Editörler :
«158615871588158915901591159215931594159515961597»
15 Kasım 2019 01:05

golge0607
Daire Başkanı

Forumda es ve çocukla ilgi sorular yaziyor dendi.Ben zarfı almadım.Arkadaslar bizim gibi durumda olanlar tebligat gidecek.forumla idari soruşturma geçirenler sayfası var orda herkes idari ifade vermiş ve çalışıyorlar. Korkacak birşeyin kalmadı. Savunma diyorlar şimdi 4 ekimde beri her türlü khk atlat elinde bütün kozlarını irtibat iltisak gibi maddelik varken ihraç etme.kurum da olumsuz görüş bildir sey di yine bu form da olmayacaktı hepimiz.Şimdi bu neyin nesi.Vallahi gülüyorum


Tarik corcias, 1 ay önce - Alıntıya git

Devre bu idari soruşturma geçirenler sayfası nerde valla üç yildir hiç gormedim burayi tarif etmiş olmasınlar...sen doğru adrestesin dmi 4ekim 26 Nisan karışık açıkta bekleyenleriz biz devrem

15 Kasım 2019 01:05

Tarik corcias
Aday Memur

İlk zarf.hic bu güne kadar adlı ve idari için aramadim.

15 Kasım 2019 01:08

Kader44-44
Aday Memur

Devre bu idari soruşturma geçirenler sayfası nerde valla üç yildir hiç gormedim burayi tarif etmiş olmasınlar...sen doğru adrestesin dmi 4ekim 26 Nisan karışık açıkta bekleyenleriz biz devrem


golge0607, 1 ay önce - Alıntıya git
Adres tarif ediyor gibi golge.valla corc dan bişey anlamıyorum.bizden daha şaşkın
15 Kasım 2019 01:09

Tarik corcias
Aday Memur

Devrem nasıl bir savunma yapacağız diye goggleden malum durumla ilgili idari soruşturma geçirenler yazınca çıkıyor .sadece öyle fiki almak icin baktım.

15 Kasım 2019 01:31

Tarik corcias
Aday Memur

Haklı ve mağdur olmak kadar güzel şey var mı? Vicdanın rahat, kaderden de alacağın var, süper! Zamana bırak ve pis pis gülümse

Bu söz beni ayakta tutan güçlü kilan

15 Kasım 2019 08:49

ekml
Aday Memur
merhaba arkadaşlar eşim bedelli askerliğe gitti bu ayın 11inde bugün malum maaş günü fakat maaşı yatmamis. bu durumda olan başka kimse var mi . biz kesinti olur diye düşünmüştüm ama hiç yatmamis normal mi
15 Kasım 2019 08:54

golge0607
Daire Başkanı
merhaba arkadaşlar eşim bedelli askerliğe gitti bu ayın 11inde bugün malum maaş günü fakat maaşı yatmamis. bu durumda olan başka kimse var mi . biz kesinti olur diye düşünmüştüm ama hiç yatmamis normal mi
ekml, 1 ay önce - Alıntıya git

İl...

15 Kasım 2019 09:05

masummagdur
Şef
merhaba arkadaşlar eşim bedelli askerliğe gitti bu ayın 11inde bugün malum maaş günü fakat maaşı yatmamis. bu durumda olan başka kimse var mi . biz kesinti olur diye düşünmüştüm ama hiç yatmamis normal mi
ekml, 1 ay önce - Alıntıya git
Bağlı bulunduğu lojistik şubesini yada maaşla ilgilenen büroyu arama imkanınız varsa arayıp sorun, yardımcı olacaklardır. Bazen ilden ile değişmekle birlikte gün için de yatabiliyor.
15 Kasım 2019 09:06

masummagdur
Şef

Benim bordro halen görünmüyor bulunmamaktadır diyor


Yumruk5840, 1 ay önce - Alıntıya git
Devre senin maaş yattı mı, bordro görünmüyor diyordun.
15 Kasım 2019 09:08

ekml
Aday Memur
Bağlı bulunduğu lojistik şubesini yada maaşla ilgilenen büroyu arama imkanınız varsa arayıp sorun, yardımcı olacaklardır. Bazen ilden ile değişmekle birlikte gün için de yatabiliyor.
masummagdur, 1 ay önce - Alıntıya git
teşekkür ederim bilgi icin
15 Kasım 2019 09:29

