Editörler :
02 Ekim 2019 10:50

DoktorGC
Aday Memur

Eser İncelemesi Aşamasında Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile kalp ve damar cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan müvekkilin, Doçentlik Sınavı ?eser incelemesi? aşamasında

başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu;

5 jüri üyesinden üçünün olumsuz görüş belirtmesinin objektif

ve bilimsel olmadığı, jüri üyelerinin dosyaya sunulan bilimsel

çalışmaları değerlendirerek mevzuat ve belirlenen kriterlere

uygun olarak bilimsel bir değerlendirme yapmadıkları, iki jüri

üyesinin başvuru dosyasında uluslararası bildiri bulunmadığı

gerekçesiyle başarısız saymalarının kabul edilebilir objektif

bir değerlendirme olmadığı, eserlerdeki atıfların yeterli

olduğu, başvuru dosyasına alınan eserlerin son dört yılda

yapıldığı belirlemesinin doğru olmadığı, yurt dışı

dergilerde yayımlanan yayınların muteber olduğu, davacının

eserlerinin bilime katkısının düşük olmadığı, olumlu görüş

belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli

olduğu ileri sürülerek tarafımızca işlemin iptali ve yürütmenin

durdurulması istenilmişti.

Mahkeme

talebimiz üzerine eserler üzerinde bilirkişi incelemesi

yaptırılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi tarafından 2005

tarihli uzmanlık tezinden ürettiği özgün makalenin SCI expanded

kapsamında olan dergide yayınlandığı, tezden üretilen makale

kriterlerinden de yeterli puan aldığı, YDS puanının yeterli

olduğu, Kalp Damar Cerrahisi alanında doçentlik başvurusu için

gerekli asgari kriterleri sağladığı, Adayın uluslararası SCI-Ex

daindekslenen özgün makale (A1-3, A5, A7, A11-15) sayısının 10

olduğu, Bu index kapsamı dışında uluslararası makale kapsamında

4 orijinal makalesi (A10, A18, A21,A23) olup üçünde ilk isim

olduğu, bu bölümde de puan şartını sağladığı, adayın

ulusal hakemli dergilerde 5 (D1-3, D5-6) orijinal makalesi olup

üçünde ilk isim olduğu, dolayısı ile kriteri aştığı,

atıflar bölümünde web of science da tarandığında SCI-Ex

kapsamında 30 puanı olduğu, yine kriteri sağladığı, Bilimsel

toplantılarda 2 adet sözlü bildiri sunduğu, yine adayın alanı

ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinde de asgari puan kriterini

karşıladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak: Aday doçentlik

için sınav eser incelemesinden başarılı bulunmuştur. Bu

hususlar mahkemece ayrıntılı şekilde incelendikten sonra

müvekkilin başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka

uyarlık görülmediği yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Diğer

taraftan işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde Anayasa ile

teminat altına alınan çalışma hürriyetine olan etkisi dikkate

alındığında ve davacının akademik kariyeri açısından

telafisi güç zararlar doğabileceği anlaşıldığından dava

konusu işlemde yürütmenin durdurulması koşullarının

gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç

olarak idari yargı mercilerinden alınan bir yürütmeyi durdurma

kararı iptal kararı gibi gecikmeksizin uygulanacağından karar

ivedilik ile Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli

görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın

haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler

alınmıştır.

07 Ekim 2019 14:06

Kimdirbu
Aday Memur

Eser İncelemesi Aşamasında Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile kalp ve damar cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan müvekkilin, Doçentlik Sınavı ?eser incelemesi? aşamasında

başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu;

5 jüri üyesinden üçünün olumsuz görüş belirtmesinin objektif

ve bilimsel olmadığı, jüri üyelerinin dosyaya sunulan bilimsel

çalışmaları değerlendirerek mevzuat ve belirlenen kriterlere

uygun olarak bilimsel bir değerlendirme yapmadıkları, iki jüri

üyesinin başvuru dosyasında uluslararası bildiri bulunmadığı

gerekçesiyle başarısız saymalarının kabul edilebilir objektif

bir değerlendirme olmadığı, eserlerdeki atıfların yeterli

olduğu, başvuru dosyasına alınan eserlerin son dört yılda

yapıldığı belirlemesinin doğru olmadığı, yurt dışı

dergilerde yayımlanan yayınların muteber olduğu, davacının

eserlerinin bilime katkısının düşük olmadığı, olumlu görüş

belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli

olduğu ileri sürülerek tarafımızca işlemin iptali ve yürütmenin

durdurulması istenilmişti.

