Editörler : smtvs
16 Haziran 2017 13:31   


Sosyal güvenlik denetmenliği müfettişliği kısmi birleşme yasa yasarısı

MADDE 24- 16/5/2006 tarihli

ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30 uncu maddesine aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

?Kurumda en az 3 yıl süre

ile Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrosunda görev yapan ve birinci fıkranın (a) ve

(b) bendinde belirtilen şartları taşıyanlardan yazılı ve sözlü yeterlik

sınavlarında başarılı olanlar Müfettişlik kadrosuna atanabilir. Bu şekilde

atanacakların sayısı her yıl Kurumda boş bulunan Müfettiş kadrolarının %5?ini

geçemez.?

GEÇİCİ MADDE 11- Kurumda

Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı kadrolarında

görev yapan ve 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde

belirtilen şartları taşıyanlardan; bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay

içinde açılacak yazılı ve sözlü yeterlik sınavlarında başarılı olanlar

ilgilisine göre Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanır. Ancak, bu

şekilde atanacakların sayısı sınav ilanı tarihinde Kurumda boş bulunan Müfettiş

ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarının %30?unu geçemez.

16 Haziran 2017 13:33

Kırfacan
Şef

MADDE 24- 16/5/2006 tarihli

ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30 uncu maddesine aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

Kurumda en az 3 yıl süre

ile Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrosunda görev yapan ve birinci fıkranın (a) ve

(b) bendinde belirtilen şartları taşıyanlardan yazılı ve sözlü yeterlik

sınavlarında başarılı olanlar Müfettişlik kadrosuna atanabilir. Bu şekilde

atanacakların sayısı her yıl Kurumda boş bulunan Müfettiş kadrolarının %5 ini

geçemez.

GEÇİCİ MADDE 11- Kurumda

Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı kadrolarında

görev yapan ve 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde

belirtilen şartları taşıyanlardan; bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay

içinde açılacak yazılı ve sözlü yeterlik sınavlarında başarılı olanlar

ilgilisine göre Müfettiş veya Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanır. Ancak, bu

şekilde atanacakların sayısı sınav ilanı tarihinde Kurumda boş bulunan Müfettiş

ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarının %30 unu geçemez.

16 Haziran 2017 18:41

cellik44
Aday Memur

saçmalık

16 Haziran 2017 21:38

tavkatik
Daire Başkanı

Taslagin tamamini kopyalamaniz mumkun mu. 2000 kisilik mufetislik kadrosuda ihdas edilmis olmasi lazim. Bu durumda denetmenlerden 600 kisi alinacaktir. Digerleri de disardan mufeyis yardimcisi olarak alinir zannimca

17 Haziran 2017 00:01

Apollon0007
Genel Müdür

SGK denetmenlerine kurum içi yeterlilik sınavı ile müfettiş kadrosuna atanma hakkı verilebiliyorsa

kurum personeline de kurum içi yeterlilik sınavları ile denetmenliğe atanma hakkı verilmelidir

17 Haziran 2017 01:26

lucefer
Memur

Her mesleğin giriş koşulları bellidir, liyakat esasına aykırı bir düzenleme.

17 Haziran 2017 09:43

büsbüyük hilmi
Müsteşar Yardımcısı

Birleşmeye evet! Zamanında vergi denetmenleri müfettiş yapıldı sorun olmadı şimdi mi sorun olacak? Müfettişlik sgk denetmenlerinin hakkı

17 Haziran 2017 14:01

mikelenjelov
Kapalı

Gelin gelin:)

17 Haziran 2017 15:27

Hisar06
Aday Memur

Sorun olmadı mı? VDK'da tanıdığın varsa bir görüşmeni tavsiye ederim.

17 Haziran 2017 18:19

gaz maskesi
Aday Memur

a grubundan a grubuna kurumiçi sınavla geçiş...enteresan

17 Haziran 2017 22:58

a grubu diye geldik
Aday Memur

A grubu kadroya kpss ye girmeksizin alım mı olacak?

18 Haziran 2017 09:12

mikelenjelov
Kapalı

Oturun ders çalışın anca bırbır vırvır :)

18 Haziran 2017 10:00

Apollon0007
Genel Müdür

a grubundan a grubuna kurumiçi sınavla geçiş...enteresan


gaz maskesi, 7 ay önce - Alıntıya git

sgk denetmenleri derneği oldukça etkili bir dernek

bu konu ile ilgili olarak inanılmaz bir lobi yürütüyorlar

18 Haziran 2017 19:46

izmirliumur
Aday Memur

sgk denetmenleri derneği oldukça etkili bir dernek

bu konu ile ilgili olarak inanılmaz bir lobi yürütüyorlar


Apollon0007, 7 ay önce - Alıntıya git

hocam etkili olsaydı sgk denetmenleri çoktan 3600 göstergeyi almıştı veya müfettişlerle birleşme olmuştu.bence dernek iyi olduğu konu kahvaltı organizasyonu yapmak:))

18 Haziran 2017 20:15

mikelenjelov
Kapalı

Kanun tasarısı ve kanun teklifinin ne olduğunu lobiciklere anlatında ona göre iyi çalışsınlar.

18 Haziran 2017 20:16

mikelenjelov
Kapalı

Bu arada belki bilmezler bu kanun tasarısı yani direktBaşbakanlık gönderiyor Meclis'e :)

18 Haziran 2017 20:22

mikelenjelov
Kapalı

Tüm bakanlar kurulu imzasına açılmış imzalanmış onaylanmış Başbakan lıktan Meclis'e gelene kadar lobickler nerdeydi:)) armut piş ağzıma düş :)) bunun lobisimi:)) düne kadar maliye maliye örneği ile bas bas bağırıyordunuz alın aynısı işte :))) bileğin ile gel gir kazan ....

18 Haziran 2017 22:06

tavkatik
Daire Başkanı

Tüm bakanlar kurulu imzasına açılmış imzalanmış onaylanmış Başbakan lıktan Meclis'e gelene kadar lobickler nerdeydi:)) armut piş ağzıma düş :)) bunun lobisimi:)) düne kadar maliye maliye örneği ile bas bas bağırıyordunuz alın aynısı işte :))) bileğin ile gel gir kazan ....


mikelenjelov, 7 ay önce - Alıntıya git

Disaridan mufetis yard. Alimi ne kadar olucak. 2000 kisi yi 1 yil icinde 1 2 sinavla alma niyetleri varmi yoksa yillarami yayicaklar?

18 Haziran 2017 23:37

mikelenjelov
Kapalı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU İLE BAZI

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Kanununun 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 6235 sayılı Kanunun 35 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 6235 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 36- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alan yabancı

uyruklu mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları Türkiye?de bir aydan fazla kaldıkları

takdirde ihtisaslarına en yakın odaya müracaatla geçici aza olarak kaydolunurlar.?

MADDE 4- 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 87 nci

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama

Usulüne İlişkin Kanuna ekli (2) Sayılı Cetvelde yer alan ?Bakanlık Müfettişleri (Maliye

Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri,? ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 18 inci

maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a) Belgeli işletmelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle

yabancı çalıştırılabilir.?

