Editörler :
«342343344345346347348349350351352353»
22 Ağustos 2019 11:45

HayatSuGibi
Daire Başkanı

2023 seçimlerine kadar kadro falan gelmez, bir tane hükümet yetkilisi kadroyla ilgili tek bir kelime bile etmiyor. Sanki lanetli bir kelime gibi yanından bile geçmiyorlar. Peşin peşin kabul ettiniz beğenmiyorsanız gidebilirsiniz der gibi...

2023 yılına kadar bu düzen devam eder.

23 Ağustos 2019 00:38

kykda4Bli
Kapalı

2023 seçimlerine kadar kadro falan gelmez, bir tane hükümet yetkilisi kadroyla ilgili tek bir kelime bile etmiyor. Sanki lanetli bir kelime gibi yanından bile geçmiyorlar. Peşin peşin kabul ettiniz beğenmiyorsanız gidebilirsiniz der gibi...

2023 yılına kadar bu düzen devam eder.


HayatSuGibi, 5 ay önce - Alıntıya git

Eğer aynı kadroya kadrolu atanmış olsaydım, kademem de yükseleceği için maaşım bugün en az 200 tl daha fazla olacaktı. Eğer bugün kadroya geçsem, eylülde alacağım maaş en azından 100 - 150 tl daha fazla olacak. Bu sayıyı yüz binlere vurursak ortaya çok büyük bir değer çıkar ki hükumetin "tasarruf tasarruf" dediği bir dönemde göze alamadığı bu.

Yani ben de bu tabloyu göze alınca sizin gibi düşünüyorum ama yine de içimde bir umut var.

23 Ağustos 2019 11:03

Winchesterogulları
Aday Memur

Allah hakkıyla kpss ye girip, mülakatı geçip başka başka şehirlerde sözleşmeli kadrosunu alanlara kadroyu nasip etsin inşallah.


selçukkaplan, 6 ay önce - Alıntıya git
Özel mesaj kutusuna bakar mısınız acaba
23 Ağustos 2019 11:17

Lnmsl
Şef

https://m.sgkrehberi.com/haber/225501/isten-atilan-binlerce-kisiyi-ilgilendiriyor-bakanlik-inceleme-baslatti.html

Belediyelerdekine de böyle çözüm bulurlarsa,kadro yine gelmez.incelenip işe iade olur sanırım.keşke inceleme yerine önceki çıkarılanlarıiade edip ,tüm 4blilere kadro verilse:(

23 Ağustos 2019 11:21

Lnmsl
Şef
23 Ağustos 2019 11:30

ssrl
Aday Memur

https://www.memurlar.net/haber/850601/memur-sen-baskani-memurlar-net-teki-habere-cevap-verdi-ama-aciklamadi.html?amp=1

İnşallah bi sürpriz olur,4b ye kadro çıkar


Lnmsl, 5 ay önce - Alıntıya git

facebooktaki grupta sözleşmelinin kadroya alınması maddesinin reddedildiği söylendi.

23 Ağustos 2019 19:28

harrykewell01
Aday Memur
Malum sendikadan istifa etmedikçe bizi oyalamak dışında bir hareket yapmayacağı bir kez daha anlaşılmış oldu. Halen istifa etmeyen var mı?
24 Ağustos 2019 20:09

OrganikSaglıkcı
Aday Memur

Uzlaşıya varılan konular neler acaba ?

24 Ağustos 2019 21:43

Saian06
Aday Memur

89 puanla üniversite hastanesine girdim yani iyi mi ettim kötü mü ettim tam Emin değiim

24 Ağustos 2019 23:58

memur003
Aday Memur

6 yıldır kadro alamamızın sebebi bu pasif ve korkaklıgımız... ses duyulmazsa herkes memnunlar....

25 Ağustos 2019 14:23

Rifocin
Aday Memur

89 puanla üniversite hastanesine girdim yani iyi mi ettim kötü mü ettim tam Emin değiim


Saian06, 5 ay önce - Alıntıya git
Keşke alımları bekleseydin
25 Ağustos 2019 16:19

Saian06
Aday Memur
Keşke alımları bekleseydin
Rifocin, 5 ay önce - Alıntıya git

Bişey soracağım eğer ben Aralık ayında sözleşme yenilemesem bakanlıktan önümüzdeki sene alim olur mu bizim bölüme? Bölümde şu anda 1.siradayim

25 Ağustos 2019 21:02

bedirhan1292
Memur
Bizim konu uzlasilmamis arkadaslar gecmis olsun hayirlisi diyelim ne diyelim ki
26 Ağustos 2019 09:37

Xdll
Kapalı

Kimse kusurabakmasın ama kadro alamamak bizim elimizde, bizim yüzümüzden... Hak ettiğimiz bu. Kimsede kusur bulmayın.

26 Ağustos 2019 11:35

Lnmsl
Şef

Uzlaşılamayan konuları okudum ama vekil olarak görev yapanların kadroya alınması konusu yazıyordu.sözleşmelinin kadroya geçirilmesi yazmıyordu.vardı da ben mi gözden kaçırdım?

26 Ağustos 2019 11:44

adoor_1974
Memur

Teklif içerisinde sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin bir konu varmı? Kandırıyorlar ve kandırmaya da devam edecekler. Artık Herkes anlasın sendikalar hikaye derhal istifa edilmeli.

MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONUNUN

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE İLİŞKİN

TALEPLER

2

I- GİRİŞ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği 1 Ağustos

2019 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde, Kamu İşveren Heyeti Başkanı

ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı tarafından belirlenen toplu sözleşme

gündeminin ?Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali Ve Sosyal Haklarla İlgili

Müzakerelerin Yürütülmesi? bölümüne ilişkin komisyon oluşturulması ve bu komisyonun

hazırlayacağı Raporun toplu sözleşme görüşme sürecinde heyetler arasında yapılacak

görüşmelerde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

II- ÇALIŞMA KONULARI

4688 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal

Hizmetler Bakanlığına verilmiş olan Memur-Sen?in toplu sözleşme teklifi, ilgili kurumların

katılımıyla oluşturulan Komisyonumuz tarafından anılan Kanunun 28 inci ve 31 inci maddeleri

ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve teklifler aşağıdaki şekilde

tasnif edilmiştir.

III- KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE İLİŞKİN MALİ VE SOSYAL

HAKLAR KAPSAMINDA GÖRÜŞÜLEBİLECEK TEKLİFLER

A) 4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE YER ALAN VE 5. DÖNEM TOPLU

SÖZLEŞMEDE AYNEN KORUNMASI ÖNERİLEN TEKLİFLER

Sözleşmeli personele yiyecek yardımı

Madde 1- (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar

çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.

Emekli olanlara ödenen tazminat

Madde 2- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır.

Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi

Madde 3- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte

olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu

ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir.

Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı

Madde 4- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kımıltı Kararı ile

yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I)

sayılı Cetvelin ?(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü?nün 37 nci sırasında öngörülen mali

sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından

yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır

kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de

uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro

ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak

3

görevlendirilen Devlet memurlarına kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk

zammı ayrıca ödenmez.

Seyyar görev tazminatı

Madde 5- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge

sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınır.

Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi

Madde 6- (1) Kurum ve kuruluşların meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik

zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde bulunan baraj, termik santral, maden

sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve

istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3

üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan

Kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

KİT?lerde kıdem ücreti

Madde 7- (l) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin kıdem ücretini düzenleyen 28

inci maddesinde yer alan ?6? ibaresi ?60 ayı tamamlama?, ?11? ibaresi ?120 ayı tamam- lama?,

?16? ibaresi ?180 ayı tamamlama?, ?21? ibaresi ?240 ayı tamamlama? şeklinde uygulanır.

İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı

Madde 8- (1) 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki cetvellerde yardımcı hizmetler

(YH) sınıfında yer alan ?İtfaiyeci? unvanlı kadroların hizmet sınıfı ?GİH? olarak uygulanır.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında itfaiyeci ve ARFF memuru unvanlı

personelin sosyal güvenlik işlemleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yürütülür.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması

Madde 9- (1) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu

sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.

375 sayılı KHK?ya ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergesi

Madde 10- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı

Cetvellerde yer alan ücret göstergeleri ?2.280? rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.

Avukatlık vekalet ücreti

Madde 11- (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci

fıkrasının (b) bendinde öngörülen ?10.000? gösterge rakamı, ?20.000? olarak uygulanır.

Servis hizmeti

Madde 12- (1) Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev

yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır.

Bazı personelin giyecek yardımı

Madde 13- (1) 657 sayılı Kanun veya diğer personel kanunlarına göre giyecek

yardımından yararlanan kamu görevlileri hariç olmak üzere, kurumun ilgili mevzuatında

personeline ayni olarak verilmesi öngörülen giyim yardımından resmi kıyafetler ile hizmetin

gereği olarak iş yerlerinde görev esnasında giyilmesi zorunlu olan giyim eşyaları dışında kalanlar

için ayni olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci

maddesi uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi ödeme de yapılabilir.

KİT?lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı

4

Madde 14- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre

KİT?lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri

itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı

Madde 15- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara eldi (II) sayılı Cetvele göre sivil

savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat

oranlarına 5 puan ilave edilir.

KİT?lerde görev yapan bazı personelin ek ödemesi

Madde 16- (1) KİT?lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev

yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, baş

mimar, mühendis, mimar, şehir plancısı ve veteriner pozisyonlarında bulunan sözleşmeli

personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta

oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.

Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı

Madde 17- (1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan

personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta

oldukları ek ödeme oranına 5 puan ilave edilir.

Cuma namazı izni

Madde 18- (l) Kamu görevlilerince cuma namazı saatlerinde izin verilmesine ilişkin

2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasına devam edilir.

Hac izni

Madde 19- (1) Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak

kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz

izinli sayılırlar.

İtfaiye personeli

Madde 20- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın

söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen, malûl olan veya

engelli hâle gelen itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.

Hizmet tahsisli konutlar

Madde 21- (l) Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma süreleri, yararlanılan konutun yeri

ve nitelikleri dikkate alınarak idarelerince sıra tahsisli konutların tahsisine esas puanlamada

dikkate alınmayabilir.

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Madde 22- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana

gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile

yardımı ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine

taşmaması kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlana- bileceği

tarihten önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir.

Fazla çalışma ücreti ödemeleri

5

Madde 23- (1) Bu Toplu Sözleşmenin geneline ve hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde

yer alan hükümler uyarınca fazla çalışma ücreti ödenenlere, diğer mevzuatta öngörülen fazla

çalışma ücreti ödenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Tabiplere ek ödeme

Madde 24- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü

fıkrasında ayrıca ek ödeme yapılmayacağı belirtilenler hariç olmak kaydıyla, Sağlık Hizmetleri

ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tabip ve diş tabibi kadrolarında bulunanların, aynı

Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme

oranına 12 puan ilave edilir.

Engelli çocuk aile yardımı

Madde 25- (l) İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için

verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek

Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik/Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi

Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli olan çocuklar için %50 artırımlı

olarak ödenir.

Misafirhanelerden yararlanma

Madde 26- (1) Tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına giden memur ve eşi ile

bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocukları misafirhanelerden imkanlar nispetinde

yararlandırılırlar.

(2) Memurların bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından yükseköğrenim gömmekteyken

sınav veya en fazla bir ay sürecek zorunlu staj sebebiyle memuriyet mahalli dışına gidenler,

sınava gireceklerini veya öğrenim stajının zorunlu olduğunu belgelendirmek kaydıyla kamu

kurumlarınca işletilen misafirhanelerden imkanlar dahilinde kurum personeli tarifesi üzerinde

faydalandırılırlar.

Biyologlara ek özel hizmet tazminatı

Madde 27- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin ?(E) Teknik

Hizmetler? bölümünün 6 ncı sırasında kimyagerler için öngörülen ek özel hizmet tazminatından

biyolog kadrolarında bulunanlardan anıl açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlen aynı

esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.

Helal gıda

Madde 28- (1) Helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin alt yapının kurulmasıyla eşgüdümlü

olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek hizmet sunulmasında bu ürünlerin kullanımına

ihtimam gösterilir.

KİT?lerde konut kira bedeli

Madde 29- (1) Kamu iktisadi teşebbüslerince bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen

personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85?i

tahsil edilir.

6

B) KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE İLİŞKİN OLARAK YETKİLİ

KONFEDERASYONCA REVİZE EDİLEN VE DOĞRUDAN SUNULAN

TEKLİFLER

Kamu görevlilerinin mali haklarındaki artışlar

Madde 1- (1) Kamu görevlilerinin aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ve

31.12.2019 tarihi itibariyle uygulanmakta olan aylık katsayısı, yan ödeme katsayısı, taban aylık

katsayısı/tutarı ile ek ödeme ve diğer maaş kalemlerinde aşağıda belirtilen oranlarda/ tutarlarda

artış yapılır.

31.12.2019 tarihi itibariyle uygulanan aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayıları;

a) 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %8

b) 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %7,

c) 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere %6,

d) 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere %6

olmak üzere artırılır.

(2) Sözleşmeli Personelin Ücret Tavanı; 399 sayılı KHK?nın 3?üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen ve 31.12.2019 itibariyle uygulanmakta olan sözleşmeli personelin ücret tavanı,

birinci fıkrada belirtilen artış oranları (katsayı artışları ile ek ödeme ve taban aylık tutarlarındaki

ilave artışlar) yansıtılmak suretiyle aynı oranda artırılır.

Refah payı

Madde 2- (1) Kamu görevlilerinin aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ve

31.12.2019 tarihi itibariyle uygulanmakta olan aylık, yan ödeme ve taban aylık katsayılarına;

a) 01.01.2020tarihindengeçerli olmak ve 11 inci madde kapsamında belirtilen oranlardan

sonra yansıtılmak üzere %3,

b) 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak ve 11 inci madde kapsamında belirtilen

oranlardan sonra yansıtılmak üzere %2 oranında refah payı artışı yansıtılır.

Taban aylığa zam

Madde 3- (1) Kamu görevlilerinin 31.12.2019 tarihi itibariyle yararlanmakta oldukları

taban aylık tutarı 200 TL artırılır.

(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan

ücret göstergeleri ?1.445? rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.

Yan ödeme puanları

Madde 4- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I)

sayılı Cetvelde öngörülen zam puanlarından yararlanmakta olan Devlet memurlarının ilave, ek

ve ayrıca ödenmekte olanlar hariç olmak üzere iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali

sorumluluk zammı puanları, 1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere %50 1.1.2021 tarihinden

geçerli olmak üzere ise %100 artırımlı olarak uygulanır.

7

Aylık, taban aylık, yan ödeme katsayısı ve sözleşmeli personelin ücret tavanı ile ilgili

ortak hüküm

Madde 5- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı

Tüketici Fiyatları Endeksinin;

a) 2020 yılı Haziran ayı endeksinin 2019 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim

oranının, 2020 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %8 oranını,

b) 2020 yılı Aralık ayı endeksinin 2020 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim

oranının, 2020 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %7 oranını,

c) 2021 yılı Haziran ayı endeksinin 2020 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim

oranının, 2021 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %6 oranını,

d) 2021 yılı Aralık ayı endeksinin 2021 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim

oranının, 2021 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %6 oranını aşması halinde, 11 inci

maddede yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret

toplamı üst sınırı; söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın

1 inden geçerli olmak üzere aşan oran kadar puan ilave edilmek suretiyle artırılır.

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve

sosyologların zam ve tazminatları

Madde 6- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin ?(B) Teknik

Hizmetler Bölümü?nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve

temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(E) Teknik

Hizmetler? bölümünün 1 inci sırasının (c) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek

tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor

araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet

memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde

belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.

Programcı ve çözümleyicilerin zam ve tazminatları

Madde 7- (l) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin ?(B)

Teknik Hizmetler Bölümü?nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim durumları ve hizmet yılları

dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Cetvelin

?(E) Teknik Hizmetler? bölümünün 1 inci sırasının (c) bendi ile 2 nci sırasında öğrenim

durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik

hizmetler sınıfına dahil programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları

için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan

zam ve tazminatlar ödenmez.

Avukatlara yol tazminatı verilmesi

Madde 8- (1) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip

Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin

Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen görevleri ifa etmeleri

kaydıyla;

a) 657 sayılı Kanuna tabi Avukat, Müşavir Avukat unvanlı kadrolarda bulunanlar ile

Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanlardan avukatlık ruhsatına

sahip olup kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olanlara,

8

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 2 sayılı Cetvelde yer alan avukat

pozisyonlarında bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlarını yargı mercilerinde

temsil yetkisini haiz olanlara,

c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar? a göre

vize edilmiş Avukat unvanlı pozisyonlarda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışanlara,

d) Mahalli idarelerde ilgili mevzuatına göre avukat ve hukuk müşaviri kadro unvanına

ilişkin görevlerde sözleşmeli personel olarak görev yapanlara, anılan maddede hazine avukatları

için öngörülen yol tazminatı; aynı miktar, usul ve esaslar dahilinde ödenir.

Kıdem aylığı gösterge rakamı

Madde 9- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (A) fıkrası

uyarınca kıdem aylığının hesabına esas alınan ve halen ?20? ve ?500? olarak uygulanmakta olan

gösterge rakamları; 1.1.2020 tarihinden itibaren sırasıyla ?30? ve ?900? olarak, 1.1.2021

tarihinden itibaren ise ?40? ve ?1400?olarak uygulanır.

Derece yükselmesindeki sınırlamanın kaldırılması, bütün kamu görevlilerinin

öğrenim durumuna göre derece yükselmesinden yararlanması

Madde 10- (1) Kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerinden

daha yukarıda olan kamu görevlilerinin kadroları, kazanılmış hak aylığı derecelerine eşit aynı

unvanlı kadrolarla değiştirilir.