Bobbarley
Aday Memur
Çilekeş Devre dosyayı aldın mı ne diyorlar ne olacak ?
15 Kasım 2019 10:15

Navierr
Aday Memur

AYM?nin hukuken herkesi bağlayıcı yargı kararı olarak yeni içtihadının somut sonuçları şunlar olacak: OHAL döneminde keyfi davranış ve işlemlerle haksız biçimde kişileri mağdur eden ve kişilere maddi ve manevi zararlar veren yöneticilerin ve tüm kamu görevlilerinin bu fiil ve işlemleri nedeniyle şimdi veya ileride yani zamanaşımı sonuna kadar cezalandırılmalarının ve idari, mali ve cezai yönden sorumlu tutulmalarının önü açıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) birkaç gün önce (31 Ekim) yürürlüğe giren çok önemli içtihadında, OHAL döneminde evrensel hukuka aykırı işler yapan ve haksız biçimde kişilere zarar veren yöneticilerin hukuksal açıdan sorumluluktan kurtulamayacağına ?hem de oybirliği ile- karar verdi. Maalesef bazı hukukçular ve hatta bazı anamuhalefet partisi milletvekilleri tarafından yanlış algılanan ve haksız biçimde eleştirilen bu karar aslında teknik hukuk açısından ve hukuk devleti yönünden son derece isabetli.

Nasıl mı? Açıklayayım:

OHAL döneminde OHAL KHK?si ile getirilen kural, bu dönemde karar alan ve verilen görevleri yerine getiren kamu görevlilerinin bu iş ve işlemleri nedeniyle ?hukuki, idari, mali ve cezai açıdan sorumlulukları doğmayacağını? düzenliyordu. Bu sorumsuzluk, hem OHAL dönemini hem de OHAL sonrası dönemi içeren genel bir sorumsuzluktu. Bu OHAL KHK?si kuralı TBMM?de onaylanıp kanunlaşınca anamuhalefet partisi (CHP) bu kuralı iptal edilmesi istemiyle AYM?ye götürdü. İşte AYM birkaç gün önce yürürlüğe giren kararında (K.no.2019/63) bu kuralın Anayasaya uygunluğunu tartıştı.

AYM, bu yeni yürürlüğe giren kararında, sözü edilen sorumsuzluk kuralını iptal etmedi. İyi ki de etmedi! Ama, teknik açıdan ?yorumlu ret? kararı olarak nitelenen türden bir karar vermiş oldu. Hükmün doğru biçimde yorumlanması kaydıyla Anayasaya aykırı olmadığı sonucuna vardı. Bu yasal kuralı ise karar gerekçesinde açık ve net biçimde özetle şöyle yorumladı (p.129-137):

Zaten bu kural, kanunlara, anayasal ilke ve kurallara, evrensel hukuk normlarına aykırı iş ve işlemler yapan yöneticileri hukuksal sorumluluktan kurtaran bir yasal hüküm olarak anlaşılamaz! Bu kural, OHAL döneminde hukuka aykırı davranan yöneticileri hukuken aklamaz. Bu kural, OHAL döneminde mevcut hukuk kurallarına, anayasal ilkelere, evrensel hukuka aykırı davranmamış olan yöneticilerin sorumlu olmayacağı şeklinde yorumlanmalıdır. Zira bir hukuk devletinde OHAL dönemlerinde bile hiçbir yöneticinin hukuka aykırı davranma lüksü bulunamaz. Bu kuralın amacı suç işleyenlere ve hukuka aykırı davrananlara cezai ve hukuki bağışıklık tanımak olamaz. OHAL rejimi hukuksuzluk rejimi değildir!

