Editörler : **sude**
09 Ocak 2018 13:24

Teknik kadrolarda hizmet birleştirme

2008 yılında önlisans teknik bir bölümden mezun oldum.ikamet ettiğim ilçede öğretmen açığı nedeniyle ücretli öğretmenlik adı altında kendi branşımda 2 yıl kadar görev yaptım daha sonra kpss'yi kazanarak tekniker ünvanıyla memuriyete başladım.çalıştıgım kurum hizmet birleştirmemi yaparken emeklilige esas süreye saydı ama derece kademe olarak bir etkisi olmadı.bu durumun kanunen doğru olup olmadığı konusunda memurlar net olarak beni aydınlatırsanız sevinirim.


gk_oztrk
Aday Memur
13 Şubat 2018 11:52

657 SAYILI KANUNUN ORTAK HÜKÜMLER BAŞLIKLI

1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya

yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten

ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik

hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda

geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler

her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.


aslankocero
Memur
14 Şubat 2018 08:57

onu ispatlayacak belge ile gösterirsen mecburen sayacaklar. Yok ona rağmen hizmet birleştirmesi yapmıyorlarsa süreci idari yargıya taşıyacaksın.

burada önemli husus yaptığın işi belgelendirmek


reyhanersoycan
Aday Memur
30 Kasım 2022 16:45

Teknikerler için

Burada iki önemli husus var.

1. si mesleğini ifa etmiş olmak,

2. si görev yaptığın kurumun statüsü.

Mezun olduğun teknik veya mesleki program

ve sonrasında bu unvana uygun görev yaptığını gösterir belge.

SGK işe girişinde meslek kodu da doğru bildirilmiş olmalı.

Yanlışsa, işverence düzeltme talep ediliyor.

Görev yeri kamu idaresiyle tamamı,

87. maddede sayılanlardan biriyse 3/4'ü sayılır.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi