Editörler :
27 Haziran 2018 20:01   


Önlisans ilahiyat

aöf ilahiyat okumayı düşünüyorum içinizde aöf okuyan var mı ? tavsiye eder misiniz ?

bildiğim kadarıyla DGS ile 4 yıllığa tamamlanabiliyor

önlisans ilahiyat mezunu hangi meslekleri yapabilir ?

20 Temmuz 2018 16:13

yusuf.kerem
Şef

Merhaba. Önlisans ilahiyat bölümünü ne maksatla ve hangi niyet üzerine hangi hedefle okuyacağınızı bilmiyorum. Fakat gayeniz iSLAM Dini hakkında ilmihal bilgilerini tahsil etmekse önlisans ilahiyat bölümüne efor sarfetmeniz fuzulidir. Bunun yerine aşağıdaki sıralı listede yeralan ve önemli bilgiler ihtiva eden bu neşriyatları satın alıp neşriyatların içindeki bilgileri okuyarak ve neşriyatların içindeki bilgilerle uhrevi maksatla halis niyet üzerine amel etmeniz hayatınızı ihya etmeye ve ahiretinizi kurtarmaya vesiledir.

Dipnot: İtikad eksikliklerinizi giderip,itikad bozukluklarınızı düzeltebilmeniz için yani iyi bir niyet üzere buradan bu metni paylaşıyorum.Amma velakin belirteceğim yazarların eserlerinin,2018 yılı itibariyle ve 2018 yılından öncesinde ve sonrasında basımını ve dağıtımını yapan yayınevleri hakkında kesinlikle yorum yapmaktan şiddetle kaçınıyorum ve bu eserleri hangi yayınevinden satınalabileceğiniz konusundaki fikri,vebal altında kalmaktan çekindiğimden,bu eserleri hangi yayınevinden satın alabileceğiniz konusundaki fikri,sizlerin tercihinize bırakıyorum.Paylaşmış olduğum web adreslerindeki yayınevleri hakkındaki fikrimin olumlu olması münasebetiyle bu yayınevleri üzerinden paylaşımlarımı yaptığımı dikkatinizi çekerek itinayla belirtiyorum ve paylaşımlarımı yapmış olduğum yayınevlerinden eserleri satın almak sizlerin tercihlerinize kalmıştır.Paylaşmış olduğum metne ve metindeki bilgilere itibar etmek sizin tercihinizdir.Yazarlar ve bu yazarların neşretmiş oldukları eserleri hakkındaki araştırmalarımdan edinmiş olduğum bilgilere dayanarak,araştırmaların neticesindeki bilgilere kanaat ve itimad ettiğimden, iSLAM Dinine kalpten iman eden din kardeşlerime bu yazarların eserlerini,ahiretlerini kurtarabilmeleri için,tez vakitte,okuyup idrak ederek,iyi niyet üzere amel etmeye gayret etmelerini tavsiye ediyorum.Buradaki temel kıstas Ehli Sünnet itikadıdır ve neşriyatların içerisindeki bilgilerin ve bu neşriyatların müelliflerinin Ehli Sünnet itikadına uyup uymadıklarıdır.

1)Ömer Nasuhi Bilmen?Büyük İslam İlmihali

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=products/productdetail&product_id=64277

2)Muhtasar İlmihal

https://www.kitapyurdu.com/kitap/muhtasar-ilmihal-luks-ciltli/37885.html&filter_name=Muhtasar

3)İmam Gazali?İhyau Ulumiddin

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ihyau-ulumiddin-4-cilt2-hm/61643.html&filter_name=%C4%B0hyau

4)İmam Gazali?Kimyayı Saadet

https://www.kitapyurdu.com/kitap/kimyayi-saadet/32881.html&publisher_id=272

5)İmam Gazali?Dil Belaları Lisan Afetleri

https://www.kitapyurdu.com/kitap/dil-belalari-lisan-afetleri/104468.html&publisher_id=272

6)Ahmed Davudoğlu?Din Tahripçileri

https://www.kitapyurdu.com/kitap/din-tahripcileridini-tamir-davasinda/32464.html&publisher_id=272

7)Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri?Marifetname

https://www.kitapyurdu.com/kitap/marifetname/32880.html&publisher_id=272

8) Sahabenin hayatını anlatan eser(Hayatüs Sahabe)

https://www.kitapyurdu.com/kitap/hayatus-sahabe-amp-peygamberimiz-ve-ilk-muslumanlarin-hayati-4-cilt/143368.html&filter_name=Hayat%C3%BCs%20sahabe

9) Peygamberlerin hayatlarını anlatan eser(Ahmet Cevdet Paşa?Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa)

https://www.kitapyurdu.com/kitap/kisasi-enbiya-ve-tevarihi-hulefa-2-cilt-takim/32810.html&filter_name=K%C4%B1sas%C4%B1%20enbiya

Hatemül Enbiya'nın(s.a.v) hayatını anlatan eser(Ahmet Cevdet Paşa?Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Hayatı)

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=245613

10) Tefsir kitabı(Elmalı Hamdi Yazır?Hak Dini Kur?an Dili)

https://www.kitapyurdu.com/kitap/hak-dini-kuran-dili-9-cilt-takim/388304.html&filter_name=Hak%20dini

11) iSLAM hukuku(fıkıh)kitabı(Serahsi?Mebsut)

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=123860

12)Hadis Kitabı(İmam Buhari?Sahih?i Buhari)

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=13640

(Diyanet İşleri Başkanlığı?Hadislerle iSLAM)

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=349925

13)Tasavvuf hakkında açıklamalar(Mehmed Nuri Şemseddin Nakşibendi?Miftahul'l Kulüb Kalplerin Anahtarı)

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/product&product_id=43308

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Üniversiteye girişte, bazı bölümler için 'başarı sırası' çıtası getirilmesini;