Editörler : gubaz
06 Temmuz 2018 17:14

istanbullupan
Aday Memur

Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak

10 Temmuz 2018 22:02

vakitsizötenhoroz
Aday Memur

Önümüzdeki hafta ortasında.

10 Temmuz 2018 22:35

irfyuk
Aday Memur

Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak


istanbullupan, 1 yıl önce - Alıntıya git

adamlar kendi koltuğunun derdine düştü bizim sonuçları mı düşünecekler.

11 Temmuz 2018 10:43

ap11
Aday Memur

sonuçların açıklanması ile ilgili bir duyuru veya bilgi alan var mı?

17 Temmuz 2018 09:35

vakitsizötenhoroz
Aday Memur

Mülakat sonuçları açıklandı. Herkes için hayırlı olsun İnşallah.

Görevde yükselme sınavına Müdür kadroları için giripte son birkaç haftadır yapılan atamalarla Bölge Müdürü/Bölge Müdür Yrd./Müdür olarak atanan arkadaşlar:

Sınavda tercih ettiğiniz ve kazanma durumunuz olan kadroların boş kalmaması ve başka arkadaşların haklarının yenilmemesi için sizlerden istirhamım başarı listesi açıklanmadan insan kaynaklarina başvurarak atama listelerinden çıkarılmanızı sağlamanız. Yoksa boş yere birilerinin hakkını yemiş olmayalım.

23 Temmuz 2018 16:00

el_müh
Aday Memur

yazılı sınav sorularını nerden bulabiliriz

25 Temmuz 2018 08:41

vakitsizötenhoroz
Aday Memur

Bazı arkadaşlar mülakat sonuçları açıklandıktan sonra başarı listesinin yayınlanacağı ve bunada 5 günlük itiraz ve 20 günlük değerlendirme süreci olduğunu iddia etmektedir. Böyle bir şey söz konusu değildir.

Yönetmelikte :

Madde-13 : Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veyapozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik vermek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılmayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel,

Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak

belirlenebilir.

(4) Başarı sıralaması listesi sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip beş iş günü içinde Teşekkülün internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır. denilmektedir.

Görüleceği üzere başarı sıralaması sadece başarı puanlarının(yazılı ve sözlü sınav ortalamalarının) eşit olması halinde ve sadece GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA değerlendirmeye esas bir konudur. Ünvan değişkiliği sınavında böyle birşey yoktur.(Madde-14)

Görevde yükselme sınavında aynı sınav grubunda başarı puanları eşit olan aday olmazsa birdaha iitiraz ve yeniden değerlendirme süreci olmayacaktır.

Bilginize.

25 Temmuz 2018 08:54

doğru46
Memur

Arkadaşlar Şeflik ve Uzmanlık için olacak sınav ne zaman bilgi varmı

25 Temmuz 2018 08:56

vakitsizötenhoroz
Aday Memur

Bazı arkadaşlar, mülakat sonuçlarına itiraz sonuçlarını açıklandıktan sonra başarı listesinin yayınlanacağı ve bunada 5 günlük itiraz ve 20 günlük değerlendirme süreci olduğunu iddia etmektedir. Böyle bir şey söz konusu değildir.

Yönetmelikte :

Madde-13 : Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veyapozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik vermek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılmayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel,

Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak

belirlenebilir.

(4) Başarı sıralaması listesi sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip beş iş günü içinde Teşekkülün internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır. denilmektedir.

Görüleceği üzere başarı sıralaması sadece başarı puanlarının(yazılı ve sözlü sınav ortalamalarının) eşit olması halinde ve sadece GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA değerlendirmeye esas bir konudur. Ünvan değişkiliği sınavında böyle birşey yoktur.(Madde-14)

Görevde yükselme sınavında aynı sınav grubunda başarı puanları eşit olan aday olmazsa birdaha iitiraz ve yeniden değerlendirme süreci olmayacaktır.

Bilginize.

26 Temmuz 2018 14:52

istanbullupan
Aday Memur

Bazı arkadaşlar, mülakat sonuçlarına itiraz sonuçlarını açıklandıktan sonra başarı listesinin yayınlanacağı ve bunada 5 günlük itiraz ve 20 günlük değerlendirme süreci olduğunu iddia etmektedir. Böyle bir şey söz konusu değildir.

Yönetmelikte :

Madde-13 : Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veyapozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik vermek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılmayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel,

Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak

belirlenebilir.

(4) Başarı sıralaması listesi sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip beş iş günü içinde Teşekkülün internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır. denilmektedir.

Görüleceği üzere başarı sıralaması sadece başarı puanlarının(yazılı ve sözlü sınav ortalamalarının) eşit olması halinde ve sadece GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA değerlendirmeye esas bir konudur. Ünvan değişkiliği sınavında böyle birşey yoktur.(Madde-14)

Görevde yükselme sınavında aynı sınav grubunda başarı puanları eşit olan aday olmazsa birdaha iitiraz ve yeniden değerlendirme süreci olmayacaktır.

Bilginize.


vakitsizötenhoroz, 1 yıl önce - Alıntıya git

Görevde yükselme sınavı için yayınlanan Genelgenin 14. Maddesinde :

"14-) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu, başarı sıralaması listelerinin kesinleşmesini müteakip beş iş günü içinde Teşekkülümüzün internet sitesinde ilan edilecektir. İlan edilen listeye beş iş günü içinde itiraz edilebilecektir. İtirazlar yirmi iş günü içerisinde karara bağlanacaktır. Atanmaya hak kazanan personel iki ay içerisinde başarı puanları esas alınarak, tercihlerine göre duyurulan kadro ve pozisyonlara atanacaktır." denilmektedir.

Bu yüzden sözlü sınava itirazlar sonuçlandırılıp başarı listesi yayınlandıktan sonra yukarıdaki süreç işletilecektir.

Atamalar Eylül-Ekim ayını bulur zannımca.

17 Ağustos 2018 14:32

doğru46
Memur

Arkadaşlar Şeflik ve Uzmanlık için olacak sınav ne zaman bilgi varmı

18 Ağustos 2018 10:02

ccengiz001
Şef

muallakta bir konu. bazı söylentilere göre tasarruf tedbirleri nedeni ile başmühendislik ve şeflik sınavı açılmayabilir deniliyor. Bazı duyumlara göre kasım ayı içerisinde duyuru yapılacak deniliyor. bekleyip göreceğiz.

27 Ağustos 2018 09:33

doğru46
Memur

Tşk.cengiz01

26 Eylül 2018 15:58

dnzyilmaz
Aday Memur

son durum nedir arkadaşlar, ekimde sınav açılacak mı duyum vs alan var mı

28 Eylül 2018 11:01

eskidentekti
Aday Memur

son durum nedir arkadaşlar, ekimde sınav açılacak mı duyum vs alan var mı


dnzyilmaz, 1 yıl önce - Alıntıya git

çok yakında kadrolar ilan edilecekmiş.

03 Ekim 2018 17:22

dnzyilmaz
Aday Memur

6 aydan önce sınav yokmuş

04 Ekim 2018 16:50

doğru46
Memur

Cimer aracılığıyla sordum ve aldığım cevap bu.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu kapsamında CİMER'e yapmış olduğunuz ilgide kayıtlı başvurunuz incelenmiştir. Bilindiği üzere, Şirketimiz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.09.2017 tarih, 30195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Buna göre, 12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili olarak yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, sözlü sınav uygulaması 19.06.2018-29.06.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, adayların atama işlemleri tamamlanmıştır. Diğer taraftan, hizmetlerin en etkin, düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik tedbirleri alma hususunda takdir hak ve yetkisine haiz bulunan Şirketimizin, aynı zamanda münhal bulunan kadro ve pozisyonlardan hangilerine sınav açıp açmayacağı hususunda da takdir yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla, hizmet gerekleri, ihtiyaçlar ve münhal kadro durumları dikkate alınarak görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı düzenlenmesinin uygun görülmesi halinde bu hususta gerekli duyuru yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız.

09 Ekim 2018 13:57

fakir.adam
Aday Memur

Cimer aracılığıyla sordum ve aldığım cevap bu.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu kapsamında CİMER'e yapmış olduğunuz ilgide kayıtlı başvurunuz incelenmiştir. Bilindiği üzere, Şirketimiz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.09.2017 tarih, 30195 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Buna göre, 12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili olarak yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, sözlü sınav uygulaması 19.06.2018-29.06.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, adayların atama işlemleri tamamlanmıştır. Diğer taraftan, hizmetlerin en etkin, düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik tedbirleri alma hususunda takdir hak ve yetkisine haiz bulunan Şirketimizin, aynı zamanda münhal bulunan kadro ve pozisyonlardan hangilerine sınav açıp açmayacağı hususunda da takdir yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla, hizmet gerekleri, ihtiyaçlar ve münhal kadro durumları dikkate alınarak görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı düzenlenmesinin uygun görülmesi halinde bu hususta gerekli duyuru yapılacaktır. Bilgilerinize sunarız.


doğru46, 1 yıl önce - Alıntıya git

demek yapılmayacak.

09 Ekim 2018 16:36

doğru46
Memur

Sorumun cevabı olacak bir tarih aralığı verilseydi iyi olurdu.

11 Ekim 2018 08:37

dnzyilmaz
Aday Memur

en az 6 ay sınav yok

Toplam 241 mesaj
 
ANKET
Üniversiteye girişte, bazı bölümler için 'başarı sırası' çıtası getirilmesini;