Editörler : nayzen

Serdar Beşli
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:12

2011 yılında önlisanstan mezun olup 2012 kpss ile 2013 yılında önlisanstan atandım aynı zamanda lis


Serdar Beşli
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:15

2013 yılında lisansı tamladım banada emsal dediler 10/2den baslattılar su an 6/3 deyım sizce doğrmu


Serdar Beşli
Aday Memur
07 Haziran 2023 14:17

2011 yılında önlisanstan mezun olup 2012 kpss ile 2013 yılında önlisanstan atandım aynı zamanda 2013 yılında lisansı tamladım banada emsal dediler 10/2den baslattılar su an 6/3 deyım sizce doğrmu


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
07 Haziran 2023 15:12

Hayır, orda kimyagerle ilgili örnekten de anlaşılacağı üzere ilk şart teknik hizmetler sınıfında olmaktır. Siz de teknik hizmetler sınıfında teknisyen olduğunuzu ve teknik önlisans bitirdiğinizi söylemiştiniz. Bu nedenle siz de bu kapsama giriyorsunuz. Yani 1 derece almalısınız.

Dikduregilme, 4 ay önce

O halde Yusuf bey teknik hizmetler sınıfında görev yapmama rağmen 657 sayılı DMK'nın 36/A-4 maddesinde meslek yüksek okulu yer almadığından ve tekniker kadrosunda olmadığımdan ilave 1 dereceden faydalanamayacağım bunumu anlamalıyım.

Aşağıda memurlar net haberinde de şöyle bir bölüm yer almakta.

Diğer taraftan, 36/A-4 maddesinde sayılan unvanlara sahip olanlar ile madde metninde belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanlara da bir derece verileceği hükme bağlanmış, ancak bu maddedeki bir dereceden yararlanabilmenin koşulu olarak teknik hizmetler sınıfında görev alma zorunlu tutulmuştur. Bu hükme göre örneğin teknisyen kadrosunda görevli personel kimya bölümünden mezun olup kimyager unvanını aldığında kimyager kadrosuna atanma şartı aranmaksızın bir dereceden yararlanabilecektir. Bu durum teknisyen kadrosunun teknik hizmetler sınıfı kapsamında bir kadro olmasından kaynaklanmaktadır. VHKİ unvanlı personel kimya bölümünden mezun olup kimyager unvanını alsa bile teknik hizmetler sınıfında olmadığı için bir derece alamayacaktır.

https://www.memurlar.net/haber/961757/ilave-bir-derece-icin-hangi-bolumlerden-mezun-olmak-gerekir.html


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
07 Haziran 2023 15:21

Anlatımınızdan teknik personel olmadığınızı ve lisansı da memuriyete başladıktan sonra bitirdiğinizi anlıyorum. Bu durumda sizi 10/2 olarak başlatmaları normaldir çünkü önlisans mezunları 10/2'den başlarlar.

Önlisans üzerine lisans için ise önemli olan lisans süresinin ne kadar olduğudur. Eğer lisans tamamlama yoluyla önlisans üstüne 2 yılda bitirdiyseniz emsale takılmazsınız. Eğer lisans tamamlama yapmadıysanız hem lisansı hem de önlisansı aynı anda okumuşsunuz demektir. Bu durumda önlisans üstüne 4 yıl lisans hesabıyla 2 yıl emsale takılmanız gerekir.

Emsale takıldığınız durumda 2017 yılında 9/1 olarak göreve başlamış kabul edilirsiniz. Emsale takılmadığınız durumda ise 2015 yılında 9/1 olarak göreve başlamış kabul edilirsiniz.

Emsale takılmadığınız durumda:

2015 = 9/1

2016 = 8/1 (1 derece)

2016 = 8/2

2017 = 8/3

2018 = 7/1

2019= 7/2

2020 = 7/3

2021 = 6/1

2022 = 6/2

2023 = 6/3

Emsale takıldığınız durumda bunlar 2 kademe geride kalır ve 2023'te 6/1 olursunuz.

