Editörler : gubaz
«12131415161718192021222324
28 Şubat 2021 18:17

Bilişim67
Aday Memur

Güncel

01 Mart 2021 11:30

bayhan444
Daire Başkanı

Arkadaşlar bu konuda farkındalık oluşturmak için mutlaka çaba göstermeliyiz.Evet bu mesele tüm meslek gruplarının meselesi.15.10.2008 tarihinden önce sözleşmeli çalışan tüm çalışanların ortak sorunu.Bu husus ile ilgili bireysel dava açmış olmama rağmen davayı kaybettim, hukukta yasaya atıfta bulunuyor bu nedenle işimiz hukukta çözülmedi.

Bu nedenle muhakkak surette herkes kendi sendikasına bu sorunu gündeme getirerek ,Memursen 2021 yılı toplu sözleşmelerinde bu sorunu çözmelidir.Evet yasada yapılması gereken değişiklik metnini daha önce paylaşmıştım.

632 KHK içerisindeki geçen metindeki ilgili değişiklik yapılacak kısım:

Bunlar, atandıkları kadronun mali haklarına göreve başladığı tarihi takip eden

aybaşından itibaren hak kazanır iken sosyal haklarına sözleşmeli olarak göreve

başladığı tarih itibari ile hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları

mali haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

ilgili herkes bu konuda işyerindeki sendika temsilcilerine bu konuda bilgi vrsin, yasada yapılması gereken değişiklik kısmını olduğu gibi ifade etsinki yoğun bir baskı ile Memursen toplu sözleşmede gündeme alsın,2011 yılında kadroya geçen 192 bin personelin çok rahat yaklaşık 150 bine yakın olan kişileri bu mesele ilgilendiriyor.Çünkü hükümet 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten(15.10.2008) önce kamuya personel alımlarını yoğun bir şekilde sözleşmeli alım yapmaktaydı.Yani bu mağduriyet kamuya alımların çoğunluğunun olduğu öğretmenler, sağlıkçılar ile bunun yanısıra imamlar, tarımcı personelleri, vb. ilgilendiyor.Emeklilik gelince sürprizle karşılaşmamak için şimdi uyuma.

04 Mart 2021 17:36

mustafadzc
Şef

destek

12 Mart 2021 12:16

bayhan444
Daire Başkanı

Güncel

15 Mart 2021 17:00

bayhan444
Daire Başkanı

Güncel

24 Mart 2021 10:06

bayhan444
Daire Başkanı

https://sgkrehberi.com/haber/306977/memurlarin-3-600-ek-gostergesi-kendiliginden-cozuluyor.html

Haberin içeriği incelendiğinde olayın vehameti iyice anlaşılıyor.Kanunun yürürlüğe girmeden önceki tarihlerde kamuda çalışıyor olmamızı delil olarak gösterip, eski kanuna göre değerlendiremezsek bu fırsatta kaçtımı ,artık hiç şansımız kalmayacaktır.

30 Mart 2021 09:22

bayhan444
Daire Başkanı

Eksik Verilen Hak: 5510 Mağduriyeti

2011 Haziran'da KHK ile Kadroya Geçen Kamu personeli Haklarının

İadesini Bekliyor

Bilindiği üzere 01.10.2008 tarihinde 5510 Sayılı Sosyal

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SGK) yürürlüğe girmiştir. Bu

tarihten sonra atanan devlet memurları 5510 sayılı yasaya tabi çalışmaktadır.

Ekim 2008 öncesi 4-B sözleşmeli personel olarak atanan ve 2011 yılı 632 KHK

ile kadroya geçen devlet memurları, SGK'da; 2008 öncesi Emekli Sandığı girişi

olmadığı için 5510 sayılı yasaya tabi tutularak yeni memur statüsünde

değerlendirilmiştir.

Eski 5434 sayılı yasaya tabi olanlara göre; maaş,

emeklilik yaşı, emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşlarında çok büyük hak

kayıplarına neden olduğundan, Ekim 2008 öncesi sözleşmeli olarak atanarak

2011/632 KHK ile kadroya geçen personelin 5434 sayılı yasaya tabi olması

gerekmektedir.

