcısı alımına dair eleştirilere karşı "Bu kişiler KPSS ile alındı, bir daha sınava sokmaya gerek yok!"açıklaması ortadır.

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan bu kamu çalışanlarının tüm gün süren bir kamu hizmeti görevleri ile düzenlemeleri gereken bir aile yaşamları olduğu da unutulmamalıdır!

Çoğunluğu evli-çocuklu bu kişileri 40 yaşlarına yaklaşırken KPSS sanki bir yeterlilik sınavıymış gibi her branşta da olmayan ÖABT'ye sokup yirmili yaşlardaki yeni mezunlarla genelin içinde yarıştırmaya çalışmak adil değildir!

KPSSnin nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedir!Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSS'de P10 puan türünde 0, 13, 27, 42 gibi puanlar ile atamalar yapılırken, daha zor olan P121 puan türünde 65 ve üzeri puan alıp ataması yıllardır yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır!

Son beş yıldır ÖABT'ye bağlı P121 ve P10 eşitsizliği branşlar arası hakkaniyet bazında işleri iyice karıştırmış, uygulamada adaletsizliği ortaya çıkarmıştır!

Okullardaki haftalık ders saatlerine karşılık gelen öğretmen ihtiyaçları göz ardı edilip bazı branşlara yüksek sayıda kontenjan sağlanırken özellikle lise matematik, biyoloji, fizik, kimya, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, bilgisayar, Fransızca, Almanca, teknik branşlar,... vs mezunları (10 ve üzeri yıldan beri atama bekleyenler çoğalıyor) her yıl yenilenmesi gereken yüksek KPSS öğretmenlik puanlarıyla devlet öğretmenliğine atanmazken bazı branşlarda çok düşük puanlarla ve yüksek alım sayısı sonucu atama bekleyen yeni mezunların kalmaması, memuröğretmenlerin bu ilk atamacılarla bir tutulması adil bir uygulama mıdır?

07 Haziran 2017 11:16

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

ÖĞRETMEN ALIMLARINDAKİ KPSS'SİZ, ÖABT'SİZ FARKLI UYGULAMALAR

1)Memuröğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi yakınları, kaldırıldı denilen "kurumlar arası geçişle" KPSSsiz ve ÖABTsiz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.

2)Resmi Gazete'de 01.09.2016da yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSSsiz ve ÖABTsiz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016da alınmıştır.

3)Dilekçelerine istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılanlar memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçirilmiştir.

4)Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.

5)KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSSsiz ve ÖABTsiz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.

6)KPSSsiz ve ÖABTsiz, milli sporcular MEBe öğretmen olarak alınmıştır.

#) MEB, 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atanmalarını uygun gördüğü unutulmamalıdır! Memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz alınmaları süreci Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen zorlanmıştır! Zira dershanelerden MEB'e geçirilip halen devlet okullarında öğretmenlik yapanlar olduğuna dair farklı yerlerden duyumlar alınmaktadır!

07 Haziran 2017 11:19

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

MEMURÖĞRETMENLERİN YÖNETMELİK MAĞDURİYETİ İLE İLGİLİ TBMM SORU ÖNERGESİ :

18.06.2014'te İstanbul Milletvekili M.TANAL;"Memur Öğretmenlerin Kurumlar Arası Geçişleri" ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı'nın yanıtlaması amacıyla TBMM'ye Yazılı Soru Önergesi vermiştir.

1. Bakanlığınız; memur öğretmenlerin kurumlar arası geçişinin kolaylaştırılması yönünde yeni bir mevzuat çalışması yapmakta mıdır?

2. Bakanlığınız; hali hazırda yüksek KPSS puanları alarak kadro alan memur öğretmenlerin kurumlar arası geçiş yapabilmeleri adına yeniden KPSS sınavına girmelerini gerektiren şartı kaldırmayı planlamakta mıdır?

3. Bakanlığınızca; 31.08.2012 tarihinde değişen yönetmeliğin, değişiklik öncesi geçiş şartlarını sağlayanların hakları saklı kalarak, 31.08.2012 tarihinden sonra memur olanları kapsaması planlanmakta mıdır?

4. Bakanlığınız; halen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 1′lik kontenjanı artırmayı planlamakta mıdır?

5. Bakanlığınız; uygulamada 31.08.2012 gün ve 28397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği mi yoksa 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa ile 652 sayılı KHK'yı mı esas almaktadır?

6. Söz konusu mağduriyetlere ilişkin olarak Bakanlığınız aleyhine açılmış herhangi bir dava mevcut mudur? Bu davalar nasıl sonuçlanmıştır?

07 Haziran 2017 12:47

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

ÖĞRETMENLİĞE GEÇECEK MAĞDUR KAMU PERSONELİ İÇİN UYGULANABİLECEK ÇÖZÜM

Öğretmenlik yapma hakkı bulunan kamu çalışanlarının devletteki memur kadrolarının MEBin devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılması yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla olabilir.

1)MEB Özel Öğretim Kurumlarında geçen SSKlı Öğretmenlik,Öğreticilik süreleri ile Memuriyet süresi toplamı

2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi

3)Mezuniyet tarihi önceliği

4)İlk atamacılar için gerekli olan KPSS ısrarından vazgeçilmeyecekse de sadece kendi aralarında ilgili puan türlerinde üstünlük sıralaması

Bu kişilerin kadrolarının MEBe öğretmen olarak kaydırma işi asla ilk atamacılar ile karşı karşıya getirilip haksız rekabet içinde, eşit olmayan koşullarda yarıştırılmadan ya eskisi gibi %3lük kontenjanla ya da toplu bir kadro kaydırmasıyla, halen çalıştıkları illerde anayasal aile birliğinin korunması adına zorunlu hizmetten muaf tutularak yapılmalı 2012den beri süren mağduriyet artık giderilmeli, Türk Milli Eğitim sisteminin bir neferi olarak çoktan hak ettikleri asıl mesleklerine kavuşturularak gönülleri alınmalıdır.

07 Haziran 2017 13:56

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

Resmi bilgi edinme yollarına başvurunuz, talep oluşturunuz.

MALİYE BAKANLIĞI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU

ALO147

ALO150

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

BİMER

CİMER...

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (Ombudsman) :

https://ebasvuru.ombudsman.gov.tr/Giris.aspx

MALİYE BAKANLIĞI BİLGİ EDİNME

http://www.maliye-behim.gov.tr/bes/

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME

http://bilgiedinme.dpb.gov.tr/bilgiedinmeint/BilgiEdinme_Talep_grs.aspx

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BİLGİ EDİNME

https://www.csgb.gov.tr/home/contents/bilgiedinme/gercekkisibilgiedinmeformu/

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU E-POSTA ADRESLERİ

milliegitimkom@tbmm.gov.tr

besir.atalay@tbmm.gov.tr

burhanettin.uysal@tbmm.gov.tr

ertan.aydin@tbmm.gov.tr

mehmetakif.yilmaz@tbmm.gov.tr

israfil.kisla@tbmm.gov.tr

ali.aydinlioglu@tbmm.gov.tr

ekrem.erdem@tbmm.gov.tr

ismet.ucma@tbmm.gov.tr

ahmethamdi.camli@tbmm.gov.tr

imran.kilic@tbmm.gov.tr

halil.etyemez@tbmm.gov.tr

leylasahin.usta@tbmm.gov.tr

haciahmet.ozdemir@tbmm.gov.tr

mustafa.isen@tbmm.gov.tr

nazim.mavis@tbmm.gov.tr

mustafa.akaydin@tbmm.gov.tr

metinlutfi.baydar@tbmm.gov.tr

ceyhun.irgil@tbmm.gov.tr

gaye.usluer@tbmm.gov.tr

bulentyener.bektasoglu@tbmm.gov.tr

mustafaali.balbay@tbmm.gov.tr

zuhal.topcu@tbmm.gov.tr

yusuf.halacoglu@tbmm.gov.tr

KOMİSYON BAŞKANLIĞI :

Tel : +90 (312) 420 53 34 +90 (312) 420 53 35 Faks : +90 (312) 420 53

MİLLETVEKİLLERİNİN E-POSTA ADRESLERİ LİSTESİ:

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mv_e_posta_sd.uye_e_posta

08 Haziran 2017 09:46

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

Asıl meslekleri olan öğretmenliği yapmak isteyen Memuröğretmenler diyor ki:

Yaşlarımız 30, 35, 40'ı aştı ve ilerliyor! Aile birliğimizi-düzenimizi kurmak, önümüzü görmek, yapmak istediğimiz-verimli olacağımız gerçek işimizde mutlu olmak, geleceğimizi planlamak istiyoruz.

