Editörler : supporters.
25 Temmuz 2018 14:16

Doçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri

jüri üyeleri tarafından veya şikayet yoluyla etik inceleme geçiren kişilerin sorunları ile ilgili bilgi paylaşımı için açtım. iyi çalışmalar herkese


Yasin kaya01
Memur
25 Temmuz 2018 14:22

Danıştay 8. Dairesi bir kararında 5846 sayılı Yasanın 35. Maddesinde,

iktibasın (aktarma yapma) maksadın haklı göstereceği nispette ve belli olacak

şekilde yapılmasına cevaz verildiği ve YÖK Başkanlığı da iktibası, 35. Maddede

belirtilen kriterlerle kabul edildiğine göre tezde yapılan alıntılar, dipnotlar

ve kaynakça bölümünde açık bir şekilde belirtildiğinden, davacının tezinde

etik ihlal olmadığı yönünde karar almıştır.


Yasin kaya01
Memur
25 Temmuz 2018 14:24

YÖK Sosyal Etik Komisyonu 2016 tarihli bir kararında alıntı yaptığı yere kaynakçada yer vermesi ve diğer yerlerde alıntı yaptığı yere atıf yapması dolayısıyla;Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamında etik ihlalde bulunmadığına karar vermiştir.


Yasin kaya01
Memur
25 Temmuz 2018 14:26

Doçent adayları özgeçmiş ve eserler listesinde akademik çalışmalar ile ilgili tüm eserlerini belirtmek zorundadırlar. Daha önceki dönemlerde doçentlik sınavına başvurup, haklarında etik ihlalde bulunduklarına karar verilen adayların, bu yayınlarını yayın listesinde kısa açıklama ile belirtmeleri gerekir.


Yasin kaya01
Memur
25 Temmuz 2018 14:28

Aday hakkında etik ihlal iddiasında bulunan jüri üyesinin iddiasının doğru olmaması halinde jüri üyeliği sonlandırılır.


Yasin kaya01
Memur
25 Temmuz 2018 14:30

ÜAK Etik Yönergesinin 10. Maddesine göre Etik Komisyonun iddialar hakkında ilk olarak somut bilgi ve belgeyle desteklenip desteklenmediği incelemesi yapılarak bu kanaatte ise yazılı savunma istenir. Savunma için verilen süre 15 gündür. Ancak savunma verilen sürenin uygulamada bir geçerliliği bulunmamaktadır. Çünkü Komisyonlar bir buçuk ayda bir toplanmakta ve savunmalar bu toplantılarda incelemektedir.


Yasin kaya01
Memur
25 Temmuz 2018 14:31

ÜAK Etik Yönergesinin 12. Maddesine göre intihal, sahtecilik ve çarpıtma şeklindeki etik ihlallerinde inceleme başlatılması herhangi bir süre sınırlanmasına tabi değildir. Diğer ihlallerde 2 yıl içerisinde inceleme başlatılmaması halinde iddialar incelenememektedir. İntihal, sahtecilik ve çarpıtma haricindeki diğer etik ihlallerinde 10 yıl geçmiş ise inceleme yapılamamaktadır. En önemli husus ise eserin tamamen veya kısmen tekrar yayımlanması ile akademik atama ve yükselmelerde kullanılması halinde yukarıda belirtilen zamanaşımı süreleri yeniden işlemeye başlaması hususudur. 2547 Sayılı YÖK Kanununun 53. Maddesinde de bu husus belirtilmiştir.


Yasin kaya01
Memur
25 Temmuz 2018 14:38

ÜAK Etik Yönergesinin 14. Maddesinde komisyon tarafından hakkında inceleme yapılmış ve karara bağlanmış bir konu hakkında tekrar inceleme yapılamamakta aksi durum mükerrer incelemeye girmektedir. Ayrıca ÜAK Etik Komisyon tarafından yapılan incelemelerin mutlak olduğu, diğer komisyonlar tarafından yapılan inceleme ve soruşturmaların ÜAK Etik Komisyon tarafından yapılacak incelemeye engel teşkil etmediği ifade edilmektedir.


Yasin kaya01
Memur
25 Temmuz 2018 14:39

Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, doçentlik sınavı başvurusunda başarısız sayılır. İnceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday hakkında gerekli işlemlerin yapılması için alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bildirim üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, adayın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna veya bağlı bulunduğu kuruma gerekli disiplin ve diğer idarî işlemlerin başlatılması amacıyla bilgi verilir.


adaydoc2018
Memur
26 Temmuz 2018 10:02

Hocam etik ihlal oldugu iddia edilen bir calismanin diger yazarlari ile ilgili durum nedir?

