Editörler : nayzen
24 Eylül 2018 14:01   


Mal Bildirimi Soruşturma

İyi çalışmalar

Ben Nisan ayında göreve başladım ve mayıs ayında kredi çektim. Ben hem çektiğim kredinin mal beyanında bildirmem gerektiğini bilmiyordum hemde 30 gün içinde vermem gerektiğini bilmiyordum. Aday memurluk eğitiminde bunu öğrendim ve hemen mal beyanında bulundum. Bulunurken 50. gün civarıydı.

Şimdi bundan dolayı bana soruşturma açıldı ve İl Disiplin kuruluna sevk edildim. Bununla ilgili haklarımla ilgili ne yapabilirim. Teşekkürler.

04 Ekim 2018 14:52

cnmssm
Aday Memur

Devlet memurları kanununda kademe ilerlemesinin durdurulması başlığı altında ?belirlenen süre ve zamanlarda mal bildiriminde bulunmama? fiili yer almaktadır.İdarece memurun belirlenen süre ve zamanlarda mal bildirimini yapmaması durumunda ilgili ceza ile cezalandırılması gerekmektedir.Ancak danıştay başkanlığı bazı vermiş olduğu kararlarda olayın mahiyetine göre farklı yorumlarda bulunmaktadır

04 Ekim 2018 14:53

cnmssm
Aday Memur

Davacının soruşturmaya konu otomobile ilişkin olarak süresi içinde mal bildiriminde bulunmamış olduğu açık ise de, savunma dilekçesinde beyan edilen hususlar ve aracın banka kredisi ile alınmış olması ve ödemelerinin maaş hesabından yapılıyor olması hususları birlikte ele alındığında, söz konusu müeyyidenin amacı, davacının haksız ve geliri ile mütenasip olmayan mal edindiğine ve edindiği malı gizleme maksadı taşıdığına yönelik herhangi bir iddia ve tespitin bulunmaması hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının disiplin cezasını gerektirecek nitelikte bir eyleminin bulunmadığı, dava konusu işlemde bu nedenle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, İdare Mahkemesi kararının belirtilen gerekçeyle onanması gerektiği düşünülmektedir.? denmektedir.

27 Ekim 2018 21:40

akbey8
Aday Memur

Davacının soruşturmaya konu otomobile ilişkin olarak süresi içinde mal bildiriminde bulunmamış olduğu açık ise de, savunma dilekçesinde beyan edilen hususlar ve aracın banka kredisi ile alınmış olması ve ödemelerinin maaş hesabından yapılıyor olması hususları birlikte ele alındığında, söz konusu müeyyidenin amacı, davacının haksız ve geliri ile mütenasip olmayan mal edindiğine ve edindiği malı gizleme maksadı taşıdığına yönelik herhangi bir iddia ve tespitin bulunmaması hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının disiplin cezasını gerektirecek nitelikte bir eyleminin bulunmadığı, dava konusu işlemde bu nedenle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, İdare Mahkemesi kararının belirtilen gerekçeyle onanması gerektiği düşünülmektedir.? denmektedir.


cnmssm, 11 ay önce - Alıntıya git
evet danıştayın bu kararı benim için güzel. bende soruşturma ve ifademde bunları yazdım. disiplin kurulu bunu göz önüne alır umarım. mahkeme açılırsa ne kadar sürede davam sonuçlanır
05 Kasım 2018 14:03

cnmssm
Aday Memur

buna gerek kalacağını sanmıyorum savunmanız yeterli olacaktır. ancak aksi bir durum olursa yürütmenin iptali istemiyle dava açarsınız. çok uzun sürmüyor o tip davalar 6 ay içinde netice alırsınız.

07 Kasım 2018 13:56

akbey8
Aday Memur

İnşallah soruşturmam kötü sonuçlanmaz. Valiliğe savunamamı verdim toplantı yapılmasını bekliyorum.

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;