Hem biz öğrencilerimize kavuşacağız hem de devlet, bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını, öğretmenlik yapma hakları bulunan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip kamu personeliyle yani memuröğretmenlerle masrafsızca kapatacaktır!

08 Haziran 2017 09:50

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

Sayın Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Devlet Personel Başkanı Enes Polat.

KPSS ile kazandıkları öğretmenlik dışı kamu personeli görevlerini sürdürürken 31.08.2012 MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur olmuş kişilerin kadroları çalıştıkları il-ilçelerde MEB'e öğretmen unvanıyla aktarılıp mağduriyet 5.yılda bitirilecek midir?

Öğretmen olduğu halde bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, zabıt katibi, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, ambar memuru, gişe görevlisi, adliye çalışanı, infaz koruma memuru,itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli gibi mezuniyet dışı unvanlarda çalışmak zorunda kalmaları devletimiz için maalesef çok büyük yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır.

09 Haziran 2017 00:01

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

Devletin Elinde, MEB Ailesine Masrafsızca Geçirebileceği, "Gerçekte Öğretmen Olan Ama Yüzbinlerce Aday Arasından Memurluk Kazanmak Zorunda Bırakılmış Kamu Personeli" İmkanı Vardır! Zaten MEB, okullarımızda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanıyor ki bu yeni öğretmen gereksinimi doğuracaktır. Mali olanakların kısıtlılığı, eğitim-öğretim sistemimizdeki verimsiz 80000 civarı ücretli pahalı-mevsimlik öğretmen uygulaması ve buna bağlı giderler hesaplandığında ekonomik tablo ortadadır. Temmuz 2016 sonrası oluşmuş binlerce öğretmen açığı da gözleri; devletimiz için, okullarımız için, gelecek nesillerimiz için akademik alt yapıya ve devlet deneyimine sahip, aktif olarak görev yapan güvenilir seçenek memuröğretmenlere çevirmiştir.

http://www.memurlar.net/haber/673230/ekstra-ogretmen-kadrosu-tahsis-edilirse-atama-yapariz.html

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmenle ilgili olarak, "öğretmen alım sürecini başlattık. Onun dışında hükümetimiz bize ekstradan bize öğretmen kadrosu tahsis edilirse biz ihtiyaçlarımızı gidermeyi ve dışarıdaki arkadaşlarımızın ailemize katılmasını isteriz ama 20 bin kişi yeni dönemde bizlerle birlikte olacak" dedi

11 Haziran 2017 03:52

Hatay30
Yasaklı

Sizleri neden mili eğitime almıyorlar ki?

11 Haziran 2017 13:24

lordfoivord
Aday Memur

hocam sonuna kadar destekliyorum. Ekmek parası uğruna yapmakta olduğumuz işimizi çok seviyoruz bunda şüphemiz yok ama olmak istediğimiz yer her zaman sınıflar okullar insan özlem duyuyor.

11 Haziran 2017 23:30

RızahalukokulahazıR
Şef

Sizi milli eğitime almak haksızlık olur.Girmişsiniz bir kpss3 puanı ile memur olmuşsunuz şimdi de kanunun arkasından dolaşıp kısa yoldan öğretmen olalım diyorsunuz.Peki kpss genel kültür + eğitim + alan sınavı + mülakat a giren adamın ne suçu var.Biri açıklasın.

12 Haziran 2017 01:10

Hatay30
Yasaklı

Mesleğiniz sizin hakkınız destekliyorum şaşırdım

12 Haziran 2017 10:52

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

Sizi milli eğitime almak haksızlık olur.Girmişsiniz bir kpss3 puanı ile memur olmuşsunuz şimdi de kanunun arkasından dolaşıp kısa yoldan öğretmen olalım diyorsunuz.Peki kpss genel kültür + eğitim + alan sınavı + mülakat a giren adamın ne suçu var.Biri açıklasın.


