Editörler : gubaz
23 Mayıs 2018 00:28   


Kamu bankalarının özelleştirilmesi hk.

Özelleştirme kapsamından çıkarıldıklarından dolayı, Anayasa Mah. de Bireysel başvuru yapılarak

hak ihlali kanıtlanabilir mi?

27 Mayıs 2018 23:36

HASS KASIRGA
Aday Memur

Özelleştirme kapsamından çıkarıldığına dair resmi cevap;

Özelleştirme Yüksek Kurulu?nun 03.02.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile Özelleştirme Yüksek Kurulu?nun 05.02.2007 tarih ve 2007/8 sayılı kararı ile Hazineye ait hisseleri özelleştirme kapsam ye programına alınan Türkiye Halkbankası A.Ş.'nin %51,11 oranındaki hissesinin, özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanunun 4?üncü maddesinin (a) bendi uyarınca Türkiye Varlık Fonu'na devrine karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ A.Ş.

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmayı nasıl buluyorsunuz?