Editörler :
«626364656667686970717273»
11 Ocak 2019 15:01

efsane6284
Müsteşar Yardımcısı

kusura bakmayın çok soru sordum ama bunuda cevaplarsanız artık sorum kalmayacak mesela dediğiniz sayı ankardaki tek bir adliyedeki alım sayısımı yanı ankara batı 300 alım olucka yoksa ankaradaki farklı farklı yerlerdeki alım sayısının toplamı mı mesela ankara batı + ankara bim + ankara bam +ankara idare ve bunun gibi yerlerin toplamı mı 300 olucak


senvaysa, 4 ay önce - Alıntıya git

hocam o sayı toplam sayı yani ankara , ankara batı, bim ve bam

11 Ocak 2019 15:14

adayikmm
Kapalı

Hocam çok teşekkür ederim cevap verdiğiniz için ilk tercihim olacağı için ayrıntıları öğrenmeye çalışıyorum ilan yayınlanınca fikrinizi almak isterim tek tercih ve puanım düşük olduğu için yanlış bişey yapmak istemiyorum

11 Ocak 2019 15:55

efsane6284
Müsteşar Yardımcısı

Hocam çok teşekkür ederim cevap verdiğiniz için ilk tercihim olacağı için ayrıntıları öğrenmeye çalışıyorum ilan yayınlanınca fikrinizi almak isterim tek tercih ve puanım düşük olduğu için yanlış bişey yapmak istemiyorum


adayikmm, 4 ay önce - Alıntıya git

rica ederim hocam başlığımızın amacı birbirimize yardımcı olmaktır

11 Ocak 2019 16:00

Hacimirza
Genel Müdür

Zabıt Kâtibi Nedir ?

Zabıt Kâtibi adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, seçim kurullarında, icra dairelerindekalem işleri, yazışma ve dosyalamanın yapılmasından, duruşma tutanakların düzenlenmesinden, sekretarya hizmetlerinin verilmesiyle ilgili mişlerden sorumlu kişidir.

Zabıt Kâtibi Ne İş Yapar ?

Zabıt Kâtibi; İcra takip işlemlerini yapar, Karar ve tutanakları usulüne uygun yazar, Davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili yerlere zamanında gönderir,

Gelen cevap yazılarında istenen bilgiler olmadığını tespit ettiğinde ilgili makama haber verir, duruşma gününden önce gerekli yazıları yazar,

Serbest bırakma ve tutuklama yazılarıyla hüküm özetlerini vaktinde yazar ve ilgili makama verir,

Acele işlerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden önce ve çabuk yazar,

Mahkeme dışında hâkim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunur, ayrıca kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevleri yürütür.

Zabıt Katibi Olmak İsteyen Kişilerin Nitelikleri Nasıl Olmalı ?

Bu mesleği yapacak olanların, sosyoloji ve hukuk alanına ilgisi olan, bilgisayar ve on parmak klavye kullanabilen, Türkçeyi iyi kullanan, resmi yazışma kurallarını çok iyi bilen, kendini sürekli geliştirebilen, iş ilişkilerini çok iyi yürüten, çalışkan, düzenli, titiz, güvenilir, sorumluluk sahibi, iyi iletişim kurabilen, nezaket, görgü ve protokol kurallarına uyan kişiler olması gerekir. Büro ortamındaçalışırlar. Evrak takibi için büro dışına da çıkabilmektedirler.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur ?

Mesleğin eğitimi mesleki ve teknik liselerin adalet alanının Zabıt Kâtipliği dalında verilmektedir.

Zabıt Katibi Nerelerde Çalışabilir ?

İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının Hukuk Müşavirliği bölümlerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Adalet Bakanlığı, cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler, noterler, hukuk ve avukat büroları, Yüksek Seçim Kurulu, ceza infaz kurumları ve tutukevleri, özel güvenlik şirketleri, banka ve sigorta şirketleri gibi özel firmaların hukuk departmanlarında, takip birimlerinde çalışabilirler.

11 Ocak 2019 16:03

Hacimirza
Genel Müdür

İnfaz Koruma Memuru ( Gardiyan ) Kimdir, Nedir?

Toplum içerisinde herhangi bir sebepten dolayı uyum sağlayamamış veya insanlara zarar veren kişilerin işlemiş oldukları suça karşılık olarak adalet sistemimizin vermiş olduğu özgürlüğü kısıtlama cezasının, infazının gerçekleştiği ceza evlerinde görev yapmakta olan memurlara infaz koruma memuru ya da halk arasında bilinen adıyla gardiyan denmektedir.

