Editörler : muhtesem32ulsgkc
«16171819202122232425262728
09 Ağustos 2019 18:49

L ü m e y a
Şube Müdürü

262- Allah yolunda mallarını infâk eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayı, gönül incitmeyi reva görmeyen kimseler, Rableri indinde onların mükafatları vardır, onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.263- Bir tatlı dil, bir mağfiret, arkasına eza takılacak sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halîmdir.

264- Ey İman edenler! Sadakalarınızı başa kakmak, gönül kırmakla boşa gidermeyin. O herif gibi ki insanlara gösteriş için malını dağıtır da ne Allah'a inanır, ne de ahiret gününe. Artık Onun durumu, bir kayanın durumuna benzer ki; üzerinde biraz toprak varmış, derken şiddetli bir sağanak inmiş de onu yapayalçın etmiş bırakıvermiş. Öyleleri kazandıklarından hiçbir şey istifade edemezler. Allah kafirler topluluğunu doğru yola çıkarmaz.

.

Bakara Suresi

.

.

Kur'an-ı Kerim Yüce Meali - Elmalılı M. Hamdi Yazır

09 Ağustos 2019 19:14

L ü m e y a
Şube Müdürü

Şeytan sizi fakirlikle korkutup, çirkin çirkin şeylere teşvik ediyor; Allah ise lütfundan bir mağfiret ve fazla bir kâr vaad buyuruyor. Allah'ın kudreti geniş, ilmi çoktur.

.

Bakara Suresi - 268. ayet

.

.

Kur'an-ı Kerim Yüce Meali - Elmalılı M. Hamdi Yazır

16 Ağustos 2019 12:15

L ü m e y a
Şube Müdürü

Nice sözler vardır ki; sahibine "Beni bırak!" der.

.

.

Âbidler Yolu (Minhâcü'l - Âbidîn) - İmam Gazali

16 Ağustos 2019 12:29

L ü m e y a
Şube Müdürü

Gıybetten dolayı kalbin hidayetten mahrum kalır.

.

.

Âbidler Yolu (Minhâcü'l - Âbidîn) - İmam Gazali

16 Ağustos 2019 16:59

L ü m e y a
Şube Müdürü

Al-i İmran Suresi 160. ayet:

Eğer Allah size yardım ederse, o vakit size galip yoktur ve eğer O sizi yardımsız bırakırsa, kimin haddinedir ki O'ndan sonra size yardım etsin? O halde müminler ancak Allah'a dayansın.

.

.

Kur'an-ı Kerim Yüce Meali - Elmalılı M. Hamdi Yazır

16 Ağustos 2019 17:34

L ü m e y a
Şube Müdürü

Nisa Suresi 2. Ayet: Allah'tan korkun da yetimlere mallarını verin ve temizi pis olanla değişmeyin; onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin; çünkü o büyük bir günahtır.

.

.

Kur'an-ı Kerim Yüce Meali - Elmalılı M. Hamdi Yazır

18 Ağustos 2019 16:28

RUH HASSASl
Aday Memur

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Dört şey değişmez:

1- Yaratılış

2- Huy

3- Rızık

4- Ecel

.

.

Âbidler Yolu (Minhâcü'l - Âbidîn) - İmam Gazali

18 Ağustos 2019 16:43

RUH HASSASl
Aday Memur

Eğer denilse ki: "Biz, çalışanların mal ve rızık sahibi olduklarını; çalışmayanların ise yokluk ve fakirlik içinde bulunduklarını görüyoruz?"

Ona cevaben denilir ki: Sanki sen, sorduğun soru ile beraber, rızık talep edenleri mahrum ve fakir, etmeyenleri ise rızıklı ve zengin bulmuyorsun. Evet çoğunlukla böyledir. Zira bilesin ki, rızık işi; Aziz, Alîm, hikmet ve mülk sahibi olan Allah'ın (c.c) takdiri ve tedbiri iledir.