AYM?nin hukuken herkesi bağlayıcı yargı kararı olarak bu önemli içtihadının somut sonuçları şunlar olacak:

OHAL döneminde keyfi davranış ve işlemlerle haksız biçimde kişileri mağdur eden ve kişilere maddi ve manevi zararlar veren yöneticilerin ve tüm kamu görevlilerinin bu fiil ve işlemleri nedeniyle şimdi veya ileride yani zamanaşımı sonuna kadar cezalandırılmalarının ve idari, mali ve cezai yönden sorumlu tutulmalarının önü açıldı. OHAL?i bahane ederek insanlara haksız biçimde olmadık kötülükleri yapan yöneticilerin yaptıklarının yanına kâr kalmaması ve hesap verebilmeleri önünde hiçbir hukuksal engel bulunmadığı yargısal olarak en üst düzeyde teyit edilmiş oldu.

AYM?nin bu kararı uyarınca örneğin, OHAL döneminde hiçbir somut kanıt ve haklı neden bulunmamasına karşın, kişiler hakkında keyfi biçimde idari soruşturma açan, görevden uzaklaştırma kararı veren, görevden uzaklaştırma kararlarını uzatan, kişilerin gerek KHK?ler ile gerek idari yollarla ihraç edilmelerine yönelik önerilerde bulunan ve başka şekillerde haksız hukuksuz işler yapan yöneticilerden hukuken hesap sorulabilecek.

Nasıl mı?

Bu kişiler hakkında yapılan idari veya cezai tahkikat sonucunda haklarında soruşturma ve yaptırım gerektiren hiçbir somut kanıt ve haklı neden bulunmadığı ortaya çıktığı takdirde, sözkonusu yöneticilerin suç işledikleri sabit olacak (görevi kötüye kullanma, haksız suç isnadı, kin ve garezle zarar verme suçları vs.). Binlerce kişiyi kişisel husumet, kin, kıskançlık, rakibinin ayağını kaydırma, kendi konumunu koruma güdüsü, siyasi ve kişisel hesaplaşma sonucu mağdur ederek suç işleyen bu idareciler (rektör, dekan, kurum başkanı, daire başkanı, genel müdür, müdür, vali, bakan vs.) öncelikle cezai yönden zamanaşımı süresi içinde sorumlu tutulabilecek. Cezai sorumluluklarının ortaya çıkarılması sonucunda ayrıca, verdikleri maddi ve manevi zararlardan dolayı da idari ve mali yönden sorumlulukları gündeme getirilebilecek. Zira bu yöneticilerin, hiçbir somut kanıt ve haklı neden olmadan kişiler hakkında soruşturma açmasına, görevden uzaklaştırma kararı vermesine ve ihraç önerisinde bulunmalarına açıkça izin veren hiçbir açık kanun hükmü yoktu. OHAL döneminde bile hiçbir hukuk kuralı yöneticilere, hiçbir somut kanıt ve haklı neden olmamasına rağmen bu yaptırımları uygulama izni vermiyordu. Bu yöneticiler sorumluluktan kurtulmak için ?AYM tarafından iptal edilmemiş- anılan yasal kuralı da öne süremeyecekler. Çünkü AYM bu kararı ile anılan kuralın bu türden illegal işler yapanları sorumluluktan kurtarmayacağını yargısal karar ile hukuken bağlayıcı biçimde hükme bağlamış oldu!

Cezai yönden sorumluluk için zamanaşımı süreleri hukukumuzda oldukça uzun olduğundan (15-30 yıl gibi) bu tür oportünist yöneticilerin sözkonusu sorumluluktan uzun süre kurtulmaları mümkün değil. Bu noktada kanımca bu tür yöneticilerden hukuksal yoldan hesap sorulması için sistemin normalleşmesinin ve hukuk devleti ile demokrasinin ve özellikle de yargı bağımsızlığının gerçek anlamda tekrar tesisinin bir süre daha beklenmesinde yarar var. Normal koşullarda ilk seçimler sonucunda oluşması realist görünen iktidar değişikliği ile sistemde gerçekleşebilecek normalleşme sonucunda asgari de olsa yargı bağımsızlığı tesis edildiğinde, bu hesap sorma sürecinin çok kısa sürede sonuçlanabileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Anılan cezai sorumluluk bağlamında idari ve cezai soruşturma izinleri, rücu veya dokunulmazlık kaldırılması gibi hukuki prosedürler bile kolaylıkla ve hızla aşılır. Bu işler sadece siyasi bir ?hava değişikliği?ne bakar.

PEKİ AYM?NİN BU KURALI İPTAL ETMEMESİ NİÇİN OLUMLU?

Hukuk tekniğinin bir cilvesi sonucunda AYM bu kuralı iptal etse idi asıl o zaman bu yöneticiler sorumluluktan kurtulabilecekti. Nasıl mı?

Anayasadaki açık bir kural gereği AYM?nin iptal kararları geriye yürümüyor. Özellikle de bu davadaki gibi soyut norm denetimi halinde. Bu durumda eğer AYM, CHP?nin istediği gibi, bu kuralı Anayasaya aykırı bularak iptal etse idi, öncelikle bu kuralın hukuka aykırı iş yapan yöneticileri de kurtaracak şekilde yorumlanabileceğini kabul etmesi gerekecekti. Aksi halde iptal kararının gerekçesi boşluğa düşecekti. İptal etmesi üzerine de bu iptal kararı Anayasa uyarınca geçmişe yürütülemeyeceğinden, bu iptal kararı geçmişte OHAL döneminde illegal işler yapan yöneticilerin teknik açıdan aleyhine değil bilakis lehine sonuç doğuracaktı. Çünkü bu yöneticilere ileride sistem normalleşince cezai yönden hesap sorulmak istendiğinde, hem AYM kararı ile bu hükmün kendilerini kurtaracak şekilde yorumlanması gerekeceği olgusu ortaya çıkacak; hem de bu iptal kararı OHAL dönemine geri yürütülemeyeceğinden kendileri için o dönemdeki fiillerinden dolayı bir hukuka uygunluk nedeni ve cezai sorumsuzluk nedeni bulunmuş olacaktı. Çünkü o zamanki geçerli olan (ve yeni AYM iptal kararına rağmen geçmişteki etkisi son bulmayan) kural kendileri için cezai bağışıklık öngörmüş olacaktı.

Yani aslında CHP bu kanun hükmünü AYM?ye götürürken farkında olmadan çok ciddi bir hata yapmıştı. Bu hükmün iptalini istemesi baştan teknik bir hata idi. İyi ki de AYM son derece sağduyulu davranıp, CHP?nin iptal talebini kabul etmeyip anılan yorumlu ret kararını vererek, hukuk devleti açısından çok isabetli davrandı. Karar bu nokta açısından bilinçli mi alındı bilmiyorum. Ama AYM gerçekten bu sıra dışı yaklaşımı ile ülkemizde OHAL döneminin mağduriyetlerinin giderimi, yönetimin ve yöneticilerin hesap verebilirliği ve adaletin sağlanması bağlamında hukuk devletine çok büyük ve unutulmaz bir katkı sunmuş oldu.

Normalde bir yargılama tekniği olarak mahkemelerin ?yorumlu ret? kararı vermesi olağan bir uygulama halini almamalı. Bu örnekte olduğu gibi, hukuk devleti açısından gerekli olan son derece istisnai durumlarda başvurulması gereken bir teknik olmalı. Nitekim AYM, 1991 yılında üniversitelerde kılık kıyafetin serbest olduğunu öngören kanun hükmüne karşı ?yorumlu ret? kararı vererek başörtüsüne kanunun öngörmediği bir yasak getirmişti. Yani yorumlu ret kararı tekniğini hukuk devleti ve özgürlükler aleyhine kullanmıştı. Yaklaşık 30 yıl sonra ve bu kez hukuk devleti lehine olan başka bir yorumlu ret kararı vererek bu konudaki ?sicilini? düzeltmesi sevindirici bir gelişme.

Ülkenin anamuhalefet partisinin ise hukuken en asli fonksiyonlarından biri olan, kanunları AYM?ye götürmesinde daha dikkatli olması ve daha kaliteli teknik yardım almasının, kendi prestiji yanında ülkedeki hukuk devletinin gelişimi için önemi de bir kez daha kanıtlandı.

Ali D. Ulusoy ? Gazete Duvar

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

15 Kasım 2019 10:33

redc
Aday Memur
Bir konuya netlik getirelim.Bu savunma neden uzatma olmadı da savunma olarak çoğunluğa geldi? Savunma gelmeyenlere neden gelmedi? Birisi açıklayıcı bir şekilde yazsa iyi olur.Bos yere ümit etmoyelim mi donmek için.
15 Kasım 2019 10:35

Derinjurnal
Memur
Bir konuya netlik getirelim.Bu savunma neden uzatma olmadı da savunma olarak çoğunluğa geldi? Savunma gelmeyenlere neden gelmedi? Birisi açıklayıcı bir şekilde yazsa iyi olur.Bos yere ümit etmoyelim mi donmek için.
redc, 1 ay önce - Alıntıya git
devre kimse tam olarak bilmiyor...sağlıklı bir bilgi akışı olmadığı için sadece eldeki verilerle beyin fırtınası yapıyoruz....
15 Kasım 2019 10:41

golge0607
Daire Başkanı

Valla devreler vatana geldim hukuk personel vs sordum hepsi birbirinden mal salağa yatıyorlar içimden en agirindan küfür limitim bir saatte doldu taştı...netice şimdilik gelen bir şey yok...hani derler ya varsa da....yoksa da...diye en iyisi beklemek...

15 Kasım 2019 10:43

Bobbarley
Aday Memur

Valla devreler vatana geldim hukuk personel vs sordum hepsi birbirinden mal salağa yatıyorlar içimden en agirindan küfür limitim bir saatte doldu taştı...netice şimdilik gelen bir şey yok...hani derler ya varsa da....yoksa da...diye en iyisi beklemek...


golge0607, 1 ay önce - Alıntıya git
Devrem çilekeş ablada yazmadı
15 Kasım 2019 10:48

masummagdur
Şef

Valla devreler vatana geldim hukuk personel vs sordum hepsi birbirinden mal salağa yatıyorlar içimden en agirindan küfür limitim bir saatte doldu taştı...netice şimdilik gelen bir şey yok...hani derler ya varsa da....yoksa da...diye en iyisi beklemek...


golge0607, 1 ay önce - Alıntıya git
Devre senin dosya açık mı halen, birde evrak geldi diye aramadılar niye zahmet edip gittin, bırak arasınlar...
15 Kasım 2019 10:49

Derinjurnal
Memur
göründüğü lüzum üzerine adlisi_idarisi bitene de , kodu olumlu(ad,dil vb) olana da bu evrak geliyor...burada komisyondan veya idari mahkemesinden yüzde yüz donecek olacak bizleri ihraç etmeleri mantıksız geliyor ama bu islerde mantık olmadığını da biliyoruz...tek bildiğim çok vicdansız bir güruhun elinde oyuncak olmuşuz...kişinin ne ailesi ne çocugu düşünülmuyor...ben artık bıktım usandım bu durumdan...lanet olsun mesleğine de hepsine de...ömrümüzün en.guzel.yillarini çalanlarin ahirette siratta kurtulduk dedikleri yerde yakalarına yapisacagim...
15 Kasım 2019 10:54

Bulutkseec
Şef
merhaba arkadaşlar eşim bedelli askerliğe gitti bu ayın 11inde bugün malum maaş günü fakat maaşı yatmamis. bu durumda olan başka kimse var mi . biz kesinti olur diye düşünmüştüm ama hiç yatmamis normal mi
ekml, 1 ay önce - Alıntıya git
Askerde maaş yatmıyor diye biliyorum
15 Kasım 2019 10:57

Worrk
Aday Memur

Günaydın millet

Hukuk işlerinden aradılar

Kapalı zarf varmış

Gün içinde gelip almanız lazım derler

Ne dersiniz? Ne vardır içinde?

Takipsizlik alalı 1.5 yıl oldu

6 Ocak 2016 yılından beri dinleniyoruz

2013 te beş onkuruş malum bankada birikim

yapmışız ve olayları hissedince kapatmışız

Mevzumuz bundan ibaret

Toplam 33748 mesaj
«158615871588158915901591159215931594159515961597»
 
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;