Editörler :
10 Ekim 2018 10:31   


Kariyer Uzmanları Hukuk Müşavirliğinde Çalışabilir Mi?

kariyer uzmanıyım, hukuk müşavirliğinde çalışıp vekalet alabilir miyim

10 Ekim 2018 14:18

avarli06
Aday Memur

Alamazsın.

10 Ekim 2018 14:28

takozrecep31
Aday Memur

Alamazsın.


avarli06, 8 ay önce - Alıntıya git

sebep

10 Ekim 2018 14:31

avarli06
Aday Memur

659 sayılı KHK 14. madde

10 Ekim 2018 16:33

takozrecep31
Aday Memur

659 sayılı KHK 14. madde


avarli06, 8 ay önce - Alıntıya git

bddk uzmanı nasıl alıyor

10 Ekim 2018 17:04

avarli06
Aday Memur

O da alamaz. Kariyer uzmanların hiçbiri vekalet ücreti alamaz. 375 sayılı KHK Ek madde 10 uncu maddesi açık. Maaşı ücret ve tazminat göstergesi esasına göre hesaplananlara aylık, ek gösterge, zam ve tazminatlar ve makam tazminatı ileavukatlık vekalet ücreti ve temsil tazminatı ödenmez.

Ödeyen kurum varsa da usulsüz.

10 Ekim 2018 23:43

trust.111
Şef

657 nin 88. maddesi:

İkinci görev verilecek memurlar ve görevler:

Madde 88 ? (Değişik: 23/12/1972 ? KHK-2/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

A) Özel kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların verdiği yetkiye dayanı-larak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,(2)

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;

1) (Değişik: 29/11/1984 ? KHK-243/15 md.) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uz-manlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mü-hendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

İkinci görev olarak verilebilir.

Bu kapsamda yanılmıyorsam SPK avukatlık ruhsatına sahip olan kişiler arasından hukukçu uzman yardımcısı ve uzman istihdam ediyor ve bunları hem uzman, hem de davalara girebilecek şekilde avukat olarak çalıştırıyor hukuk müşavirliğinde ama emin değilim. Eğer böyleyse; 657 cevaz verdiği için vekâlet ücreti almasında hiçbir sakınca yok. BDDK da öyle olabilir. Yani usulsüzlük filan yok; istisnai bir durum var ama.

11 Ekim 2018 09:06

avarli06
Aday Memur

1- 659 sayılı KHK'ya göre, İdareleri adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla doğrudan temsil yetkisi; hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri ve avukatlara aittir.

2- Muhakemat hizmeti temin edilemeyen yerlerde, merkez veya taşra birim amirleri İdareyi temsil edebilir.

3- Kamuda "Hukuk Müşaviri vekili" adı altında yetkisi olmayan bazı kişilere yetki verilerek dava takibi yaptırıldığını biliyorum. Ben hakim olsam bu kişilerin yetkisi olmadığından vekilliğini kabul etmem.

4- 375 sayılı KHK nın hükmüne göre, maaşı ücret ve tazminat göstergesine göre belirlenen uzmanlara avukatlık vekalet ücreti ödenemez.

5- Bir toplantıda, Düzenleme ve Denetleme kurulu yetkililerinin uzmanlara vekalet ücreti ödediğini ben de duydum. Kurul yetkilileri dışında herkes çok şaşırdı. Çünkü 659 ve 375 buna engel.

6- Varsa bu ödemeler, hatalı ödendiği tespit edildiğinde ilgililerinden geri alınacaktır.

Diye düşünüyorum.

11 Ekim 2018 10:03

takozrecep31
Aday Memur

657 nin 88. maddesi:

İkinci görev verilecek memurlar ve görevler:

Madde 88 ? (Değişik: 23/12/1972 ? KHK-2/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

A) Özel kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların verdiği yetkiye dayanı-larak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,(2)

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;

1) (Değişik: 29/11/1984 ? KHK-243/15 md.) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uz-manlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mü-hendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

İkinci görev olarak verilebilir.

Bu kapsamda yanılmıyorsam SPK avukatlık ruhsatına sahip olan kişiler arasından hukukçu uzman yardımcısı ve uzman istihdam ediyor ve bunları hem uzman, hem de davalara girebilecek şekilde avukat olarak çalıştırıyor hukuk müşavirliğinde ama emin değilim. Eğer böyleyse; 657 cevaz verdiği için vekâlet ücreti almasında hiçbir sakınca yok. BDDK da öyle olabilir. Yani usulsüzlük filan yok; istisnai bir durum var ama.


trust.111, 8 ay önce - Alıntıya git

Hocam söz konusu maddeye göre, kariyer uzmanı avukatlık ruhsatı olması halinde, atamaya yetkili amirin onayı ile avukatlık hizmetini ikinci iş olarak yapabilecektir yorumu çıkıyor

12 Ekim 2018 09:20

takozrecep31
Aday Memur

???

12 Ekim 2018 14:05

avarli06
Aday Memur

Soruyu tekrar cevaplıyorum:

1- Kariyer Uzmanları Hukuk Müşavirliğinde Çalışabilir Mi?

Çalışabilir.

2-Kariyer uzmanıyım, hukuk müşavirliğinde çalışıp vekalet alabilir miyim?

375 sayılı Kanunun EK 10 uncu maddesinden ve 659 sayılı KHK 14 üncü maddesinden dolayı alamazsınız.

657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre, avukatlık görevi ikinci görev olarak verilse dahi vekalet ücreti ödenemez.

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?