(2) Kamu görevlilerinin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye

yükselmesine engel nitelikte sınırlamalar uygulanmaz. Kadro cetvellerinde, 657 sayılı Kanunun

ilgili hükümlerinde belirtilen giriş derece ve kademeleri ile yükselebilecekleri derece ve

kademeye ilişkin hükümlere aykırı kadro cetveli düzenlenmez.

Ek göstergeler

Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunu eki (I) sayılı Cetvelin;

a) I- GENEL İDARİ HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (g) bendinin ek

göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla ?4200, 3600, 2800, 2400, 2200, 1900,

1750, 1550?

b) I- GENEL İDARİ HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (h) bendinin unvanlar

bölümüne ?araştırmacı, şube müdürü, sivil savunma uzmanı? eklenerek, ek göstergeleri gösteren

bölümündeki ek göstergeler sırasıyla ?3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850?

c) I- GENEL İDARİ HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (ı) bendinin ek

göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla ?3600, 3000, 2200, 1100, 800, 700,

600, 500?

ç) II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI başlıklı bölümünün (a) bendi unvanlar itibariyle

?Yük- sek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı,

Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi,

Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını

almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları, Arkeolog, Sosyolog, Folklor

Araştırmacısı, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Müze Araştırmacısı, Sanat Tarihçisi, Restoratör,

Teknik Uzman, Teknik Ressam? şeklinde, ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler

sırasıyla ?4200, 3600, 2800, 2400, 2200, 1900, 1750, 1550?

d) II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI başlıklı bölümünün (b) bendi hükmü ?Kadroları bu

sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker

9

ve Tekniker unvanını almış olanlar? şeklinde, ek göstergeleri gösteren bölümünde- ki ek

göstergeler sırasıyla ?3600, 3000, 2200, 1300, 1200, 1100, 900, 800?

e) III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (a) bendinin ek göstergeleri

gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla ?4200, 3600, 2800, 2400, 2200, 1900, 1750,

1550?

f) III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (b) bendinin ek göstergeleri

gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla ?3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850?

g) III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (c) bendi, alt bent olmaksızın

?Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar? şeklinde ve ek

göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla ?3600, 3000, 2200, 1300, 1200, 1100,

900, 800?

ğ) IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümünün (b) bendi, ek

göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla ?3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150,

950, 850?

h) V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümü, ek göstergeleri gösteren

bölümündeki ek göstergeler sırasıyla ?3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850?

ı) VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümü, (a) bendi başlığı ?Yükseköğretim

Mezunları?, (b) bendi başlığı ?Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalanlar? şeklinde ve başkaca bir

bent olmaksızın, ek göstergeleri gösteren bölümündeki ek göstergeler sırasıyla ?3600, 3000,

2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850? ve ?3600, 3000, 2200, 1300, 1200, 1100, 900, 800?

i) VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bölümü, (c), (d) ve (e) bentleri ?Bu

Sınıfa Dahil Olup Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalanlar? başlığıyla (c) bendi şeklinde ve

başkaca bir bent olmaksızın, bu bendin ek göstergeleri düzenleyen bölümünün 1 ila 8 dereceler

karşılığı ek göstergeler sırasıyla ?3600, 3000, 2200, 1600, 1300, 1150, 950, 850?

j) (1) ?VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI? başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere

?VIII- YARDIMCI HİZMETLERİ SINIFI? başlıklı bölümü eklenmek ve diğer başlıklar buna

göre teselsül ettirilmek kaydıyla 1 ila 8 dereceler karşılığı olacak şekilde ek göstergeler sırasıyla

?2200, 1600, 1100,800, 700, 600, 500, 450? olarak uygulanır.

(2) 657 sayılı Kanunu ek (II) sayılı Cetvelin kapsamında bulunan kamu görevlilerinin ek

göstergeleri 4200 olarak uygulanır.

Toplu sözleşme ikramiyesi

Madde 12- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer

alan ?kırk beş Türk Lirası? ibaresi ?Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti?nde temsilcisi bulunan

sendikalara üye olanlar için 1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1500 gösterge rakamının,

1.1.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ise 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla

çarpımı sonucu bulunacak tutarda? şeklinde uygulanır.

Tazminat yansıtma oranları

Madde 13- (1) Mülga 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu?nun Ek

70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şeklinde

uygulanır.

Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 270?ine

Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 230?una

Ek göstergesi 6400 (dahil) -7600 (hariç) arasında olanlarda % 205?ine

Ek göstergesi 4800 (dahil) -6400 (hariç) arasında olanlarda % 185?ine

Ek göstergesi 4200 (dahil)- 4800 (hariç) arasında olanlarda % 175?ine

Ek göstergesi 3600 (dahil) -4200 (hariç) arasında olanlarda % 165?ine

10

Ek göstergesi 2200 (dahil) -3600 (hariç) arasında olanlarda % 110?una

Diğerlerinde % 85?ine

Aile ( eş-çocuk) yardımı ödeneği

Madde 14- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde belirlenmiş

olan aile yardımı göstergeleri; eş için ?4.000?, çocuk için ( yaş ayrımı yapılmaksızın) ?1.000?

olarak uygulanır.

(2) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 5 inci maddesi

kapsamında sigortalı olan eşler ile ek 9 uncu maddesi kapsamında sigortalı olan eşler için de elde

ettikleri aylık gelir tutarına bakılmaksızın aile yardımı ödeneği ödenir.

(3) Kamu görevlileri emeklileri ile kurumların yurtdışı teşkilatına ait pozisyonlarda 657

sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk uyruklu personel,

kamu görevlileri için belirlenen usul ve esaslara bağlı olarak aile (eş-çocuk) yardımından

yararlandırılır.

Doğum yardımı ödeneği

Madde 15- (1) Kamu görevlilerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4

üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiş olan doğum yardımı tutarlarına ek olarak; 10.000

gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda doğum yardımı

verilir. Bu yardım, çocukla ilgili aile yardımına ilişkin beyannamenin verilmesini izleyen ay

içerisinde ödenir.

(2) Kamu görevlileri emeklileri de birinci fıkrada belirtilen şekilde doğum yardımı

ödeneğinden yararlandırılır.

Ölüm yardımı ödeneği

Madde 16- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci ve 926 sayılı Türk

Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 177 nci maddesinde öngörülen ölüm yardımı ödenekleri,

bir kat fazlasıyla ödenir.

Evlenme yardımı ödeneği

Madde 17- (1) Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK?nın ek 2 nci maddesi kapsamında

yapılan ödeme hariç olmak üzere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 5 katı

tutarında evlenme yardımı ödeneği verilir.

(2) Bu ödenek, bir defa verilir ve aynı kişi için birden fazla ödeme yapılamaz. Evlenme

yardımı ödeneği, evliliğin ilgili kanun hükümlerine göre gerçekleştiği tarihten sonraki üç aylık

süre içerisinde kamu görevlilerinin idarelerine bildirimde bulunmaları halinde verilir ve bildirimi izleyen bir ay içerisinde ödenir. Evliliğin iki kamu görevlisi arasında gerçekleşmesi

halinde, evlenme yardımı ödeneği her iki kamu görevlisine de ödenir.

(3) Evlenme yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.

Yemek servisi ve yemek yardımı ödeneği

Madde 18- (1) Kamu görevlilerinden 31.07.2019 tarihi itibarıyla alınmakta olan yemek

bedeli tutarlarında artış yapılmaz.

(2) Yemek yardımı ödeneğine esas personel sayısı hesabında; ilgili kurum, kuruluşun

merkez ve taşra teşkilatı ayrımı yapılmaksızın yemek hizmetinin sunulduğu birimlerin bütün

personeli dikkate alınır.

(3) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki

11

hükümlerinden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de aynı usul ve

esaslar çerçevesinde yararlanır.

(4) Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilenler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının yemek

hizmetlerinde, helal gıda sertifikası bulunan ürünler kullanılır. Yemek hizmetine ilişkin

ihalelerin şartnamesinde yemek için kullanılacak malzemelerin helal gıda sertifikasına sahip

ürünler olması şartına yer verilir.

(5) Yemek hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşları ile yemek hizmeti sunulan

kuruluşlarda yemek hizmetinin sunulmadığı öğün saatlerinde görev yapan kamu görevlilerine,

görev başında geçirdikleri her öğün için 10 TL olmak üzere takip eden aydaki maaşlarıyla

birlikte yemek yardımı ödeneği ödenir.

(6) Çölyak hastalarına kamu kurum ve kuruluşlarında çıkarılan yemek bedelinin kamu

tarafından karşılanan kısmı nakden ödenir.

Giyecek yardımı ödeneği

Madde 19- (1) Kamu görevlilerine,

a) 2020 yılı için 450 TL,

b) 2021 yılı için 600 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilir. Bu ödenek, her iki

yılın da Şubat ayı aylıklarıyla birlikte ödenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ödeneğin verilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

veya diğer personel kanunlarına göre verilmesi gereken giyecek yardımları ile kurumların özel

mevzuatları ve dahil oldukları hizmet kolu toplu sözleşmesi gereğince verilmesi gereken giyecek

yardımlarından yararlanmaya engel teşkil etmez.

(3) Giyecek yardımından ilgili mevzuatı kapsamında ayni olarak yararlandırılmasına

karar verilen personel için ödenecek giyim yardımı ödeneği; bu yardımdan yılda bir kez

yararlanması gerekenler için 1600 TL?den, yazlık-kışlık şeklinde yılda iki kez yararlanması

gerekenler için 2500 TL?den fazla olamaz ve bu şekilde ayni olarak giyecek yardımından

yararlanacaklar için ilgili Bakanlıkça/kurumca ayrıca birim fiyat tespiti yapılmaz. Bu fıkra- da

belirtilen tutarlar, 2021 yılı için %20 artırımlı uygulanır. (görev gereği giyilmesi gereken

üniforma, iş elbisesi ve benzeri zorunlu kıyafetlerin ayni olarak yapılması esas olup bu maddenin

kapsamında değildir.)

Kreş hizmeti ve ödeneği

Madde 20- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan

kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik ücretsiz kreş hizmeti

sunulması esastır.

(2) Kamu kurum ve kuruşları bünyesindeki kreş ve gündüz bakım evleri, kurum ve

kuruluşa ait eğitim kurumu kapsamında değerlendirilir ve giderleri kurum/kuruluş bütçesinden

karşılanır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen hizmetin sunulamadığı işyerlerinde görev yapan kamu

görevlilerine; zorunlu eğitim çağına girmemiş her çocuk için 5.450 gösterge rakamının aylık

katsayısı ile çarpımı tutarında kreş yardımı ödeneği aylıklarıyla birlikte ödenir.

(4) Kreş yardımı ödeneği ödenen çocuk için aile yardımı ödeneği ödenmez. Kreş

yardımını ödeneğine ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümlere aykırı olmaması

kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aile yardımı ödeneğinin ödenmesine ilişkin

usul ve esaslar uygulanır.

12

Dini bayram ikramiyesi

Madde 21- (1) Kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi

ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 2 katı

tutarında dini bayram ikramiyesi ödenir. Her ikisi de kamu görevlisi olan eşlere, bu tutarın %75?i

ayrı ayrı ödenir.

Maaş kaybı tazmini

Madde 22- (1) Kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintisinin, gelir vergisinin hesabına

esas oranın %15?i aşmasından kaynaklanan kısmının net tutarı kesintinin ilgili olduğu aya ilişkin

ücret veya aylık ile birlikte tazminat olarak ayrıca ödenir.

Ek ödeme oranlarında artış

Madde 23- (1) Bu Toplu Sözleşmenin diğer hükümlerinde yer alan unvan, kadro, görev,

görev yeri ve kurum esas alınarak hüküm altına alınan ilave artışlar saklı kalmak kaydıyla, 375

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan ek ödeme oranları, 10

puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

(2) Biyolog unvanlı personelin 375 sayılı KHK kapsamındaki ek ödemelerinde, aynı

kurumda emsali mühendis unvanlı kadroda görev yapanlar için öngörülen personelin ek ödeme

oranı esas alınır.

(3) 375 sayılı KHK ile ilgili mevzuatta belirtilen ek ödeme oranları, yüksek lisans yapmış

olan personel için 10 puan, doktora yapmış personel için 20 puan artırımlı uygulanır.

(4) 399 sayılı KHK kapsamındaki KİT?lerde ve bağlı ortaklıklarında Programcı ve

Çözümleyici unvanlı personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele

göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranı, 52 puan artırılır.

Zam ve tazminatlara ilişkin hükümler

Madde 24- (1) 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin

ikinci ve üçüncü paragrafında ek gösterge konusunda yapılmış olan düzenlemeler, özel hizmet

tazminatı veya özel hizmet tazminatı yerine ödenen tazminatlar için de uygulanır.

(2) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I), (II) ve (III) sayılı Cetvelde belirtilen zam

ve tazminatların ödenmesinde, aynı Kararın 8 inci maddesinde yer verilen ?bir tak- vim yılı

içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet

eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir? hükmü uygulanmaz.

(3) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde belirtilen zamlar; bu toplu

sözleşmenin diğer hükümlerinde yapılan artışlar saklı kalmak kaydıyla kalkınmada öncelikle

yörelerde görev yapan kamu görevlilerinin tamamına % 100 fazlasıyla ödenir.

(4) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre İcra Memuru

kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 30

puan ilave edilir.

(5) Bir üst teknik öğrenim bitiren teknisyen ve tekniker unvanlı personele; seyyar görev,

ek özel hizmet (arazi) tazminatı ödemelerinde maaşa esas unvanlarına göre ödeme yapılır.

(6) ?Seyyar Görev Yolluğu?, ?Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı? ve ?Büyük Proje

Tazminatı? kapsamında yapılan ödemeler; hizmet sınıfı ve unvan ayrımı yapılmaksızın tüm

personele ödenir.

13

(7) Ek özel hizmet tazminatı uygulamasından göreve hazır (emre amade) personel de

yararlandırılır.

(8) Arkeolog unvanlı kadrolarda görev yapanlar; kurum ve kuruluş ayrımı olmaksızın

müze araştırmacısı unvanlı kadroda görev yapan personelin yararlandığı ek özel hizmet

tazminatından aynı usul ve esaslarla yararlanır.

Müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şeflerin özel hizmet tazminatı

Madde 25- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar

Cetvelinin ?F. Adalet Hizmetleri Tazminatı? bölümünün 1 inci sırasının (b), (c), (d) ve (g) alt

bentle- rinde kadro unvanları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat oranları; aynı hizmet

sınıfı, aynı veya benzer kadro unvanı ve aynı dereceler esas alınmak suretiyle, anılan

Kararnameye ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(A) Üst Yönetim ve Genel İdare

Hizmetleri? bölümünde belirtilen müdür, müdür yardımcısı, uzman ve şef ve unvanlı kadrolarda

bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer

bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.

Bazı kadro unvanlarında bulunan personelin özel hizmet tazminatı

Madde 26- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar

Cetvelinin ?F. Adalet Hizmetleri Tazminatı? bölümünün 1 inci sırasının (b), (c), (d) ve (g) alt

bentleri ile aynı bölümün 3 üncü sırasında kadro unvanları ve dereceler itibarıyla öngörülen

tazminat oranları; aynı hizmet sınıfı, aynı veya benzer kadro unvanı ve aynı dereceler esas

alınmak suretiyle, anılan Kararnameye ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin ?(A)

Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri? bölümünde belirtilen müdür, müdür yardımcısı, uzman

ve şef unvanlı kadrolarda bulunanlar ile (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin ?(G)?

bölümünde kadro unvanları yer alan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan

Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.

Vardiya tazminatı

Madde 27- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi

zamanlı çalışanlar, parça başı ücret verilmek suretiyle istihdam edilenler, maktu fazla çalışma

ücreti ödenenler, nöbet ücreti, tayin bedeli ödenenler hariç olmak üzere vardiya usulü ile görev

yapan kamu görevlilerine; her ay aylıklarıyla birlikte 1.000 gösterge rakamının memur aylık

katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda vardiya tazminatı ödenir.

Fazla çalışma ücretleri

Madde 28- (1) Kamu görevlilerine saat başı fazla çalışma ücretine ilişkin 2019 yılı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli Cetvelin ?III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ?

başlıklı bölümündeki tasnif esas alınmak kaydıyla, aşağıdaki gösterge rakamlarının aylık

katsayısı ile çarpılmak suretiyle belirlenecek tutarda fazla çalışma ücreti ödenir. Merkezi

Yönetim Bütçe Kanununda daha yüksek tutar belirlenmesi durumunda, yüksek tutar esas alınır.

14

III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti:

Madde Bent Gösterge

1 40

2 a, b,c, ç, e 40

d,f,g 80

3 200

(2) 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli Cetvelin ?III. FAZLA

ÇALIŞMA ÜCRETİ? başlıklı bölümünün ?(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti? başlıklı

kısmının 1 inci fıkrasındaki düzenleme esas alınmak kaydıyla, anılan fıkrada belirtilen kamu

görevlilerine aşağıdaki tabloda belirtilen gösterge rakamları ile aylık katsayısının çarpımıyla

bulunacak tutarda maktu fazla çalışma ücreti ödenir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda daha

yüksek tutar belirlenmesi durumunda, yüksek tutar esas alınır.

(3) Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda

(iktisadi işletmeler hariç), özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışan devlet memuru statüsündeki

personel, ikinci fıkrada belirtilen maktu fazla ücretinden ve maktu fazla çalışma ücreti

tutarlarından, durumuna uygun olarak tespit edilecek üst sınıra göre belirleme yapılmak suretiyle

yararlandırılır.