632 KHK ;sözleşmeli olarak göreve başlama tarihini kamuda

çalışılan yıllar olarak değerlendirip buna göre derece kademe ilerlemesi

yapmıştır.

SGK; Ekim 2008 öncesi sözleşmeli atanıp, 2011 yılında 632

KHK ile kadroya geçen memurları, 2011/55 sayılı genelgesine göre sözleşmeli

atanılan tarihi baz alarak 5434 sayılı yasaya göre işlem yapacağını

belirtmiş, ancak 2011/59 sayılı genelgesinde bu durumu kaldırarak kadroya

geçiş tarihini baz almış ve 5510 sayılı kanuna tabi tutmuştur.

SGK; 2008 yılı Ekim ayı öncesi sözleşmeli olarak atananların

çalışma sürelerini yok saymış, yeni memur statüsüne koymuş, ileride emeklilik

iş ve işlemlerini buna göre yapacağını belirtmiştir.

SGK, Ekim 2008 öncesi emekli sandığı numarası olmamasını

göstererek öncesinde sözleşmeli olarak atananları, 5434 sayılı kanuna tabi

değil de 5510 sayılı yasaya tabi tutmaktadır.

Aynı derece kademe de bulunup çalışan, 5434 sayılı kanuna

tabi memur ile 5510 sayılı kanuna tabi memur arasında maaş farkı

bulunmaktadır. 3600 ek gösterge düzenlemesinde, 5434 sayılı yasaya tabi olan memurlara

göre 5510 sayılı yasaya tabi olanların çok fazla hak kaybı ortaya

çıkaracaktır. 4 Haziran 2011 Cumartesi, Resmi Gazetede yayınlanan KHK/632'de

aşağıdaki ifade bulunmaktadır;

''Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların,

4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel

pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre

yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve

kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali

ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren

hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar

hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.''

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06

Tüm bunlar dikkate alınarak Ekim 2008 öncesi sözleşmeli

olarak göreve başlayıp, 2011 yılı 632 KHK ile kadroya geçen memurların 5510

sayılı kanuna değil, 5434 sayılı kanuna tabi olması gerekmektedir.

Yaşanılan hak kayıpları bu düzenlemenin mecburiyetini

gözler önüne sermektedir.

30 Mart 2021 09:30

bayhan444
Daire Başkanı

Arkadaşlar yukarıda paylaştığım metin Toç-Birsen yetkili sendikasının Malatya şube başkanlığının 2022-2023 yılı toplu sözleşme talepleri metni içerisinde hamdolsun yeralmış bulunmaktadır.Ama bilindiği üzere bu mesele sadece tarımcıların meselesi olmadığı gibi sadece Malatya nında meselesi değildir.Yoğun bir talep ile her ilden , her yetkili sendika kollarında(eğitim,sağlık,diyanet,vb.)gündeme getirilip , toplu sözleşmede gündeme gelmesini ve Allahın izniyle çözülmesini sağlayacağız.Çok geç olmadan bugün çözüm için uğraşalım,son pişmanlık fayda sağlamaz.

30 Mart 2021 15:13

fatihcoskun05
Şef

inşallah hakkımızı alacağız.Kendi sendikalarımız bu konuda maalesef fazla duyarlı olamadılar.

31 Mart 2021 23:47

coderfree
Memur

İşte herkes kendine göre yontuyor olayları. 2011 KHK atananlar 5434 'e tabi olsun yeter değil mi? Peki 2008 Ekim öncesi sözleşmeli çalışıp kendi KPSS puanıyla 2009,2010,2011 yıllarında kadrolu atananlar bu hakka sahip olmasın mı? Böyle kendi taleplerimizde bile ayrım yaparsak bu iş zaten olmaz.

01 Nisan 2021 10:24

fatihcoskun05
Şef

İşte herkes kendine göre yontuyor olayları. 2011 KHK atananlar 5434 'e tabi olsun yeter değil mi? Peki 2008 Ekim öncesi sözleşmeli çalışıp kendi KPSS puanıyla 2009,2010,2011 yıllarında kadrolu atananlar bu hakka sahip olmasın mı? Böyle kendi taleplerimizde bile ayrım yaparsak bu iş zaten olmaz.


coderfree, 6 ay önce - Alıntıya git

hocam kimsenin ayrım yaptığı yok.2008 ÖNCESİ girişi olanlar için bu hak getirilmeli.

01 Nisan 2021 11:46

bayhan444
Daire Başkanı

Evet Arkadaşlar kimse yanlış anlaşılmasın burada esas zaten anlatılmak istenen SGK kurumunun kamuda sözleşmeli başlanılan görev tarihinin emekli sandığına giriş olarak kabul etmesi, zaten bu olduğu zaman 01.10.2008 öncesi emekli sandığı hizmeti var olarak kabul edilip otomatikman 5434 sayılı yasaya göre işlem görecektir.

Yani uzun lafın kısası 01.10.2008 öncesi kamuda sözleşmeli çalışanların 5434 sayılı yasaya göre işlem görmesi adaletin ve hakkaniyetin gereğidir.

01 Nisan 2021 11:49

bayhan444
Daire Başkanı

Burada işin püf noktası SGK nın sözleşmeli olarak başlanılan tarihi emekli sandığı girişi olarak kabul etmesi.

02 Nisan 2021 14:37

korfezgunesi
Daire Başkanı

Mart ayı başına kadar memuriyete başladığım tarih olarak sözleşmeli atandığım tarih gözüküyordu ama bu tarihi değiştirmişler. KHK ile kadroya geçtiğimiz tarih yani 14/06/2011 olarak yazmışlar.

05 Nisan 2021 15:10

bayhan444
Daire Başkanı

Mart ayı başına kadar memuriyete başladığım tarih olarak sözleşmeli atandığım tarih gözüküyordu ama bu tarihi değiştirmişler. KHK ile kadroya geçtiğimiz tarih yani 14/06/2011 olarak yazmışlar.

Sizin bakanlığınızın personel veri tabanında memuriyet başlangıç tarihi olarak sözleşmeli başlanılan tarihin yazması bir şey değiştirmez.Önemli olan SGK nın memuriyet başlangıç tarihi olarak görünen tarih. O da 632 khk ile kadroya geçenlerin hepsi 15.06.2011 tarihli olarak görünür.Memur arkadaşlar E devletten giriş yaptıktan sonra ''

''SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)'' ekranında sorgulama yaparlarsa ''

Tescil Kapsamı

4/c 5510 Sayılı Kanuna Tabi Çalışanlar olarak görünüyorsa zaten farkında olmadan çileli yolun içerisinde olduğunu anlaycaktır.Saygılarımla.

12 Nisan 2021 16:16

bayhan444
Daire Başkanı

Tüm arkadaşlardan destek bekliyoruz.Emekli olunca bu durumdaki herkes acı gerçekle karşılaşacak.Ama yapacak herhangi bir şeyi olmayacak.

22 Nisan 2021 10:13

bayhan444
Daire Başkanı

Destek

23 Nisan 2021 14:26

aShtRay
Şube Müdürü
Bu iktidar gitmedikce, bu işler zor. Allah yardimcimiz olsun.
23 Nisan 2021 18:23

mustafa c
Aday Memur

5434 te 5510 gibi emekli olunca maas cok dusuyor %50 kadar siz iscilere bakin karayolu genel mudurlugunde calisan isci emekli oldu gecen gun 8 bin maas baglandi ..külbaşlar valla

23 Nisan 2021 20:04

mustafa c
Aday Memur

5434 emekli oldugunda maasin %70 almiyor %50 sini ancak alabiliyor siz iscilere bakin emekli olunca 8 bin tl aliyor külbaşlar hevalla

Toplam 471 mesaj
«12131415161718192021222324
 
ANKET
En çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz?