Editörler : hopaliSafak Vaktii
11 Kasım 2017 23:40

yaresor
Aday Memur

Olasılıksız örnekleme yöntemleri

Olasılıklı örnekleme yöntemleri

En çok kullanılan Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri Şunlardır:

Basit rastgele örnekleme

Tabakalı rastgele örnekleme

Küme örnekleme

Sistematik örnekleme

11 Kasım 2017 23:47

yaresor
Aday Memur

eğer öğrt. resim yapma yeteneğini gözleyerek ölçerse doğrudan

11 Kasım 2017 23:49

moonhan
Memur

Perge Herakles değil miydi şiklari tam hatırlamıyorum


yaresor, 3 ay önce - Alıntıya git

B-Perge antik kenti

C- Heraklia antik kenti

Doğru cevap Perge

11 Kasım 2017 23:51

yaresor
Aday Memur

Eyvallah hocam yanlış yapmışım ben

11 Kasım 2017 23:53

judgeon
Aday Memur

Arkadaslar, üniversitede istatistik hocasından öğrendim; Doğum tarihi ve Doğum yeri ile ilgili grafik sorusunun cevabı yuvarlak noktalı grafik olmalıymış.

11 Kasım 2017 23:56

moonhan
Memur

eğer öğrt. resim yapma yeteneğini gözleyerek ölçerse doğrudan


yaresor, 3 ay önce - Alıntıya git

Yetenek ve başarı doğrudan ölçülemez dolaylı olarak ölçülür.

Resim öğretmeni belirli kriterleri esas alarak öğrencinin resim yeteneği hakkında yargıda bulunuyor...

11 Kasım 2017 23:57

yaresor
Aday Memur

iyi bari o doğru çıktı arkadaşlar müracaat bayağı çokmuş sayıyı bilen varmı

12 Kasım 2017 00:00

moonhan
Memur

iyi bari o doğru çıktı arkadaşlar müracaat bayağı çokmuş sayıyı bilen varmı


yaresor, 3 ay önce - Alıntıya git

52 derslikte sınav vardı. 52x20=1040

Gelmeyenleri çık 1000 civarı katılım vardı...

12 Kasım 2017 00:08

yaresor
Aday Memur

42 no oh salonu duymuştum ama 52 ha bayağı çokmuş baraj 90 bulur o zaman

12 Kasım 2017 00:12

yaresor
Aday Memur

Sayın hocam öğretmen resime bakarak niteleme mi yapıyor yoksa bir puanlama varmı hatırlamıyorum eğer puan varsa dolaylı yoksa doğrudan olabilir diye düşünüyorum

12 Kasım 2017 00:27

ABIZARR
Şef

BELEDİYELRDE ÜST YÖNETICI SORUSU VAR MIYDI

12 Kasım 2017 00:32

judgeon
Aday Memur

BELEDİYELRDE ÜST YÖNETICI SORUSU VAR MIYDI


ABIZARR, 3 ay önce - Alıntıya git

Belediyede üst yönetici kimdir,,

Belediye başkanı

12 Kasım 2017 05:40

memoserif
Memur

öğretmenler bu sınava giremiyordu değil mi?

12 Kasım 2017 12:00

İLLA ADALET
Aday Memur

Memurun amirine sözle saygısızlık etmesi fiili 3 yıl içinde tekrar ederse sorusu: kademe ilerledi olacak.

Müfettiş yardımcısının üst disiplin amiri kimdir: teftiş kurulu başkani

Yetki genişliği sorusu: il olacak.

İlk Türk devletlerinde kullanılmayan unvan : Sultan olacak

TBMM deki memur itirazını Danıştay a yapar

12 Kasım 2017 12:13

İLLA ADALET
Aday Memur

Vali koy ve kasaba vs için altyapı ve diğer hizmetler ile ilgili islerde ilgililer talimat verirse muhatapları bu işleri en beş bekarlar sürede yapmak zorundadır sorusu vardı15 30 5 gibi seçenekler vardı

Doğru cevap nedir bilen varmı

222 ile ilgili %70 harcama neye yapılmak zorundadır sorusu vardı cevabı bilen var mı

Valinin yazı işleri ni vali muavini yapar

Memurun kasıt ihmal ve kusur ile ilgili cezaları soran bir soru vardı cevap hepsi olacak

12 Kasım 2017 12:41

yaresor
Aday Memur

Vali 7 gün

657 nin ceza Sorusu sanırım amire hal davranis ile saygısızlık yapmak idi soru bir kat ağırı maaş kesimi diye düsünüyorum

12 Kasım 2017 12:44

yaresor
Aday Memur

76 ncı maddenin (a) fıkrası gereğince Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde açılacak özel fasıla gelecek yıllara geçici taahhütler ve masraflar karşılığı olarak ilk on sene (1961-1971) Devlet gelirlerinin % 3 ünden ve ondan sonraki yıllarda ise % 2 sinden az olmamak üzere, ödenek konulur. Bu ödeneklerle diğer giderlerin % 70 i munhasıran 78 inci maddenin (a) fıkrasında yazılı işlere, % 30 u ise aynı maddenin (b) fıkrasında gösterilen ihtiyaçlara sarf edilir. Milli Eğitim Bakanlığınca genel bütçeden yapılacak yardımlar tesbit olunacak programa göre İl Özel İdarelerine dağıtılır veya Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılır.

12 Kasım 2017 12:45

yaresor
Aday Memur

a) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapım, tadil, esaslı onarım, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri, masraflarına,

12 Kasım 2017 13:02

yaresor
Aday Memur

(Ek paragraf: 15/8/2016-KHK-674/22 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/22 md.) Vali; kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlarda kurulacak sistemlerin yerlerinin tespiti, kurulumu ve altyapı faaliyetlerini koordine eder. Bu sistemlerin altyapı, kurulumu ve işletilmesi ile ilgili olarak il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzelkişilikleri valiliğin talebini yedi gün içinde sonuçlandırır. Bu süre içerisinde ilgili kurumlarca sonuçlandırılmayan iş ve işlemler vali tarafından resen tamamlattırılır.

12 Kasım 2017 13:07

yaresor
Aday Memur

B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır,

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

eğer soru buysa cevap maaş kesim olacaktır ama soruyu tam hatırlamıyorum

Toplam 59 mesaj
 
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?