RızahalukokulahazıR, 8 ay önce - Alıntıya git

Sanırım bizlerle ilgili hukuki durumu okumadan,bizlerin kanundaki statüsünü nelere tabi olduğumuzu bilmeden ve kazanılmış hakkımızın bile farkına varmadan bir yorumda bulunmuşsunuz.

Sizden ricam, hiç olmazsa bu başlığı dikkatlice başından okumanız.

Zira memuröğretmenlerle ilgili durumu ayrı ayrı başlıklarla yazmıştım.Lütfen üşenmeyiniz ve okuyunuz.

12 Haziran 2017 11:11

RızahalukokulahazıR
Şef

Kanunlar vicdani kanaatlerin üstündedir haklısınız.

12 Haziran 2017 11:35

misyon.2010
Genel Müdür

Sizi milli eğitime almak haksızlık olur.Girmişsiniz bir kpss3 puanı ile memur olmuşsunuz şimdi de kanunun arkasından dolaşıp kısa yoldan öğretmen olalım diyorsunuz.Peki kpss genel kültür + eğitim + alan sınavı + mülakat a giren adamın ne suçu var.Biri açıklasın.


RızahalukokulahazıR, 8 ay önce - Alıntıya git

Yarın bir yönetmelik çıksa bundan sonra bu tarihten önce sözleşmeli öğretmenlik yapanlar meb de hiçbirşekilde kadrolu öğretmen olorak çalıştırılamaz diye, aaaa ne güzel oldu mu dersiniz, yoksa kazanılmış hak var böyle saçma şey mi olur dersiniz? aynı durum bize 2012 de yapılan, birgün önce var olan birşey bir gün sonra yönetmelikle yok hale getirildi

12 Haziran 2017 11:39

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şef

Sizi milli eğitime almak haksızlık olur.Girmişsiniz bir kpss3 puanı ile memur olmuşsunuz şimdi de kanunun arkasından dolaşıp kısa yoldan öğretmen olalım diyorsunuz.Peki kpss genel kültür + eğitim + alan sınavı + mülakat a giren adamın ne suçu var.Biri açıklasın.


RızahalukokulahazıR, 8 ay önce - Alıntıya git

ÖĞRETMEN ALIMLARINDAKİ KPSS'SİZ, ÖABT'SİZ FARKLI UYGULAMALAR

1)Memuröğretmenlerle aynı statüdeki öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi yakınları, kaldırıldı denilen "kurumlar arası geçişle" KPSSsiz ve ÖABTsiz hizmet sürelerine bağlı olarak Kasım 2016'da devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır.

2)Resmi Gazete'de 01.09.2016da yayımlanan 674 sayılı KHK ile devlet memuru da olmayan özel eğitim-öğretim kurumlarındaki 5000 öğretmen KPSSsiz ve ÖABTsiz devlet öğretmenliği kadrolarına Ekim 2016da alınmıştır.

3)Dilekçelerine istinaden, KPSS ve ÖABT şartı olmadan "28 Şubat Mağduru" olarak adlandırılanlar memuriyetten MEB öğretmen kadrolarına tekrar geçirilmiştir.

4)Engelliler için ÖABTsiz E-KPSS ile alım ve öğretmenliğe geçişler yapılmıştır.

5)KPSS ile atanmadıkları halde üniversitelerin araştırma-öğretim görevlileri MEB öğretmen kadrolarına KPSSsiz ve ÖABTsiz kurumlar arası geçiş yapabilmiştir.

6)KPSSsiz ve ÖABTsiz, milli sporcular MEBe öğretmen olarak alınmıştır.

#) MEB, 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atanmalarını uygun gördüğü unutulmamalıdır! Memur olmayan özel dershane öğretmenlerinin, şu ana kadar yönetmeliklerde yer almamış bir atama yöntemiyle devlet öğretmeni kadrolarına KPSSsiz alınmaları süreci Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen zorlanmıştır! Zira dershanelerden MEB'e geçirilip halen devlet okullarında öğretmenlik yapanlar olduğuna dair farklı yerlerden duyumlar alınmaktadır!

Toplam 99 mesaj
 
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?