Editörler :
13 Kasım 2017 15:32   


Hakem hastane neye göre belirleniyor

arkadaşlar aile hekiminin verdiği raporu ilçedeki devlet hastanesi hakem hastane olabilir mi.. hakem hastane neye göre belirleniyor?

13 Kasım 2017 16:03

yasinnuri
Şube Müdürü

Hakem hastane seçimi konusunda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı ve TKHK Finansal Analiz Daire Başkanlığı'nın algoritması mevcut.

Bu yazı ve algoritmaya göre 1. basamaktan alınan raporlarda fenni şüphe oluşmuşsa "ildeki" 2. basamak devlet hastanesi hakem hastane olarak tespit edilir denmektedir. Bu yazılarda il merkezinde bulunan demeyip "ildeki" dendiği için pekala ilçe devlet hastanesi de hakem hastane olarak tespit edilebilir.

Şayet rapor 2. basamaktan alınmış olsaydı bu durumda hakem hastanenin 3. basamak bir hastane olarak tespit edilmesi zorunlu idi.

14 Kasım 2017 09:14

mustafawww520
Aday Memur

çok teşekkür ederim şefim ... çok yardımcı oldunuz cidden.

bu verilecek rapor nasıl bir formatta olacak tek hekim mi olacak. bi bilginiz var mı

14 Kasım 2017 10:10

yasinnuri
Şube Müdürü

20.02.2002 tarihli ve 3724-2002/24 sayılı Genelgenin Tek Tabip Raporları başlıklı 39?uncu

maddesinde; Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarında verilen tek tabip istirahat raporlarında

birinci derecede raporu veren tabip, ikinci derecede ise onaylayan kurum amiri veya yetkilisi

sorumludur. İstirahat raporu verilmiş kişilerin çalıştıkları resmi kurum ve kuruluşlarının amirince

gerekli görülmesi halinde İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat edilerek, İl Sağlık Müdürlüğünce rapor

verilmiş olan kişi, raporun verildiği branşta diğer bir uzman tabibe muayene ettirilir, istirahat raporu

bir pratisyen tabip tarafından verilmiş ise; var ise bir uzman tabibe, şayet yok ise diğer bir pratisyen tabibe muayene ettirilecektir?? hükmü yer almaktadır.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısında geçen ifade ve atıfta bulunulan genelgeye göre heyete değilde tek hekime muayene olmanız yeterli görünüyor.

14 Kasım 2017 10:34

mustafawww520
Aday Memur

çok teşekkür ederim şefim engin bilgilerinizden dolayı

Toplam 4 mesaj
 
ANKET
UBER'in trafikten men edilecek olmasını doğru buluyor musunuz?