(4) 399 sayılı KHK kapsamında KİT?lerde görev yapan personel, bu maddenin 2 nci ve 3

üncü fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücretinden yararlandırılır. İkinci

fıkradaki maktu çalışma ücretlerine esas nüfusun belirlenmesinde, ilgili KİT personelinin görev

yaptığı kurumun bulunduğu yerleşim yerinin nüfusu dikkate alınır.

Harcırah kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları

Madde 29- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki yurtiçi

gündeliklerinin ve tazminatların miktarı aşağıdaki cetvelde belirtilen tutarlara göre hesaplanır ve

ödenir.

I-Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde 33)*

GÜNDELİK MİKTARI

(gösterge*aylık katsayısı)

B-Memur ve hizmetlilerden; Gösterge sayısı

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

(6245sayılı Harcırah Kanununun

33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin

hesabındabu

tutar esas alınır.)

600

Gösterge

a) 3050

b) 3200

c) 3500

d) 4000

e) 4600

f) 5200

g) 6000

15

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda

bulunanlar

500

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda

bulunanlar

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 470

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

*6245 sayılıHarcırahKanununun 33 üncümaddesinin (b) ve (d)fıkralarına göre yatacak yer

te- mini içinödenecek

ücretlerinhesabında,buradabelirlenmişolangündeliklerin%50artırımlımiktarıesasalınır.

II-Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar

(Madde50)

50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan

personelden;

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

180 b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981

sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline

yukarıda yazılımiktarların yarısı ek olarak ödenir.

2)Buçalışmalarıdolayısıylaarazide,şantiyedeveyagemilerdegeceleyenlerebusuretle

bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

(2) Kamu görevlilerine yurt içi seyahatlerde, uçakla ulaşıma ilişkin kilometre sınırlaması

uygulanmaz.

(3) Kamu görevlilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenmesi gereken gündelikler ve tazminat tutarları ile 5510 sayılı Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sağlık

Uygulama Tebliği kapsamında ödenmesi gereken gündelik ve yol masrafları, aşağıdaki tabloda

belirtilen tutarlar esas alınarak ödenir.

2020 2021

6245 SAYILI KANUN

KAPSAMINDA

ÖDENECEK

GÜNDELİKLER

100 TL

(Kadro, Unvan, Ek Gösterge

ayı- rımı yapılmaksızın bütün

kamu görevlileri için)

6 aylık dilimler halinde

uygulanacak maaş zamları

oranında arttırılır.

ARAZİ TAZMİNATI 75 TL

Arazi Üzerinde Çalışanlara

6245 sayılı Kanunun 50 nci

maddesi kapsamında ödenen

tazminat

SUT KAPSAMINDAKİ

GÜNDELİK

100 TL

YOL GİDERİ Belge ibraz etmek kaydıyla

gerçek tutar

Belge ibraz etmek kaydıyla

gerçek tutar

16

Harcırah, gündelik ve bu kapsamdaki diğer hususlar

Madde 30- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinin

ödenmesinde 10 günlük süre sınırlaması uygulanmaz.

(2) Geçici görevlendirilen personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen

geçici görev yolluğu, istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. Geçici

görevlendirmelerde gündelik, görevlendirme devam ettiği sürece ve tam tutar üzerinden ödenir.

(3) Kamu görevlilerine, istihdam türüne bakılmaksızın ilk atamalarında sürekli görev

yolluğu ödenir. Sözleşmeli personel statüsünde görev yapan kamu görevlilerine naklen

atanmaları durumunda sürekli görev yolluğu ödenir.

(4) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı

yerine il sınırı esas alınarak ödenecek seyyar görev tazminatı; istihdam türü, gün ve yararlanacak

personel sayısı yönüyle ayrım ve sınırlaması yapılmaksızın, fiilen gezici olarak görev yapan

kamu görevlilerine ödenir.

(5) Bölge/İl müdürlüğü bünyesinde görev yapan kamu görevlilerine, bölge/il

müdürlüğünün bulunduğu yerleşim yeri dışına çıktıklarında gündelik ve yol masrafı ödenir.

(6) Bu madde kapsamında belirtilmeyen diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümlere

aykırı olmaması kaydıyla ilgisine göre 6245 ve 5510 sayılı Kanun ile diğer kanunların hükümleri

ile bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan yönetsel düzenleme hükümleri uygulanır.

(7) Kamu İşverenince yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerine, yurt dışında

bulundukları süre zarfında; Toplu Sözleşmenin harcırahla ilgili hükümlerine göre yurt dışı geçici

görev yolluğu ile gidiş-dönüş masrafları ile yılda bir defa olmak üzere ?sıla bileti? tutarı ödenir.

Sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesi

Madde 31- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta

olanların, pozisyon unvanları dikkate alınmak suretiyle kurumlarında memur kadrolarına

geçirilebilmeleri konusundaki çalışma, 30.03.2020 tarihine kadar tamamlanır. Söz konusu

çalışmanın belirtilen tarihe kadar tamamlanamaması durumunda sözleşmeli personel statüsünde

görev yapanlar; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı yönüyle ayrım olmaksızın ve isteklerine bağlı

olarak başkaca bir şart aranmaksızın pozisyon unvanlarına uygun memur kadrolarına atanmış

sayılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında memur kadrolarına atanmış sayılan personelin sözleşmeli

statüde geçirdikleri hizmet süreleri memur kadrolarında geçmiş sayılır.

(3) Birinci fıkranın uygulanmasında 657 sayılı Kanunun geçici 37 inci ve 41 inci

maddeleri ile bu maddelere bağlı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında ilgili kurum ve

kuruluşların tebliğ ve görüşleri dikkate alınır. Söz konusu geçici maddelerdeki kapsam kurum,

istihdama esas mevzuat ve teşkilat niteliği boyutuyla dikkate alınmaz.

(4) 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenler bu

maddenin kapsamı; dışındadır.

Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personelin ek ödemesi

Madde 32- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu

maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında

geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne

istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilip, 3/1/2012 tarihli ve

2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları

Cetvelindeki %20 oranı üzerinden ek ödeme almaya başlayanlardan; pozisyon unvanı ?anketör?

ve ?idari büro görevlisi? olanlara anılan Kararnamede ?büro görevlisi? için, pozisyon unvanı

17

?idari destek görevlisi? olanlara ise ?destek personeli? için, söz konusu pozisyonlarda bulunan

personelin öğrenim durumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, ?büro görevlisi? ve ?destek

personeli? için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına göre söz konusu Kararnamede belirlenen

ek ödeme oranları üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde ek ödemeden yararlananlara, pozisyon

unvanları için öngörülen ek ödeme yapılmaz.

Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personelin sözleşme ücreti

Madde 33- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu

maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında

geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne

istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerden; pozisyon unvanı

?anketör? ve ?idari büro görevlisi? olanların sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde ?büro

görevlisi? pozisyon unvanı için, pozisyon unvanı ?idari destek görevlisi? olanların sözleşme

ücretlerinin belirlenmesinde ise ?destek personeli? pozisyon unvanı için, söz konusu

pozisyonlarda bulunan personelin öğrenim durumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, ?büro

görevlisi? ve ?destek personeli? pozisyon unvanları için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına

göre belirlenmiş sözleşme ücretleri esas alınır.

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret

Madde 34- (1) KİT?lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında

sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II)

sayılı Cetvelin ?E- Teknik Hizmetler? bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı

ödenmesi ön- görülen yerlerde fiilen çalışanlardan;

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog,

hidrolog, hidrojeolog, fizikçi, jeofizikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi,

teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının

%4.5,

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara %2.5,

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara %2,

oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir.

İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri

dikkate alınarak, üçer aylık dönemler iti- barıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler

görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık

dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için %90?ı, (b)

bendinde belirtilenler için %50?yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise %40?ı geçemez.

(2) Yukarıdaki artışlar aynı kapsamda görev yapan sözleşmeli personel için de uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden aynı usul ve esaslarla PTT A.Ş. personeli de

faydalanır.

Teknik personelin arazi tazminatı

Madde 35- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet

Tazminatı Cetvelinin ?(E) Teknik Hizmetler? bölümünün 6 ncı sırasında yer alan ?3,0?, ?2,0?, ve

?1,2? oranları sırasıyla ?4.5?, ?3,0? ve ?1,8? olarak, ?60?, ?40? ve ?24? oranları ise sırasıyla

?90?, ?60? ve ?36? olarak uygulanır.

18

Sosyal yardımların kapsamı

Madde 36- (1) Silahaltına alınma, doğum, evlat edinme, hastalık ve hasta yakınına

refakat mazeretleri ile görev süresine dayalı aylıksız izinde bulunan kamu görevlilerine, ilgili

mevzuatındaki şartlar dâhilinde olmak kaydıyla aile (eş ve çocuk) yardımı, kreş yardımı ve bu

toplu sözleşme kapsamındaki diğer sosyal yardım ödeneklerinin verilmesine devam edilir.

Engelli kamu görevlileri

Madde 37- (1) Engellilere mahsus kontenjan üzerinden kamu görevlisi kadro ve

pozisyonlarına ataması yapılan personelin ek ödemeleri 20 puan artırımlı ödenir.

Görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma

Madde 38- (1) 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurlarından unvan değişikliği suretiyle

başka kadrolara naklen atananlar, talep etmeleri halinde, anılan Kanunun 167 nci maddesi

dikkate alınmaksızın, yeni kadrolarında göreve başladıkları tarihten itibaren bu kadroya ilişkin

aylık ve diğer mali haklardan yararlandırılır.

399 sayılı KHK?ya tabi kamu görevlilerinin ücretlerine ve diğer haklarına ilişkin

hükümler

Madde 39- (1) Gruplar itibariyle 01.01.2020 tarihi itibariyle uygulanacak tavan ve taban

ücretleri % 10 oranında arttırılır.

(2) 399 sayılı KHK kapsamındaki kuruluşlarda (II) sayılı Cetvel kapsamındaki personelin

unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en

yüksek ücretler dâhilinde olmak üzere temel ücretleri; hizmet kolundaki yetkili sendika ve ilgili

kuruluş yönetim kurulu tarafından birlikte belirlenir. Bu belirleme en geç 15 Mart itibariyle

gerçekleştirilir. Uzlaşmaya varılamaması halinde mevcut temel ücretler %10 u kadar artırımlı

uygulanır.

(3) Ücret Grupları için belirlen taban ve tavan temel ücretler ile aynı grup içerisindeki

unvanlar için belirlenen sözleşme ücretlerinin en düşüğü ve en yükseği arasında %10?dan fazla

fark olamaz.

(4) 399 sayılı KHK?nın eki (I) ve (II) sayılı Cetvele tabi personelden, daha üst unvan ve

pozisyondaki görevlere vekâlet edenlere, geçici veya tedviren görevlendirilenlere; ücretlerinde

bir azalma oluşturmaması kaydıyla vekalet ettikleri, geçici veya tedviren görevlendirildikleri

kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal haklar ödenir.

(5) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı

ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli personel

ücretlerine, bu personelin sözleşmeli statülerde bulunduğu sürelere ait bu maddedeki ücret

artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

(6) Özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında

durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere istihdam fazlası personel olarak kamu personel

mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını

yürütmekle sorumlu birime bildirilen bu madde kapsamındaki personelin, 4046 sayılı Kanunun

22 nci maddesi kapsamında yararlanacağı fark tazminatının belirlenmesine esas ücreti; istihdam

fazlası personel olarak belirlendiği yılı 15 Temmuz itibarıyla kendisine veya emsali personele

ödenen/ödenecek ücretine 15 Temmuz itibarıyla ücretinden kesilen gelir vergisi tutarı ile aynı

yılın ocak ayı ücretinden kesilen gelir vergisi tutarı arasındaki farkın eklenmesiyle bulunur.

(7) Özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı

ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen ve kamu personel mevzuatına

19

dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle

sorumlu birimce diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakilleri tamamlanan ve atama onayları

kendilerine ve görev yaptıkları birimlere tebliğ edilenlerin ilişikleri, tebliğ tarihinden itibaren 30

gün içerisinde kesilir. Hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle ilişikleri kesilmeyen personelin

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında yararlanacağı fark tazminatına esas ücreti, bu

maddenin altıncı fıkrasındaki hüküm saklı kalmak kaydıyla ilişiklerinin fiilen kesildiği tarih

itibarıyla aldıkları en son ücret üzerinden belirlenir.

(8) Özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı

ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenmeyen bu madde kapsamındaki

personel, yazılı istekte bulunması kaydıyla istihdam fazlası personel olarak belirlenenlerin

yararlandığı haklardan faydalanabilir.

(9) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan 399 sayılı KHK eki (II)

sayılı Cetvele tabi personel, istekleri bulunması ve görev yaptıkları kurum/kuruluş tarafından

muvafakat verilmesi kaydıyla diğer personel kanunlarına tabi kurum ve kuruluşlara naklen

atanabilir.

(10) Özelleştirme uygulamaları kapsamında nakle tabi personel uygulamasında süre sınırı

uygulamasının kaldırılarak ilgililerin istekleri halinde süre sınırı olmaksızın, kuruluşu devralan

özel sektör işvereni tarafından iş akitlerinin feshi halinde ise fesih tarihinden itibaren en geç 60

gün içinde başvurma kaydıyla kamu personel mevzuatına dair uygulamaya esas görüş

oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını yürütmekle sorumlu birim tarafından

istekleri doğrultusunda ve durumlarına uygun kadrolara 30 gün içerisinde atamaları yapılır.

(11) Bu madde kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi,

görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan

sözleşmeli personelin ücretleri; unvan, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları

bakımından emsali olan personelle eşit olacak şekilde tespit edilir. Emsali personelin tespitinde

hizmet kolundaki yetkili sendikanın onayı aranır. Kuruluş yönetim kurulu ile hizmet kolunda

yetkili olan sendika, emsal personelin tespitine yönelik usul ve esasları ve emsal personel

cetvelini birlikte hazırlar.

(12) Bu madde kapsamındaki sözleşmeli personelin ücretlerine, Devlet memurlarına yılı

içerisinde uygulanan artış oranı kadar artış yapılır.

(13) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve

programında olanlar dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı Cetvele

dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile Sümer Holding?de 527 sayılı KHK?nın 31inci

maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinde, sözleşmeli personelin

dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla,

görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmet süresi,

görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile

kuruluşun hiyerarşik yapısı ve mali imkanları dikkate alınarak yapılacak ayarlamada, temel ücret

ve toplam sözleşme ücret maliyet tutarı üzerinden oran veya miktar odaklı bir sınırlama dikkate

alınmaz.

(14) KİT?ler arasında unvan, pozisyonlar bakımından eşitliğin sağlanabilmesi için temel

ücret gruplarında temel ücretin artırılmasına müteakip skala ayarlaması yapılması için yönetim

kurullarına yetki verilir. KİT?lerdeki koordinasyonu sağlama görevinin kamu personel

mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını

yürütmekle sorumlu birimce yapılması ve sendika temsilcisinin de iştirak etmesi sağlanır.

(15) KİT bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin maaş ve ücretlerine eklenen

sicil başarı ücretine ilişkin uygulama yürürlükten kaldırılır ve bu hükmün kapsamında bulunan

personelin 31/12/2019 tarihindeki ücretlerinde, (bu sözleşmenin diğer hükümleri ile diğer yasal

20

mevzuat hükümleriyle yapılan artışlar hariç olmak üzere) 399 sayılı KHK?nın 27 nci maddesinde

belirtilen en üst başarı ücreti oranı kadar (%8 oranında) artış yapılır

(16) KİT?lere özelleştirme kapsamına alınma kararından sonra ataması yapılan kamu

görevlileri, nakle tabi personel kapsamında değerlendirilir ve aynı haklardan yararlandırılır.

Hizmet teşvik primi

Madde 40- (1) İstihdam türleri ve tabi oldukları personel mevzuatı yönüyle ayrım

yapılmaksızın, farklı istihdam türlerinde ve personel kanunlarına tabi olarak geçirdikleri hizmet

süreleri birlikte değerlendirilmek suretiyle kamu görevlilerine; hizmet süresi göz önüne alınarak

en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarı üzerinden aşağıdaki tabloda

belirtilen oranlarda hizmet teşvik primi ödenir.

HİZMET SÜRESİ HİZMET TEŞVİK PRİMİ ORANI

5 YIL %100

10 YIL %200

15 YIL %300

20 YIL %400

25 YIL %500

30 YIL %600

35 YIL %700

(2) Birinci fıkra kapsamında hesaplanarak ödenecek hizmet teşvik primi tutarları;

a) Kadın kamu görevlilerine %25,

b) Engelli kamu görevlilerine, engellilik oranları yönüyle ayırım yapılmaksızın %40

artırımlı ödenir.

(3) Hizmet teşvik primi, teşvik primi ödenmesi için gereken hizmet yılı süresinin

tamamlandığı tarihi takip eden ayda, damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılmaksızın

maaşla birlikte ödenir.

Büyük proje tazminatı

Madde 41- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ?Özel Hizmet Tazminatı?

başlıklı (II) sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler bölümünün 5 inci maddesinde ön görülen İlave

Özel Hizmet Tazminatı Oranlarından (Büyük Proje Tazminatından) yararlanmada, personel

sayısına ilişkin sınırlama uygulanmaz. Hizmet kolunda görev yapan veteriner hekim unvanlı

personel de aynı usullerle faydalanır.

(2) Büyük Proje Tazminatından, veteriner hekim, biyolog, tekniker ve teknisyen

kadrosunda bulunan kamu görevlileri de yararlandırılır.

(3) Büyük Proje Tazminatının ödenmesinde esas alınan dereceler dikkate alınmaz kamu

görevlileri birinci fıkrada belirtilen beşinci maddenin ilgili bölümünde yer alan en üst derece

dikkate alınarak tazminattan yararlanır.