İnfaz koruma memurları Genel İdari Hizmetler sınıfında yer almaktadırlar. Ancak işleyiş anlamında baktığımız zaman gardiyanların emniyet sınıfında yer alan bir memur gibi haklara ve zorunluluklara sahip olduklarını görürüz. Çünkü üniforma ile görev yapan başka GİH memuruna rastlamak oldukça zordur. Bunun yanında infaz koruma memurlarına zor kullanma yetkisi de verilmiştir. Bu bağlamda diğer GİH memurlarından daha farklıdırlar. Peki infaz koruma memurları yani gardiyanlar ne iş yaparlar?

İnfaz Koruma Memurları ( Gardiyanlar ) Ne İş Yaparlar?

İnfaz koruma memurları cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanlarıdır. Peki ama infaz koruma memurlarının görevleri nelerdir?

Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur,

Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar,

Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler,

Koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder,

Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder,

Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar,

Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar,

Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar,

Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur,

Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur,

Cezaevinin temizliğinden sorumludur.

İnfaz koruma memurluğu yani gardiyanlık mesleği hakkında okurlarımızdan gelen soruların cevapları da aşağıdaki gibidir. Sizlerin de aklına takılan sorular var ise aşağıda bulunan yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

İnfaz Koruma Memurluğunda Zorunlu Tayin Var Mıdır?

İnfaz koruma memurluğunda ( İKM ) zorunlu tayin bulunmamaktadır.

İnfaz Koruma Memurları Nasıl Tayin İster?

İnfaz koruma memurları tayin isterken aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları,

Atanmak istedikleri veya atanacakları yerlerde durumlarına uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması, gerekir.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası birinci fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(Değişik:RG-9/10/2010-27724) Son iki yıllık sicil raporlarının iyi olması veya son beş yıla kadar olan sicil raporları ortalamasının, olumsuz notu bulunmamak ve en fazla bir orta notu bulunmak şartıyla en az 80 puan olması ve varsa son beş yıl içerisinde denetim elemanlarınca düzenlenen raporların zayıf olmaması,

Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması, şartları da aranır.

Gardiyanlar Askerlik Yapar Mı? : Evet infaz koruma memurları da askerlik görevlerini yerine getirmek durumdadırlar.

İnfaz koruma memurlarına lojman tahsis edilir mi? : Lojman sayısı hali hazırda yeterli seviyede değildir. Ancak ilerleyen zamanlarda lojmanların arttırılması ile ilgili çalışmalar yapılması gündemdedir.

İnfaz Koruma Memurlarının Çalışma Saatleri : Gardiyanlar gündüz 08:00 ila 17:00 arası çalışmaktadırlar. Vardiya personeli ise 4 vardiya şeklinde sabah 08:00 ile 20:00 arası çalıştıktan sonra ertesi akşam 20:00?a kadar istirahat, akşam 20:00?dan sabah 08:00?a kadar çalıştıktan sonra çıkış günü ve ertesi günde dahil olmak üzere 2 gün istirahat yapmaktadır.

11 Ocak 2019 16:06

Hacimirza
Genel Müdür

Mübaşir nedir, ne demektir, kimdir?

Mübaşir ya da halk arasında bilinen adıyla çığırtkan, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde görev yapmakta olan kişilere denilmektedir. Mübaşirler, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışırlar ve başka herhangi bir yerde çalışma olanağı bulunmaz. Yardımcı hizmet sınıfında yer alan mübaşirlerin isimleri mahkemeler ile özdeşleşmiş durumdadır. Peki mübaşirler ne iş yaparlar? Mübaşirlerin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir?

Mübaşirler ne iş yaparlar? Mübaşirlerin görevleri nelerdir?

Mübaşirler duruşma sırasında genel tarafları ve tanıkları çağırmak, salona almak ve duracakları yerleri göstermek, tarafların verdiği belgeleri hakime iletmek, duruşmanın disiplinini sağlamak üzere hakim tarafından verilen emirleri uygulamak

Duruşma sırasında söz söyleyecek kişilerin ayakta söylemeleri ve karar sırasında salonda bulunan herkesin ayağa kalkmasını sağlamak

Duruşma tarihi ertelenirse bunu taraflara bildirmek

Mahkeme başkanı veya hakimin tensibiyle yazı işleri müdürünün denetiminde kalem işlerinde çalışmak

Mahkeme tarafından yazılmış olan yazıları zimmet defterine kayıt ederek ilgili yerlere teslim etmek

Mahkemeye ait posta ve tebligat evrakı listesi ile posta işletmesine teslim etmek

Şayet duruşma gizli yapılır şeklinde karar çıkarsa, duruşma salonunu boşaltmak ve bunu bildiren levhayı salon dışına asmak

Kılık kıyafet yönetmeliği kapsamında resmi üniforma giymek

gibi çok sayıda görev yetki ve sorumluluğa sahiptir.

Mübaşir olma şartları nelerdir? Kimler mübaşir olabilirler?

Mübaşir nasıl olunur detaylı olarak anlatmadan önce Adalet Bakanlığı ilanlarında genel olarak aranan başvuru şartlarına sahip olmamız gerekmektedir. Aşağıda saymış olduğumuz şartlara haiz olan kişiler mübaşir olmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan

35 yaşını doldurmamış olmak

Askerlikle ilişkisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelinmemiş olması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması

Hırsızlık ve yüz karartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Lisans Mezunları İçin KPSSP3 puanı, Önlisans Mezunları için KPSSP93 puanı ve son olarak Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 Puanı 70 ve üzeri olan adaylar başvuru yapabilir.

Görevini yapmasına engel bir hastalığı bulunmaması

Mübaşir nasıl olunur?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan ilanlarda genel olarak yukarıdaki başvuru şartları aranmaktadır. Mübaşirler en az lise mezunu olmaları ve tutanak bilme yeteneğine sahip olmaları ve KPSS sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanları takip etmelidirler. Akabinde ilanlara başvuru yaparak, başvurusu olumlu sonuçlanan bireyler sözlü mülakat sınavı için çağrılırlar. Bu aşamayı da başarı ile geçen adaylar mübaşir olabilirler. Mübaşirler açıktan atama yolu ile işe alınırlar. Adalet Bakanlığı?nca yayınlanan tüm bu ilanlara ise Adalet Bakanlığı İş İlanları sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Mübaşir ilanları yayınlandıkça vermiş olduğumuz bağlantıdaki ilanlar da güncellenecektir. Peki mübaşirler ne kadar para kazanıyor? Mübaşir maaşları ne kadardır?

11 Ocak 2019 16:28

İKMbynn
Memur

paylaşımlarınız için teşekkürler Hacimirza hocam

11 Ocak 2019 18:39

Berkutay38
Şef

İnfaz Koruma Memuru ( Gardiyan ) Kimdir, Nedir?

Toplum içerisinde herhangi bir sebepten dolayı uyum sağlayamamış veya insanlara zarar veren kişilerin işlemiş oldukları suça karşılık olarak adalet sistemimizin vermiş olduğu özgürlüğü kısıtlama cezasının, infazının gerçekleştiği ceza evlerinde görev yapmakta olan memurlara infaz koruma memuru ya da halk arasında bilinen adıyla gardiyan denmektedir.

İnfaz koruma memurları Genel İdari Hizmetler sınıfında yer almaktadırlar. Ancak işleyiş anlamında baktığımız zaman gardiyanların emniyet sınıfında yer alan bir memur gibi haklara ve zorunluluklara sahip olduklarını görürüz. Çünkü üniforma ile görev yapan başka GİH memuruna rastlamak oldukça zordur. Bunun yanında infaz koruma memurlarına zor kullanma yetkisi de verilmiştir. Bu bağlamda diğer GİH memurlarından daha farklıdırlar. Peki infaz koruma memurları yani gardiyanlar ne iş yaparlar?

İnfaz Koruma Memurları ( Gardiyanlar ) Ne İş Yaparlar?

İnfaz koruma memurları cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanlarıdır. Peki ama infaz koruma memurlarının görevleri nelerdir?

Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur,

Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar,

Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler,

Koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder,

Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder,

Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar,

Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar,

Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar,

Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur,

Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur,

Cezaevinin temizliğinden sorumludur.

İnfaz koruma memurluğu yani gardiyanlık mesleği hakkında okurlarımızdan gelen soruların cevapları da aşağıdaki gibidir. Sizlerin de aklına takılan sorular var ise aşağıda bulunan yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

İnfaz Koruma Memurluğunda Zorunlu Tayin Var Mıdır?

İnfaz koruma memurluğunda ( İKM ) zorunlu tayin bulunmamaktadır.

İnfaz Koruma Memurları Nasıl Tayin İster?

