Editörler : tedas19800
15 Kasım 2017 07:38   


İmtihan dünyası

?İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece ?İman ettik? demeleriyle kurtulacaklarını mı

sandılar?

Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir.

Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya

koyacaktır.] Ankebut 29/1-3.

 
ANKET
UBER'in trafikten men edilecek olmasını doğru buluyor musunuz?