MADDE 7- 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine

?Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını, Bakanlığın mülkiyetinde bulunan arazi, arsa

ve binaların devri karşılığında ve/veya Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla

konulan ödeneklerden, düzenlenen protokol çerçevesinde Bakanlığın bağlı ve ilgili/ilişkili

kuruluşlarının iştiraklerine doğrudan yaptırmak,? ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının

Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Borçlanma talep tarihinden önceki 10 yıllık sürede Türkiye?deki sosyal güvenlik

kuruluşlarına kesintisiz ve yasal süresi içinde prim ödemiş; Türk vatandaşları ile doğumla

Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, on

sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen

sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan

işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal

güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde, bu Kanun hükümlerine

göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir. Ancak malullük ve ölüm aylıklarının

bağlanmasına esas borçlanmalarda 10 yıllık prim ödeme süresi aranmaz.?

MADDE 9- 3201 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 10- 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci

cümlesinde yer alan ?% 32?sidir.? ibaresi ?% 40?ıdır.? şeklinde değiştirilmiştir.

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 1 / 16

MADDE 11- 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

?Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait süreler, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.?

MADDE 12- 3201 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kısmi aylık bağlanmış olanlar ile

hak sahipleri, talep ettikleri takdirde bu Kanunun 4 üncü maddesine göre borçlandırılır.

Borçlanılan süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine

kapsamında değerlendirilir. Tahakkuk ettirilen borçlarını tamamen ödedikleri tarihi takip eden

aybaşından itibaren mülga 2829 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi

hükümleri uygulanmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)

bendi kapsamında yeniden aylık hesaplanması suretiyle kısmi aylıklar tam aylığa çevrilir.?

MADDE 13- 3201 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Geçici Madde 9 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 50 yaşını doldurmuş

olanlardan Kanunun 1 inci maddesinde aranan 10 yıl düzenli prim ödeme şartı aranmaz, 50

yaşını doldurmayanlardan;

a) 49 yaşını doldurmuş olanlar için en az 360,

b) 48 yaşını doldurmuş olanlar için en az 720,

c) 47 yaşını doldurmuş olanlar için en az 1080,

d) 46 yaşını doldurmuş olanlar için en az 1440,

e) 45 yaşını doldurmuş olanlar için en az 1800,

f) 44 yaşını doldurmuş olanlar için en az 2160,

g) 43 yaşını doldurmuş olanlar için en az 2520,

h) 42 yaşını doldurmuş olanlar için en az 2880,

i) 41 yaşını doldurmuş olanlar için en az 3240,

j) 40 yaş ve altında olanlar için ise en az 3600,

gün, adlarına Türkiye?deki sosyal güvenlik kuruluşlarına primleri kesintisiz ve yasal

süresinde ödenmiş olanlar bu Kanundan yararlanırlar. Ancak, gün sayısının yerine getirilip

getirilmediğinin tespitinde borçlanma talep tarihinden önceki süreler esas alınır.?

MADDE 15- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Geçici Madde 10 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlanma talebinde

bulunanlardan tahakkuk ettirilen borç tutarlarını süresinde ödeyenler hakkında bu maddeyi

ihdas eden Kanunla bu Kanunun 1, 3, 4, 5, 9 uncu ve geçici 5 inci maddelerinde yapılan

değişikliklerden önceki hükümler uygulanır.?

MADDE 16- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci

maddesinin üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

aynı fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her

ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.?

MADDE 17- 4447 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan

?31/12/2017? ibaresi ?31/12/2020? şeklinde değiştirilmiş, ?, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019

tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı? ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- 4447 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesine beşinci fıkrasından sonra

gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Bu madde uyarınca Kurum tarafından satın alınan taşınmazların değerleme ve

satışına ilişkin iş ve işlemler, düzenlenecek protokol çerçevesinde Bakanlığın bağlı ve

ilgili/ilişkili kurum/kuruluşlarının iştirakleri aracılığıyla bu kuruluşların tabi olduğu mevzuat

hükümlerine göre yaptırılabilir.?

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 2 / 16

MADDE 19- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Geçici Madde 19- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte işsizlik ödeneği ödenen

sigortalı işsizlere, ödeme almayı hakettikleri sürenin sonuna veya bu Kanun kapsamında

ödemeleri durdurulana kadar işsizlik ödeneği her ayın sonunda ödenir.?

MADDE 20- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 11 inci maddesinin

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Belirli süreli iş sözleşmesi, toplam süresi yirmi dört ayı geçmemek kaydıyla esaslı bir

neden aranmaksızın en fazla dört defa üst üste (zincirleme) yapılabilir. Esaslı bir neden

olmaksızın bir defada ya da zincirleme yapılarak yirmi dört aylık süreyi aşan belirli süreli iş

sözleşmesi, başlangıçtan itibaren belirsiz süreli sayılır.?

MADDE 21- 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?iki

aylık? ibaresi ?dört aylık? şeklinde, ?dört aya? ibaresi ?altı aya? şeklinde değiştirilmiş ve aynı

fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- 4857 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

?İşçinin gece çalışma süresi tarafların anlaşması ile belirlenir. Ancak sanayie ait

işlerde gece çalışması yedibuçuk saati geçemez.?

MADDE 23- 4857 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan

?geceleri yedibuçuk saatten fazla ? ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 9 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?2) Kurumun ihtiyaç duyduğu hizmet binalarını, Kurumun mülkiyetinde bulunan

arazi, arsa ve binaların devri karşılığında ve/veya Kurum bütçesinin ilgili tertiplerine bu

amaçla konulan ödeneklerden, düzenlenen protokol çerçevesinde Bakanlığın bağlı ve

ilgili/ilişkili kurum/kuruluşlarının iştiraklerine doğrudan yaptırmak ve Kurumun taşınır ve

taşınmazlarına ilişkin diğer işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.?

MADDE 25- 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30

uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Kurumda en az 3 yıl süreyle Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrosunda görev yapan ve

birinci fıkranın (a) ve (b) bendinde belirtilen şartları taşıyanlardan yazılı ve sözlü yeterlik

sınavlarında başarılı olanlar Müfettiş kadrosuna atanabilir. Bu şekilde atanacakların sayısı her

yıl Kurumda boş bulunan Müfettiş kadrolarının % 5?ini geçemez.?

MADDE 26- 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

?EK MADDE 4 ? Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait

bölümüne eklenmiştir.?

MADDE 27- 5502 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 11- Kurumda Sosyal Güvenlik Denetmeni ve Sosyal Güvenlik

Denetmen Yardımcısı kadrolarında görev yapan ve 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve

(b) bendinde belirtilen şartları taşıyanlardan; bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay

içinde açılacak yazılı ve sözlü yeterlik sınavlarında başarılı olanlar ilgisine göre Müfettiş veya

Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanır. Ancak, bu şekilde atanacakların sayısı sınav ilan

tarihinde Kurumda boş bulunan Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrolarının %30?unu

geçemez.?

MADDE 28- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya

bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu tarihten,

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 3 / 16

meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay

içinde analık veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki

80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim

ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.?