İnfaz koruma memurları tayin isterken aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları,

Atanmak istedikleri veya atanacakları yerlerde durumlarına uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması, gerekir.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası birinci fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.

(Değişik:RG-9/10/2010-27724) Son iki yıllık sicil raporlarının iyi olması veya son beş yıla kadar olan sicil raporları ortalamasının, olumsuz notu bulunmamak ve en fazla bir orta notu bulunmak şartıyla en az 80 puan olması ve varsa son beş yıl içerisinde denetim elemanlarınca düzenlenen raporların zayıf olmaması,

Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması, şartları da aranır.

Gardiyanlar Askerlik Yapar Mı? : Evet infaz koruma memurları da askerlik görevlerini yerine getirmek durumdadırlar.

İnfaz koruma memurlarına lojman tahsis edilir mi? : Lojman sayısı hali hazırda yeterli seviyede değildir. Ancak ilerleyen zamanlarda lojmanların arttırılması ile ilgili çalışmalar yapılması gündemdedir.

İnfaz Koruma Memurlarının Çalışma Saatleri : Gardiyanlar gündüz 08:00 ila 17:00 arası çalışmaktadırlar. Vardiya personeli ise 4 vardiya şeklinde sabah 08:00 ile 20:00 arası çalıştıktan sonra ertesi akşam 20:00?a kadar istirahat, akşam 20:00?dan sabah 08:00?a kadar çalıştıktan sonra çıkış günü ve ertesi günde dahil olmak üzere 2 gün istirahat yapmaktadır.


Hacimirza, 4 ay önce - Alıntıya git
Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkürler Hocam emeğinize sağlık
11 Ocak 2019 18:48

efsane6284
Müsteşar Yardımcısı
Şu sonuçların hepsi açıklansa da yeni ilan için çalışmalara başlasak #Adaletbakanlığı2019personelalımı
11 Ocak 2019 21:00

Hacimirza
Genel Müdür
Rica ederim arkadaşlar . Birbirimize yardımcı olacağız
11 Ocak 2019 22:54

GökhanBirdag
Kapalı
anne karnim acikti baktim dolap acikti lop ettim koca pastayi firlattim bos tabagi
11 Ocak 2019 23:24

gülçinnnn1
Aday Memur

Arkadaşlar bu klavye sınavıyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Sınavda verilen metni bir kere mi yazıyoruz? Yoksa üç hak verilip en yüksek yazdığımız mı alınıyo?

11 Ocak 2019 23:32

efsane6284
Müsteşar Yardımcısı

Arkadaşlar bu klavye sınavıyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Sınavda verilen metni bir kere mi yazıyoruz? Yoksa üç hak verilip en yüksek yazdığımız mı alınıyo?


gülçinnnn1, 4 ay önce - Alıntıya git
Bir kere yazılıyor Hocam Sonra çıktısı alınıp imza atılıyor
11 Ocak 2019 23:34

GökhanBirdag
Kapalı
Bir kere yazılıyor Hocam Sonra çıktısı alınıp imza atılıyor
efsane6284, 4 ay önce - Alıntıya git
anne karnim acikti baktim dolap acikti lop ettim koca pastayi firlattim bos tabagi
11 Ocak 2019 23:56

efsane6284
Müsteşar Yardımcısı
anne karnim acikti baktim dolap acikti lop ettim koca pastayi firlattim bos tabagi
GökhanBirdag, 4 ay önce - Alıntıya git
Hocam yapmayın lütfe
12 Ocak 2019 09:48

adayikmm
Kapalı

#2019Adaletbakanlığıpersonelalımlarınıbekliyoruz .

12 Ocak 2019 10:09

Yaylaköy
Memur
Şu sonuçların hepsi açıklansa da yeni ilan için çalışmalara başlasak #Adaletbakanlığı2019personelalımı
efsane6284, 4 ay önce - Alıntıya git

ilanın çıkmasını dört gözle bekliyoruz

12 Ocak 2019 12:26

Sinan Oguz
Aday Memur

2018 yılında Kahramanmaraş için ikm alımı oldu mu ?

12 Ocak 2019 13:33

Maliycii
Aday Memur
Bu kadar bekledik inşallah ilan nisan mayısa kalmaz bir an önce çıkar
12 Ocak 2019 14:49

adayikmm
Kapalı

Sonuçların açıklanması çok gecikti böyle böyle her ay bitiyor ve ilanda gecikiyor bu çok can sıkıcı bi durum...

Toplam 4848 mesaj
«626364656667686970717273»
 
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?