Ya da daha once docentlik basvurusunda etik ihlal tespit edilmemis bir calisma icin, ikinci yazarin docentlik basvurusunda etik ihlal var diye iddia edilabilir mi?

Tesekurler.


Hadi1212
Daire Başkanı
26 Temmuz 2018 10:25

Bir yayın editörlü kitaplarda olduğu gibi bölümlere ayrılabiliyorsa sorumlu

bölüm yazarıdır.

Bir makale farklı uzmanlık alanlarından kişilerin katkısı ile hazırlandı ve

makalenin hangi bölümünün kimin tarafından yazıldığı belli ise sorumluluk

ilgili yazarındır.

Yayının bölümlere ayrılamadığı durumlarda birinci yazar yada sorumlu yazar etik ihlalden sorumlu tutuluyordu. Ancak 2013 de alınan bir idare mahkemesi kararı tüm yazarların sorumlu olduğunu belirtiyor.

Yayın daha önce yakalanmamış olabilr. Ve ikinci yazarın doçentlik başvurusunda işlem yapılabilir. İşlemin sonucuna göre doçentlik süreci dururabilir ve disiplin süreci başlayabilir.

Birinci yazar açısından ise süre aşımı nedeniyle disiplin cezası verilemese bile intihalin tür ve içeriğine göre doçentlik belgesi iptal edilebilir. ÜAK açısından sürelerin bağlayıcılığı yoktur.


adaydoc2018
Memur
26 Temmuz 2018 10:39

Tesekkurler hocam, docentlik basvurusunda juri uyelerinden birisi etik ihlal iddiasinda bulunur ve sonucunda yazar hakli cikarsa, bu durumda ilgili juri uyesine bir daha UAK"ta gorev verilmiyor diye okumustum, bu dogru mudur?

Gelisiguzel etik ihlali iddia edenlerin yanina mi kaliyor diye sormak istedim?


adaydoc2018
Memur
26 Temmuz 2018 10:42

Hocam bir de bir calismamizda oncul bulgulari ulusal sempozyumda sunmustuk, sonrasinda yeni verilerle zenginlestirip uluslararasi bir konferansta sunduk, bu etik ihlal konusu mudur?

Basvuru esnasinda juri uyelerini bu konuda da bilgilendirdik.

Tesekkurler.


Hadi1212
Daire Başkanı
26 Temmuz 2018 10:51

Bilgilendirmeniz gereken başvurduğunuz konferansın bilim kuruludur.Ulusal konferansta sunulduğunu belirterek yazılı izin almış olmanız gerekir. Bunu yapmadıysanız ve ikinci yayın ile birinci arasında örneklem açısından %50lik bir fark yoksa bu tekrar yayın yada dilimleme olarak değewrlendirilir. En azından başvuru dosyasına iksinide koymak ama sadece birini puanlamak sizi korur.

adaydoc2018, 6 yıl önce

Hocam bir de bir calismamizda oncul bulgulari ulusal sempozyumda sunmustuk, sonrasinda yeni verilerle zenginlestirip uluslararasi bir konferansta sunduk, bu etik ihlal konusu mudur?

Basvuru esnasinda juri uyelerini bu konuda da bilgilendirdik.

Tesekkurler.


Hadi1212
Daire Başkanı
26 Temmuz 2018 11:01

Jüri üyesi intihali yakaladığını değil intihalden şüphelendiğini belirtiyor. Ve şüphesinin kaynağını ifade ediyor. İnceleme görevi kurula aittir. ÜAK jürileri dışında etik ihlalden haksız şikayet soruşturma nedenidir. Ancak ÜAK jürisine bu nedenle soruşturma açılmaz, ceza verilmez. Çünkü amaç ihlale sıfır töleranstır. Etik şüphesi haksız çıkana ceza verirseniz a) jürilik yapacak prof kalmaz. b) ceza alırım korkusuyla kimseyi etik kurula göndermezler. Hırsızlara gün doğar.

Ancak jüri üyesi bunu maksatlı kişisel ihtilaf nedeniyle yaptıysa budurumda bu konuda başvuru hakkınız olur. Ki bunu jüriniz belli olduğu zaman yapmalı, jürinizin değiştirilmesini istemelisiniz. Etiğe gittikten sonra jüri itirazı yaparsanız adama neden jüri belli olunca itiraz etmedin diye sorarlar.

adaydoc2018, 6 yıl önce

Tesekkurler hocam, docentlik basvurusunda juri uyelerinden birisi etik ihlal iddiasinda bulunur ve sonucunda yazar hakli cikarsa, bu durumda ilgili juri uyesine bir daha UAK"ta gorev verilmiyor diye okumustum, bu dogru mudur?