MADDE 29- 5510 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

?28 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre aylığa hak kazanan sigortalılar için

hesaplanacak aylık bağlama oranı 9000 gün, beşinci fıkranın (a) bendine göre aylığa hak

kazanan sigortalılar için 7500 gün, (b) bendine göre aylığa hak kazanan sigortalılar için 6000

gün üzerinden hesaplanan orandan az olamaz. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)

bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için bu fıkrada geçen 9000 gün sayısı 7200 gün, 7500

gün sayısı 6000 gün, 6000 gün sayısı 4800 gün olarak uygulanır.?

MADDE 30- 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ? veya? ibaresi

ile (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

?a) Dul eşine % 50?si, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise 40 yaşını

doldurmuş olması halinde % 75?i,?

MADDE 31- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Ancak, bu oran borçlanmaya neden olan olay tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra

borçlanma talebinde bulunulması halinde % 40 olarak uygulanır.?

MADDE 32- 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

?Türkiye?de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk

vatandaşlarından? ibaresi ?yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarından? şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 33- 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

?Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış

olanlara aylık bağlanmasında en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin

eşit olması ile yaş haddinden re?sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma

veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi ya da vazife

malullüğü durumlarında ise son sigortalılık hali esas alınır.?

MADDE 34- 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin

(3) numaralı alt bendinde yer alan ?o ay içinde? ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 35- 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

?4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olanlardan ticari kazanç veya

serbest meslek kazancı nedeniyle basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden

muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ile tarımsal faaliyette bulunanların genel

sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerini ayrı ayrı tahsil edilecek

şekilde prim ödeme tarihlerini veya dönemlerini belirlemeye Kurum yetkilidir. Bu fıkra

kapsamında sayılan sigortalıların genel sağlık sigortası ile kısa vadeli sigorta kolları

primlerinin ödenmesi zorunlu, uzun vadeli sigorta kolları primlerinin ödenmesi ise isteğe

bağlıdır. Primi ödenmemiş uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin süreler sigortalılık süresi

olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ait primlere Kurum alacakları arasında yer verilmez.

Süresinde ödenmeyen primlerin sonradan sigortalı ya da hak sahipleri tarafından ödenmek

istenmesi halinde primi ödenmeyen sürelerin tamamı üzerinden talep tarihindeki 80 inci

maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen prime esas kazanç tutarı esas alınarak hesaplanır ve

hesaplanan tutar talep tarihini takip eden ay sonuna kadar ödenir.?

MADDE 36- 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 4 / 16

şekilde değiştirilmiştir.

?Tahsil edilip de kanuni sebeplerle red ve iadesi yapılan vergilerin, istihkak

sahiplerinin Kuruma olan muaccel borçları mahsup edilerek red ve iadesi yapılır. Ancak

tahakkuk etmiş vadesi dolmamış borçlar, borçlunun talebi halinde mahsup edilir. Mahsup

tarihi borcun Kuruma ödenme tarihi olarak kabul edilir. Mahsup edilen tutarlar Maliye

Bakanlığı?nca mahsup tarihinden itibaren yirmi gün içinde Kuruma ödenir. Bu sürede mahsup

edilip Kuruma aktarılmayan tutarlar için bu Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası

hükümleri uygulanır. Mahsup edilen tutarlar borçlunun öncelikle kendi borcuna, artan tutarlar

ise iştirak ya da ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçlarına maledilir. Bu

şekilde mahsup yapıldıktan sonra iade alacağı kalan borçlu, mal veya hizmet satın aldığı

işverenlerin Kuruma olan borçları için de mahsup talep edebilir. Bu fıkranın uygulanmasına

ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığıyla Kurum tarafından müştereken belirlenir.?

MADDE 37- 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin yedinci fıkrasının birinci

cümlesindeki ?kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun? ibaresi ?kanun ya da sigortalılık

hali, bu Kanunun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrası? şeklinde, dördüncü cümlesindeki ?bu

Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine? ibaresi ise ?bu fıkranın birinci cümlesine?

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının birinci

cümlesindeki ?bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca

dikkate alınır.? ibaresi ?bu madde kapsamında bulunanlara aylık bağlanacak kanun ya da

sigortalılık halinin tespitinde bu Kanunun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükümleri

uygulanır.? şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına

aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Ayrıca, bu madde kapsamında aylık bağlanmış veya bağlanacak hak sahibi eşe

ödenecek olan aylık oranının tespitinde bu Kanunun 34 üncü maddesi esas alınır.?

MADDE 40- 5510 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (d)

bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?1) 31/12/2008 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanlar için 3700 gün olarak,?

MADDE 41- 5510 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının (e)

bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?1) 31/12/2008 (dahil) tarihinden önce sigortalı sayılanlar için 4100 gün olarak,?

MADDE 42- 5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

?Bu fıkrada değişiklik yapan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birden fazla

dosyadan gelir veya aylık alınması ve bu tarihten sonra yeni bir dosyadan gelir veya aylık

alınmasına hak kazanılması durumunda 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesi, 1005

sayılı Kanun, 5774 sayılı Kanun, 3292 sayılı Kanun, 5233 sayılı Kanun kapsamında bağlanan

aylıklar hariç olmak üzere, ödeme yapılacak gelir ve aylıkların tespitinde 54 üncü madde

hükümleri esas alınır.?

MADDE 43- 5510 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile

dördüncü fıkrasında yer alan ?ve ikinci? ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı bağlananların

aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlar hakkında Kanunun 94 üncü ve 28 inci

maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.?

MADDE 44- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Geçici Madde 74- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalılığı

başlayanların hak sahibi kız çocuklarına gelir veya aylık bağlanmasında bu Kanunun bu

maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki hükümleri uygulanır.?

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 5 / 16

MADDE 45- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Geçici Madde 75- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle hak sahibi eşlerin

gelir veya aylık ödenmesine esas oranları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden

ödeme döneminden geçerli olmak üzere Kanunun 34 üncü maddesine göre düzeltilerek

ödenir.?

MADDE 46- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Geçici Madde 76- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına

ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin

yayımlandığı ayın sonu itibarıyla on iki ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu

bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip

eden ay başından itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca

yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri

primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların

ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak

değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum

alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları

bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde 1479

sayılı Kanuna 5458 sayılı Kanunla eklenen mülga ek 19 uncu madde ile bu madde ve bu

Kanunun ilgili maddelerine göre durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80

inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı

hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden

itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler

sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar

ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya

edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.?

MADDE 47- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Geçici Madde 77- Bu Kanunun 41 inci maddesinde geçen % 40 oranı 31/12/2018

tarihine kadar % 32 olarak uygulanır.?

MADDE 48- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Geçici Madde 78- Geçici 2 nci maddenin yedinci fıkrasının uygulanmasında; farklı

sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden

fazlasına tabi olan sigortalılardan, 31/12/2019 (dahil) tarihine kadar aylık bağlanmasına hak

kazananlardan yazılı istekte bulunanlara hangi kurum ya da sigortalılık haline göre aylık

bağlanacağının belirlenmesinde mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce aylık bağlanmış olanlardan çalışmaya

başlaması nedeniyle aylığı kesilenlerin işten ayrılarak yeniden aylık talebinde bulunmaları

halinde bağlanmış aylıklarının statüsü değiştirilmeksizin sonraki çalışma süreleri hakkında

ilgisine göre 30 uncu madde veya geçici 4 üncü madde hükümleri uygulanır.?