Serdar Beşli, 4 ay önce

2011 yılında önlisanstan mezun olup 2012 kpss ile 2013 yılında önlisanstan atandım aynı zamanda 2013 yılında lisansı tamladım banada emsal dediler 10/2den baslattılar su an 6/3 deyım sizce doğrmu


Serdar Beşli
Aday Memur
07 Haziran 2023 16:03

YOK TEKNIK DEGİL YANI 2013 TE ÖNLİSANTAN ATANDIĞIM ZAMAN LİSANS DİPLOMAMDA ELİMDEYDİ YANI BENI 9/1 DEN BAŞLATMALARI GEREKMIYOR MUYDU DIKEY GECİŞ İLE LİSANSA TAMAMLADIM

YUSUF YILDIRIM, 4 ay önce

Anlatımınızdan teknik personel olmadığınızı ve lisansı da memuriyete başladıktan sonra bitirdiğinizi anlıyorum. Bu durumda sizi 10/2 olarak başlatmaları normaldir çünkü önlisans mezunları 10/2'den başlarlar.

Önlisans üzerine lisans için ise önemli olan lisans süresinin ne kadar olduğudur. Eğer lisans tamamlama yoluyla önlisans üstüne 2 yılda bitirdiyseniz emsale takılmazsınız. Eğer lisans tamamlama yapmadıysanız hem lisansı hem de önlisansı aynı anda okumuşsunuz demektir. Bu durumda önlisans üstüne 4 yıl lisans hesabıyla 2 yıl emsale takılmanız gerekir.

Emsale takıldığınız durumda 2017 yılında 9/1 olarak göreve başlamış kabul edilirsiniz. Emsale takılmadığınız durumda ise 2015 yılında 9/1 olarak göreve başlamış kabul edilirsiniz.

Emsale takılmadığınız durumda:

2015 = 9/1

2016 = 8/1 (1 derece)

2016 = 8/2

2017 = 8/3

2018 = 7/1

2019= 7/2

2020 = 7/3

2021 = 6/1

2022 = 6/2

2023 = 6/3

Emsale takıldığınız durumda bunlar 2 kademe geride kalır ve 2023'te 6/1 olursunuz.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
07 Haziran 2023 16:16

Göreve başlamadan önce lisans mezunuysanız lisans diplomanızı kuruma vermeniz ve onların da lisans diplomasına göre sizi başlatmaları gerekiyordu. Öyle yapmamışlarsa hata yapmışlardır. Yok siz diplomayı göreve başladıktan sonra verdiyseniz yine ona istinaden ilk işlemi düzeltip lisans mezunu olarak başlatılmanız gerekiyordu:

Konuyla ilgili Devlet Personel Başkanlığı görüşü:

https://idari.adu.edu.tr/db/personel/webfolders/6.PDF


Dikduregilme
Aday Memur
10 Haziran 2023 10:12

Merhaba Yusuf Bey. 657 sayılı DMK'nın 36/A-4 maddesine göre ilave bir derece alıp alamayacağıma dair görüş almak üzere Cimer üzerinden hangi kuruma gönderebilirim?

YUSUF YILDIRIM, 4 ay önce

Hayır, orda kimyagerle ilgili örnekten de anlaşılacağı üzere ilk şart teknik hizmetler sınıfında olmaktır. Siz de teknik hizmetler sınıfında teknisyen olduğunuzu ve teknik önlisans bitirdiğinizi söylemiştiniz. Bu nedenle siz de bu kapsama giriyorsunuz. Yani 1 derece almalısınız.


Dikduregilme
Aday Memur
10 Haziran 2023 13:24

Benim durumumla ilgili NİSAN-2022 tarihli DİB KADRO TERFİ VE TAHSİS DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından yayınlanan terfi, intibak ve hizmet birleştirme bülteninin 11. sayfasında ilave bir derece alabileceği görüş yer almaktadır.

Diyanet Terfi Bülteni : https://insankaynaklari.diyanet.gov.tr/Documents/Diyanet%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Terfi%20B%C3%BClteni.pdf

Dikduregilme, 4 ay önce

Merhaba Yusuf Bey. 657 sayılı DMK'nın 36/A-4 maddesine göre ilave bir derece alıp alamayacağıma dair görüş almak üzere Cimer üzerinden hangi kuruma gönderebilirim?


Vekil18
Aday Memur
14 Temmuz 2023 15:45

Merhabalar. Ben

1998 yılında liseden mezun oldum.

2022 Mayıs ayında 2020 yılının lise KPSS puanıyla sözleşmeli olarak atandım.

Kpss-2020 girdikten sonra 2021 yılında önlisans mezuniyetim var. Ama 2022 Mayıs ayında kpss lise puanıyla atandım.

2023 Mart ayında biz sözleşmelilere kadro geldi. 15 aylık askerlik intibakiyla 9/1 oldum. Herhalde önlisans islenmedi kademe derece olarak.

Sorum 2024 yılında lisans mezunu olursam kademe derece kaç olur

Toplam 110 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi