Editörler : muhtesem32
04 Ağustos 2017 11:53   


Dini kurallara gore yonetilmek istermiydiniz?
....

Bu ankete 30 günde, 171 kişi oy kullandı ve 03/09/2017 11:53 tarihinde sona erdi.

04 Ağustos 2017 12:21

Bu Suçun Cezası Ne 5
Kapalı

+1

hayır

04 Ağustos 2017 12:26

dişikuş
Aday Memur

linç kültürü birazdan devreye girer ,

04 Ağustos 2017 12:34

Pnrrr88
Aday Memur

linç kültürü birazdan devreye girer ,


dişikuş, 5 ay önce - Alıntıya git

Neden linc

04 Ağustos 2017 13:30

supporters.
Müsteşar Yardımcısı

Nisa 34 ü düsününce isteyen kadın cikmaz heralde

04 Ağustos 2017 13:41

giacarangi
Aday Memur

yok mu anarşist

04 Ağustos 2017 13:41

Bu Suçun Cezası Ne 5
Kapalı

Kurana inanan zaten nisa 34'e ve her söze boyun eğmiş demektir o ayet yönetimsel bir konu değildir.

Not: Çalıyor ama çalışıyor diyenlerin yaygın olduğu ülkemizde dini hükümler/yasaklar cezalar sadece bir ütopyadır ( dünyada bu böyle )

04 Ağustos 2017 13:43

supporters.
Müsteşar Yardımcısı

İyide kuran a inandigini söyleyen kac kisi nisa 34 ü biliyor:) mesele zaten bu, okusalar zaten inanan kalmaz

04 Ağustos 2017 13:45

Bu Suçun Cezası Ne 5
Kapalı

orası da ayrı bir konu :)

04 Ağustos 2017 13:47

dişikuş
Aday Memur

ülkenin % 99 u müslüman diyip hepimizin adına konuşanlar çıkar linç dediğim o

04 Ağustos 2017 14:01

Bu Suçun Cezası Ne 5
Kapalı

lince takılmayın, sallayın :))

04 Ağustos 2017 16:44

Pnrrr88
Aday Memur

lince takılmayın, sallayın :))


Bu Suçun Cezası Ne 5, 5 ay önce - Alıntıya git

Bence de

04 Ağustos 2017 17:06

Bu Suçun Cezası Ne 5
Kapalı

anket sahinin fikri nedir E/H hangisi ?

04 Ağustos 2017 17:21

Pnrrr88
Aday Memur

anket sahinin fikri nedir E/H hangisi ?


Bu Suçun Cezası Ne 5, 5 ay önce - Alıntıya git

Hayir

04 Ağustos 2017 18:00

Pnrrr88
Aday Memur

Beni neden eksiliyor biri anlamadim

04 Ağustos 2017 19:47

Bu Suçun Cezası Ne 5
Kapalı

Eksileyen bendim, alıntı yapılmasından haz etmem de

04 Ağustos 2017 19:53

Pnrrr88
Aday Memur

Arizasin desene

04 Ağustos 2017 20:04

Bu Suçun Cezası Ne 5
Kapalı

kendiniz gibi düşünmeyen herkes arıza mı ? çok ayıp çok...

07 Ağustos 2017 22:45

sakaya.fırat
Müsteşar Yardımcısı

İslam dininin kurallarina göre yönetilmek isterdim.

07 Ağustos 2017 23:54

sokaktaki o kedi
Müsteşar

İslam dini ile İslam'a inanmış ama gereklerini adam gibi yerine getirmeyen kişilerin yaşantılarını ve ideolojilerini aynı sanmayın.

Batıya bakarak medeniyeti, Araplara bakarak İslam'ı değerlendiremezsiniz.

Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayeti için can verme konusunda korkusuz olan halis kulların, bir karıncanın canı yanar diyerek yere bakarak yürümelerinde arayın o erdemi, o edebi, o ahlakı.

Ama kendileri inanmadıkları halde, din-i İslam ile dalga geçmeyi adet edinmiş kafirler (ateist kelimesi bana yılışıkça geliyor) neden yok saydıkları ve kabullenmedikleri bu dogmalara (dogma kelimesini bilerek kullanıyorum, çünkü kafirlerin kullanıyorlar) savaş açıyorlar ki? Don Kişot'luktan başka bir şey değil yaptıkları...

Benim algımı determinizm belirleyemez.

Benim ruhsal dünyamı makyavelizm aydınlatamaz.

Benim yolumu skolastik felsefe çizemez.

Benim yolum, Allah'ın emrettiği yoldur. Onun emirleri ve yasaklarıdır.

Ikra ile başlayan bu seyirde, O (C.C.) inanmış kullarına seslenir, Kur'an'dan hislerle;

Zina etme der! Alkol kullanma der! Faiz yeme der! Kovuculuk yapma der! Başkasının malına/canına meyletme der! Haksız yere cana kıyma der! Yetimi, öksüzü, fakiri, açı, yolda kalanı, mahsur ve mağdur olanı, mazlumu kolla der! En önemlisi yalan söyleme ve yarattığım her şeyi benim için sev ve koru der!

Bir ayet vardı, indiğinde Rasulullah Efendimiz belim kırıldı diye söyler...

"Emrolunduğun üzere dosdoğru ol"

Bugün İslam'a dil uzantanların neresi doğru, neresi mert ve neresinde saygı nişanesi... Varsa yoksa İslam'a inanıp da gereklerini yerine getirmeyen fasıkları dikkatleri çekerek, kendince haklı çıkma çabaları.

Herkesi kandırabilirsiniz ama özüyle, sözüyle ve nefesiyle Kur'an-ı Kerim'i hakça okumuş ve ne söylediği konusunda kendisine dersler çıkarabilmiş birisinde takılır kalırsınız.

Bir üye Nisa Suresi 34'üncü ayeti koymuş hanımların önüne.

Peki o üye biliyor mu; Meryem, Nur, Nisa Surelerinin hanımlara ithaf edildiğini ve erkekler için bir sure inmediğini... Hz. Peygamber veda hutbesinde "hanımlarınız size Allah'ın emanetidir" denildiğini de çoğu kişi bilmez. Bilmemeleri normal; çünkü bu ülke imamdan çok münafık, kafirden çok cambaz var.

Bana tek bir ayet yetiyor; o da Kafirun Suresi 6'ncı ayet. Yüreğime su serper, beni ninni gibi dinlerdirir, sonra tokat vurmuşçasına kendime getirir. Ezbere konuşmak ne kolay?

Bu ülkede İslam diye bir din mi bırakıldı? Açıp okusunlar Kur'an'ı... Emredilen veya nehyedilen hangi kuralların kaçı yaşantımızın ilk maddelerinden.

Son sözümü Asr Suresi ile bitireyim. O sureyi bir kere okumak bile yeter, din-i mubin İslam'ı anlamaya.

Cevabım ise; evet Şer'i kurallarla yönetilmek ve Şer'i tasavvut ile yaşamak isterdim. İnşallah bir gün o güzel günleri yaşayacağım; ya bu arz-ı kürede, ya ebed-i Ahiriye'de...

08 Ağustos 2017 01:05

Bu Suçun Cezası Ne 5
Kapalı

* Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sade din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz.

* Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.

*Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.

*Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, İlerleme ve canlılığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz.

*Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler. İğrenç kimselerdir. İşte bu duruma karşıyız ve buna müsaade etmiyoruz.

*Bunun gibi bağlı bulunmakla inanmış ve mutlu olduğumuz İslam dinini, yüzyıllardan beri alışılmış olduğu üzere, bir politika aracı durumundan kurtarmak ve yükseltmek gerektiği gerçeğini görüyoruz. Kutsal ve tanrısal olan inanç ve vicdanlarımızı karışık ve türlü renkte bulunan ve her türlü çıkarlar ve tutkuların alanı olan siyasetten ve siyasetin bütün ögelerinden bir an önce kesinlikle kurtarmak, milletin dünya ve ahiret mutluluğunun emrettiği bir zorunluluktur. Ancak böylece İslam dininin yüceliği gerçekleşir.

*Vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu hakkında adil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya ve mahkemelerinde vatandaşları ve yabancılar hakkında eşit adalet uygulamakla vazifeli olan bir hükumet, fikir ve vicdan hürriyetlerine uymaya mecburdur.

*Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şeyi, kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olma zorundadır. İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi bir türlü kayıtları bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal hayatında kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha ileriye gitmişlerdir.

*Türkiye Cumhuriyetinde, her yetişkin dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Yani, ibadet hürriyeti vardır. Tabiatı ile ibadetler, güvenlik ve genel adaba aykırı olamaz; siyasi gösteri şeklinde de yapılamaz. Geçmişte çok görülmüş olan bu gibi durumlara artık Türkiye Cumhuriyeti asla katlanamaz.

*Laik hükumet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz.

*Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.

*Bazı kimseler asri olmayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış yorumu yapanların maksadı, İslam'ın kafirlere esir olmasını istemek değil de nedir?

*Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kafir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslam'ın kafirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.

*Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabi olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.

*Bizi yanlış yola sevk eden soysuzlar bilirsiniz ki, çok kere din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir.

***Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar.***

Toplam 113 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?