MADDE 49- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30

uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?ğ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi

Başkanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması

için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin belirlenmesi ve

sınıflandırılması, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanması,

incelenmesi, güvenlik raporu olmaması durumunda işin durdurulması ve işin devamına izin

verilmesi ve büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasına ilişkin diğer

hususlar.?

MADDE 50- 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 20 nci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve

mimarlık fakültelerinde ?, ?ilgili ülke makamları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 6 / 16

tanınmış ?, ?proje bazlı ve geçici süre ile ? ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın

sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Bu kapsamda yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarında aranacak hususlar

Yükseköğretim Kurulunun görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenebilir.?

MADDE 51- Bu Kanunun;

a) 35 inci maddesi 1/1/2018 tarihinde,

b) 4 üncü, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci, 32 nci, 33 üncü, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci,

38 inci, 39 uncu, 40 ıncı, 41 inci, 42 nci, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci, 46 ncı, 47 nci ve 48 inci

maddeleri yayım tarihini takip eden aybaşında,

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 52- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 7 / 16

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

GENEL GEREKÇE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından son dönemde gerçekleştirilen

çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında yapılan çalışmalar ve paydaşların

talepleri doğrultusunda çalışma ve sosyal güvenlik alanında bir takım ihtiyaçların

karşılanması amacıyla bazı mevzuat düzenlemelerinin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Belirli iş sözleşmelerine ilişkin olarak çıkan ihtilaflarda, yargı sürecinde iş

sözleşmesinin feshinde esaslı nedenin belirlenmesi hususunda sorunlar yaşanması, işgücü

piyasalarında güvenceli esneklik yaklaşımı çerçevesinde, belirli süreli iş sözleşmelerinin

kullanımının kolaylaştırılması ve istihdamın artırılması amacıyla belirli süreli iş sözleşmeleri

yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler ile çeşitli nedenlerle iş yerlerinde "yoğunlaştırılmış iş haftası"

olarak uygulanan esnek çalışma biçiminde işverene tanınan iki aylık denkleştirme süresinin

dört aya çıkarılması sağlanmaktadır. Ayrıca bu sürenin toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar

artırılabilmesi imkanı getirilmektedir. Bu şekilde, yoğunlaştırılmış iş haftasından sonraki

haftalarda işveren, işçiyi daha az sürelerle çalıştırması durumunda, işçiye fazla çalışma ücreti

ödemek zorunda kalmayacaktır.

Çalışma hayatına yönelik olarak, sanayie ait işler hariç olmak üzere işçinin gece

çalışma süresinin, günlük en çok çalışma süresi ile haftalık çalışma süresini aşmamak koşulu

ve tarafların anlaşması üzerine serbestçe belirlenebilmesi imkanı getirilmektedir. Ayrıca gece

çalışma sürelerine aykırı davranıştan dolayı uygulanan idari para cezasına ilişkin Kanun

hükmünün, bu Kanun ile yapılan değişikliklere uyum çerçevesinde yeniden düzenlenmesi

amaçlanmaktadır.

Büyük endüstriyel kazalara ilişkin 6331 sayılı Kanunda yer alan yönetmelik çıkarma

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest Kadro

Adedi

Toplam

GİH

Müfettiş

6

1000

1000

GİH

Müfettiş Yardımcısı

7

1000

1000

TOPLAM

2000

2000

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 8 / 16

yetkisi güncellenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı ve AFAD ile müştereken yönetmelik çıkarılması öngörülmektedir. Mevcut

uygulamada büyük endüstriyel kaza riski bulunan işyerlerine ilişkin güvenlik raporlarının

Bakanlıkta incelenmesi sebebiyle işyerlerinin fiili durumu ile güvenlik raporunda yer alan

hususların karşılaştırılamaması, güvenlik raporunun yetersizliği konusunda tereddüde neden

olmaktadır. Bu nedenle Güvenlik Raporlarının işyerlerinde incelenmesinin sağlanması, ayrıca

işyerlerine ait üretim sırlarının işyerinde muhafaza edilmesi amaçlanmıştır.

Sosyal güvenlik açıklarının artması ve uygulamada norm standart birliğinin olmaması,

sistemin 3 ayrı kurum tarafından yürütülmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Reformunu zorunlu

hale getirmiştir. Bu kapsamda ayrıca nüfus yapısındaki değişiklikler de dikkate alınarak

sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin inşası önem arz etmiştir. Yeni kurumsal yapı

16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile oluşturulmuştur.

Uygulama Kanunu olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ise

31/05/2006 tarihinde yasalaşmıştır. 5510 sayılı Kanunun bazı maddelerinin Anayasa

Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, iptal gerekçeleri dikkate alınarak 17/4/2008

tarihinde yeniden yasalaşmış ve tüm maddeleri 01/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

konmuştur. Bu kapsamda 10 yıllık bir geçmişe sahip Reform sürecinde, gerek kurumsal

gerekse hizmet sunumu bakımından pek çok tecrübe edinilmiştir. Bundan hareketle, gelirlerin

artırılması, giderlerin azaltılması, suiistimallerin önlenmesi, küçük esnaf ve tarım

sigortalılarının sorunlarının giderilmesi, denetim elemanı ihtiyacının karşılanmasına yönelik

düzenlemeler yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca yurtdışında geçen hizmet sürelerinin

borçlanılması konusunda borçlanılacak sürelerin hangi sigortalılık statüsünde

değerlendirileceği, borçlanma şartları ve borçlanma prim oranı yeniden belirlenmiştir.

Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli

Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri unvanlarını

taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılmakta ve bunların nakilleri ve görevden

alınmaları da aynı usule göre gerçekleştirilmektedir. Diğer kariyer mesleklerde olduğu gibi

müfettişlerin atanma, nakil ve görevden alınmalarında yetkinin Bakan ya da atamaya yetkili

amire bırakılması ve işlemlerde bürokrasinin azaltılması amaçlanmıştır.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, ülkemize yatırım amacıyla gelen veya yatırım

planlayan yabancı sermayenin önündeki engellerin kaldırılarak işlemlerinde kolaylık

sağlanması ve nitelikli yabancı işgücünün ülkemizdeki işgücü piyasasına girişinin

kolaylaştırılması ile ulusal istihdam politikalarına uygun olarak yabancı istihdam

politikalarının belirlenmesi ve uygulanması amacıyla hazırlanmıştır. Ancak özellikle nitelikli

personel kapsamında olan mühendislik ve mimarlık meslek mensuplarının mesleklerini icra

edebilmeleri proje bazlı işlere ve geçici süre ile çalışma şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla

ülkemiz işgücü piyasasına erişimlerinde ve mesleklerini icra edebilmelerinde Kanunun amacı

ile uyuşmayan sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle bu meslek mensuplarının yurt dışında

mezun oldukları okullara ilişkin Yükseköğretim Kurumunun görüşü alınarak belirlenecek

hususlar doğrultusunda, mühendis ve mimarların çalışma izinlerinin düzenlenmesi imkanı

getirilmektedir. Yine Turizm işletme belgesi bulunan işverenlerin yabancı çalıştırabilmeleri

için aranan yüzde onluk kota zorunluluğu, bu işyerlerinde çalıştırılmak istenen yabancılar

bakımından olumsuzluk doğurmaktadır. Bu durumun önlenmesi bakımından kota uygulaması

kaldırılmakta ve izinlerin 6735 sayılı Kanun hükümlerine göre verilebilmesi sağlanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün

hizmetlerinin yürütümü sırasında ihtiyaç duyulan hizmet binalarının; kısa sürede kaliteli ve

kamu menfaati ile uyumlu olarak yapılması, yapım hizmetlerini kısa sürede daha etkin olarak

gerçekleştirerek çağdaş mekanlarda hizmet sunulması, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesini

teminen işbirliği içerisinde Bakanlığın bağlı ve ilgili/ilişkili kuruluşlarının iştiraklerine

yaptırılabilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle bu sayede İŞKUR?un bu hizmetleri

gerçekleştirmek maksadıyla her yıl kamu bütçesinden karşıladığı yekün kira giderlerinin

asgariye indirilmesi de sağlanacaktır.

İşsizlik ödeneklerine ilişkin olarak; ödeme yapılacak döneme ilişkin işe giriş,

emeklilik ve benzeri durumların tespit edilerek yersiz ödemelerin oluşmasını önemli ölçüde

engellemek amacıyla, işsizlik ödeneği ödeme tarihinin, ödeme yapılacak dönemi izleyen ayın

beşinci gününde yapılması esası getirilmek istenmekte ve ayrıca gerekli görülen hallerde daha

erken ödeme yapılabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına yetki verilmektedir.

Ayrıca halen işsizlik ödeneği almakta olan işsiz sigortalıların, süre dolana veya Kanun

kapsamında ödenekleri durdurulana kadar ay sonunda almaya devam etmeleri şeklinde geçiş

hükmü getirilmesi amaçlanmıştır.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) önerisi

doğrultusunda çalışanların ve işverenlerin beklentilerinin karşılanması amacıyla MYK

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belge ücretinin tamamının iade edilmesine ilişkin 2017

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 9 / 16

yılı sonunda sona erecek mevcut desteğin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, ülkemizin yabancı sermaye ve

nitelikli işgücü bakımından cazibe merkezi haline getirilerek yabancı yatırımların artırılması

ve işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü açığının kapatılması hususlarını temel

alarak ulusal istihdam politikalarına da uygun olarak yabancı istihdam politikalarının

belirlenmesi ve uygulanması sonucunda ekonomik büyümenin ve ülke kalkınmasının

hızlandırılması amacıyla hazırlanmış ve bu doğrultuda kanun kapsamında; bürokratik işlemler

ve süreçlerin sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılması, nitelikli yatırımcı ve işgücünün ayrıcalık ve

haklarının net bir şekilde belirlenerek işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına

yönelik birçok düzenlemeye yer verilmiştir.

Ancak özellikle mühendislik ve mimarlık meslek mensuplarının ülkemiz işgücü

piyasasına erişimlerinde ve mesleklerini icra edebilmelerinde 6235 sayılı Türk Mühendis ve

Mimar Odaları Birliği Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında ?Yabancı müteahhit veya

yabancı kuruluşların, Türkiye?de Devlet daireleri ile resmî ve özel kuruluş ve şahıslara karşı

resen veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili

işlerde? çalışma izni verilebilmesi için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin

görüşünün alınması gerekliliği 6735 sayılı Kanunun amacıyla önemli oranda tezat

oluşturduğundan düzenleme ile bu tezatlığın giderilerek 6235 sayılı Kanunun, yabancı

mühendis ve mimarların çalışma izni almasına ilişkin hükümlerinin 6735 sayılı Kanunun

amacıyla uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- 6235 sayılı Kanununun 35 inci maddesi kapsamında, aynı Kanunun 34

üncü maddesi dışında kalan mühendislik ve mimarlık meslek mensuplarının çalışma izni

almak suretiyle ülkemiz işgücü piyasasına erişebilmeleri ve mesleklerini icra edebilmeleri

için hem 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca diploma denkliğinin hem de Türk

Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşünün alınması gerekliliği 6735 sayılı Kanunun

amacıyla önemli oranda tezat oluşturduğundan düzenleme ile bu tezatlıkların giderilerek 6235

sayılı Kanunun, yabancı mühendis ve mimarların çalışma izni almasına ilişkin hükümlerinin

6735 sayılı Kanunun amacıyla uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Düzenleme ile, bu Kanunda öngörülen değişiklikler doğrultusunda 6235

sayılı Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri mülga hale geleceğinden, 6235 sayılı Kanunun 36

ncı maddesinde aynı Kanunun 34 ve 35 inci maddelerine yapılan atıfların çıkarılması

amaçlanmaktadır.

MADDE 4- Sigortalılığı 1/10/2008 tarihinden önce başlayanlardan çalışma gücünde

kaybı olan sigortalılara aylık bağlanmasında vergi indiriminden yararlanılması gerektiğine

ilişkin hüküm yerine, bunlara aylık bağlanmasında çalışma gücündeki kayıp oranlarının esas

alınması ve vergi mevzuatıyla olan bağın koparılması amaçlanmıştır.

MADDE 5- 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama

Usulüne İlişkin Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen Bakanlık Müfettişleri (Maliye

Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri unvanlarını taşıyan görevlere müşterek kararla atama

yapılmakta ve bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre

gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan, mezkûr Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan görev unvanlarının

yönetici görevlerinden oluştuğu; denetim ve teftiş yetkilerini kullanan müfettişlerin yönetici

grubunda sayılmalarının uygun olmayacağı; doğrudan Bakanın emri veya onayı ile

görevlendirilen teftiş kurulu başkanlıklarında çalışan müfettişlerin görevlerini bağlı oldukları

kurum bazında yürütmeleri sebebiyle diğer kariyer mesleklerde olduğu gibi atanma, nakil ve

görevden alınmalarında yetkinin Bakan ya da atamaya yetkili amire bırakılması uygun

olacaktır.

Ayrıca bu düzenleme ile söz konusu işlemlerde bürokrasi azaltılarak mezkûr

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 10 / 16

personelin atama, nakil ve görevden alınma onayları daha hızlı bir şekilde

gerçekleştirilebilecektir.

