Editörler : hopaliSafak Vaktii
12 Kasım 2017 15:06

İLLA ADALET
Aday Memur

Soru amirine sözle saygısızlık etmek dilinin 3 yıl içinde tekrarında verilecek cezayı sürüyor cevap

12 Kasım 2017 15:36

sandalyesiz
Aday Memur

Soru amirine sözle saygısızlık etmek dilinin 3 yıl içinde tekrarında verilecek cezayı sürüyor cevap


İLLA ADALET, 4 ay önce - Alıntıya git

Bu nasıl bir cümle yahu?

Sakın müfettişlik sınavına ben de girdim deme!

Bu rezil cümle ile olur da Allah muhafaza kazanırsın falan, torpilin de vardır. maarif camiasını iyice çamura batırma bence.

12 Kasım 2017 22:45

İLLA ADALET
Aday Memur

Aceleyle ve kontrol etmeden yaptığım paylaşımdan dolayı haddini aşmış bana ahkam kesmişsin. Ayar vermişsin pravo sana. Sen benimle ahbab misin ki böyle hakkımda kul hakkına girecek laf etmişsin. İnsanları tanımadan yargılama sana tavsiyem.

13 Kasım 2017 19:18

düşünenbiri
Aday Memur

25 yanlışla baraj altı kaldım. Hayırlısı...

13 Kasım 2017 19:31

Ovagun
Aday Memur

Örnekleme Yönetmi ile ilgili sorunun cevabı KARTOPU olması lazım. önümde AOF ta okutulan istatistik kitabında da bu şekilde yazıyor. BASİT RASSAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİ olasılıksız değil olasılıklı örnekleme yöntemidir.

Diğer bir soru da Soru kökünde MADDE GÜÇLÜĞÜ İNDEKSİ açıklması yapılıyor. soru cümlerinde buna göre hangisi doğru deniliyor. aama seçenekler MADDE GÜÇLÜĞÜ İNDEKSİ ile ilgili değil MADDE GÜÇLÜĞÜ ile ilgili veriliyor. Bu soru bu yönüyle iptallik bir soru.

13 Kasım 2017 19:38

fırtına27
Memur

Baraj kaçta kalır acaba

13 Kasım 2017 19:45

kamutay58

en çok kaç yapan var arkadaşlar benim 60

13 Kasım 2017 19:45

yaresor
Aday Memur

Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri

Şimşek ve yıldırım?a (2004) göre bir evrenden, istatistik hesaplarla evreni temsil edebilme büyüklüğüne sahip ve tamamen rast gele yöntemle bir örneklem seçmek mümkündür. Buna seçkisiz örnekleme denir.Balcı (2005) ise bu tür örneklem almayı basit tesadüfi örneklem alma olarak adlandırmıştır. Buna göre evrendeki her birimin örnekleme girmede eşit şansı vardır

Sistematik örnekleme ise seçkisiz örneklemenin bir türü olarak kabul edilir. Evrenden örnekleme dahil olacak bireyleri çekerken tamamen seçkisiz bir yöntem kullanmak yerine, belirli ölçütlere göre oluşturulmuş sistematik bir yöntemle örneklem oluşturulur.Örneğin telefonu olan bireylerin aynı zamanda araba sahibi de olup olmadığını araştıran bir araştırmacı telefon rehberinden rastlantısal olarak belirleyeceği kişilerle yapacağı görüşmeleri seçkisiz veya basit tesadüfi örneklem alma yöntemiyle yapmış demektir.

Tabaka örnekleme ise, sınırları saptanmış bir evrende alt tabakalar veya alt birim gruplarının var olduğu durumlarda kullanılır. Evrendeki alt grupların örneklemde temsil edilmelerini garanti altına alır. Tabakalı örnekleme genelde pratik nedenlerle planlanır. Hem alt evrenlerin örneklemde temsililiği garanti altına alınır, hem de maliyet düşmüş olur(Balcı, 2005).

Küme örnekleme, çalışılması düşünülen evrende doğal olarak oluşmuş veya farklı amaçlarla yapay olarak oluşturulmuş, kendi içinde belirli özellikler açısından benzerlik gösteren değişik grupların olması durumunda kullanılır (Yıldırım ve Şimşek,2004).

Olasılık temelli örnekleme yöntemleri nicel araştırmalarda daha çok genellemeyi mümkün kılmak için kullanılır. Yani örneklem, evren hakkında bir fikir oluşturabilmek için geliştirilmiş bir genelleme yöntemidir.

13 Kasım 2017 19:50

yaresor
Aday Memur

65 ile 68 arası netim var ama kartopu tipi örneklemeyi net saymistim ben o şıkkı görünce direk bu sorunun cevabı yanlış diye düşündüm

13 Kasım 2017 20:09

yaresor
Aday Memur

Fazla oldu biliyorum ancak netten bulduğum bilgiler bu konuda etrafinizda uzman varsa öğrenebilirseniz çok memnun olurum

Olasılık Dışı Örnekleme Yöntemleri

Patton?a (1987, akt. Şimşek ve Yıldırım, 2004) göre olasılık temelli örnekleme temsiliyeti sağlamak yoluyla evrene geçerli genellemeler yapma konusunda önemli avantajlar sağlarken, amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir.

Amaçlı (yargısal) örneklemede araştırmacı kimlerin seçileceği konusunda kendi yargısını kullanır ve araştırmanın amacına en uygun olanları örnekleme alır ( Balcı, 2005).

1 Aşırı veya aykırı durum örneklemesi: Bu örneklem tekniği, derin bir incelemeye tabi tutulabilecek sınırlı sayıda ancak aynı ölçüde de bilgi bakımından zengin durumların çalışılmasını öngörür. Bu yöntem tek bir durum üzerinde çalışma yaparken de kullanılır.Burada önemli nokta şudur: Aşırı veya aykırı durumlar normal durumlara göre daha zengin veri ortaya koyabilir ve araştırma problemini derinlemesine ve çok boyutlu bir biçimde anlamamıza neden olur ( Şimşek ve Yıldırım).

2. Maksimum çeşitlilik örneklemesi: Bu örnekleme yöntemindeki amaç, çeşitliliği sağlamak yoluyla evrene genelleme yapmak değil, çeşitlilik arzeden durumlar arasında ne tür ortaklıkların ve benzerliklerin var olduğunu bulmaktır( Şimşek ve Yıldırım).

3. Benzeşik örnekleme: Benzeşik örnekleme maksimum çeşitlilik örneklemesinin tam tersi bir örnekleme yöntemidir. Buradaki amaç, küçük, benzeşik bir örneklem oluşturma yoluyla belirgin bir alt-grubu tanımlamaktır ( Şimşek ve Yıldırım).

4. Tipik durum örneklemesi: Eğer araştırmacı yeni bir uygulamayı veya bir yeniliği tanıtmak istiyorsa, bu uygulamanın yapıldığı veya yeniliğin olduğu bir dizi durum arsından, en tipik bir veya birkaç tanesini saptayarak bunları çalışabilir. Buradaki amaç tipik durumları seçerek evrene genelleme yapmak değildir. Amaç, ortalama durumları çalışarak belirli bir alan hakkında fikir sahibi olmak veya bu alan, konu ,uygulama veya yenilik konusunda yeterli bilgi sahibi olmayanları bilgilendirmektir ( Şimşek ve Yıldırım).

5. Kritik durum örneklemesi: Kritik bir durum veya durumların varlığına işaret eden en önemli gösterge ? bu, burada oluyorsa, başka bezer durumlarda kesinlikle olur? veya tersine ? bu, burada olmuyorsa, başka benzer durumlarda kesinlikle olmaz? şeklinde bir ifadedir. Araştırmacı, problemi ile ilgili bu tür durum veya sınırlı bir kaç durumu derinlemesine inceleyebilir ( Şimşek ve Yıldırım).

6. Kartopu veya zincir örnekleme: Bu yaklaşım araştırmacının problemine ilişkin olarak zengin bilgi kaynağı olabilecek birey veya durumların saptanmasında özellikle etkilidir. Süreç çok basit bir soruyla başlar: ? Bu konuda en çok bilgi sahibi kimler olabilir? Bu konuyla ilgili olarak kim veya kimlerle görüşmemi önerirsiniz?? süreç ilerledikçe elde edilen isimler veya durumlar tıpkı bir kartopu gibi büyüyerek devam edecek, belirli bir süre sonra belirli isimler hep öne çıkmaya başlayacak, araştırmacının görüşmesi gereken birey sayısı veya ilgilenmesi gereken durum sayısı azalmaya başlayacaktır ( Şimşek ve Yıldırım).

7. Ölçüt örnekleme: Bu örnekleme yöntemindeki temel anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Burada sözü edilen ölçüt veya ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir ( Şimşek ve Yıldırım).

8. Doğrulayıcı veya yanlışlayıcı durum örneklemesi: Doğrulayıcı durumlar

13 Kasım 2017 21:06

benlida
Aday Memur

500 kadroyu sınavla açsalardı net bir şekilde 1709 doldururdu.

13 Kasım 2017 21:07

benlida
Aday Memur

Baraj kuvvetle muhtemel 85 ve üstünde kalır. Tebrikler ilk 80 ne giren arkadaşlara

14 Kasım 2017 21:33

sandalyesiz
Aday Memur

Türkiye, dünya sağlık örgütünün kurucuları arasındadır. Dolayısıyla 4.bölüm genel kültür 18.sorunun cevabı Bakanlıkça yanlış verilmiştir.

Bu bir skandaldır!

14 Kasım 2017 21:35

sandalyesiz
Aday Memur

Şu an itibariyle http://odsgm.meb.gov.tr/

adresinden sorular ve cevapları ana ekrandan kaldırımış vaziyette.

Ancak sorular siteden külliyen kaldırılmamış.

http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/13113202_TEFTYY_KURULU_BAYKANLIYI_BAKANLIK_MAARYF_MYFETTYYLYYY_SINAVI_A.pdf

15 Kasım 2017 19:20

yaresor
Aday Memur

sonuçlar açıklandı kıymetli arkadaşlar

15 Kasım 2017 19:48

ekincik
Şef

Hayırlı olsun.80,3 puan aldım.Genel durum nedir acaba, şansımız olabilir mi

18 Kasım 2017 13:06

Akil4242

Baraj 82 alınan duyumlar

18 Kasım 2017 13:50

yaresor
Aday Memur

bakanlık bilgi vermiyor bizde bilmiyoruz diyor duyum sanırım tahmin

18 Kasım 2017 15:23

Akil4242

Duyum insan kaynaklarından

Toplam 59 mesaj
 
ANKET
İstiklal Marşının sözlerinin aynı kalarak bestesinin değişmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?