Editörler :
06 Ağustos 2017 19:49

yusuf.kerem
Şef

Okul kaçkını ve kıt okumuş bir PKK' lı, böylesi bir başlık açtıysa, gerisini siz düşünün Ya Erenler?


Zülküf Aşikar, 2 yıl önce - Alıntıya git

pkk sempatizanı değilim,kürtde değilim.herhangi bir terörist örgütün sempatizanıda değilim.Said?i Kürdici de değilim. Elhamdülillâhirabbilalemin Müslümanım ve Ehli Sünnet itikadındanım.Ahmed Yesevi,Abdulkadir Geylani,Şahı Nakşibend,Cüneydi Bağdadi,Mevlana Celaleddini Rumi gibi zatlar örnek aldığım şahsiyetlerdir.Ayrıca ben üniversite mezunuyum.Fakat, gerçek teröristler siz siyonistlerdir,gerçek terörist israil'dir. Ayrıca ben,kalpten Müslüman olan bir kişinin vazifesi olan iSLAM Dininin müdafasını yapmaya gayret ettim ve dini konuları Ehli Sünnet itikadının kaidelerine riayet etmeye gayret ederek mevzuları izah etmeye çalıştım ve bu olayın siz siyonistleri,siz iSLAM Dini düşmanlarını çok rahatsız ettiği aşikardır.Aksini iddia ediyorsanız bütün beyanlarınız ortadır. Akabinde,ben,bütün beyanlarımda, kanıtlarla,belgelerle,ispatlarla konuştum ve akabinde benim tarihi konuları belgelerle konuşmam siz siyonistleri çok rahatsız ettiği aşikardır ve bu olay siz siyonistlerin zorunamı gitti.Aman ne üzüldüm :) . Köşeye sıkıştığınızdan ne yapacağınızı şaşırdığınızdan zırlavalıyorsunuz ve sırf bu yüzden sürekli konuları çarpıtıyorsunuz. Şu sizin gerzekçe laflarınıza kargalar bile güler. siz iSLAM Dini düşmanlarının,siz siyonistlerin bu forum konu başlığının enbaşın beri bu forum konu başlığını sürekli baltalamaya çalıştığınız aşikardır. Sürekli tarihi konulardan bahsedip konunun seyrini değiştirme gayretindesiniz. siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini dümanlarının mahiyetini ortaya koymaktadır.Bu forum konu başlığındaki açıklamada herşey açık ve net izah edilmiştir.Konu başlığını açtığımda,açıklamış olduğum şartlarıda okumadığınız bellidir ve buna binaen siz siyonistlerin ne kadar dangalak ve ahmak olduğunuz aşikardır.Ayrıca kimseyi herhangi bir konuda zorlamaya tabi tutanda yoktur.Herkes hürdür ve dileyen hür iradesine göre kendi tercihini yapabilir.Ayrıca siz iSLAM Dini düşmanlarının,siz siyonistlerin gibi boş laf salatası olsun diye safsatalarla, yalanlarla algı operasyonu yapmadım.İspatlı beyanlarım ortadır.Bütün beyanlarımı kanıtlarla beyan ettim.Söylediklerimin aksini iddia ediyorsanız belgelerle söylediklerimi çürütünde görelim bakalım,kimin ne mal olduğu ortaya çıksın.siz siyonistler,hadi bakalım şu beyanlarımdan sonra ne nane yiyeceksiniz görelim.siz siyonistlerin,gerçek teröristler olmadığınızı belgelerle ispatlayında görelim.Şayet böyle bir hakikat olsaydı ,siz siyonistler ,konunun en başında kanıtlarla beyanlarımı çürütebilirdiniz. Fakat beyanlarımı çürütecek,beyanlarımın aksini iddia edicek kanıtınız olmadığı için zırvalayıp duruyorsunuz. Hadi bakalım şu söylediklerimin aksini kanıtlayında kimin ne mal olduğu ortaya çıksın! Bundan önceki beyanımdada belirtmiş olduğum gibi siz siyonistlerin,siz iSLAM dini düşmanlarının ne kadar fitneci ve ne kadar aşırı derecede iSLAM Dini ve Ehli Sünnet itikadı düşmanları olduğunuz hiç şüphesiz bütün kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır.Bütün gayretinizle algı operasyonları yaparak Türkiye'de kaos çıkartmak istediğiniz aşikardır. Önceki sayfalarda Ehli Sünnet itikadına dair teferruatlı bilgilerde mevcuttur ve buna binaen Ehli Sünnet itikadının terörizm ile terörist faaliyetlere izin vermediğinin kanıtlarla bilgiside mevcuttur. Akabinde Ehli Sünnet itikadının tarihindende kanıtlarla detaylı bilgiler mevcuttur. Fakat,siz iSLAM Dini düşmanlarının taarruzlarını kanıtlarla bertaraf ettiğimden ,siz iSLAM Dini düşmanları ne yapacağınızı şaşırdığınızdan ve bu konu başlığı üzerinden etki ajanlığı yaparak nasıl ve ne gibi algı operasyonları üzerinden aleyhte neler yaparak Türkiye'deki bazı zümreleri galyana getirip ve getirmeye çalışarak Türkiye'de nasıl kaos çıkartabileceğinizin fikri hesaplarını yaptığınız sayfalar dolusu beyanlarınızdan aşirkardır.Çünki siz iSLAM Dini düşmanlarının yalanları ortaya çıkmıştır ve kanıtlarla hakikatler zuhur etttiğinden ve bu ispatlı hakikatler karşısında ne yapacağınızı bilemeyip,afalladığınızdan,algı operasyonu saldırılarınızı şiddetlendirdiğiniz aşikardır.Bu yüzden algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak son çare olarak iftiralarla bana saldırmanızdaki bundaki temel sebebiniz budur. kalpten iSLAM Dinine iman eden kişiler,siz iSLAM Dini düşmanlarının kafa karıştırmaca ve kaos çıkartma oyunlarınıza gelmezler.

Akabinde

bu forum konu başlığını açtığımda,beyanlarımdaki şartlar şunlardı ve bu şartlara riayet ediniz ve konuyu kesinlikle çarpıtmayın demiştim.

1)Medrese eğitimi için hangi kuruluşları tavsiye eder ve tenkid edersiniz?

Dipnot:Bu konu başlığı içerisinde hakaret içeren söz kesinlikle sarfetmeyiniz ve bozuk zihniyetli kişiler asla bu konu başlığına yorum yapmasınlar.Eleştiri yapıcak olanlar varsa bile, fetö,deaş,pkk vb.faaliyetleri olup insanları istismar edip, sömürü içerisinde olan ve azönce sıralaşmış olduğum terörist örgütler gibi terörizm faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda İslam Dinini tahrif hareketleri yürüten/yürütüp ve iyi gibi görünüp hakikatte sahtekar,münafık olup insanların ahiretlerini yakmaya sebep olucak istismarcı kuruluşlardan haberdarsanız ve isimlerini biliyorsanız ve böyle kuruluşlar hakkında elinizde kesin kanıt varsa ve böyle durumlardan kesinlikle eminseniz bu kuruluşları bu konu başlığı içerisinde bildirip reddiye yapınki insanların durumdan haberleri olsun ve ahiretleri yanmasın. Mümkün olduğunca medresede eğitim almış ve olayları yerinde gözlemlemiş,olaylara vakıf zatlar bu konuya yorum yaparlarsa daha iyi olur ve bilgi kirliliği oluşmaz.Bu konu başlığı bilgi edinmek maksadıyla açılmıştır.Metinde bahsi geçen açıklamalara ve şartlara riayet etmiyecek olanlar kesinle yorum yapmasınlar !

2)Ehli Sünnet kaidesine riayet ederek ve Ehli Sünnet kaidesinden asla taviz vermeyerek medrese eğitimi veren yerler veya dernekler,vakıflar hangi illerde vardır ve bu medreseler,dernekler,vakıflar hangi zümreye aittir? Bu medreselerin,derneklerin,vakıfların isimleri nelerdir?Bu eğitim veren kuruluşlarla nasıl irtibata geçebiliriz?Bu medreselerin,derneklerin,vakıfların eğitimi kaç sene sürmektedir?Medrese eğitiminde,dernekte,vakıfta öğretilen derslerin isimleri nelerdir? Medrese eğitiminde,dernekte,vakıfta ağırlıkta okutulan dersler nelerdir?Medreseler,dernekler,vakıflar hangi derslerin ağırlıkta okutulmasını gözetiyorlar? Medreseye,derneğe,vakıfa kayıt olabilmek için aranılan şartlar nelerdir? Bu medreselerdeki,derneklerdeki,vakıflardaki azami yaş gurupları nelerdir ve enfazla kaç yaşındaki kişiler kayıt olabilirler?Bu kuruşlardaki eğitim hizmeti yatılımıdır ve eğitim ücreti ne kadardır?Eğitim alıp mezun olduktan sonra mecburi hizmet etme yükümlülüğü varmıdır?

3)Üniversitelerde ilahiyat okuyan ve okumayı düşünen veya üniversitelerin ilahiyat bölümlerinden mezun olan kişilere takviye eğitim olarak medreseye,derneğe,vakıfa kayıt olup eğitim alma imkanı tanıyorlarmı?

Akabinde

1)bütün yazılı beyanlarımı tekrar eder ve beyan ederim.

2)ilahiyat fakültelerinde okumak için engellleyen ve ilahiyat fakültellerine gitmeye engel olan yoktur.herkesin hür iradesine bağlı olarak ilahiyat fakültelerinde okumak istemesi kişinin kendi tercihidir.Dileyen istediği gibi ilahiyat fakültesinde okuyabilir.

3)siz iSLAM Dini düşmanlarının köşeye sıkışıp çaresiz kaldığınızda tek sığınağınız olarak laiklik ve Atatürk ile alakar konuları sığınacak liman olarak görüp,bu konuların arkasına sığınıp,saklandığınızdan ve Türkiye'deki bazı zümrelerin yumuşak karınlarının/hassas oldukları noktalarının/taraflarının laiklik ve Atatürk ile alaklı konular olduğunu bildiğinizden hep laiklik ve Atatürk ile alakadar olan bu konular üzerinden kesintisiz sürekli taarruzzlar düzenlediğiniz aşikardır. Örneğin;1960,1980 darbeleri ve 2013 gezi parkı olayları enbasitinden birkaçtane örnektir.Değişen tek şey zaman ve kaos çıkartmak kullandığınız figüranlardır. Fakat tiyatro aynıdır. siz münafıkların dalevereleri ferasetli kimselere sökmez ! siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının,siz Türkiye düşmanlarının bu forum konu başlığındaki münafıklılığınızı defalarca kanıtlarıyla ortaya çıkartmış bulunmaktayım.

4)Hatırlatmak isterim ki, Atatürk cephede düşmana karşı tek başına savaşmamıştır. Kahraman Mehmetçiği unutmak ve nice sıkıntılara göğüs gerip çok çeşitli çilelere katlanmış vefalı kahraman Mehmehtiğimizi yad etmemek çok büyük ahmaklıktır. Akabinde,Kazım Karabekir Paşa,Fevzi Çakmak Paşa,Deli Halit Paşa,Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa, Kutül Amare Zaferinin fatihi Halil Paşa ve daha nice sayısız kahraman Paşalarımızı,kahraman Askerlerimizi unutmak ve onları yad etmemek ahmaklıktır.

5)Atatürk diyorki;19 mayıs 1919'da samsun'a çıktım. Kazım Karabekir Paşa'da diyorki; 19 nisan 1919'da trabzon'a çıktım. Tarihi hakikatleri öğrenmek isteyen kişiler belgelerle ispatlanmış derin tarihi hakikatleri araştırsınlar.

http://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/

6) Medrese eğitimi ve Ehli Sünnet itikadı mevzuları bu kadar önemli olmasaydı,siz iSLAM Dini düşmanlarının bu kadar taaruzları,bu kadar provakasyonları,bu kadar konuyu sabote ve provoke etme teşebbüsleri olmuyacağı aşikardır. Aksini iddia eden varsa,bu forum konu başlığındaki tüm beyanlar ortadar. Siz iSLAM Dini düşmanları,vehhhabilik ve şiilik(şia) aleyhine tek bir tane kötü söz söylememişsinizdir.Kanıtları beyanlatınızda mevcuttur.

7) Konular ve olaylar bir bütündür,bu bu forum konu başlığına gözatan kişiler,konuları ve olayları idrak edebilmeleri için,giriş,gelişme ve sonucu ielde edebilmek için bütün beyanları enbaştaki sayfadan,enson sayfadaki beyanlara kadar okusunlar ve hakiketleri öğrensinler.

8) Kanıtlarla ispatlanmış beyanlarımın neticesi olarak hakikatler zuhur ettiğine göre,05.08.2017 tarihi itibariyle,iSLAM Dini düşmanlarına ve siyonistlere yeterince yeterliliğe sahip reddiyeler yaptığının kanaatindenyim. kalpten iSLAM Dinine iman eden Müslümanlara tavsiyem şudur ve şunuda itinaylada belirtmek isterim ki; Ehli Sünnet itikadı bir istikamettir ve sizlerde bu istikametten şaşmayınız.

Ehli Sünnet itikadına dair beyanımda şu ( http://forum.memurlar.net/konu/2279013/6.sayfa ) adreste mevcuttur.

9) Müslümanlara ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına tavsiyem şudur ki,kaos çıkartmak isteyen münafıklara çok dikkat edin ve kaos çıkartmak isteyip Türkiye'yi çeşitli dalevelerle mahvederek ülkenin parçalanmasını isteyen münafıklara,kötü niyetli kişilere asla taviz vermeyin.Hertürlü hakikatleri öğrenmek için okuyup,araştırın.

10)05.08.2017 tarihi itibariyle münafıklara ve kötü niyetli kişilere yeterince reddiyeler yaptığımın kannatine vardığımdan,muhtemelen bu forum konu başlığına cevap yazmayacağım. Dipnot; istisna olarak medrese eğitimi konusunda tavsiyelerde bulunacak olan olursa cevap yazacağım.

11) Bu forum konu başlığını sabote ve provoke ederek çeşitli provakasyonlar üzerinden algı operasyonları yapan iSLAM Dini ve Ehli Sünnet itikadı ve Türkiye düşmanları olan algı operasyonları yapan etki ajanlarına kesinlikle aldanmayın. Türkiye,Müslüman aleminde lider vasfını taşıyabilecek ve bu kapatisetede/potansiyelde olan Müslüman alemindeki tek ülkede olduğundan,Türkiye'nin düşmanı çoktur ve emperyalist güçlerin zihinlerinde Türkiye aslına dönüyor endişesi ve korkusu vardır.Bunun için Türkiye'de kaos çıkartmak isteyenler çoktur.Bu yüzden,dış mihrakların/emperyalist güçlerin/siyonistlerin daleverelerine kesinlikle aldanılmamalıdır.

1)Tarihteki bütün kavimlere peygamberler gönderilmiştir.gönderilen peygamberlerin toplamdaki sayısının 124bin ile 224bin arası peygamber gönderilmiş olduğu rivayet edilmektedir.(Allahualem).Amma velakin ençok peygamber yahudilere gönderilmiştir.

2)siz siyonistlere daha öncede söylemiştim. Demiştimki siz siyonistler, bu forum konu başlığındaki ispatlı beyanlarımı idrak edemiyorsunuz ve dalevereleriniz bana sökmez. Akabinde akıllı birisi olsaydınız veya akıllı birisi olmaya niyetlenmiş olsaydınız,iSLAM Dinine kalpten iman eder ve Ehli Sünnet itikadına itaat ederdiniz. Şunuda belirtmek isterim ki,bu kafayla sonunuz ve sonucunuz hüsrandasınız.

3)Allahu Teala'nın izniyle,dünya üzerinde,tarihte,fetihler ve fatihler nerdeyse hemen hemen hep var olmuştur. Herşeyin vakti vardır. siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları, fetihlerden ve fatihlerden kaçamassınız...

siz siyonistler bana atıfta bulunarak defalarca madara oldunuz yusuf demenize binaen bende bu sözü siz siyonistlere geri iade ediyorum. siz siyonistler, sayfalar dolusu kanıtlarla/delillerle/belgelerle ispatlamış olduğum hakikatler karşısında,siz siyonistler madara oldunuz. siz siyonistler, taaruzlarınıza devam ettiğiniz müddetçe,algı operasyonları üzerinden etkni ajanlığı yapmanızdan vazgemediğiniz eğer,bende, bütün hakikatleri kanıtlarla ispatlamaya devam edeceğim.siz siyonistler,taarruzlarınızdan vazgeçmesseniz eğer, siz siyonistlerin toplumlardan saklamış olduğunuz sırlarınızıda ifşa ediceğim ve ifşa etmeyede devam edeceğim,Bu forum konu başlığının en başındada fuzuli yorumlarla konuyu çarpıtıp konu başlığının dışarısına çıkmayınız ve bu forum konu başlığından rahatsızsanız,kesinlikle yorum yapmayınız demiştim. siz siyonistler konu başlığındaki şartlara riayet etmeliydiniz. Konu başlığındaki şartlara riayet etmediğiniz için,siz siyonistler kaybeden taraf olsunuz. siz siyonistler taarruzlarınıza devam ederseniz,bu teşebbüslerinizden vazgeçmesseniz eğer,algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yapmaya devam ederseniz, tarihi ve günümüzdeki, siyasi,politik ve buradan terimlerin isimlerini telafuz etmediğim ,siz siyonistlerinde çok iyi bildiği ve toplumlardan, gizleme gereksinimi duyduğunuz, birçok,çeşitli,derin gerçekleri ifşa edeceğim ve ifşa etmektente vazgeçmeyeceğim.siz siyonistlere, demek istediğim şudur ki,yanlış hesapladınız ve hesap hatası yaptınız. Memurlar.net Türkiye'nin en saygın forum sitelerinden birtanesidir. Konu başlığındaki şartlara riayet etmeyip, konuyu çeşitli algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak sabote ve provoke etme teşebbüsleriniz, çeşitli provakasyonlarla taarruzlarınıza devam etmeniz,siz siyonistlerin aleyhine olmuştur. Türkiye'deki insanlar, siz siyonistlerin vesilesiyle ,kanıtlarla hakikatleri öğrenmiş oldu. siz siyonistler,algı operasyonlarıyla etki ajanlığı üzerinden, karalama kampanyalarına devam ederseniz,bende hakikatleri gün yüzüne çıkartmaya devam edeceğim ve bu iştende vazgeçmeyeceğim . Benim için hava hoştur. durmakda,devam etmekde,siz siyonistlerin tercihine kalmıştır.

Bozuk pilak gibi gıcırdayacağınıza belgelerle konuşunki,söyledikleriniz ispatlanabilsin. Hani nerede delilleriniz? Ben kanıtlarla konuştum ve kanıtlarla konuşuyorumki beyanlarımın doğruluğu varmı, yokmu, belli olup,gün yüzüne çıkıyor.

1)siz algı operasyonları yapan etki ajanlarının ağız değiştirerek, çeşitli taktiklerle,Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli provakasyonlar yaparak, Türkiye'de kaos çıkartmak istediğinizi,ferasetli kimseler, kolaylıkla idrak edebilirler.Ne kadar uğraşsanızda algı operasyonları yapan etki ajanları olduğunuzu gizleyemessiniz. siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının,kafa karıştırmaca oyunlarına ancak avanaklar ve ahmaklar itimad ederler. Akabinde bunun haricinde, iSLAM Dininin ve Ehli Sünnet itikadının kaideleri bellidir. kalpten iSLAM Dinine iman edenlerin iSLAM Dinine hakaret etmiyeceği sabittir,açık ve nettir. Amentü'de imanın 6 şartı bellidir,açık ve nettir. Aksini icra edip,iSLAM Dininin kaidelerine riayet etmeyenlerin, münafık oldukları ortaya çıkar.(Dipnot:bu konular hakkında, ispatlarıyla teferruatlı bilgiler,enbaştaki sayfalarda mevcuttur.)

Algı operasyonları yapan etki ajanlarına örneklerle kanıt:(http://takvim.com.tr/guncel/2017/07/30/provokasyon-cetesi-isbasinda )

2)"siz siyonistler " Çağdaş eğitim yapmak varken, başlığı açan uyduruk ve köhne mahalle eğitimine mi merak salmış? " şeklinde bana soru yöneltmiştiniz ve bende siz siyonistlere cevaben"siz şeytanın müridi olan siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları neden merakedip bu soruyu sordunuz acaba?" diyerek cevap vermiştim. Cevabıma binaen geri cevap yazmamıştınız.cevap niye yazamıyorsunuz?" Şeklindeki daha önceki soruma cevap vermediniz. Bu soruyu cevaplamaktan şiddetle,dehşete kapılarak cevaplamaktan neden kaçıyorsunuz ve konuyu çarpıtarak tarihi konulara neden atıfta bulunuyorsunuz?Konunun seyridini değiştirmedinizdeki maksat nedir? (Dipnot;tarih ile alakalı bütün tezlerinizi belgelerle çürütmek bana vazife oluyor ozaman. siz siyonistlere enbaşta konuyu çarpıtmayın ve konu dışı yorum yapmayın ve konu başlığındaki şartlara riayet ediniz demiştim. )Medrese ve Ehli Sünnet itikadı mevzuları siz iSLAM Dini düşmanlarını,siz siyonistleri bu kadar şiddetli bir şekilde rahatsız ediyorsa,demekki bunda Müslümanlar için olumlu ve faydalı bir durum var demektir. Aksi takdirde siz siyonistler bu kadar saldırılarda ve hakaretlerde bulunmazdınız. Aksini iddia ediyorsanız ,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının sayfalar dolusu beyanları ortadır. Köşeye sıkıştığınızdan ve ne yapacağınızı bilemediğinizden, mevzuyu, insanları şaşırtmak maksadıyla,taktik işi/taktik harekat icabı sayarak,konun seyrini, tarih ile alakalı olan mevzulara çevirdiğiniz aşikardır.siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları,herhangi bir konuda köşeye sıkıştığınızda ve Türkiye'de kaos oluşturmak istediğinizde,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının hemen sığındıkları laflar,Mustafa Kemal Atatürk ile laiklik konularıdır ve bu sözleri irdelemenizdir .siz siyonistler hemen bu lafların arkasına saklanıp,naralar atarak Türkiye'de anarşist faaliyetlerin vuku bulması için derin lobi faaliyetleriyle Türkiye'de kaos oluşturduğunuz ve oluşturmak istediğiniz aşikardır. siz siyonistler istediğiniz kadar taktik değiştirsenizde ,sizlerin münafıklılığınızı, siz siyonistlerin 2 yüzlülüğünüzü ifşa edicem ve ifşa etmeyede devam edicem. Türklerin, şu atasözüyle belirtip,hatırlatmak isterimki,"yenilen pehlivan,güreşe doymazmış."

2) şunuda hatırlatmak isterimki, istanbul işgal altındaydı ve insanların kafalarına silah dayanmıştı.Tarihin bütün belgeli yönleriyle derin tarihi gerçekleri öğrenmek için (http://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/ ) internet sitesi adresindeki içeriklere bakabilirsiniz.(dipnot:siz siyonistlerin,zaten hakiki tarihten haberdar olduğunuz aşikardır fakat bilmeyenler öğrensinler diye izah ediyorum) Sultan Vahidettin. öldüğü gün,Atatürk,Sultan Vahidettin hakkında, dünyanın en dürüst devlet adamını kaybettik demiştir.

3) "Biz yahudiler,orta doğuda yıkılmaz denen,Osmanlı devletini yıkıp,iki tane devlet kurduk.Onlara öyle güzel sistem inşa ettik ki,Türkler,bize Filistin'i vermeyen Abdülhamit'e,en az 200 sene daha söverler !) (israil'in ilk cumhurbaşkanı:chaim weizmamn) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"Kemalist devrim, Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki, Türkler,ne Müslüman gibi yaşayabiliyorlar, ne de Hristiyanlığa geçebiliyor"(Arnold toynbee isimli ingiliz tarihçi,Türkiye bir devletin yeniden doğuşu isimli kitabında böyle beyan etmektedir) siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının minnettarlığı bu yüzdendir.

"Türkler iSLAM'ın keskin kılıcıdır ! Yeniden öz benliklerine dönmelerine,Muhammed'in dinine sahip çıkmalarına izin veremeyiz ! İlk yapacakları icraat israil'i haritadan silmek ve yeniden viyana gitmek olucaktır !"(siz siyonistlerin , jacob rothschild ait bu sözünü hatırlatmak çok manidar olucaktır) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"ABD'nin dünya hakimiyeti önündeki tek engel sünni(Ehli Sünnet) Müslümanlardır.Vahhabilerle ortak çalışıyoruz,şiileri(şia) kullanıyoruz. Sünni(Ehli Sünnet) iktidarın yıkılması sünniliğ(Ehli Sünnet)'in kalesi olan Türkiye'nin yıkılması ile mümkündür."(ABD CIA eski direktörü graham fuller iSLAM'sız dünya isimli kitabında böyle beyan etmektedir.)

?Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-iSLAM dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı" (Ismet Inönü, Hatıralar, cild 2, sayfa 223.)

?Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir?(Aliya İzzetbegoviç)

"Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır" (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)

"Türklük kavanozsa,iSLAMiYET baldır.iSLAMIYET olmasaydı,Türklük içi boş kavonoza benzerdi" (Necip Fazıl Kısakürek)

Bunca ispatlı beyanlardan sonra kalpten iSLAM Dinine iman eden Müslümanlar olayları idrak ededebilirler.Bunca kanıtlardan sonra olayları idrak edemeyenler için ise Hz. İsa(as.) şu sözü çok manidardır ve Hz. İsa(a.s) şöyle beyanı vardır:

"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

Ayrıca siz siyonistlerin, Müslümanım ve hanefiyim,sülaleme ait medreseler ve buna benzer şahsımıza ait bilmem neler var gibi söylemlerinize ve ağız değiştirmelerinize ancak ahmaklar kanar ve sayfalarca dolusu, sahte yeni hesaplar açarak, sözetmiş olduğunuz beyanlarınız ve iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hakaretleriniz ortadır

Ehli Sünnet itikadının ne olduğunu öğren sonra konuş.Boş konuşma Ehli sünnet itikadına dair bütün beyanlarım bu forum konu başlığı içerisindeki paylaşımlarımda mevcuttur. Biraz kafayı çalıştırda bu forum konu başlığındaki bütün paylaşımlarımı ve paylaşımları oku.Hafızanı tazelemiş olırsun.Ayrıca Atatürk ile alakalı sorular yönelttiniz ve bende belgelerle cevap verdim. Laf oyunu yapıpda konuyu çarpıtıp algı operasyonu yapma. Kendin gibi insanları ahmakmı zannediyorsun,aldanıyorsun.

Siz şeytanın müridleri olan siyonistlere,iSLAM Dini düşmanlarına laf anlatılmaz.Beyninizi yemişsiniz. Ben belgelerle konuştum. İspatlarım ortadır. Siz siyonistler gibi safsatalar uydurmadım ve bütün kanıtlarıyla beyanlarım ortadır. Aksini iddia ediyorsanız,bu söylediklerimi kanıtlarla çürütürsüz. Şayet hakikatler zuhur ettiği için ve bütün saldırılarınızı bertaraf ettiğim için afalladınız ve ne yapacağınızı şaşırdınız. Mertseniz,sizlerde belgelerle konuşursunuz. Köhne zihniyetleriniz ancak safsatalar üzerinden laf argümanlığına yetiyor. Boş tenekeden,dolu tenekeye göre çok ses çıkarmış;siz siyonistlerinde o misal.

1)siz algı operasyonları yapan etki ajanlarının ağız değiştirerek, çeşitli taktiklerle,Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli provakasyonlar yaparak, Türkiye'de kaos çıkartmak istediğinizi,ferasetli kimseler, kolaylıkla idrak edebilirler.Ne kadar uğraşsanızda algı operasyonları yapan etki ajanları olduğunuzu gizleyemessiniz. siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının,kafa karıştırmaca oyunlarına ancak avanaklar ve ahmaklar itimad ederler. Akabinde bunun haricinde, iSLAM Dininin ve Ehli Sünnet itikadının kaideleri bellidir. kalpten iSLAM Dinine iman edenlerin iSLAM Dinine hakaret etmiyeceği sabittir,açık ve nettir. Amentü'de imanın 6 şartı bellidir,açık ve nettir. Aksini icra edip,iSLAM Dininin kaidelerine riayet etmeyenlerin, münafık oldukları ortaya çıkar.(Dipnot:bu konular hakkında, ispatlarıyla teferruatlı bilgiler,enbaştaki sayfalarda mevcuttur.)

Algı operasyonları yapan etki ajanlarına örneklerle kanıt:(http://takvim.com.tr/guncel/2017/07/30/provokasyon-cetesi-isbasinda )

2)"siz siyonistler " Çağdaş eğitim yapmak varken, başlığı açan uyduruk ve köhne mahalle eğitimine mi merak salmış? " şeklinde bana soru yöneltmiştiniz ve bende siz siyonistlere cevaben"siz şeytanın müridi olan siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları neden merakedip bu soruyu sordunuz acaba?" diyerek cevap vermiştim. Cevabıma binaen geri cevap yazmamıştınız.cevap niye yazamıyorsunuz?" Şeklindeki daha önceki soruma cevap vermediniz. Bu soruyu cevaplamaktan şiddetle,dehşete kapılarak cevaplamaktan neden kaçıyorsunuz ve konuyu çarpıtarak tarihi konulara neden atıfta bulunuyorsunuz?Konunun seyridini değiştirmedinizdeki maksat nedir? (Dipnot;tarih ile alakalı bütün tezlerinizi belgelerle çürütmek bana vazife oluyor ozaman. siz siyonistlere enbaşta konuyu çarpıtmayın ve konu dışı yorum yapmayın ve konu başlığındaki şartlara riayet ediniz demiştim. )Medrese ve Ehli Sünnet itikadı mevzuları siz iSLAM Dini düşmanlarını,siz siyonistleri bu kadar şiddetli bir şekilde rahatsız ediyorsa,demekki bunda Müslümanlar için olumlu ve faydalı bir durum var demektir. Aksi takdirde siz siyonistler bu kadar saldırılarda ve hakaretlerde bulunmazdınız. Aksini iddia ediyorsanız ,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının sayfalar dolusu beyanları ortadır. Köşeye sıkıştığınızdan ve ne yapacağınızı bilemediğinizden, mevzuyu, insanları şaşırtmak maksadıyla,taktik işi/taktik harekat icabı sayarak,konun seyrini, tarih ile alakalı olan mevzulara çevirdiğiniz aşikardır.siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları,herhangi bir konuda köşeye sıkıştığınızda ve Türkiye'de kaos oluşturmak istediğinizde,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının hemen sığındıkları laflar,Mustafa Kemal Atatürk ile laiklik konularıdır ve bu sözleri irdelemenizdir .siz siyonistler hemen bu lafların arkasına saklanıp,naralar atarak Türkiye'de anarşist faaliyetlerin vuku bulması için derin lobi faaliyetleriyle Türkiye'de kaos oluşturduğunuz ve oluşturmak istediğiniz aşikardır. siz siyonistler istediğiniz kadar taktik değiştirsenizde ,sizlerin münafıklılığınızı, siz siyonistlerin 2 yüzlülüğünüzü ifşa edicem ve ifşa etmeyede devam edicem. Türklerin, şu atasözüyle belirtip,hatırlatmak isterimki,"yenilen pehlivan,güreşe doymazmış."

2) şunuda hatırlatmak isterimki, istanbul işgal altındaydı ve insanların kafalarına silah dayanmıştı.Tarihin bütün belgeli yönleriyle derin tarihi gerçekleri öğrenmek için (http://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/ ) internet sitesi adresindeki içeriklere bakabilirsiniz.(dipnot:siz siyonistlerin,zaten hakiki tarihten haberdar olduğunuz aşikardır fakat bilmeyenler öğrensinler diye izah ediyorum) Sultan Vahidettin. öldüğü gün,Atatürk,Sultan Vahidettin hakkında, dünyanın en dürüst devlet adamını kaybettik demiştir.

3) "Biz yahudiler,orta doğuda yıkılmaz denen,Osmanlı devletini yıkıp,iki tane devlet kurduk.Onlara öyle güzel sistem inşa ettik ki,Türkler,bize Filistin'i vermeyen Abdülhamit'e,en az 200 sene daha söverler !) (israil'in ilk cumhurbaşkanı:chaim weizmamn) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"Kemalist devrim, Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki, Türkler,ne Müslüman gibi yaşayabiliyorlar, ne de Hristiyanlığa geçebiliyor"(Arnold toynbee isimli ingiliz tarihçi,Türkiye bir devletin yeniden doğuşu isimli kitabında böyle beyan etmektedir) siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının minnettarlığı bu yüzdendir.

"Türkler iSLAM'ın keskin kılıcıdır ! Yeniden öz benliklerine dönmelerine,Muhammed'in dinine sahip çıkmalarına izin veremeyiz ! İlk yapacakları icraat israil'i haritadan silmek ve yeniden viyana gitmek olucaktır !"(siz siyonistlerin , jacob rothschild ait bu sözünü hatırlatmak çok manidar olucaktır) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"ABD'nin dünya hakimiyeti önündeki tek engel sünni(Ehli Sünnet) Müslümanlardır.Vahhabilerle ortak çalışıyoruz,şiileri(şia) kullanıyoruz. Sünni(Ehli Sünnet) iktidarın yıkılması sünniliğ(Ehli Sünnet)'in kalesi olan Türkiye'nin yıkılması ile mümkündür."(ABD CIA eski direktörü graham fuller iSLAM'sız dünya isimli kitabında böyle beyan etmektedir.)

?Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-iSLAM dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı" (Ismet Inönü, Hatıralar, cild 2, sayfa 223.)

?Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir?(Aliya İzzetbegoviç)

"Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır" (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)

"Türklük kavanozsa,iSLAMiYET baldır.iSLAMIYET olmasaydı,Türklük içi boş kavonoza benzerdi" (Necip Fazıl Kısakürek)

"içinde iSLAM hassasiyeti olmayan milliyetçiliğin içi boştur."(Muhsin Yazıcıoğlu)

Bunca ispatlı beyanlardan sonra kalpten iSLAM Dinine iman eden Müslümanlar olayları idrak ededebilirler.Bunca kanıtlardan sonra olayları idrak edemeyenler için ise Hz. İsa(as.) şu sözü çok manidardır ve Hz. İsa(a.s) şöyle beyanı vardır:

"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

Ayrıca siz siyonistlerin, Müslümanım ve hanefiyim,sülaleme ait medreseler ve buna benzer şahsımıza ait bilmem neler var gibilerinden söylemlerinize ve ağız değiştirmelerinize ancak ahmaklar kanar ve sayfalarca dolusu, sahte yeni hesaplar açarak, sözetmiş olduğunuz beyanlarınız ve iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hakaretleriniz ortadır.

Ayrıca siz siyonistlerin Müslümanım ve Hanefiyim,sülaleme ait medreseler ve buna benzer bilmem neler var gibi söylemlerinize ve ağız değiştirmelerinize ancak ahmalar kanar ve sayfalarca dolusu sahte yeni hesaplar açarak sözetmiş olduğunuz beyanlarınız ve hakaretleriniz ortadır

kalpten İSLAM Dinine iman eden kişiler,ferasetli ve basiretli kişiler,şu forum konu başlığındaki bütün beyanları okuduktan sonra hakikatleri anlayabilirler. imalı laflarl,a beni küçük düşürücü ve bana hakaret içeren sözler sarfetmeniz benim hiç umrumda değildir. Sizin mezinetinizde budur. idrak edemediğiniz kişileri kendiniz gibi zannetmeyiniz...

siz şeytanın müridleri olan siyonistler,siz iSLAM DIni düşmanları, meşrepimi,meşrefimi,meziyemi ne kadar uğraşsanızda, CEBBAR ve HALiK olan ALLAHU TEALA'nın izniyle beni çözümleyemiyeceksiniz.

Önemli olan kişi değildir,önemli olan istikamettir.Kıyamete kadar, halklar/toplumlar içerisindeki kişilerde,halk içinde olup kalbi HAK ile olan kişiler mutlaka olucaktır inşaALLAH.istikametin ne olduğunu merakip soruyorsanız,siz şeytanın müridleri olan siyonistlerin,siz iSLAM Dini/Şeriatı düşmanlarının şiddetle ve şiddetli bir şekilde teşebbüslerde bulunup bütün gayretinizle tahrif etmeye çalıştığınız Ehli Sünnet itikadı bir istikamettir. Türkiye'deki diyanet işleri başkanlığındaki bütün kademelerde çalışan personellerden,Türkiye'deki ilahiyat fakültelerindeki personellerden,Türkiye'deki imam hatip liselerindeki personellerden,Ehli Sünnet itikadını itinayla böyle savunan ve Ehl Sünnet itikadı zihniyetinde nadir insanlar bulunduğundan ve böyle insanları kıyasladığınızda Türkiye'de yüzde oranıyla Ehli Sünnet itikadı zihniyetinde çok az insanlar bulunduğundan, bunu bu forum konu başlığı üzerindeki,Islam Dinine ve Ehl Sünnet itikadına dair olan saldırılarınızı ispatlanibilir beyanlarla, bu saldırılarınızı bertaraf eden bir kimse çıktığından afalladığınız aşikardır. siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları hakikatlerden kaçamassınız !... Türkiye'deki ilahiyat fakültelerindeki,imam hatip liselerindeki,diyanet işleri başkanlığındaki vehhabi,şia,fetö zihniyeti insanların çok olması siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının Türkiye'deki anarşist faaliyetlerinizi kolaylaştırdığından bu anarşist faaliyetlerin karşısında enbüyük engel olarakda Ehli Sünnet itikadını gördüğünüzden dolayı Ehli Sünnet itikadına bütün kininiz ve düşmanlığınız bu yüzdendir.

Bunun haricinde sizlerde üniversite okumuşsunuz ve hala söylediklerime sizlerin kafaları şarj etmiyor ve kısa devre yapıp duruyorsunuz.

Hz. İsa(as.)'ın şu sözü çok manidardır. Hz. İsa(as.) diyorki;"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

1) istihbarata karşı koyma(ikk) gereksinimi hissetiğinizden,ihtiyati tedbir maksatlı,sürekli,yeni sahte hesaplar açarak algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak bu etki ajanlığı işlerinize devam ettiğinizi ve algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaptığınızı ve ne kadar uğraşsanızda,olayların mahiyetini ve siyonist olduğunuzu gizleyemessiniz. Sizin bu kafa karıştırma oyunlarınıza ancak bir ahmak itimad eder.

2) Ehli Sünnet itikadı üzerine dini tedrisatlar,siz, siyonistleri rahatsız ediyor,çünki,Müslümanların şuurlanmalarını istemiyorsunuz. Müslümanların koyun psikolojisinde kalmalarını istiyorsunuz ve bu şekilde(koyun psikolojisinde)ömürlerini tamamlamalarını temenni ediyorsunuz.Bu yüzden kötü niyetli fikir akımları üzerinden Müslüman alemine taarruz ediyorsunuz ve kötü niyetli fikir akımlarını toplumlara enjekte edemesseniz ,bu sabote/sabotaj işlemleriniz başarısız olursa,etkiniz altındaki uşaklarınız vasıtasıyla ülkelerin silah zoruyla işgal edilmelerinde etkin rol oynuyorsunuz.Bu yüzden,Müslümanların,siz, siyonistlerin belirlemiş oldukları tabulardan dışarıya çıkmalarını istemiyorsunuz.Çünki,dünya üzerindeki siyonist düzenin,diğer bir ifadeyle, siz siyonistlerin tabir ettiği yeni dünya düzeninin iflas etmesinden tedirginsiniz ve siyonist düzenin çökmesini kesinlikle istemiyorsunuz. Nitekim,merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakanın "Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır"sözünü çok iyi bildiğinizden ve bu sözü çok iyi hatırladığınızdan,Türkiye'de sürekli anarşist faaliyetlerin vuku bulması ve tatbik edilmesi için sürekli teşebbüslerde bulunuyorsunuz. Kimi zaman tam olarak istediklerinizi elde edemesseniz,Türkiye'ye destek veren ve Türkiye'nin ileşiminin ve irtibatının iyi olduğu ülkelere neşter vurma operasyonları düzenliyorsunuz.Pakistan ile Katar olayları enbasitinden sadece birkaçtane örnektir.Bu buz dağının arkasında(görünmeyen yüzünde/tarafında)'ki asıl maksadınız,Müslüman aleminde hemfikirliliğin yok olması ve Müslüman aleminde hiçbirzaman bütünlülüğün olamaması içindir ve vaktiyle lağvetmiş olduğunuz Osmanlı devletinin hortlamasından korktuğunuzdan ve yeniden dünya nizam getirmesinden çekindiğiniz içindir.

Akabinde kimi zaman istisnalar olup hristiyanlardan siz siyonistleri tenkid eden olursa ivedi/vakit kaybetmeden nefes kesme operasyonları düzenlediğiniz aşikardır. Örneğin: Vaktiyle,Venezuela devlet başkanının,israil'in Müslümanlara uygulamış olduğu zulümleri tenkid etmesinden dolayı ,kendisine çeşitli komploları musallat etmiş olduğunuz gibi...

Dipnot; iSLAM Dinine,siz,siyonistler hakaret etmeye devam ettikçe ve bu yanlışlarınızdan siz siyonistler vazgeçmedikçe,bende,hakikatleri yazmaya ve siz siyonistlerin 2 yüzlülüklerinizi ortaya çıkarmaya devam edeceğim.

Siz siyonistler şu beyanlarımın karşısında kısa devremi yaptınız ? :) Karburatörden kara duman çıkmıyor dimi? :) Bi kendinizi kontrol edin isterseniz :) Bozuk pilak gibisiniz :) Sayfalarca aynı sözleri tekrar edipduruyorsunuz.

1) istihbarata karşı koyma(ikk) gereksinimi hissetiğinizden,ihtiyati tedbir maksatlı,sürekli,yeni sahte hesaplar açarak algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak bu etki ajanlığı işlerinize devam ettiğinizi ve algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaptığınızı ve ne kadar uğraşsanızda,olayların mahiyetini ve siyonist olduğunuzu gizleyemessiniz. Sizin bu kafa karıştırma oyunlarınıza ancak bir ahmak itimad eder.

2) Ehli Sünnet itikadı üzerine dini tedrisatlar,siz, siyonistleri rahatsız ediyor,çünki,Müslümanların şuurlanmalarını istemiyorsunuz. Müslümanların koyun psikolojisinde kalmalarını istiyorsunuz ve bu şekilde(koyun psikolojisinde)ömürlerini tamamlamalarını temenni ediyorsunuz.Bu yüzden kötü niyetli fikir akımları üzerinden Müslüman alemine taarruz ediyorsunuz ve kötü niyetli fikir akımlarını toplumlara enjekte edemesseniz ,bu sabote/sabotaj işlemleriniz başarısız olursa,etkiniz altındaki uşaklarınız vasıtasıyla ülkelerin silah zoruyla işgal edilmelerinde etkin rol oynuyorsunuz.Bu yüzden,Müslümanların,siz, siyonistlerin belirlemiş oldukları tabulardan dışarıya çıkmalarını istemiyorsunuz.Çünki,dünya üzerindeki siyonist düzenin,diğer bir ifadeyle, siz siyonistlerin tabir ettiği yeni dünya düzeninin iflas etmesinden tedirginsiniz ve siyonist düzenin çökmesini kesinlikle istemiyorsunuz. Nitekim,merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakanın "Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır"sözünü çok iyi bildiğinizden ve bu sözü çok iyi hatırladığınızdan,Türkiye'de sürekli anarşist faaliyetlerin vuku bulması ve tatbik edilmesi için sürekli teşebbüslerde bulunuyorsunuz. Kimi zaman tam olarak istediklerinizi elde edemesseniz,Türkiye'ye destek veren ve Türkiye'nin ileşiminin ve irtibatının iyi olduğu ülkelere neşter vurma operasyonları düzenliyorsunuz.Pakistan ile Katar olayları enbasitinden sadece birkaçtane örnektir.Bu buz dağının arkasında(görünmeyen yüzünde/tarafında)'ki asıl maksadınız,Müslüman aleminde hemfikirliliğin yok olması ve Müslüman aleminde hiçbirzaman bütünlülüğün olamaması içindir ve vaktiyle lağvetmiş olduğunuz Osmanlı devletinin hortlamasından korktuğunuzdan ve yeniden dünya nizam getirmesinden çekindiğiniz içindir.

Akabinde kimi zaman istisnalar olup hristiyanlardan siz siyonistleri tenkid eden olursa ivedi/vakit kaybetmeden nefes kesme operasyonları düzenlediğiniz aşikardır. Örneğin: Vaktiyle,Venezuela devlet başkanının,israil'in Müslümanlara uygulamış olduğu zulümleri tenkid etmesinden dolayı ,kendisine çeşitli komploları musallat etmiş olduğunuz gibi...

Bunun haricinde, Türkiye'deki vatandaşlara buradan sesleniyorum:

Ey Türkiye'deki imam hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde okuyan ve mezun olmuş insanlar ! Bu forum konu başlığını okuyan insan sayısı 1000 kişiyi geçmiş. Bu forum konu başlığı içerisinde iSLAM Dinine çok ağır hakaretler eden siyonistlere ve iSLAM Dini düşmanlarına karşı,reddiyeler yapan,bu forum konu başlığını okuyan 1000 kişiden sadece 5 kişidir. Ne kadar kötü bir durumdur. Ne olacak bu Müslümanların hali?! Nerede sizin ilahiyatçı ünvanınız? Neredesiniz Ey Müslümanlar? Neredesiniz Ey imam hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde okuyanlar ve mezun olanlar? Okullarda sizlere hiçmi birşeyler öğretmiyorlar? Okulların tedrisatlarında bir problemmi var yoksa? İnsan düşünüyor ve sorguluyor;sormadan edemiyor kendi kendine ve insan kendine diyorki;1000 kişiden haksızlık karşısında reddiyeler yapan sadece 5 kişi! Gerisi kalan 995 kişi nerede? 1000 kişiden sadece 5 kişimi Müslüman? 995 kişi ecnebimi yoksa diye sormadan edemiyor insan !

1) size daha önce hangi dinden olduğunuz sorulmuştu ve cevaplamamıştınız. Dininiz nedir?

2) Dünyadaki temel terörizmin,terörist faaliyetlerin,anarşinin,kötülüklerin sebeplerinden birtanesi olan ve terör örgütlerinin kurulmasında ve terör örgütlerinin hayatlarının idame ettirilmesinde,dünya üzerindeki terörizm ile terörist faaliyetlerinin,anarşinin, vuku bulmasında etkili rol oynayıp finans ile desteklenmesinden sorumlu olan ,silah kaçakçılığı ile uyuşturucu ticaretinden başlayıp insan kaçakçılığına kadar devam eden, onlardan habersiz,hertürlü,hiçbirsuç işlenemeyen ve dünya üzerindeki bu genel suç ağının denetimini ellerinde bulunduran siyonistleri(siyonizm) hiç tenkid ettinizmi?

3) satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi? Bu sorumu cevaplamamıştınız?satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi?

Yukarıda size sormuş olduğum soruları cevaplamaktan şiddetle kaçındığınız ve kaçtığınız,sizlere yöneltmiş olduğum soruların sizleri rahatsız ettiği,bu sorular karşısında dehşete kapılıp şok olduğunuz ve kısa devre yaptığınız aşikardır. Sizin gibi siyonistler ,iSLAM Dinine hakaretler sarfetmeye devam ettikçe,bende cevap yazmaya devam edeceğim. Şunuda hatırlatmak isterimki,ben, sizin gibi siyonistlerin kurduşmuş olduğu deaş veya fetö terörizm/terörist örgütlerin militanlarından değilim .Beni,deaş ve fetö militanlarıyla karıştırmayın! Ehli sünnet itikadına iman etmiş olmanın kaideleri sabittir,açık ve nettir ! Ben sizlerin uşağınız değilim. iSLAM Dinini tahrif etme teşebbüslerinde bulunmaya devam ederseniz ve bu hatalarınızdan vazgeçmesseniz sizlerin münafıklığınızı ifşa etmeye devam edeceğim !

iSLAM Dinine iman etmiş olabilmek için Amentü'de imanın 6 şartı açık ve nettir.Ehli Sünnet itikadının kaideleride bellidir.kalpten iSLAM Dinine iman eden bir kişinin,iSLAM Dinine kesinlikle hakaret emiyeceği sabit olduğuna göre ve sizlerin iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hareketleri gözönünde bulundurursak,sizlerin münafık olduğu aşikardır ve bu konu başlığından iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hakaretler yazılı beyanlarınızdan bellidir. iSLAM Dinine hakaretler sarfetmeye ve iSLAM Dinini tahrif etme teşebbüslerinde bulunmaya devam ederseniz buradan sizlerin 2 yüzlülüğünüzü ifşa etmeye devam edeceğim !

1) size daha önce hangi dinden olduğunuz sorulmuştu ve cevaplamamıştınız. Dininiz nedir?

2) Dünyadaki temel terörizmin,terörist faaliyetlerin,anarşinin,kötülüklerin sebeplerinden birtanesi olan ve terör örgütlerinin kurulmasında ve terör örgütlerinin hayatlarının idame ettirilmesinde,dünya üzerindeki terörizm ile terörist faaliyetlerinin,anarşinin, vuku bulmasında etkili rol oynayıp finans ile desteklenmesinden sorumlu olan ,silah kaçakçılığı ile uyuşturucu ticaretinden başlayıp insan kaçakçılığına kadar devam eden, onlardan habersiz,hertürlü,hiçbirsuç işlenemeyen ve dünya üzerindeki bu genel suç ağının denetimini ellerinde bulunduran siyonistleri(siyonizm) hiç tenkid ettinizmi?

3) satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi? Bu sorumu cevaplamamıştınız?satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi?

Şeytanla ve karanlık kişilerle iltisaklı kötülüğün ve kötülüğe dair dünyada neler varsa ,karanlık kişiler,bunun karşısında,herzaman en büyük engel olarak,iSLAM Şeriatını engel gördükleri için,bu yüzden,karanlık kişiler,iSLAM Dinine düşmandır.

iSLAM Dini,kötülüğe kesinlikle müsamaha göstermiyor.çünki,iSLAM Şeriatında kul hakkı gözetilmektedir ve kul hakkından asla taviz verilmemektedir.Müslüman kişinin komşusu veya toplumdan birisi ecnebi(gayrimüslim)olsa bile,Müslüman kişi,gayrimüsliminde kul hakkına riayet etmek zordundadır. Örnekle izah etmek gerekirse,Osmanlı devleti tarihten en büyük ibret verici örneklerden sadece bir tanesidir.

iSLAM Şeriatının Ehli Sünnet itikadının tarihini araştırdığınızda terörizm ve terör örgütü/terörist faaliyetlere dair herhangi bir olaya rastlayamassınız. Böyle terörist olaylar, Ehli Sünnet itikadının tarihinde yoktur.(Ehli Sünnet itikadının ne olduğunu merak eden kişiler, bu konu başlığı içerisindeki beyanlarımı inceleyebilirler veya internette teferruatlı bir şekilde Ehli Sünnet'in ne olduğunu ve ne demek olduğunu araştırabilirler.) Deaş,fetö,pkk,haşhaşiler gibi daha nice sayısız terörist örgütler, vehhabilik ile şia zihniyetindendirler ve Ehli Sünnet itikadıyla hiçbir alakası/alakaları yoktur.Ehli Sünnet itikadında terörizm/terörist faaliyetlere kesinlikle izin yoktur.Kısacası,Ehli Sünnet, lügattaki manasıyla,Kur'anı Kerim'e ve Hz.Muhammed(s.a.v)sünnetlerine uymaktır(uymak demektir.)Bu kaideye riayet edene Ehli Sünnet kişi(zat) denir.Daha sade bir lisanla anlatmak gerekirse, Ehli Sünnet denince, insanın zihnine, Kur'anı Kerim ve Hz. Muhammed(s.a.v) sünnetleri,Sahabe?i Kiram,Tabiin gelir. Ehli Sünnet denince anlaşılan mevzu budur. Ehli Sünnet(sünni)mezhepler 4 tanedir. Ehli Sünnet mezhepler şunlardır;(1. Hanefi Mezhebi ,2. Maliki Mezhebi, 3. Şafi Mezhebi, 4. Hanbeli Mezhebi). akabinde Ehli Sünnet zatların önderleri denince, Hz.Ebubekir,Hz.Ali,Hz.Ömer,Hz.Osman ve 114bin Sahabei Kiram bu topluluğa dahil olur ve bu muhterem zatlar zihne gelir. akabinde Ehli Sünnet zatlara örnekler veriniz denince,Ehli Sünnet tarihinden birkaçtane örnek zatlar şunlardır; Beyazıdi Bestami,Ahmed Yesevi,Abdülhalik Gucduvani,Şahı Nakşibend,Abdülkadir Geylani,Cüneydi Bağdadi,Imam Gazali,Imam Rabbani,Imam Azam,Imam Malik,Imam Şafi,Imam Ahmed Ibni Hanbel,Şemsi Tebrizi,Mevlana Celaleddini Rumi,Aziz Mahmud Hudayi ,Mevlana Halidi Bağdadi,Hacı Bayramı Veli,Akşemseddin,Veysel Karani,Muhyiddin Ibnül Arabi gibi zatlar Ehli Sünnet tarihindeki zatlara sadece birkaçtane örnektir ve Ehli Sünnet zatların sayıları çoktur.

1)İslam Dini'ne ve Ehli Sünnet itikadına olan düşmanlığınız ve 1300 küsür sene öncesi diyerek,Sahabe?i Kiramı ve Tabiin'i silip atıp yok sayarak, Müslüman aleminde, adalet yoktu,hak ve hukuk yoktu,nizam yoktu deyip ve daha nice çeşitli sayısız hakaretler sarfederek 1300 küsür sene öncesi diyerek imayla gizliden lafın ucunu Hz.Muhammed(s.a.v) dayandırmanız,sizlerin İslam Dini'ne olan düşmanlığınızı açık ve net bir şekilde gözler önüne sermektedir ve beyanlarınızdan olayların mahiyeti gözle görülüp,beyanlarınızdan idrak edilebilmektedir. Sayfalarca,aynı beyanları,farklı memurlar.net üyesi kullanıları üzerinden ve yeni hesaplar açarak aynı beyanları tekrarlayarak etki ajanlığı yaparak algı operasyonları yapmaya devam etmeniz ve sizlerin Müslümanları enayi yerine koyarak, Müslüman aleminde fitne ve kaos çıkarma gayretiniz ve sürekli hristiyanlıktan ve hristiyanlardan itinayla imgeleyerek bahsetmeniz sizlerin zihniyetinizi ve ideolojisini belli edip,ortaya çıkarmaktadır. Sizlerin,etki ajanlığı yaparak kişiler üzerinden algı operasyonları yaparak Türkiye'de ve Müslüman aleminde fitne çıkartıp,kaos ortamı oluşturmak istediğiniz aşikardır.Çünki bu olaylar neticesinde Müslüman aleminde fitne çıkıp,kaos ortamının yaygınlaşması demek,Müslüman aleminde birliğin ve bütünlüğün yok olması demektir.Dünya üzerindeki 1,5 milyar Müslümanın birliğinin ve bütünlüğünün olamaması demek,Müslümanların bir gücünün olamaması demektir ve bu olayların neticesinde,emperyalist güçlerin işlerinin kolaylaşıp,dünya üzerinde istedikleri yerleri kolayca işgal ederek,tarumar edebilmeleri demektir.Bu olaylarda sizin gibi emperyalist güçlerin ve emperyalist güçlerin uşaklarının işine geldiğinden bütün azminiz ve gayretiniz bu yüzdendir.Sizlerin,kendilerinizi,toplumun içerisinde emperyalist güçlerin algı operasyonlarını yapan etki ajanları olduğunuzu ne kadar gizlemeye çalışsanızda, kabak gibi meydandasınız,saklanamassınız,kaçamassınız,ne kadar uğraşsanızda gizlenemessiniz.Türkiye ve Müslüman alemi üzerindeki şiddetli kumpasların ve daleverelerin dönmesinin sebeplerini sizler çok iyi biliyorsunuz ve bunun sebebi vaktiyle sağlam bir Osmanlı tokadını yediğinizden ve 2. bir Osmanlı tokadını yemeği göze alamadığınızı bildiğiniz içindir.Kut'ül Amare zaferi en basitinden bir örnek olarak izah etmeye yeter ve artarda bile.

2) Din nedir?

Din,akıl sahiplerini kendi irade ve istekleriyle dünya ve ahirette saadet ve selamete kavuşturan ilahi kanundur. Allahu Teala hazretleri,ilk insan ve ilk peygamber Adem(as.)'dan itibaren insanlara peygamberleri vasıtası ile dini bildirmiştir. Allahu Teala dinimizi Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) ile tamamlamıştır.Bu dine İslam denir.İslam dinine inanan kimseye Müslüman denir. Bizde Elhamdülillah Müslümanız.

Şeriat Nedir?

Şeriat,din manasına geldiği gibi dinin,ibadet ve muamelelerine ait hükümlerine de şeriat denir. Yani şeriat dindir,din de şeriattır.

Peygamberlerin şeriatları ile örnekler vermek gerekirse,şu şekilde izah edilebilir:

Hz. Musa(as.) şeriatı(Tevrat)

Hz. Davud(as.) şeriatı(Zebur)

Hz. İsa(as.) şeriatı(İncil)

Hz. Muhammed(s.a.v) Şeriatı(Kur'an?ı Kerim)

Kur'anı Kerim'in Cebrail(as.) vesilesiyle/vasıtasıyla hatemül enbiya olan Hz.Muhammed(s.a.v) vahyedilmesiyle birlikte Hz.Muhammed(s.a.v)'den önceki peygamberlerin şeriatlarının hükmü kalmamıştır.

Kur'an?ı Kerim'in Ali İmran Suresinin 19. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm?dır! Kendilerine kitab verilenler(yahudi ve hristiyanlar), ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasedden dolayı ihtilâfa düştüler. Artık kim Allah?ın âyetlerini inkâr ederse, artık şübhesiz ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir."

Kur'an?ı Kerim'in Ali İmran Suresinin 110. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olmak üzere vücude geldiniz, ma'rufı emredersiniz, münkerden nehy eylersiniz ve Allaha inanır iman getirirsiniz, Ehli kitab da imana gelse idi elbette haklarında hayırlı olurdu, içlerinden iman edenler varsa da ekserisi dinden çıkmış fasıklardır."