İsçilerin memuriyete geçirilmesi

Madde 42- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi

gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer

ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi

21

kadrolarında çalışmakta olanlar, istekleri olmak kaydıyla KİT?lerde sözleşmeli personel

pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilir.

Kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilmemiş süreler

Madde 43- (1) Kamu görevlilerinden, yurt içinde veya yurt dışında serbest (işçi) ve kendi

nam ve hesabına tabi olarak veya özel kurumlarda çalışılmış olan süreler ile kamu kurum ve

kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna ya da teşkilat kanunlarına dayalı olarak sözleşmeli pozisyonda

görev yapılan sürelerin tamamı veya bir kısmı tabi oldukları personel kanunlarına göre

kazanılmış hak aylığı derece ve kademesinde değerlendirilmemiş olanların söz konusu çalışma

süreleri; her yılı bir kademe ilerlemesi, her üç yılı için de bir derece yükselmesi verilmek

suretiyle intibaklarında değerlendirilir. Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri derece

ve kademeler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi ve bu derecenin son

kademesini geçemeyeceği gibi, aynı seviyedeki öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve

normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve

kademeyi de geçemez.

KİT bünyesinde görev yapan iç denetçiler

Madde 44- (1) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen iç

denetçiler; bakanlıklarda istihdam edilen ve aynı dereceli iç denetçi kadrolarında görev yapan

emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklar ile harcırah konusundaki hükümlerden aynı esas

ve usullere göre yararlanır.

Bazı unvanlara ve kadrolara ilişkin haklar

Madde 45- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü unvanıyla görev yapanlar,

1000 makam tazminatı ile 4000 görev tazminatı göstergesinden yararlandırılır.

(2) Şeflerin ek ödemeleri; 1. ve 2. derecede aylık alanlara 150, 3. ve 4. derecede aylık

alanlara 140 ve diğer derecelerde olanlara 130 olarak uygulanır.

(3) 657 sayılı Kanun (I) sayılı ek gösterge Cetvelde diğer uzmanlıkların sayıldığı (g)

bendi ile 152 nci maddesi kapsamındaki (II) sayılı Tazminatlar kısmının A. Özel Hizmet

Tazminatı bölümünün (ğ) bendi, ?Mali Hizmetler Uzmanları? ifadesi eklenmek suretiyle

uygulanır.

Gassal kadrosunda olanlardan dini eğitim görmüş olanların mali haklarının

iyileştirilmesi

Madde 46- (1) ?Gassal? unvanlı kadrolarda bulunanlardan, ?Müezzin-Kayyım? unvanlı

kadrolara atanmak için aranmakta olan eğitim şartlarını haiz olanlar, Diyanet İşleri

Başkanlığında ?Müezzin-Kayyım? unvanlı kadrolarda görev yapıp da imam hatip lisesi mezunu

olan ve aynı kazanılmış hak aylığı derecesinde bulunanların yararlandığı mali haklardan aynen

yararlanır.

Kamu konutlarından yararlanma hakkı ve kamu konutları ücreti

Madde 47- (1) Kamu kurum ve kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin Kamu

Konutları Yönetmeliği kapsamında uhdelerinde bulunan kamu konutları, (hizmet tahsisli

konutlar dikkate alınmaksızın) %85?ini sıra tahsisli konut kapsamında tahsis edilir. Hizmet

tahsisli konutların oranı, toplamda, kuruluş, kurum ve birim itibariyle %10?u aşamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra teşkilatı birimleri; Kamu Konutları

Yönetmeliği kapsamında uhdelerinde bulunan kamu konutlarının %3?ünü, sadece 657 sayılı

Kanunun 53 üncü maddesi (diğer personel kanunlarına tabi kurumlar için tabi oldukları kanunda

22

engelli personel istihdamına ilişkin hüküm) kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin sıra

tahsisli olarak başvuru yapabileceği şekilde engelli personel için ayırırlar. Engelleri göreve

başladıktan sonra oluşan kamu görevlileri de bu haktan faydalanır. Engelli kamu görevlilerinin

bu fıkra kapsamındaki haktan yararlanması diğer kapsamdaki sıra tahsisli konutlar için başvuru

yapmasına engel teşkil etmez.

(3) İlgili mevzuatında kamu konutları için belirlenen oturma süreleri; engelli-özürlü kamu

görevlilerinden birinci derece engelli-özürlü olanlar için 36 ay, ikinci derecede engelli olanlar

için 24 ay, üçüncü derece engelli olanlar için 18 ay arttırılmak suretiyle uygulanır.

(4) Kurum ve kuruluşların belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan baraj, termik

santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve ile- tim

merkezleri ile gar ve istasyon gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu Konutları

Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve

anılan Kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

Araştırmacı kadrolarındaki personelin haklarının eşitlenmesi

Madde 48- (1) Özelleştirme kapsamındaki uygulamalar ile 657 sayılı Kanunun 91 inci

maddesi gereğince istihdam fazlası personel olarak belirlenmelerinin sonucunda araştırmacı

unvanlı kadrolarla ilişkilendirilen kamu görevlileri; araştırmacı kadrosuyla istihdam fazlası

personel sıfatına bağlı olmaksızın ilişkilendirilen kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük

haklarından aynen yararlanır, maaş ve ücretleri ile diğer parasal hakları bu kapsamdaki

araştırmacı unvanlı personelle eşitlenir. Bu madde, 70 inci maddenin 3 üncü fıkrası hükmünün

uygulanmasına engel teşkil etmez.

Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin mali haklarının yeniden belirlenmesi

Madde 49- (1) 657 sayılı Kanuna tabi olarak; ?Avukat, Müşavir Avukat, Hazine Avukatı,

Müşavir Hazine Avukatı? unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Hukuk Müşaviri veya 1. Hukuk

Müşaviri kadro unvanlarında bulunanlardan avukatlık ruhsatına sahip olup kurumlarını yargı

mercile- rinde temsil yetkisine haiz olanlara, aşağıdaki bentlerde belirtilen gösterge veya oranlar

itibarıyla ilgili mevzuatında daha yüksek belirleme yapılmış olanların hakları saklı kalmak üzere;

a) Birinci dereceli kadroya atanmış olmaları kaydıyla 2.000 gösterge üzerinden makam

tazminatı ödenir.

b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme

verilmesinde, aylık alınan dereceleri itibarıyla; birinci derece ile ikinci derece için %170, üçüncü

derece ila dördüncü derece %160, diğer dereceler için %150 oranı uygulanır.

c) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre özel hizmet tazminatı

verilmesinde, aylık alınan dereceleri itibarıyla; birinci derece ile dördüncü için

%175, diğer dereceler için %160 oranı uygulanır.

Bazı personele ilave haklar

Madde 50- (1) Özel/Koruma Güvenlik Görevlilerine Silah Tazminatı; İstihdam türü ve

görev yapılan kurum yönüyle ayrım yapılmaksızın bekçi ve koruma güvenlik görevlisi

pozisyonlarında bulunanlara yürüttükleri görevleri gereği silah taşımaları kaydıyla 375 sayılı

KHK eki II sayılı Cetvel kapsamında ek ödemeleri 10 puan artırılır.

(2) Özel/Koruma Güvenlik Görevlilerine Silah Tazminatı; İstihdam türü ve görev yapılan

kurum yönüyle ayrım yapılmaksızın bekçi ve koruma güvenlik görevlisi pozisyonlarında

bulunanlara yürüttükleri görevleri gereği silah taşımaları kaydıyla 375 sayılı KHK eki II sayılı

Cetvel kapsamında ek ödemeleri 10 puan artırılır.

23

(3) Görevlerini Araç Kullanarak Yerine Getiren Personel; Kamu görevlilerinden

uhdelerindeki görevleri araç kullanarak yerine getirenlere; kurum, istihdam türü, unvan, kadro,

görev yeri, pozisyon ayrımı yapılmaksızın her ay aylıklarıyla birlikte ödenmek üzere 1500

gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpılarak bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. İlgili

personelin dahil olduğu hizmet kolunda aynı konuda hüküm varsa lehe olan hüküm uygulanır.

(4) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile personelini konu edinen hükümler, aleyhe sonuç

doğurmaması kaydıyla ve unvan yönüyle uygulanabilir olması haliyle sınırlı olmak üzere PTT

A.Ş ve personelini de kapsar.

(5) Yurt dışı Sözleşmeli Personelin Aile Yardımı; Kurumların yurt dışı teşkilatına ait

pozisyonlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk

uyruklu personel, aile yardımı ödeneğinden Dışişleri Bakanlığı yurt dışı teşkilatında görevli

sözleşmeli personelin yararlandığı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

PTT, TRT ve KİT?ler ile özel bütçeli diğer kuruluşlarda sosyal denge sözleşmesi

Madde 51- (1) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile özel bütçeli kuruluşlarda görev yapan

kamu görevlilerine, ilgili kamu iktisadi Teşebbüsleri veya özel bütçeli kuruluşlar ile bu

idarelerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında sözleşme yapılması halinde,

aylık tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100?ünü geçmemek üzere

sosyal denge tazminatı ödenebilir. İlgili Kamu İktisadi Teşebbüsleri veya özel bütçeli

kuruluşlarda bu sözleşmenin yapılmasına, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine anılan

idarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları Bakan karar verebilir ve süresi bu toplu sözleşme

süresiyle sınırlı olmak üzere yapılabilecek olan söz konusu sözleşmeyi anılan idarelerde en çok

üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek

bir temsilcisi ile Bakan imzalar. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak

sayılmaz.

(2) Sosyal denge tazminatının aylık tutarı, istihdam biçimi, görev yapılan birim ve iş

hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı

ile derecesi gibi kriterlere göre anılan sözleşmelerde farklı miktarlarda belirlenebilir.

PTT ve TRT?de bazı personele ilave ödeme

Madde 52- (1) PTT ve TRT?de görev yapan başmüdür, müdür ve müdür yardımcılarına

en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), %20 si oranında aylıklarıyla birlikte

ilave ödeme yapılır.

Sosyal faaliyetlerde yardımcı olma, yazlık ve kışlık sosyal tesislerden yararlanma

Madde 53- (1) Kamu İşvereni, Konfederasyon veya sendikaların sendikalı memurlar için

yapacakları sosyal faaliyetlerinde ve üyelerinin sosyal konulardaki ihtiyaçları için önceden izin

alınmış olması kaydıyla yardımcı olur, salon, araç ve gereçlerden ücretsiz olarak yararlandırır.

(2) Memurların bedenen ve ruhen gelişmesini sağlamak amacıyla imkân nispetinde

sportif, kültürel ve eğitim faaliyetleri için işveren yer ve malzeme temin eder. Kamu işveren vekili kurumlarda bulundurulmak üzere, çalışan personelin mesleki becerilerini geliştirmek için o

hizmet koluyla ilgili ulusal dergi ve benzeri yayınlardan temin eder.

(3) İşverene ait sosyal tesislerden ve misafirhanelerden ayrım yapılmaksızın tüm kamu

görevlilerinin yararlanmaları esastır.

24

C) BİRDEN FAZLA HİZMET KOLUNU İLGİLENDİRMESİ NEDENİYLE

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE İLİŞKİN BÖLÜMDE MÜZAKERE

EDİLMESİ KONUSUNDA UZLAŞILAN TEKLİFLER

Bazı unvanların tazminat oranları

Madde 1- (1) 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli; (II)

sayılı Cetvelin; ?A.Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri? bölümünün 10, 12, 13, 14, 15, 16

ve 17 nci gruplarında belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ile ?E.Teknik Hizmetler?

bölümünün 1 ila 4 üncü gruplarda belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ile (III) sayılı

Cetvelin G. Bölümünde belirlenen tazminat oranları, 20 puan artırılır. Bu artış; yüksek lisans

mezunları için %25, doktora programlarından mezun olanlara ise %50 artırımlı uygulanır.

Giyim ve koruyucu giyim yardımı

Madde 2- (1) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği eki (I) ve (II) sayılı

Cetvellerde yer alan kadrolara görevlendirilenlere giyim yardımı nakden ödenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen haktan, ambar memuru, ayniyat memuru, bilgisayar

işletmeni, VHKİ, memur, şef, şube müdürü, müdür, il müdür yardımcısı unvanlarında görev

yapan personel de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

(3) Kurum ve kuruluşların atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev

yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim

malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar

süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin

usul ve esaslar kurumlar ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Bazı unvanların zam ve tazminatları

Madde 3- (1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda bulunmaktayken şef

kadrolarına atananlar yönünden 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı Cetvelde öngörülen

İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı puanları, daktilograf veya

memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananlar yönünden de uygulanır.

(2) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında

bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 50 puan ilave

edilir.

(3) Yükseköğretim kurumlarında Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı,

Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personele,

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler

Bölümü?nün 1/c maddesinde öngörülen oranlarda söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında

belirtilen usul ve esaslar dâhilinde özel hizmet tazminatı ödenir.

(4) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 sayılı cetvelinin Özel Hizmet

Tazminatı Başlıklı Bölümünün Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Alt Başlığıyla

düzenlenen 16. grubun tazminat oranı 90 olarak uygulanır. Aynı sınıfın diğer kadrolarında görev

yapan kadroların özel hizmet tazminatı puanlarına 20 puan ilave edilir.

(5) 5018 sayılı kanun çerçevesinde ödeme emri belgesinde imzası bulunan harcama

yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisine; 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile Yürürlüğe Konulan ?Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin

Karar? ve eki cetvellerin (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk

Zammı Cetvelinin ?(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü? nün 36.nci sıra (a) bendinde belirlenen

mali sorumluluk zammından aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

25

Bazı unvanların ek ödemesi

Madde 4- (1) Şube müdürü kadrosunda bulunanlar ile yükseköğretim kurumlarında 657

sayılı Kanuna ekli II sayılı Cetvelin (2) ve (5) başlıklı bölümlerinde sayılan kadrolarda

bulunanlara, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülmüş ek ödeme oranları 15 puan

artırımlı uygulanır.

(2) 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Karara ekli

Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetvelinin ?18. Anketör, İdari Büro Görevlisi, İdari

Destek Görevlisi? sırasında ?20? olan oran ?70? olarak uygulanır.

(3) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı ve

İlçe Müftülerine 375 sayılı KHK?nin eki (I) Sayılı Cetvelinde belirtilen ek ödeme oranlarına 30

puan ilave yapılır.

(4) Havacılık Güvenliği Uzmanı/Koordinatörü pozisyonundaki personelin, 375 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme

oranına 20 puan ilave edilir.

(5) 399 Sayılı KHK?ya tabi KİT Kurumlarında; 375 sayılı KHK?nin eki I Sayılı Cetvelin ?399

sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen

sözleşmeli personelin; unvanlar itibarıyla yararlanacakları ek ödeme oranları aşağıdaki şekilde

uygulanır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı

Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli

personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31

inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel

dahil);

Ek Ödeme

Oranı

* ?Teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup

başmühendisi, başmühendis, baş mimar, mühendis, mimar,

veteriner hekim, muhasebeci ve ajans amiri pozisyonlarında

bulunanlar 130

1- ?.. şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi,

başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör,

kontrolör, diş tabibi, tabip, uzman tabip,?.. pozisyonlarında

bulunanlar 130

2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma

güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, ?. pozisyonlarında

bulunanlar 120

3- Tekniker, Teknisyen, Sağlık teknisyen yardımcısı

pozisyonlarında bulunanlar 105

4- Diyetisyen pozisyonlarında bulunanlar 95

5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, ?.makinist, ?.

Başteknisyen ile diğer pozisyonlarında bulunanlar 95

(6) 399 sayılı KHK?nin I sayılı cetvele tabi kamu görevlilerinin ek ödemesi, 50 puan

artırımlı ödenir.

(7) Denetmen unvanlı personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı

Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilir.

(8) TCDD ve Bağlı ortaklıklarında çalışan Makinist ve YHT Makinisti pozisyonlarındaki

personele Şef Makinist pozisyonu verilir. Ek ödemeleri % 67 olarak ödenir.

26

(9) Memur, daktilograf, VHKİ, bilgisayar işletmeni, ambar memuru, sekreter, şoför ve

yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel ile diğer eşdeğer unvanlardaki memurların ek

ödeme puanları 25 puan artırılmıştır.

Yurtdışında geçici görevlendirilen kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları

Madde 5- (1) Yurtdışında geçici görevlendirilen kamu görevlilerine, 657 sayılı Kanun ile

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli

görevle atanan personel için yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen usul ve esaslara

göre kira bedeli ödenir.

Uzmanların ücretleri

Madde 6- (1) Mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanların ücret ve tazminatları, 375

sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin ek 10 uncu maddesindeki usul ve esaslara göre ve eki

(III) sayılı Cetvelin (3) ve (4) sıra nolu bölümündeki ücret ve tazminat gösterge rakamları

üzerinden ödenir.

(2) 375 sayılık Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı cetvelde yer alan

göstergeler, on yılını dolduran uzmanlara %20, yirmi yıl üzerinde hizmeti olanlara ise %30

oranında artış yapılarak uygulanır.

Gemi adamlarının fazla çalışma ücreti

Madde 7- (1) Gemi adamı unvanlı personelin haftalık 40 saati aşan çalışmalarının her

saati için, Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinde öngörülen fazla çalışma ücretinin beş katı

tutarında ücret ödenir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yöneticilik

yapanlara ek ders ücreti

Madde 8- (1) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlardan

öğretmen kadrosunda bulunan personeline ek ders ücreti ödenmesi öngörülen kuruluş

yöneticilerinin haftada 30 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma

karşılığında ek ders ücreti olarak ödenir.