Mahkeme

talebimiz üzerine eserler üzerinde bilirkişi incelemesi

yaptırılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi tarafından 2005

tarihli uzmanlık tezinden ürettiği özgün makalenin SCI expanded

kapsamında olan dergide yayınlandığı, tezden üretilen makale

kriterlerinden de yeterli puan aldığı, YDS puanının yeterli

olduğu, Kalp Damar Cerrahisi alanında doçentlik başvurusu için

gerekli asgari kriterleri sağladığı, Adayın uluslararası SCI-Ex

daindekslenen özgün makale (A1-3, A5, A7, A11-15) sayısının 10

olduğu, Bu index kapsamı dışında uluslararası makale kapsamında

4 orijinal makalesi (A10, A18, A21,A23) olup üçünde ilk isim

olduğu, bu bölümde de puan şartını sağladığı, adayın

ulusal hakemli dergilerde 5 (D1-3, D5-6) orijinal makalesi olup

üçünde ilk isim olduğu, dolayısı ile kriteri aştığı,

atıflar bölümünde web of science da tarandığında SCI-Ex

kapsamında 30 puanı olduğu, yine kriteri sağladığı, Bilimsel

toplantılarda 2 adet sözlü bildiri sunduğu, yine adayın alanı

ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinde de asgari puan kriterini

karşıladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak: Aday doçentlik

için sınav eser incelemesinden başarılı bulunmuştur. Bu

hususlar mahkemece ayrıntılı şekilde incelendikten sonra

müvekkilin başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka

uyarlık görülmediği yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Diğer

taraftan işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde Anayasa ile

teminat altına alınan çalışma hürriyetine olan etkisi dikkate

alındığında ve davacının akademik kariyeri açısından

telafisi güç zararlar doğabileceği anlaşıldığından dava

konusu işlemde yürütmenin durdurulması koşullarının

gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç

olarak idari yargı mercilerinden alınan bir yürütmeyi durdurma

kararı iptal kararı gibi gecikmeksizin uygulanacağından karar

ivedilik ile Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli

görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın

haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler

alınmıştır.


DoktorGC, 3 hafta önce - Alıntıya git

Çok güzel bir haber, dilerim kısa zamanda belgenizi alırsınız. Dava ne kadar sürede sonuçlandı hocam?

09 Ekim 2019 23:58

hopeless111
Aday Memur

Eser İncelemesi Aşamasında Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile kalp ve damar cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan müvekkilin, Doçentlik Sınavı ?eser incelemesi? aşamasında

başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu;

5 jüri üyesinden üçünün olumsuz görüş belirtmesinin objektif

ve bilimsel olmadığı, jüri üyelerinin dosyaya sunulan bilimsel

çalışmaları değerlendirerek mevzuat ve belirlenen kriterlere

uygun olarak bilimsel bir değerlendirme yapmadıkları, iki jüri

üyesinin başvuru dosyasında uluslararası bildiri bulunmadığı

gerekçesiyle başarısız saymalarının kabul edilebilir objektif

bir değerlendirme olmadığı, eserlerdeki atıfların yeterli

olduğu, başvuru dosyasına alınan eserlerin son dört yılda

yapıldığı belirlemesinin doğru olmadığı, yurt dışı

dergilerde yayımlanan yayınların muteber olduğu, davacının

eserlerinin bilime katkısının düşük olmadığı, olumlu görüş

belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli

olduğu ileri sürülerek tarafımızca işlemin iptali ve yürütmenin

durdurulması istenilmişti.

Mahkeme

talebimiz üzerine eserler üzerinde bilirkişi incelemesi

yaptırılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi tarafından 2005

tarihli uzmanlık tezinden ürettiği özgün makalenin SCI expanded

kapsamında olan dergide yayınlandığı, tezden üretilen makale

kriterlerinden de yeterli puan aldığı, YDS puanının yeterli

olduğu, Kalp Damar Cerrahisi alanında doçentlik başvurusu için

gerekli asgari kriterleri sağladığı, Adayın uluslararası SCI-Ex

daindekslenen özgün makale (A1-3, A5, A7, A11-15) sayısının 10

olduğu, Bu index kapsamı dışında uluslararası makale kapsamında

4 orijinal makalesi (A10, A18, A21,A23) olup üçünde ilk isim

olduğu, bu bölümde de puan şartını sağladığı, adayın

ulusal hakemli dergilerde 5 (D1-3, D5-6) orijinal makalesi olup

üçünde ilk isim olduğu, dolayısı ile kriteri aştığı,

atıflar bölümünde web of science da tarandığında SCI-Ex

kapsamında 30 puanı olduğu, yine kriteri sağladığı, Bilimsel

toplantılarda 2 adet sözlü bildiri sunduğu, yine adayın alanı

ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinde de asgari puan kriterini

karşıladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak: Aday doçentlik

için sınav eser incelemesinden başarılı bulunmuştur. Bu

hususlar mahkemece ayrıntılı şekilde incelendikten sonra

müvekkilin başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka

uyarlık görülmediği yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Diğer

taraftan işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde Anayasa ile

teminat altına alınan çalışma hürriyetine olan etkisi dikkate

alındığında ve davacının akademik kariyeri açısından

telafisi güç zararlar doğabileceği anlaşıldığından dava

konusu işlemde yürütmenin durdurulması koşullarının

gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç

olarak idari yargı mercilerinden alınan bir yürütmeyi durdurma

kararı iptal kararı gibi gecikmeksizin uygulanacağından karar

ivedilik ile Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli

görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın

haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler

alınmıştır.


DoktorGC, 3 hafta önce - Alıntıya git

Hocam çok özel değilse mahkeme sürecinden (zaman olarak) bilgi vermeniz mümkün mü?

Teşekkür ederim,

Saygılar

10 Ekim 2019 08:30

CHX-CHX
Şube Müdürü

Bu üak için çok büyük bir rezillik, yakında doçentlik ünvanını üak değil, mahkemeler bilirkişi raporları ile vermeye başlayacak anlaşılan :)

Üak'ın biran önce, kendi kafalarına göre keyfi kriterler uyduran juriler için ciddi yaptırımlar yapması için adım atması gerekli.

15 Ekim 2019 23:21

volmax
Aday Memur

Sayın Hocalarım Merhabalar,

3 yıldır Doçentlik sürecinde sürünen bir çalışma arkadaşınız olarak şuana kadar bir çok noktada kader arkadaşlığı yaptık ve konu başlığını açan biri arkadaşınız olarak da tecrübelerimizden herkesin yararlanmasını sağlamaya çalıştık, sizlerden benim bir ricam var;

KESİNLİĞİNİ doğrulayabilen bir Hocam yanıtlarsa çok hora geçecektir; acaba Doçentlik Başvuru sonrası, ÜAK başvuranların listesini (daha değerlendirme süreci devam ederken) Rektörlüklere veya bağlı bulunulan Dekanlıklara gönderiyormu?

Maalesef jürilerimin negatif değerlendirme vermesi için arandıkları hakkında ciddi şüphelerim var!

Ben paylaşmadan yönetici biri oturduğu Koltuktan güç alarak Jürilerimin kim olduğunu öğrenebilirmi?

Toplam 105 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, öncelik hakkı oturan memurlarda olması kaydıyla, satılacak olmasını;