MADDE 6- 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca

ülkemizde çalışacak yabancıların çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca

verilmektedir. Anılan Kanunun ?Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi? başlıklı 7 nci

maddesinin beşinci fıkrasında ?Bakanlıkça gerek görülen hâllerde, ilgili kamu kurum ve

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri dikkate alınır?

hükmü yer almakta olup, bu çerçevede gerekli görülen hallerde ilgili kuruluşların görüşleri

alınmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 2016 yılında 70 binden fazla yabancıya

çalışma izni verilmiş olup bu sayı her yıl artmaktadır ve bu miktarın önemli bir kısmı da

turizm sektörüne aittir. Mevcut durumda, turizm sektöründen gelen her bir yabancı personel

başvurusu hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığından görüş alınmakta olup, bu durum

bürokratik süreçlerin uzamasına, izin işlemlerinin gecikmesine ve çalışma izni sayıların her

yıl arttığı düşünüldüğünde her iki Bakanlık için de artan bir iş yüküne neden olmaktadır.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 6735 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi

uyarınca yabancılar tarafından yapılan her çalışma izni başvurusu için İçişleri Bakanlığının

görüşü mutlak alınmaktadır.

Bu nedenle, maddenin mevcut halinde yer alan ?Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının

görüşü alınarak? ifadesinin kaldırılarak, 6735 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında

sadece gerek görülen başvurularda Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşünün alınması;

bürokratik süreçlerin ve izin işlemlerinin sadeleştirilmesi, kolaylaştırılması ve iş yükünün

azaltılması bakımından uygun olacaktır.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6735 sayılı Kanunun verdiği yetki

kapsamında ekonomik konjonktür ve sektörel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda esnek

bir şekilde işyerleri için yabancı personel istihdam oranı belirlemekte olup, bu konunun ayrıca

2634 sayılı Kanunda katı bir şekilde yer alması, özellikle turizm gibi ülkemiz ekonomisi

açısından kritik öneme sahip sektörlerde karşılaşılan sorunların çözümünde ve uygulamada

sıkıntılar yaratmaktadır. Yapılan düzenleme ile bu sorun da ortadan kaldırılmaktadır.

MADDE 7- Madde ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hizmetlerinin

yürütümü sırasında ihtiyaç duyulan hizmet binalarının; kısa sürede kaliteli ve kamu menfaati

ile uyumlu olarak yapılması, yapım hizmetlerini kısa sürede daha etkin olarak

gerçekleştirerek çağdaş mekanlarda hizmet sunulması, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesini

teminen işbirliği içerisinde Bakanlığın bağlı ve ilgili/ilişkili kuruluşlarının iştiraklerine

yaptırılabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Ülkemizde en az 10 yıl düzenli ve kesintisiz prim ödeyen

vatandaşlarımızın yurtdışı hizmet borçlanması imkanından yararlandırılması amaçlanmıştır.

MADDE 9- 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan düzenleme ile 506 sayılı

Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklara borçlanmak için müracaat etme durumunun

ortadan kalkması nedeniyle bu yönde değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 10- Yurtdışı borçlanma prim oranının % 32?den % 40?a çıkarılması

amaçlanmıştır.

MADDE 11- Yapılan düzenleme ile borçlandırılan yurtdışı sürelerinin 5510 sayılı

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi hizmet olarak

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 12- 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan düzenleme paralelinde

kısmi aylık alanların borçlandıkları sürelerin statüsünün belirlenmesi ve bu sürelerin dikkate

alınarak aylık bağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 13- 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan düzenleme

doğrultusunda değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 11 / 16

MADDE 14- Yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 50 yaşını

doldurmamış olanların, 3201 sayılı Kanun uyarınca borçlanma yapabilmeleri için maddenin

yürürlüğe girdiği tarihteki yaşlarına göre belirlenmiş olan gün sayısı şartını yerine getirmiş

olmaları amaçlanmıştır.

MADDE 15- 3201 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler kapsamında kazanılmış

hakların korunması amaçlanmıştır.

MADDE 16- Madde ile, ödeme yapılacak döneme ilişkin işe giriş, emeklilik ve

benzeri durumların tespit edilerek yersiz ödemelerin oluşmasını önemli ölçüde engellemek

amacıyla, işsizlik ödeneği ödeme tarihinin, ödeme yapılacak dönemi izleyen ayın beşinci

gününde yapılması esası getirilmiştir. Ayrıca, gerekli görülen hallerde daha erken ödeme

yapılabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına yetki verilmektedir.

MADDE 17- Madde ile, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu

(YOİKK) önerisi doğrultusunda çalışanların ve işverenlerin beklentilerinin karşılanması

amacıyla MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belge ücretinin tamamının iade edilmesine

ilişkin 2017 yılı sonunda sona erecek mevcut desteğin 2019 yılı sonuna kadar uzatılması

amaçlanmıştır.

MADDE 18- Madde ile, işsizlik sigortası prim borcu nedeniyle Kurum un mülkiyetine

geçen taşınmazların daha etkin ve koordineli olarak değerlendirilmesi, Kuruma prim borcu

olup da nakit yolu ile ödeyemeyen borçlulardan devir alınmak suretiyle temin edilen

taşınmazların ekonomiye kazandırılması hedeflerinin gerçekleştirilmesini teminen İŞKUR?un

elindeki taşınmazların Bakanlığın bağlı ve ilgili/ilişkili kurum/kuruluşlarının iştirakleri eliyle

değerleme ve satışlarının yapılabilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 19- İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinde yapılan düzenleme ile,

düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenen veya daha

önce durdurulmuş işsizlik ödeneği yeniden başlatılanlar için ödemenin ilişkin olduğu dönemi

izleyen ayın beşinci gününde işsizlik ödeneğinin ödenmesi yönünde hüküm konulmuştur. İş

bu madde ile daha önce her ayın sonunda işsizlik ödeneğini alacağı yönünde bilgilendirilenler

bakımından bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla Kanunun yürürlüğe girdiği ayda işsizlik

ödeneği ödenenler için ödemenin ayın sonunda yapılması yönündeki uygulamanın, kalan

işsizlik ödeneği süresi bitene veya 4447 sayılı Kanunun 52 nci maddesi kapsamında

durdurulduğu süreye kadar devam etmesi yönünde bir geçiş hükmü ihdas edilmiştir.

MADDE 20- Madde ile, yargı sürecinde iş sözleşmesinin feshinde esaslı nedenin

belirlenmesi hususunda sorunlar yaşanması, işgücü piyasalarında güvenceli esneklik

yaklaşımı çerçevesinde, belirli süreli iş sözleşmelerinin kullanımının kolaylaştırılması ve

istihdamın artırılması amacıyla belirli süreli iş sözleşmeleri yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 21- Madde ile, çeşitli nedenlerle iş yerlerinde "yoğunlaştırılmış iş haftası"

olarak uygulanan esnek çalışma biçiminde işverene tanınan iki aylık denkleştirme süresinin

dört aya çıkarılması sağlanmaktadır. Ayrıca bu sürenin toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar

artırılabilmesi imkanı getirilmektedir. Bu şekilde, yoğunlaştırılmış iş haftasından sonraki

haftalarda işveren, işçiyi daha az sürelerle çalıştırması durumunda, işçiye fazla çalışma ücreti

ödemek zorunda kalmayacaktır.

MADDE 22- Madde ile, sanayie ait işler hariç olmak üzere işçinin gece çalışma

süresinin, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ve tarafların anlaşması ile

serbestçe belirlenebilmesi imkanı getirilmektedir.