İş sonu tazminatı

Madde 9- (1) 6253 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre açıktan istihdam edilen

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari teşkilatı sözleşmeli personeline, 6107 Sayılı İlbank A.Ş

Kanunu kapsamında istihdam edilen personele ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme

Kurumu?nda görev yapan personele iş sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi

durumunda; görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa

göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı

ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı

Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını

geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı

aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir.

Makam tazminatı

Madde 10- (1) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyelerine 2000 gösterge üzerinden

makam tazminatı verilir.

(2) Şube müdürü, müdür ve il müdür yardımcısı kadrosunda bulunanlara, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesindeki usul ve esaslara göre 2000 gösterge

rakamı üzerinden makam tazminatı ödenir.

27

Kur?an kursu öğreticilerinin öğretmen haklarından faydalanması

Madde 11- (1) Kur?an Kursu Öğreticisi unvanlı personel, öğretmen kadrosunun

yararlandığı mali ve sosyal haklardan faydalanır.

Murakıpların statüsü

Madde 12- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıplar, şube müdürlerinin

mali ve sosyal haklarından yararlandırılır.

Vekillikte geçen sürenin değerlendirilmesi

Madde 13- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil olarak görev yapan personelin

kadroya geçmesi halinde vekillikte geçen süreleri 633 sayılı Kanun?un geçici 11inci maddesi

uyarınca kadro-dereceden kazanılmış hak aylıklarından sayılır.

Büyükşehir teftiş kurullarının hakları

Madde 14- (1) Büyükşehir Belediyesi ile bağlı genel müdürlük teftiş kurulu başkanı

kadrosuna atananlar, bakanlık genel müdürlük teftiş kurulu başkanı, Büyükşehir ile bağlı genel

müdürlük başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrosuna atananlar ise bakanlık genel

müdürlük başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı için 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname ve ekli cetvellerinde kadro dereceleri esas alınarak belirlenen ücret ve tazminatlar ile

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ek göstergeden aynen yararlanırlar.

Araştırmacı maaşları

Madde 15- (1) 638 sayılı KHK'nin geçici 13 üncü maddesi ile 6360 sayılı Kanun

kapsamında araştırmacı kadrosuna atananlar 375 sayılı KHK nin geçici 11 inci maddesinin son

fıkrası hükmünden yararlanır.

Üretimi teşvik primi

Madde 16- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı?nda Üretimi Teşvik Priminden yararlanan

personele ödenen Üretimi Teşvik Primi tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin ek 9 uncu

maddesi kapsamındaki ek ödeme gibi değerlendirilir.

(2) Enerji Sanayi ve Madencilik hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda

görev yapan personele, en yüksek devlet memuru aylığı tutarında olmak ve Ocak-Temmuz

maaşlarıyla birlikte ödenmek üzere yılda 2 defa teşvik primi ödenir.

Büyük proje tazminatı ödenmesi

Madde 17- (1) TMO, ESK, TİGEM, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Başkanlığı (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP), Konya

Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Başkanlığı (DOKAP) kadro ve pozisyonlarında görev yapan kamu görevlilerine 2006/10344

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve

Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin Teknik hizmetler (E) Teknik hizmetler

bölümünde düzenlenmiş Büyük Proje Tazminatı ödenir.

Eksperlerin mali hakları

Madde 18- (1) Eksper unvanlı kadrolarda görev yapan personelden teknik öğrenim

bölümü mezunları, öğrenimleriyle ihraz etmiş oldukları unvana karşılık gelen mali haklar ödenir.

Şeker dairesi başkanlığı fark tazminatı

Madde 19- (1) 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 696 sayılı

KHK ile Tarım ve Orman Bakanlığı?nın ana hizmet biri olarak düzenlenen Şeker Dairesi

28

Başkanlığı?na, Mülga Şeker Kurumu?ndan devredilen personelin, devredilme sürecinden önce

kendisine ödenmekte olan özlük ve mali haklar ?Fark Tazminatı? olarak ödenmeye devam edilir.

AFAD tazminatı

Madde 20- (1) Kadro ve pozisyonları diğer kurumlarda olup Başkanlık bünyesinde geçici

olarak görev yapanlar dahil, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele,

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru

aylığını tutarında her ay AFAD tazminatı ödenir.

Fiili hizmet zammı

Madde 21- (1) Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı vb. tehlike arz eden ürünler kullanarak

üretim yapan ve radyasyon, yüksek gerilim, kömür, gaz, radyoaktif ve kimyasal ortamlarda

çalışan kamu görevlilerine yıl içinde çalışma süreleri gözetilmeksizin her yıl için 90 gün fiili

hizmet zammı uygulanır.

KİT?lerde görevlendirme ve vekalet farkı ücreti

Madde 22- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan

personele unvanı dışında başka bir göreve görevlendirme veya vekalet yoluyla atanması

durumunda, mevcut unvanı ile görevlendirildiği/vekaleten atandığı unvanı arasındaki net ücret

farkının %75?i maaşına ek olarak ödenir.

Mali sorumluluk zammı

Madde 23- (1) Kurum ve kuruluşların muhasebe, ticaret, satın alma, tahakkuk

birimlerinde çalışan ve ayrıca SGK işlemlerini yürüten personel ile bu birimlerin bağlı olduğu

amirlerden;(I) sayılı cetvele tabi personele, en yüksek Devlet Memuru aylığının %30?u oranında,

(II) sayılı cetvele tabi personele sözleşme ücretinin %5?i oranında mali sorumluluk zammı

ödenir.

Bazı personele ilave ödeme

Madde 24- (1) Koruma ve güvenlik personeline fiilen silah kullandıkları her gün için 25

TL ilave ödeme yapılır.

(2) Kamu görevlilerine sevk idaresini yaptıkları araçların sürücülük görevini üstlenerek

verilen görevi yerine getirdikleri her gün için 25 TL ilave ücret ödenir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 25- (1) Kamu görevlilerinin haftalık 40 saati aşan ve normal mesai günlerindeki

çalışmalar için Merkezi Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin 3 katının 1 saate

tekabül eden tutarı kadar fazla mesai ücreti her saat için ödenir.

Kar payı ödemesi

Madde 26- (1) PTT A.Ş. tüm personele eşit miktarda olmak üzere her yıl ilan ettiği karın

% 10? unu personele kar payı olarak dağıtır. Kar payı ödemesi, Ocak ayı sonunda gerçekleştirilir.

Eğitim destek ödeneği

Madde 27- (1) Kamu görevlilerine, okula giden her bir çocuk için 9800 gösterge

rakamının aylık katsayısı ile çarpımıyla bulunacak tutarda eğitim destek ödeneği verilir. Bu

ödenek, her yıl Eylül ayı maaşıyla birlikte ödenir.

29

Vekâlet aylığı verilmesi

Madde 28- (1) Kendi unvanına göre üst unvana vekâlet eden 399 sayılı KHK

kapsamındaki kamu görevlilerine; vekâlet ettiği unvanın, aylık, ücret, ek ödeme, zam ve

tazminatları gibi tüm mali ve sosyal hakları vekâlet görevi devam ettiği sürece ödenir.

Tekniker unvanına sahip teknisyenlerin ücretleri

Madde 29- (1) ?Teknisyen? kadro unvanında görev yapmakta olan kamu görevlilerinden

?Tekniker? unvanına atanmak için aranan şartları taşıyanlar; istihdamlarına esas yasal

düzenlemeler ile personel mevzuatında ?Tekniker? unvanı için öngörülen mali ve sosyal

haklardan yararlanır.

TRT İstanbul il müdürlüğü personeline ilave tazminat

Madde 30- (1) İstanbul TRT il müdürlüğünde görev yapan personele, TRT Diyarbakır ve

Erzurum İl Müdürlüklerinde görev yapan personele ödenen doğu tazminatı tutarında tazminat

ödenir.

Servis hizmetinden faydalanamayan personel

Madde 31- (1) Servis hizmetinden faydalanamayan kamu görevlilerine belediye sınırları

içerisinde faydalanmak şartıyla belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile Özel Halk

Otobüsü ve Metrolardan ücretsiz yararlanmaları için ilgili Bakanlık veya Genel Müdürlük

tarafından fotoğraflı birer kart verilir.

Arazi tazminatı düzenlenmesi

Madde 32- (1) İlgili mevzuatında münhasıran arazi tazminatı ödenmesi öngörülenler

hariç olmak üzere KİT?lerde görev yapan ve araziye giden her personele araziye gidilen her gün

başına 20 gösterge rakamının Memur Taban Aylık katsayısıyla çarpımı tutarında arazi tazminatı

ödenir. Bu ödeme aylık olarak yapılır. Yapılacak ödemenin aylık üst sınır 1000 TL?dir.

Sanatçıların ek göstergesi

Madde 33- (1) Sanat kurumlarında (Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera

ve Bale Genel Müdürlükleri) görev yapan sanatçıların ek göstergeleri 6100 olarak uygulanır.

Personele ödenen ikramiye

Madde 34- (1) Sanat kurumlarında görev yapan (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Opera Bale Genel Müdürlüğü) sanatçılar ile sanatkâr

memurlara yıl içerisinde ödenen 6 adet ikramiyeleri (teşvik ikramiyeleri dâhil) 12 aya bölünerek

ve maaşlarıyla birleştirilerek her ay ödenir.

Usta öğreticilerin mali hakları

Madde 35- (1) 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin Kültür ve

Turizm Bakanlığı?na ait bölümünde yer alan kadrolu usta öğreticiler, ?Eğitim Uzmanı? kadrosu

için öngörülen mali haklarından yararlandırılır.

Mali sorumluluk zammı

Madde 36- (1) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine ödenen mali sorumluluk zammı 5

kat artırımlı ödenir.

İhale komisyonlarında görev alan personele ilave ödeme

Madde 37- (1) İhale komisyonlarında görevlendirilen personele, katıldıkları her ihale

komisyonu toplantısı için 300 TL ilave ödeme yapılır.

30

Kamu görevlilerine yönelik şiddetin engellenmesi ve şiddet mağdurlarının hakları

Madde 38- (1) Kamu görevlilerinin görev esnasında şiddet, tehdit, yaralama ve

öldürülmeye maruz kalmasına iş yerlerinde ve görev sahalarında önleyici, engelleyici ve

caydırıcı tedbirler alınır. Bu tedbirlerin yetersiz kalması halinde kamu görevlilerinin ölümü,

kalıcı bir hasar olacak şekilde yaralanması, süreli veya süresiz iş göremezlik raporu verilecek

şekilde yaralanması, hırsızlık sonucu psikolojik sorunlar yaşaması halinde aşağıdaki oranlarda

tazminat ödenir;

(a) Personelin ölümü halinde Genel Müdür brüt maaşının 10 katı,

(b) Kalıcı bir hasar olacak şekilde yaralanması halinde Genel Müdür brüt maaşının 7 katı,

(c) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınması kaydıyla süreli veya süresiz iş

göremezlik raporu verilecek şekilde yaralanması halinde Genel Müdür brüt maaşının 5 katı,

(d) Hırsızlık sonucu oluşacak psikolojik travmanın, tam teşekküllü devlet hastanesinden

rapor edilmesi halinde Genel Müdür brüt maaşının 3 katı oranında tazminat ödenir.

Fazla çalışma ücretlerinde artış

Madde 39- (1) 657 sayılı Kanuna tabi olarak yükseköğretim kurumlarında görev yapan

personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında

ayda 100 saati geçmemek üzere Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin III/A-1 maddesinde

öngörülen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Sosyal alanlar

Madde 40- (1) Uluslararası çalışma örgütü standartları da göz önünde bulundurularak,

mevcut ve yeni açılacak sağlık tesislerinde çalışanlar için giyinme odası, dinlenme odası,

gardırop, ibadethane gibi sosyal alan ve imkanlar oluşturulması sağlanır.

(2) Sağlık kurumlarında Çalışan(İş) Sağlığı ve Güvenliğine yönelik yapılan iş ve işlemleri

düzenli bir şekilde izlemek ve değerlendirmek üzere spesifik standartların belirlenmesi, gerekli

saha değerlendirmelerinin yürütülmesi suretiyle iyileştirme faaliyetlerinin yapılması için yetkili

sendika ile ilgili Bakanlıklar arasında ortak bir çalışma yapılır.

Yemek yardımı

Madde 41- (1) Yiyecek Yardım Yönetmeliği kamu görevlilerine her çalışma günü için

bir öğün yemek verecek şekilde düzenlenmelidir. Yemekhane olmaması veya görevleri sebebiyle

(sahada, arazide) yemekhanede yemek verilmeyenler için günlük 3000 kaloriye denk gelecek

şekilde nakdi olarak ödeme yapılır.

(2) Diyabet, fenilketanüri, çölyak gibi hastalıkları olan çalışanlara verilen yemek

hizmetleri, özel gereksinimleri olan diyet programı dikkate alınarak verilir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanları

Madde 42- (1) TCDD, TCDD Bağlı Ortaklıkları ve DHMİ?de Tehlikeli Madde

Danışmanı olma niteliğine haiz personel gerekli belgeye sahip olma şartıyla asli görevlerinin

yanında, belirlenen çalışma sürelerine riayet ederek çalışmakta olduğu Kurumda veya ilgili

personelin muvafakati ve atamaya yetkili Makamın Onayı ile diğer Kamu Kurum ve

Kuruluşlarında görevlendirilecek personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I)

sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 40 puan ilave edilir.

Lisans tamamlama

Madde 43- (1) Bu hizmet kolunda çalışan 4688 sayılı kanuna bağlı kamu görevlileri

arasında Teknik bölümlerden ön lisans diploması alanlardan Yükseköğretim Kurulunun

belirleyeceği teknik alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim

31

Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri

için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Hizmet

kolundaki ilgili Bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve

esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olan ve üniversitelerin gıda, ziraat, hayvancılık

ve ormancılıkla alakalı branşlarında eğitim veren meslek yüksekokullarından Ön Lisans

düzeyinde mezun durumda olanlara; Üniversitelerin Lisans eğitimi veren; Ziraat, Tarım ve Doğa

Bilimleri Fakültelerinde, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerinde, Su Ürünleri Fakültelerinde,

Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerinde ve Fen Edebiyat Fakültelerinin

Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde, Veteriner Fakülteleri ve Orman

Fakültelerinde lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulu?nun

belirleyeceği alanlarda uzaktan ve/veya örgün öğretim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama

eğitimleri için ilgisine göre Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği

yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu?nca belirlenir.

Mütercim-tercümanların ek ödemeleri

Madde 44- (1) Mütercim-tercüman kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek

ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

D) TOPLU SÖZLEŞME KAPSAMINDA GÖRÜŞÜLMESİ KONUSUNDA

UZLAŞILAMAYAN TEKLİFLER

Ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis, tedavi ile protez giderleri

Madde 1- (1) Kamu görevlilerinin, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest çalışan

diş hekimlerine yaptırdıkları, ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis ve tedavi giderleri ile bu

kapsamda ağız ve diş protezlerine ilişkin giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

Emeklilik hakları, ikramiye ve maaşı

Madde 2- (1) 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi

kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak

Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen

hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara da; 5534 sayılı

Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi geçen çalışmalarının

karşılığı, emekli ikramiyesi ödenir.

(2) Emekliye ayrılan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı; emekliye ayrılma- dan

önceki son maaşının net tutarı ile son maaşındaki özel kesintiler toplamına (Ek ödemenin %75?i

oranına) ilgili Kanundaki oranın uygulanması suretiyle bağlanır.

(3) Emeklilik ikramiyesi ödenmesinde en az çalışma süresi şeklinde alt süre sınırı

uygulanmaz.

(4) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine

göre emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için; bir tam

fiili hizmet yılına tekabül eden emekli ikramiyesi tutarının 365 günlük süreye karşılık olduğu

kabul edilmek ve tam fiili hizmet yılından eksik kalan sürenin kaç gün olduğu dikkate alınmak

suretiyle yapılacak kıyaslamaya göre hesaplanacak tutarda emekli ikramiyesi ödenir.

(5) 5510 sayılı Kanuna tabi olarak yapılan uygulamanın lehe olma durumu hariç kamu

görevlilerine bağlanacak emekli maaşı ve ödenecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 5434

sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

32

Muayene/tedavi/ilaç katılım payı

Madde 3- (1) Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere kamu

görevlileri ve emeklilerinden, muayene, tedavi, reçete ve ilaç (ortez - protez dahil) katılım-katkı

payı ve başka bir ad altında ücret alınmaz.

Kamu görevlisi emeklileri

Madde 4- (1) Emekli kamu görevlileri ile bunların dul aylığı veya yetim aylığı

bağlanmasına müstahak yakınları; kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve

dinlenme tesislerinden, ilgili kurumun personeli için belirlenen fiyat tarifesi üzerinden %50

indirimli yararlanır.

(2) Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı

emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave

ödeme gerçekleştirilir.

(3) Emekli olan kamu görevlileri, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik

ilişkisini sürdürebilir. Emekli olduğu tarihte herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmayan emekli

kamu görevlileri, en son görev yaptığı kurumun/kuruluşun dahil olduğu hizmet kolundaki

sendikalara üye olabilir.

(4) Emekli kamu görevlileri, yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz

yararlandırılır.

(5) Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre emeklilik aylığı veya

yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında

sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış

olanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ilişkin hükümler çerçevesinde genel

sağlık sigortasından yararlandırılır.

Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personelin emeklilik sınırlaması

Madde 5- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu

maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında

geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne

istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenler hakkında Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar?ın ek 9 uncu maddesinin 15 inci fıkrasındaki; ?Bu

madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri

uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.? hükmü uygulanmaz.

Ara rejim dönemi mağdurlarının kayıplarının tazmini

Madde 6- (1) 28 Şubat kararı çerçevesindeki uygulama, iş, işlem, düzenleme ve kararlara

bağlı olarak; istifa etmek zorunda kalan, göreve başla(ya)mayan, görevine son verilen kamu

görevlilerinin;

a) Durumu belgelendirmesi ve/veya tereddütte yer vermeyecek biçimde kanıtlaması

halinde yeniden Devlet memurluğuna atanmaları sağlanır. Bu kişilerin açıkta geçen süreleri mali,

sosyal ve özlük hakları başka bir işleme gerek kalmaksızın iade edilir ve haklarının iade

edilmesinde göreve dönme şartı aranmaz. Bu kişilerin aynı döneme ilişkin kendileri tarafından

ödenmiş sosyal güvenlik primleri; mükerrer kabul edilir, ödemenin gerçekleştireceği tarihteki

güncel tutarlar esas alınarak kendilerine iade edilir.

b) Açıkta geçen sürelerde, diğer istihdam türlerinde ve/veya kendi nam ve hesabına

çalışmak suretiyle emeklilik hakkı elde edenler; emekli maaşı ve diğer bakımlardan aleyhlerine

bir durum oluşmaması ve istekte bulunmaları kaydıyla durumlarına uygun kadro ve görevlerle

33

ilişkilendirilmek suretiyle kamu görevlisi emeklisi olarak kabul edilir ve buna dair intibakları

yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ve tazmin edilmesi düzenlenen haklar dışında oluşan

mağduriyet, kayıp ve benzeri durumların tespitine, tespit edilen mağduriyetlerin ve kayıpların

tazminine yönelik çalışma yapılması ve buna ilişkin yasal ve idari düzenlemeye ihtiyaç duyulan

hususların belirlenerek gerekli mercilere iletilmesi konularını yürütmek üzere yetkili

konfederasyon ve sendikalardan birer temsilciyle birinci fıkrada belirtilen Karar kapsamında

mağdur olanların kurduğu/üye olduğu dernekler arasından kamu görevlileri sendikaları heyet

başkanınca belirlenen en fazla üçünden birer temsilcinin ve ?Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile,

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı

İdari İşler Başkanlığından? birer temsilcinin katılımı ile oluşturulacak Mağduriyetleri Tespit ve

Tazmin Komisyonu en geç 28.02.2020 tarihine kadar çalışmalarını raporlaştırır. Bu rapor 2020

Mart ayında yapılacak KPDK toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Hizmet sınıfı değişiklileri

Madde 7- (1) Yardım Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdari

Hizmetler Sınıfında değerlendirilir.

(2) Matbaacı, teknisyen yardımcısı, aşçı, itfaiyeci, şoför, arşiv memuru, enformasyon

memuru, fotoğrafçı, kameraman ve kaptan unvanında çalışan personel, güvenlikçi, kaloriferci,

laborant yardımcısı, kuaför, berber ve mesleki teknik öğrenim gören diğer yardımcı hizmetler

sınıfı personeli teknik hizmetler sınıfına değerlendirilir.

Pozitif ayrımcılık kapsamında sağlanacak haklar

Madde 8- (1) Engelli aile bireyi olan kamu görevlileri;

a) Gelir düzeyine ilişkin şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen engelli bakım

ücretinden yararlandırılır. Bu ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.

b) Engelli aile bireyinin bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli

bulunması kaydıyla, istekleri halinde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin yarısında görev

yapmama hakkından yararlandırılır.

c) Engelli aile bireyinin bakım ücretinden yararlanmayı gerektiren düzeyde engeli

bulunması kaydıyla, her yıl için 90 gün fiili hizmet zammından (yıpranma payından)

yararlandırılır.

(2) Şehit/gazi yakını kapsamında ve gazilik unvanına bağlı olarak istihdam edilen kamu

görevlilerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, kısıtlayıcı hükümler uygulanmaksızın

yerine getirilir.

(3) Engelli kamu görevlilerinin TOKİ konutlarından satın almaları halinde, (tek konut

için) faizsiz kredi kullandırılır.

(4) Engelli kamu görevlilerinin derece artışı, 2 yılda bir gerçekleştirilir. Buna ilave olarak

her 5 yılda bir ilave bir derece verilir.

(5) Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine

bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir.

25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınır. Engelli kamu

görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın % 85?inden az olamaz.

(6) Engelli kamu görevlileri, (emeklilikleri de dahil olmak üzere) derece ve kademelerine

bakılmaksızın yeşil pasaport hakkından yararlandırılır.

(7) Engelli kamu görevlilerinin atanmasına ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile

mevzuat düzenlemeleri için oluşturulan kurul ve komisyonlarda, bu toplu sözleşmenin tarafı olan

Konfederasyon tarafından bildirilecek engelli kamu görevlileri temsilcisi yer alır.

34

(8) Engelli kamu görevlilerine, ulaşımlarını sağladıkları motorlu taşıt alımları KDV?den

muaf tutulur.

(9) Engellilerin bir kereye mahsus olmak üzere istekte bulundukları yere, yer değiştirme

suretiyle atanmalarında herhangi bir kayıt ve sınır uygulanmaz.

(10) Engelli kamu görevlisinin çalıştığı kurumun il dışında yapacağı eğitim, seminer vb.

faaliyetlerde refakatçi götürmesine imkân verilerek masrafları kurumca karşılanır.

(11) Engelli kamu görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca koordine edilenler

kapsamında Hac farizası ve Umre için % 3 kontenjanı uygulanır. Engelliler ve refakatçileri, hac

ve umre ziyaretlerinden % 50 indirimli yararlanır.

(12) Ortaöğrenim (lise) ve yükseköğrenim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan

engelli kamu görevlileri, görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ

veya memur kadrolarına atanır.

(13) Bu madde kapsamındaki engelli kamu görevlisi ifadesi; engellilere mahsus

kontenjana mahsus olarak kamu görevlisi olarak atanan engelliler ile göreve başladıktan sonra

engelli kamu görevlisi olarak atanmayı gerektirecek düzeyde engeli olan kamu görevlilerini

kapsar.

Bakım yükümlülüğü kapsamında sağlanacak haklar

Madde 9- (1) Kamu görevlileri, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve bakmakla yükümlü

oldukları anne, baba ve birinci dereceden yakınları için, gelir düzeyine ilişkin şart aranmaksızın

ilgili mevzuatında belirtilen yaşlı bakım ücretinden yararlandırılır. Bu ücret, maaşlarıyla birlikte

ödenir.

(2) Eşi vefat eden veya boşanan kamu görevlilerinin, her çocuğu için bir kez olmak üzere

çocuğunun öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim alanına yer

değiştirme suretiyle atamaları yapılır.

Kadın kamu görevlilerine yönelik pozitif ayrımcılık hükümleri

Madde 10- (1) Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere doğum sonrası ücretli izin

süresi, 24 hafta olarak uygulanır.

(2) Kadın kamu görevlilerinin emekliliğe ilişkin yaş ve hizmet süresi, her çocuk için bir

yıl eksik uygulanır.

(3) Çoğul doğumlarda bir kat artırımlı olmak üzere, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde düzenlenen süt izninin analık izninin bitimini müteakip ikinci altı aylık dönem için

belirlenen süre de üç saat olarak uygulanır.

(4) Kadın kamu görevlilerine yönelik ?mobbing? fiillerinin tespiti için ?mobbing

birimleri? kurulur. Kadın kamu görevlilerine yönelik ?mobbing? fiilleriyle ilgili olarak

haklarında disiplin soruşturması ya da adli kovuşturma açılan kamu görevlileri hakkında,

başkaca şart aranmaksızın ilgili mevzuatında belirtilen usul ve süre kayıtlarına uyularak

görevden uzaklaştırma işlemi uygulanır. Kadın kamu görevlilerine yönelik ?mobbing/psikolojik

taciz? fiilini işlediği kesinleşenler hakkında; ilgili mevzuatında belirtilen yaptırımlar bir kat

artırımlı uygulanır.

Sözleşmeli personelin iş sonu tazminatı

Madde 11- (1) Sözleşmeli personele, sözleşmelerinin sona ermesi sebebiyle ilgili

mevzuatı uyarınca verilecek iş sonu tazminatı; gelir vergisinden müstesna tutulmasına yönelik

düzenleme yapılmadığı sürece, söz konusu mevzuat uyarınca hesaplanacak tutarlar %10

artırılmak suretiyle ödenir.

35

Bazı unvanlara ve kadrolara ilişkin haklar

Madde 12- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36 ncı maddesinin (A) bendinin

dördüncü fıkrasında belirtilen haktan, ?ekonomist? unvanlı kadrolarda istihdam edilen kamu

görevlileri de yararlandırılır.

(2) 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında öğrenime gönderilen ve mecburi

hizmetlerini yapmak üze- re kamu kurumlarına farklı unvanlarda atamaları yapılan personel,

kurumlarında bulunan öğrenimlerine uygun kariyer uzmanı kadrolarına sınavsız atanma

hakkından yararlandırılır.

Kalkınmada öncelikli yörelerde geçen çalışma süreleri ile disiplin cezası almaksızın

geçirilen süreler için ilave bir kademe verilmesi

Madde 13- (1) 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir

kademe verilmesi hakkından, ?mecburi olarak sürekli görevle atanma? şartı aranmaksızın madde

içeriğindeki diğer şartları taşıyan bütün kamu görevlileri yararlanır.

(2) 657 sayılı Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasındaki ilave bir kademe

verilmesinde aranan iki yıl görev yapma şartı, engelli kamu görevlileri bakımından bir yıl olarak

uygulanır.

(3) Kamu görevlilerine disiplin cezası almaksızın geçirdikleri her dört yıl için ilave bir

kademe verilir. Dört yıllık sürenin hesaplanmasında aylıksız izinde geçirilen süreler ile adaylık

süresi de dikkate alınır.

(4) 657 sayılı Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev

unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya

hak kazanan ve son dört yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış

hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

Geçici görevlendirmede isteğe bağlılık

Madde 14- (1) 375 sayılı KHK?nın ek 25 inci maddesi kapsamında yapılacak geçici

görevlendirmelerde kamu görevlisinin isteğinin bulunması ve/veya kamu kurum ve kuruluşunun

muvafakatinin olması şartı aranır.

(2) Birinci fıkra hükmü, 03.05.2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe konulan ?Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği? kapsamındaki geçici

görevlendirmelerde de uygulanır.

Ödüllendirme esasları ve ödül tutarı

Madde 15- (1) Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile

emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf

sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının

önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında

veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere

dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde

valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarılarının niteliğine göre ?başarı belgesi? ya da

?üstün başarı belgesi? verilir. Kamu görevlilerine, bu fıkranın birinci cümlesinde belirtilen

durum ve hallerin var olması ve aynı durum ve halleri için düzenlenmemesi kaydıyla birden

fazla başarı veya üstün başarı belgesi verilebilir.

(2) Başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden ayda

maaşıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) iki katı tutarında başarı

ödülü verilir.

36

(3) Üstün başarı belgesi verilen kamu görevlilerine, belgenin düzenlediği tarihi takip eden

ayda maaşıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) dört katı tutarında

üstün başarı ödülü verilir.

(4) Başarı ve üstün başarılı ödülünden, damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz.

(5) Kamu görevlilerine, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve 5434

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi- ne

esas toplam hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilmek üzere; her üç başarı belgesi ile her

üstün başarı belgesi için ilave kademe ayrıca verilir.

(6) Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı; hizmet sınıfı, görev

yapılan kurum ve diğer hususlar gözetilerek sınırlanamaz.

(7) Bu madde hükümleri, istihdamlarına esas mevzuat hükümleri yönüyle ayırım

yapılmaksızın geçici personel ile sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen kamu

görevlileri hakkında da uygulanır.

(8) Ödüllendirme esas ve tutarına ilişkin diğer hususlarda, yukarıda yer verilen hükümleri

aykırı olmaması kaydıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

İstihdam fazlası olarak belirlenen personel ile kadrosu kaldırılan kamu

görevlilerinin durumlarına uygun kadrolara ve diğer kurumlara nakilleri

Madde 16- (1) 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında kadroları kaldırılan

Devlet memurları ile özelleştirme kapsam ve programlarında bulunan Kamu İktisadi

Teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında görev yapan ve istihdam fazlası olarak belirlenen kamu

görevlilerinden isimleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere kamu personel

mevzuatına dair uygulamaya esas görüş oluşturmakla/toplu sözleşme sürecinin sekretaryasını

yürütmekle sorumlu birime bildirilenlerin nakilleri, öğrenimleri ve unvanları itibarıyla

atanabilecekleri hizmet sınıfına dâhil kadro ve unvanlara yapılır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki haktan,

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetveldeki kadrolarda

istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personel,

b) 657 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda müdür ve daha üst unvanlı

kadrolarda bulunanlar ve danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda bulunanlar da yararlandırılır.

(3) Kadrolarının kaldırılmasına veya istihdam fazlası personel olarak belirlenerek

nakilleri bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında diğer kurumlara yapılan personelin

yararlanacağı zam ve tazminatlar ile mali ve sosyal haklarının ödenmesinde, nakledildikleri

kadro ve unvana ait mali ve sosyal haklarının parasal karşılığının nakil öncesi yürüttükleri

görevlerden daha yüksek olması hali hariç olmak üzere nakledildikleri tarihten önce

yararlandıkları en yüksek oran, gösterge rakamı ve tutar dikkate alınır. Bu kapsamdaki personel,

emsali kamu görevlilerinin yararlandığı artışlardan yararlandırılır.

Dinlenme hakkı ve izinler

Madde 17- (1) Kamu görevlileri, yıllık ve mazeret izinlerini iş günü esasıyla kullanır.

(2) Yıllık izinlerde kullanılan izin süresinin beş günden az olmaması kaydıyla gidiş ve

dönüş için birer gün yol izni kullandırılır.

(3) Yıllık izinler kamu görevlisinin isteği doğrultusunda kullandırılır. Yıllık izin

kapsamında kullanılacak sürenin en az 3 gün olması esastır. Bundan daha kısa süre izin iş yerinin

tak- dirindedir.

(4) Sözleşmeli personel dâhil kamu görevlileri, yılı içerisinde kullanamadıkları izin

sürelerini ertesi yıl kullanabilirler.

37

(5) Kullandırılmayan izin sürelerinin her günü için en yüksek devlet memuru aylığının

yarısı tutarında izin tazminatı ödenir.

(6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur statüsünde istihdam edilen

kamu görevlilerinin yararlandığı yıllık, aylıksız, mazeret, refakat, süt, ölüm, doğum ve benzeri

izin haklarından sözleşmeli statüde görev yapanlar dâhil statü farklılığı olmaksızın bütün kamu

görevlileri faydalandırılır.

(7) Engelli kamu görevlileri, yıllık izin haklarından %25, mazeret izninden %50, süt ve

doğum izinlerinden %100 artırımlı yararlandırılır.

(8) Sözleşmeli personel statüsündeki kamu görevlileri hakkında yukarıdaki fıkrada yer

verilenlere ilave olarak dinlenme ve izin hakkı kapsamında aşağıdaki hükümler de uygulanır.

Söz konusu hükümler kadrolu statüde görev yapan personelin ilgili mevzuatında

düzenlenenden daha geniş haklar içermesi halinde kadrolu statüde görev yapan personel

hakkında da uygulanır.

(a) Hastalık, doğum, -evlat edinme dahil- analık, babalık, süt izni ile mazeret ve doğum

sonrası dönemdeki yarı zamanlı çalışma haklarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

4/A kapsamındaki kamu görevlilerinin yararlandığı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

(b) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz

kalması durumunda ilgili mevzuatı kapsamındaki ücretli sağlık izninden yararlandırılır.

(c) En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli

olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalan- ması

hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması

kaydıyla bir takvim yılı içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli mazeret izni

kullanabilir.

(d) Evli olmayan çocuğunun (evli olmakla birlikte eşi en az yüzde 70 oranında engelli

olan çocuklar ile evli olmakla birlikte eşi doğum yapmış olup doğumun üzerinden sekiz haftalık

süre geçmemiş olan çocuklar dâhil), eşinin, birlikte ikamet ettiği ana veya babasının yatarak

tedavi görmesi durumunda, refakat edilmemesi halinde hayati tehlike meydana gelebileceği

yönünde sağlık raporu düzenlenmiş olması ve sadece sözleşmeli personel adına refakatçi kaydı

çıkarılmış olması şartıyla, yatarak tedavi sırasındaki refakat süresini geçmemek ve her halükarda

bir takvim yılı içinde üç aydan fazla olmamak üzere toptan veya bölümler hâlinde ücretli izin

kullanabilir.

(9) İlgili mevzuatı kapsamında yarı zamanlı çalışması durumunda, 5510 sayılı Sosyal

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

kapsamında sigortalı sayılanların, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak yarım zamanlı

çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımlarının yarım olarak

ödendiği döneme ilişkin prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanır. Bu fıkra kapsamına

girenlerin yarım zamanlı olarak çalışılan günlere ilişkin sigorta primleri, normal zamanlı

çalışılması hâlinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç tutarının yarısı üzerinden

ödenir. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren yükümlülüğünde

herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, sigorta primine esas aylık kazanç tutarının tamamı

üzerinden ödenmeye devam olunur. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle

mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenen sözleşmeli personelin eksik çalışılan süreleri,

kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları hâlinde, 5510 sayılı Kanunun 41

inci maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten

itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.

38

Statü, atama, yer değiştirme, derece yükselmesi, görevde yükselme ve diğer hususlar

Madde 18- (1) Taşra Uzmanlarına İlave Bir Derece; 657 sayılı Kanunu 152 nci

maddesinin ?II- Tazminatlar? başlıklı bölümünün ?A) Özel Hizmet Tazminatı? fıkrasının (h) ve

(i) bentlerinde sayılan uzman ve müfettiş unvanlı kadrolara atanmış olanlardan aynı Kanunun 36

ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi kapsamında

derece yükselmesinden yararlanmamış olanlar hakkında 15/1/2020 tarihi itibarıyla bir derece

yükselmesi uygulanır.

(2) Emekliye Ayrılanlara Görev Silahının Tevdi Edilmesi ve Harçtan Muafiyet; Orman

muhafaza memurları ile Gümrük muhafaza memurları dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı gereği

silah taşıma ve kullanma yetkisine haiz kamu görevlileri; fiilen görev yaptıkları dönemde

kurumlarınca kendilerine tahsis edilen zat?ı /şahsi silahlarını, emekli olduklarında herhangi bir

harç, vergi ve ücret ödemeksizin edinebilirler. Bu kapsamdaki personelden emekli oldukları

dönemde de, fiilen görev yaptıkları dönemde ya da emekli oldukları tarihten sonra edindikleri

ayrımı yapılmaksızın sahip oldukları silaha ilişkin vergi, harç ve ücret alınmaz.

(3) Araçlara Kasko Yapılması; Kamu kurum ve kuruluşlara ait motorlu taşıtlara, kullanım

amaçlarına ilişkin ayrım yapılmaksızın kasko sigortası yaptırılır. Buna ilişkin giderler ilgili

kuruluşun bütçesinden karşılanır.

(4) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları; Kamu kurum ve kuruluşları her

yıl en az bir defa boş kadroya ilişkin sayı sınırı olmaksızın görevde yükselme ve unvan

değişikliği sınavı yapar. Bu sınavların sonuçları, müteakip sınava kadar geçerli kabul edilir.

Sınav sonuçlarının belli olmasından sonra boşalan ve ihtiyaç duyulan kadrolara öncelikle bu

sınav kapsamında başarılı olanların atanması esastır. Unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı

uygulaması yapılmaz. Atama yapılacak kadro sayısının sınava katılacak aday sayısından fazla

olması halinde unvan değişikliği sınavı yapılmaksızın ilgililer unvanlarına uygun kadrolarla

ilişkilendirilir.

Koruma güvenlik memurlarının çalışma hakkı ve diğer hususlar

Madde 19- (1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında bulunanlardan 45 yaşını

dolduranlar, talepleri halinde, yönetici kadroları ile unvan değişikliği sınavlarına tabi kadrolar

dışındaki kadrolara, sınav haricindeki koşulları taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına

tabi tutulmaksızın durumlarına ve idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenecek diğer kadro

veya pozisyonlara atanabilirler.

(2) Koruma güvenlik görevlileri unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarına diğer

personel gibi katılır.

(3) Sağlık sorunları nedeniyle güvenlik görevinden ayrılan personel genel idari hizmetler

sınıfında kendi unvan (güvenlik görevlisi şef, amir, memur) veya pozisyonuna uygun göreve

atanırlar.

Kamu görevlilerinin anayasal haklarını kullanması ve teminat altına alınması

Madde 20- (1) Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle;

a) Düşünce ve kanaat hürriyeti,

b) Düşünceyi açıklama hürriyeti,

c) Din ve vicdan hürriyeti,

d) İbadet hürriyeti,

e) Siyaset (Seçme-Seçilme) hakkı,

f) Çalışma Hakkı,

g) Sendika üyeliği, toplu sözleşme ve grev hakkı,

h) Toplantı ve gösteri yürüyüşü

39

konularında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlama uygulanamaz. Bu hakların

kullanımını imkânsızlaştıran veya zorlaştıran ya da bu hakların kullanılması halinde ilgililer

hakkında disiplin cezası verilmesini öngören mevzuat hükümleri uygulanmaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada sayılan haklardan işyerlerinde

kullanılabilecek olanların kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri alır ve kuralları hayata geçirir.

(3) Kamu görevlileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve

Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerinde kılık-kıyafet yasağı sonucu doğuran ve evrensel

hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykırı hükümlerine tabi olmak- sızın

özgür tercihleriyle belirledikleri kılık-kıyafetle kamu hizmeti sunabilirler. Bu hakkın

kullanılmasında, bağlı bulunan bakanlık, yargı organları ve benzeri çerçevede görev yapılan

kurum dâhil olmak üzere unvan, kadro, mesleğin niteliği ve benzere sebeplere dayalı ayrım ve

sınırlama yapılamaz.

(4) Kamu görevlileri dahil olmak üzere herkes, evrensel hukukta ve uluslararası

anlaşmalarda belirtilen çerçeve içerisinde sendikal örgütlenme hakkından faydalanır. Bütün

kamu görevlilerinin, sendika kurma ve kurulu sendikalara üye olma hakkına sahip olması esastır.

4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer verilen sendikal örgütlenmeye ilişkin sınırlamalar

ve yasaklar uygulanmaz.

(5) Kamu görevlileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve

Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerinde kılık-kıyafet yasağı sonucu doğuran ve evrensel

hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykırı hükümlerine tabi olmak- sızın

özgür tercihleriyle belirledikleri kılık-kıyafetle kamu hizmeti sunabilirler. Bu hakkın

kullanılmasında, bağlı bulunan bakanlık, yargı organları ve benzeri çerçevede görev yapılan

kurum dâhil olmak üzere unvan, kadro, mesleğin niteliği ve benzere sebeplere dayalı ayrım ve

sınırlama yapılamaz.

Ağır hastalık hallerinde avans

Madde 21- (1) Kamu görevlilerine, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile

fertlerinin (eş, çocuk, anne, baba ve birinci derece kan ve sıhri hısımlarının), ağır hastalıklarının

tedavisinde, organ ve doku nakilleri ile maliyeti yüksek tıp uygulamasını gerektiren teşhis ve

tedavi hizmeti gerektiren durumlarda talepleri halinde, faiz işletilmemek ve 48 ayda geri

ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı tutarında avans verilir.

Komisyonlarda sendika temsilcisinin bulundurulması

Madde 22- (1) İlgili mevzuatında sendika temsilcisi bulundurulmasının zorunlu olduğu

kurul ve komisyonlar haricinde, kamu kurumlarında oluşturulan lojman, ihale, görevde yükselme

ve unvan değişikliği sınavları, spor ve bu gibi komisyonlarda hizmet kolunda yetkili kamu

görevlileri sendikasının temsilcileri yer alır.

Toplu sözleşmeden yararlanma ve dayanışma aidatı

Madde 23- (1) Yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olan kamu görevlileri ile

herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri, toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin

geneline yönelik bölümünden doğrudan yararlanırlar.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki kamu görevlilerinden yetkili sendika üyesi olmayanlar,

hizmet kolu toplu sözleşmesinden yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle

yararlanabilir. Dayanışma aidatı; yetkili sendika dışındaki sendikalara üye kamu görevlileri için

emsali yetkili sendika üyesinin ödediği sendika aidatı kadar; (sendika üyesi olma hakkı olmakla

birlikte) herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri için ise üyelik aidatının iki katıdır.

40

Üniversite kamu konutlarının (lojman) dağıtımı

Madde 24- (1) Yükseköğretim kurumlarının uhdelerinde bulunan kamu konutlarının

(hizmet tahsisli konutlar dikkate alınmaksızın) %80?i, sıra tahsisli konut kapsamında tahsis

edilir. Konutların personele tahsisinde, tabi olunan personel mevzuatına dayalı ayırımcı

uygulamalar yapılmaz.

Sözleşmeli statüden kadroya geçen personel

Madde 25- (1) 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli statüden

kadroya geçen ve döner sermaye bünyesinde istihdam edilen personelin mali ve sosyal hakları ile

parasal karşılığı bulunan ödemeleri, genel bütçeden ödenir.

Sağlık personelinin emekli aylıklarına ilave ödeme

Madde 26- (1) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarından 5434

sayılı Emekli Sandığı Kanunun ek 84 üncü maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere; emekli,

adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, lisans mezunu olanlar için (4500)

gösterge rakamının, ön lisans mezunları için (3500) gösterge rakamının, ortaöğretim mezunları

için (2500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her

ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılmalıdır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği

Madde 27- (1) Bu sözleşme döneminde, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları

en az bir kez yapılır.

Uzman kadrolarına atama ve hizmet sınıfı değişikliği

Madde 28- (1) Adli Tıp Kurumu bünyesinde çalışan adli tıp uzmanlığı dışındaki teknik

konularda bilirkişilik yapan, teknik raporları düzenleyen lisans mezunu (fizik, kimya, biyoloji

adli bilişim, trafik ihtisas ve gözlem daireleri ) çalışanlara kariyer uzmanlık kadrosu verilmesi

hususunda çalışma yapılır.

(2) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri

Uzmanı, APK Uzmanı kadrolarında görev yapanların tamamı 633 sayılı Kanun?un 11. Maddesi

kapsamında Diyanet İşleri uzmanı kadrosuna atanırlar

(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli,

Vakıflar Yönetmeliğinin 158 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki

şartlar aranmaksızın, kurum içi özel vakıf uzmanlığı sınavına katılma hakkından yararlanır.

(4) Adalet Bakanlığı teşkilatında zabıt katibi kadrosunda bulunanlar için kariyer

basamağı oluşturmak amacıyla uzman katip unvanı oluşturulur, görev süresi 10 yılını

tamamlayan zabıt katipleri uzman katip olarak atanır. Uzman katiplerin mali ve sosyal hakları

kurumda şef kadrosunda bulunanlarla eşit olarak belirlenir.

(5) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi

itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin

cezası almayan ve aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzmanı için yaş ve öğrenim alanı şartları

hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları mezkur Bakanlık

tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak

sınavda başarılı olanlar, aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzmanı kadrolarına atanırlar.

(6) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek

44 üncü maddesine tabi sosyal sigorta uzman yardımcısı ve sosyal sigorta uzmanı kadroları

oluşturulur. Kurum kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev

yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan ve sosyal

sigorta uzmanı için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları

taşıyan personelden; usul ve esasları mezkur Başkanlık tarafından belirlenerek bu maddenin

41

yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, sosyal

sigorta uzmanı kadrolarına atanırlar.

(7) İş ve meslek danışmanı kadro unvanı iş ve meslek edindirme uzmanı olarak

değiştirilir.

(8) Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 44

üncü maddesine tabi gümrük uzman yardımcısı ve gümrük uzmanı kadroları oluşturulur. Kurum

kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç

son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan ve gümrük uzmanı için yaş ve öğrenim

alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları

mezkur Bakanlık tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde

iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, gümrük uzmanı kadrolarına atanırlar.

(9) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında istatistikçi, matematikçi, ekonomist gibi

lisans düzeyinde öğrenim mezunu olan, kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin

cezası almayan, TUİK uzmanı için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen

diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları mezkur Başkanlık tarafından belirlenerek bu

maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar,

TUİK uzmanı kadrolarına atanırlar.

(10) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan personelden

diğer şartları taşımaları kaydıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar açılacak kurum içi

Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavına başvurabilir.

(11) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde ? yerel

yönetim uzmanı? ve ?yerel yönetim uzman yardımcısı? unvanda personel istihdam edilmesine,

söz konusu personelin kariyer uzman kapsamına alınmasına yönelik çalışma yapılır.

(12) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu?nda; Kurumun Uzman Personel

ihtiyacının karşılanması amacı ile yapılacak alımlarda, her alım döneminde vizelenmiş boş norm

kadro sayısının %20 sine kadar olan kısmı, kurumda görev yapan ve şartları taşıyan Destek

Personeli arasından ve yapılacak olan kurum içi sınavla alınır.

(13) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla

en az beş yıl görev yapan, Mülkiyet uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç

mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Tapu ve Kadastro

Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde

üç defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, Mülkiyet Uzmanı kadrolarına atanırlar.

(14) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında çalışan personelin kurum

içinde yapılacak sınav ile çevre ve şehircilik uzmanı kadrolarına atanabilmeleri için gerekli

çalışma yapılacaktır.

(15) Bir defaya mahsus olmak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev

yapan personelden;

a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olan,

b) Son üç yıllık süre içerisinde disiplin cezası almamış olan,

c) Tezli yüksek lisans veya doktora yapan veya hazırlayacakları tezleri Kurumca kabul

edilenler, öğrenim alanına göre teknik veya idarî uzman kadrosuna sınavsız olarak atanır.

(16) DHMİ?de Havacılık Bilgi Uzmanı pozisyonu ihdas edilir. AIM Memuru

pozisyonunda görev yapan personel bu pozisyona geçirilir.

(17) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kariyer uzman ve

uzman yardımcısı olarak görev yapan personel hizmet ihtiyacı çerçevesinde taşrada

görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler merkezde çalışan kariyer uzmanlarıyla aynı

mali haklardan yararlandırılır.

(18) Kültür ve Turizm Bakanlığında sözleşmeli (THS) Arşiv Uzmanı olarak görev

yapmakta iken 6495 sayılı kanun ile kadroya alınırken GİH Uzmanı olarak atananlarının kadro

unvanı THS Arşiv Uzmanı olarak değiştirilmiştir.

42

(19) İçişleri Bakanlığında Teknik Hizmetler Sınıfında Arşivci ve Arşiv Uzmanı kadrosu

ihdas edilmesi için çalışma yapılacaktır.

(20) Teknik okul mezunu olup (meslek lisesi, meslek yüksek okulu, mimarlık,

mühendislik, şehir plancısı, müze araştırmacısı, arkeolog v.b.) öğrenim durumları itibarı ile

kadrosunda olmayanlara bir defaya mahsus unvan değişikliği sınavı olmaksızın kadro verilir.

(21) Orman Muhafaza Memurları, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında değerlendirilir.

(22) Matbaacı unvanında çalışan personel, Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil edilir.

(23) Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı?nda çeşitli

unvanlarda Sözleşmeli Teknik Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632 sayılı KHK ve 6495

sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/A kadrosuna geçirilen ve GİH Sınıfında Uzman unvanına

atamaları yapılan personel, Teknik Hizmetler sınıfına dâhil edilir.

(24) Çeşitli unvanlarda Sözleşmeli Teknik Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632

sayılı KHK ve 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/A kadrosuna geçirilen ve GİH

Sınıfında Uzman unvanına atamaları yapılan personel, Teknik Hizmetler sınıfına dâhil edilir.

(25) Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde her türlü denetim faaliyetlerinde çalışan personele

?Ulaştırma Denetmeni? Unvanı verilir.

(26) ARFF Memurları, tekniker unvanı kullanabilir.

(27) Hava Trafik Kontrolörleri, Uzman (A Grubu) unvanı kullanır.

İkramiye

Madde 29- (1) 15/01/2012 tarihinden sonra mimar, mühendis, avukat, müze araştırmacısı

ve şehir plancısı kadrolarında göreve başlayanlar ile görevde yükselme sınavı ile müdür ve

şube müdürü olarak atananlara Haziran ve Aralık ayında olmak üzere iki maaş ikramiye verilir.

İdari kadrolara sivil personel atanması

Madde 30- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü kadro ve

pozisyonlarında görev yapan sivil personel; idari, bütçe, ikmal, inşaat, emlak, lojistik, sosyal

tesisler ile benzeri nitelikteki birimlerde amir ve yönetici görevleri/kadroları ile bunların

yardımcılıklarına atanabilir. Bu mahiyetteki işlemlerin uygulanmasına engel nitelikteki hükümler

uygulamada dikkate alınmaz.

Yemek yardımında mali sorumlulukların tazmini ve terkini

Madde 31- (1) Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, büyükşehir belediyeleri ve bağlı

kuruluşları, belediye, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde kamu görevlilerine

01/01/2019 tarihinden önce ödenen yemek paralarıyla ilgili olarak personel hakkında idari veya

mali yargılama ve takibat yapılamaz, yapılan takibat sonucunda tahakkuk edilen tutarlar terkin,

ilgililerden tahsil edilen tutarlar ise ilgili kurumlarca kendisinden tahsilat yapılan personele iade

edilir.

Re?sen atananlar hakkındaki terkin ve iade işlemleri

Madde 32- (1) 01/01/2019 tarihine kadar il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları

tarafından unvan değişikliği öngörülen kadrolara re?sen ataması yapılan personelden haklarında

ilgili denetim birimleri ya da mali denetim yapmakla görevli kuruluşlar tarafından getirilen idari

ya da mali teklife bağlı olarak bulundukları kadrolarla ilişiği kesilerek görev yaptıkları maaş ve

ücret farklarının kişi borcu şeklinde tahsiline karar verilenler hakkında; kadrolarıyla ilişiği

kesilenler görevlerine iade edilir, haklarında tahakkuk ettirilen borç tutarları terkin, tahsil

edilenler ise iade edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki personelden haklarında herhangi bir işlem tesis

edilmeyenler için bulundukları kadro müktesep hak kabul edilir.

43

Hac ibadeti için görevlendirme

Madde 33- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Hac

Organizasyonlarında, Ülkemiz hacı adayları tarafından kesilecek kurbanlıkların denetim ve

kontrolüne dair işlemleri yapmak üzere; Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra

teşkilatlarında görev yapan Veteriner Hekimler görevlendirilirler.

Hususi damgalı pasaport verilmesi

Madde 34- (1) Engelli kamu görevlileri, kadro dereceleri 5 ve daha üzeri derecede olan

kamu görevlileri, 2547 sayılı Kanunun 33/a ve 50/d maddeleri kapsamında istihdam edilen

araştırma görevlileri ile İlbank AŞ. Kanununa tabii banka personeli hususi damgalı pasaport

hakkından yararlandırılır.

Kurum içi yükselme sınavı

Madde 35- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi

itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin

cezası almayan ve Sosyal Güvenlik Denetmeni olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları

hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Sosyal Güvenlik

Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl

içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına

atanırlar.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında görev yapan icra memurları öğrenim

durumlarına göre yükselebilecekleri derecedeki kadrolara atanır. Kurumda yükseköğrenim

mezunu olan personel için her yıl sınav açılarak bu sınavda başarılı olanların icra memuru

kadrolarına atanması sağlanır.

Kurum içi denetmenlik sınavı

Madde 36- (1) Ticaret Bakanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç

yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan,

Ticaret Denetmeni olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen

diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenerek bu

maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar,

Ticaret Denetmeni kadrolarına atanırlar.

Silah ruhsatı ve görev silahlarını edinme

Madde 37- (1) Emniyet Teşkilatında görev yapan ve çalışırken silah taşıma ruhsatı

harcından muaf tutulan sivil memurlar ile Orman muhafaza memurları ve ilgili mevzuatına

dayanarak görevin yerine getirilmesi kapsamında silah taşımaya yetkisine haiz diğer kamu

görevlileri, bu hakları emeklilikte de harçsız olarak devam ettirilir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki personel, görevleri gereği edindikleri resmi silahları

bedelsiz satın alabilirler.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı

Madde 38- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Personel İhtiyacının

karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı

Madde 39- (1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel birimlerinin Personel

İhtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

44

İşçilikte geçen sürenin sayılması

Madde 40- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü?nde geçici işçi (büro personeli)

olarak çalışırken, 5620 sayılı kanun ile 657 sayılı kanuna tabi kadrolara atanan personelin

(özelleştirme nedeniyle kapatılan kurumlardan TKGM?ye devredilen personel dahil) aynı görevi

yürütmeleri nedeniyle geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerin kadro/derecelerine sayılmasına

karar verilmiştir.

Araçlara kasko yapılması

Madde 41- (1) Teknik donanımı yüksek ve özel nitelikli araçlar ile arama, kurtarma ve

yardım faaliyetlerine katılan araçlar dahil olmak üzere kamuya ait araçların kasko sigortası ilgili

kamu kurumunca yaptırılır. Motorlu taşıtların zarar görmesi halinde, açık kastı ya da bilinçli

taksiri olmadıkça, aracı kullanan kamu görevlisine rücu edilemez.

Mesleki mali sorumluluk sigortası

Madde 42- (1) Bu hizmet kolu kapsamında tehlike arz eden yanıcı, patlayıcı, parlayıcı,

gazlı, tozlu, kömür, gaz, radyasyonlu, radyoaktif ve yüksek gerilimli ağır ve riskli ortamlar ile

fabrika, atölye, baraj, gölet ve su kanalları, tünel inşaatları, açık ve kapalı maden ocakları ve

enerji nakil hatlarında çalışan ve her türlü İSG tedbirine rağmen istenmeyen bir kaza yaşanma

ihtimali olan kamu görevlilerine mesleki mali sorumluluk sigortası yapılır.

TKİ dinlenme kampları

Madde 43- (1) Dinlenme kamplarına katılacak kamu görevlisine gidiş-geliş yol

masrafları olarak bu toplu sözleşmenin yürürlük tarihleri arasında 10 TL ödeyecektir. Kamplara

katılan kamu görevlilerinden (işçi personelde olduğu gibi) yatak ücreti alınmaz.

Tren hazırlama teknik kontrolörü pozisyonu

Madde 44- (1) Vagon Servis Şefi, Vagon Teknisyeni, Revizör Şefi ve Revizör

pozisyonunda görev yapan kamu görevlileri Kontrolör (Tren Hazırlama Teknik) unvanını

kullanır.

Derece verilmesi

Madde 45- (1) 644 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına aktarılan müze araştırmacısı,

kütüphaneci, folklor araştırmacısı, arşivci ve kitap patoloğu kadrolarındaki personel dereceleri

bir derece yükseltilir.

Zehirli gazlı ve radyasyonlu ortamlarda çalışan personelin izni

Madde 46- (1) Kamu görevlilerinden kadro ve unvanları kapsamında yürütttükleri

hizmetlerin gereği olarak, zehirli, gazlı ve tozlu ortamlarda çalışanlar, kimyasallar ile radyasyona

maruz kalan personel, söz konusu görevleri filen yürüttükleri sürece yıllık izinlerine ilaveten

ayrıca her yıl bir ay sağlık izni verilir.

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri yürüten personelin mali hakları

Madde 47- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini

yürüten personele, ilgili mevzuatında bu hizmetin yürütülmesi için gereken belgeye sahip olanlar

için öngörülen ücret, maaşlarıyla birlikte ödenir.

Boş kadroya vekâlet ücreti

Madde 48- (1) Kamu görevlileri, vekâlet ettikleri kadro ve görevin unvanı yönüyle ayrım

yapılmaksızın vekâlet ettikleri boş kadronun haklarından faydalandırılırlar.

45

Kamu görevlilerine yönelik şiddetin engellenmesi ve şiddet mağdurlarının hakları

Madde 49- (1) Kamu görevlilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak

üzere; kamu hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı kamu görevlilerine karşı;

cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi, kasten yaralama

suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması, işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku

kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça

hukukî yardım yapılması noktasında düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda çalışma

yapılacaktır.

(2) Kamu hizmetinin sunumundan kaynaklı olaylar nedeniyle bireysel veya toplu şiddet

eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülen kamu görevlileri,

ölümleri halinde hak sahipleri 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında

Kanun kapsamında değerlendirilirler.

(3) 5510 sayılı Kanun?un 47 inci maddesinin uygulandığı hallerde vazife malullüğüne

ilişkin usul ve esasların mağduriyeti önleyecek şekilde somutlaştırılması konusunda çalışma

yapılacaktır.

Rehberlik öğretmenlerinin nöbet görevi

Madde 50- (1) İlgili mevzuatında öğretmenler yönünden öngörülen nöbet görevi,

rehberlik öğretmenleri yönünden isteklerine bağlı olarak verilebilir.

Öğretmenlerin askerlik hizmeti ve süreleri

Madde 51- (1) Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarına ve sözleşmeli öğretmenlik

pozisyonlarına atananlar, 7179 sayılı Askeralma Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında

askerlik yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak atandıkları yerde

yerine getirirler.

(2) Millî Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmalarını müteakip

askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlerin askerlikte geçen süreleri, sözleşmeli öğretmenlik

süresinin hesabında dikkate alınır.

Zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atananların hizmet puanları

Madde 52- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi

istekleriyle atanmış olanların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası

hükmü çerçevesinde hesaplanır.

Araştırma görevlilerinin atama işlemleri

Madde 53- (1) Halen söz konusu kadrolara atanalar da dâhil olmak üzere 2547 sayılı

Kanun?un 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atananlara,

atama süresi sınırı uygulanmaz; kendi istekleri, disiplin ve 657 sayılı Kanun?un 98 inci maddesi

hükümleri hariç olmak üzere görevleri kendiliğinden sona ermez.

(2) 2547 sayılı Kanun?un 50 nci maddesinin (d) bendi kapsamında araştırma görevlisi

kadrolarına atananlardan lisansüstü eğitimlerini tamamlayanlar, yazılı başvuruları üzerine 2547

sayılı Kanun?un 33 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına

atanırlar.

Yükseköğretim kurumlarında görevlendirmeler

Madde 54- (1) Yükseköğretim kurumlarında çalışan personel hakkında 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) no.lu bendi ile 52 inci maddesinin (f) bendi

kapsamındaki, personelin isteğine bağlı olanlar haricindeki görevlendirmeler, sebep, süre,

maksat yönünden geçerli fiili ve hukuki gerekçelere dayalı olarak gerçekleştirilebilir.

46

İdari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği

Madde 55- (1) Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan

personel, muvafakat şartı aranmaksızın yükseköğretim kurumları arasında Devlet Memurlarının

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 14/A maddelerine

dayalı olarak Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar dâhilinde; aynı sınıftaki memurlar ise

karşılıklı olarak, yer değişikliği talebinde bulunabilirler.

Yükseköğretim kurumları merkezi yazılı sınavları

Madde 56- (1) Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?nde öngörülen yazılı sınav,

yükseköğretim kurumları yönünden ayrı ayrı gerçekleştirilmez; yazılı sınav Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yapılır ya da Başkanlıkça Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi Başkanlığına veya Anadolu Üniversitesine merkezi olarak yaptırılır.

Kurumlar arası yer değişikliği

Madde 57- (1) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık

uygulama ve araştırma merkezleri arasında eş durumu ve sağlık mazeretine bağlı olarak

yapılacak naklen atamalar 10/7/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen atama

sınırlamasına tabi tutulmaz.

(2) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve

araştırma merkezlerinden eş durumuna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı?na ve üniversite hastaneleri

arasında yapılacak naklen atamalar, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci

maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen atama sınırlamasına tabi tutulmaz.

Sendikal haklar

Madde 58- (1) Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve çalışma

koşullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlarda yetkili sendika temsilcisi bulunur.

(2) Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda yetkili sendikalara işyeri sendika

temsilciliği odası tahsis edilir, işyeri sendika temsilci odalarının masa, sandalye, bilgisayar,

yazıcı vb. donanımı kurumca karşılanır.

Vekil görevlilerin izin hakları

Madde 59- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil statüde görev yapan Kur?an

Kursu Öğretici, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların yıllık ve mazeret

izinleri kadrolu personel gibi uygulanır.

Vekil ve ek ders ücreti karşılığı görev yapan personelin kadroya alınması

Madde 60- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı yasanın 4/B kapsamında

sözleşmeli statüde çalışan tüm personel kazanılmış hakları korunarak 4/A kapsamında kadrolu

statüye alınır.

(2) Kur?an Kursu, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında ek ders ücreti karşılığı

görev yapan veya vekil statüde görev yapan 4/A kapsamında personel kadrolu statüye alınır.

(3) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Fahri Kur?an Kursu Öğreticisi olarak görev

yapanların Sosyal Güvenlik Sigorta primleri eksiksiz olarak 5510 Sayılı Kanun?un 80/j maddesi

kıyasen uygulanarak ödenir.

Mahalli idarelerde sözleşme feshi

Madde 61- (1) 5393 sayılı Belediye Kanunu 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli

personelin istihdamına ve bu kapsamdaki personelin sözleşmelerinin feshine ilişkin hususları

düzenleyen hükümlere yönelik çalışma yapılacaktır.

47

663 sayılı KHK madde 45/A kapsamı

Madde 62- (1) 3 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı?nda çalışan 657 sayılı Kanunun 4 üncü

maddesinin B fıkrası uyarınca çalışanlar 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A

maddesi kapsamına geçirilir. 663 sayılı KHK 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen

sözleşmeli personele sağlık mazereti, eş durumu, can güvenliğinin tehlikeye düşmesi nedeniyle

tayin hakkı verilir.

(2) 3 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı?nda çalışan vekil ebe ve hemşireler 663 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamına geçirilir.

Araştırma görevlilerinin derece yükseltilmesi

Madde 63- (1) 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlileri, 2914 sayılı Kanunun 7 nci

maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilirler.

Kadro ihdası ve derece verilmesi

Madde 64- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde, Havacılık

Güvenliği Uzmanı/Koordinatörü kadrosu ihdas edilir. Sivil Havacılık ihtisas alanlarında hizmet

veren birimlerde görev yapmış ve 5118 sayılı kanuna tabi, an az 5 yıl süre ile havacılık güvenliği

alanında tecrübe ile Ulusal Güvenlik Denetçisi, EADB Üyesi, SHT 17.2 kapsamında yetkili

eğitmen sertifikasına sahip Koruma ve Güvenlik personeline Havacılık Güvenliği

Uzmanı/Koordinatörü kadrosu verilir.

Müze araştırmacısı kadrosuna bir derece verilmesi

Madde 65- (1) Kurumlarda Müze araştırmacısı unvanlı kadroda görev yapan ve

?arkeolog? unvanına haiz olan personelin Teknik Hizmetler Sınıfı olması nedeniyle verilmeyen

bir derece verilir.

Helal Akreditasyon Kurumu

Madde 66- (1) 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi?ne göre kurulan Helal

Akreditasyon Kurumu?nun Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeliklerine Tarım ve

Ormancılık Hizmet Kolu?nun Yetkili Sendikası adına birer üye atanır.

BTK?da görevde yükselme sınavı açılması

Madde 67- (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda görev yapan personel için,

ilgili mevzuat kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılır.

BTK? da çalışan geçici görevli personele kadro verilmesi

Madde 68- (1) Kadroları diğer kurumlarda olup, Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Kurumunda görev yapan kamu görevlilerinin kadrolarının kuruma nakli sağlanır.

RTÜK bünyesinde görev yapan tüm uzmanlara sarı basın kartı verilmesi

Madde 69- (1) 14/12/2018 tarihli 30625 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

giren Cumhurbaşkanlığı İletişim Kurumu Basın Kartı Yönetmeliği?nin 13.maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendi ?I.Hukuk Müşavirine, Daire Başkanlarına, Basın ve Halkla İlişkiler

Müşavirliğine, Başkanlık Müşavirlerine, Daire Başkan Yardımcılarına, Bölge Temsilcilerine,

Üst Kurul Uzmanlarına ve Üst Kurul Uzman Yardımcılarına sarı basın kartı verilir.? şeklinde

uygulanır.

48

PTT A.Ş.?de görev yapan İHS?li personelin rapor ücretlerinin ödenmesi

Madde 70- (1) 5510 Sayılı Kanunun 4 a kapsamında sigortalı olan İHS li personel yılda

3 defa 2 güne kadar olan geçici iş göremezlik raporları kurum tarafından ödenirken ayı yıl

içerisinde 4. ve üzeri 2 günü aşmayan raporlarda iş görmemezlik raporları ödenmemektedir. Bu 2

günü aşamayan raporlarda iş görmemezlik raporları sayı sınırı olmadan ödenir.

(2) 5510 Sayılı Kanunun 4 a kapsamında sigortalı olan İHS li personel 6 ayı aşan ücretsiz

izin aldığında sigorta hizmetlerden faydalanamamaktadır. Bu personelinde diğer kamu

görevlileri gibi ücretsiz izin süresi boyunca sağlık sigortası hizmetinden faydalandırılması

sağlanır.

(3) 5510 sayılı kanunun 4.mad.- a ve c fıkralarına tabii 6475 sayılı kanuna göre görev

yapan İHS li personelin raporlu oldukları sürece ödenmeyen ikramiyelerinin kurum tarafından

ödenir.

Sağlık durumu bozulan personel

Madde 71- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı

ortaklıklarında ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde sağlık durumu

bozulduğundan veya psikoteknik testleri geçemediğinden pozisyonunu kaybeden personel,

mevcut mali ve özlük haklarını koruyacağı eşdeğer pozisyonda istihdam edilir.

DHMİ?de çalışan elektrik personeline ATSEP Lisansı

Madde 72- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüne bağlı

Havalimanlarında çalışan elektrik personeline Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından

ATSEP Lisansı verilir.

Müdür yardımcısı pozisyonunda görev yapan personel

Madde 73- (1) TCDD, TCDD Bağlı Ortaklıkları ve DHMİ?de Şube Müdür

Yardımcısı/Havalimanı Müdür Yardımcısı ve dengi tüm pozisyonlarda çalışan personel 399/I

sayılı cetvele geçirilir.

Başrepartitör ve repartitör pozisyonları

Madde 74- (1) TCDD ve TCDD Bağlı Ortaklıklarında Repartitör pozisyonunda çalışan

personel; çalıştığı birimle ilgili Şef pozisyonunda, Başrepartitör pozisyonunda çalışan personel

ise çalıştığı birimle ilgili Kontrolör pozisyonunda istihdam edilir.

(2) Başrepartitör ve Repartitör pozisyonları iptal edilir.

49

IV- SONUÇ

07-08 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen komisyon çalışmaları sonucunda;

(A), (B) ve (C) bölümlerinde yer alan konfederasyon tekliflerinin toplu sözleşme

görüşmelerinin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünde görüşülebileceği konusunda

uzlaşmaya varılmış,

(D) bölümünde yer alan tekliflerin ise (hizmet kollarına ilişkin komisyon raporlarının (D)

bölümleri de değerlendirilmek ve bu bölümlerin hizmet kolu toplu sözleşme görüşmesinde ele

alınmamak kaydıyla) toplu sözleşme kapsamında görüşülüp görüşülemeyeceği konusunda uzlaşı

sağlanamamıştır.

26 Ağustos 2019 11:49

adoor_1974
Memur

öylesine yazılmış bir talepten ötesi yok

26 Ağustos 2019 12:01

Fztse
Aday Memur
26 Ağustos 2019 12:55

erlikataa
Aday Memur

Sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesi

Madde 31- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta

olanların, pozisyon unvanları dikkate alınmak suretiyle kurumlarında memur kadrolarına

geçirilebilmeleri konusundaki çalışma, 30.03.2020 tarihine kadar tamamlanır. Söz konusu

çalışmanın belirtilen tarihe kadar tamamlanamaması durumunda sözleşmeli personel statüsünde

görev yapanlar; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı yönüyle ayrım olmaksızın ve isteklerine bağlı

olarak başkaca bir şart aranmaksızın pozisyon unvanlarına uygun memur kadrolarına atanmış

sayılır.

Bence sendikanın değil hükümetin tasarrufu. oy bakımından bir değeri olsa veya mahkeme kararı yani hukuk yolu önerse vermek zorunda kalacaklar da. böyle şeyler olmazsa sadece sendikanın demesiyle zor.

26 Ağustos 2019 12:59

tutkurq
Aday Memur

5393 sayılı Belediye Kanunu 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli

personelin istihdamına ve bu kapsamdaki personelin sözleşmelerinin feshine ilişkin hususları

düzenleyen hükümlere yönelik çalışma yapılacaktır.

Bu konuda uzlaşma sağlanmıştır deniliyor bunun getireceği sonuçlar ne olabilir.

Toplam 9101 mesaj
«342343344345346347348349350351352353»
 
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;