Editörler : nayzen
30 Ekim 2018 19:34   


657 den istifa edip 399 a geçiş

Bir kaç sorum olarak lütfen yardımcı olun .

1 657 li memurum 399 a tabi kit kuruluşuna atandım

İstifa edip istifa sonucunu beklemeden atandığım yere gidebilir miyim (Usulsüz istifa etme şekillerinde 657'ye geri dönme koşullarını göz önünde bulundurarak işten ayrılabilirmiyim)

2. Üzerine zimmet bulunan memur devir teslim işlerinin uzaması sebebiyle devir teslim

bitmeden istifa edip hemen kurumdan ayrılabilir mi ?

01 Kasım 2018 20:22

economi06
Şef
Sonucu beklemek lazim müstafi sayilmamak için 1 ay icinde onaylanır. Kitte her ne kadar 15 gun süre tanisalarda bu süre zaruret halinde uzatilabiliyor kurumla görüşün istifa ettiginizi onay beklediginizi ..
02 Kasım 2018 00:43

Lojistik 60616
Aday Memur

Kit ek süre veremeyiz dediler .

02 Kasım 2018 00:49

Lojistik 60616
Aday Memur

Çekilme:

Madde 94 ? Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle

memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970 - 1327/75 md.) Mezuniyetsiz

veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz

10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuştur

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabu-

lüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir

vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değil-

dirler.

Çekilmede devir ve teslim süresi:

Madde 95 ? Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlem-

lerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için

gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü:

Madde 96 ? (Değişik: 15/8/2017 ? KHK-694/27 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/27 md.)

Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan

yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip

işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:

Madde 97 ? (Değişik: 29/11/1984 ? KHK-243/17 md.)

Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı

ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan gö-revlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar.

Sure sıkıntısından Zaruretten dolayı Sonucu beklemeden çekilen kişi 94. Yada 95. Maddeye mı tabi oluyor.

Şu durumda tek risk şu sanırım kit özelleştirme olursa 1 ya da 3 sene içindee

Bu durumda yaptirimdan dolayı 657 ye dönemiyorim. Tek yaptırım bu sanırım kanundan ben bunu anlıyorum . Yanlış anladığım yer varsa duzeltin lütfen

02 Kasım 2018 11:15

economi06
Şef
Rapor alabilirsin . Mazeret belirterek 1 ay geç baslayabilirsin dpb ile görüş benimde boyle bi durumum vardı süre verdi kurum ama gorusmek lazim oyle telefonda olmaz.
02 Kasım 2018 14:28

Lojistik 60616
Aday Memur

Mesaj attım okuyabilir misiniz

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;