MADDE 23- Madde ile, gece çalışma sürelerine aykırı davranıştan dolayı uygulanan

idari para cezasına ilişkin Kanun hükmünün, bu Kanun ile yapılan değişikliklere uyum

çerçevesinde yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 12 / 16

MADDE 24- Madde ile, Türkiye İş Kurumunun hizmetlerinin yürütümü sırasında

ihtiyaç duyulan hizmet binalarının; kısa sürede kaliteli ve kamu menfaati ile uyumlu olarak

yapılması, Kurumun bu hizmetleri gerçekleştirmek maksadıyla her yıl kamu bütçesinden

karşıladığı yekün kira giderlerinin asgariye indirilmesi, hizmetleri kısa sürede daha etkin

olarak gerçekleştirerek çağdaş mekanlarda hizmet sunulması, bu hedeflerin

gerçekleştirilebilmesini teminen işbirliği içerisinde Bakanlığın bağlı ve ilgili/ilişkili

kurum/kuruluşlarının iştiraklerine yaptırılabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 25- Acil ihtiyaçları karşılamak ve sosyal güvenlik denetmenlerinin

kendilerini yetiştirme hususunda motivasyonlarını arttırmak amacıyla, her yıl boş müfettiş

kadrosunun %5?i oranında sınavla denetmenlerden atama yapılmasına imkan tanınmaktadır.

MADDE 26- Kurumda müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi

amaçlanmıştır.

MADDE 27- Kurumda sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal güvenlik denetmen

yardımcısı kadrolarında bulunanlardan, altı ay içinde yapılacak sınavda başarılı olanların

ilgisine göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrolarına atanması amaçlanmaktadır.

MADDE 28- Düzenleme ile hastalık ve analık hallerinde ödenecek geçici iş

göremezlik ödeneklerine esas günlük kazancın tespitinde hastalık ve analık halinin

öncesindeki üç ay yerine on iki aylık sürede Kuruma bildirilen gün ve kazançların esas

alınması amaçlanmıştır.

MADDE 29- Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul olduğu

tespit edilen sigortalılar ile çalışma gücü kaybı olan sigortalılardan prim ödeme gün sayısı

7200/9000 günden az olanlar için bağlanacak aylığın hesaplanmasına esas olan aylık bağlama

oranının maddede belirtilen gün sayısı karşılığı bulunacak orandan az olmaması

amaçlanmıştır.

MADDE 30- Mevcut uygulamada aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşlere %

75 oranında aylık bağlanabilmesi, bunların Kanun kapsamında veya yabancı ülke mevzuatı

kapsamında çalışmaması ve kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almamak şartına

bağlı bulunmakta idi. Dul eşlerin % 75 oranındaki aylıktan yararlanabilmek için kayıt dışı

çalıştıkları bilindiğinden, yapılan düzenleme ile bu şartın kaldırılması, bunun yerine % 75

hisse verilebilmesi dul eşin 40 yaşını tamamlamış olması şartına bağlanarak, bunların

istihdamda yer almalarının sağlanması, kız ve erkek yetim çocuklar arasında uygulanmakta

olan farklılığın giderilerek, çocuklara aylık bağlanması bunların öğrencilik şartına bağlanarak

norm ve standart birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 31- Borçlanmalarda prim oranının %40?a çıkarılması amaçlanmıştır.

MADDE 32- Yurtdışında ikamet eden Türk Vatandaşlarının isteğe bağlı sigortalı

olabilmelerine imkan sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 33- Malullük ve ölüm aylığı bağlanması taleplerinde de yaşlılık aylığında

olduğu gibi toplam hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık halinin esas

alınması amaçlanmıştır.

MADDE 34- Ücretlerin ilişkin olduğu aylar itibariyle sigorta primine tabi tutulması

gerektiğinden, idare ve yargı mercilerince verilen kararlara istinaden yapılacak olan ücret ve

ücret mahiyetinde olan ödemelerin, ödemenin yapıldığı ay yerine ilişkin oldukları aylar

itibariyle prime tabi tutulması amaçlanmıştır.

MADDE 35-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine

tabi olanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle basit usulde gelir vergisi

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 13 / 16

mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ile

tarımsal faaliyette bulunanlara uzun vadeli sigorta kollarına ait primlerinin ödenmesi zorunlu

tutulmayarak prim ödeme kolaylığı sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Aynı

zamanda uzun vadeli sigorta kolları primlerini ödemeyen sigortalılar ya da hak sahiplerine

sonraki dönemlerde talep etmeleri halinde primi ödenmemiş sürelerin primlerinin sonradan

ödetilerek hizmet olarak değerlendirilmesine imkan tanınmıştır.

MADDE 36- Kurum alacaklarının Maliye Bakanlığınca yapılan red ve iadelerden

mahsubu suretiyle tahsili sağlanarak borcun kaynaktan kesilmesi ve tahsilatın artırılması

amaçlanmıştır.

MADDE 37- Birden fazla sosyal güvenlik kurumuna ya da 5510 sayılı Kanunda

belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olan sigortalılara malullük, yaşlılık ve

ölüm aylığı bağlanmasında toplam fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği statünün

esas alınması amaçlanmıştır.

MADDE 38- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun kapsamında

iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5510 sayılı Kanunun 4/1-c

kapsamında sigortalı olarak çalışmaya devam edenlere, en fazla hizmetlerinin geçtiği statüden

malullük, yaşlılık, hak sahiplerinin ise ölüm aylığı bağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 39- 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde yapılan değişikliğin, 5510

sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine göre ve 5434 sayılı Kanun esas alınarak

bu maddenin yürürlük tarihinden önce veya sonra aylık bağlanmış veya bağlanacak olan eşler

için de uygulanması amaçlanmıştır.

MADDE 40- 5510 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde, 1/10/2008 tarihinden

önce sigortalılığı başlayanların vergi indiriminden yararlanarak emekli olmalarına ilişkin

hüküm yerine, bunlara çalışma gücündeki kayıp oranları esas alınarak Kanunun 28 inci

maddesinin beşinci fıkrasında yer alan şartlara göre aylık bağlanması amaçlandığından,

sigortalılığı 31/12/2008 (dahil) tarihinden önce başlayıp Kanunun 4/1 (a) bendi kapsamında

aylık bağlanacak olanlardan, çalışma gücü kayıp oranı % 50 ila % 59 arasında olanların 16 yıl

sigortalılık süresi ve 3700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanmaları

amaçlanmıştır.

MADDE 41- 5510 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde, 1/10/2008 tarihinden

önce sigortalılığı başlayanların vergi indiriminden yararlanarak emekli olmalarına ilişkin

hüküm yerine, bunlara çalışma gücündeki kayıp oranları esas alınarak Kanunun 28 inci

maddesinin beşinci fıkrasında yer alan şartlara göre aylık bağlanması amaçlandığından,

sigortalılığı 31/12/2008 (dahil) tarihinden önce başlayıp Kanunun 4/1 (a) bendi kapsamında

aylık bağlanacak olanlardan, çalışma gücü kayıp oranı % 40 ila % 49 arasında olanların 18 yıl

sigortalılık süresi ve 4100 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanmaları

öngörülmektedir.

MADDE 42- Mevcut durumda birden fazla dosyadan gelir veya aylık almakta iken,

bu tarihten sonra yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanılması durumunda en yüksek

ödemeye imkan veren iki dosyadan gelir veya aylık ödenmesi, söz konusu iki dosyanın

tespitinde 442 sayılı Kanunun mülga ek 16 ncı maddesi, 1005 sayılı Kanun, 5774 sayılı

Kanun, 3292 sayılı Kanun ve 5233 sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylıkların hariç

tutulması amaçlanmıştır.

MADDE 43- 5510 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde 1/10/2008 tarihinden

önce sigortalılığı başlayanların vergi indiriminden yararlanarak emekli olmalarına ilişkin

hüküm yerine, bunlara aylık bağlanmasında çalışma gücündeki kayıp oranlarının esas

alınması ve bu düzenlemeden önce vergi indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı bağlanmış

olanların aylıklarının ödenmesine devam edilmesi ve bunların kontrol muayene işlemlerinin

Kurum tarafından yapılması ve kontrol muayenesi sonucu tespit edilen çalışma gücü kayıp

oranlarına aylığa hak kazanma koşullarının Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasına

göre tespit edilmesi amaçlanmıştır.

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 14 / 16

MADDE 44- Sigortalının hak sahibi kız çocuklarına aylık bağlanması için aranılan

şartlar erkek çocuklarla eşitlendiğinden, söz konusu değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten

önce sigortalı olanların hak sahibi kız çocukları için uygulanmayarak, kazanılmış hakların

korunması amaçlanmıştır.

MADDE 45- 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde yapılan değişikliğin,

maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanacak eşler ile bu maddenin yürürlük

tarihinden önce bağlanmış olup halen ödenmeye devam eden aylık miktarlarında yapılan

düzenleme doğrultusunda düzeltilerek ödenmesi, böylelikle, aylık bağlanmamış çocuğu

bulunanlardan çalışması ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alması nedeniyle

% 50 oranında aylık ödenmekte olan eşlerden 40 yaşını doldurmuş olanların hisselerinin %

75?e çıkarılması amaçlanmıştır.

MADDE 46- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve

hesabına bağımsız çalışanların, prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibariyle

sigortalılıkları durdurularak sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları ve durdurulan

sigortalılık sürelerinin sigortalı veya hak sahiplerinin talebi halinde ihya edilerek bu

sürelerinin hizmet olarak yeniden kazandırılması amaçlanmıştır.

MADDE 47- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde borçlanma oranı; olay

tarihinden itibaren beş yıl içinde borçlananlar için % 32, bu tarihten sonra borçlananlar için %

40?a yükseltilmiştir. Bu düzenleme ile borçlanma olay tarihinden itibaren beş yıldan fazla süre

geçmiş olanlar için geçiş süresi tanınarak % 32 oranı üzerinden borçlanılması amaçlanmıştır.

MADDE 48- Birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden hangi kanuna ya da sigortalılık

haline göre aylık bağlanacağının belirlenmesinde toplam hizmet süresinin esas alınması

yönünde yapılan değişiklikten sigortalıların hemen etkilenmemeleri amaçlanmıştır.

Düzenleme öncesinde aylık bağlanmış olanların sonradan çalışmaları ve çalışmalarının

sona ermesi durumunda birleştirilen hizmetleri sebebiyle aylık statülerinin değiştirilmemesi

amaçlanmıştır.

MADDE 49- İşverenlerce güvenlik raporlarının hazırlanması ile ilgili yükümlülükler

referans Avrupa Birliği mevzuatı olan; 96/82/EC Seveso II-Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük

Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktifi ile 2012/18/EC Seveso III-Tehlikeli Maddeleri

İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Direktiflerinde belirtilmiştir. Söz konusu

referans mevzuatlar çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilave olarak, söz

konusu Direktifler ile ilgili yükümlükleri olan resmi yetkili otorite paydaşlarından Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının da güvenlik

raporu incelemeye yetkili komisyon yapısı içerisinde olması amaçlanmıştır.

Mevcut uygulamada güvenlik raporlarının Bakanlıkta incelenmesi sebebiyle

işyerlerinin fiili durumu ile Güvenlik Raporunda yer alan hususların karşılaştırılamaması,

Güvenlik Raporunun yetersizliği konusunda tereddüde neden olmaktadır. Bu nedenle

Güvenlik Raporlarının işyerlerinde incelenmesinin sağlanması, ayrıca işyerlerine ait üretim

sırlarının işyerinde muhafaza edilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 50- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, ülkemizin yabancı sermaye ve

nitelikli işgücü bakımından cazibe merkezi haline getirilerek yabancı yatırımların artırılması

ve işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü açığının kapatılması hususlarını temel

alarak ulusal istihdam politikalarına da uygun olarak yabancı istihdam politikalarının

belirlenmesi ve uygulanması sonucunda ekonomik büyümenin ve ülke kalkınmasının

hızlandırılması amacıyla hazırlanmış ve bu doğrultuda kanun kapsamında; bürokratik işlemler

ve süreçlerin sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılması, nitelikli yatırımcı ve işgücünün ayrıcalık ve

haklarının net bir şekilde belirlenerek işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına

yönelik bir çok düzenlemeye yer verilmiştir. Ancak özellikle nitelikli işgücü kapsamında olan

mühendislik ve mimarlık meslek mensuplarının mesleklerini serbestçe icra edebilmeleri proje

bazlı işlere ve geçici süre ile çalışma şartına bağlanarak sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla

ülkemiz işgücü piyasasına erişimlerinde ve mesleklerini icra edebilmelerinde Kanunun amacı

ile uyuşmayan tezat hükümler yer almaktadır.

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 15 / 16

Düzenleme ile 6235 sayılı Kanunun, yabancı mühendis ve mimarların çalışma izni

almasına ilişkin hükümlerinde yapılan değişiklikler de göz önünde tutularak, 6735 sayılı

Kanunun 20 nci maddesinde kapsam ve süreye ilişkin yer alan kısıtlayıcı hususlar

sonlandırılmakta ve yurt dışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarında aranacak

hususlara ilişkin Yükseköğretim Kurumunun görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığınca belirlenecek hususlar doğrultusunda çalışma izinlerinin düzenlenmesi imkanı

getirilmektedir.

MADDE 51- Yürürlük maddesidir.

MADDE 52- Yürütme maddesidir.

18/18

https://eposta.sgk.gov.tr/owa/service.svc/s/GetFileAttachmen...jS-XIs9QI93gyvXRc64gsgPLSzVx7rqOzhCYYs_zZf-DwsLktjVo. 15.06.2017 11X32

Sayfa 16 / 16

18 Haziran 2017 23:40

mikelenjelov
Kapalı

Alın lobicikler yukarda tasarı var okuyun

18 Haziran 2017 23:47

mikelenjelov
Kapalı

Sınav 1 defalık olacak 600 kişi alınacak müfettiş ve yardımcı olarak ondan sonra boş kadro sayısının yüzde 5 i içerden her yıl alınacak bu illaki 600 alınacağı anlamına gelmiyor üst sınır 600 sınav ve mülakata göre bununda altı olabilir

Toplam 103 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?