Ebu Bekir Muhammed bin el Vaiz es Sakali (r.a.) Şam da şöyle bir şiir inşâd etmiştir:

"Nice kuvvetli, fikirli ve temiz görüşlü insanlar vardır ki, rızık onlardan ayrılıp sapar. Yine nice âciz ve fikirsiz insanlar da vardır ki, sanki denizin kıyısına dalıyor.

Bunun böyle oluşu Allah'ın (c.c.) kainatta kimsenin keşfedemeyeceği gizli bir sırrı bulunduğuna delildir."

.

.

Âbidler Yolu (Minhâcü'l - Âbidîn) - İmam Gazali

19 Ağustos 2019 16:54

RUH HASSASl
Aday Memur

İmam Ebü'l Meâli'nin (r.a.) şöyle dediğini işittim:"Bir kimse Allah'a (c.c) karşı olan muamelelerini halkın âdeti üzerine yaparsa; Allah (c.c.) da ona ihtiyacını giderme hususunda insanların âdetleriyle muamele yapar."

.

.

Âbidler Yolu (Minhâcü'l - Âbidîn) - İmam Gazali

19 Ağustos 2019 18:05

RUH HASSASl
Aday Memur

Bu yüzden İsrailoğullarına kitapta bildirmiştik ki her kim bir kişiyi bir kişi karşılığında veya yeryüzünde bir bozgunculuğu olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur; kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. And olsun ki, elçilerimiz onlara açık delillerle geldiler de sonra içlerinden bir çoğu bütün bunların arkasından hâlâ yeryüzünde fesad ve cinayette aşırı gitmektedir.

.

Maide Suresi (32. ayet)

.

Kur'an-ı Kerim Yüce Meali - Elmalılı M. Hamdi Yazır

02 Eylül 2019 18:17

RUH HASSASl
Aday Memur

Dünya, sıkıntı evidir. Orada olan kimse mutlaka zahmet ve musibetlere mâruz kalacaktır.Bu da bir takım kısımlara ayrılır:

a) Aile, akraba, kardeş ve dostlardan birinin ölümü, kaybı ve ayrılığı ile meydana gelen musibetler.

b) Vücudda çeşitli hastalık ve ağrılardan gelen musibetler.

c) Namus husûsunda insanların onunla kavga etmesi, namusuna göz dikilmesi, hakir görülmesi, gıybet ve iftiraya maruz kalmasından meydana gelen musibetler.

d) Servetinin gitmesi ve elinden çıkmasıyla meydana gelen musibetler.

Bu musibetlerin her birisi çeşitli yaralar açar. Kul, bütün bu musibetlere sabredemeye muhtaçtır. Yoksa, sabırsızlık ve üzüntü onu ibadet yapmaktan men eder.

.

.

Âbidler Yolu (Minhâcü'l - Âbidîn) - İmam Gazali

02 Eylül 2019 18:32

RUH HASSASl
Aday Memur

Allah'a (c.c) manen en yakın olan, dünyada musibet ve belası en çok ve en şiddetli olandır.

Hz. Peygamberin (S.a.v.) şu sözünü işitmedin mi?

" Belanın en çetini peygamberlere, sonra âlimlere, sonra da derece derece diğer müminleredir."

O zaman bu mihnet ve sıkıntılar, hayırlı işlere teşebbüs edip âhirete yönelen kimselerin karşısına çıkar.

İste bu musibetlere sabretmek ve ona iltifat ederse, yolda kalır ve ibadet yapamaz. Ayrıca arzu ettiği şeylerin hiçbirine de kavuşamaz.

.

.

Âbidler Yolu (Minhâcü'l - Âbidîn) - İmam Gazali

17 Eylül 2019 15:06

RUH HASSASl
Aday Memur

Bir rivayet: Balzac, yazmakta olduğu romanın kahramanı ölecek diye aşırı üzülünce, bir dostu, "Kurgu senin değil mi, öldürmeyiver!" der. Balzac'ın cevabı:

"Ben kaderi değiştiremem!"

.

.

Arka Kapak Dergisi - 19. Sayı - Romancı Kadere Hükmedemez - Mustafa Özel

Toplam 553 mesaj
«16171819202122232425262728
 
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?