Hz.Muhammed(s.a.v) ashab?ı kiram hakkındai Hadis?i Şerifleri şöyledir:

1- Hz.Muhammed(s.a.v.)?e insanların en hayırlıları kimlerdir diye sorulduğunda: ?Benim içinde bulunduğum asrın insanları (ashâbım)dır. Sonra ikinci, sonra üçüncü asrın insanlarıdır.? buyurmuştur. (Buhârî, Fedâilu?s-Sahâbe, 1)

2- ?Ashâbıma dil uzatmayın. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etseniz yine de onlardan birinin bir müd harcamasına sevapça ulaşamazsınız.? (Buhârî, Fedâilu?s-Sahâbe, 4)

Kur'an? Kerim'in Nisa Suresinin 80. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

" Kim peygambere itâat ederse, böylece muhakkak Allah?a itâat etmiş olur. Kim de(ondan) yüz çevirirse, zâten seni onların üzerine bir muhâfız (bekçi olarak) göndermedik."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 82. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 14. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Her kim de Allah'a ve peygamberine isyan edip onun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde sonsuza dek kalmak üzere bir ateşe sokar ve ona alçaltıcı bir azap vardır."

siz iSLAM Dini düşmanları,siz siyonistler,Hz. Muhammed(s.a.v) muzilerinden olan Kur'anı Kerim'e ne kadar muhalefet ederek inzanların kafalarını karıştırıp insanları helak etmeye uğraşsanızda Kur'anı Kerim'in karşısında kaskatı kesiliyorsunuz ve kaskatı kesilip donup kalıyorsunuz ve kaskatı kesilmeyede ve kaskatı kesilip donup kalmayada mahkumsunuz.Aksini söyliyorsanız belgelerle konuşun söylediklerinizi delil getirerek ispatlayın. Ne yaparsanız,ne yazarsanız,ne kadar yazarsanız yazın, kime,neye,hangi amaca hizmet ettiğiniz kabak gibi meydandadır.Papağan gibisiniz.Provakasyonunuz boşadır.Ebu cehil olduğunuzu gizleyemessiniz.Bu ülke sizin gibi emperyalist güçlerin uşaklığını yapmakta olan vatan hainleri yüzünden bir adım ilerleyemiyor.Ne yapsanız boş.Sizin tasmalarınızı elinizde tutan patronlarınız ne kadar çabalarsa çabalasın Türkiye'nin kalkınmasını engelleyemezsizsiniz ve engelde olamıyacaksınız inşaAllah..Herşeyin bir vakti vardır. Hatırlatmak isterim ki:

Hak,herzaman batıldan üstündür ve Galib'tir

Ben az okumuşsam,belirtmiş olduğum kaynakları ve daha fazlasını satın alında, siz benden daha fazla okuyun bari.Enazından cahillikten kurtulursuz. Tabi işinize gelirse.Şahsen cehaletten kurtulmak için böyle bir teşebbüste bulunacağınızı hiç zannetmiyorum. Atatürk'ten bahsedersiniz fakat Atatürk'ün Elmalı Hamdi Yazır'a vermiş olduğu talimatla neşredilmiş Hak Dini Kur'an Dili adlı eseri okumassınız. Atatürk diyorki;"Ey efendiler, sorgulamayan kişi cahildir."Siz dünyaya at gözlüğüyle baktığınız için bu yazımıda göremezssiniz maalesef. Kaynaklarıda belirtiyorum. İşinize gelmediği için kolaya kaçıp çark ediyorsunuz.Cehaletinizi ne kadar gizlemeye çalışsanızda papağan gibi aynı sözleri tekrarlamanızdan sırf kara cahil olduğunuz besbellidir.Saklanamassınız,kaçamassınız.Sizlerin aydınlık lafı sizlerin karanlıkta olduğunuzu gösteriyor. Bununla birlikte sizler kendi kasabanızdan haber veriyorsunuz. Bense global dünyadan haber veriyorum. Aradaki fark apaçık bellidir. Acaba kim cahildir?

Alın size kısa ve öz kaynak;

Arnold toynbee isimli ingiliz tarihçi,Türkiye bir devletin yeniden doğuşu isimli kitabında şöyle beyan etmektedir:

"Kemalist devrim Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki Türkler ne Müslüman gibi yaşayabiliryor ne de Hristiyanlığa geçebiliyor." » yani sizleri kastediyor.

Burası forum olabilir lakin bu köşe laftan anlayanlar için,söylenenleri idrak edenler için,konu başlığı hakkında bilgi edinmek maksadıyla iyi niyet üzere açılmış bir bölümdür. Sizler gibi hazımsızlar,fitneciler ve fesatçılar habire provakötörlük yapıp duruyor,konuyu işgal edip sabote etmeye çalışıyorlar. Acaba sizler hangi emperyalist güçlerin uşaklarısınız? İngilteremi? Amerikamı?Belki daha farklı dış mihrakların uşaklarındansınızdır...Bunu sizler biliyorsunuz.Benim dipnottada belirtmiş olduğum üzere fuzuli kişiler ve fuzuli beyanlar olmasın dedim. Fakat içinize sindiremediğiniz için hazımsızlık yaşadığınızdan sayfalarca fuzuli beyanlarda bulundunuz ve fuzuli bir şekilde bu forum başlığını işgal ettiniz.Proveke ettiniz.Dünya tarihinden haberim vardır ve kendiniz gibi bihaber zannetmeyiniz. Kişi karşısındakini anlamayınca kendi gibi zannedermiş ve insan bilmediğine düşmandır. Lakin fuzuli işlerle sayfaları nasıl işgal ettiğinizin ispatı yazmış olduğunuz yazılarınızla açık ve nettir.

Müslümanım,iSLAM Dinine kalpten iman ediyorum diyorsanız,Kur'anı Kerim'in Ayetleri,kalpten Müslüman olduğunu söyliyen herkesi bağlayıcıdır. Ayetin bir tanesini inkar eden hepsini inkar etmiş gibidir. Ayetin bir tanesini inkar eden dinden çıkar,yani kafir olur. Fakat müslüman olduğunuzu beyan ediyor ve Kur'anı Kerim'in Ayetlerine itiraz ediyorsanız,siz dil ile Müslüman olduğunuzu söyliyor,kalpten itiraz ve inkar ediyorsunuz demektir. Bu çelişkiden sizin münafık olduğunuz ortaya çıkar. Münafıklar dil ile iSLAM Dinine iman ettiklerini beyan ederler,kalpten iSLAM Dinini inkar ederler. Sizlerin iSLAM Dini hakkında hiçbirşey bilmediğinizde beyanlarınızdan bellidir. İşiniz sadece çamur at,izi kalsın misali konuyu ve içerisindekileri karalamaktır.

Müslüman olabilmek için

İslamın 5 şartı ve imanın 6 şartı bellidir.Birini inkar eden Müslüman olamaz. Şartlar açık ve nettir.

İncelemek isteyenler linke ( http://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=233 ) baksınlar.

Ayrıca insanın ilahiyatçı ünvanı olsun yada olmasın kendisini birşey zannetmesi ahmaklıkdır. Şeytanda alimdi,zalim oldu.

Kur'anı Kerim'in Kehf Suresinin 50. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: «Âdem'e secde edin!» demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis'i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir."

Kur'anı Kerim'in Zumer Suresinin 9. Ayetinde mealen ilmin önemi şöyle beyan edilmektedir:

"Yoksa o, gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp, kıyama durarak daima vazifesini yapan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? De ki: «Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?» Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar"

Peygamberimiz(s.a.v) hadis?i şeriflerinde ilmin önemini şu şekilde haber vermektedir:

"Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır." (Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1)

"Hidâyete davet eden kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz." (Müslim, İlim 16)

"İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka?i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat." (Müslim, Vasiyyet 14)

"İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır." (Tirmizî, İlim 2)

"Allah'a yemin ederim ki, Cenâb?ı Hakk'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır." (Buhârî, Fezâilü'l?ashâb 9, Meğâzî 38; Müslim, Fezâilü's?sahâbe 34)

?İlim talep etmek / öğrenmek her Müslümana farzdır.?(İbn Mace, Mukaddime, 17).

Peygamberimiz(s.a.v) hadis?i şeriflerinde fetva hakkındada şu şekilde haber vermekdedir:

"Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar." (Buhari, İlim, 34; Müslim, İlim, 13Tirmizi, İlim, 5)

?Kadılar/ hakimler/ yargıçlar üç sınıftır. Birisi cennette, diğer ikisi ateştedir. Cennette olanı, hakkı bilip onunla hüküm verendir. İnsanlar arasında bilgisizce hüküm veren ile hakkı bilip hükümde haksızlık yapan ise ateştedir." (Ebû Dâvud, Akdiye, 2; İbn Mâce, Ahkâm, 3)

Peygamberimiz(s.a.v) hadis?i şeriflerinde şu şekilde haber vermektedir:

"Hayra vesile olan,hayrı yapmış gibidir." (Tirmizi,ilim 14)

?Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennem girer.?(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace,Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332).

"Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların içinden bir fırkası ehl-i necat olacaktır."

buyurmuş. Ashab sormuşlar:

"Yâ Resûlâllah, o kurtulan fırka hangi fırka olacaktır?"

Şöyle cevap vermiş:

"Benim sünnetimden şaşmayanlar kurtulanlardan olacaktır! Yâni Ehl-i sünnet ve cemaat mensuplarıdır."(Tirmizi, İman,18; İbnu Mace, Fiten, 17)

"İlim tahsil etmek maksadıyla bir yola giden kimseye Allah Teâlâ cennet yollarından açar. Melekler, ilim ve tahsil edene karşı memnuniyetleri ve tevâzûleri sebebiyle kanatlarını yere sererler. Göklerde ve yerde olan her şey, hatta su içindeki balıklar, âlim için Allah'tan rahmet diler. Âlimin, bilmeden ibadet eden kimseye üstünlüğü, on dördündeki ayın, görünen diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne altın ne de gümüş bırakmışlardır, onlar miras olarak sadece ilmi bırakmışlardır. Kim ilmi almışsa büyük ve değerli bir şey almış demektir." (Ebû Davud, İlm, 1).

"Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır; bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır." (Tirmizî, Daavât, 128);

"Faydasız ilimden Allah'a sığınırım." (Tirmizî, Daavât, 68) buyurururdu.

"Nebinizin sünnetini terk ederseniz, dalalete düşersiniz."(Müslim, el-Mesacid, had. 257; en-Neseî, el-İmamet, 50)

"Bir kimse benim getirdiğime değil, hevasına tabi olursa gerçek mü'min olamaz."(Kasımi, Kavaidu?t-Tahdis, s. 53)

"Sünnetimi terkedene Allah ve ben lanet ederiz."(et-Tirmizi, el-Kader, 17)

"Sünnetimden yüz çeviren benim yolumu takip etmiş değildir."(el-Buhari, el-Kader, 17)

"Bizim yolumuza uymayan bir işi yapanın bu ameli merduttur."(el-Buhari, el-İ?tisam, 20; Müslim, el-Akdiye, 17,18)

Kur'anı Kerim'deki Surelerde ve Ayetlerde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Ey İnananlar, And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın Resulü (Hz. Peygamber) en güzel örnektir." (Ahzâb, 33/21).

"... Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah'tan sakının, doğrusu Allah'ın cezalandırması çetindir." (Haşr, 59/7)

"Ey Muhammed! Eğer sana cevab veremezlerse, onların sadece heveslerine uyduklarını bil. Allah'tan bir yol gösterici olmadan hevesine uyandan daha sapık kim vardır? Allah zalim milleti şüphesiz ki doğru yola eriştirmez." (Kasas, 28/50).

"(Ey Muhammed!) De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder." (Âl-i İmrân, 3/31)

"Sakın ha cahillerden olma." (En'âm, 5/35

"Kim, Peygamber' e itâat ederse Allah'a itâat etmiş olur..." (Nisâ, 4/80).

"... Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakla-dıysa ondan da sakının..." (Haşr, 59/7)

"Allah ve Resûlü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir kadın ve erkeğe, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." (Ahzâb, 33/36).

"Kim, Allah'a ve O'nun elçisine karşı gelir ve O'nun sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır." (Nisâ, 4/14).

"... Şâyet O'na itâat ederseniz doğru yolu bulursunuz..." (Nûr, 24/54).

"... Şüphesiz ki Sen (sana inananları) mutlaka doğru yola, göklerde ve yerde bulunan herşeyin sâhibi Allah'ın yoluna götürürsün." (Şûrâ, 42/52-53).

"Şüphesiz ki sen, onları doğru yola çağırıyorsun." (Mu'minûn, 23/73).47

"Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir gidiş yeridir orası!" (Nisâ, 4/115).

"Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah ve Resûlüne karşı çıktılar. Allah ve Resûlüne de kim karşı çıkarsa muhakkak ki, Allah'ın cezası çetin olur." (Enfal, 8/13).44

"Peygamber müminler için kendi canlarından ileridir. O'nun eşleri de onların anneleridir..." (Ahzâb, 33/6).45

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e salât etmekte (yani, O'nun şerefini gözetmekte ve şanını yüceltmekte) dirler; o halde siz de îman edenler O'na salât edin (yani, O'nun şanını yüceltmeye özen gösterin); O'na içtenlikle selâm edin (esenlik dileyin)." (Ahzâb, 33/56).

"Ey îman edenler! Allah ve Resûlü'nün önüne geçmeyin, Allah'dan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Ey iman edenler, seslerinizi, Peygamber'in sesinden fazla yükseltmeyin, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi O'nunla da öyle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider." (Hucurât, 49/1-2)46

Sadet olarak ifade etmek gerekirse temel kural olarak anlaşılan ehli sünnet kaidesidir ve ehli sünnet kaidesinden asla taviz verilmemesidir.Buradan sonuç olarak alim diye tanıtılan kişilerin ve neşriyatlarının ehli sünnet kaidesine uyup,uymadığı incelenmesi ve ehli sünnet kaidesine uyuyorsa itibar edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ehli sünnet kaidesine uymuyorsa kesinlikle ehli sünnet kaidesinden taviz verilmemesi gerekmektedir ve ehli sünnet kaidesine uymayan kişilerin ve neşriyatlarının yanlış bilgileri insanlara öğretilmemelidir. Buradan çıkan sonuca göre ilahiyatçı ünvanına sahip olanlara ve ilahiyatçıyım diyenlere çok büyük görevler düşmektedir. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın derseniz,çok büyük hata etmiş olursunuz. Sonuçta, İnsanlara doğruyu nasihat etmek sizin vazifenizdir.

1) Sizi rahatsız eden nedir?

2)laf dediğiniz, iSLAM DiNi'dir. Kur'anı Kerim'in Ayetleri ve Hz. Muhammed(s.a.v) hadis?i şerifleri kalpten Müslüman olduğunu söyliyen herkesi bağlayıcıdır.

Hz. İsa(a.s) şöyle beyanı vardır:

"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

Hz.Muhammed(s.a.v) hadis?i şeriflerinde şu şekilde haber vermektedir:

İbnu Amr İbni'l- Âs (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

? Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar.?(Buhari, İman 24)

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 138. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Münafıklara da haber ver ki, kendileri için çok acı bir azab vardır."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 145. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Şüphe yok ki, münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve elbette onlar için yardımcı da bulamazsın."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 14. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlar imân edenlere rastgelince, «Biz imân ettik,» derler. Kendi şeytanları ile yalnız kalınca da, «Biz sizinle beraberiz, biz ancak o imân edenler ile istihzâda bulunan kimseleriz,» derler."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 9. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Allah?ı ve îmân edenleri aldatmaya çalışırlar. Hâlbuki sâdece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 11. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlara: 'Yeryüzünde fesad çıkarmayın!' denildiği zaman ise: 'Biz ancak ıslâh edici kimseleriz' derler."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 206. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Ona: «Allah'tan kork!» denildiği zaman da gururu kendisini daha çok günaha iter. Cehennem de onun hakkından gelir. O, gerçekten ne kötü yataktır."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 82. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 14. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Her kim de Allah'a ve peygamberine isyan edip onun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde sonsuza dek kalmak üzere bir ateşe sokar ve ona alçaltıcı bir azap vardır."

3)Cebrail(a.s) ile indirilen Vahye iman etmeyenler,Azrail(a.s) ile gelen ölüme teslim olucaklardır."

4)Kur'anı Kerim'in Ali İmran Suresinin 19. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm?dır! Kendilerine kitab verilenler(yahudi ve hristiyanlar), ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasedden dolayı ihtilâfa düştüler. Artık kim Allah?ın âyetlerini inkâr ederse, artık şübhesiz ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir."

06 Ağustos 2017 20:21

yusuf.kerem
Şef

Eğitim alınacaksa, tarikat ve cemaatlerin izbe, köhne yapısı yerine, adam gibi ilahiyat okunmalıdır.


Rıza Mürşid, 2 yıl önce - Alıntıya git

pkk sempatizanı değilim,kürtde değilim.herhangi bir terörist örgütün sempatizanıda değilim.Said?i Kürdi'cide değilim. Elhamdülillâhirabbilalemin Müslümanım ve Ehli Sünnet itikadındanım.Ahmed Yesevi,Abdulkadir Geylani,Şahı Nakşibend,Cüneydi Bağdadi,Mevlana Celaleddini Rumi gibi zatlar örnek aldığım şahsiyetlerdir.Ayrıca ben üniversite mezunuyum.Fakat, gerçek teröristler siz siyonistlerdir,gerçek terörist israil'dir. Ayrıca ben,kalpten Müslüman olan bir kişinin vazifesi olan iSLAM Dininin müdafasını yapmaya gayret ettim ve dini konuları Ehli Sünnet itikadının kaidelerine riayet ederek,etmeye gayret ederek mevzuları izah etmeye çalıştım ve bu olayın siz siyonistleri,siz iSLAM Dini düşmanlarını çok rahatsız ettiği aşikardır.Aksini iddia ediyorsanız bütün beyanlarınız ortadır. Akabinde,ben,bütün beyanlarımda, kanıtlarla,belgelerle,ispatlarla konuştum ve akabinde benim tarihi konuları belgelerle konuşmam siz siyonistleri çok rahatsız ettiği aşikardır ve bu olay siz siyonistlerin zorunamı gitti.Aman ne üzüldüm :) . Köşeye sıkıştığınızdan ne yapacağınızı şaşırdığınızdan zırlavalıyorsunuz ve sırf bu yüzden sürekli konuları çarpıtıyorsunuz. Şu sizin gerzekçe laflarınıza kargalar bile güler. siz iSLAM Dini düşmanlarının,siz siyonistlerin bu forum konu başlığının enbaşın beri bu forum konu başlığını sürekli baltalamaya çalıştığınız aşikardır. Sürekli tarihi konulardan bahsedip konunun seyrini değiştirme gayretindesiniz. siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini dümanlarının mahiyetini ortaya koymaktadır.Bu forum konu başlığındaki açıklamada herşey açık ve net izah edilmiştir.Konu başlığını açtığımda,açıklamış olduğum şartlarıda okumadığınız bellidir ve buna binaen siz siyonistlerin ne kadar dangalak ve ahmak olduğunuz aşikardır.Ayrıca kimseyi herhangi bir konuda zorlamaya tabi tutanda yoktur.Herkes hürdür ve dileyen hür iradesine göre kendi tercihini yapabilir.Ayrıca siz iSLAM Dini düşmanlarının,siz siyonistlerin gibi boş laf salatası olsun diye safsatalarla, yalanlarla algı operasyonu yapmadım.İspatlı beyanlarım ortadır.Bütün beyanlarımı kanıtlarla beyan ettim.Söylediklerimin aksini iddia ediyorsanız belgelerle söylediklerimi çürütünde görelim bakalım,kimin ne mal olduğu ortaya çıksın.siz siyonistler,hadi bakalım şu beyanlarımdan sonra ne nane yiyeceksiniz görelim.siz siyonistlerin,gerçek teröristler olmadığınızı belgelerle ispatlayında görelim.Şayet böyle bir hakikat olsaydı ,siz siyonistler ,konunun en başında kanıtlarla beyanlarımı çürütebilirdiniz. Fakat beyanlarımı çürütecek,beyanlarımın aksini iddia edicek kanıtınız olmadığı için zırvalayıp duruyorsunuz. Hadi bakalım şu söylediklerimin aksini kanıtlayında kimin ne mal olduğu ortaya çıksın! Bundan önceki beyanımdada belirtmiş olduğum gibi siz siyonistlerin,siz iSLAM dini düşmanlarının ne kadar fitneci ve ne kadar aşırı derecede iSLAM Dini ve Ehli Sünnet itikadı düşmanları olduğunuz hiç şüphesiz bütün kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır.Bütün gayretinizle algı operasyonları yaparak Türkiye'de kaos çıkartmak istediğiniz aşikardır. Önceki sayfalarda Ehli Sünnet itikadına dair teferruatlı bilgilerde mevcuttur ve buna binaen Ehli Sünnet itikadının terörizm ile terörist faaliyetlere izin vermediğinin kanıtlarla bilgiside mevcuttur. Akabinde Ehli Sünnet itikadının tarihindende kanıtlarla detaylı bilgiler mevcuttur. Fakat,siz iSLAM Dini düşmanlarının taarruzlarını kanıtlarla bertaraf ettiğimden ,siz iSLAM Dini düşmanları ne yapacağınızı şaşırdığınızdan ve bu konu başlığı üzerinden etki ajanlığı yaparak nasıl ve ne gibi algı operasyonları üzerinden aleyhte neler yaparak Türkiye'deki bazı zümreleri galyana getirip ve getirmeye çalışarak Türkiye'de nasıl kaos çıkartabileceğinizin fikri hesaplarını yaptığınız sayfalar dolusu beyanlarınızdan aşirkardır.Çünki siz iSLAM Dini düşmanlarının yalanları ortaya çıkmıştır ve kanıtlarla hakikatler zuhur etttiğinden ve bu ispatlı hakikatler karşısında ne yapacağınızı bilemeyip,afalladığınızdan,etki ajanlığı yaparak algı operasyonu saldırılarınızı şiddetlendirdiğiniz aşikardır.Bu yüzden algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak son çare olarak iftiralarla bana saldırmanızdaki bundaki temel sebebiniz budur. kalpten iSLAM Dinine iman eden kişiler,siz iSLAM Dini düşmanlarının kafa karıştırmaca ve kaos çıkartma oyunlarınıza gelmezler.

Akabinde

bu forum konu başlığını açtığımda,beyanlarımdaki şartlar şunlardı ve bu şartlara riayet ediniz ve konuyu kesinlikle çarpıtmayın demiştim.

1)Medrese eğitimi için hangi kuruluşları tavsiye eder ve tenkid edersiniz?

Dipnot:Bu konu başlığı içerisinde hakaret içeren söz kesinlikle sarfetmeyiniz ve bozuk zihniyetli kişiler asla bu konu başlığına yorum yapmasınlar.Eleştiri yapıcak olanlar varsa bile, fetö,deaş,pkk vb.faaliyetleri olup insanları istismar edip, sömürü içerisinde olan ve azönce sıralaşmış olduğum terörist örgütler gibi terörizm faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda İslam Dinini tahrif hareketleri yürüten/yürütüp ve iyi gibi görünüp hakikatte sahtekar,münafık olup insanların ahiretlerini yakmaya sebep olucak istismarcı kuruluşlardan haberdarsanız ve isimlerini biliyorsanız ve böyle kuruluşlar hakkında elinizde kesin kanıt varsa ve böyle durumlardan kesinlikle eminseniz bu kuruluşları bu konu başlığı içerisinde bildirip reddiye yapınki insanların durumdan haberleri olsun ve ahiretleri yanmasın. Mümkün olduğunca medresede eğitim almış ve olayları yerinde gözlemlemiş,olaylara vakıf zatlar bu konuya yorum yaparlarsa daha iyi olur ve bilgi kirliliği oluşmaz.Bu konu başlığı bilgi edinmek maksadıyla açılmıştır.Metinde bahsi geçen açıklamalara ve şartlara riayet etmiyecek olanlar kesinle yorum yapmasınlar !

2)Ehli Sünnet kaidesine riayet ederek ve Ehli Sünnet kaidesinden asla taviz vermeyerek medrese eğitimi veren yerler veya dernekler,vakıflar hangi illerde vardır ve bu medreseler,dernekler,vakıflar hangi zümreye aittir? Bu medreselerin,derneklerin,vakıfların isimleri nelerdir?Bu eğitim veren kuruluşlarla nasıl irtibata geçebiliriz?Bu medreselerin,derneklerin,vakıfların eğitimi kaç sene sürmektedir?Medrese eğitiminde,dernekte,vakıfta öğretilen derslerin isimleri nelerdir? Medrese eğitiminde,dernekte,vakıfta ağırlıkta okutulan dersler nelerdir?Medreseler,dernekler,vakıflar hangi derslerin ağırlıkta okutulmasını gözetiyorlar? Medreseye,derneğe,vakıfa kayıt olabilmek için aranılan şartlar nelerdir? Bu medreselerdeki,derneklerdeki,vakıflardaki azami yaş gurupları nelerdir ve enfazla kaç yaşındaki kişiler kayıt olabilirler?Bu kuruşlardaki eğitim hizmeti yatılımıdır ve eğitim ücreti ne kadardır?Eğitim alıp mezun olduktan sonra mecburi hizmet etme yükümlülüğü varmıdır?

3)Üniversitelerde ilahiyat okuyan ve okumayı düşünen veya üniversitelerin ilahiyat bölümlerinden mezun olan kişilere takviye eğitim olarak medreseye,derneğe,vakıfa kayıt olup eğitim alma imkanı tanıyorlarmı?

Akabinde

1)bütün yazılı beyanlarımı tekrar eder ve beyan ederim.

2)ilahiyat fakültelerinde okumak için engellleyen ve ilahiyat fakültellerine gitmeye engel olan yoktur.herkesin hür iradesine bağlı olarak ilahiyat fakültelerinde okumak istemesi kişinin kendi tercihidir.Dileyen istediği gibi ilahiyat fakültesinde okuyabilir.

3)siz iSLAM Dini düşmanlarının köşeye sıkışıp çaresiz kaldığınızda tek sığınağınız olarak laiklik ve Atatürk ile alakar konuları sığınacak liman olarak görüp,bu konuların arkasına sığınıp,saklandığınızdan ve Türkiye'deki bazı zümrelerin yumuşak karınlarının/hassas oldukları noktalarının/taraflarının laiklik ve Atatürk ile alaklı konular olduğunu bildiğinizden hep laiklik ve Atatürk ile alakadar olan bu konular üzerinden kesintisiz sürekli taarruzzlar düzenlediğiniz aşikardır. Örneğin;1960,1980 darbeleri ve 2013 gezi parkı olayları enbasitinden birkaçtane örnektir.Değişen tek şey zaman ve kaos çıkartmak için kullandığınız figüranlardır. Fakat tiyatro aynıdır. siz münafıkların dalevereleri ferasetli kimselere sökmez ! siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının,siz Türkiye düşmanlarının bu forum konu başlığındaki münafıklılığınızı defalarca kanıtlarıyla ortaya çıkartmış bulunmaktayım.

4)Bunun haricinde ,hatırlatmak isterim ki, Atatürk cephede düşmana karşı tek başına savaşmamıştır. Kahraman Mehmetçiği unutmak ve nice sıkıntılara göğüs gerip çok çeşitli çilelere katlanmış vefalı kahraman Mehmehtiğimizi yad etmemek çok büyük ahmaklıktır. Akabinde,Kazım Karabekir Paşa,Fevzi Çakmak Paşa,Deli Halit Paşa,Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa, Kutül Amare Zaferinin fatihi Halil Paşa ve daha nice sayısız kahraman Paşalarımızı,kahraman Askerlerimizi unutmak ve onları yad etmemek ahmaklıktır.

5)Atatürk diyorki;19 mayıs 1919'da samsun'a çıktım. Kazım Karabekir Paşa'da diyorki; 19 nisan 1919'da trabzon'a çıktım. Tarihi hakikatleri öğrenmek isteyen kişiler belgelerle ispatlanmış derin tarihi hakikatleri araştırsınlar.

http://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/

6) Medrese eğitimi ve Ehli Sünnet itikadı mevzuları bu kadar önemli olmasaydı,siz iSLAM Dini düşmanlarının bu kadar taaruzları,bu kadar provakasyonları,bu kadar konuyu sabote ve provoke etme teşebbüsleri olmuyacağı aşikardır. Aksini iddia eden varsa,bu forum konu başlığındaki tüm beyanlar ortadar. Siz iSLAM Dini düşmanları,vehhhabilik ve şiilik(şia) aleyhine tek bir tane kötü söz söylememişsinizdir.Kanıtları beyanlarınızda mevcuttur.

7) Konular ve olaylar bir bütündür,bu bu forum konu başlığına gözatan kişiler,konuları ve olayları idrak edebilmeleri için,giriş,gelişme ve sonucu elde edebilmek için bütün beyanları enbaştaki sayfadan,enson sayfadaki beyanlara kadar okusunlar ve hakiketleri öğrensinler.

8) Kanıtlarla ispatlanmış beyanlarımın neticesi olarak hakikatler zuhur ettiğine göre,05.08.2017 tarihi itibariyle,iSLAM Dini düşmanlarına ve siyonistlere yeterince yeterliliğe sahip reddiyeler yaptığının kanaatindenyim. kalpten iSLAM Dinine iman eden Müslümanlara tavsiyem şudur ve şunuda itinaylada belirtmek isterim ki; Ehli Sünnet itikadı bir istikamettir ve sizlerde bu istikametten şaşmayınız.

Ehli Sünnet itikadına dair beyanımda şu ( http://forum.memurlar.net/konu/2279013/6.sayfa ) adreste mevcuttur.

9) Müslümanlara ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına tavsiyem şudur ki,kaos çıkartmak isteyen münafıklara çok dikkat edin ve kaos çıkartmak isteyip Türkiye'yi çeşitli dalevelerle mahvederek Türkiye''nin parçalanmasını isteyen münafıklara,kötü niyetli kişilere asla taviz vermeyin.Hertürlü hakikatleri öğrenmek için çok okuyup,çok araştırın.

10)05.08.2017 tarihi itibariyle münafıklara ve kötü niyetli kişilere yeterince reddiyeler yaptığımın kannatine vardığımdan,muhtemelen bu forum konu başlığına cevap yazmayacağım. Dipnot; istisna olarak medrese eğitimi konusunda yer tavsiyelerinde bulunacak olan olursa cevap yazacağım.

11) Bu forum konu başlığını sabote ve provoke ederek çeşitli provakasyonlar üzerinden algı operasyonları yapan iSLAM Dini ve Ehli Sünnet itikadı ve Türkiye düşmanları olan algı operasyonları yapan etki ajanlarına kesinlikle aldanmayın. Türkiye,Müslüman aleminde lider vasfını taşıyabilecek ve bu kapatisetede/potansiyelde olan Müslüman alemindeki tek ülkede olduğundan,Türkiye'nin düşmanı çoktur ve emperyalist güçlerin zihinlerinde Türkiye aslına dönüyor endişesi ve korkusu vardır.Bunun için Türkiye'de kaos çıkartmak isteyenler çoktur.Bu yüzden,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Müslümanlara düşman olan,dış mihrakların/emperyalist güçlerin/siyonistlerin, daleverelerine kesinlikle aldanılmamalıdır.

1)Tarihteki bütün kavimlere peygamberler gönderilmiştir.gönderilen peygamberlerin toplamdaki sayısının 124bin ile 224bin arası peygamber gönderilmiş olduğu rivayet edilmektedir.(Allahualem).Amma velakin ençok peygamber yahudilere gönderilmiştir.

2)siz siyonistlere daha öncede söylemiştim. Demiştimki siz siyonistler, bu forum konu başlığındaki ispatlı beyanlarımı idrak edemiyorsunuz ve dalevereleriniz bana sökmez. Akabinde akıllı birisi olsaydınız veya akıllı birisi olmaya niyetlenmiş olsaydınız,iSLAM Dinine kalpten iman eder ve Ehli Sünnet itikadına itaat ederdiniz. Şunuda belirtmek isterim ki,bu kafayla sonunuz ve sonucunuz hüsrandasınız.

3)Allahu Teala'nın izniyle,dünya üzerinde,tarihte,fetihler ve fatihler nerdeyse hemen hemen hep var olmuştur. Herşeyin vakti vardır. siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları, fetihlerden ve fatihlerden kaçamassınız...

siz siyonistler bana atıfta bulunarak defalarca madara oldunuz yusuf demenize binaen bende bu sözü siz siyonistlere geri iade ediyorum. siz siyonistler, sayfalar dolusu kanıtlarla/delillerle/belgelerle ispatlamış olduğum hakikatler karşısında,siz siyonistler madara oldunuz. siz siyonistler, taaruzlarınıza devam ettiğiniz müddetçe,algı operasyonları üzerinden etkni ajanlığı yapmanızdan vazgemediğiniz eğer,bende, bütün hakikatleri kanıtlarla ispatlamaya devam edeceğim.siz siyonistler,taarruzlarınızdan vazgeçmesseniz eğer, siz siyonistlerin toplumlardan saklamış olduğunuz sırlarınızıda ifşa ediceğim ve ifşa etmeyede devam edeceğim,Bu forum konu başlığının en başındada fuzuli yorumlarla konuyu çarpıtıp konu başlığının dışarısına çıkmayınız ve bu forum konu başlığından rahatsızsanız,kesinlikle yorum yapmayınız demiştim. siz siyonistler konu başlığındaki şartlara riayet etmeliydiniz. Konu başlığındaki şartlara riayet etmediğiniz için,siz siyonistler kaybeden taraf olsunuz. siz siyonistler taarruzlarınıza devam ederseniz,bu teşebbüslerinizden vazgeçmesseniz eğer,algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yapmaya devam ederseniz, tarihi ve günümüzdeki, siyasi,politik ve buradan terimlerin isimlerini telafuz etmediğim ,siz siyonistlerinde çok iyi bildiği ve toplumlardan, gizleme gereksinimi duyduğunuz, birçok,çeşitli,derin gerçekleri ifşa edeceğim ve ifşa etmektente vazgeçmeyeceğim.siz siyonistlere, demek istediğim şudur ki,yanlış hesapladınız ve hesap hatası yaptınız. Memurlar.net Türkiye'nin en saygın forum sitelerinden birtanesidir. Konu başlığındaki şartlara riayet etmeyip, konuyu çeşitli algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak sabote ve provoke etme teşebbüsleriniz, çeşitli provakasyonlarla taarruzlarınıza devam etmeniz,siz siyonistlerin aleyhine olmuştur. Türkiye'deki insanlar, siz siyonistlerin vesilesiyle ,kanıtlarla hakikatleri öğrenmiş oldu. siz siyonistler,algı operasyonlarıyla etki ajanlığı üzerinden, karalama kampanyalarına devam ederseniz,bende hakikatleri gün yüzüne çıkartmaya devam edeceğim ve bu iştende vazgeçmeyeceğim . Benim için hava hoştur. durmakda,devam etmekde,siz siyonistlerin tercihine kalmıştır.

siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları bozuk pilak gibi gıcırdayacağınıza belgelerle konuşunki,söyledikleriniz ispatlanabilsin. Hani nerede delilleriniz? Ben kanıtlarla konuştum ve kanıtlarla konuşuyorumki beyanlarımın doğruluğu varmı, yokmu, belli olup,gün yüzüne çıkıyor.

1)siz algı operasyonları yapan etki ajanlarının ağız değiştirerek, çeşitli taktiklerle,Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli provakasyonlar yaparak, Türkiye'de kaos çıkartmak istediğinizi,ferasetli kimseler, kolaylıkla idrak edebilirler.Ne kadar uğraşsanızda algı operasyonları yapan etki ajanları olduğunuzu gizleyemessiniz. siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının,kafa karıştırmaca oyunlarına ancak avanaklar ve ahmaklar itimad ederler. Akabinde bunun haricinde, iSLAM Dininin ve Ehli Sünnet itikadının kaideleri bellidir. kalpten iSLAM Dinine iman edenlerin iSLAM Dinine hakaret etmiyeceği sabittir,açık ve nettir. Amentü'de imanın 6 şartı bellidir,açık ve nettir. Aksini icra edip,iSLAM Dininin kaidelerine riayet etmeyenlerin, münafık oldukları ortaya çıkar.(Dipnot:bu konular hakkında, ispatlarıyla teferruatlı bilgiler,enbaştaki sayfalarda mevcuttur.)

Algı operasyonları yapan etki ajanlarına örneklerle kanıt:(http://takvim.com.tr/guncel/2017/07/30/provokasyon-cetesi-isbasinda )

2)"siz siyonistler " Çağdaş eğitim yapmak varken, başlığı açan uyduruk ve köhne mahalle eğitimine mi merak salmış? " şeklinde bana soru yöneltmiştiniz ve bende siz siyonistlere cevaben"siz şeytanın müridi olan siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları neden merakedip bu soruyu sordunuz acaba?" diyerek cevap vermiştim. Cevabıma binaen geri cevap yazmamıştınız.cevap niye yazamıyorsunuz?" Şeklindeki daha önceki soruma cevap vermediniz. Bu soruyu cevaplamaktan şiddetle,dehşete kapılarak cevaplamaktan neden kaçıyorsunuz ve konuyu çarpıtarak tarihi konulara neden atıfta bulunuyorsunuz?Konunun seyridini değiştirmedinizdeki maksat nedir? (Dipnot;tarih ile alakalı bütün tezlerinizi belgelerle çürütmek bana vazife oluyor ozaman. siz siyonistlere enbaşta konuyu çarpıtmayın ve konu dışı yorum yapmayın ve konu başlığındaki şartlara riayet ediniz demiştim. )Medrese ve Ehli Sünnet itikadı mevzuları siz iSLAM Dini düşmanlarını,siz siyonistleri bu kadar şiddetli bir şekilde rahatsız ediyorsa,demekki bunda Müslümanlar için olumlu ve faydalı bir durum var demektir. Aksi takdirde siz siyonistler bu kadar saldırılarda ve hakaretlerde bulunmazdınız. Aksini iddia ediyorsanız ,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının sayfalar dolusu beyanları ortadır. Köşeye sıkıştığınızdan ve ne yapacağınızı bilemediğinizden, mevzuyu, insanları şaşırtmak maksadıyla,taktik işi/taktik harekat icabı sayarak,konun seyrini, tarih ile alakalı olan mevzulara çevirdiğiniz aşikardır.siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları,herhangi bir konuda köşeye sıkıştığınızda ve Türkiye'de kaos oluşturmak istediğinizde,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının hemen sığındıkları laflar,Mustafa Kemal Atatürk ile laiklik konularıdır ve bu sözleri irdelemenizdir .siz siyonistler hemen bu lafların arkasına saklanıp,naralar atarak Türkiye'de anarşist faaliyetlerin vuku bulması için derin lobi faaliyetleriyle Türkiye'de kaos oluşturduğunuz ve oluşturmak istediğiniz aşikardır. siz siyonistler istediğiniz kadar taktik değiştirsenizde ,sizlerin münafıklılığınızı, siz siyonistlerin 2 yüzlülüğünüzü ifşa edicem ve ifşa etmeyede devam edicem. Türklerin, şu atasözüyle belirtip,hatırlatmak isterimki,"yenilen pehlivan,güreşe doymazmış."

2) şunuda hatırlatmak isterimki, istanbul işgal altındaydı ve insanların kafalarına silah dayanmıştı.Tarihin bütün belgeli yönleriyle derin tarihi gerçekleri öğrenmek için (http://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/ ) internet sitesi adresindeki içeriklere bakabilirsiniz.(dipnot:siz siyonistlerin,zaten hakiki tarihten haberdar olduğunuz aşikardır fakat bilmeyenler öğrensinler diye izah ediyorum) Sultan Vahidettin. öldüğü gün,Atatürk,Sultan Vahidettin hakkında, dünyanın en dürüst devlet adamını kaybettik demiştir.

3) "Biz yahudiler,orta doğuda yıkılmaz denen,Osmanlı devletini yıkıp,iki tane devlet kurduk.Onlara öyle güzel sistem inşa ettik ki,Türkler,bize Filistin'i vermeyen Abdülhamit'e,en az 200 sene daha söverler !) (israil'in ilk cumhurbaşkanı:chaim weizmamn) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"Kemalist devrim, Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki, Türkler,ne Müslüman gibi yaşayabiliyorlar, ne de Hristiyanlığa geçebiliyor"(Arnold toynbee isimli ingiliz tarihçi,Türkiye bir devletin yeniden doğuşu isimli kitabında böyle beyan etmektedir) siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının minnettarlığı bu yüzdendir.

"Türkler iSLAM'ın keskin kılıcıdır ! Yeniden öz benliklerine dönmelerine,Muhammed'in dinine sahip çıkmalarına izin veremeyiz ! İlk yapacakları icraat israil'i haritadan silmek ve yeniden viyana gitmek olucaktır !"(siz siyonistlerin , jacob rothschild ait bu sözünü hatırlatmak çok manidar olucaktır) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"ABD'nin dünya hakimiyeti önündeki tek engel sünni(Ehli Sünnet) Müslümanlardır.Vahhabilerle ortak çalışıyoruz,şiileri(şia) kullanıyoruz. Sünni(Ehli Sünnet) iktidarın yıkılması sünniliğ(Ehli Sünnet)'in kalesi olan Türkiye'nin yıkılması ile mümkündür."(ABD CIA eski direktörü graham fuller iSLAM'sız dünya isimli kitabında böyle beyan etmektedir.)

?Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-iSLAM dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı" (Ismet Inönü, Hatıralar, cild 2, sayfa 223.)

?Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir?(Aliya İzzetbegoviç)

"Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır" (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)

"Türklük kavanozsa,iSLAMiYET baldır.iSLAMIYET olmasaydı,Türklük içi boş kavonoza benzerdi" (Necip Fazıl Kısakürek)

Bunca ispatlı beyanlardan sonra kalpten iSLAM Dinine iman eden Müslümanlar olayları idrak ededebilirler.Bunca kanıtlardan sonra olayları idrak edemeyenler için ise Hz. İsa(as.) şu sözü çok manidardır ve Hz. İsa(a.s) şöyle beyanı vardır:

"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

Ayrıca siz siyonistlerin, Müslümanım ve hanefiyim,sülaleme ait medreseler ve buna benzer şahsımıza ait bilmem neler var gibi söylemlerinize ve ağız değiştirmelerinize ancak ahmaklar kanar ve sayfalarca dolusu, sahte yeni hesaplar açarak, sözetmiş olduğunuz beyanlarınız ve iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hakaretleriniz ortadır

Ehli Sünnet itikadının ne olduğunu öğren sonra konuş.Boş konuşma Ehli sünnet itikadına dair bütün beyanlarım bu forum konu başlığı içerisindeki paylaşımlarımda mevcuttur. Biraz kafayı çalıştırda bu forum konu başlığındaki bütün paylaşımlarımı ve paylaşımları oku.Hafızanı tazelemiş olırsun.Ayrıca Atatürk ile alakalı sorular yönelttiniz ve bende belgelerle cevap verdim. Laf oyunu yapıpda konuyu çarpıtıp algı operasyonu yapma. Kendin gibi insanları ahmakmı zannediyorsun,aldanıyorsun.

Siz şeytanın müridleri olan siyonistlere,iSLAM Dini düşmanlarına laf anlatılmaz.Beyninizi yemişsiniz. Ben belgelerle konuştum. İspatlarım ortadır. Siz siyonistler gibi safsatalar uydurmadım ve bütün kanıtlarıyla beyanlarım ortadır. Aksini iddia ediyorsanız,bu söylediklerimi kanıtlarla çürütürsüz. Şayet hakikatler zuhur ettiği için ve bütün saldırılarınızı bertaraf ettiğim için afalladınız ve ne yapacağınızı şaşırdınız. Mertseniz,sizlerde belgelerle konuşursunuz. Köhne zihniyetleriniz ancak safsatalar üzerinden laf argümanlığına yetiyor. Boş tenekeden,dolu tenekeye göre çok ses çıkarmış;siz siyonistlerinde o misal.

1)siz algı operasyonları yapan etki ajanlarının ağız değiştirerek, çeşitli taktiklerle,Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli provakasyonlar yaparak, Türkiye'de kaos çıkartmak istediğinizi,ferasetli kimseler, kolaylıkla idrak edebilirler.Ne kadar uğraşsanızda algı operasyonları yapan etki ajanları olduğunuzu gizleyemessiniz. siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının,kafa karıştırmaca oyunlarına ancak avanaklar ve ahmaklar itimad ederler. Akabinde bunun haricinde, iSLAM Dininin ve Ehli Sünnet itikadının kaideleri bellidir. kalpten iSLAM Dinine iman edenlerin iSLAM Dinine hakaret etmiyeceği sabittir,açık ve nettir. Amentü'de imanın 6 şartı bellidir,açık ve nettir. Aksini icra edip,iSLAM Dininin kaidelerine riayet etmeyenlerin, münafık oldukları ortaya çıkar.(Dipnot:bu konular hakkında, ispatlarıyla teferruatlı bilgiler,enbaştaki sayfalarda mevcuttur.)

Algı operasyonları yapan etki ajanlarına örneklerle kanıt:(http://takvim.com.tr/guncel/2017/07/30/provokasyon-cetesi-isbasinda )

2)"siz siyonistler " Çağdaş eğitim yapmak varken, başlığı açan uyduruk ve köhne mahalle eğitimine mi merak salmış? " şeklinde bana soru yöneltmiştiniz ve bende siz siyonistlere cevaben"siz şeytanın müridi olan siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları neden merakedip bu soruyu sordunuz acaba?" diyerek cevap vermiştim. Cevabıma binaen geri cevap yazmamıştınız.cevap niye yazamıyorsunuz?" Şeklindeki daha önceki soruma cevap vermediniz. Bu soruyu cevaplamaktan şiddetle,dehşete kapılarak cevaplamaktan neden kaçıyorsunuz ve konuyu çarpıtarak tarihi konulara neden atıfta bulunuyorsunuz?Konunun seyridini değiştirmedinizdeki maksat nedir? (Dipnot;tarih ile alakalı bütün tezlerinizi belgelerle çürütmek bana vazife oluyor ozaman. siz siyonistlere enbaşta konuyu çarpıtmayın ve konu dışı yorum yapmayın ve konu başlığındaki şartlara riayet ediniz demiştim. )Medrese ve Ehli Sünnet itikadı mevzuları siz iSLAM Dini düşmanlarını,siz siyonistleri bu kadar şiddetli bir şekilde rahatsız ediyorsa,demekki bunda Müslümanlar için olumlu ve faydalı bir durum var demektir. Aksi takdirde siz siyonistler bu kadar saldırılarda ve hakaretlerde bulunmazdınız. Aksini iddia ediyorsanız ,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının sayfalar dolusu beyanları ortadır. Köşeye sıkıştığınızdan ve ne yapacağınızı bilemediğinizden, mevzuyu, insanları şaşırtmak maksadıyla,taktik işi/taktik harekat icabı sayarak,konun seyrini, tarih ile alakalı olan mevzulara çevirdiğiniz aşikardır.siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları,herhangi bir konuda köşeye sıkıştığınızda ve Türkiye'de kaos oluşturmak istediğinizde,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının hemen sığındıkları laflar,Mustafa Kemal Atatürk ile laiklik konularıdır ve bu sözleri irdelemenizdir .siz siyonistler hemen bu lafların arkasına saklanıp,naralar atarak Türkiye'de anarşist faaliyetlerin vuku bulması için derin lobi faaliyetleriyle Türkiye'de kaos oluşturduğunuz ve oluşturmak istediğiniz aşikardır. siz siyonistler istediğiniz kadar taktik değiştirsenizde ,sizlerin münafıklılığınızı, siz siyonistlerin 2 yüzlülüğünüzü ifşa edicem ve ifşa etmeyede devam edicem. Türklerin, şu atasözüyle belirtip,hatırlatmak isterimki,"yenilen pehlivan,güreşe doymazmış."

2) şunuda hatırlatmak isterimki, istanbul işgal altındaydı ve insanların kafalarına silah dayanmıştı.Tarihin bütün belgeli yönleriyle derin tarihi gerçekleri öğrenmek için (http://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/ ) internet sitesi adresindeki içeriklere bakabilirsiniz.(dipnot:siz siyonistlerin,zaten hakiki tarihten haberdar olduğunuz aşikardır fakat bilmeyenler öğrensinler diye izah ediyorum) Sultan Vahidettin. öldüğü gün,Atatürk,Sultan Vahidettin hakkında, dünyanın en dürüst devlet adamını kaybettik demiştir.

3) "Biz yahudiler,orta doğuda yıkılmaz denen,Osmanlı devletini yıkıp,iki tane devlet kurduk.Onlara öyle güzel sistem inşa ettik ki,Türkler,bize Filistin'i vermeyen Abdülhamit'e,en az 200 sene daha söverler !) (israil'in ilk cumhurbaşkanı:chaim weizmamn) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"Kemalist devrim, Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki, Türkler,ne Müslüman gibi yaşayabiliyorlar, ne de Hristiyanlığa geçebiliyor"(Arnold toynbee isimli ingiliz tarihçi,Türkiye bir devletin yeniden doğuşu isimli kitabında böyle beyan etmektedir) siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının minnettarlığı bu yüzdendir.

"Türkler iSLAM'ın keskin kılıcıdır ! Yeniden öz benliklerine dönmelerine,Muhammed'in dinine sahip çıkmalarına izin veremeyiz ! İlk yapacakları icraat israil'i haritadan silmek ve yeniden viyana gitmek olucaktır !"(siz siyonistlerin , jacob rothschild ait bu sözünü hatırlatmak çok manidar olucaktır) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"ABD'nin dünya hakimiyeti önündeki tek engel sünni(Ehli Sünnet) Müslümanlardır.Vahhabilerle ortak çalışıyoruz,şiileri(şia) kullanıyoruz. Sünni(Ehli Sünnet) iktidarın yıkılması sünniliğ(Ehli Sünnet)'in kalesi olan Türkiye'nin yıkılması ile mümkündür."(ABD CIA eski direktörü graham fuller iSLAM'sız dünya isimli kitabında böyle beyan etmektedir.)

?Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-iSLAM dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı" (Ismet Inönü, Hatıralar, cild 2, sayfa 223.)

?Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir?(Aliya İzzetbegoviç)

"Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır" (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)

"Türklük kavanozsa,iSLAMiYET baldır.iSLAMIYET olmasaydı,Türklük içi boş kavonoza benzerdi" (Necip Fazıl Kısakürek)

"içinde iSLAM hassasiyeti olmayan milliyetçiliğin içi boştur."(Muhsin Yazıcıoğlu)

Bunca ispatlı beyanlardan sonra kalpten iSLAM Dinine iman eden Müslümanlar olayları idrak ededebilirler.Bunca kanıtlardan sonra olayları idrak edemeyenler için ise Hz. İsa(as.) şu sözü çok manidardır ve Hz. İsa(a.s) şöyle beyanı vardır:

"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

Ayrıca siz siyonistlerin, Müslümanım ve hanefiyim,sülaleme ait medreseler ve buna benzer şahsımıza ait bilmem neler var gibilerinden söylemlerinize ve ağız değiştirmelerinize ancak ahmaklar kanar ve sayfalarca dolusu, sahte yeni hesaplar açarak, sözetmiş olduğunuz beyanlarınız ve iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hakaretleriniz ortadır.

Ayrıca siz siyonistlerin Müslümanım ve Hanefiyim,sülaleme ait medreseler ve buna benzer bilmem neler var gibi söylemlerinize ve ağız değiştirmelerinize ancak ahmalar kanar ve sayfalarca dolusu sahte yeni hesaplar açarak sözetmiş olduğunuz beyanlarınız ve hakaretleriniz ortadır

kalpten İSLAM Dinine iman eden kişiler,ferasetli ve basiretli kişiler,şu forum konu başlığındaki bütün beyanları okuduktan sonra hakikatleri anlayabilirler. imalı laflarl,a beni küçük düşürücü ve bana hakaret içeren sözler sarfetmeniz benim hiç umrumda değildir. Sizin mezinetinizde budur. idrak edemediğiniz kişileri kendiniz gibi zannetmeyiniz...

siz şeytanın müridleri olan siyonistler,siz iSLAM DIni düşmanları, meşrepimi,meşrefimi,meziyemi ne kadar uğraşsanızda, CEBBAR ve HALiK olan ALLAHU TEALA'nın izniyle beni çözümleyemiyeceksiniz.

Önemli olan kişi değildir,önemli olan istikamettir.Kıyamete kadar, halklar/toplumlar içerisindeki kişilerde,halk içinde olup kalbi HAK ile olan kişiler mutlaka olucaktır inşaALLAH.istikametin ne olduğunu merakip soruyorsanız,siz şeytanın müridleri olan siyonistlerin,siz iSLAM Dini/Şeriatı düşmanlarının şiddetle ve şiddetli bir şekilde teşebbüslerde bulunup bütün gayretinizle tahrif etmeye çalıştığınız Ehli Sünnet itikadı bir istikamettir. Türkiye'deki diyanet işleri başkanlığındaki bütün kademelerde çalışan personellerden,Türkiye'deki ilahiyat fakültelerindeki personellerden,Türkiye'deki imam hatip liselerindeki personellerden,Ehli Sünnet itikadını itinayla böyle savunan ve Ehl Sünnet itikadı zihniyetinde nadir insanlar bulunduğundan ve böyle insanları kıyasladığınızda Türkiye'de yüzde oranıyla Ehli Sünnet itikadı zihniyetinde çok az insanlar bulunduğundan, bunu bu forum konu başlığı üzerindeki,Islam Dinine ve Ehl Sünnet itikadına dair olan saldırılarınızı ispatlanibilir beyanlarla, bu saldırılarınızı bertaraf eden bir kimse çıktığından afalladığınız aşikardır. siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları hakikatlerden kaçamassınız !... Türkiye'deki ilahiyat fakültelerindeki,imam hatip liselerindeki,diyanet işleri başkanlığındaki vehhabi,şia,fetö zihniyeti insanların çok olması siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının Türkiye'deki anarşist faaliyetlerinizi kolaylaştırdığından bu anarşist faaliyetlerin karşısında enbüyük engel olarakda Ehli Sünnet itikadını gördüğünüzden dolayı Ehli Sünnet itikadına bütün kininiz ve düşmanlığınız bu yüzdendir.

Bunun haricinde sizlerde üniversite okumuşsunuz ve hala söylediklerime sizlerin kafaları şarj etmiyor ve kısa devre yapıp duruyorsunuz.

Hz. İsa(as.)'ın şu sözü çok manidardır. Hz. İsa(as.) diyorki;"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

1) istihbarata karşı koyma(ikk) gereksinimi hissetiğinizden,ihtiyati tedbir maksatlı,sürekli,yeni sahte hesaplar açarak algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak bu etki ajanlığı işlerinize devam ettiğinizi ve algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaptığınızı ve ne kadar uğraşsanızda,olayların mahiyetini ve siyonist olduğunuzu gizleyemessiniz. Sizin bu kafa karıştırma oyunlarınıza ancak bir ahmak itimad eder.

2) Ehli Sünnet itikadı üzerine dini tedrisatlar,siz, siyonistleri rahatsız ediyor,çünki,Müslümanların şuurlanmalarını istemiyorsunuz. Müslümanların koyun psikolojisinde kalmalarını istiyorsunuz ve bu şekilde(koyun psikolojisinde)ömürlerini tamamlamalarını temenni ediyorsunuz.Bu yüzden kötü niyetli fikir akımları üzerinden Müslüman alemine taarruz ediyorsunuz ve kötü niyetli fikir akımlarını toplumlara enjekte edemesseniz ,bu sabote/sabotaj işlemleriniz başarısız olursa,etkiniz altındaki uşaklarınız vasıtasıyla ülkelerin silah zoruyla işgal edilmelerinde etkin rol oynuyorsunuz.Bu yüzden,Müslümanların,siz, siyonistlerin belirlemiş oldukları tabulardan dışarıya çıkmalarını istemiyorsunuz.Çünki,dünya üzerindeki siyonist düzenin,diğer bir ifadeyle, siz siyonistlerin tabir ettiği yeni dünya düzeninin iflas etmesinden tedirginsiniz ve siyonist düzenin çökmesini kesinlikle istemiyorsunuz. Nitekim,merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakanın "Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır"sözünü çok iyi bildiğinizden ve bu sözü çok iyi hatırladığınızdan,Türkiye'de sürekli anarşist faaliyetlerin vuku bulması ve tatbik edilmesi için sürekli teşebbüslerde bulunuyorsunuz. Kimi zaman tam olarak istediklerinizi elde edemesseniz,Türkiye'ye destek veren ve Türkiye'nin ileşiminin ve irtibatının iyi olduğu ülkelere neşter vurma operasyonları düzenliyorsunuz.Pakistan ile Katar olayları enbasitinden sadece birkaçtane örnektir.Bu buz dağının arkasında(görünmeyen yüzünde/tarafında)'ki asıl maksadınız,Müslüman aleminde hemfikirliliğin yok olması ve Müslüman aleminde hiçbirzaman bütünlülüğün olamaması içindir ve vaktiyle lağvetmiş olduğunuz Osmanlı devletinin hortlamasından korktuğunuzdan ve yeniden dünya nizam getirmesinden çekindiğiniz içindir.

Akabinde kimi zaman istisnalar olup hristiyanlardan siz siyonistleri tenkid eden olursa ivedi/vakit kaybetmeden nefes kesme operasyonları düzenlediğiniz aşikardır. Örneğin: Vaktiyle,Venezuela devlet başkanının,israil'in Müslümanlara uygulamış olduğu zulümleri tenkid etmesinden dolayı ,kendisine çeşitli komploları musallat etmiş olduğunuz gibi...

Dipnot; iSLAM Dinine,siz,siyonistler hakaret etmeye devam ettikçe ve bu yanlışlarınızdan siz siyonistler vazgeçmedikçe,bende,hakikatleri yazmaya ve siz siyonistlerin 2 yüzlülüklerinizi ortaya çıkarmaya devam edeceğim.

Siz siyonistler şu beyanlarımın karşısında kısa devremi yaptınız ? :) Karburatörden kara duman çıkmıyor dimi? :) Bi kendinizi kontrol edin isterseniz :) Bozuk pilak gibisiniz :) Sayfalarca aynı sözleri tekrar edipduruyorsunuz.

1) istihbarata karşı koyma(ikk) gereksinimi hissetiğinizden,ihtiyati tedbir maksatlı,sürekli,yeni sahte hesaplar açarak algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak bu etki ajanlığı işlerinize devam ettiğinizi ve algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaptığınızı ve ne kadar uğraşsanızda,olayların mahiyetini ve siyonist olduğunuzu gizleyemessiniz. Sizin bu kafa karıştırma oyunlarınıza ancak bir ahmak itimad eder.

2) Ehli Sünnet itikadı üzerine dini tedrisatlar,siz, siyonistleri rahatsız ediyor,çünki,Müslümanların şuurlanmalarını istemiyorsunuz. Müslümanların koyun psikolojisinde kalmalarını istiyorsunuz ve bu şekilde(koyun psikolojisinde)ömürlerini tamamlamalarını temenni ediyorsunuz.Bu yüzden kötü niyetli fikir akımları üzerinden Müslüman alemine taarruz ediyorsunuz ve kötü niyetli fikir akımlarını toplumlara enjekte edemesseniz ,bu sabote/sabotaj işlemleriniz başarısız olursa,etkiniz altındaki uşaklarınız vasıtasıyla ülkelerin silah zoruyla işgal edilmelerinde etkin rol oynuyorsunuz.Bu yüzden,Müslümanların,siz, siyonistlerin belirlemiş oldukları tabulardan dışarıya çıkmalarını istemiyorsunuz.Çünki,dünya üzerindeki siyonist düzenin,diğer bir ifadeyle, siz siyonistlerin tabir ettiği yeni dünya düzeninin iflas etmesinden tedirginsiniz ve siyonist düzenin çökmesini kesinlikle istemiyorsunuz. Nitekim,merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakanın "Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır"sözünü çok iyi bildiğinizden ve bu sözü çok iyi hatırladığınızdan,Türkiye'de sürekli anarşist faaliyetlerin vuku bulması ve tatbik edilmesi için sürekli teşebbüslerde bulunuyorsunuz. Kimi zaman tam olarak istediklerinizi elde edemesseniz,Türkiye'ye destek veren ve Türkiye'nin ileşiminin ve irtibatının iyi olduğu ülkelere neşter vurma operasyonları düzenliyorsunuz.Pakistan ile Katar olayları enbasitinden sadece birkaçtane örnektir.Bu buz dağının arkasında(görünmeyen yüzünde/tarafında)'ki asıl maksadınız,Müslüman aleminde hemfikirliliğin yok olması ve Müslüman aleminde hiçbirzaman bütünlülüğün olamaması içindir ve vaktiyle lağvetmiş olduğunuz Osmanlı devletinin hortlamasından korktuğunuzdan ve yeniden dünya nizam getirmesinden çekindiğiniz içindir.

Akabinde kimi zaman istisnalar olup hristiyanlardan siz siyonistleri tenkid eden olursa ivedi/vakit kaybetmeden nefes kesme operasyonları düzenlediğiniz aşikardır. Örneğin: Vaktiyle,Venezuela devlet başkanının,israil'in Müslümanlara uygulamış olduğu zulümleri tenkid etmesinden dolayı ,kendisine çeşitli komploları musallat etmiş olduğunuz gibi...

Bunun haricinde, Türkiye'deki vatandaşlara buradan sesleniyorum:

Ey Türkiye'deki imam hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde okuyan ve mezun olmuş insanlar ! Bu forum konu başlığını okuyan insan sayısı 1000 kişiyi geçmiş. Bu forum konu başlığı içerisinde iSLAM Dinine çok ağır hakaretler eden siyonistlere ve iSLAM Dini düşmanlarına karşı,reddiyeler yapan,bu forum konu başlığını okuyan 1000 kişiden sadece 5 kişidir. Ne kadar kötü bir durumdur. Ne olacak bu Müslümanların hali?! Nerede sizin ilahiyatçı ünvanınız? Neredesiniz Ey Müslümanlar? Neredesiniz Ey imam hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde okuyanlar ve mezun olanlar? Okullarda sizlere hiçmi birşeyler öğretmiyorlar? Okulların tedrisatlarında bir problemmi var yoksa? İnsan düşünüyor ve sorguluyor;sormadan edemiyor kendi kendine ve insan kendine diyorki;1000 kişiden haksızlık karşısında reddiyeler yapan sadece 5 kişi! Gerisi kalan 995 kişi nerede? 1000 kişiden sadece 5 kişimi Müslüman? 995 kişi ecnebimi yoksa diye sormadan edemiyor insan !

1) size daha önce hangi dinden olduğunuz sorulmuştu ve cevaplamamıştınız. Dininiz nedir?

2) Dünyadaki temel terörizmin,terörist faaliyetlerin,anarşinin,kötülüklerin sebeplerinden birtanesi olan ve terör örgütlerinin kurulmasında ve terör örgütlerinin hayatlarının idame ettirilmesinde,dünya üzerindeki terörizm ile terörist faaliyetlerinin,anarşinin, vuku bulmasında etkili rol oynayıp finans ile desteklenmesinden sorumlu olan ,silah kaçakçılığı ile uyuşturucu ticaretinden başlayıp insan kaçakçılığına kadar devam eden, onlardan habersiz,hertürlü,hiçbirsuç işlenemeyen ve dünya üzerindeki bu genel suç ağının denetimini ellerinde bulunduran siyonistleri(siyonizm) hiç tenkid ettinizmi?

3) satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi? Bu sorumu cevaplamamıştınız?satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi?

Yukarıda size sormuş olduğum soruları cevaplamaktan şiddetle kaçındığınız ve kaçtığınız,sizlere yöneltmiş olduğum soruların sizleri rahatsız ettiği,bu sorular karşısında dehşete kapılıp şok olduğunuz ve kısa devre yaptığınız aşikardır. Sizin gibi siyonistler ,iSLAM Dinine hakaretler sarfetmeye devam ettikçe,bende cevap yazmaya devam edeceğim. Şunuda hatırlatmak isterimki,ben, sizin gibi siyonistlerin kurduşmuş olduğu deaş veya fetö terörizm/terörist örgütlerin militanlarından değilim .Beni,deaş ve fetö militanlarıyla karıştırmayın! Ehli sünnet itikadına iman etmiş olmanın kaideleri sabittir,açık ve nettir ! Ben sizlerin uşağınız değilim. iSLAM Dinini tahrif etme teşebbüslerinde bulunmaya devam ederseniz ve bu hatalarınızdan vazgeçmesseniz sizlerin münafıklığınızı ifşa etmeye devam edeceğim !

iSLAM Dinine iman etmiş olabilmek için Amentü'de imanın 6 şartı açık ve nettir.Ehli Sünnet itikadının kaideleride bellidir.kalpten iSLAM Dinine iman eden bir kişinin,iSLAM Dinine kesinlikle hakaret emiyeceği sabit olduğuna göre ve sizlerin iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hareketleri gözönünde bulundurursak,sizlerin münafık olduğu aşikardır ve bu konu başlığından iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hakaretler yazılı beyanlarınızdan bellidir. iSLAM Dinine hakaretler sarfetmeye ve iSLAM Dinini tahrif etme teşebbüslerinde bulunmaya devam ederseniz buradan sizlerin 2 yüzlülüğünüzü ifşa etmeye devam edeceğim !

1) size daha önce hangi dinden olduğunuz sorulmuştu ve cevaplamamıştınız. Dininiz nedir?

2) Dünyadaki temel terörizmin,terörist faaliyetlerin,anarşinin,kötülüklerin sebeplerinden birtanesi olan ve terör örgütlerinin kurulmasında ve terör örgütlerinin hayatlarının idame ettirilmesinde,dünya üzerindeki terörizm ile terörist faaliyetlerinin,anarşinin, vuku bulmasında etkili rol oynayıp finans ile desteklenmesinden sorumlu olan ,silah kaçakçılığı ile uyuşturucu ticaretinden başlayıp insan kaçakçılığına kadar devam eden, onlardan habersiz,hertürlü,hiçbirsuç işlenemeyen ve dünya üzerindeki bu genel suç ağının denetimini ellerinde bulunduran siyonistleri(siyonizm) hiç tenkid ettinizmi?

3) satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi? Bu sorumu cevaplamamıştınız?satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi?

Şeytanla ve karanlık kişilerle iltisaklı kötülüğün ve kötülüğe dair dünyada neler varsa ,karanlık kişiler,bunun karşısında,herzaman en büyük engel olarak,iSLAM Şeriatını engel gördükleri için,bu yüzden,karanlık kişiler,iSLAM Dinine düşmandır.

iSLAM Dini,kötülüğe kesinlikle müsamaha göstermiyor.çünki,iSLAM Şeriatında kul hakkı gözetilmektedir ve kul hakkından asla taviz verilmemektedir.Müslüman kişinin komşusu veya toplumdan birisi ecnebi(gayrimüslim)olsa bile,Müslüman kişi,gayrimüsliminde kul hakkına riayet etmek zordundadır. Örnekle izah etmek gerekirse,Osmanlı devleti tarihten en büyük ibret verici örneklerden sadece bir tanesidir.

iSLAM Şeriatının Ehli Sünnet itikadının tarihini araştırdığınızda terörizm ve terör örgütü/terörist faaliyetlere dair herhangi bir olaya rastlayamassınız. Böyle terörist olaylar, Ehli Sünnet itikadının tarihinde yoktur.(Ehli Sünnet itikadının ne olduğunu merak eden kişiler, bu konu başlığı içerisindeki beyanlarımı inceleyebilirler veya internette teferruatlı bir şekilde Ehli Sünnet'in ne olduğunu ve ne demek olduğunu araştırabilirler.) Deaş,fetö,pkk,haşhaşiler gibi daha nice sayısız terörist örgütler, vehhabilik ile şia zihniyetindendirler ve Ehli Sünnet itikadıyla hiçbir alakası/alakaları yoktur.Ehli Sünnet itikadında terörizm/terörist faaliyetlere kesinlikle izin yoktur.Kısacası,Ehli Sünnet, lügattaki manasıyla,Kur'anı Kerim'e ve Hz.Muhammed(s.a.v)sünnetlerine uymaktır(uymak demektir.)Bu kaideye riayet edene Ehli Sünnet kişi(zat) denir.Daha sade bir lisanla anlatmak gerekirse, Ehli Sünnet denince, insanın zihnine, Kur'anı Kerim ve Hz. Muhammed(s.a.v) sünnetleri,Sahabe?i Kiram,Tabiin gelir. Ehli Sünnet denince anlaşılan mevzu budur. Ehli Sünnet(sünni)mezhepler 4 tanedir. Ehli Sünnet mezhepler şunlardır;(1. Hanefi Mezhebi ,2. Maliki Mezhebi, 3. Şafi Mezhebi, 4. Hanbeli Mezhebi). akabinde Ehli Sünnet zatların önderleri denince, Hz.Ebubekir,Hz.Ali,Hz.Ömer,Hz.Osman ve 114bin Sahabei Kiram bu topluluğa dahil olur ve bu muhterem zatlar zihne gelir. akabinde Ehli Sünnet zatlara örnekler veriniz denince,Ehli Sünnet tarihinden birkaçtane örnek zatlar şunlardır; Beyazıdi Bestami,Ahmed Yesevi,Abdülhalik Gucduvani,Şahı Nakşibend,Abdülkadir Geylani,Cüneydi Bağdadi,Imam Gazali,Imam Rabbani,Imam Azam,Imam Malik,Imam Şafi,Imam Ahmed Ibni Hanbel,Şemsi Tebrizi,Mevlana Celaleddini Rumi,Aziz Mahmud Hudayi ,Mevlana Halidi Bağdadi,Hacı Bayramı Veli,Akşemseddin,Veysel Karani,Muhyiddin Ibnül Arabi gibi zatlar Ehli Sünnet tarihindeki zatlara sadece birkaçtane örnektir ve Ehli Sünnet zatların sayıları çoktur.

1)İslam Dini'ne ve Ehli Sünnet itikadına olan düşmanlığınız ve 1300 küsür sene öncesi diyerek,Sahabe?i Kiramı ve Tabiin'i silip atıp yok sayarak, Müslüman aleminde, adalet yoktu,hak ve hukuk yoktu,nizam yoktu deyip ve daha nice çeşitli sayısız hakaretler sarfederek 1300 küsür sene öncesi diyerek imayla gizliden lafın ucunu Hz.Muhammed(s.a.v) dayandırmanız,sizlerin İslam Dini'ne olan düşmanlığınızı açık ve net bir şekilde gözler önüne sermektedir ve beyanlarınızdan olayların mahiyeti gözle görülüp,beyanlarınızdan idrak edilebilmektedir. Sayfalarca,aynı beyanları,farklı memurlar.net üyesi kullanıları üzerinden ve yeni hesaplar açarak aynı beyanları tekrarlayarak etki ajanlığı yaparak algı operasyonları yapmaya devam etmeniz ve sizlerin Müslümanları enayi yerine koyarak, Müslüman aleminde fitne ve kaos çıkarma gayretiniz ve sürekli hristiyanlıktan ve hristiyanlardan itinayla imgeleyerek bahsetmeniz sizlerin zihniyetinizi ve ideolojisini belli edip,ortaya çıkarmaktadır. Sizlerin,etki ajanlığı yaparak kişiler üzerinden algı operasyonları yaparak Türkiye'de ve Müslüman aleminde fitne çıkartıp,kaos ortamı oluşturmak istediğiniz aşikardır.Çünki bu olaylar neticesinde Müslüman aleminde fitne çıkıp,kaos ortamının yaygınlaşması demek,Müslüman aleminde birliğin ve bütünlüğün yok olması demektir.Dünya üzerindeki 1,5 milyar Müslümanın birliğinin ve bütünlüğünün olamaması demek,Müslümanların bir gücünün olamaması demektir ve bu olayların neticesinde,emperyalist güçlerin işlerinin kolaylaşıp,dünya üzerinde istedikleri yerleri kolayca işgal ederek,tarumar edebilmeleri demektir.Bu olaylarda sizin gibi emperyalist güçlerin ve emperyalist güçlerin uşaklarının işine geldiğinden bütün azminiz ve gayretiniz bu yüzdendir.Sizlerin,kendilerinizi,toplumun içerisinde emperyalist güçlerin algı operasyonlarını yapan etki ajanları olduğunuzu ne kadar gizlemeye çalışsanızda, kabak gibi meydandasınız,saklanamassınız,kaçamassınız,ne kadar uğraşsanızda gizlenemessiniz.Türkiye ve Müslüman alemi üzerindeki şiddetli kumpasların ve daleverelerin dönmesinin sebeplerini sizler çok iyi biliyorsunuz ve bunun sebebi vaktiyle sağlam bir Osmanlı tokadını yediğinizden ve 2. bir Osmanlı tokadını yemeği göze alamadığınızı bildiğiniz içindir.Kut'ül Amare zaferi en basitinden bir örnek olarak izah etmeye yeter ve artarda bile.

2) Din nedir?

Din,akıl sahiplerini kendi irade ve istekleriyle dünya ve ahirette saadet ve selamete kavuşturan ilahi kanundur. Allahu Teala hazretleri,ilk insan ve ilk peygamber Adem(as.)'dan itibaren insanlara peygamberleri vasıtası ile dini bildirmiştir. Allahu Teala dinimizi Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) ile tamamlamıştır.Bu dine İslam denir.İslam dinine inanan kimseye Müslüman denir. Bizde Elhamdülillah Müslümanız.

Şeriat Nedir?

Şeriat,din manasına geldiği gibi dinin,ibadet ve muamelelerine ait hükümlerine de şeriat denir. Yani şeriat dindir,din de şeriattır.

Peygamberlerin şeriatları ile örnekler vermek gerekirse,şu şekilde izah edilebilir:

Hz. Musa(as.) şeriatı(Tevrat)

Hz. Davud(as.) şeriatı(Zebur)

Hz. İsa(as.) şeriatı(İncil)

Hz. Muhammed(s.a.v) Şeriatı(Kur'an?ı Kerim)

Kur'anı Kerim'in Cebrail(as.) vesilesiyle/vasıtasıyla hatemül enbiya olan Hz.Muhammed(s.a.v) vahyedilmesiyle birlikte Hz.Muhammed(s.a.v)'den önceki peygamberlerin şeriatlarının hükmü kalmamıştır.

Kur'an?ı Kerim'in Ali İmran Suresinin 19. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm?dır! Kendilerine kitab verilenler(yahudi ve hristiyanlar), ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasedden dolayı ihtilâfa düştüler. Artık kim Allah?ın âyetlerini inkâr ederse, artık şübhesiz ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir."

Kur'an?ı Kerim'in Ali İmran Suresinin 110. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olmak üzere vücude geldiniz, ma'rufı emredersiniz, münkerden nehy eylersiniz ve Allaha inanır iman getirirsiniz, Ehli kitab da imana gelse idi elbette haklarında hayırlı olurdu, içlerinden iman edenler varsa da ekserisi dinden çıkmış fasıklardır."

Hz.Muhammed(s.a.v) ashab?ı kiram hakkındai Hadis?i Şerifleri şöyledir:

1- Hz.Muhammed(s.a.v.)?e insanların en hayırlıları kimlerdir diye sorulduğunda: ?Benim içinde bulunduğum asrın insanları (ashâbım)dır. Sonra ikinci, sonra üçüncü asrın insanlarıdır.? buyurmuştur. (Buhârî, Fedâilu?s-Sahâbe, 1)

2- ?Ashâbıma dil uzatmayın. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etseniz yine de onlardan birinin bir müd harcamasına sevapça ulaşamazsınız.? (Buhârî, Fedâilu?s-Sahâbe, 4)

Kur'an? Kerim'in Nisa Suresinin 80. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

" Kim peygambere itâat ederse, böylece muhakkak Allah?a itâat etmiş olur. Kim de(ondan) yüz çevirirse, zâten seni onların üzerine bir muhâfız (bekçi olarak) göndermedik."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 82. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 14. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Her kim de Allah'a ve peygamberine isyan edip onun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde sonsuza dek kalmak üzere bir ateşe sokar ve ona alçaltıcı bir azap vardır."

siz iSLAM Dini düşmanları,siz siyonistler,Hz. Muhammed(s.a.v) muzilerinden olan Kur'anı Kerim'e ne kadar muhalefet ederek inzanların kafalarını karıştırıp insanları helak etmeye uğraşsanızda Kur'anı Kerim'in karşısında kaskatı kesiliyorsunuz ve kaskatı kesilip donup kalıyorsunuz ve kaskatı kesilmeyede ve kaskatı kesilip donup kalmayada mahkumsunuz.Aksini söyliyorsanız belgelerle konuşun söylediklerinizi delil getirerek ispatlayın. Ne yaparsanız,ne yazarsanız,ne kadar yazarsanız yazın, kime,neye,hangi amaca hizmet ettiğiniz kabak gibi meydandadır.Papağan gibisiniz.Provakasyonunuz boşadır.Ebu cehil olduğunuzu gizleyemessiniz.Bu ülke sizin gibi emperyalist güçlerin uşaklığını yapmakta olan vatan hainleri yüzünden bir adım ilerleyemiyor.Ne yapsanız boş.Sizin tasmalarınızı elinizde tutan patronlarınız ne kadar çabalarsa çabalasın Türkiye'nin kalkınmasını engelleyemezsizsiniz ve engelde olamıyacaksınız inşaAllah..Herşeyin bir vakti vardır. Hatırlatmak isterim ki:

Hak,herzaman batıldan üstündür ve Galib'tir

Ben az okumuşsam,belirtmiş olduğum kaynakları ve daha fazlasını satın alında, siz benden daha fazla okuyun bari.Enazından cahillikten kurtulursuz. Tabi işinize gelirse.Şahsen cehaletten kurtulmak için böyle bir teşebbüste bulunacağınızı hiç zannetmiyorum. Atatürk'ten bahsedersiniz fakat Atatürk'ün Elmalı Hamdi Yazır'a vermiş olduğu talimatla neşredilmiş Hak Dini Kur'an Dili adlı eseri okumassınız. Atatürk diyorki;"Ey efendiler, sorgulamayan kişi cahildir."Siz dünyaya at gözlüğüyle baktığınız için bu yazımıda göremezssiniz maalesef. Kaynaklarıda belirtiyorum. İşinize gelmediği için kolaya kaçıp çark ediyorsunuz.Cehaletinizi ne kadar gizlemeye çalışsanızda papağan gibi aynı sözleri tekrarlamanızdan sırf kara cahil olduğunuz besbellidir.Saklanamassınız,kaçamassınız.Sizlerin aydınlık lafı sizlerin karanlıkta olduğunuzu gösteriyor. Bununla birlikte sizler kendi kasabanızdan haber veriyorsunuz. Bense global dünyadan haber veriyorum. Aradaki fark apaçık bellidir. Acaba kim cahildir?

Alın size kısa ve öz kaynak;

Arnold toynbee isimli ingiliz tarihçi,Türkiye bir devletin yeniden doğuşu isimli kitabında şöyle beyan etmektedir:

"Kemalist devrim Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki Türkler ne Müslüman gibi yaşayabiliryor ne de Hristiyanlığa geçebiliyor." » yani sizleri kastediyor.

Burası forum olabilir lakin bu köşe laftan anlayanlar için,söylenenleri idrak edenler için,konu başlığı hakkında bilgi edinmek maksadıyla iyi niyet üzere açılmış bir bölümdür. Sizler gibi hazımsızlar,fitneciler ve fesatçılar habire provakötörlük yapıp duruyor,konuyu işgal edip sabote etmeye çalışıyorlar. Acaba sizler hangi emperyalist güçlerin uşaklarısınız? İngilteremi? Amerikamı?Belki daha farklı dış mihrakların uşaklarındansınızdır...Bunu sizler biliyorsunuz.Benim dipnottada belirtmiş olduğum üzere fuzuli kişiler ve fuzuli beyanlar olmasın dedim. Fakat içinize sindiremediğiniz için hazımsızlık yaşadığınızdan sayfalarca fuzuli beyanlarda bulundunuz ve fuzuli bir şekilde bu forum başlığını işgal ettiniz.Proveke ettiniz.Dünya tarihinden haberim vardır ve kendiniz gibi bihaber zannetmeyiniz. Kişi karşısındakini anlamayınca kendi gibi zannedermiş ve insan bilmediğine düşmandır. Lakin fuzuli işlerle sayfaları nasıl işgal ettiğinizin ispatı yazmış olduğunuz yazılarınızla açık ve nettir.

Müslümanım,iSLAM Dinine kalpten iman ediyorum diyorsanız,Kur'anı Kerim'in Ayetleri,kalpten Müslüman olduğunu söyliyen herkesi bağlayıcıdır. Ayetin bir tanesini inkar eden hepsini inkar etmiş gibidir. Ayetin bir tanesini inkar eden dinden çıkar,yani kafir olur. Fakat müslüman olduğunuzu beyan ediyor ve Kur'anı Kerim'in Ayetlerine itiraz ediyorsanız,siz dil ile Müslüman olduğunuzu söyliyor,kalpten itiraz ve inkar ediyorsunuz demektir. Bu çelişkiden sizin münafık olduğunuz ortaya çıkar. Münafıklar dil ile iSLAM Dinine iman ettiklerini beyan ederler,kalpten iSLAM Dinini inkar ederler. Sizlerin iSLAM Dini hakkında hiçbirşey bilmediğinizde beyanlarınızdan bellidir. İşiniz sadece çamur at,izi kalsın misali konuyu ve içerisindekileri karalamaktır.

Müslüman olabilmek için

İslamın 5 şartı ve imanın 6 şartı bellidir.Birini inkar eden Müslüman olamaz. Şartlar açık ve nettir.

İncelemek isteyenler linke ( http://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=233 ) baksınlar.

Ayrıca insanın ilahiyatçı ünvanı olsun yada olmasın kendisini birşey zannetmesi ahmaklıkdır. Şeytanda alimdi,zalim oldu.

Kur'anı Kerim'in Kehf Suresinin 50. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: «Âdem'e secde edin!» demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis'i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir."

Kur'anı Kerim'in Zumer Suresinin 9. Ayetinde mealen ilmin önemi şöyle beyan edilmektedir:

"Yoksa o, gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp, kıyama durarak daima vazifesini yapan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? De ki: «Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?» Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar"

Peygamberimiz(s.a.v) hadis?i şeriflerinde ilmin önemini şu şekilde haber vermektedir:

"Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır." (Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1)

"Hidâyete davet eden kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz." (Müslim, İlim 16)

"İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka?i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat." (Müslim, Vasiyyet 14)

"İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır." (Tirmizî, İlim 2)

"Allah'a yemin ederim ki, Cenâb?ı Hakk'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır." (Buhârî, Fezâilü'l?ashâb 9, Meğâzî 38; Müslim, Fezâilü's?sahâbe 34)

?İlim talep etmek / öğrenmek her Müslümana farzdır.?(İbn Mace, Mukaddime, 17).

Peygamberimiz(s.a.v) hadis?i şeriflerinde fetva hakkındada şu şekilde haber vermekdedir:

"Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar." (Buhari, İlim, 34; Müslim, İlim, 13Tirmizi, İlim, 5)

?Kadılar/ hakimler/ yargıçlar üç sınıftır. Birisi cennette, diğer ikisi ateştedir. Cennette olanı, hakkı bilip onunla hüküm verendir. İnsanlar arasında bilgisizce hüküm veren ile hakkı bilip hükümde haksızlık yapan ise ateştedir." (Ebû Dâvud, Akdiye, 2; İbn Mâce, Ahkâm, 3)

Peygamberimiz(s.a.v) hadis?i şeriflerinde şu şekilde haber vermektedir:

"Hayra vesile olan,hayrı yapmış gibidir." (Tirmizi,ilim 14)

?Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennem girer.?(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace,Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332).

"Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların içinden bir fırkası ehl-i necat olacaktır."

buyurmuş. Ashab sormuşlar:

"Yâ Resûlâllah, o kurtulan fırka hangi fırka olacaktır?"

Şöyle cevap vermiş:

"Benim sünnetimden şaşmayanlar kurtulanlardan olacaktır! Yâni Ehl-i sünnet ve cemaat mensuplarıdır."(Tirmizi, İman,18; İbnu Mace, Fiten, 17)

"İlim tahsil etmek maksadıyla bir yola giden kimseye Allah Teâlâ cennet yollarından açar. Melekler, ilim ve tahsil edene karşı memnuniyetleri ve tevâzûleri sebebiyle kanatlarını yere sererler. Göklerde ve yerde olan her şey, hatta su içindeki balıklar, âlim için Allah'tan rahmet diler. Âlimin, bilmeden ibadet eden kimseye üstünlüğü, on dördündeki ayın, görünen diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne altın ne de gümüş bırakmışlardır, onlar miras olarak sadece ilmi bırakmışlardır. Kim ilmi almışsa büyük ve değerli bir şey almış demektir." (Ebû Davud, İlm, 1).

"Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır; bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır." (Tirmizî, Daavât, 128);

"Faydasız ilimden Allah'a sığınırım." (Tirmizî, Daavât, 68) buyurururdu.

"Nebinizin sünnetini terk ederseniz, dalalete düşersiniz."(Müslim, el-Mesacid, had. 257; en-Neseî, el-İmamet, 50)

"Bir kimse benim getirdiğime değil, hevasına tabi olursa gerçek mü'min olamaz."(Kasımi, Kavaidu?t-Tahdis, s. 53)

"Sünnetimi terkedene Allah ve ben lanet ederiz."(et-Tirmizi, el-Kader, 17)

"Sünnetimden yüz çeviren benim yolumu takip etmiş değildir."(el-Buhari, el-Kader, 17)

"Bizim yolumuza uymayan bir işi yapanın bu ameli merduttur."(el-Buhari, el-İ?tisam, 20; Müslim, el-Akdiye, 17,18)

Kur'anı Kerim'deki Surelerde ve Ayetlerde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Ey İnananlar, And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın Resulü (Hz. Peygamber) en güzel örnektir." (Ahzâb, 33/21).

"... Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah'tan sakının, doğrusu Allah'ın cezalandırması çetindir." (Haşr, 59/7)

"Ey Muhammed! Eğer sana cevab veremezlerse, onların sadece heveslerine uyduklarını bil. Allah'tan bir yol gösterici olmadan hevesine uyandan daha sapık kim vardır? Allah zalim milleti şüphesiz ki doğru yola eriştirmez." (Kasas, 28/50).

"(Ey Muhammed!) De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder." (Âl-i İmrân, 3/31)

"Sakın ha cahillerden olma." (En'âm, 5/35

"Kim, Peygamber' e itâat ederse Allah'a itâat etmiş olur..." (Nisâ, 4/80).

"... Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakla-dıysa ondan da sakının..." (Haşr, 59/7)

"Allah ve Resûlü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir kadın ve erkeğe, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." (Ahzâb, 33/36).

"Kim, Allah'a ve O'nun elçisine karşı gelir ve O'nun sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır." (Nisâ, 4/14).

"... Şâyet O'na itâat ederseniz doğru yolu bulursunuz..." (Nûr, 24/54).

"... Şüphesiz ki Sen (sana inananları) mutlaka doğru yola, göklerde ve yerde bulunan herşeyin sâhibi Allah'ın yoluna götürürsün." (Şûrâ, 42/52-53).

"Şüphesiz ki sen, onları doğru yola çağırıyorsun." (Mu'minûn, 23/73).47

"Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir gidiş yeridir orası!" (Nisâ, 4/115).

"Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah ve Resûlüne karşı çıktılar. Allah ve Resûlüne de kim karşı çıkarsa muhakkak ki, Allah'ın cezası çetin olur." (Enfal, 8/13).44

"Peygamber müminler için kendi canlarından ileridir. O'nun eşleri de onların anneleridir..." (Ahzâb, 33/6).45

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e salât etmekte (yani, O'nun şerefini gözetmekte ve şanını yüceltmekte) dirler; o halde siz de îman edenler O'na salât edin (yani, O'nun şanını yüceltmeye özen gösterin); O'na içtenlikle selâm edin (esenlik dileyin)." (Ahzâb, 33/56).

"Ey îman edenler! Allah ve Resûlü'nün önüne geçmeyin, Allah'dan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Ey iman edenler, seslerinizi, Peygamber'in sesinden fazla yükseltmeyin, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi O'nunla da öyle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider." (Hucurât, 49/1-2)46

Sadet olarak ifade etmek gerekirse temel kural olarak anlaşılan ehli sünnet kaidesidir ve ehli sünnet kaidesinden asla taviz verilmemesidir.Buradan sonuç olarak alim diye tanıtılan kişilerin ve neşriyatlarının ehli sünnet kaidesine uyup,uymadığı incelenmesi ve ehli sünnet kaidesine uyuyorsa itibar edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ehli sünnet kaidesine uymuyorsa kesinlikle ehli sünnet kaidesinden taviz verilmemesi gerekmektedir ve ehli sünnet kaidesine uymayan kişilerin ve neşriyatlarının yanlış bilgileri insanlara öğretilmemelidir. Buradan çıkan sonuca göre ilahiyatçı ünvanına sahip olanlara ve ilahiyatçıyım diyenlere çok büyük görevler düşmektedir. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın derseniz,çok büyük hata etmiş olursunuz. Sonuçta, İnsanlara doğruyu nasihat etmek sizin vazifenizdir.

1) Sizi rahatsız eden nedir?

2)laf dediğiniz, iSLAM DiNi'dir. Kur'anı Kerim'in Ayetleri ve Hz. Muhammed(s.a.v) hadis?i şerifleri kalpten Müslüman olduğunu söyliyen herkesi bağlayıcıdır.

Hz. İsa(a.s) şöyle beyanı vardır:

"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

Hz.Muhammed(s.a.v) hadis?i şeriflerinde şu şekilde haber vermektedir:

İbnu Amr İbni'l- Âs (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

? Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar.?(Buhari, İman 24)

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 138. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Münafıklara da haber ver ki, kendileri için çok acı bir azab vardır."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 145. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Şüphe yok ki, münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve elbette onlar için yardımcı da bulamazsın."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 14. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlar imân edenlere rastgelince, «Biz imân ettik,» derler. Kendi şeytanları ile yalnız kalınca da, «Biz sizinle beraberiz, biz ancak o imân edenler ile istihzâda bulunan kimseleriz,» derler."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 9. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Allah?ı ve îmân edenleri aldatmaya çalışırlar. Hâlbuki sâdece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 11. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlara: 'Yeryüzünde fesad çıkarmayın!' denildiği zaman ise: 'Biz ancak ıslâh edici kimseleriz' derler."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 206. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Ona: «Allah'tan kork!» denildiği zaman da gururu kendisini daha çok günaha iter. Cehennem de onun hakkından gelir. O, gerçekten ne kötü yataktır."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 82. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 14. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Her kim de Allah'a ve peygamberine isyan edip onun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde sonsuza dek kalmak üzere bir ateşe sokar ve ona alçaltıcı bir azap vardır."

3)Cebrail(a.s) ile indirilen Vahye iman etmeyenler,Azrail(a.s) ile gelen ölüme teslim olucaklardır."

4)Kur'anı Kerim'in Ali İmran Suresinin 19. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm?dır! Kendilerine kitab verilenler(yahudi ve hristiyanlar), ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasedden dolayı ihtilâfa düştüler. Artık kim Allah?ın âyetlerini inkâr ederse, artık şübhesiz ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir."

06 Ağustos 2017 20:23

yusuf.kerem
Şef

Ey YUSUF; sen Atatürk düşmanı olan PKK yanlısı kürt değil misin? O okul kaçkınısın, tanıdım.


İbiş Mutlak, 2 yıl önce - Alıntıya git

pkk sempatizanı değilim,kürtde değilim.herhangi bir terörist örgütün sempatizanıda değilim.Said?i Kürdi'cide değilim. Elhamdülillâhirabbilalemin Müslümanım ve Ehli Sünnet itikadındanım.Ahmed Yesevi,Abdulkadir Geylani,Şahı Nakşibend,Cüneydi Bağdadi,Mevlana Celaleddini Rumi gibi zatlar örnek aldığım şahsiyetlerdir.Ayrıca ben üniversite mezunuyum.Fakat, gerçek teröristler siz siyonistlerdir,gerçek terörist israil'dir. Ayrıca ben,kalpten Müslüman olan bir kişinin vazifesi olan iSLAM Dininin müdafasını yapmaya gayret ettim ve dini konuları Ehli Sünnet itikadının kaidelerine riayet ederek,etmeye gayret ederek mevzuları izah etmeye çalıştım ve bu olayın siz siyonistleri,siz iSLAM Dini düşmanlarını çok rahatsız ettiği aşikardır.Aksini iddia ediyorsanız bütün beyanlarınız ortadır. Akabinde,ben,bütün beyanlarımda, kanıtlarla,belgelerle,ispatlarla konuştum ve akabinde benim tarihi konuları belgelerle konuşmam siz siyonistleri çok rahatsız ettiği aşikardır ve bu olay siz siyonistlerin zorunamı gitti.Aman ne üzüldüm :) . Köşeye sıkıştığınızdan ne yapacağınızı şaşırdığınızdan zırlavalıyorsunuz ve sırf bu yüzden sürekli konuları çarpıtıyorsunuz. Şu sizin gerzekçe laflarınıza kargalar bile güler. siz iSLAM Dini düşmanlarının,siz siyonistlerin bu forum konu başlığının enbaşın beri bu forum konu başlığını sürekli baltalamaya çalıştığınız aşikardır. Sürekli tarihi konulardan bahsedip konunun seyrini değiştirme gayretindesiniz. siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini dümanlarının mahiyetini ortaya koymaktadır.Bu forum konu başlığındaki açıklamada herşey açık ve net izah edilmiştir.Konu başlığını açtığımda,açıklamış olduğum şartlarıda okumadığınız bellidir ve buna binaen siz siyonistlerin ne kadar dangalak ve ahmak olduğunuz aşikardır.Ayrıca kimseyi herhangi bir konuda zorlamaya tabi tutanda yoktur.Herkes hürdür ve dileyen hür iradesine göre kendi tercihini yapabilir.Ayrıca siz iSLAM Dini düşmanlarının,siz siyonistlerin gibi boş laf salatası olsun diye safsatalarla, yalanlarla algı operasyonu yapmadım.İspatlı beyanlarım ortadır.Bütün beyanlarımı kanıtlarla beyan ettim.Söylediklerimin aksini iddia ediyorsanız belgelerle söylediklerimi çürütünde görelim bakalım,kimin ne mal olduğu ortaya çıksın.siz siyonistler,hadi bakalım şu beyanlarımdan sonra ne nane yiyeceksiniz görelim.siz siyonistlerin,gerçek teröristler olmadığınızı belgelerle ispatlayında görelim.Şayet böyle bir hakikat olsaydı ,siz siyonistler ,konunun en başında kanıtlarla beyanlarımı çürütebilirdiniz. Fakat beyanlarımı çürütecek,beyanlarımın aksini iddia edicek kanıtınız olmadığı için zırvalayıp duruyorsunuz. Hadi bakalım şu söylediklerimin aksini kanıtlayında kimin ne mal olduğu ortaya çıksın! Bundan önceki beyanımdada belirtmiş olduğum gibi siz siyonistlerin,siz iSLAM dini düşmanlarının ne kadar fitneci ve ne kadar aşırı derecede iSLAM Dini ve Ehli Sünnet itikadı düşmanları olduğunuz hiç şüphesiz bütün kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır.Bütün gayretinizle algı operasyonları yaparak Türkiye'de kaos çıkartmak istediğiniz aşikardır. Önceki sayfalarda Ehli Sünnet itikadına dair teferruatlı bilgilerde mevcuttur ve buna binaen Ehli Sünnet itikadının terörizm ile terörist faaliyetlere izin vermediğinin kanıtlarla bilgiside mevcuttur. Akabinde Ehli Sünnet itikadının tarihindende kanıtlarla detaylı bilgiler mevcuttur. Fakat,siz iSLAM Dini düşmanlarının taarruzlarını kanıtlarla bertaraf ettiğimden ,siz iSLAM Dini düşmanları ne yapacağınızı şaşırdığınızdan ve bu konu başlığı üzerinden etki ajanlığı yaparak nasıl ve ne gibi algı operasyonları üzerinden aleyhte neler yaparak Türkiye'deki bazı zümreleri galyana getirip ve getirmeye çalışarak Türkiye'de nasıl kaos çıkartabileceğinizin fikri hesaplarını yaptığınız sayfalar dolusu beyanlarınızdan aşirkardır.Çünki siz iSLAM Dini düşmanlarının yalanları ortaya çıkmıştır ve kanıtlarla hakikatler zuhur etttiğinden ve bu ispatlı hakikatler karşısında ne yapacağınızı bilemeyip,afalladığınızdan,etki ajanlığı yaparak algı operasyonu saldırılarınızı şiddetlendirdiğiniz aşikardır.Bu yüzden algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak son çare olarak iftiralarla bana saldırmanızdaki bundaki temel sebebiniz budur. kalpten iSLAM Dinine iman eden kişiler,siz iSLAM Dini düşmanlarının kafa karıştırmaca ve kaos çıkartma oyunlarınıza gelmezler.

Akabinde

bu forum konu başlığını açtığımda,beyanlarımdaki şartlar şunlardı ve bu şartlara riayet ediniz ve konuyu kesinlikle çarpıtmayın demiştim.

1)Medrese eğitimi için hangi kuruluşları tavsiye eder ve tenkid edersiniz?

Dipnot:Bu konu başlığı içerisinde hakaret içeren söz kesinlikle sarfetmeyiniz ve bozuk zihniyetli kişiler asla bu konu başlığına yorum yapmasınlar.Eleştiri yapıcak olanlar varsa bile, fetö,deaş,pkk vb.faaliyetleri olup insanları istismar edip, sömürü içerisinde olan ve azönce sıralaşmış olduğum terörist örgütler gibi terörizm faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda İslam Dinini tahrif hareketleri yürüten/yürütüp ve iyi gibi görünüp hakikatte sahtekar,münafık olup insanların ahiretlerini yakmaya sebep olucak istismarcı kuruluşlardan haberdarsanız ve isimlerini biliyorsanız ve böyle kuruluşlar hakkında elinizde kesin kanıt varsa ve böyle durumlardan kesinlikle eminseniz bu kuruluşları bu konu başlığı içerisinde bildirip reddiye yapınki insanların durumdan haberleri olsun ve ahiretleri yanmasın. Mümkün olduğunca medresede eğitim almış ve olayları yerinde gözlemlemiş,olaylara vakıf zatlar bu konuya yorum yaparlarsa daha iyi olur ve bilgi kirliliği oluşmaz.Bu konu başlığı bilgi edinmek maksadıyla açılmıştır.Metinde bahsi geçen açıklamalara ve şartlara riayet etmiyecek olanlar kesinle yorum yapmasınlar !

2)Ehli Sünnet kaidesine riayet ederek ve Ehli Sünnet kaidesinden asla taviz vermeyerek medrese eğitimi veren yerler veya dernekler,vakıflar hangi illerde vardır ve bu medreseler,dernekler,vakıflar hangi zümreye aittir? Bu medreselerin,derneklerin,vakıfların isimleri nelerdir?Bu eğitim veren kuruluşlarla nasıl irtibata geçebiliriz?Bu medreselerin,derneklerin,vakıfların eğitimi kaç sene sürmektedir?Medrese eğitiminde,dernekte,vakıfta öğretilen derslerin isimleri nelerdir? Medrese eğitiminde,dernekte,vakıfta ağırlıkta okutulan dersler nelerdir?Medreseler,dernekler,vakıflar hangi derslerin ağırlıkta okutulmasını gözetiyorlar? Medreseye,derneğe,vakıfa kayıt olabilmek için aranılan şartlar nelerdir? Bu medreselerdeki,derneklerdeki,vakıflardaki azami yaş gurupları nelerdir ve enfazla kaç yaşındaki kişiler kayıt olabilirler?Bu kuruşlardaki eğitim hizmeti yatılımıdır ve eğitim ücreti ne kadardır?Eğitim alıp mezun olduktan sonra mecburi hizmet etme yükümlülüğü varmıdır?

3)Üniversitelerde ilahiyat okuyan ve okumayı düşünen veya üniversitelerin ilahiyat bölümlerinden mezun olan kişilere takviye eğitim olarak medreseye,derneğe,vakıfa kayıt olup eğitim alma imkanı tanıyorlarmı?

Akabinde

1)bütün yazılı beyanlarımı tekrar eder ve beyan ederim.

2)ilahiyat fakültelerinde okumak için engellleyen ve ilahiyat fakültellerine gitmeye engel olan yoktur.herkesin hür iradesine bağlı olarak ilahiyat fakültelerinde okumak istemesi kişinin kendi tercihidir.Dileyen istediği gibi ilahiyat fakültesinde okuyabilir.

3)siz iSLAM Dini düşmanlarının köşeye sıkışıp çaresiz kaldığınızda tek sığınağınız olarak laiklik ve Atatürk ile alakar konuları sığınacak liman olarak görüp,bu konuların arkasına sığınıp,saklandığınızdan ve Türkiye'deki bazı zümrelerin yumuşak karınlarının/hassas oldukları noktalarının/taraflarının laiklik ve Atatürk ile alaklı konular olduğunu bildiğinizden hep laiklik ve Atatürk ile alakadar olan bu konular üzerinden kesintisiz sürekli taarruzzlar düzenlediğiniz aşikardır. Örneğin;1960,1980 darbeleri ve 2013 gezi parkı olayları enbasitinden birkaçtane örnektir.Değişen tek şey zaman ve kaos çıkartmak için kullandığınız figüranlardır. Fakat tiyatro aynıdır. siz münafıkların dalevereleri ferasetli kimselere sökmez ! siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının,siz Türkiye düşmanlarının bu forum konu başlığındaki münafıklılığınızı defalarca kanıtlarıyla ortaya çıkartmış bulunmaktayım.

4)Bunun haricinde ,hatırlatmak isterim ki, Atatürk cephede düşmana karşı tek başına savaşmamıştır. Kahraman Mehmetçiği unutmak ve nice sıkıntılara göğüs gerip çok çeşitli çilelere katlanmış vefalı kahraman Mehmehtiğimizi yad etmemek çok büyük ahmaklıktır. Akabinde,Kazım Karabekir Paşa,Fevzi Çakmak Paşa,Deli Halit Paşa,Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa, Kutül Amare Zaferinin fatihi Halil Paşa ve daha nice sayısız kahraman Paşalarımızı,kahraman Askerlerimizi unutmak ve onları yad etmemek ahmaklıktır.

5)Atatürk diyorki;19 mayıs 1919'da samsun'a çıktım. Kazım Karabekir Paşa'da diyorki; 19 nisan 1919'da trabzon'a çıktım. Tarihi hakikatleri öğrenmek isteyen kişiler belgelerle ispatlanmış derin tarihi hakikatleri araştırsınlar.

http://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/

6) Medrese eğitimi ve Ehli Sünnet itikadı mevzuları bu kadar önemli olmasaydı,siz iSLAM Dini düşmanlarının bu kadar taaruzları,bu kadar provakasyonları,bu kadar konuyu sabote ve provoke etme teşebbüsleri olmuyacağı aşikardır. Aksini iddia eden varsa,bu forum konu başlığındaki tüm beyanlar ortadar. Siz iSLAM Dini düşmanları,vehhhabilik ve şiilik(şia) aleyhine tek bir tane kötü söz söylememişsinizdir.Kanıtları beyanlarınızda mevcuttur.

7) Konular ve olaylar bir bütündür,bu bu forum konu başlığına gözatan kişiler,konuları ve olayları idrak edebilmeleri için,giriş,gelişme ve sonucu elde edebilmek için bütün beyanları enbaştaki sayfadan,enson sayfadaki beyanlara kadar okusunlar ve hakiketleri öğrensinler.

8) Kanıtlarla ispatlanmış beyanlarımın neticesi olarak hakikatler zuhur ettiğine göre,05.08.2017 tarihi itibariyle,iSLAM Dini düşmanlarına ve siyonistlere yeterince yeterliliğe sahip reddiyeler yaptığının kanaatindenyim. kalpten iSLAM Dinine iman eden Müslümanlara tavsiyem şudur ve şunuda itinaylada belirtmek isterim ki; Ehli Sünnet itikadı bir istikamettir ve sizlerde bu istikametten şaşmayınız.

Ehli Sünnet itikadına dair beyanımda şu ( http://forum.memurlar.net/konu/2279013/6.sayfa ) adreste mevcuttur.

9) Müslümanlara ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına tavsiyem şudur ki,kaos çıkartmak isteyen münafıklara çok dikkat edin ve kaos çıkartmak isteyip Türkiye'yi çeşitli dalevelerle mahvederek Türkiye''nin parçalanmasını isteyen münafıklara,kötü niyetli kişilere asla taviz vermeyin.Hertürlü hakikatleri öğrenmek için çok okuyup,çok araştırın.

10)05.08.2017 tarihi itibariyle münafıklara ve kötü niyetli kişilere yeterince reddiyeler yaptığımın kannatine vardığımdan,muhtemelen bu forum konu başlığına cevap yazmayacağım. Dipnot; istisna olarak medrese eğitimi konusunda yer tavsiyelerinde bulunacak olan olursa cevap yazacağım.

11) Bu forum konu başlığını sabote ve provoke ederek çeşitli provakasyonlar üzerinden algı operasyonları yapan iSLAM Dini ve Ehli Sünnet itikadı ve Türkiye düşmanları olan algı operasyonları yapan etki ajanlarına kesinlikle aldanmayın. Türkiye,Müslüman aleminde lider vasfını taşıyabilecek ve bu kapatisetede/potansiyelde olan Müslüman alemindeki tek ülkede olduğundan,Türkiye'nin düşmanı çoktur ve emperyalist güçlerin zihinlerinde Türkiye aslına dönüyor endişesi ve korkusu vardır.Bunun için Türkiye'de kaos çıkartmak isteyenler çoktur.Bu yüzden,Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Müslümanlara düşman olan,dış mihrakların/emperyalist güçlerin/siyonistlerin, daleverelerine kesinlikle aldanılmamalıdır.

1)Tarihteki bütün kavimlere peygamberler gönderilmiştir.gönderilen peygamberlerin toplamdaki sayısının 124bin ile 224bin arası peygamber gönderilmiş olduğu rivayet edilmektedir.(Allahualem).Amma velakin ençok peygamber yahudilere gönderilmiştir.

2)siz siyonistlere daha öncede söylemiştim. Demiştimki siz siyonistler, bu forum konu başlığındaki ispatlı beyanlarımı idrak edemiyorsunuz ve dalevereleriniz bana sökmez. Akabinde akıllı birisi olsaydınız veya akıllı birisi olmaya niyetlenmiş olsaydınız,iSLAM Dinine kalpten iman eder ve Ehli Sünnet itikadına itaat ederdiniz. Şunuda belirtmek isterim ki,bu kafayla sonunuz ve sonucunuz hüsrandasınız.

3)Allahu Teala'nın izniyle,dünya üzerinde,tarihte,fetihler ve fatihler nerdeyse hemen hemen hep var olmuştur. Herşeyin vakti vardır. siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları, fetihlerden ve fatihlerden kaçamassınız...

siz siyonistler bana atıfta bulunarak defalarca madara oldunuz yusuf demenize binaen bende bu sözü siz siyonistlere geri iade ediyorum. siz siyonistler, sayfalar dolusu kanıtlarla/delillerle/belgelerle ispatlamış olduğum hakikatler karşısında,siz siyonistler madara oldunuz. siz siyonistler, taaruzlarınıza devam ettiğiniz müddetçe,algı operasyonları üzerinden etkni ajanlığı yapmanızdan vazgemediğiniz eğer,bende, bütün hakikatleri kanıtlarla ispatlamaya devam edeceğim.siz siyonistler,taarruzlarınızdan vazgeçmesseniz eğer, siz siyonistlerin toplumlardan saklamış olduğunuz sırlarınızıda ifşa ediceğim ve ifşa etmeyede devam edeceğim,Bu forum konu başlığının en başındada fuzuli yorumlarla konuyu çarpıtıp konu başlığının dışarısına çıkmayınız ve bu forum konu başlığından rahatsızsanız,kesinlikle yorum yapmayınız demiştim. siz siyonistler konu başlığındaki şartlara riayet etmeliydiniz. Konu başlığındaki şartlara riayet etmediğiniz için,siz siyonistler kaybeden taraf olsunuz. siz siyonistler taarruzlarınıza devam ederseniz,bu teşebbüslerinizden vazgeçmesseniz eğer,algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yapmaya devam ederseniz, tarihi ve günümüzdeki, siyasi,politik ve buradan terimlerin isimlerini telafuz etmediğim ,siz siyonistlerinde çok iyi bildiği ve toplumlardan, gizleme gereksinimi duyduğunuz, birçok,çeşitli,derin gerçekleri ifşa edeceğim ve ifşa etmektente vazgeçmeyeceğim.siz siyonistlere, demek istediğim şudur ki,yanlış hesapladınız ve hesap hatası yaptınız. Memurlar.net Türkiye'nin en saygın forum sitelerinden birtanesidir. Konu başlığındaki şartlara riayet etmeyip, konuyu çeşitli algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak sabote ve provoke etme teşebbüsleriniz, çeşitli provakasyonlarla taarruzlarınıza devam etmeniz,siz siyonistlerin aleyhine olmuştur. Türkiye'deki insanlar, siz siyonistlerin vesilesiyle ,kanıtlarla hakikatleri öğrenmiş oldu. siz siyonistler,algı operasyonlarıyla etki ajanlığı üzerinden, karalama kampanyalarına devam ederseniz,bende hakikatleri gün yüzüne çıkartmaya devam edeceğim ve bu iştende vazgeçmeyeceğim . Benim için hava hoştur. durmakda,devam etmekde,siz siyonistlerin tercihine kalmıştır.

siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları bozuk pilak gibi gıcırdayacağınıza belgelerle konuşunki,söyledikleriniz ispatlanabilsin. Hani nerede delilleriniz? Ben kanıtlarla konuştum ve kanıtlarla konuşuyorumki beyanlarımın doğruluğu varmı, yokmu, belli olup,gün yüzüne çıkıyor.

1)siz algı operasyonları yapan etki ajanlarının ağız değiştirerek, çeşitli taktiklerle,Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli provakasyonlar yaparak, Türkiye'de kaos çıkartmak istediğinizi,ferasetli kimseler, kolaylıkla idrak edebilirler.Ne kadar uğraşsanızda algı operasyonları yapan etki ajanları olduğunuzu gizleyemessiniz. siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının,kafa karıştırmaca oyunlarına ancak avanaklar ve ahmaklar itimad ederler. Akabinde bunun haricinde, iSLAM Dininin ve Ehli Sünnet itikadının kaideleri bellidir. kalpten iSLAM Dinine iman edenlerin iSLAM Dinine hakaret etmiyeceği sabittir,açık ve nettir. Amentü'de imanın 6 şartı bellidir,açık ve nettir. Aksini icra edip,iSLAM Dininin kaidelerine riayet etmeyenlerin, münafık oldukları ortaya çıkar.(Dipnot:bu konular hakkında, ispatlarıyla teferruatlı bilgiler,enbaştaki sayfalarda mevcuttur.)

Algı operasyonları yapan etki ajanlarına örneklerle kanıt:(http://takvim.com.tr/guncel/2017/07/30/provokasyon-cetesi-isbasinda )

2)"siz siyonistler " Çağdaş eğitim yapmak varken, başlığı açan uyduruk ve köhne mahalle eğitimine mi merak salmış? " şeklinde bana soru yöneltmiştiniz ve bende siz siyonistlere cevaben"siz şeytanın müridi olan siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları neden merakedip bu soruyu sordunuz acaba?" diyerek cevap vermiştim. Cevabıma binaen geri cevap yazmamıştınız.cevap niye yazamıyorsunuz?" Şeklindeki daha önceki soruma cevap vermediniz. Bu soruyu cevaplamaktan şiddetle,dehşete kapılarak cevaplamaktan neden kaçıyorsunuz ve konuyu çarpıtarak tarihi konulara neden atıfta bulunuyorsunuz?Konunun seyridini değiştirmedinizdeki maksat nedir? (Dipnot;tarih ile alakalı bütün tezlerinizi belgelerle çürütmek bana vazife oluyor ozaman. siz siyonistlere enbaşta konuyu çarpıtmayın ve konu dışı yorum yapmayın ve konu başlığındaki şartlara riayet ediniz demiştim. )Medrese ve Ehli Sünnet itikadı mevzuları siz iSLAM Dini düşmanlarını,siz siyonistleri bu kadar şiddetli bir şekilde rahatsız ediyorsa,demekki bunda Müslümanlar için olumlu ve faydalı bir durum var demektir. Aksi takdirde siz siyonistler bu kadar saldırılarda ve hakaretlerde bulunmazdınız. Aksini iddia ediyorsanız ,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının sayfalar dolusu beyanları ortadır. Köşeye sıkıştığınızdan ve ne yapacağınızı bilemediğinizden, mevzuyu, insanları şaşırtmak maksadıyla,taktik işi/taktik harekat icabı sayarak,konun seyrini, tarih ile alakalı olan mevzulara çevirdiğiniz aşikardır.siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları,herhangi bir konuda köşeye sıkıştığınızda ve Türkiye'de kaos oluşturmak istediğinizde,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının hemen sığındıkları laflar,Mustafa Kemal Atatürk ile laiklik konularıdır ve bu sözleri irdelemenizdir .siz siyonistler hemen bu lafların arkasına saklanıp,naralar atarak Türkiye'de anarşist faaliyetlerin vuku bulması için derin lobi faaliyetleriyle Türkiye'de kaos oluşturduğunuz ve oluşturmak istediğiniz aşikardır. siz siyonistler istediğiniz kadar taktik değiştirsenizde ,sizlerin münafıklılığınızı, siz siyonistlerin 2 yüzlülüğünüzü ifşa edicem ve ifşa etmeyede devam edicem. Türklerin, şu atasözüyle belirtip,hatırlatmak isterimki,"yenilen pehlivan,güreşe doymazmış."

2) şunuda hatırlatmak isterimki, istanbul işgal altındaydı ve insanların kafalarına silah dayanmıştı.Tarihin bütün belgeli yönleriyle derin tarihi gerçekleri öğrenmek için (http://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/ ) internet sitesi adresindeki içeriklere bakabilirsiniz.(dipnot:siz siyonistlerin,zaten hakiki tarihten haberdar olduğunuz aşikardır fakat bilmeyenler öğrensinler diye izah ediyorum) Sultan Vahidettin. öldüğü gün,Atatürk,Sultan Vahidettin hakkında, dünyanın en dürüst devlet adamını kaybettik demiştir.

3) "Biz yahudiler,orta doğuda yıkılmaz denen,Osmanlı devletini yıkıp,iki tane devlet kurduk.Onlara öyle güzel sistem inşa ettik ki,Türkler,bize Filistin'i vermeyen Abdülhamit'e,en az 200 sene daha söverler !) (israil'in ilk cumhurbaşkanı:chaim weizmamn) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"Kemalist devrim, Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki, Türkler,ne Müslüman gibi yaşayabiliyorlar, ne de Hristiyanlığa geçebiliyor"(Arnold toynbee isimli ingiliz tarihçi,Türkiye bir devletin yeniden doğuşu isimli kitabında böyle beyan etmektedir) siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının minnettarlığı bu yüzdendir.

"Türkler iSLAM'ın keskin kılıcıdır ! Yeniden öz benliklerine dönmelerine,Muhammed'in dinine sahip çıkmalarına izin veremeyiz ! İlk yapacakları icraat israil'i haritadan silmek ve yeniden viyana gitmek olucaktır !"(siz siyonistlerin , jacob rothschild ait bu sözünü hatırlatmak çok manidar olucaktır) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"ABD'nin dünya hakimiyeti önündeki tek engel sünni(Ehli Sünnet) Müslümanlardır.Vahhabilerle ortak çalışıyoruz,şiileri(şia) kullanıyoruz. Sünni(Ehli Sünnet) iktidarın yıkılması sünniliğ(Ehli Sünnet)'in kalesi olan Türkiye'nin yıkılması ile mümkündür."(ABD CIA eski direktörü graham fuller iSLAM'sız dünya isimli kitabında böyle beyan etmektedir.)

?Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-iSLAM dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı" (Ismet Inönü, Hatıralar, cild 2, sayfa 223.)

?Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir?(Aliya İzzetbegoviç)

"Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır" (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)

"Türklük kavanozsa,iSLAMiYET baldır.iSLAMIYET olmasaydı,Türklük içi boş kavonoza benzerdi" (Necip Fazıl Kısakürek)

Bunca ispatlı beyanlardan sonra kalpten iSLAM Dinine iman eden Müslümanlar olayları idrak ededebilirler.Bunca kanıtlardan sonra olayları idrak edemeyenler için ise Hz. İsa(as.) şu sözü çok manidardır ve Hz. İsa(a.s) şöyle beyanı vardır:

"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

Ayrıca siz siyonistlerin, Müslümanım ve hanefiyim,sülaleme ait medreseler ve buna benzer şahsımıza ait bilmem neler var gibi söylemlerinize ve ağız değiştirmelerinize ancak ahmaklar kanar ve sayfalarca dolusu, sahte yeni hesaplar açarak, sözetmiş olduğunuz beyanlarınız ve iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hakaretleriniz ortadır

Ehli Sünnet itikadının ne olduğunu öğren sonra konuş.Boş konuşma Ehli sünnet itikadına dair bütün beyanlarım bu forum konu başlığı içerisindeki paylaşımlarımda mevcuttur. Biraz kafayı çalıştırda bu forum konu başlığındaki bütün paylaşımlarımı ve paylaşımları oku.Hafızanı tazelemiş olırsun.Ayrıca Atatürk ile alakalı sorular yönelttiniz ve bende belgelerle cevap verdim. Laf oyunu yapıpda konuyu çarpıtıp algı operasyonu yapma. Kendin gibi insanları ahmakmı zannediyorsun,aldanıyorsun.

Siz şeytanın müridleri olan siyonistlere,iSLAM Dini düşmanlarına laf anlatılmaz.Beyninizi yemişsiniz. Ben belgelerle konuştum. İspatlarım ortadır. Siz siyonistler gibi safsatalar uydurmadım ve bütün kanıtlarıyla beyanlarım ortadır. Aksini iddia ediyorsanız,bu söylediklerimi kanıtlarla çürütürsüz. Şayet hakikatler zuhur ettiği için ve bütün saldırılarınızı bertaraf ettiğim için afalladınız ve ne yapacağınızı şaşırdınız. Mertseniz,sizlerde belgelerle konuşursunuz. Köhne zihniyetleriniz ancak safsatalar üzerinden laf argümanlığına yetiyor. Boş tenekeden,dolu tenekeye göre çok ses çıkarmış;siz siyonistlerinde o misal.

1)siz algı operasyonları yapan etki ajanlarının ağız değiştirerek, çeşitli taktiklerle,Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli provakasyonlar yaparak, Türkiye'de kaos çıkartmak istediğinizi,ferasetli kimseler, kolaylıkla idrak edebilirler.Ne kadar uğraşsanızda algı operasyonları yapan etki ajanları olduğunuzu gizleyemessiniz. siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının,kafa karıştırmaca oyunlarına ancak avanaklar ve ahmaklar itimad ederler. Akabinde bunun haricinde, iSLAM Dininin ve Ehli Sünnet itikadının kaideleri bellidir. kalpten iSLAM Dinine iman edenlerin iSLAM Dinine hakaret etmiyeceği sabittir,açık ve nettir. Amentü'de imanın 6 şartı bellidir,açık ve nettir. Aksini icra edip,iSLAM Dininin kaidelerine riayet etmeyenlerin, münafık oldukları ortaya çıkar.(Dipnot:bu konular hakkında, ispatlarıyla teferruatlı bilgiler,enbaştaki sayfalarda mevcuttur.)

Algı operasyonları yapan etki ajanlarına örneklerle kanıt:(http://takvim.com.tr/guncel/2017/07/30/provokasyon-cetesi-isbasinda )

2)"siz siyonistler " Çağdaş eğitim yapmak varken, başlığı açan uyduruk ve köhne mahalle eğitimine mi merak salmış? " şeklinde bana soru yöneltmiştiniz ve bende siz siyonistlere cevaben"siz şeytanın müridi olan siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları neden merakedip bu soruyu sordunuz acaba?" diyerek cevap vermiştim. Cevabıma binaen geri cevap yazmamıştınız.cevap niye yazamıyorsunuz?" Şeklindeki daha önceki soruma cevap vermediniz. Bu soruyu cevaplamaktan şiddetle,dehşete kapılarak cevaplamaktan neden kaçıyorsunuz ve konuyu çarpıtarak tarihi konulara neden atıfta bulunuyorsunuz?Konunun seyridini değiştirmedinizdeki maksat nedir? (Dipnot;tarih ile alakalı bütün tezlerinizi belgelerle çürütmek bana vazife oluyor ozaman. siz siyonistlere enbaşta konuyu çarpıtmayın ve konu dışı yorum yapmayın ve konu başlığındaki şartlara riayet ediniz demiştim. )Medrese ve Ehli Sünnet itikadı mevzuları siz iSLAM Dini düşmanlarını,siz siyonistleri bu kadar şiddetli bir şekilde rahatsız ediyorsa,demekki bunda Müslümanlar için olumlu ve faydalı bir durum var demektir. Aksi takdirde siz siyonistler bu kadar saldırılarda ve hakaretlerde bulunmazdınız. Aksini iddia ediyorsanız ,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının sayfalar dolusu beyanları ortadır. Köşeye sıkıştığınızdan ve ne yapacağınızı bilemediğinizden, mevzuyu, insanları şaşırtmak maksadıyla,taktik işi/taktik harekat icabı sayarak,konun seyrini, tarih ile alakalı olan mevzulara çevirdiğiniz aşikardır.siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları,herhangi bir konuda köşeye sıkıştığınızda ve Türkiye'de kaos oluşturmak istediğinizde,siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının hemen sığındıkları laflar,Mustafa Kemal Atatürk ile laiklik konularıdır ve bu sözleri irdelemenizdir .siz siyonistler hemen bu lafların arkasına saklanıp,naralar atarak Türkiye'de anarşist faaliyetlerin vuku bulması için derin lobi faaliyetleriyle Türkiye'de kaos oluşturduğunuz ve oluşturmak istediğiniz aşikardır. siz siyonistler istediğiniz kadar taktik değiştirsenizde ,sizlerin münafıklılığınızı, siz siyonistlerin 2 yüzlülüğünüzü ifşa edicem ve ifşa etmeyede devam edicem. Türklerin, şu atasözüyle belirtip,hatırlatmak isterimki,"yenilen pehlivan,güreşe doymazmış."

2) şunuda hatırlatmak isterimki, istanbul işgal altındaydı ve insanların kafalarına silah dayanmıştı.Tarihin bütün belgeli yönleriyle derin tarihi gerçekleri öğrenmek için (http://belgelerlegercektarih.com/2012/11/24/ataturku-samsuna-vahdettin-gonderdi-belgelerle/ ) internet sitesi adresindeki içeriklere bakabilirsiniz.(dipnot:siz siyonistlerin,zaten hakiki tarihten haberdar olduğunuz aşikardır fakat bilmeyenler öğrensinler diye izah ediyorum) Sultan Vahidettin. öldüğü gün,Atatürk,Sultan Vahidettin hakkında, dünyanın en dürüst devlet adamını kaybettik demiştir.

3) "Biz yahudiler,orta doğuda yıkılmaz denen,Osmanlı devletini yıkıp,iki tane devlet kurduk.Onlara öyle güzel sistem inşa ettik ki,Türkler,bize Filistin'i vermeyen Abdülhamit'e,en az 200 sene daha söverler !) (israil'in ilk cumhurbaşkanı:chaim weizmamn) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"Kemalist devrim, Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki, Türkler,ne Müslüman gibi yaşayabiliyorlar, ne de Hristiyanlığa geçebiliyor"(Arnold toynbee isimli ingiliz tarihçi,Türkiye bir devletin yeniden doğuşu isimli kitabında böyle beyan etmektedir) siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının minnettarlığı bu yüzdendir.

"Türkler iSLAM'ın keskin kılıcıdır ! Yeniden öz benliklerine dönmelerine,Muhammed'in dinine sahip çıkmalarına izin veremeyiz ! İlk yapacakları icraat israil'i haritadan silmek ve yeniden viyana gitmek olucaktır !"(siz siyonistlerin , jacob rothschild ait bu sözünü hatırlatmak çok manidar olucaktır) bugün israil tarafında Atatürk heykeli vardır,Filistin tarafında ise Sultan 2. Abdülhamit minyatürü vardır.

"ABD'nin dünya hakimiyeti önündeki tek engel sünni(Ehli Sünnet) Müslümanlardır.Vahhabilerle ortak çalışıyoruz,şiileri(şia) kullanıyoruz. Sünni(Ehli Sünnet) iktidarın yıkılması sünniliğ(Ehli Sünnet)'in kalesi olan Türkiye'nin yıkılması ile mümkündür."(ABD CIA eski direktörü graham fuller iSLAM'sız dünya isimli kitabında böyle beyan etmektedir.)

?Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-iSLAM dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı" (Ismet Inönü, Hatıralar, cild 2, sayfa 223.)

?Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir?(Aliya İzzetbegoviç)

"Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır" (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)

"Türklük kavanozsa,iSLAMiYET baldır.iSLAMIYET olmasaydı,Türklük içi boş kavonoza benzerdi" (Necip Fazıl Kısakürek)

"içinde iSLAM hassasiyeti olmayan milliyetçiliğin içi boştur."(Muhsin Yazıcıoğlu)

Bunca ispatlı beyanlardan sonra kalpten iSLAM Dinine iman eden Müslümanlar olayları idrak ededebilirler.Bunca kanıtlardan sonra olayları idrak edemeyenler için ise Hz. İsa(as.) şu sözü çok manidardır ve Hz. İsa(a.s) şöyle beyanı vardır:

"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

Ayrıca siz siyonistlerin, Müslümanım ve hanefiyim,sülaleme ait medreseler ve buna benzer şahsımıza ait bilmem neler var gibilerinden söylemlerinize ve ağız değiştirmelerinize ancak ahmaklar kanar ve sayfalarca dolusu, sahte yeni hesaplar açarak, sözetmiş olduğunuz beyanlarınız ve iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hakaretleriniz ortadır.

Ayrıca siz siyonistlerin Müslümanım ve Hanefiyim,sülaleme ait medreseler ve buna benzer bilmem neler var gibi söylemlerinize ve ağız değiştirmelerinize ancak ahmalar kanar ve sayfalarca dolusu sahte yeni hesaplar açarak sözetmiş olduğunuz beyanlarınız ve hakaretleriniz ortadır

kalpten İSLAM Dinine iman eden kişiler,ferasetli ve basiretli kişiler,şu forum konu başlığındaki bütün beyanları okuduktan sonra hakikatleri anlayabilirler. imalı laflarl,a beni küçük düşürücü ve bana hakaret içeren sözler sarfetmeniz benim hiç umrumda değildir. Sizin mezinetinizde budur. idrak edemediğiniz kişileri kendiniz gibi zannetmeyiniz...

siz şeytanın müridleri olan siyonistler,siz iSLAM DIni düşmanları, meşrepimi,meşrefimi,meziyemi ne kadar uğraşsanızda, CEBBAR ve HALiK olan ALLAHU TEALA'nın izniyle beni çözümleyemiyeceksiniz.

Önemli olan kişi değildir,önemli olan istikamettir.Kıyamete kadar, halklar/toplumlar içerisindeki kişilerde,halk içinde olup kalbi HAK ile olan kişiler mutlaka olucaktır inşaALLAH.istikametin ne olduğunu merakip soruyorsanız,siz şeytanın müridleri olan siyonistlerin,siz iSLAM Dini/Şeriatı düşmanlarının şiddetle ve şiddetli bir şekilde teşebbüslerde bulunup bütün gayretinizle tahrif etmeye çalıştığınız Ehli Sünnet itikadı bir istikamettir. Türkiye'deki diyanet işleri başkanlığındaki bütün kademelerde çalışan personellerden,Türkiye'deki ilahiyat fakültelerindeki personellerden,Türkiye'deki imam hatip liselerindeki personellerden,Ehli Sünnet itikadını itinayla böyle savunan ve Ehl Sünnet itikadı zihniyetinde nadir insanlar bulunduğundan ve böyle insanları kıyasladığınızda Türkiye'de yüzde oranıyla Ehli Sünnet itikadı zihniyetinde çok az insanlar bulunduğundan, bunu bu forum konu başlığı üzerindeki,Islam Dinine ve Ehl Sünnet itikadına dair olan saldırılarınızı ispatlanibilir beyanlarla, bu saldırılarınızı bertaraf eden bir kimse çıktığından afalladığınız aşikardır. siz siyonistler,siz iSLAM Dini düşmanları hakikatlerden kaçamassınız !... Türkiye'deki ilahiyat fakültelerindeki,imam hatip liselerindeki,diyanet işleri başkanlığındaki vehhabi,şia,fetö zihniyeti insanların çok olması siz siyonistlerin,siz iSLAM Dini düşmanlarının Türkiye'deki anarşist faaliyetlerinizi kolaylaştırdığından bu anarşist faaliyetlerin karşısında enbüyük engel olarakda Ehli Sünnet itikadını gördüğünüzden dolayı Ehli Sünnet itikadına bütün kininiz ve düşmanlığınız bu yüzdendir.

Bunun haricinde sizlerde üniversite okumuşsunuz ve hala söylediklerime sizlerin kafaları şarj etmiyor ve kısa devre yapıp duruyorsunuz.

Hz. İsa(as.)'ın şu sözü çok manidardır. Hz. İsa(as.) diyorki;"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

1) istihbarata karşı koyma(ikk) gereksinimi hissetiğinizden,ihtiyati tedbir maksatlı,sürekli,yeni sahte hesaplar açarak algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak bu etki ajanlığı işlerinize devam ettiğinizi ve algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaptığınızı ve ne kadar uğraşsanızda,olayların mahiyetini ve siyonist olduğunuzu gizleyemessiniz. Sizin bu kafa karıştırma oyunlarınıza ancak bir ahmak itimad eder.

2) Ehli Sünnet itikadı üzerine dini tedrisatlar,siz, siyonistleri rahatsız ediyor,çünki,Müslümanların şuurlanmalarını istemiyorsunuz. Müslümanların koyun psikolojisinde kalmalarını istiyorsunuz ve bu şekilde(koyun psikolojisinde)ömürlerini tamamlamalarını temenni ediyorsunuz.Bu yüzden kötü niyetli fikir akımları üzerinden Müslüman alemine taarruz ediyorsunuz ve kötü niyetli fikir akımlarını toplumlara enjekte edemesseniz ,bu sabote/sabotaj işlemleriniz başarısız olursa,etkiniz altındaki uşaklarınız vasıtasıyla ülkelerin silah zoruyla işgal edilmelerinde etkin rol oynuyorsunuz.Bu yüzden,Müslümanların,siz, siyonistlerin belirlemiş oldukları tabulardan dışarıya çıkmalarını istemiyorsunuz.Çünki,dünya üzerindeki siyonist düzenin,diğer bir ifadeyle, siz siyonistlerin tabir ettiği yeni dünya düzeninin iflas etmesinden tedirginsiniz ve siyonist düzenin çökmesini kesinlikle istemiyorsunuz. Nitekim,merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakanın "Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır"sözünü çok iyi bildiğinizden ve bu sözü çok iyi hatırladığınızdan,Türkiye'de sürekli anarşist faaliyetlerin vuku bulması ve tatbik edilmesi için sürekli teşebbüslerde bulunuyorsunuz. Kimi zaman tam olarak istediklerinizi elde edemesseniz,Türkiye'ye destek veren ve Türkiye'nin ileşiminin ve irtibatının iyi olduğu ülkelere neşter vurma operasyonları düzenliyorsunuz.Pakistan ile Katar olayları enbasitinden sadece birkaçtane örnektir.Bu buz dağının arkasında(görünmeyen yüzünde/tarafında)'ki asıl maksadınız,Müslüman aleminde hemfikirliliğin yok olması ve Müslüman aleminde hiçbirzaman bütünlülüğün olamaması içindir ve vaktiyle lağvetmiş olduğunuz Osmanlı devletinin hortlamasından korktuğunuzdan ve yeniden dünya nizam getirmesinden çekindiğiniz içindir.

Akabinde kimi zaman istisnalar olup hristiyanlardan siz siyonistleri tenkid eden olursa ivedi/vakit kaybetmeden nefes kesme operasyonları düzenlediğiniz aşikardır. Örneğin: Vaktiyle,Venezuela devlet başkanının,israil'in Müslümanlara uygulamış olduğu zulümleri tenkid etmesinden dolayı ,kendisine çeşitli komploları musallat etmiş olduğunuz gibi...

Dipnot; iSLAM Dinine,siz,siyonistler hakaret etmeye devam ettikçe ve bu yanlışlarınızdan siz siyonistler vazgeçmedikçe,bende,hakikatleri yazmaya ve siz siyonistlerin 2 yüzlülüklerinizi ortaya çıkarmaya devam edeceğim.

Siz siyonistler şu beyanlarımın karşısında kısa devremi yaptınız ? :) Karburatörden kara duman çıkmıyor dimi? :) Bi kendinizi kontrol edin isterseniz :) Bozuk pilak gibisiniz :) Sayfalarca aynı sözleri tekrar edipduruyorsunuz.

1) istihbarata karşı koyma(ikk) gereksinimi hissetiğinizden,ihtiyati tedbir maksatlı,sürekli,yeni sahte hesaplar açarak algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaparak bu etki ajanlığı işlerinize devam ettiğinizi ve algı operasyonları üzerinden etki ajanlığı yaptığınızı ve ne kadar uğraşsanızda,olayların mahiyetini ve siyonist olduğunuzu gizleyemessiniz. Sizin bu kafa karıştırma oyunlarınıza ancak bir ahmak itimad eder.

2) Ehli Sünnet itikadı üzerine dini tedrisatlar,siz, siyonistleri rahatsız ediyor,çünki,Müslümanların şuurlanmalarını istemiyorsunuz. Müslümanların koyun psikolojisinde kalmalarını istiyorsunuz ve bu şekilde(koyun psikolojisinde)ömürlerini tamamlamalarını temenni ediyorsunuz.Bu yüzden kötü niyetli fikir akımları üzerinden Müslüman alemine taarruz ediyorsunuz ve kötü niyetli fikir akımlarını toplumlara enjekte edemesseniz ,bu sabote/sabotaj işlemleriniz başarısız olursa,etkiniz altındaki uşaklarınız vasıtasıyla ülkelerin silah zoruyla işgal edilmelerinde etkin rol oynuyorsunuz.Bu yüzden,Müslümanların,siz, siyonistlerin belirlemiş oldukları tabulardan dışarıya çıkmalarını istemiyorsunuz.Çünki,dünya üzerindeki siyonist düzenin,diğer bir ifadeyle, siz siyonistlerin tabir ettiği yeni dünya düzeninin iflas etmesinden tedirginsiniz ve siyonist düzenin çökmesini kesinlikle istemiyorsunuz. Nitekim,merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakanın "Müslüman olmak yetmez,şuurlu Müslüman olmak lazımdır"sözünü çok iyi bildiğinizden ve bu sözü çok iyi hatırladığınızdan,Türkiye'de sürekli anarşist faaliyetlerin vuku bulması ve tatbik edilmesi için sürekli teşebbüslerde bulunuyorsunuz. Kimi zaman tam olarak istediklerinizi elde edemesseniz,Türkiye'ye destek veren ve Türkiye'nin ileşiminin ve irtibatının iyi olduğu ülkelere neşter vurma operasyonları düzenliyorsunuz.Pakistan ile Katar olayları enbasitinden sadece birkaçtane örnektir.Bu buz dağının arkasında(görünmeyen yüzünde/tarafında)'ki asıl maksadınız,Müslüman aleminde hemfikirliliğin yok olması ve Müslüman aleminde hiçbirzaman bütünlülüğün olamaması içindir ve vaktiyle lağvetmiş olduğunuz Osmanlı devletinin hortlamasından korktuğunuzdan ve yeniden dünya nizam getirmesinden çekindiğiniz içindir.

Akabinde kimi zaman istisnalar olup hristiyanlardan siz siyonistleri tenkid eden olursa ivedi/vakit kaybetmeden nefes kesme operasyonları düzenlediğiniz aşikardır. Örneğin: Vaktiyle,Venezuela devlet başkanının,israil'in Müslümanlara uygulamış olduğu zulümleri tenkid etmesinden dolayı ,kendisine çeşitli komploları musallat etmiş olduğunuz gibi...

Bunun haricinde, Türkiye'deki vatandaşlara buradan sesleniyorum:

Ey Türkiye'deki imam hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde okuyan ve mezun olmuş insanlar ! Bu forum konu başlığını okuyan insan sayısı 1000 kişiyi geçmiş. Bu forum konu başlığı içerisinde iSLAM Dinine çok ağır hakaretler eden siyonistlere ve iSLAM Dini düşmanlarına karşı,reddiyeler yapan,bu forum konu başlığını okuyan 1000 kişiden sadece 5 kişidir. Ne kadar kötü bir durumdur. Ne olacak bu Müslümanların hali?! Nerede sizin ilahiyatçı ünvanınız? Neredesiniz Ey Müslümanlar? Neredesiniz Ey imam hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerinde okuyanlar ve mezun olanlar? Okullarda sizlere hiçmi birşeyler öğretmiyorlar? Okulların tedrisatlarında bir problemmi var yoksa? İnsan düşünüyor ve sorguluyor;sormadan edemiyor kendi kendine ve insan kendine diyorki;1000 kişiden haksızlık karşısında reddiyeler yapan sadece 5 kişi! Gerisi kalan 995 kişi nerede? 1000 kişiden sadece 5 kişimi Müslüman? 995 kişi ecnebimi yoksa diye sormadan edemiyor insan !

1) size daha önce hangi dinden olduğunuz sorulmuştu ve cevaplamamıştınız. Dininiz nedir?

2) Dünyadaki temel terörizmin,terörist faaliyetlerin,anarşinin,kötülüklerin sebeplerinden birtanesi olan ve terör örgütlerinin kurulmasında ve terör örgütlerinin hayatlarının idame ettirilmesinde,dünya üzerindeki terörizm ile terörist faaliyetlerinin,anarşinin, vuku bulmasında etkili rol oynayıp finans ile desteklenmesinden sorumlu olan ,silah kaçakçılığı ile uyuşturucu ticaretinden başlayıp insan kaçakçılığına kadar devam eden, onlardan habersiz,hertürlü,hiçbirsuç işlenemeyen ve dünya üzerindeki bu genel suç ağının denetimini ellerinde bulunduran siyonistleri(siyonizm) hiç tenkid ettinizmi?

3) satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi? Bu sorumu cevaplamamıştınız?satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi?

Yukarıda size sormuş olduğum soruları cevaplamaktan şiddetle kaçındığınız ve kaçtığınız,sizlere yöneltmiş olduğum soruların sizleri rahatsız ettiği,bu sorular karşısında dehşete kapılıp şok olduğunuz ve kısa devre yaptığınız aşikardır. Sizin gibi siyonistler ,iSLAM Dinine hakaretler sarfetmeye devam ettikçe,bende cevap yazmaya devam edeceğim. Şunuda hatırlatmak isterimki,ben, sizin gibi siyonistlerin kurduşmuş olduğu deaş veya fetö terörizm/terörist örgütlerin militanlarından değilim .Beni,deaş ve fetö militanlarıyla karıştırmayın! Ehli sünnet itikadına iman etmiş olmanın kaideleri sabittir,açık ve nettir ! Ben sizlerin uşağınız değilim. iSLAM Dinini tahrif etme teşebbüslerinde bulunmaya devam ederseniz ve bu hatalarınızdan vazgeçmesseniz sizlerin münafıklığınızı ifşa etmeye devam edeceğim !

iSLAM Dinine iman etmiş olabilmek için Amentü'de imanın 6 şartı açık ve nettir.Ehli Sünnet itikadının kaideleride bellidir.kalpten iSLAM Dinine iman eden bir kişinin,iSLAM Dinine kesinlikle hakaret emiyeceği sabit olduğuna göre ve sizlerin iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hareketleri gözönünde bulundurursak,sizlerin münafık olduğu aşikardır ve bu konu başlığından iSLAM Dinine sarfetmiş olduğunuz hakaretler yazılı beyanlarınızdan bellidir. iSLAM Dinine hakaretler sarfetmeye ve iSLAM Dinini tahrif etme teşebbüslerinde bulunmaya devam ederseniz buradan sizlerin 2 yüzlülüğünüzü ifşa etmeye devam edeceğim !

1) size daha önce hangi dinden olduğunuz sorulmuştu ve cevaplamamıştınız. Dininiz nedir?

2) Dünyadaki temel terörizmin,terörist faaliyetlerin,anarşinin,kötülüklerin sebeplerinden birtanesi olan ve terör örgütlerinin kurulmasında ve terör örgütlerinin hayatlarının idame ettirilmesinde,dünya üzerindeki terörizm ile terörist faaliyetlerinin,anarşinin, vuku bulmasında etkili rol oynayıp finans ile desteklenmesinden sorumlu olan ,silah kaçakçılığı ile uyuşturucu ticaretinden başlayıp insan kaçakçılığına kadar devam eden, onlardan habersiz,hertürlü,hiçbirsuç işlenemeyen ve dünya üzerindeki bu genel suç ağının denetimini ellerinde bulunduran siyonistleri(siyonizm) hiç tenkid ettinizmi?

3) satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi? Bu sorumu cevaplamamıştınız?satanistleri ve putperestleri hiç tenkid ettinizmi?

Şeytanla ve karanlık kişilerle iltisaklı kötülüğün ve kötülüğe dair dünyada neler varsa ,karanlık kişiler,bunun karşısında,herzaman en büyük engel olarak,iSLAM Şeriatını engel gördükleri için,bu yüzden,karanlık kişiler,iSLAM Dinine düşmandır.

iSLAM Dini,kötülüğe kesinlikle müsamaha göstermiyor.çünki,iSLAM Şeriatında kul hakkı gözetilmektedir ve kul hakkından asla taviz verilmemektedir.Müslüman kişinin komşusu veya toplumdan birisi ecnebi(gayrimüslim)olsa bile,Müslüman kişi,gayrimüsliminde kul hakkına riayet etmek zordundadır. Örnekle izah etmek gerekirse,Osmanlı devleti tarihten en büyük ibret verici örneklerden sadece bir tanesidir.

iSLAM Şeriatının Ehli Sünnet itikadının tarihini araştırdığınızda terörizm ve terör örgütü/terörist faaliyetlere dair herhangi bir olaya rastlayamassınız. Böyle terörist olaylar, Ehli Sünnet itikadının tarihinde yoktur.(Ehli Sünnet itikadının ne olduğunu merak eden kişiler, bu konu başlığı içerisindeki beyanlarımı inceleyebilirler veya internette teferruatlı bir şekilde Ehli Sünnet'in ne olduğunu ve ne demek olduğunu araştırabilirler.) Deaş,fetö,pkk,haşhaşiler gibi daha nice sayısız terörist örgütler, vehhabilik ile şia zihniyetindendirler ve Ehli Sünnet itikadıyla hiçbir alakası/alakaları yoktur.Ehli Sünnet itikadında terörizm/terörist faaliyetlere kesinlikle izin yoktur.Kısacası,Ehli Sünnet, lügattaki manasıyla,Kur'anı Kerim'e ve Hz.Muhammed(s.a.v)sünnetlerine uymaktır(uymak demektir.)Bu kaideye riayet edene Ehli Sünnet kişi(zat) denir.Daha sade bir lisanla anlatmak gerekirse, Ehli Sünnet denince, insanın zihnine, Kur'anı Kerim ve Hz. Muhammed(s.a.v) sünnetleri,Sahabe?i Kiram,Tabiin gelir. Ehli Sünnet denince anlaşılan mevzu budur. Ehli Sünnet(sünni)mezhepler 4 tanedir. Ehli Sünnet mezhepler şunlardır;(1. Hanefi Mezhebi ,2. Maliki Mezhebi, 3. Şafi Mezhebi, 4. Hanbeli Mezhebi). akabinde Ehli Sünnet zatların önderleri denince, Hz.Ebubekir,Hz.Ali,Hz.Ömer,Hz.Osman ve 114bin Sahabei Kiram bu topluluğa dahil olur ve bu muhterem zatlar zihne gelir. akabinde Ehli Sünnet zatlara örnekler veriniz denince,Ehli Sünnet tarihinden birkaçtane örnek zatlar şunlardır; Beyazıdi Bestami,Ahmed Yesevi,Abdülhalik Gucduvani,Şahı Nakşibend,Abdülkadir Geylani,Cüneydi Bağdadi,Imam Gazali,Imam Rabbani,Imam Azam,Imam Malik,Imam Şafi,Imam Ahmed Ibni Hanbel,Şemsi Tebrizi,Mevlana Celaleddini Rumi,Aziz Mahmud Hudayi ,Mevlana Halidi Bağdadi,Hacı Bayramı Veli,Akşemseddin,Veysel Karani,Muhyiddin Ibnül Arabi gibi zatlar Ehli Sünnet tarihindeki zatlara sadece birkaçtane örnektir ve Ehli Sünnet zatların sayıları çoktur.

1)İslam Dini'ne ve Ehli Sünnet itikadına olan düşmanlığınız ve 1300 küsür sene öncesi diyerek,Sahabe?i Kiramı ve Tabiin'i silip atıp yok sayarak, Müslüman aleminde, adalet yoktu,hak ve hukuk yoktu,nizam yoktu deyip ve daha nice çeşitli sayısız hakaretler sarfederek 1300 küsür sene öncesi diyerek imayla gizliden lafın ucunu Hz.Muhammed(s.a.v) dayandırmanız,sizlerin İslam Dini'ne olan düşmanlığınızı açık ve net bir şekilde gözler önüne sermektedir ve beyanlarınızdan olayların mahiyeti gözle görülüp,beyanlarınızdan idrak edilebilmektedir. Sayfalarca,aynı beyanları,farklı memurlar.net üyesi kullanıları üzerinden ve yeni hesaplar açarak aynı beyanları tekrarlayarak etki ajanlığı yaparak algı operasyonları yapmaya devam etmeniz ve sizlerin Müslümanları enayi yerine koyarak, Müslüman aleminde fitne ve kaos çıkarma gayretiniz ve sürekli hristiyanlıktan ve hristiyanlardan itinayla imgeleyerek bahsetmeniz sizlerin zihniyetinizi ve ideolojisini belli edip,ortaya çıkarmaktadır. Sizlerin,etki ajanlığı yaparak kişiler üzerinden algı operasyonları yaparak Türkiye'de ve Müslüman aleminde fitne çıkartıp,kaos ortamı oluşturmak istediğiniz aşikardır.Çünki bu olaylar neticesinde Müslüman aleminde fitne çıkıp,kaos ortamının yaygınlaşması demek,Müslüman aleminde birliğin ve bütünlüğün yok olması demektir.Dünya üzerindeki 1,5 milyar Müslümanın birliğinin ve bütünlüğünün olamaması demek,Müslümanların bir gücünün olamaması demektir ve bu olayların neticesinde,emperyalist güçlerin işlerinin kolaylaşıp,dünya üzerinde istedikleri yerleri kolayca işgal ederek,tarumar edebilmeleri demektir.Bu olaylarda sizin gibi emperyalist güçlerin ve emperyalist güçlerin uşaklarının işine geldiğinden bütün azminiz ve gayretiniz bu yüzdendir.Sizlerin,kendilerinizi,toplumun içerisinde emperyalist güçlerin algı operasyonlarını yapan etki ajanları olduğunuzu ne kadar gizlemeye çalışsanızda, kabak gibi meydandasınız,saklanamassınız,kaçamassınız,ne kadar uğraşsanızda gizlenemessiniz.Türkiye ve Müslüman alemi üzerindeki şiddetli kumpasların ve daleverelerin dönmesinin sebeplerini sizler çok iyi biliyorsunuz ve bunun sebebi vaktiyle sağlam bir Osmanlı tokadını yediğinizden ve 2. bir Osmanlı tokadını yemeği göze alamadığınızı bildiğiniz içindir.Kut'ül Amare zaferi en basitinden bir örnek olarak izah etmeye yeter ve artarda bile.

2) Din nedir?

Din,akıl sahiplerini kendi irade ve istekleriyle dünya ve ahirette saadet ve selamete kavuşturan ilahi kanundur. Allahu Teala hazretleri,ilk insan ve ilk peygamber Adem(as.)'dan itibaren insanlara peygamberleri vasıtası ile dini bildirmiştir. Allahu Teala dinimizi Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) ile tamamlamıştır.Bu dine İslam denir.İslam dinine inanan kimseye Müslüman denir. Bizde Elhamdülillah Müslümanız.

Şeriat Nedir?

Şeriat,din manasına geldiği gibi dinin,ibadet ve muamelelerine ait hükümlerine de şeriat denir. Yani şeriat dindir,din de şeriattır.

Peygamberlerin şeriatları ile örnekler vermek gerekirse,şu şekilde izah edilebilir:

Hz. Musa(as.) şeriatı(Tevrat)

Hz. Davud(as.) şeriatı(Zebur)

Hz. İsa(as.) şeriatı(İncil)

Hz. Muhammed(s.a.v) Şeriatı(Kur'an?ı Kerim)

Kur'anı Kerim'in Cebrail(as.) vesilesiyle/vasıtasıyla hatemül enbiya olan Hz.Muhammed(s.a.v) vahyedilmesiyle birlikte Hz.Muhammed(s.a.v)'den önceki peygamberlerin şeriatlarının hükmü kalmamıştır.

Kur'an?ı Kerim'in Ali İmran Suresinin 19. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm?dır! Kendilerine kitab verilenler(yahudi ve hristiyanlar), ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasedden dolayı ihtilâfa düştüler. Artık kim Allah?ın âyetlerini inkâr ederse, artık şübhesiz ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir."

Kur'an?ı Kerim'in Ali İmran Suresinin 110. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olmak üzere vücude geldiniz, ma'rufı emredersiniz, münkerden nehy eylersiniz ve Allaha inanır iman getirirsiniz, Ehli kitab da imana gelse idi elbette haklarında hayırlı olurdu, içlerinden iman edenler varsa da ekserisi dinden çıkmış fasıklardır."

Hz.Muhammed(s.a.v) ashab?ı kiram hakkındai Hadis?i Şerifleri şöyledir:

1- Hz.Muhammed(s.a.v.)?e insanların en hayırlıları kimlerdir diye sorulduğunda: ?Benim içinde bulunduğum asrın insanları (ashâbım)dır. Sonra ikinci, sonra üçüncü asrın insanlarıdır.? buyurmuştur. (Buhârî, Fedâilu?s-Sahâbe, 1)

2- ?Ashâbıma dil uzatmayın. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın tasadduk etseniz yine de onlardan birinin bir müd harcamasına sevapça ulaşamazsınız.? (Buhârî, Fedâilu?s-Sahâbe, 4)

Kur'an? Kerim'in Nisa Suresinin 80. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

" Kim peygambere itâat ederse, böylece muhakkak Allah?a itâat etmiş olur. Kim de(ondan) yüz çevirirse, zâten seni onların üzerine bir muhâfız (bekçi olarak) göndermedik."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 82. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 14. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Her kim de Allah'a ve peygamberine isyan edip onun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde sonsuza dek kalmak üzere bir ateşe sokar ve ona alçaltıcı bir azap vardır."

siz iSLAM Dini düşmanları,siz siyonistler,Hz. Muhammed(s.a.v) muzilerinden olan Kur'anı Kerim'e ne kadar muhalefet ederek inzanların kafalarını karıştırıp insanları helak etmeye uğraşsanızda Kur'anı Kerim'in karşısında kaskatı kesiliyorsunuz ve kaskatı kesilip donup kalıyorsunuz ve kaskatı kesilmeyede ve kaskatı kesilip donup kalmayada mahkumsunuz.Aksini söyliyorsanız belgelerle konuşun söylediklerinizi delil getirerek ispatlayın. Ne yaparsanız,ne yazarsanız,ne kadar yazarsanız yazın, kime,neye,hangi amaca hizmet ettiğiniz kabak gibi meydandadır.Papağan gibisiniz.Provakasyonunuz boşadır.Ebu cehil olduğunuzu gizleyemessiniz.Bu ülke sizin gibi emperyalist güçlerin uşaklığını yapmakta olan vatan hainleri yüzünden bir adım ilerleyemiyor.Ne yapsanız boş.Sizin tasmalarınızı elinizde tutan patronlarınız ne kadar çabalarsa çabalasın Türkiye'nin kalkınmasını engelleyemezsizsiniz ve engelde olamıyacaksınız inşaAllah..Herşeyin bir vakti vardır. Hatırlatmak isterim ki:

Hak,herzaman batıldan üstündür ve Galib'tir

Ben az okumuşsam,belirtmiş olduğum kaynakları ve daha fazlasını satın alında, siz benden daha fazla okuyun bari.Enazından cahillikten kurtulursuz. Tabi işinize gelirse.Şahsen cehaletten kurtulmak için böyle bir teşebbüste bulunacağınızı hiç zannetmiyorum. Atatürk'ten bahsedersiniz fakat Atatürk'ün Elmalı Hamdi Yazır'a vermiş olduğu talimatla neşredilmiş Hak Dini Kur'an Dili adlı eseri okumassınız. Atatürk diyorki;"Ey efendiler, sorgulamayan kişi cahildir."Siz dünyaya at gözlüğüyle baktığınız için bu yazımıda göremezssiniz maalesef. Kaynaklarıda belirtiyorum. İşinize gelmediği için kolaya kaçıp çark ediyorsunuz.Cehaletinizi ne kadar gizlemeye çalışsanızda papağan gibi aynı sözleri tekrarlamanızdan sırf kara cahil olduğunuz besbellidir.Saklanamassınız,kaçamassınız.Sizlerin aydınlık lafı sizlerin karanlıkta olduğunuzu gösteriyor. Bununla birlikte sizler kendi kasabanızdan haber veriyorsunuz. Bense global dünyadan haber veriyorum. Aradaki fark apaçık bellidir. Acaba kim cahildir?

Alın size kısa ve öz kaynak;

Arnold toynbee isimli ingiliz tarihçi,Türkiye bir devletin yeniden doğuşu isimli kitabında şöyle beyan etmektedir:

"Kemalist devrim Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki Türkler ne Müslüman gibi yaşayabiliryor ne de Hristiyanlığa geçebiliyor." » yani sizleri kastediyor.

Burası forum olabilir lakin bu köşe laftan anlayanlar için,söylenenleri idrak edenler için,konu başlığı hakkında bilgi edinmek maksadıyla iyi niyet üzere açılmış bir bölümdür. Sizler gibi hazımsızlar,fitneciler ve fesatçılar habire provakötörlük yapıp duruyor,konuyu işgal edip sabote etmeye çalışıyorlar. Acaba sizler hangi emperyalist güçlerin uşaklarısınız? İngilteremi? Amerikamı?Belki daha farklı dış mihrakların uşaklarındansınızdır...Bunu sizler biliyorsunuz.Benim dipnottada belirtmiş olduğum üzere fuzuli kişiler ve fuzuli beyanlar olmasın dedim. Fakat içinize sindiremediğiniz için hazımsızlık yaşadığınızdan sayfalarca fuzuli beyanlarda bulundunuz ve fuzuli bir şekilde bu forum başlığını işgal ettiniz.Proveke ettiniz.Dünya tarihinden haberim vardır ve kendiniz gibi bihaber zannetmeyiniz. Kişi karşısındakini anlamayınca kendi gibi zannedermiş ve insan bilmediğine düşmandır. Lakin fuzuli işlerle sayfaları nasıl işgal ettiğinizin ispatı yazmış olduğunuz yazılarınızla açık ve nettir.

Müslümanım,iSLAM Dinine kalpten iman ediyorum diyorsanız,Kur'anı Kerim'in Ayetleri,kalpten Müslüman olduğunu söyliyen herkesi bağlayıcıdır. Ayetin bir tanesini inkar eden hepsini inkar etmiş gibidir. Ayetin bir tanesini inkar eden dinden çıkar,yani kafir olur. Fakat müslüman olduğunuzu beyan ediyor ve Kur'anı Kerim'in Ayetlerine itiraz ediyorsanız,siz dil ile Müslüman olduğunuzu söyliyor,kalpten itiraz ve inkar ediyorsunuz demektir. Bu çelişkiden sizin münafık olduğunuz ortaya çıkar. Münafıklar dil ile iSLAM Dinine iman ettiklerini beyan ederler,kalpten iSLAM Dinini inkar ederler. Sizlerin iSLAM Dini hakkında hiçbirşey bilmediğinizde beyanlarınızdan bellidir. İşiniz sadece çamur at,izi kalsın misali konuyu ve içerisindekileri karalamaktır.

Müslüman olabilmek için

İslamın 5 şartı ve imanın 6 şartı bellidir.Birini inkar eden Müslüman olamaz. Şartlar açık ve nettir.

İncelemek isteyenler linke ( http://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=233 ) baksınlar.

Ayrıca insanın ilahiyatçı ünvanı olsun yada olmasın kendisini birşey zannetmesi ahmaklıkdır. Şeytanda alimdi,zalim oldu.

Kur'anı Kerim'in Kehf Suresinin 50. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: «Âdem'e secde edin!» demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis'i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir."

Kur'anı Kerim'in Zumer Suresinin 9. Ayetinde mealen ilmin önemi şöyle beyan edilmektedir:

"Yoksa o, gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp, kıyama durarak daima vazifesini yapan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? De ki: «Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?» Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar"

Peygamberimiz(s.a.v) hadis?i şeriflerinde ilmin önemini şu şekilde haber vermektedir:

"Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır." (Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1)

"Hidâyete davet eden kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz." (Müslim, İlim 16)

"İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka?i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat." (Müslim, Vasiyyet 14)

"İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır." (Tirmizî, İlim 2)

"Allah'a yemin ederim ki, Cenâb?ı Hakk'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır." (Buhârî, Fezâilü'l?ashâb 9, Meğâzî 38; Müslim, Fezâilü's?sahâbe 34)

?İlim talep etmek / öğrenmek her Müslümana farzdır.?(İbn Mace, Mukaddime, 17).

Peygamberimiz(s.a.v) hadis?i şeriflerinde fetva hakkındada şu şekilde haber vermekdedir:

"Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar." (Buhari, İlim, 34; Müslim, İlim, 13Tirmizi, İlim, 5)

?Kadılar/ hakimler/ yargıçlar üç sınıftır. Birisi cennette, diğer ikisi ateştedir. Cennette olanı, hakkı bilip onunla hüküm verendir. İnsanlar arasında bilgisizce hüküm veren ile hakkı bilip hükümde haksızlık yapan ise ateştedir." (Ebû Dâvud, Akdiye, 2; İbn Mâce, Ahkâm, 3)

Peygamberimiz(s.a.v) hadis?i şeriflerinde şu şekilde haber vermektedir:

"Hayra vesile olan,hayrı yapmış gibidir." (Tirmizi,ilim 14)

?Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennem girer.?(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace,Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332).

"Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların içinden bir fırkası ehl-i necat olacaktır."

buyurmuş. Ashab sormuşlar:

"Yâ Resûlâllah, o kurtulan fırka hangi fırka olacaktır?"

Şöyle cevap vermiş:

"Benim sünnetimden şaşmayanlar kurtulanlardan olacaktır! Yâni Ehl-i sünnet ve cemaat mensuplarıdır."(Tirmizi, İman,18; İbnu Mace, Fiten, 17)

"İlim tahsil etmek maksadıyla bir yola giden kimseye Allah Teâlâ cennet yollarından açar. Melekler, ilim ve tahsil edene karşı memnuniyetleri ve tevâzûleri sebebiyle kanatlarını yere sererler. Göklerde ve yerde olan her şey, hatta su içindeki balıklar, âlim için Allah'tan rahmet diler. Âlimin, bilmeden ibadet eden kimseye üstünlüğü, on dördündeki ayın, görünen diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne altın ne de gümüş bırakmışlardır, onlar miras olarak sadece ilmi bırakmışlardır. Kim ilmi almışsa büyük ve değerli bir şey almış demektir." (Ebû Davud, İlm, 1).

"Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır; bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır." (Tirmizî, Daavât, 128);

"Faydasız ilimden Allah'a sığınırım." (Tirmizî, Daavât, 68) buyurururdu.

"Nebinizin sünnetini terk ederseniz, dalalete düşersiniz."(Müslim, el-Mesacid, had. 257; en-Neseî, el-İmamet, 50)

"Bir kimse benim getirdiğime değil, hevasına tabi olursa gerçek mü'min olamaz."(Kasımi, Kavaidu?t-Tahdis, s. 53)

"Sünnetimi terkedene Allah ve ben lanet ederiz."(et-Tirmizi, el-Kader, 17)

"Sünnetimden yüz çeviren benim yolumu takip etmiş değildir."(el-Buhari, el-Kader, 17)

"Bizim yolumuza uymayan bir işi yapanın bu ameli merduttur."(el-Buhari, el-İ?tisam, 20; Müslim, el-Akdiye, 17,18)

Kur'anı Kerim'deki Surelerde ve Ayetlerde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Ey İnananlar, And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın Resulü (Hz. Peygamber) en güzel örnektir." (Ahzâb, 33/21).

"... Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah'tan sakının, doğrusu Allah'ın cezalandırması çetindir." (Haşr, 59/7)

"Ey Muhammed! Eğer sana cevab veremezlerse, onların sadece heveslerine uyduklarını bil. Allah'tan bir yol gösterici olmadan hevesine uyandan daha sapık kim vardır? Allah zalim milleti şüphesiz ki doğru yola eriştirmez." (Kasas, 28/50).

"(Ey Muhammed!) De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder." (Âl-i İmrân, 3/31)

"Sakın ha cahillerden olma." (En'âm, 5/35

"Kim, Peygamber' e itâat ederse Allah'a itâat etmiş olur..." (Nisâ, 4/80).

"... Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakla-dıysa ondan da sakının..." (Haşr, 59/7)

"Allah ve Resûlü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir kadın ve erkeğe, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resûlü'ne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." (Ahzâb, 33/36).

"Kim, Allah'a ve O'nun elçisine karşı gelir ve O'nun sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır." (Nisâ, 4/14).

"... Şâyet O'na itâat ederseniz doğru yolu bulursunuz..." (Nûr, 24/54).

"... Şüphesiz ki Sen (sana inananları) mutlaka doğru yola, göklerde ve yerde bulunan herşeyin sâhibi Allah'ın yoluna götürürsün." (Şûrâ, 42/52-53).

"Şüphesiz ki sen, onları doğru yola çağırıyorsun." (Mu'minûn, 23/73).47

"Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir gidiş yeridir orası!" (Nisâ, 4/115).

"Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah ve Resûlüne karşı çıktılar. Allah ve Resûlüne de kim karşı çıkarsa muhakkak ki, Allah'ın cezası çetin olur." (Enfal, 8/13).44

"Peygamber müminler için kendi canlarından ileridir. O'nun eşleri de onların anneleridir..." (Ahzâb, 33/6).45

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e salât etmekte (yani, O'nun şerefini gözetmekte ve şanını yüceltmekte) dirler; o halde siz de îman edenler O'na salât edin (yani, O'nun şanını yüceltmeye özen gösterin); O'na içtenlikle selâm edin (esenlik dileyin)." (Ahzâb, 33/56).

"Ey îman edenler! Allah ve Resûlü'nün önüne geçmeyin, Allah'dan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Ey iman edenler, seslerinizi, Peygamber'in sesinden fazla yükseltmeyin, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi O'nunla da öyle yüksek sesle konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider." (Hucurât, 49/1-2)46

Sadet olarak ifade etmek gerekirse temel kural olarak anlaşılan ehli sünnet kaidesidir ve ehli sünnet kaidesinden asla taviz verilmemesidir.Buradan sonuç olarak alim diye tanıtılan kişilerin ve neşriyatlarının ehli sünnet kaidesine uyup,uymadığı incelenmesi ve ehli sünnet kaidesine uyuyorsa itibar edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ehli sünnet kaidesine uymuyorsa kesinlikle ehli sünnet kaidesinden taviz verilmemesi gerekmektedir ve ehli sünnet kaidesine uymayan kişilerin ve neşriyatlarının yanlış bilgileri insanlara öğretilmemelidir. Buradan çıkan sonuca göre ilahiyatçı ünvanına sahip olanlara ve ilahiyatçıyım diyenlere çok büyük görevler düşmektedir. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın derseniz,çok büyük hata etmiş olursunuz. Sonuçta, İnsanlara doğruyu nasihat etmek sizin vazifenizdir.

1) Sizi rahatsız eden nedir?

2)laf dediğiniz, iSLAM DiNi'dir. Kur'anı Kerim'in Ayetleri ve Hz. Muhammed(s.a.v) hadis?i şerifleri kalpten Müslüman olduğunu söyliyen herkesi bağlayıcıdır.

Hz. İsa(a.s) şöyle beyanı vardır:

"Ben Allah'ın izniyle,pek çok hastaları tedavi edip onlara şifa verdim ve ölüleri dirilttim.Ama ahmak adamı ıslah ve tedavi edemedim."

Hz.Muhammed(s.a.v) hadis?i şeriflerinde şu şekilde haber vermektedir:

İbnu Amr İbni'l- Âs (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:

? Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar.?(Buhari, İman 24)

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 138. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Münafıklara da haber ver ki, kendileri için çok acı bir azab vardır."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 145. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Şüphe yok ki, münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve elbette onlar için yardımcı da bulamazsın."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 14. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlar imân edenlere rastgelince, «Biz imân ettik,» derler. Kendi şeytanları ile yalnız kalınca da, «Biz sizinle beraberiz, biz ancak o imân edenler ile istihzâda bulunan kimseleriz,» derler."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 9. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Allah?ı ve îmân edenleri aldatmaya çalışırlar. Hâlbuki sâdece kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 11. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlara: 'Yeryüzünde fesad çıkarmayın!' denildiği zaman ise: 'Biz ancak ıslâh edici kimseleriz' derler."

Kur'anı Kerim'in Bakara Suresinin 206. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Ona: «Allah'tan kork!» denildiği zaman da gururu kendisini daha çok günaha iter. Cehennem de onun hakkından gelir. O, gerçekten ne kötü yataktır."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 82. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı."

Kur'anı Kerim'in Nisa Suresinin 14. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Her kim de Allah'a ve peygamberine isyan edip onun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde sonsuza dek kalmak üzere bir ateşe sokar ve ona alçaltıcı bir azap vardır."

3)Cebrail(a.s) ile indirilen Vahye iman etmeyenler,Azrail(a.s) ile gelen ölüme teslim olucaklardır."

4)Kur'anı Kerim'in Ali İmran Suresinin 19. Ayetinde mealen şöyle beyan edilmektedir:

"Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm?dır! Kendilerine kitab verilenler(yahudi ve hristiyanlar), ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasedden dolayı ihtilâfa düştüler. Artık kim Allah?ın âyetlerini inkâr ederse, artık şübhesiz ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir."

06 Ağustos 2017 23:37

Şurai Devlet
Yasaklı

Allah aşkına, Arapların özenilecek bir huy ve adetleri var mı ki?.. Cehaletten kurtulmalısınız.

06 Ağustos 2017 23:44

Efe Karbora
Yasaklı

Araplar, Araplardan nefretle kaçıp hristiyanlara sığınıyorlar.. Yaklaşık 45 Milyon Arap ülkelerinden kaçtılar. Ben de oralarda yaşasaydım, bir gün bile kalmazdım.. Onlar gibi kaçıp kurtulurdum.

06 Ağustos 2017 23:50

Efe Karbora
Yasaklı

Boş laflardan ve cehaletten uzak duralım.. Medreseymiş!.. Ne medresesi ya? Nerede o levha, nerede o başlık?

07 Ağustos 2017 17:22

Ulaş Yazıbey
Yasaklı

İslam aleminde, ATATÜRK öncesinde kullara kulluk edildiği doğrudur. Bir gerçek!.. İnkar edilemez.

08 Ağustos 2017 03:18

Zahir Pestil
Yasaklı

Okul kaçkını olan bir yarı cahil buraya gelip, açtığı bu başlıkla tereciye tere satmaya mı kalkışmış? Var, böyle divaneler?

08 Ağustos 2017 03:31

Zahir Pestil
Yasaklı

Eğitim ve okullaşma, bilim ile teknoloji sayesinde akıl ve mantık, bilgi çağındayız..

Karanlık çağlar, elektriğin olmadığı ilkel mağara devirleri ile kölelik ve cariyelik çok gerilerde kaldı.

Bilim ve teknikteki gelişmeler son hızıyla devam ediyor.. İnsan hakları ve hukuk ön planda.. Muasır medeniyet çağındayız.. Cehaletten çıkılması gerekir.

08 Ağustos 2017 03:33

Zahir Pestil
Yasaklı

Başlık sahibi PKK yanlısı ve Said-i Kürdi meraklısı ise; burada başka söze gerek var mı? Cehalet!

08 Ağustos 2017 07:34

Tan Alaykor
Yasaklı

ATATÜRK diyor ki: "Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir.."

08 Ağustos 2017 07:36

Tan Alaykor
Yasaklı

Önderimiz ATATÜRK; Türk ve İslam Tarihi içinde, bir ilktir.. Onun devrimleri sayesinde yaşıyoruz.

08 Ağustos 2017 08:51

Cemşid Kandil
Memur

Mustafa Kemal ATATÜRK gibi müstesna bir önderi, dünyada hangi ulus yetiştirdi?. Var mı emsali?

08 Ağustos 2017 22:41

Musaf Yegen
Yasaklı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini bir kere daha okumanızı tavsiye ederim.

Nereden, nereye geldik. Görürsünüz.

Hitabenin son paragrafını, ezberimden buraya aktarmak istiyorum:

"Ey Türk İstikbalinin Evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.." MUSTAFA KEMAL

09 Ağustos 2017 05:34

Vacip Talha
Yasaklı

Devletimizin okulları dururken, ne idüğü belirsiz dergahlarda cehalet öğreten ve öğrenenlere çok şaşıyor ve onları çokca kınıyorum.

15 Ağustos 2017 09:17

Yasin Battal 34
Yasaklı

Iraklı din adamı, din alimi bir zatın dün söylediklerini burada hatırlatmak istiyorum.. 14,08.2017

"Bize de ATATÜRK lazımdır. Onun gibi bir komutan, onun gibi bir devlet adamı, bir kurtarıcı şarttır."

17 Ağustos 2017 08:22

Hafız Şuayp
Yasaklı

O, Bağdatlı ünlü din adamının adı İYAD CEMALETTİN' dir. Atatürk hayranı ve gerçekçi alimdir.

25 Mayıs 2018 16:47

gkhansparta
Memur

Araplar Türklere benzemeye çalışırken siz araplaşmayın yapmayın .

23 Temmuz 2018 12:04

yusuf.kerem
Şef

Araplar Türklere benzemeye çalışırken siz araplaşmayın yapmayın .


gkhansparta, 1 yıl önce - Alıntıya git

bulanık zihinlerinizle insanların kafalarını karıştırmaya çalışmayın.aklı selim birisi sizin gibi bozuk zihniyetli birisinin iç aleminde cereyan eden fikirleri ve niyetleri idrak edebilir.ayrıca irdelemek gerekirse ben lafta Türk değil gerçekte(gerçekten)Türk'üm. Bana neyin ne olduğunu hatırlatmaya çalışmayınız.Sizler gibi beyaz Türk(Türk gibi görünüp hakikatte ermeni,yunan,ingiliz,amerikan,israilli vb. olan ismi Türk ve Müslüman ismi gibi görünüp içinde lawrence'lar yatan gizliden Türk düşmanlığı yapan sebetaycı,siyonist,mason vb. olan şarlatan ve sahtekar birisi)'de değilim ve sizin gibi beyaz Türk'ler yüzünden tarihte insanların başlarına gelmedik belalar kalmamıştır.Asırlık şanlı Türk tarihimiz şahidimdir.Türk'lerin başlarına gelen belalar hep sizin gibi bozuk zihniyetli kişiler yüzünden gelmiştir.Asırlarca alperenler(Şahı Nakşibend,Şeyh Edebali,Mevlana Celaleddini Rumi,Osman Gazi,Dede Korkut,Alparslan,gibi nice şahsiyetler)sizin gibi bozuk zihniyetli kişilerle fikri mücadele etmişlerdir ve insanların başlarına gelen bela ve olumsuzluklarda hep sizin gibi Türk görünümlü hakikatte beyaz Türk olan bozuk zihniyetli sahtekar ve şarlatan kişiler yüzünden belalar zuhur etmiştir. Bu mevzuyla ilgili bu konu başlığına bugünden itibaren başka herhangi bir yorum yapmıyacağımı bildiririm. Dileyen aklını tasarruf edip tarih okuyup araştırarak tarihi hakikatleri idrak edebilir.Velhasıl iSLAM Dini aleme tebliğ edilmiştir. Dileğen aklını tasarruf eder ve iSLAM Dini'ne iman eder, inanmak istemeyen kişinin ise kendi tercihidir. Hatırlatmak isterimki dinde zorlama yoktur.

"Dinde ikrah (zorlama) yoktur. Doğruluk, sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Artık her kim şeytana küfreder, Allah Teâlâ'ya imânda bulunursa kopması bulunmayan bir kulpa yapışmış olur ve Allah Teâlâ semîdir, alîmdir." (Bakara Suresi 256. Ayet)

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=cerOnyzj9h8

Dipnot: İtikad eksikliklerinizi giderip,itikad bozukluklarınızı düzeltebilmeniz için yani iyi bir niyet üzere buradan bu metni paylaşıyorum.Amma velakin belirteceğim yazarların eserlerinin,2018 yılı itibariyle ve 2018 yılından öncesinde ve sonrasında basımını ve dağıtımını yapan yayınevleri hakkında kesinlikle yorum yapmaktan şiddetle kaçınıyorum ve bu eserleri hangi yayınevinden satınalabileceğiniz konusundaki fikri,vebal altında kalmaktan çekindiğimden,bu eserleri hangi yayınevinden satın alabileceğiniz konusundaki fikri,sizlerin tercihinize bırakıyorum.Paylaşmış olduğum web adreslerindeki yayınevleri hakkındaki fikrimin olumlu olması münasebetiyle bu yayınevleri üzerinden paylaşımlarımı yaptığımı dikkatinizi çekerek itinayla belirtiyorum ve paylaşımlarımı yapmış olduğum yayınevlerinden eserleri satın almak sizlerin tercihlerinize kalmıştır.Paylaşmış olduğum metne ve metindeki bilgilere itibar etmek sizin tercihinizdir.Yazarlar ve bu yazarların neşretmiş oldukları eserleri hakkındaki araştırmalarımdan edinmiş olduğum bilgilere dayanarak,araştırmaların neticesindeki bilgilere kanaat ve itimad ettiğimden, iSLAM Dinine kalpten iman eden din kardeşlerime bu yazarların eserlerini,ahiretlerini kurtarabilmeleri için,tez vakitte,okuyup idrak ederek,iyi niyet üzere amel etmeye gayret etmelerini tavsiye ediyorum.Buradaki temel kıstas Ehli Sünnet itikadıdır ve neşriyatların içerisindeki bilgilerin ve bu neşriyatların müelliflerinin Ehli Sünnet itikadına uyup uymadıklarıdır.

1)Ömer Nasuhi Bilmen?Büyük İslam İlmihali

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=products/productdetail&product_id=64277

2)Muhtasar İlmihal

https://www.kitapyurdu.com/kitap/muhtasar-ilmihal-luks-ciltli/37885.html&filter_name=Muhtasar

3)İmam Gazali?İhyau Ulumiddin

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ihyau-ulumiddin-4-cilt2-hm/61643.html&filter_name=%C4%B0hyau

4)İmam Gazali?Kimyayı Saadet

https://www.kitapyurdu.com/kitap/kimyayi-saadet/32881.html&publisher_id=272

5)İmam Gazali?Dil Belaları Lisan Afetleri

https://www.kitapyurdu.com/kitap/dil-belalari-lisan-afetleri/104468.html&publisher_id=272

6)Ahmed Davudoğlu?Din Tahripçileri

https://www.kitapyurdu.com/kitap/din-tahripcileridini-tamir-davasinda/32464.html&publisher_id=272

7)Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri?Marifetname

https://www.kitapyurdu.com/kitap/marifetname/32880.html&publisher_id=272

8) Sahabenin hayatını anlatan eser(Hayatüs Sahabe)

https://www.kitapyurdu.com/kitap/hayatus-sahabe-amp-peygamberimiz-ve-ilk-muslumanlarin-hayati-4-cilt/143368.html&filter_name=Hayat%C3%BCs%20sahabe

9) Peygamberlerin hayatlarını anlatan eser(Ahmet Cevdet Paşa?Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa)

https://www.kitapyurdu.com/kitap/kisasi-enbiya-ve-tevarihi-hulefa-2-cilt-takim/32810.html&filter_name=K%C4%B1sas%C4%B1%20enbiya

Hatemül Enbiya'nın(s.a.v) hayatını anlatan eser(Ahmet Cevdet Paşa?Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Hayatı)

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=245613

10) Tefsir kitabı(Elmalı Hamdi Yazır?Hak Dini Kur?an Dili)

https://www.kitapyurdu.com/kitap/hak-dini-kuran-dili-9-cilt-takim/388304.html&filter_name=Hak%20dini

11) iSLAM hukuku(fıkıh)kitabı(Serahsi?Mebsut)

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=123860

12)Hadis Kitabı(İmam Buhari?Sahih?i Buhari)

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=13640

(Diyanet İşleri Başkanlığı?Hadislerle iSLAM)

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=349925

13)Tasavvuf hakkında açıklamalar(Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendi?Miftahul'l Kulüb Kalplerin Anahtarı)

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=43308

12 Eylül 2018 21:00

Tefekküreden.Adam
Aday Memur
Toplam 220 mesaj
 
ANKET
Okullarda cep telefonu yasaklanmalı mı?