Gelisiguzel etik ihlali iddia edenlerin yanina mi kaliyor diye sormak istedim?


adaydoc2018
Memur
26 Temmuz 2018 11:32

Tesekkurler hocam, %50"den daha fazla farklilik var. Yine de juri uyelerini bu konuda onden bilgilendirmek faydali olur mu sizce? Yanlis anlamalarinin onune gecmek adina? Dokumanin uzerine post-it ile bir aciklama yazmak gibi?


asosyal123
Aday Memur
26 Temmuz 2018 14:52

Merhaba arkadaşlar maalesef benim başvurum da etik ihlal incelemesinde. Sürecin ne kadar sürdüğü ile ilgili bilgisi olan var mı


asosyal123
Aday Memur
26 Temmuz 2018 14:55

Şuanda güncel durumda adayın başvurusu etik incelemede yaziyor


Yasin kaya01
Memur
26 Temmuz 2018 17:11

Doçentlik başvurularında etik ihlal iddiaları aday bazında incelenmektedir. Ortak yazarları inceleme yetkisi bulunmamaktadır ÜAK Etik Komisyonunun. Ancak etik ihlal olduğuna karar verilen kişinin dosyası disiplin soruşturması için üniversiteye gönderildiğinde ortak yazarlar bakımından da inceleme yapılmaktadır. Eğer ortak yazar ile aynı üniversitede ise o üniversite incelemeyi yapar. Değilse ortak yazarın bulunduğu üniversiteye gönderir. Ayrıntılı bilgi için Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine bakılabilir.

Diğer sorunuz ile ilgili olarak bir yazarın incelenerek etik ihlalde bulunmadığına karar verilmesi durumunda yada hiç etiğe düşmeden unvan alması durumunda; diğer ortak yazar yazar başvuru yaptığında jüri üyesi etik olduğunu ileri sürebilir. Bu durum jürilerin farklı olması ve ÜAK'da eserlerle ilgili olarak geçmişe dönük sistemin bulunmamasındandır. Ancak bu şekilde etik komisyona verilenlerin mutlaka savunmasında önceden bu hususun incelendiğini ve ÜAK etik yönergesine göre mükerrer inceleme yapıldığını belirtmeleri gerekir saygılarımla

adaydoc2018, 6 yıl önce

Hocam etik ihlal oldugu iddia edilen bir calismanin diger yazarlari ile ilgili durum nedir?

Ya da daha once docentlik basvurusunda etik ihlal tespit edilmemis bir calisma icin, ikinci yazarin docentlik basvurusunda etik ihlal var diye iddia edilabilir mi?

Tesekurler.


Yasin kaya01
Memur
26 Temmuz 2018 17:13

Sadece üyelikten çıkarılıyor tekrar dosya verilebilir başka adaylar bazında

adaydoc2018, 6 yıl önce

Tesekkurler hocam, docentlik basvurusunda juri uyelerinden birisi etik ihlal iddiasinda bulunur ve sonucunda yazar hakli cikarsa, bu durumda ilgili juri uyesine bir daha UAK"ta gorev verilmiyor diye okumustum, bu dogru mudur?

Gelisiguzel etik ihlali iddia edenlerin yanina mi kaliyor diye sormak istedim?


Yasin kaya01
Memur
26 Temmuz 2018 17:16

yeni verilerle zenginleştirmeniz sizin iki eseriniz ile ilgili olarak dublikasyon iddiasını çürütür. Ayrıca uygulamada literatürde bildiriler arasında duplikasyon/tekrar yayım iddia edilsede bu durumun sadece makaleler arasında olabileceği ifade edilerek iddialar reddedilmektedir. Bu bildirileri makale yapmanız durumunda bu hususa dikkat etmenizi öneririm.

adaydoc2018, 6 yıl önce

Hocam bir de bir calismamizda oncul bulgulari ulusal sempozyumda sunmustuk, sonrasinda yeni verilerle zenginlestirip uluslararasi bir konferansta sunduk, bu etik ihlal konusu mudur?

Basvuru esnasinda juri uyelerini bu konuda da bilgilendirdik.

Tesekkurler.

Toplam 8115 mesaj
12345678910111213»

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi