Editörler : smtvs
19 Temmuz 2017 09:16   


Kosgeb uzman yardımcısı alım ilanı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 40 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

Aranan Şartlar

1 - T.C. Vatandaşı olmak,

2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 - 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4 - Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6 - Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

7 - Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8 - Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

9 - KPSS sınavında 10'uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 yılında asgari 70 (yetmiş) puan almak,

10 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Kimya, Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olmak,

b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP24 puan türünden asgari puanı almış olmak,

Ön Başvuru

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

11 - Başvurusunu 21 Temmuz 2017 tarihinde saat 09:00'dan 08 Ağustos 2017 günü saat 17:00'e kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bilgilendirme postası gönderilecektir.

12 - Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

13 - Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır.

14 - Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

15 - Müracaatlar onuncu maddede belirtilen referans kodları için aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine yapılacaktır;

Referans Kodu

Alım Yapılacak Birim

Pozisyon Sayısı

KUY01

Sözlü Sınava Katılma Şartları

Başvurusunu yapan adaylardan;

16 - Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

17 - Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

18 - Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri;

a. KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu'nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulunduracaktır.

b. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu'nu, Nüfus Cüzdan bölümleri boş kalacak şekilde elektronik ortamda doldurup, insankaynaklari@kosgeb.gov.tr elektronik posta adresine gönderecek ve ıslak imzalı örneğini yanlarında bulunduracaktır.

c. Formları ve nüfus cüzdanları eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

kosgeb

ağrı müdürlüğü

1

kosgeb ardahan müdürlüğü

1

kosgeb bartın müdürlüğü

1

kosgeb batman müdürlüğü

1

kosgeb çorum müdürlüğü

1

kosgeb diyarbakır müdürlüğü

1

kosgeb edirne müdürlüğü

1

kosgeb erzincan müdürlüğü

1

kosgeb erzurum müdürlüğü

1

kosgeb hakkari müdürlüğü

1

kosgeb ığdır müdürlüğü

1

kosgeb istanbul boğaziçi

müdürlüğü

3

kosgeb kars müdürlüğü

1

kosgeb kilis müdürlüğü

1

kosgeb

manisa müdürlüğü

1

kosgeb muş müdürlüğü

1

kosgeb siirt müdürlüğü

1

kosgeb şırnak müdürlüğü

1

kuy02

kosgeb artvin müdürlüğü

1

kosgeb bingöl müdürlüğü

1

kosgeb bitlis müdürlüğü

1

kosgeb bursa müdürlüğü

1

kosgeb çankırı müdürlüğü

1

kosgeb düzce müdürlüğü

1

kosgeb gaziantep müdürlüğü

1

kosgeb gümüşhane müdürlüğü

1

kosgeb hatay müdürlüğü

1

kosgeb istanbul anadolu yakası

müdürlüğü

4

kosgeb istanbul ikitelli

müdürlüğü

2

kosgeb izmir güney müdürlüğü

1

kosgeb kırıkkale müdürlüğü

1

kosgeb rize müdürlüğü

1

kosgeb şanlıurfa müdürlüğü

1

kosgeb van müdürlüğü

1

toplam

40

19 Temmuz 2017 10:12

oyeniceri
Aday Memur

Önceki alımlarda 85'le kapatmış ortalama. Zaten uzman alımı çok az. 85 puan altı mümkün değil gelmez. 40 kişilik alımla 3 milyon kişiyi nasıl atamayı bekliyorlar anlamıyorum.

19 Temmuz 2017 10:20

geven
Aday Memur

Arkadaşlar kosgeb de çalışma şartları, statü vs fikri olan var mı?

19 Temmuz 2017 10:58

sparky101
Şube Müdürü

Sadece 2017 nin puanı geçerli.

Geçen yılları kriter almayın.

Geçmiş yıllarda insanları yönlendirenler olmuştu mesela 2013 alımında 94 le Ağrı yı yazacağım demişti biri. Tabi bu yalanmış tamamen insanları yönlendirmek için bu şekilde bir beyanda bulunmuş.

78 ile kapattı Ağrı.

Kimseyi dikkate almadan istediğiniz ili seçmenizi öneriyorum.

19 Temmuz 2017 11:46

ebayat
Aday Memur

çalışma şartları nedir? çakılı kadro mu? şözleşmeliden kadroya geçiş oluyor mu? kurum nasıl?

19 Temmuz 2017 12:03

Maid
Aday Memur

74 ihtimal varmi

19 Temmuz 2017 12:09

012seda
Aday Memur

82.9 a gelme ihtimali var mı sizce?

19 Temmuz 2017 13:28

mavkav
Şef

78 p24 gelir mi en doğuyu yazacam

19 Temmuz 2017 13:29

Yorunge24
Aday Memur

Sadece p24den mi alıyor

19 Temmuz 2017 13:39

Siyasallı71
Aday Memur

74 ihtimal varmi


Maid, 6 ay önce - Alıntıya git

Yok

19 Temmuz 2017 13:40

Siyasallı71
Aday Memur

82.9 a gelme ihtimali var mı sizce?


012seda, 6 ay önce - Alıntıya git

Yok

19 Temmuz 2017 13:42

Siyasallı71
Aday Memur

78 p24 gelir mi en doğuyu yazacam


mavkav, 6 ay önce - Alıntıya git

Gelmez

19 Temmuz 2017 14:07

mavkav
Şef

Gelmez


Siyasallı71, 6 ay önce - Alıntıya git

en düşük kaça düşer ?

19 Temmuz 2017 14:08

tonyukuk50
Şef

Arkadaşlar başvurma konusunda 70 puan ve üzeri herkes başvurabilir. Ücret falan alındığı yok . Müracaatları gerçekleştirin. KPSS yeni açıklandı. Bu kapsamda yüksek puanlı arkadaşlar da başvuracaktır. Ancak bu puana burası gelmez gibi görüşlere de per itibar etmeyin. Saygılar

19 Temmuz 2017 14:11

012seda
Aday Memur

Yok


Siyasallı71, 6 ay önce - Alıntıya git

Sizce neden gelmez bi öngörünüz mü var yoksa duyum mu aldınız ?

19 Temmuz 2017 14:58

sondurak37
Aday Memur

"Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP24 puan türünden asgari puanı almış olmak,"

KPSS P24 Puan Türü Nasıl Hesaplanır?

Genel Yetenek: 0,20

Genel Kültür: 0,20

İşletme: 0,60 ağırlığa sahiptir.

biri bana açıklayabilir mi iktisat maliye ve kamu yönetimi var iken neden P24 puanı?

ve ayrıca KUY01 ve KUY02 de neden işletme ortak direk işletmeden alın o zaman.

19 Temmuz 2017 20:32

zslk
Aday Memur

"Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP24 puan türünden asgari puanı almış olmak,"

KPSS P24 Puan Türü Nasıl Hesaplanır?

Genel Yetenek: 0,20

Genel Kültür: 0,20

İşletme: 0,60 ağırlığa sahiptir.

biri bana açıklayabilir mi iktisat maliye ve kamu yönetimi var iken neden P24 puanı?

ve ayrıca KUY01 ve KUY02 de neden işletme ortak direk işletmeden alın o zaman.


sondurak37, 6 ay önce - Alıntıya git

Birisi işletme mühendisliği diğeri işletme bölümü

19 Temmuz 2017 21:40

Alfabetik29
Memur

gecmiş yılların mulakata cagılan puanlar bulan var mı

20 Temmuz 2017 08:54

chemical74
Şube Müdürü

Atıyorum Hatay a başvuracam mühendislerde başvuruyor işletme mezunları da biri p3 ten diğeri p24 ten sıralama nasıl oluyor ?

20 Temmuz 2017 09:22

tonyukuk50
Şef

Atıyorum Hatay a başvuracam mühendislerde başvuruyor işletme mezunları da biri p3 ten diğeri p24 ten sıralama nasıl oluyor ?


chemical74, 6 ay önce - Alıntıya git

Hocam mühendislerle iibfcilerin statüsü farklı. Kuy01 kodu mühendisler için, kuy02 kodu iibf ciler için verilir. Mühendislerle iibfciler aynı pozisyona başvuramaz zaten.

20 Temmuz 2017 09:28

ebayat
Aday Memur

Ya çalışma şartlarını açıklayacak kimse yok mudur ne biliyim tanıdığınız falan yok mu?

Ya da en azından şu soruma cevap alabilir miyim:

Bu sanırım sözleşmeli alım. Kadroya geçebilecek miyiz atanırsak? O işler nasıl oluyo.

ben bilg müh bu arada

Toplam 749 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?